החשיבה היהודית הבסיסית – המצאת הדגל האישי "ברית מילה"

המצאת הדגל האישי "ברית המילה" דף 07

ניצמד לסיפור התנכי שנבין את ההתפתחות התבונה האנושית ואייך הגיבו אבות האומה. ובכן אברהם ומשפחתו היו חלק בחברה הלא טבעית של נמרוד\חמורבי, הוא נלחם בשביל זכויות הפרט שמוכרח להתקיים שלילת זכויותיו של הפרט, בחברה לא טבעית, שהכל מוכרע על פי רוב. כך שכל פרט כיחיד טפל מול הכלל הדמיוני. יכול להיות שהרוב מרוויח מכך אבל הרוב הוא דמיון הלכה למעשה כי בכל תחום אחר הפרט ברוב יכול להיות מיעוט. ולכן כל דיבור וכפיה בשם הרוב היא לעומק דמיון כי אין רוב באמת, יש רק פרטים במציאות של האנושות.

בכדי שהפרטים יפעלו למען הרוב הדמיוני ממציאים דגל חברתי שלמענה הפרט מרוב טיפשותו מוכן להקריב את חייו ממש. ניתן דוגמא רלוונטית מעשית: הפרט מתגייס לצבא ומקריב את חייו ונכרת מעולמו שלו (הרי מגייסים ילדים וילדות רווקים ורווקות שעוד לא הקימו משפחות), למען חברה קפיטליסטית ששם היד הנעלמת והברירה הטבעית פועלת (על פי אבי שמחון = נער אוצר שטוען שהאבטלה והפסד ורווח הם חלק בלתי נפרד מחוקי הכלכלה ומה לעשות יש ברירה טבעית במילא אסור לפרט להתלונן על ששללו ממנו את הטבע שאפי' מים אסור לו לאגור חינם). את כל זה הוא עושה אך ורק כי הוא מדמיין אלילות דמיונית. כלכלנים דתיים הגדילו לעשות בלשכנע אותנו שהיד הנעלמת הוא האלוהים כלומר הפכו את האלוהים לאליל והוא אשם שיש אבטלה והפסד. הם שכחו שאלוהי ישראל אמר "אפס כי לא יהיה בך אביון" כלומר האלוהים כביכול טוען שזה בידינו אנו שלא תהיה אביונים ואין ברירה טבעית ואין אני – טוען האלוהים – היד הנעלמת שהמצאתם מהבטן.

בכל אופן הפרט מקריב את חייו בעודו רווק או רווקה ופשוט נכרת מעולמו האישית כי לא השאיר זרע, הכל למען מי ולמען מה ? שאם ינצל יינתן לו שוויון הזדמנויות, יינתן לו זכות לקחת משכנתא ללימודי מקצוע ורק אחרי שילמד ויעבוד יזכה להשיג את אליל הכסף ואז יינתן לו זכות לקנות מים וגג על ראשו לישון בלילה ?

אייך האנושות מצליחה כך לעבוד על הפרטים ? התשובה היא "אלילות". החברה הלא טבעית ממציאה "דגל" ולא משנה מאיזה סוג, בכדי שהפרטים יפעלו למענה בעיוורון מוחלט.

זאת היית מלחמתו של אברהם אבינו נגד נמרוד\חמורבי שמסמלת את החברה הלא טבעית הראשונה בהיסטוריה האנושית = עבודה זרה = אלילות = דמיון. (שקראתי את ספרו של ד"ר נח יובל הררי, "קיצור תולדות האנושות" שמחתי מאוד לראות שהוא ירד לעומק הדבר ולצערי הוא מפספס את החשיבה היהודית בנידון. בכל אופן אני מאוד ממליץ על הספר.)

