בינה יתרה באישה ?!

ננסה להצדיק את הקביעה עם תרגיל מחשבתית פשוטה. אבל קודם נסביר את האבולוציה.

תיאורית האבולוציה היא כמעט מדע היום. כלומר היא יותר קרוב למדע מי לתיאוריה. ( ההבדל בין תיאוריה למדע היא, שאין בני אנוש יכולים לחקור את המציאות בלי שתהיה להם תמונה גדולה על המערכת = תיאוריה, ולכן קודם בא התיאוריה ואחר כך המחקר במציאות. ואם המציאות תואמת את התיאוריה ? אז התיאוריה נהפכת למדע = מציאות אמיתית.)

החשיבה האבולוציונית היא קדומה ביותר. היא נשללה בתקופת שלמה המלך ובעיקר בתקופת יוון שהגיע החשיבה של יקום דטרמיניסטי מוחלט.

התנ"ך ורוב הנביאים חשבו בחשיבה אבולוציונית ויחד עם זה שללו בתוקף את תיאורית הדטרמיניזם המוחלט.

עד דרווין לא הייתה תיאוריה רצינית שתסביר אייך האבולוציה עובדת. תיאורית הברירה הטבעית של דרווין מסבירה בכללותה את התהליך.

הברירה הטבעית חייבת להכיר באקראיות ביקום וחייבת לשלול את הדטרמיניזם המוחלט (שני צדדים של אותו מטבע). כמו שאפיקורוס טען שחייב להיות בטבע אקראיות כלשהי בכדי להצדיק את תיאורית האטום של דמוקריטוס.

שני התיאוריות האלה (הברירה הטבעית ותיאורית האטום) מחייבות אקראיות ביקום.

כדאי אולי להסביר למה זה חשוב.

יקום דטרמיניזם מוחלט לא סובל סטייה. לדוגמא: כל מכונה שיקרה בא סטייה ? היא מפסיקה לפעול, כלומר סטייה מהחוקיות של המכונה בעצם מקלקלת את המכונה.

אם אנו בחשיבה שהיקום דטרמיניסטי מוחלט (החשיבה הזו נצרכת בכדי לתת לאליל האחד שליטה ביקום כלומר כפי טענת איינשטיין לנילס בוהר "אלוהים לא משחק בקובייה" ואם יש אקראיות בטבע יוצא שהאלוהים משחק בקובייה כביכול כלומר אין לו שליטה בנעשה ביקום. אגב: ידוע תשובתו של נילס בוהר לאיינשטיין. "אל תאמר לאלוהים מה לעשות") אי אפשר לקבל את תיאורית האטומים, כי כל התיאוריה בנויה על סטיות מהמצב הקודם שיצר את המצב הבא. בכדי לתת יכולת של סטיות ?! אנו חייבים לקבוע שיש אקראיות ביקום.

אותו דבר בברירה הטבעית. הרי מה אנו אומרים שיש התפתחות אבולוציונית. כל התפתחות היא בעצם סטייה מהמצב הקודם. ולכן חייבים אנו לקבוע שיש אקראיות בטבע.

אחד מהדברים (שדרווין עוד, ועד ימינו אנו,) שאין לנו הסבר של ממש, (כלומר הברירה הטבעית לא מסבירה מספיק את העניין,) היא למה המין\הסקס מניע את האבולוציה ? למה קיים זכר ונקבה ? תחשבו על אבולוציה בלי מין בלי זכר ונקבה. הרבה יותר פשוט להסביר זאת עם תיאורית הברירה הטבעית. יש הרבה אורגניזמים שמתפתחים כך.

כל ניסיון ותיאוריה שבא להסביר תבונית את המניע העיקרית באבולוציה (= הסקס\מין) ?! מפילה בעצם את כל תיאורית הברירה הטבעית. כי שאתה בא עכשיו בהווה להסביר למה זה היה טוב שהברירה הטבעית בחרה (לפני מיליארד שנה) במין\סקס להישרדות יותר טובה ?! אתה בעצם נותן לברירה הטבעית איזה תבונה וראיה למרחק, וזה אי אפשר לומר. והבינו זאת לעומק.

לעת עתה נעזוב את הבעיה הזו ורק נאמר שהיא החידות המסתוריות ביותר של האבולוציה.

בכל אופן אנו טוענים שכל מין יש לו משיכה מינית דטרמיניסטית לבת\ן מינו. כל זה אם אנו חושבים שלבעלי החיים אין תודעה מודעות עצמית ורצונית להתרבות מתוך דעת. ולכן התרבותו חייבת להיות דטרמיניסטית. כלומר, אין מין בעל חיי מסוים שנמשך מינית למין בעל חיי אחר.

