החשיבה היהודית הבסיסית – מבוא

"מבוא" דף 01

דבר ראשון: "החשיבה היהודית" לא אומרת שהיא מיועדת ליהודים ולא אומרת או דוגלת בגזע היהודית. ההפך היא הנכון, החשיבה היהודית שוללת גזע אם כי הנסיבות מכריחות אותן ונבין את זה בהמשך. החשיבה היהודית מיועדת לכל פרט בהומו סאפיינס בלי הבדל מין וגזע. ולכן אין לראות בשטחיות את כותרת הספר כאילו החשיבה שייך ליהודים.

למה נברא ונולד האדם יחידי ? מסבירים חכמינו ש"חייב אדם – הפרט – לומר שבשבילי נברא העולם" כלומר כל אדם בהווה הוא ראשוני לכל צאצאיו בעתיד ובשבילו נברא העולם. אם כל פרט בהווה הוא האדם הראשון לכל צאצאיו אז אין הבדל בינו לבין שאר בני אדם. כמו שאין הבדל בין האדם הראשון התנכי לבין שאר בני אדם שהיו בדורו, כך כל פרט בהווה הוא אדם ראשון לצאצאיו וממנו תבנה העתיד. כמו שהאדם הראשון התנכי לא רצה שאחד מבניו יאמצו לעצמם מין אידאולוגיה גזענית, כך כל פרט בהווה לא רוצה שמבניו יוצרו מצב כזה. עוד הסבר של חכמינו למה נברא האדם יחידי, כדי שלא יריבו המשפחות בעתיד. אם כך שכולנו בני אדם אחד, אז המשפחות רבים אחת בשני אז ק"ו שאם נבראו מיליון פרטים בבת אחת כמה היינו רבים ?!

והיות שהבסיס החשיבתית בלימוד התורה והנ"ך מושתתת על היסוד הזה שכל אדם הוא אדם ראשון לצאצאיו הוא. אז כל התפתחות הסיפור התנכי בא ללמד אותנו לא לחזור על טעויותיהם של אבותינו. כלומר אני ואת לא רוצים לחזור למצב שאחד מצאצאינו יצטרך לפרוש משאר זרעינו ואז יריבו המשפחות אחת בשני.

מצד שני היהודים בעבר הצטרכו לפרוש אך ורק לצורך לתת את החשיבה הבסיסית לכל הפרטים בהווה. כלומר המטרה בפרישה הייתה להחזיר את החשיבה לכל פרט. שבהווה נדאג שלא יצטרכו צאצאינו לפרוש משפחה אחת מהשניה.

אגב מה שאמרנו לעיל, הבנו דבר מתוך דבר שהבסיס החשיבתית היא ללמוד את התורה באופן כזה שהעבר מת וההווה חי והעתיד תלוי בנו. הבנו שבכל זמן נתון כל אדם כפרט נולד ונוצר יחידי, החיי הנצח האישית שלו תלוי בו, או לחליפין המוות והכרת האישי שלו, תלוי בו.

מה יש בתורה (סיפור התורה) שהיא בעצמה כל כך חשוב ? התשובה היא שהיא רלוונטית לכל פרט בהווה כלומר כל פרט שלומד את התורה חייב להיות השחקן, הוא חייב להרגיש שהוא אדם ראשון התנכי וזאת באמת המציאות והאמת היחידה שקיימת בתבונה האנושית. חיי נצח (אלמוות) שהאדם כפרט רוצה, הוא הסיבה לסיפור התנכי כאילו המוות היא עונש שהאדם יכול להינצל ממנה, עד שינצח את המוות, על ידי הצאצאים אישיים שלו.

אמרנו שכל פרט בהווה הוא המציאות העתידית ולכן הומצאה המושג היסטוריה בכדי שנלמד מטעויות של אבותינו. זאת הסיבה שהתורה נכתבה כסיפור היסטורי.

בכל אופן בעיקר רציתי לומר שבחשיבה הבסיסית אין גזע משובח או אדם משובח יש פרט אחד שבשבילו נבראה כל העולם. הפרט הזה יכול להיות חולה גנטית ואפי' עם פגמים גנטיים פיזיים ונפשיים. הוא רוצה להיות אלמוות ולחיות לנצח ולתקן את הפגמים שלו. זה הבסיס הראשוני של כל פרט ולכן שטחי הוא האדם שחושב שיש איזה גזע יהודי ויש לה חשיבה מסוימת אנוכית לגזע היהודים. בהמשך הספר נבין גם שכל מי שפועל למען גזע מסוים הוא בעצם עובד עבודה זרה. כל עבודה (כמטרה ולא כאמצעי ) למען חברה דמיונית או למען חברה טבעית כמו החברה היהודית, היא עבודת אלילים על פי החשיבה הבסיסית של היהודים. כל חברה לכאורה היא אמצעי לפרט לשרידותו האישית וטיפש הוא האדם שהחברה אצלו היא מטרה ועיקר. ק"ו החברה הטבעית (החברה היהודית) שכל אמצעיותה היא שרידות הפרט, אסור להפוך את החברה כמטרה ועיקר. לעומק כל ההופך את הכלל\החברה כעיקר מול הפרט וכל ההופך את האמצעיים למטרה ?! הוא עובד עבודה זרה !!