נמרוד רוצה להרוג אותו כמורד הממלכה והחברה. ואברהם עוזב את האימפריה לטובת ארץ ישראל שנפל בגורל סבו "שם" בחלוקת נח לבניו. (חז"ל אומרים שכבר אביו תרח בחר בארץ ישראל לפני שצווה, כלומר לעומק כבר אביו הבין שחברה לא טבעית היא חברה שהפרטים מפסידים את שרידותם האישית)

בארץ ישראל אברהם בחשיבתו לא מכיר בקניין מוחלט רק אך ורק כסדר חברתי במילא ממציא את "הכנסת אורחים" הכנסת האורחים הוא ממציא כאנטי תזה מול החברה השכנה "סדום" שטוענת שאם נכניס אורחים לא תהיה צמיחה. ולכן באמת בסדום אסור להכניס אורחים.

בדיאלוג (לכאורה) בין לוט (כחסיד החברה של סדום) לאברהם, אברהם מנסה לשכנע את לוט לא להכיר בקניין מוחלט כי אז תצטרך בשוטר שישמור על קניינך. לשוטר תצטרך לשלם ואחר כך למערכת המשפט ואחר כך למדינה, בקיצור, לא עדיף לך להכניס אורחים ואז אתה לא צריך מדינה בכלל ולא צריך לשלם בכפל כפליים ? חוץ מיזה כחברה לא טבעית וגם כחברה קפיטליסטית כמו של סדום ?! אין סיכוי שהחברה תשרוד !! כי המיעוט מתרבה בסוף ומתקומם ולבסוף החברה חייבת להיכחד.

לוט כדוגמטי לא משתכנע וניצל לבסוף דווקא בזכות אברהם שהוציא אותו ברגע האחרון. גם שרידותו האישית ניצלת דווקא כי בנותיו לא היו דוגמטיות ושכבו עם אביהם הדוגמטי שלא רצה לעבור על עוון איסור עריות. דווקא הן היו חכמות יותר ממנו ואמת היא שלבנות באמת יש בינה יתירה.

בכל אופן, אברהם רואה שאין לו ברירה והוא חייב דגל (= השקפה חשיבתית חברתית) שתאפשר לו לעביר לדורות את החשיבה שלו. לא מספיק שאתה חכם ופילוסוף בהווה (כמו איוב למשל) על פי החשיבה הבסיסית, אתה חייב שעיקרי החשיבה תישאר לנצח אצל צאצאיך לדורי דורות.

וכאן הוא עולה על משהו גאוני. מן הבזק תבונה ענקית. והוא ממציא את "ברית המילה" דגל שחקוק על בשרינו מיום היוולדותנו. לא סתם חקוקה בבשרינו, רק חקוקה דווקא באבר ההולדה (אבר המין) לומר לכל פרט שאין לך בעולמך חוץ מעצמך ושרידותך האישית לדורי דורות עד ניצחון המוות עצמו.

לאור כל זה לא פלא שאפי' האתאיסטיים היהודיים ממשיכים למול את צאצאיהם. חכמינו אומרים למה ברית מילה היא מהמצוות היחידות שמקיימים בכל מקרה, מסבירים חז"ל כי זאת מהמצוות היחידות שקיבלו בשמחה. מהי השמחה במצווה הזו דווקא ? כי ההורה אומר לבנו מיד שמוליד אותו שאתה – בני היקר – אתה חופשי ובן חורין. אתה לא נולדה לחברה ולא למענה ואפי' לא למען ההורים, אתה חופשי ובן חורין להחליט אם ברצונך לחיות לנצח או ח"ו להיכחד.

אברהם הצליח להמציא דבר גאוני גם מצד טכנית. שום כלי אחר לעברת תבונות לדורות (תורה או מעמד הר סיני או שפה וכתב ועוד ועוד) הוא לא כלי מושלם כמו ברית המילה, ברית המילה הוא כלי הטכני המושלם לעברת תובנות לדורי דורות עד כדי כך שאנו אחרי ארבע אלף שנה עוד מבינים את עומק חשיבתו ושמחים להמשיך עם אותו חשיבה לנצח עד שכל בני אנוש יאמצו את החשיבה ולא נצטרך יותר לעשות ברית מילה (אולי רק ליופי).

