החשיבה היהודית הבסיסית – רלוונטיות החשיבה בימינו

"רלוונטיות החשיבה בימינו" דף 20\1

הדף הזה יהיה ארוך מדי. ותחולק לנושאים מרכזיים.

אלוהות:

והיות שמקובל על כולם שהיקום אחדותי וכן בינת האדם אחדותית 1+1=2 ולכן יש אמת אחת וסמכות אחת והיא בינת האדם. זה תוקף המושג של "שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד"

הרלוונטיות המעשית היוצא מהאלוהות שלנו היא, שכל מי שרוצה לדרוש סמכות חייב לדבר בינה. כמו שהאלוהים עצמו לא יכול לומר 1+1=7 כך אף אדם לא יכול לדרוש סמכות שמעבר לבינה האחדותית שנטע בנו האלוהים מראש. ולכן לא קיים שום מוסר שעומד בפני עצמו, למשל "לא תגנוב" לא קביל כלפי האדם שנשלל ממנו את הטבע, מותר לו לכאורה אפי' לרצוח את מי שמונע ממנו את הטבע, או הבא לרצוח אותו שזה אותו דבר בעצם. היוצא מכך שאפי' לא תרצח לא עומד מעצמו.

נסכם את הנושא הרלוונטי:

אין שום מוסר אנושי שעומד מעצמו. כלומר לא יכול לומר אדם ש"לא תרצח" או "לא תגנוב" עומדים בכוחות עצמם. יש סיבה תבוני לכל חוק אנושי ויש מצבים שהחוקים בטלים כמו, מותר לאדם לרצוח את מי שבא לרצוח אותו ומותר לו לגנוב את מי שלא נותן לו לחיות וליהנות מהטבע. על דרך, לֹא יָבוּזוּ לַגַּנָּב כִּי יִגְנוֹב לְמַלֵּא נַפְשׁוֹ כִּי יִרְעָב: (משלי)

הבסיס המוסרי של בני אנוש מתחיל מהכלל של הלל התלמודי או הצו הקטגורי של קאנט ונסביר זאת בהמשך. אבל כאן אנו רוצים לומר בעיקר מה האלוהות טוענת מול שאר האלילות והעבודה זרה טוענים. הם טוענים שיש סמכות לרוב מול המיעוט = דמוקרטיה, למשל שהרוב יאמר ש1+1=7 נקבל את דעת הרוב מול הבינה האחדותית שטוענת ש1+1=2 . מדעי הכלכלה משוכנעים שאליל "יד הנעלמת" תדאג לחסרים, ואנו טוענים "אפס כי לא יהיה בך אביון"  כלומר אין כללי המשחק הכלכלי וחוקיה רלוונטיים וקבילים אם יש פרט אחד שחסר לו את הטבע חינם כמו שקיים לשאר האורגניזמים. בכללי המשחק הכלכלי נאסור בחוק לאגור מים שייוצר ביקוש. החוק הזה לא קביל על פי הצו הקטגורי של קאנט, ומותר לכל אדם לאגור מים ומי גשם. על פי כללי המשחק אין לאף אדם מחסה מקור וחום ולישון בלילה, כך שייוצר ביקוש לדיור. על פי הצו הקטגורי של קאנט מותר לך להתנחל בכל מקום כי חוקי הקניין לא קבילים בזמן שיש פרט אחד שאין לו קניין.

הטיעון הפשוט היא שגם היסטורית הומצאה הקניין יחד עם הירושה. האדם הלקט לא הכיר בקניינים, האדם נצרך להפוך לחקלאי (בהמשך תתברר למה) ולכן הוצרך להמציא את הקניינים, אבל לא מתאפשרת קניין בלי שנבטיח מראש שכל נולד ייולד עם הטבע ולכן אין הקניין קביל בלי ירושה, ירושה נצרכת שכל נולד ייולד עם הטבע. ולכן קניין לא קביל עם הנולדים נולדים בלי הטבע. קניין וירושה חד הם ואין אפשרות להפריד אותם.

הטיעון המרכזי של היהודים על ארץ ישראל היא כמובן "ירושה" כך שכל יהודי נולד עם נחלה בארץ ישראל. בלי הבסיס הזה אין לנו שום עניין בארץ ישראל מול שאר הארצות ששם כללי המשחק של הקניין הם אותו כללי משחק בארצינו כך שכל נולד, נולד בלי הטבע.

בלי שום קשר האם אנו מכירים בירושה ובחלוקה של נח התנכי ולבניו או לא מכירים בזה, בכל אופן נצטרך לחלק את האדמות שוב. כלומר בכלל לא רלוונטי האם אנו מאמינים בהיסטוריה או לא, בכל אופן האדם התבוני צריך לעשות את החלוקה מחדש אם הוא לא מסכים לחלוקה ההיא.

