החשיבה היהודית הבסיסית – המצאת הקניין והירושה

"המצאת הקניין והירושה" דף 05

שאנחנו רואים מהן החוקים שנח המציא או חידש מחדש, אנו מיד מבינים במה סבלו דורו שעד כדי כך לא היו מוכנים למבול.

לכאורה רציחות ואכילת בשר אדם הייתה נורמה מקובלת. תבינו שבעולם אקראי שבני אדם נולדים אקראית אין בעיה לאכול בשר אדם כמו בשר שאר בעלי החיים (תשאלו את הקפיטל ומערכת המשפט המודרנית שחושבת שאנו נושמים בזכותם וילדינו הם נכס של החברה. האוויר שאתה נושם לא כל כך ברור שיש לך זכות טבעית לנשום. יש ויכוח בין משפטנים (בעיקר מנחם אלון מול אהרן ברק) בשאלה האם כל זכות שיש לאדם (כמו לנשום) היא זכות מוקנה או שהוא נושם רק כי מערכת המשפט מסכימה לכך. באותו דרך גם הילדים לא שלך, בחוק זכויות החולה ישנו סעיף הקובע כי הורי הילד נחשבים לאפוטרופסים הטבעיים. לדברי גיל סיגל, פרופ' למשפטים בקרייה האקדמית אונו וחבר המועצה הלאומית לביואתיקה, "להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם" הם קיבלו מהמדינה (????????????????) את הזכות למלא חובות כלפיו בשל החיבור הביולוגי. בקיצור, החברה הדמיונית היא ההורה העליון. ואם בשר הילדים שייכים לחברה אז מה הבעיה להילחם שלושים שנה על עזה ולמחרת להחזיר את עזה ולגרש את יושביה ? נכון שפכנו דם יקירינו לריק שלושים שנה, אז מה בכך הרי הם לא שלנו הם של החברה הדמיונית ).

בכל אופן נראה ונשמע שם שעד המבול לא הותר לנבונים לאכול בעלי חיים. ומאז כן הותר או נח התיר לעצמו ולבניו לצורך בכדי למנוע אכילת בשר אדם. אני והחכמים יכולים רק לעסוק בספקולציות ולא נדע לעולם מה היה באמת, אבל בכל זאת ברור היא שאם נתיר אכילת בעלי חיים אז דבר ראשון אין לנו שום זכות לאכול בעלי חיים טורפות שמסתדרים בלעדינו בטבע. יש להתיר בעלי חיים טהורות שנטרפים במילא בטבע, כך שאם נאמץ אותם לביתינו ונהגן עליהם מהג'ונגל ונהגן עליהם מבעלי חיים טורפות והם יתנו לנו חלב וצמר ועוד ועוד כך שתהיה כדאי לנו ולהם ?! רק אז יש לנו זכות אולי לאכול אותם לפני מותם (יש סיבה תבונית למה לא לאכול נבילות ולכן חייבים לדאוג שהם בריאים לגמרי ולשחוט אותם באופן כזה שלא ירגישו צער וכו' וכו')

כלומר מה יקרה שבני אנוש יפסיקו לאמץ את בעלי החיים הטהורות ? אין ספק שלא ישרדו בג'ונגל ! אז יש כאן מן הסכם כזה שאנו נאמץ אותכם לטובתכם ולטבותינו.

אם כל זה אין זה שווה לנו מצד המוסר האבסולוטית וכדאי לחזור למצב של לפני המבול שלא הותרו אכילת בשר בעלי חיים.

אז הסברנו בקצרה למה הותרה בעלי חיים ולמה אסרו עבר מן החיי וכדומה.

נעבור לעיקר נושא הדף.

עד נח לכאורה כל החקלאים שעסקו בחקלאות עמלו לריק כי אף אחד לא הכיר בקניין שלך בטבע ובעמלך ולכן אומרת התורה והחכמים שבני דורו היו גזלנים וגנבים.