שכל נולד, נולד יחד עם התובנות העמוקות האלה. הוא כבר בטבעיות מאמץ את הכנסת האורחים ומאמץ את החשיבה הבסיסית שלא פלא שרוב לוחמי החופש והחירות בכל הדורות היו יהודים. כל המטען החשיבתית שלנו מעוברת על ידי ברית המילה. קל לחשוב שגנטית אולי היהודים חכמים יותר אבל זה לא נכון, הם לא חכמים יותר הם פשוט נולדים עם מטען תובנות טובות כמו הכנסת אורחים ורחמים שלא פלא שדווקא היהודים המציאו את הבתי חולים באנושות (בזמן בית שני ואחר כך זאת היית הדגל הנוצרי), ומכאן התפתחות מדעי הרפואה שגם שם היהודי הוא הבולט ביותר.

בהמשך נראה ונסביר למה באמת רק על שני מצוות מסוימות התורה מבטיחה אריכות ימים, 1, על "רחמים" אפי' על בעלי החיים = קן ציפור. 2, על "כיבוד הורים וזקנים". למה דווקא על מצוות אלה מבטיחה הנבואה והתבונה הטהורה את האריכות הימים ? התשובה הפשוטה היא המציאות ההיסטורית, שדווקא הרחמים וכיבוד זקנים והורים מפתח את מדעי הרפואה וכך יש לנו אריכות ימים. וכמובן שהבסיס החשיבתית היא אבולוציה, כלומר התפתחות התבונה היא אבולוציונית. אז ברור למה דווקא שני מצוות אלה מסוגלות להאריך לנו את החיים.

בדפים קודמים הסברנו למה החכמים אמרו שייסורים מכפרים, שבאידאל חברתי רחמנית מנסים לפתור כל צער ולחפש מזור לחולה ולסובל בכל תחום ואז כל כלל החברה נהנית ממנה לדורי דורות = הייסורים כיפרו על כולנו לדורי דורות.

עכשיו אנו שוב נהגן על הטעות שלכאורה יש כאן חשיבה גזעית ששייך רק לגזע היהודית, ונסביר שזה לא נכון, כי אף יהודי לא מל את בנו בשביל אברהם העתיק, הוא מל את בנו בשבילו ובשביל בנו בהווה. את התובנה הזאת רוב אנשים לא תופסים לעומק. התבונה אומרת שאני אברהם בהווה ובני הוא יצחק בהווה ולא שאני עושה ברית מילה לבני כי היה לפני אלפי שנים פילוסוף שהמציא את הברית המילה. אפי' שהוא לכאורה סבי (שזה לא בטוח אף פעם) אני לא יעשה כל שטות של הסבים שלי, בוודאי לא של סב מלפני אלפי שנים.

שוב וזה מאוד חשוב להבין ולהפנים: שאנו בהווה, אנו אברהם אבינו בהווה אנו אדם הראשון החקלאי התבוני, אנו בהווה יעקב ואנו בהווה משה רבינו ואנו בהווה במעמד הר סיני אנו בהווה יוצאים ממצרים להיות בני חורין, הרי כל העבר מת ויש רק אותי בהווה וצאצאי לדורי דורות בעתיד והם רלוונטיים לי ולא העבר, אנו לא עובדי העבר, אנו עובדים לעצמינו בהווה ולעתיד צאצאינו בעתיד. מי שעובד למען חכמי העבר הופך אותם לאלוהים אחרים כפי שזועק הספורנו (פילוסוף מלפני 600 שנה): ולא ימירו את שאר המצות במנהגי הדיוט ומצות אנשים מלומדה כ"ש כשיעשו זה לכבוד קדמונים שהנהיגו אותם המנהגים לא לכבוד קונם ולא לשמור מצותיו "כי בזה האפן אין לך ללכת אחרי אלהים אחרים גדול מזה בחדוש דת לכבוד קדמונים אשר נחשבו אלהים שופטים בארץ"