אחרי שחילקנו את הטבע לכל בני אנוש חייבים חוק שהאדם לא יכול למכור את נחלתו לצמיתות. כלומר אי אפשר מצב שאדם מוכר את נחלתו ונשאר בלי הטבע, לא הוא ולא זרעו. זאת הסיבה שהתורה אומרת שאין אפשרות למכור את הנחלה לצמיתות.

משאבי הטבע כמו מים נפט גז וכדומה. מחולק בשווה לכל בני אנוש. כלומר כלפי משאבי הטבע אין קניינים לא לפרט ולא לאומה שבארצו נמצא משאב הטבע הנ"ל.

כל זמן שאנו בחשיבה שכוח הרוב או כוח הנשק מזכה אותך במשאב ? אז לעולם תצטרכו לאחוז בנשק ואל לנו להתבכיין על רוצחים ואויבים וכדומה. לעולם נצטרך לאחוז בחרב אנו וזרעינו עד שנתפקח ונבין שאין מנוס אך ורק לקבל את המוסר האנושי האבסולוטית. אותו דבר במלחמות חברתיות בתוך האומות עצמן, כל זמן שלא נתפקח לגבי חוקי הקניינים ונבין שחייב כל נולד להיוולד לטבע כמו שאר האורגניזמים ?! אז נסבול במחזוריות תמידית של הפיכות חברתיות.

בחשיבה שלנו שהיא חשיבה דורית, כלומר אנו עמלים לצאצאינו עד עולם. רלוונטית המוסר האבסולוטית שאני טוען לה וכך התורה טוענת לה. מי שלא חושב בחשיבה דורית ועמל להקים משפחה ? שיבין את טעותו הטרגית כי כל מצליח = עשיר, לא מובטחת לו במשחק הכלכלי שצאצאיו יצליחו כמותו. וכך הבעל כוח = נשק או רוב, לא מובטח לו שזרעו לא יהיה במיעוט או בנהרגים. כלומר העונש מובטחת לכולנו בהתנהגותנו באופן בלתי תבוני ומוסרי. וזה תוקף כל נבואות הנביאים לגבי שכר וענוש וגלות.

בכדי לגעת ולהרגיש עד כמה רחוק מביא אותנו החשיבה הדורית שלנו (= שרידות אישית של כל פרט באבולוציה), צריך להעמיק בדברי החכמים האלה. (תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ס עמוד ב) "ומיום שפשטה מלכות הרשעה, שגוזרת עלינו גזירות רעות וקשות, ומבטלת ממנו תורה ומצות, ואין מנחת אותנו ליכנס לשבוע הבן, (= ברית המילה) דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו"

מה בעצם עומד מאחורי הייאוש הזה שצריך פשוט לכרת את עצמך אישית עד כדי כך שכל זרעו של אברהם יכרתו (= כלה מאליו) ? התשובה היא פשוטה מאוד, כי אם אני וצאצאי תלויים במולך\ברוב\בשלטון החוק בקניין ובכסף וכדומה, אז למה לי להוליד ? בשביל בשר תותחים למולך ? מה פירוש לעביר את בנו למולך ? פשוט להוליד לחברה דמיונית כך שכבר כרווק אתה מחוייב להתגייס לצבא ולהקריב את חייך למען מי ? למען דמיון = חברה רוב או מלך (שזה מבחינת הפרט אותו דבר. לפרט אין שום הבדל האם המלכות בידי מלך או בידי רוב דמיוני, בשניהם הוא נשלט וחייב להעביר את בנו למולך = לשלוח את ילדים הרווקים לצבא). אתה פשוט נכרת (עונש כרת = אי שרידות אישית באבולוציה), לטובת דמיון.

אותו דבר לגבי ברית המילה. ברית המילה = דגל אישי מול דגל של החברה\מולך. וההורים מולידים אותו רק בתנאי הזה שהוא יהיה בן חורין מכל עול אלילי\שלטוני וכדומה. אז ביום שהמלכות לא תיתן לו לעשות את ברית המילה לבנו ? אז עדיף לו לא להוליד בכלל = "דין הוא שנגזור על עצמינו שלא לישא אישה ולהוליד"

ובכן האלוהות היהודית, חוץ ממה שהיא בא לשלול כל סמכות, יש בו גם בשורה טובה שהוא האלוהים משחק בקוביה. כלומר הוא סיבת הסיבה הראשונה ליקום ומשם הכל אפשרי בעיקר למודעים ליקום = האדם, לנצח את הברירה הטבעית ולהיות כאלוהים בורא ויוצר, ולבסוף אולי גם להיות נצחיים על ידי ניצחון המוות עצמו.