אבל ברור הרי שאין לא תגנוב בלי קניין, יש לא תגנוב אך ורק לעמלך כלומר מה שצמח מעמלך היא טבע יש מיש שלא ממש שייך לך ואם יש משהו ששייך לכאורה לך זה העמל עבודה. באנושות תבונית אישית לא צריך הרבה להבין שאפי' שהכל יש מיש בטבע בכל זאת אתה עבדת ונכון שהיא שלך לפחות כסדר חברתי טוב. שוב, היא לא שלך באמת אבל צריך להסכים שהיא שלך למען הסדר הטוב. את זה לא רצו בני דורו של נח להבין ולכן אף אחד לא עסק בחקלאות אך ורק בצייד או אכילת בשר אדם.

התורה מספרת לנו את אילן היוחסין מאדם עד נח. ודווקא בשמם של הגברים לומר שכל גבר ואשתו שמרו על חוקי המשפחה כך שהגבר שרד אישית עד נח. יש מקבילות במסורת שיש שם יותר מעשר דורות מאדם לנח. בכל אופן זה לא עקרוני כמה דורות היו בעיקר המסר שנח והחקלאות שלו ושמירה על חוקי המשפחה הביא לו ולמשפחתו את התפתחות התבונה כך שניצל מהמבול.

כל שלא שמר את העבר ולא חשב על עתיד צאצאיו האישים כנראה לא דאג הרבה להתפתחות התבונה ולא ממש דאג לסדר אנושי ראוי. ונח הבין זאת טוב מאוד וידע שבלי סדר ראוי אין סיכוי שהמבול יבוא שוב ואז אולי לא תהיה כלל משפחה אחת שתינצל.

כאן הוא ממציא את חלוקת היבשת בגורל לשלושת בניו. בעצם ממציא את הקניין והירושה כך שכל נולד ייולד לטבע מירושה. הרי קניין שולל את הטבע מהנולדים אז לכן הומצאה הירושה להבטיח את הנחלות לנולדים.

אוקיי צאצאי נח מחלקים את היבשות ואמור היה להיות הכל בסדר. עד שנולד נמרוד\חמורבי שהוא היה גיבור ואמר שלא צריכים חוקי משפחה וחלוקת הארצות, בואו נקים חברה ודגל חברתית חזקה עם שפה אחת ונצליח לקדם את התבונה יותר מהר, ובאמת הוא מצליח להמציא את הלבינה ואת החמר ואת חוקי ההנדסה ובונה וממציא את הבתים ואת המגדלים.

והמצאת החברה הלא טבעית בא לאנושות ובזה נעסוק בדף הבא "דף 06 המצאת החברה הלא טבעית"

אבל לפני שנעבור לדף הבא אנו חייבים להבין דבר בסיסי ביותר, שכמו נח אז אנו היום חייבים לחלק את הטבע לכל פרט ובלעדיו אין חוקי הקניין קבילים כלל וכלל. לא כל כך חשוב לנו עקרונית האם היית מבול והיית חלוקת נח ובניו והמצאת הקניין והירושה דווקא אז וכו' וכו' וכו' כל זה לא עקרוני לא מבחינת להאמין ולא מבחינת עובדתית. חייבת להיות ברור המסר העקרוני והתבוני שבלי חלוקת הטבע לכל פרט וירושה לכל נולד בעתיד ?! אין קניין ומותר לכל אחד לגנוב ואפי' לרצוח את מי ששולל ממך את הטבע. מי שלא מבין את פשטות הדברים פשוט הוא שהוא טיפש וחסר דעת ובינה. כי במילא ירצח או הוא או צאצאיו כל זמן שלא נעשה זאת. זה לא חייב לקרות בימיו ולא בימי בניו אבל זה יקרה וכל עמלו אקראי לגמרי.

בכל אופן עד שבני אנוש יתעוררו לעשות את הפשוט ביותר אנו נמשיך לדבוק בחלוקת נח התנכי ובירושה שירשנו מאבותינו, שזה כמובן ארץ ישראל.

בכדי שנבין את החשיבה מבחינת יסודי המוסר האנושית, אני אצטט מאמר קודם שכתבתי והנה.