יוצא מדברינו אלה שאין היהודי פועל למען הגזע שלו בעבר ובהווה, הוא פועל בשבילו אישית וכך כל פרט ביקום יכול לאחוז באותו חשיבה. אפי' ממזר שכביכול לא יכול להתחבר לקהל היהודים בהווה, הוא כפרט, הוא בדיוק כמו אדם הראשון התנכי לכל צאצאיו בעתיד ובשבילו נברא העולם (הוא קורבן חברתי למען התרעה חינוכית שהוא בעצמו יצטרך לאמץ את החוק הזה לצאצאיו הוא, כלומר אם ברצונו לזכות לנצחיות האישית שלו ? אז אין לו מנוס אך ורק לאמץ את אותן חוקים בשביל צאצאיו בעתיד כלומר הוא גם ירצה שצאצאיו לא יהיו ממזרים ונבין זאת בהמשך הספר).

ובכן החשיבה הבסיסית שייכת לכל פרט בהומו סאפיינס בהווה ובעתיד.

המטרה בכתיבת הספר היא לתת לנו את הבסיס של החשיבה היהודית. לא ראיתי ספר או סופר שכתב ספר מסוג כזה וגם לא ראיתי שההמונים יודעים את הבסיס החשיבתית של היהודים. ולכן שמתי לי למטרה לכתוב את הספר בכדי שכל פרט בהווה יידע ואולי יפנים את החשיבה ויזכה לשרידות נצחית אישית.

אני אכתוב את הספר בדפים. כל דף יעסוק בנושא מיוחד, והנושא יהיה רשום בכותרת המשנה של הדף.

הדף הזה הוא מבוא לספר כולו "דף 01"

"דף 02" יעסוק באלוהות, נושא מעניין מאוד ורלוונטי מאוד לכל פרט. בניגוד לפילוסופיה בכלל ובמחשבת ישראל בפרט שנהפך הנושא לנושא כבד ולא רלוונטית כלל לאף אחד אישית. בדף 02 נראה כמה היא רלוונטית לכל אחד אישית. תראו שכל הוויכוחי סרק של המאמינים מול האתאיסטים היא ליצנות לשמה. ותראו כמובן כמה חשוב האלוהות כבסיס לכל החשיבה הבסיסית שלנו. ותראו כמה היא רלוונטית לאתאיסט כמו למאמין. שניהם צריכים לעשות ריצ'ט (= חשיבה מחדש) על החשיבה שלהם.

"דף 03" יעסוק בחוקי המשפחה. נושא מעניין מאוד ומאוד רלוונטי לכל פרט. שוב נראה שם כמה אנו צריכים לחשיבה מחדש וכל הוויכוחים החברתיים הם וויכוחי סרק.

בשאר הדפים נעסוק ביסודי המוסר האנושית, ביסודי המדע והרפואה והכלכלה והמשפט. בכל התחומים שנדון בהם, נדון על פי החשיבה הבסיסית של היהודים.

בכל דף הינתן טיפ חשיבתית, כלומר נסכם במשפט אחד או שנים מהי יסוד החשיבתית העמוקה של הדף.

כל פרט בהווה הוא השחקן התנכי, כל פרט בהווה הוא אדם ראשון לצאצאיו הוא, בדיוק כמו האדם הראשון התנכי או התא הראשון של האורגניזם. וזאת האמת הפשוטה של התבונה הטהורה. כי באמת אין לאדם בעולמו חוץ מצאצאיו הוא לנצח. "כל העומד למות כמת דמי" וניצחון המוות אפשרי אך ורק על ידי ההולדה על דרך "מה זרעו בחיים ? כך הוא בחיים" אומרים חכמינו על האבות הקדושים. וזה המושג "עולם הבא" לעומק. כל סוג עולם הבא אחרת ? היא בשביל חינוך הילדים עד שיתבגרו וישכילו להבין דבר מתוך דבר. ע"כ הטיפ:

עכשיו יש לי בקשה אליכם, אני מבקש מכל הפרטים לעזור לי, כי סגולתה של הפייסבוק היא בכך שאפשר לכתוב ספר שלם בדפים וכך שבכל דף יכולים לנהל דיון על נושא הדף. הדיון יכול רק לעזור לי ולכם לחדד את הנושא ולהגיע להבנה יותר טובה. מצד שני להשאיר אותי ואת כל זולת אחר בטעויות ?! היא דבר בלתי מוסרי בעליל וההפסד היא של כולנו. כלומר העונש היא של כולנו.

תחזיקו לי אצבעות ויחד נצליח במשימה שלקחתי על עצמי.

בברכה

Max maxmen

<span dir=rtl>תגובה אחת ל“החשיבה היהודית הבסיסית – מבוא”</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s