ברגע שהבנו זאת, אוטומטית כל הרע שקיים ביקום הם באחריותנו ובאשמתנו. מצד שני כל הטוב הקיים ביקום היא בגללינו ובזכות אבותינו. כך שהתרופה לסרטן שתמצא מחר, יכולנו למצוא כבר אתמול. על זו הדרך לגבי כל מדעי הרפואה ולחוקי המוסר האנושי.

מכאן השכר ועונש באלוהות שלנו. מי הוא הסובל מהרע ? אני וזרעי עד עולם ! מי המרוויח מהטוב ? אני וזרעי עד עולם. אם זה גנים טובים ואם זה ח"ו גנים לא טובים. ואם זה מוסר חברתי וחוקי חברה טובים ואם ח"ו לא טובים. וכל זה רלוונטי בחשיבה דורית = שרידות אישית אבולוציונית. בתכלס אני הוא זה שמקבל אישית את העונש ואת השכר, הרי כל עיסוקי בשרידות היא מהסיבה שאני לא רוצה למות ולהיכחד כי כל העומד למות כמת דמי.

מההבנה העמוקה הזו נעבור לחוקי המשפחה.

חוקי המשפחה:

אין הסבר למה הברירה הטבעית ואייך בדיוק הברירה הטבעית הבינה שכדאי לה להתרבות בזוגות כלומר התרבות מינית. בתכלס גרעין (יסוד) החברה (מישהו צריך מישהו אחר לשרידותו האישית) מתחיל בזוג = זכר ונקבה. בניגוד ההגדרה שיש בעלי חיים חברתיים ובעלי חיים לא חברתיים, כל בעלי החיים חייבים את השני בכדי להתרבות ולכן גרעין החברה קיימת בכל בעלי החיים. ומכאן לחברה יותר גדולה כמו משפחה וחברה של כמה משפחות, הם (החברה) כבר אמצעי ולא שרידותי קיומי. מבחינת קיומית\שרידותית כל בעלי החיים חייבים זוג לשם שרידותם האישית מכאן גרעין החברה.

מבחינת החשיבה הבסיסית שלנו כל אדם בהווה הוא כמו האדם הראשון או התא הראשון באבולוציה שרוצה לשרוד אישית דעתנית\מודעת.

אנו חייבים להבין שהאדם הוא הבעל חי היחיד שאין לו שרידות דטרמיניסטית כמו שאר בעלי החיים, הוא היחיד ששרידותו היא מודעת ותבונית. מבחינת תאוות המין = סקס בל"ז. הוא יכול לספק את עצמו בכל דרך אפשרית (היציאה מהארון היא קלישה כי אדם במהותו יכול לפתח בעצמו משיכה מינית כלפי כל מה שזז ביקום ובג'ונגל). מה שאין כן שאר בעלי החיים יש להם שרידות דטרמיניסטית (כך אנו חושבים כהיום ולא רוצים לחשוב אולי הם גם מתרבים דעתנית ותבונית, יש לי חשד סביר שיש להם דעתנות ומתרבים בדעת ולא דטרמיניסטית.)

(האנושות רצתה להציל את המצב שהאדם לא שורד רק מדעת, על ידי המצאת "אהבה" כאילו אהבה היא סקס והיום זה חוזר עלינו כבומרנג כי שאני כגבר אוהב בן או חתול אז אני התחתן איתם ? ולא עם בת ? זה הרי אבסורד לגמרי. אני מתחתן עם בת דעתנית אפי' שאני מאוהב בחתול או בבן ואהבה בא במילא כי נתינה יוצר את אהבה כמו שיש לנו אהבה לצאצאינו ולא חושבים לרגע לסקסק איתם. אין דבר נפלאה באדם מאהבה אבל מה הקשר רבונו של עולם בין אהבה לבין הצורך התבוני לשרוד אישית באבולוציה ? לכל אחד מאתנו יש חברים ומאוהבים בחברים ובכל זאת לא בא לי לדפוק אותם. אני מאוהב בבנות שלי ולא בא לי לדפוק אותם. שוב אנו רואים ששקר שרצינו לשקר בשביל חינוך הילדים (אהבה = סקס) שהם יתחתנו ויולידו, חוזר עלינו כבומרנג עד כדי כך שאנו רודפים את ההומים והלסביות סתם, והם מצדם מפסידים את שרידותם הנצחית סתם בטעות. אין שום קשר למשיכה המינית לבין להקים משפחה. הומו יכול להתחתן עם בת לצורך משפחה. והומו לא יכול להתחתן עם הומו מהסיבה הפשוטה כי אין בשביל מה להתחתן הרי החתונה היא שבועת נאמנות של האישה לגבר שיהיה בטוח שהיא מולידה לו את ילדיו ולא את ילדי השכנים, והוא עמל ומפרנס את צאצאיו הוא ולא בשביל צאצאי השכנים. אבל מה הטעם בחתונת שני גברים או שני נשים ? מה רוצים להבטיח ? אני יכול להבין זאת כלפי זכויות חברתיות כמו משכנתא לדיור וכדומה, אבל אני לא יכול להבין זאת עקרונית בשביל מה חתונה ?)

