החשיבה היהודית הבסיסית – נבואה מהי ?

"נבואה מהי ?" דף 22

בעשר לשונות נקראת הנבואה, 1, חזון, 2, נבואה, 3, הטפה, 4, דבור, 5, אמירה, 6, צווי, 7, משא, 8, משל, 9, מליצה, 10, חידה, (חז"ל)

(אגב: שמעתי הגדרה מודרנית נפלאה בסדרה היחידה עונה 4 פרק 10 השחקן שואל ועונה: אתם יודעים מהי השראה ?! הפוגה קטנה מהטיפשות !!)

לא הרבה יודעים שלפני שחז"ל בטלו את הנבואה (מזה ביטלו ? הרי זה בידם ? התשובה תתברר בהמשך, רק רציתי להראות לכם את הכיוון. והבינו לעומק את העניין) וטענו חכם עדיף מנביא, אז הם בעצמם השתמשו עם נבואה. תבדקו בכל מנוע חיפוש בספרי חז"ל כמה פעמים מופיע המילה "אמר הקב"ה" וכדומה. כלומר הרי אין נבואה אז אייך אמר ? במיוחד שכל אמירה בתנ"ך בשמו של האלוהים הם שואלים איפה אמר אז למה לא שואלים על עצמם איפה אמר ? התשובה היא שזה מליצה ולא שבאמת אמר. כל לומד חז"ל יודע זאת. ולכן כבר כאן נבין שהשימוש בנבואה היית דרך להעביר מסר תבוני על ידי עשרה הלשונות לעיל. גם ננסה להבין למה חז"ל בטלו את הנבואה ואמרו חכם עדיף מנביא (בלשון מודרנית אומרים: תהיה חכם (= חכם עדיף,,) ואל תהיה צודק (= נביא)). אבל קודם אני רוצה לעשות חקירה מחשבתית מהי נבואה ?

כבר בתחילת החקירה חייבים אנו להבין לעומק שביקום דטרמיניסטי מוחלט (= כל סיבה אותו תוצאה, מה שאין כן ביקום דטרמיניסטי לא מוחלט = לכל סיבה יש הרבה אפשריות לתוצאה, הכדורים בטבע מוכיח זאת, ונעסוק בעניין בדף אחר.) אין רלוונטיות לנבואה חוץ כמובן כסקרנות גרידה. כי ביקום דטרמיניסטי מוחלט אנו מתנהלים כרובוטים ואין שום רלוונטיות לדעת את העתיד כי אי אפשר לשנות את העתיד. ולכן אנו דנים ביקום דטרמיניסטי לא מוחלט = לכל סיבה יש יותר מאפשרות אחד כך שהמודע (האדם ובעלי החיים) או האקראיות יכולים לפעול ביקום לטוב או לרע.

עוד משהו חשוב שנבין היא, שביקום דטרמיניסטי מוחלט יש לאלוהים תכלית והתכלית חייב לצאת לפועל. מה שאין כן ביקום דטרמיניסטי לא מוחלט, אין לאלוהים תכלית כי הוא כביכול משחק בקוביה ולכן שום דבר לא צריך לצאת לפועל. אבל יש לו רצון שהטוב ינצח, ולא ?! תחרב היקום !! האמירה האחרונה שלי זאת דוגמא לנבואה. כי מנין לי שיש לו רצון כזה ולא היקום תחרב ? עוד נרחיב בעניין בהמשך, בינתיים נתחיל בחקירה הקטנה שלנו.

לכאורה אפשר לחלק את הנבואה לשני סוגים. 1, האלוהים רוצה משהו ואומר לנו את רצונו. 2, אנו אלה שרוצים לדעת מה רצונו.

כבר בתחילה אפשר לשלול את התערבותו של האלוהים בנבואה. כלומר אם יש לו רצון ומתערב שרצונו תצא לפועל ?! אז חייב הרצון לצאת לפועל ואז היקום היית דטרמיניסטי מוחלט. והיות ששללנו יקום דטרמיניסטי מוחלט במילא מסתבר שהוא לא מתערב. אם כך יוצא שנבואה מסוג שהאלוהים רוצה לומר לנו משהו ? בלתי אפשרית !!