מאוד קשה לתפוס את התובנה הזאת. העבר הם תובנות ולא סמכות חקוקות בסלע. כל מי שהופך אותם לחקוקות בסלע כאילו זה צווי עליון וכדומה ?! פשוט הופך את המתים לאלוהים אחרים. אם אני מל את בני כי יש ציווי חברתי או דתי וכדומה אפי' מהאלוהים עצמו ? אני פשוט אכזר ומנוול !! זה כמו שהאלוהים לא יסכים שאני יחשוב ש1+1=7 כך בדיוק האלוהים לא רוצה שאני ההיה אכזר לבני. ולכן כל העושה זאת הוא פשוט עובד אלוהים אחרים. רק מי שעושה ברית מילה מאותן סיבות חשיבתיות של אברהם עתיק ? רק הוא יכול לעשות ברית מילה לבנו ולא להיות אכזר רק דווקא ישמח את בנו (כמו עגיל לבת בגיל אפס בכדי לשמח אותה להיות יפה.) שמראש נולד לחירות ולחופש.

זה תוקף המושג שהאדם חייב לעשות את המצוות לשמה = לשם התובנה המקורית למה אנו מלים את זרעינו ולא לשם הציווי. כל העושה על פי ציווי הוא עובד אלילים.

ושוב נלמד מאברהם עצמו מה חשב על חוקים שמחוקקים בסלע. הנה הוא מגיע למצרים ואומר לשרה אשתו לומר למצריים שהיא אחותו. בדיאלוג (ה'לכאורה) בין שרה ואברהם שרה שואלת את אברהם היי אברהם יקירי אני אשת איש ואשת איש אסורה אז מה יעזור השקר הרי אתה מתיר אשת איש שאסורה. אברהם טעון שכל המושג אשת איש בא להבטיח לי שזרעי שלי ולא של השכנים. אבל לא שאני ימות ועוד לפני שיש לי זרע. כלומר אם אני ימות בגלל שאני בעלך אז מה לעזאזל אני צריך עכשיו את ציווי אשת איש ?

אם אברהם ושרה היו דתיים דוגמטיים אז בוודאי שאברהם היה מת ונכחד בלי זרע העיקר ששמר על ציווי אשת איש. ושרה היית מגיע לידי המלך בכל אופן. כלומר בשני המקרים שרה היית שוכבת עם המלך.

מצד שני רואים את רמת התבוני של אנשי מצרים שחוק העריות "אשת איש" יותר חמור מרצח כלומר שרוצחים את הבעל האישה מותרת. על אותו דרך חז"ל מבקרים את הכהנים בבית המקדש שאצלם קדושה היית יותר חשובה מדמים.

אני מקווה שהצלחתי לעביר את הנקודה החשיבתית הבסיסית כאן. שכל תובנה מהעבר אנו מקיימים לא בגלל הציווי רק בגלל התוכן התבוני שממציא המצווה כיוון במקור. ואסור שהתובנה תהיה חקוקה בסלע כי אז לוט היה מפסיד ונכחד כי לא רצה לשכב עם בנותיו ואברהם היה נפסד ונכחד כי לא רצה להכשיל אשת איש.

לאור כל האמור לעיל אין החשיבה שייכת ליהודים, רק להפך הרי רק ההווה קיים באמת וכל מי שרוצה בהווה יכול לאמץ לעצמו את אותו חשיבה. התורה מתחיל מאדם ראשון לומר שאתה ראשון במציאות בהווה לכל צאצאיך לדורי דורות, כל הסיפור התנכי בהמשך היא לתת לנו את התובנות שלא נחזור על טעויות העבר, ולכן התורה נצחית ואל זמני. כי היא רלוונטית לכל אדם בהווה בכל זמן נתון. אין תורה כזו בשום אומה וכל תפקידינו היא לתת את התובנות לכל אדם בהווה בלי הבדל גזע וצבע.