אבל בכדי לקבוע שבעלי החיים נמשכים מינית באופן דטרמיניסטית. אנו חייבים לשלול מהם כל רציה תבונית וק"ו מודעות עצמית. ואז בא נכנס הברירה הטבעית לתמונה. אבל אם יש להם רציה תבונית להתרבות ויש להם תודעה\מודעות עצמית ?! אז אנו לא צריכים את המשיכה הדטרמיניסטית, ולא את הברירה הטבעית. ואז נבין למה הסקס מניע את האבולוציה. למה זכרים רבים על נקבות (ונקבות רבים על זכרים שכמעט ולא מצוי רק אצל ההומו סאפיינס). כידוע אצל רוב בעלי החיים יש היפוך היוצרות שהגברים הם דווקא אלה שמתגנדרים בשביל הנקבות.

אין שום טעם – אמר דרווין – להניח, למשל, שזכרים של ציפור גן עדן, או טווסים זכרים, ישקיעו מאמצים רבים כל כך בזקירה ופרישה של נוצותיהם היפהפיות, ובנענועי זנב לנגד עיני הנקבות, בלי שום תכלית.

יש כאן קושי לומר שהברירה הטבעית העיוור עם משיכה דטרמיניסטית,  היא היא הפועל כאן. חייבים לומר שיש להם תודעה\מודעות עצמית ורצונית בהתרבות המין.

אסור לנו לקבוע עובדות בלי לבדוק את העובדות במציאות על ידי המחקר. אבל מצד שני אסור לנו לשקוע באורתודוקסיה ולהאמין שרק תיאורית הברירה הטבעית פועלת כאן כך שנסתובב סביב הזנב שלנו כל הזמן בלי לפתור את המסתורי הזה. שלדעתי היא קריטית ביותר להבין את האורגניזם ולהבין את חכמת הטבע.

בכל אופן, אם נאמר שיש להם משיכה מינית דטרמיניסטית או רציה מודעת להתרבות. בשני האופנים האלה מתברר לנו לכל הפחות שאין עליהם איום ממשי להישרדות המין שלהם. כלומר מיליארדי שנים כל מין הלכה למעשה הזדווג עם מינו.

לא כן ההומו סאפיינס. ההומו סאפיינס איבד את המשיכה המינית הדטרמיניסטית לבת\ן מינו. לא רק זה, הסקס אצלו היא לא פונקציה של הישרדות\התרבות. כלומר, ההומו סאפיינס צריך סקס ובתיאוריה הוא יכול לעשות סקס עם כל מה שזז בג'ונגל, גם הזכר וגם הנקבה, שניהם צריכים סקס אבל אין משהוא דטרמיניסטית שמחייב אותם להיזדווג יחד, הם יכולים לעשות זאת בכל דרך אפשרית בלי שהם במקרה יעשו זאת עם בת\ן מינם ואז תתרבה המין.

לא חל על ההומו סאפיינס לא הברירה הטבעית ולא המשיכה מינית הדטרמיניסטית כמו אצל מינים\בעלי החיים האחרים. גם לא הרצייה שיש אצל בעלי החיים להתרבות (אם נאמר שהרצייה קיימת אצל בעלי החיים).

אם מחשבתית נחזור עשרות אלפי שנים אחורה, לג'ונגל של אפריקה, איפה שהאב הקדמון של ההומו סאפיינס נולד ונרצה לעקוב אחריו הזכר והנקבה. נאמר שאין להם שרידות. זה פשוט מוכרח להיות כך.

גם בחשיבה של חז"ל אנו רואים את אותו חשיבה. הם אומרים שהאדם הקדמון היזדווג עם כל המינים. הם לא אמרו עובדה, הם אמרו חשיבה פשוטה כנ"ל שאין להאדם משיכה מינית דטרמיניסטית לבת\ן מינו במילא חייב להיות שכך עשה, או יכול לעשות היום אילולי חוקי בני אנוש. כלומר, הסקס היא לא פונקציה הכרחית להתרבות המין אצל ההומו סאפיינס.

אז אייך שרדנו ?

יש רק שני אפשרויות. הזכר הוא הגורם או הנקבה היא הגורם. אחד מהם חייב\ת תבונית רצונית ובמודעות עצמית גבוה לרצות להתרבות.

אם נאמר שהזכר הוא הגורם. אז לזכר יש עבודה קלה מאוד. והיא להיזדווג עם מה שיותר נקבות ממינו ולישון בשקט. כלומר הוא לא צריך להיות חייה חברתית וק"ו לא צריך לפתח שפה. הזכר היה זה שמתגנדר לנקבה כמו הציפור גן עדן והטווס.

בקיצור, אין סיבה והסבר למה ההומו סאפיינס התפתח לאן שהתפתח אם שרידותו מובטחת בכזה קלות.

אבל אם נאמר שהנקבה היא הגורמת. אז הכל ברור מאליו.

לפני שנרוץ קדימה נעצור לרגע במצב הקדמון. נעקוב אחרי אם כל האנושות. איזה אפשריות יש לה ? היא מודעת לרצון שלה להתרבות אבל הזכר ממינה פשוט לא שם עליה פס. הוא פשוט דופק כל מה שזז בג'ונגל.

מטפורית נאמר שהיא מחליטה כביכול לבדוק מה עושים שאר בעלי החיים. ולדאבונה אצל רוב בעלי החיים הזכרים הם היוזמים את הקשר הזוגי.