אם כן נשאר נבואה רק מסוג השני שאנו אלה שרוצים לדעת מהי רצונו. האם רצונו מחייבת אותנו ? בוודאי שלא ! אחרת שוב אנו ביקום דטרמיניסטית. אבל אם אנו רוצים בכל זאת לדעת מה רצונו ורוצים לקיים את רצונו אז רלוונטי נבואה. למי עוד רלוונטי נבואה ? מי שרוצה בדיוק מה שהוא רוצה, כלומר אני או את\ה רוצים להיות טובים ולהיות טובים צריכים נבואה.

הדרגה האנושית הכי גדולה שהאדם יכול להשיג, הוא דווקא הרצון להיות טוב בלי שזה רצונו של האלוהים. הדרגה השניה היא לעשות את רצונו. חכמינו אומרים זאת במליצתם "הלוואי אותי עזבו ותורתי שמורו כי המאור שבא מחזירו למוטב" רצון האלוהים שנהיה טובים אבל עדיף לו שנרצה להיות טובים בלעדיו.

ובכן, יצא לנו שנבואה רלוונטית היא דווקא נבואה מסוג השני שאנו אלה שרוצים להיות טובים ורוצים לדעת אייך. בסוג נבואה כזו יש רלוונטיות רמת הנביא. מה שאין כן בסוג הראשון שאם האלוהים רצה לומר משהו אז הנביא עצמו לא רלוונטי הוא יכול להיות דומם או חמור או אדם עם שכל של חמור, השליחות שלו חייב לצאת לפועל והמקבלים חייבים לקבל את תוכן השליחות הרי האלוהים הוא הרוצה לומר משהו. ולכן יש רלוונטיות מהי רמת הנביא עצמו ולכן אומרים חכמינו שנביא צריך להיות גיבור וחכם ועשיר ושמח בחלקו ועוד ועוד, ולמה ? כי אדם משוחרר יכול להעמיק וללמוד לעומק ולראות דברים הרבה יותר טוב מאדם לחוץ מעול החיים. (מכאן נבין למה חשוב שהאדם יהיה משוחרר מעול החיים, כבר איינשטיין אמר שהתפתחות המדע אפשרי אך ורק איפה שיש חופש וחירות)

אז אנו עוסקים בנבואה מסוג השני שאנו אלה שרוצים להיות טובים ורוצים לדעת אייך או רוצים לדעת את רצונו ולקיים את רצונו.

כבר כאן אשאל המעמיק, מנין לנו שרצונו להיות טובים ? ושנית מי קבע שאנו רוצים להיות טובים ? ובכן לגבי השאלה השניה "מי קבע שאנו רוצים להיות טובים" לא צריך תשובה ואפשר להסתפק ב"ככה זה" בשאלה הראשונה "מנין לנו שרצון האלוהים שנהיה טובים" על זה נעשה חקירה בקטנה.

יש בידינו היום נשק שמאפשר להחריב את כל האורגניזמים. ואם נצליח להחריב את כל האורגניזמים אז מה יקרה ? התשובה היא לאור האבולוציה שנחזור אחורה בזמן ושוב יתחיל האבולוציה. כבר בדוגמא הזו אפשר להבין שרע מחזירה אותנו אחורה. אם נצליח להחריב את כל כדור הארץ כלומר לפרק אותו לגמרי פיזית ?! אז נבין שהרע יכול להחריב את הכל. מצד שני התפתחות התבונה יכולה רק לקדם את הטוב שאפי' על פי הטבע חייב כדור הארץ להתפרק מתי שהוא ? אז אפשר להיות מוכנים לעבור לכוכב אחר או למערכת שמש אחרת. כלומר המשכיות החיים והטוב אפשר להיות נצחית. (כבר הסברנו בדפים קודמים שסיפור המבול בא להעביר לנו את המסר הזה שהספינה = התפתחות תבונת האדם הצילה את משפחת נח מאסון הטבע)

עוד דוגמא: באבולוציה של הברירה הטבעית ביבשת כמו אוסטרליה קיימים בעלי חיים טורפים ובעלי חיים לא טורפים ההבדל כמובן היא בשיניים, לטורפים יש שיניים טורפות וללא טורפים יש שיניים לא טורפות = שינים טוחנות כמו שלנו. לאורך זמן הטורפים חייבים לנצח ( דוקינס רוצה לטעון שיש איזון שמשגיח כביכול על איזון בין הטורפים לנטרפים. אבל זאת שטות מוחלטת והמציא אותו מהבטן כמובן, וכי איפה ראינו איזון ? פתאום מאמין הוא במיסטיקה ? בממים ?) ולטרוף את כל הלא טורפים ואז מה יעשו ? או יכחדו או יתפתחו לטובים יותר ויתחילו לאכול צמחים. כלומר הלחץ של הברירה הטבעית מחייבת להתפתח לטוב יותר.

