ראשי

"מהפכה מחשבתית חברתית" כשמו כן הוא, היא נוצרה מדחף מטורף לשחרר את הפרט מעבדותו לישויות הדמיוניות ובעיקר לשחרר את הפרט מהדוגמטיות שהישויות המפלצתיות דואגים לכך מראש.

כל ישות חברתית מורכבת מפרטים ולכן הישות תדאג למתודה ולתודעה חשיבתית יחידה לכל פרטיה. ולכן תמיד לעומק כל הנולדים לחברה\לישות הזו הם רובוטים דטרמיניסטיים מבחינת תודעתית. כלומר מראש מכניסים את כולם לסוג מכבש חשיבתית וככה כל פרט משועבד לתודעה הכללית בלי שירגיש בכך. Pink Floyd – Another Brick In The Wall   (ראו גם אינדוקטרינציה להמונים | על בתי ספר ודורות של הינדוס חברתי)

הרבה מלוחמי החירות של הפרט, פעלו בעיקר על שיחרורו של הפרט, ולא נתנו לו כלים להיות משחורר חשיבתית תודעתית. בבלוג שלי אני משתדל בעיקר לתת לפרט את זכויותיו הבסיסיות ומשם הוא מקבל גם משמעות חיים אישיים אם ברצונו בכך.

אני הסביר בקצרה מה לעומק הכוונה שלי.

שחרור הפרט מהזולת ונתינת חירות וחופש לפרט מהזולת, זה תנאי בלתי מספיק, כי אם שחררת אותו מהזולת, אז הכנסתה אותו תחת מערכת דטרמיניסטית רובוטית. כלומר בכדי להמשיך לקיים את הישויות החברתיות, אתה צריך מערכת רובוטית במקום בני אנוש שהוא כל כך סבל מהם בכל ימי ההיסטוריה. אז אם פעם היה תחת מלך אחד, היום הוא תחת רוב ותחת הפרדת הרשויות. (כאילו מלך לא נצרך לרוב, הרי גם מלך היה חייב את רוב העם, אחרת לא שרד. אותו דבר הפרדת הרשויות, מה עוזר הפרדת הרשויות אם יש לרוב החברה תודעה כללית ?). כוחו של הרוב היא עד כדי כך, שאין לך זכות מוקנה לנשום בלעדיהם ובלי הסכמתיהם.

הנאו ליברלים מנסים באמת לשחרר את הפרט גם מהרוב ורוצים חוקי יסוד כמו זכות מוקנה לנשום וזכות הקניין וכו'. אבל גם כאן אחרי שחרורו של הפרט מהרוב על ידי קבלת זכויות יסוד, מה הוא מקבל ? הכניסו אותו תחת אליל הכסף והקניינים !! כלומר אוקיי אומרים לו, אתה משוחרר לגמרי, אבל משולל לגמרי מהטבע ותתחיל לשחק, אולי תזכה במקרה להיות הטייקון הבא, או ח"ו תמות בשקט מתחת לגשר מרעב.

לכפות על הפרט להיות תחת המקרה, את זה היית לו כלקט ציד. לא לשם כך הוא המציא את השפה ואת החקלאות ואת הלוח ואת חוקי המשפחה והאוכל המבושל ואת הביגוד וכו' וכו'

לעומק ובראייה למרחקים, הנאו ליבראלים יחזירו את בני אנוש לימי החושך, כי מה מביא את האדם להיות מאורגן כחברה ? ככוח ? אך ורק שהוא מאויים בשלילת הטבע, אז הוא צריך כוח חברתית להחזיר לעצמו את הטבע. אם הנאו ליברל מכניס אותו תחת המקרה (תחת אליל הכסף והקניין) והוא מאויים שיצטרך למות תחת הגשר בשקט, אז הוא מכנס פרטים יחד להתגונן ולקחת את עצמו ואת החברה לידים = ידי בני אנוש, ולא צריך לומר לאן ידי בני אנוש לוקחים את הפרט, הם לוקחים אותו שוב ושוב לעבדות. ושוב ושוב דואגים למתודה ותודעה אנושית אחידה עד פרוץ המהפכה החברתית הבא וחוזר חלילה וחלילה.

בבלוג שלי, אני מנסה קודם כל לתת לו את זכויתיו הבסיסיות האבסולוטיות שלו. יותר נכון הוא לא אמור לקבל את זה משום אדון או מאדון שמדבר בשם הרוב. פשוט יש לו את זה כמו לשאר האורגניזמים בטבע.

הסיבה היחידי שהפרט יצטרך לכוח היחד = חברה, היא אך ורק ודווקא רק, מול האקראיות של הטבע. כלומר והיות שהאדם הוא חייה תבוני ולכן הוא בשום פנים ואופן לא רוצה להיות תחת המקרה, ולכן בכדי להילחם נגד הטבע האקראית, הוא צריך כוח היחד = חברה. שזה אומר לנצח את כל המחלות האנושיות האקראיות והגנטיות וכדומיהם = התפתחות מדעי הרפואה. על דרך "התרופה לסרטן שתימצא מחר יכולנו למצוא כבר אתמול" אילו לא היינו עוד צורכים לעמול רוב שנותינו בשביל מים ולחם. כלומר עם חירות הפרט נשיג התפתחות אנושית תבונית במהירות האור, מה שאין כן בעבדות הפרט, אנו עוד עומדים באותו מקום שעמד האדם החקלאי הראשון שצריך לעמול על לחם ומים את רוב שנותיו, ואמור להקריב את צאצאיו הרווקים והרווקות למען המולך.

לקחתי על עצמי לגלות לעצמינו מהן זכויותינו הבסיסיות כפרטים. ככה אוטומטית אמורים כל הישויות הדמיוניות להיבטל מהעולם. שהפרט יקבל את החירות והחופש מכל ישות (אם זה ישות חברתית ואם זה ישות מערכתית רובוטית כמו מערכות הצדק והקניינים והדינים ואליל הכסף), ויקבל בחזרה את הטבע, אז הוא באמת חופשי לבחור במשמעות חיים, אם זה משמעות חיים אישית ואם זה משמעות חיים חברתית כללית.

בבלוג שלי אני מנסה להתמקד 1, מהן זכויותיו הבסיסיות של הפרט ככה הוא משוחרר מהכל ויש לו את הטבע. 2, מנסה לתת משמעות חיים אישית נצחית לדורי דורות (נצח = תמידיות). ותמיד הבחירה בידיו לקבל או לא לקבל. 3, משמעות חיים חברתית כללית שהמטרה היא "התפתחות התבונה האנושית" כמו לנצח את כל מחלות בני אנוש ולזכות לאריכות ימים ומאושרים. ותמיד הבחירה היא בידי החברה לקבל או לא לקבל. 4, כל לייצנות אסורה חוץ מלייצנות מעבודה זרה. כלומר אני משתדל להוכיח לעצמינו כמה דוגמטיים אנו כל זמן שאנו ממשיכים להיות תחת מתודה ותודעה חברתית כללית. ברצוני לומר שאני מנסה להיות ביקורתי כלפי כל השיטות והמתודות החברתיות הקיימות במודרנה.

כל מאמרי בבלוג הזה מתמקדים בארבע הסעיפים הנ"ל. יש מאמרים שכוללים כמה סעיפים ויש שכוללים את הכל ביחד ויש כמובן מאמרים שמתמקדים בנושא אחד.

המאמרים מהסוג הראשון הם כדלהלן

המאמרים מהסוג השני הם כדלהלן

המאמרים מהסוג השלישי הם כדלהלן

המאמרים מהסוג הרביעי הם כדלהלן