באותו פרשיה של אברהם ושרה יש עוד הרבה תובנות נפלאות ביותר. למשל ההבטחה שהתפתחות התבונה תביא לעקרות מזור וזה תוקף למה מחבר המקרא בסיפור, דואג שכל האימהות יהיו עקרות. אבל עד פתרון העקרות יש להם תשובה לעקרות והיא לתת לבעליהם את השפחה האישית שלהם לאישה "תֹּאמֶר שָׂרַי אֶל אַבְרָם הִנֵּה נָא עֲצָרַנִי יְקֹוָק (= אין לתבונה האנושית כרגע פיתרון לעקרות שלי max) מִלֶּדֶת בֹּא נָא אֶל שִׁפְחָתִי אוּלַי אִבָּנֶה מִמֶּנָּה וַיִּשְׁמַע אַבְרָם לְקוֹל שָׂרָי:"

שרה ממציאה את המושג ששרידות אישית לא חייבת להיות ביולוגית דווקא, תני למישהי אחרת שיעשה זאת במקומך אם את עקרה או מה. מחבר הסיפור התנכי דואג שכך יהיה גם אצל רחל ולאה. (שוב: אני לא שולל שכך היה הסיפור אבל אני טוען שתבונית לא אכפת לי שלא היה כלל, כי המסר התבוני נכון בכל מקרה, ואת התובנה הזו מפספסים מבקרי המקרא) בכל אופן הוא מבטיח שהתפתחות התבונה תביא את הפתרון לעקרות ומדעי הרפואה תוכיח שרוב רובם של העקרות כבר אינם, גם של גברים וגם של נשים. (לצערינו היום התזונה היא תזונת אינסטנט כך שרוב הצעירים היום והמתבגרים סובלים מיכולת פוריות טובה ומי שקצת מכיר יודע על מה אני מדבר. גם שמחת החיים נלקחת מהם כי הם לא באמת נהנים מסקס טוב, שאין סקס טוב אז גם הבינה והשכל לא ממש במיטבו. חכמינו אומרים שדירה נאה ואישה נאה מרחיבה את דעתו של אדם. אדם שחסר לו שמחת חיים גם דואג שלאחרים לא תהיה להם חיים טובים מכאן הקיצוניות, תבדקו ותראו שלרוב הקיצונים אין חיים טובים בעיקר אין להם סקס טוב, ולכן דורשים מאחרים להתנצר מסקס. בניגוד מה שחושבים בשטחיות שהם צדיקים בהתנצרות. הצדקות היא דמיון ולעומק נמצא הבעיה שאמרתי לעיל. הראיה היא בכמות האנשים שמוכנים להיות קיצוניים ולא ליהנות מהחיים העיקר שגם לך לא תהיה חיים טובים.)

וכמובן גם לומדים מהפרשיה מה קורה אם יש שני נשים לבעל אחד מה קורה לבסוף שהוא צריך לגרש את אחד מהם ועד היום עוד סובלים מהגירוש הזה.

אגב: נוכיח מכאן מהי נבואה בקצרה, שנבואה היא לא שהאלוהים בא משום מקום ומדבר עם הנביא, שהאלוהים אומר כביכול "כל מה שתאמר לך שרה, שמע בקולה" לא האלוהים אמר זאת, אחרת אייך אומרים חז"ל שאברהם אחזיר את הגר\קטורה אחרי מותה של שרה ? הרי אם זה ציווי אלוהית אין הציווי בטל אחרי מותה של שרה. מכאן נבין שחז"ל הבינו כמוני שכל נבואה זה בעצם התבונה של הנביא שמדבר עם עצמו. כפי שהרמב"ן הבין כפשוטו.

לא העלה אתכם בחקירה פילוסופית או תלמודית להשתכנע מהי נבואה. על כך צריך לכתוב ספר שלם. אבל אי אפשר לומר דברים בלי איזה מקור ברור בספרות היהודית בכדי שתאמינו לי. ולכן אני הביא רק מקור אחד ודיי קל, מחכם מקובל על כל יהודי בכל הזמנים ואפי' מקובל על היהודי הקיצוני ביותר, והוא הרמב"ן, חכם ופילוסוף ורופא יהודי מלפני שבע מאות שנים בערך.