הצוו הקטגורי של קאנט אומר: "פעל רק לפי אותו כלל פעולה שתהיה מסוגל, באותו זמן, גם לרצות כי יהיה לחוק כללי" הרעיון הוא שאם אדם, כיצור רציונלי, איננו יכול לרצות (באורח עקבי) ש"כלל פעולה יהיה חוק אוניברסלי – כלומר שהכול יאמצו אותו ויפעלו לפיו – כי אז אין כלל זה יכול להתקבל בתור כלל מוסרי: כי כלל מוסרי המתקבל על הדעת הרציונלית הוא בהכרח כזה שכל יצור רציונלי יכול לאמץ אותו.

על דרך השלילה כבר אומרו חכמינו לפני אלפיים שנה "דעלך סני – לחברך לא תעביד" זו היא כל התורה כולה.

בעברית פשוטה: קאנט וחכמי התלמוד טוענים שיסוד המוסר האנושית בנויה על התבונה האנושית, ואם כך מהי המוסר והתיקון החברתית האבסולוטית ? תשובתם היא שכל המצאה מוסרית כמו לא תרצח, קבילה בתנאי שכל אדם מסכים בהכרח לחוק "לא תרצח"

נדון ב"לא תרצח" בהמשך למשל עונש מוות. אבל עכשיו אני רוצה לדון על "קניין"

אם יסוד המוסר תלוי האם החוק\המוסר היא אוניברסלי ?! כלומר המצאת הקניין למשל יכול להביא למצב שאין לאנשים קניין ? אז לכאורה אין חוק קניין באמת.

למה באמת אני ואת\ה לא יכולים לגשת לבאר נפש בכווית או בסעודיה ולקחת לנו נפש ? למה למשל אני ואת\ה לא יכולים לאגור מי גשם על פי חוק ? למה למשל אני ואת\ה לא יכולים להיכנס לבריכה של שכנינו לשחות בכיף ? למה למשל אני ואת\ה לא יכולים להיכנס לשדה חקלאי ולאכול ?

התשובה לכל זה היא "קניין". אנו כביכול המצאנו את המושג שהטבע וחלק ממנה יכול להיות קניינו של הפרט או של החברה ואז המצאנו את החוק "לא תגנוב" והנה אם אני עושה אחד מהפעולות הנ"ל אני עובר על החוק המוסרי "לא תגנוב"

אבל נעצור לרגע ונשאל האם חוק הקניין בכלל קביל על פי הצוו הקטגורי ? ואם לא ?! אז גם החוק המוסרי של "לא תגנוב" לא קביל.

למה חוק הקניין לא קביל על פי הצוו הקטגורי ? כי בכדי שנוכל להמציא את חוק הקניין אנו חייבים קודם לחלק את הטבע לכל פרט ביקום. אנו חייבים לדאוג שלכל פרט מיום היוולדו מקבל קניין פרטי בטבע, אחרת הוא כמו שאר האורגניזם ובעלי החיים יכול ללכת ולהתיישב בכל מקום ומקום ולאכול מכל הבא ליד כמו העכברים ושאר האורגניזם.

תחשבו על זה, התינוק שלכם – ואתם בעצמכם נולדו – נולד לעולם בלי הטבע כי כל הטבע כבר קנוי למישהו, מה שאין כן שאר בעלי החיים והאורגניזמים שיש להם את כל הטבע חינם.

גם מצד חוק המוסרי "לא תגנוב", לעולם לא נחשוב על עכבר כ"גנב" כי אנו מבינים שהוא לא מכיר בחוקי הקניין של בני אנוש.

אז למה שנחשוב שבני אנוש אסור להם לגנוב אם גזלנו מהם מראש את הטבע.

החברה המודרנית שמאמצת את הצוו הקטגורי של קאנט בחום, מתנהגת ממש בטיפשות ובחוסר דעת והבנה, מה דורש בכלל הצוו הקטגורי בעניין הקניין וחוק "לא תגנוב"

אם החברה המודרנית לא תדאג לכל נולד להיוולד יחד עם קניין פרטי משלו = נחלה (= דיור ומקור פרנסה ) ?! אז לא חל חוק הקניין מתחילה, ובמילא לא חל כלפיהם החוק של "לא תגנוב"

אני מקווה שברור לכם החקירה המחשבתית שלי.