על אותו דרך הנביאים טענו שלבסוף נהיה חייבים להיות טובים יותר. כלומר הרשעים נכחדים או חייבים להיות ולהתפתח לטוב יותר. במליצתם אמרו (יחזקאל פרק כ' לג') "חַי אָנִי נְאֻם אֲדֹנָי יְקֹוִק אִם לֹא בְּיָד חֲזָקָה וּבִזְרוֹעַ נְטוּיָה וּבְחֵמָה שְׁפוּכָה אֶמְלוֹךְ עֲלֵיכֶם"

ובכן, ראינו בחקירה הקטנה שלנו שלהחריב את האורגניזמים אפשרי, כך שאפשרי הרע וכאן היא נגמרת, כלומר הרע המוחלטת מחייב אבדון מוחלט ואז אין יותר רע ואין אורגניזמים. או לחליפין חזרנו אחורה בזמן האבולוציוני שזה בעצמו רע. מצד שני ראינו שהטוב יכול לקדם אותנו לנצח. מכאן קבענו שרצונו – במהות היקום האקראי – היא ה"טוב". כי עם הרע המוחלט אי אפשר להתקדם ביקום שלנו ודווקא נפסקת האורגניזמים, ודווקא בטוב אפשר להתקדם לנצח.

התפתחות התודעה היית מחויבת המציאות או הכחדה כנ"ל. כלומר כל זמן שהאורגניזמים קיימים ?! מתחייב המציאות שנתפתח או שנלך אחורה. שקיבלנו את התודעה בברירה הטבעית, אז מתחיל האפשרות להיות נביאים. והנבואה מאוד רלוונטית שלא נחזור אחורה או שלא נכחד לגמרי ח"ו.

למעשה יש לנו כאן הגדרה מוחלטת מהי טוב ומהי רע. רע = הכחדה בחץ הזמן או הליכה אוחרה בזמן ושוב חלילה וחלילה. טוב = התפתחות הטוב בציר הזמן היא נצחית\עד אין סוף. ואת זה משיגים אך ורק על ידי נבואה.

טיף הדף:

הנבואה רלוונטית אך ורק ביקום אקראית איפה שהמודעים לאקראיות יכולים לפעול לטובתם או לרעתם מחוסר דעת ומרוע.

הרע חייב להיכחד או ללכת אחורה בזמן. הטוב רק מקדם את הטוב לאורך חץ הזמן. הרע והטוב יכולים לנצח את האקראיות ביקום אבל כאומר רק הטוב מנצח לאורך זמן.

תפקיד הנביא להזהיר את העמלים בעול החיים בדברים שהם לא שמים לב מקושי השיעבוד. ולכן עיקר תפקידם לדאוג להם לא להתנהל באקראיות. בחברה אנושית שהחשיבה היא סטטיסטית ? אז כל פרט בעצם תלוי במקרה, (כמו ביד הנעלמת או ביד הברירה הטעית או בידי מערכת השלטון והמשפט.) בחברה אנושית בחשיבה היהודית תפקידו של הנביא לא לחשוב סטטיסטית רק אך ורק על הפרט ולכן מאוד רלוונטית הנבואה והנביא שיזהיר אותו מכל סיכון סטטיסטי קטן ביותר.

לשם הדוגמא: אם שימוש במכוניות (פרטיות לפחות) דורשת קורבן תמידי של מיליון ושלוש מאות אלף הרוגים בכל שנה ומעל שלושים מיליון פצועים של אנשים נשים וטף ?! אז כל מי שמשתמש עם הכלי הזה חייב לדעת שהוא תחת המקרה לטוב ולרע להיהרג או להרוג רח"ל את הזולת ואת משפחתו. וביהדות הנביא היה אוסר לחלוטין את השימוש בכלי הזה. או לחליפין היה מזהיר אותם על כך, כי במקור ביהדות אין איסורים כי אין שלטון כלל. יש רק תשומת לב שזה תפקידו של הנביא.

בברכה

Max maxmen

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s