ובכן בבראשית פרק כד (נא) הִנֵּה רִבְקָה לְפָנֶיךָ קַח וָלֵךְ וּתְהִי אִשָּׁה לְבֶן אֲדֹנֶיךָ "כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְקֹוָק:"

תבדקו שם ותראו שלא היה ולא נברא, האלוהים לא דיבר כלל וכלל. אליעזר עשה ניחוש (שאסור על פי תורה מחוק "לא תנחשו ולא תעוננו") והצליח לו. אז למה התורה אומרת "כאשר דבר השם" ? איפה דיבר ?

בעוד הרבה מקומות שואלים חכמינו את אותו שאלה.

עוד דוגמא: ויקרא פרק י (ג) וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל אַהֲרֹן הוּא אֲשֶׁר דִּבֶּר יְקֹוָק לֵאמֹר "בִּקְרֹבַי אֶקָּדֵשׁ". חפשו בכל התורה ותראו שוב, שלא היה ולא נברא, בשום מקום לא נאמר דבר שכזה. וחז"ל שואלים ומשיבים כדרכם, אבל תראו מה אומר הרמב"ן במקום, זה פשוט הפלא ופלא.

(הוא שולל את הפרשנים האחרים ואומר: max) ולדעתי בדרך הפשט אין צורך לכל זה, "כי דבר השם, גזרותיו ומחשבותיו וענין דרכיו, והדבור יאמר בכל אלה."

(ומביא ראיות לדבריו max) דברתי אני עם לבי (קהלת א טז), חשבתי מחשבה זו. וזה הדבר אשר מל יהושע (יהושע ה ד), זה הענין, על דבר הכסף (בראשית מג יח). (וכאן מביא את הדוגמא הקודמת שלנו max) וכן ותהי אשה לבן אדוניך " כאשר דבר ה' " (שם כד נא), גזר, וכמוהו באבירם בכורו יסדה ובשגוב צעירו הציב דלתיה כדבר ה' אשר דבר ביד יהושע בן נון (מ"א טז לד):

(ומסביר למה משה אמר מה שאמר max) והנה אמר משה, המקרה הזה, הוא אשר גזר השם לאמר אל לבו, "בקרובי אקדש" שלא יהרסו אל קדושתי, ועל פני כל העם אכבד, שיהיו נוהגים כבוד במשכני:

קיבלנו כאן יסוד פשוט מהרמב"ן שטוען כפשוטו שדבר השם, (כלומר אייך מדבר האלוהים עמנו ?! עם,,) "גזרותיו ומחשבותיו וענין דרכיו, והדיבור יאמר בכל אלה"

כאן יש לנו דוגמא דיי פשוטה מהי נבואה ואייך היא נאמרת. ועוד נעסוק בנושא בהמשך הדפים.

לסיכום:

בדף הזה עסקנו בהרבה נושאים, אבל עיקר העיקרים היא הדגל האישי = ברית מילה, שבלי זה אין לנו סיכוי להעביר לדורות את התבונות העמוקות והפשוטות לזרעינו האישיים.

הדגל האישי לא רק דורש את חירותך האישית רק בעיקר נצחיות חייך על ידי צאצאיך לנצח ולכן הדגל נחקק במקום ההולדה. אבר המין הוא החיי נצח שלך ולכן בימי קדם שמישהו רצה להשביע את זולתו אז ביקש ממנו להישבע באבר המין. כמו שאומרים "בחיי" שאני דובר אמת. כך אמרו כבכיול "בחיי הנצחיים שלי" שאני דובר אמת. (בראשית פרק כד) שִׂים נָא יָדְךָ תַּחַת יְרֵכִי (בראשית פרק מז) שִׂים נָא יָדְךָ תַּחַת יְרֵכִי. אברהם ביקש מעבדו ויעקב ביקש מיוסף שישבע לו וגו'

אדם שמל את עצמו בעצם חושב חיי נצח וזה תשתית החשיבה שלו בכל תחום. אדם רגיל חושב חיים של שבעים שנה וזה תשתית החשיבה שלו בכל תחום. וזה תוקף ההבדל בין חיי עולם הזה לבין חיי עולם הבא. היהודי פועל לחיים העתידיים לו ובעיקר לזרעו עד עולם.