אני מתחנן לחברים כאן, להפיץ את התובנה כי זה בנפשינו ממש, כל פרט ביקום חייב לדעת מהן זכיותיו האמתיות. אם בנאורות אנו חפצים ? אז אין לך דבר נאור יותר מיזה !! אם במוסר אבסולוטית אנו חפצים ? אז אין לך מוסר אבסולוטית יותר נכון ואמת מיזה.

ביהדות המקורית באמת, כל פרט מקבל נחלה חינם ועל כן גם הומצא חוק הירושה, כך שלכל פרט קיים מיום היוולדו קניין פרטי = נחלה (= דיור ומקור פרנסה). וזה כל תוקף העניין שהיהדות רוצה בארץ ישראל ששייך להם מכוח חוק הירושה, בלי חלוקת הארץ לכל פרט והאפשרות שכל זר גם יכול להתנחל בארצינו ?! אין טעם בארץ ישראל מול שאר הארצות הקפיטליסטיות ששם אנו משחקים עם כללי המשחק הקפיטליסטית כמו כאן. כלומר במשחק הקפיטליסטית שכל נולד נולד בלי הטבע וחייב לעמול כל חייו להשיג "כסף" בשביל לימודים ובשביל דיור ואוכל ?! אז מה הייחוס לארץ ישראל מול שאר הארצות ? להפך, שם יותר טוב כי שם אין צבא ויש דיור ב90% פחות, וכמובן אין את הבעיה הביטחונית הנצחית בינינו לבין הערבים. כל פרט חייב לעשות את החשבון הפשוט והאישי שלו האם כדאי לו להילחם על ארץ שבמילא לא שלו, הרי רק בקניין הוא יכול לקנות דיור ומים. ואם זה כללי המשחק כאן ובכל מקום נאור האחר ? אז למה רבונו של עולם.

הבטחתי לעסוק בחוק "לא תרצח" והנה בקצרה.

אם מישהו בא לרצוח אותנו מכל סיבה שהיא אפי' מסיבה חברתית מוסכמת ?! אז מבחינת האישית אני ירצח את הקם לרצוח אותי. ידוע החקירה האם הכלל של "הבא להורגך השכם להרגו" היא גם מול מערכת המשפט והתליין, כלומר האם אייכמן למשל שנידון למוות האם הוא גם צריך לפעול על פי הכלל של הבא להורגך השכם להרגו.

תשובת המוסר היהודית טוען שכן. אייכמן גם צריך לנסות להרוג את התליין. וכך גם מול בית דין של שבעים הדנים נפשות = סנהדרין על פי תורה.

ידוע ההלכה שהבורח מדין מוות לחוץ לארץ ?! לא רודפים אותו וכמובן לא מסגירים אותו למערכת המשפט בארץ.

הועמד ביסוד ההלכות האלה היא. שעונש מוות בתורה היא רק להרתעה, ביום שרבו הרוצחים ? בוטל עונש מוות בבית דין של תורה. כי אין טעם להרוג לשם הריגה ולשם נקמה, יש טעם להרתעה אבל ביום שזה לא מרתיעה ? אז מבטלים את ההרתעה. ולכן באמת כבר לפני הספירה בבית שני לא דנו דיני נפשות = ביטלו עונש מוות.

למשל הבריטים עוד נתנו עונש מוות עד לא מזמן.

ברצוני לומר שהמוסר היהודי כבר היית מפותח מאוד עוד לפני הספירה וידעו שעונש ממש לא מיועד לקיום הלכה למעשה רק אך ורק להרתעה. מה שאין כן במוסר המודרני עוד מקובל המושג "גמול" = נקמה, ומצד היהדות אין מושג כזה נקמה וגמול. לכל אדם ניתן האפשרות לחזור להיות טוב ואם יברח למקום אחר ושם יתנהג כחדש ?! אז אין טעם לרדוף אחריו !!

אגב: גם בתי כלא לא היית ביהדות המקורית. שלילת חירותו של האדם כנקמה, לא מוסרי בעליל.

בברכה

Max maxmen

<span dir=rtl>4תגובות ל‘החשיבה היהודית הבסיסית – המצאת הקניין והירושה’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s