עד שנפגשה עם הנחש. הנחשית הסבירה לה איזה חיים משוגעים היא עושה. אני מפיצה ריח למרחקים שמושך אלפי נחשים באופן דטרמיניסטית עלי. וכך אני נכנסת להיריון. ואני מליטה אותן ובורחת לי. הם לא מכירים את האימא ולא את האבא וגודלים לבד. מה אני מרוויחה ? אני לא צריכה מבחינת אבולוציונית לפתח גוף גדול לא צריך ידיים ורגלים ולא עיניים ולא טעם באוכל. בקיצור חיים משוגעים.

שהנקבה שלנו רואה מה הנחשית מציעה לה, היא מבינה עכשיו כמה קשה תהיה לה הדרך הטובה יותר. היא צריכה להפריד את הזכרים מחברת בעלי החיים שרק סקס עם מינם תהיה אפשרית לזכרים, היא צריכה בשביל זה לחנך את הזכרים ולכן להמציא את השפה ואת החקלאות. כלומר סוף עידן הגן עדן שהכול נמצא בשבילך בג'ונגל.

דבר ראשון היא חייבת לתפוס זכר בכוח ולקשור אותו באיזה מערה ולהזדווג  עמו ולתת לו תשע חודשים לחכות עד שתיוולד הנקבה הבא. ואז הזכר הדפוק יאמר (בראשית פרק ב) זֹאת הַפַּעַם עֶצֶם מֵעֲצָמַי וּבָשָׂר מִבְּשָׂרִי לְזֹאת יִקָּרֵא אִשָּׁה כִּי מֵאִישׁ לֻקֳחָה זֹּאת:

עד אותו מעמד הזכר לעולם לא יכול היה לומר עצם מעצמי ובשר מבשרי. רק זאת הפעם (על פי לשון החשיבה התנכית) הבין שהילדה שלו, עצם מעצמי ובשר מבשרי.

השכנוע התבונית הזאת לזכרים, להיות עם הנקבות ממינם דווקא ?! היא גאונות של הנקבה !!! ולכן אמרו חכמינו שבינה יתירה יש לאישה.

יוצא שהפרדת ההומו סאפיינס משאר בעלי החיים והמצאת השפה והחינוך (התפתחות המניות אצל ההומו סאפיינס היא מאוחרת מאוד בגיל 12\13 בשביל חינוך ולמידה) והחקלאות ובעיקר לגרום לזכר להיות לעזר לגידולם של הילדים וכו' וכו', בא אך ורק בשכנוע בתובנה שהגבר קיבל מבת זוגו שהילד\ה שלו ממש. עצם מעצמי ובשר מבשרי. מכאן המצאת חוקי המשפחה שהנקבה המציא לגבר, בכדי להבטיח לו שהוא מגדל באמת את ילדיו הוא ולא את ילדיו של השכנים החרמנים.

בלי חוקי המשפחה אין לזכר שום סיבה לעמלו. הוא יכול לחזור לג'ונגל ולעשות חיים משוגעים. הוא לא צריך שפה ולא חברה ולא שום דבר מהחיים שהמודרנה מציעה לו, שום דבר מה שהתבונה האנושית מציעה לו, הכול עול ועמל מיותר לגמרי.

נאמר לבסוף שאלוהי התבונה חייב להיות נקבה.

בברכה
Max Maxmen

<span dir=rtl>10תגובות ל‘בינה יתרה באישה ?!’</span>

 1. אתה מקורי מאד ונעים לקרוא את רעיונותיך הייחודיים
  אבל לגופו של ענין יש טעות קטנה, אתה כותב: "דבר ראשון היא חייבת לתפוס זכר בכוח ולקשור אותו באיזה מערה ולהזדווג עמו ולתת לו תשע חודשים לחכות עד שתיוולד הנקבה הבא. ואז הזכר הדפוק יאמר (בראשית פרק ב) זֹאת הַפַּעַם עֶצֶם מֵעֲצָמַי וּבָשָׂר מִבְּשָׂרִי לְזֹאת יִקָּרֵא אִשָּׁה כִּי מֵאִישׁ לֻקֳחָה זֹּאת: עד אותו מעמד הזכר לעולם לא יכול היה לומר עצם מעצמי ובשר מבשרי. רק זאת הפעם (על פי לשון החשיבה התנכית) הבין שהילדה שלו, עצם מעצמי ובשר מבשרי."
  אבל הכתוב הנ"ל נאמר לפני הלידה, ברגע שהאדם ראה את חוה שנוצרה מצלעו.
  לדעתי עדיף שתבאר שהאשה בחכמתה היתירה הצליחה לגרום לאיש להתחבר עימה מתוך התחברות של הבנה ואיחוד (חוקי המשפחה כפי שאתה קורא לזה) ולא רק מתוך יצר מיני.
  כל טוב.
  מרדכי.

  אהבתי

 2. שוב תודה צדיק
  אני חושב שכדאי לעבור עוד פעם על המאמר. זה תרגיל מחשבתית מה היית האישה עושה במצב כזה. ולא מודבר על יצר מיני. יצר המיני לא משחק תפקיד במאמר הזה.

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s