הדגל האישי כאומר לעיל הומצאה בכדי לשלול כל סמכות אלילית או חברתית וטוענת ודורשת את חירותי ואת נצחיותי הנצחי על ידי זרעי. לא מעניינת אותנו שהחברה הכללי תשרוד או הרוב תשרוד, מעניינת אותנו אך ורק שאנו כפרטים נשרוד. ואם זה לא אפשרי ? אז עדיף לנו לחזור להיות לקטים כי כל תוקף המצאת השפה והחקלאות והחברה והחוקים האנושיים והמוסר האנושי בא מהיסוד הראשוני הזה "שרידותי האישית לדורי דורות עד ניצחון המוות"

מצד שני החשיבה הזאת מאשימה את הפרט והכלל בכל הסבל האנושי, מסבל פיזי גנטי ותורשתי שמעוברת לדורות על ידי הפרטים לצאצאיו הוא. עד סבל חברתי מיותרת מחוסר בינה ודעת כמו הכלכלה המודרנית החברות הדמיוניות. ולכן התורה מיד מאשימה את האדם בכל הסבל האנושי כלומר כביכול הם קללות שאנו אשמים בכך ואנו חייבים לנסות לפתור אותם.

יש עוד הרבה תובנות בפרשיה של אברהם בהרבה תחומים עקרוניים שאולי נעסוק בהם בעקיפין בדפים אחרים. אבל יש נושא אחד חשוב (שנעסוק בדף הבא והיא "עובדי החברה הטבעית" ) שכבר אברהם נהג לעשות והיא לתת מעשר לפילוסופים = כהנים בזמני קדם. אברהם הבין שכל חברה חייבת פילוסופים למען הסדר החברתית, הפילוסופים האלה לא יכולים לעמול כרגיל כמו כולם וגם לעסוק בפילוסופיה. את זה מבינים כל בני אנוש מאז ומתמיד. גם אדם סמית (אבי אבות הכלכלה הקפיטליסטית המודרנית) טוען שהפילוסוף חייב לחיות מהציבור. וכך נהוג בכל חברה מאז ימי קדם. בדף הבא נראה אייך הומצאה עובדי החברה הטבעית על ידי יעקב אבינו שהבטיח שכל משפחה תתרום את בן הבכור כעובד החברה. לצערינו בזמן משה כשלו ואז המציאו את שבט לוי, ולצערינו גם הם כשלו בזמן עלי הכהן ושמואל הנביא וההמון ביקש מלכות ומאז המלכות אנו סובלים בלי סוף עד ימינו אנו. נעבור ברשותכם לדף הבא. דף מספר 08 "המצאת עובדי החברה הטבעית"

טיפ הדף:

ברית מילה = דגל אישי מול כל דגל חברתי אחר. ולמי שיש לו דגל אישי כזה לא יכול להסכים לשום חוק חברתי ששולל ממנו את החירות והחופש ואת הטבע שאפי' מים אסור לא לאגור על פי החוק. הוא לא יכול לקבל את אליל יד הנעלמת שהמציאו הליצנים באומרם שאם נשלול ממך את הטבע אז ייווצר ביקוש ואז אליל היד הנעלמת תדאג ל70%\80% ולשאר ?! מה לעשות יש ברירה טבעית !! את הטירוף הזה לא יכול לקבל מי שאביו מל אותו ומי שמל את בניו. כי אם מל את בניו ועוד חושב שיש ברירה טבעית ויד נעלמת ?! הוא פשוט אכזר וטיפש שמל את בניו. או שמל את בניו מציווי עליון והוא כנראה עובד אלילים על פי החשיבה שלו.

לאור החשיבה הזו שאנו בהווה מאמצים את התובנות מהעבר בגלל תקיפם היום כמו בעבר, ואנו כאילו השחקנים של אז, אנו כאדם הראשון התבוני, אנו כאברהם העתיק בהווה. והיות שאנו בחשיבה העקרונית הזו, ואנו רואים מה יצא מהעבר בהווה עכשיו ואנו רואים את כל הפרטים הקיימים בהווה כלומר השנאה בין עמים ובתוך העמים ובתוך המשפחות וכו וכו' אנו מיד מבינים שהסיבה לכל זה היא אך ורק בגלל עבודת אלילים כלומר הפכנו את התובנות ואת האנשים לאליליים. הפכנו את החוקים לעיקר ואת חירות הפרט לטפל. הפכנו את האמצעיים לעיקר מול המטרה האישית של כולנו. אפי' השפה שהומצאה כאמצעי לעביר תוכן איש לזולתו, נהפך לעיקר עד כדי כך שהחיים והמוות ביד הלשון.

שנבין ונפנים שהשפה היא רק אמצעי ?! לא נכעס יותר ממילים ולא נתרגש מניסוח משפטים כאלה וכאלה. נאהב את הזולת כמו שהוא ולא כמו שהוא מדבר או כמו שהוא לבוש (הלבוש היא גם אמצעי ותו לא, הרי שאר האורגניזמים לא לבושים כלל). האם באמת אנו רוצים שהחיים והמוות יהיו בידי הלשון\השפה והלבוש והצבע והתפקיד החברתי וכדומה ? הרי כל אלה הם אמצעיים לפרט ולשרידותו האישית.

האבן עזרא (פילוסוף ובלשן 1100 לספירה) צוחק על אלה שלומדים משפטים כל חייהם ואומר "ויש הוגה בתלמוד להתפאר, על כן כל עסקיו בסדר נזיקין. גם הוא מקבל שכר להורות הפתאים וליישר המעוותים. רק אם היו כל ישראל צדיקים (?!) לא היו צריכים לסדר נזיקין"

כמה מתוק ונפלא דבריו: "רק אם היו כל ישראל צדיקים ?! לא היו צריכים לסדר נזיקין !! "

על אותו דרך חשיבתית הוא אומר על כל ציווי התורה שלא נתנו רק לצורך אותו דור ועל פי רמת האנושיות והמוסריות שלהם בזמנו. וכך אומר (פשוט לנשק אותו ואת דבריו הנפלאים) ותשימו לב לעומק דבריו "ודעת הלשון איננה דעת בעצמה, כי אם כנגד אחר שיבין. ואם בעבור דעתו משפטי נזקין. גם הם לא נתנו כי אם לישר המעוותים, כי אילו היינו במקום שאין שם שור אין צורך למשפטי שור נגח. ואלו היינו יושבים באהלים כקדריים, אין צורך למעקה ומזוזה. ואם בארץ הודו, אין צורך למשפט גנבה ורציחה ועשק ועדות שקר"

כלומר לו נצרך משה לתת חוקה לאנשי הודו ? אז לא היה צריך לתת להם דיני גנבה ורציחה ועשק ועדות שקר כי הם פשוט לא כאלה. (אחרי שאנשי הודו אמצו את החוקה הבריטית ?! כבר נהפכו לאנסים ושאר זבלי המודרנה. ללמד אותנו כמה הקפיטליזם משחיתה את החברה מהיסוד. האבן עזרא מעיד שבזמנו תרבות ההודית לא נצרכה לחוקי גנבה רציחה ועשק ועדות שקר ואפי' למערכת משפט, כי פשוט היו תבוניים וטובים מיסוד התרבות התבוני שלהם, מה שאין כן שמאמצים את חוקי הקניין והכסף והחוקה הבריטית ?! אין מנוס שעשרים אחוז מהחברה תהיה בעוני ותגדל פושעים ורוצחים ושאר הצרות. מכאן נלמד שפשעים ורוצחים לא מחויב המציאות רק זה שאלה של סדר חברתי נכון.)

בברכה

Max maxmen

<span dir=rtl>3תגובות ל‘החשיבה היהודית הבסיסית – המצאת הדגל האישי "ברית מילה"’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s