ובכן, לשם שרידות אישית חייבים בן\בת זוג, ויש כמה דרכים להשיג זאת. יובל הררי בספרו "קיצור תולדות האנושות" חושב שחוקי המשפחה יבטלו וכל אחד יוליד לחברה הדמיונית או למין האנושי הדמיונית. כלומר בחשיבתו עומדת טובת מין האנושי = דמיון. ולצערי לא לקח בחשבון את היהודי ואת חשיבתו הבסיסית. כל זמן שיש יהודים ביקום שמלים את ילדיהם אז אין סיכוי שאיי פעם מצב דמיוני כזה תתקיים. כי האדם לא מוליד לדמיון ואפי' לא לאלוהים. ולכן הדרך הזו לא תשרוד כמו שכל החברות הדמיונית לא שרדו בהיסטוריה.

הדרך אייך שהחשיבה שלנו רואה זאת היא הדרך הטבעית. כל נקבה מובטחת לה שרידות אישית אפי' בלי חברה כלומר מספיק לה להתנהג כנחשית לכבוש (עם ריח מיני) זכר\גבר ללילה\לרגע אחת, והנה שרידותה מובטחת.

הזכר הוא זה שחייב שהנקבה תהיה מיועדת לו ואך ורק לו כך שהוא עמל לזרעו הוא ולא לזרע השכנים. הוא צריך שהנקבה תוליד לו את ילדיו אם ברצונו להיות בטוח שזכה בכך, בהזדווגות אקראית הוא לעולם לא בטוח שיש לו שרידות אישית.

בחשיבה דורית גם הנקבה רוצה כביכול בחוקי המשפחה, לטובת בניה הזכרים. בכל זאת מבחינת הצדק אנו לא יכולים לדורש חשיבה דורית מהנקבה ולכן מה שרלוונטי היא שבהווה שלה יש לה שרידות בכל מצב, ולזכר לא. ולכן הזכר חייב להבטיח לה פרנסה וכו' וכו' בתמורה היא מבטיחה לו שרידות אישית. בהלכה למעשה היא פטורה מפרו ורבו והזכר חייב בכדי שייווצר ביקוש אצל הזכרים לנקבות ולא ההפך. (למעשה שניהם לא חייבים הרי האדם הוא בן חורין אפי' לבחור בהיכחדותו האישית)

מכאן חוקי המשפחה הטבעיים וההסכם הנישואין היהודית. החשיבה שלנו רואה בחוקי המשפחה כעיקר החשיבה שבלעדיה לא כדאי לו להינשא ולהוליד כנ"ל "דין הוא שנגזור וגו'"

אסור לשכוח שאפי' השרידות האישית היא לא המטרה. המטרה היא נצחיות החיים האישית. במצב של מוות, אז החיים האישיים נצחיים על ידי ההולדה, במצב אידיאלי, ניצחון המוות הוא המטרה העיקרית. וזה עומק קללות האדם וחווה התנכיים. שכביכול המוות וכל מחלות האדם היא עונש לחוסר ידע ועונש לחוסר לימוד וחקירת הטבע. ולכן המטרה הרלוונטית בהולדה היא לא רק הולדה רק בעיקר התפתחות התבונה האנושית עד ניצחון המוות עצמו.

היוצא מכל זה שעיקר העיקרים היא הלימוד. התפתחות התבונה בכל דור ודור. למעשה בלתי  מוסרי להוליד ילדים לעולם חרה שהולך אחורה בתבונה ובעיקר במוסר וחוקי חברה. הזכות להוליד (הרי כל הולדה היא כפייתית, כלומר אנו כופים על הנולד להיוולד, "על כרחך אתה נולד") היא אך ורק שאנו אומרים לנולד הנה עשינו הכל שתיוולד לעולם יותר טוב, ודבר ראשון נעשה לך ברית מילה שתבין שנולדת להיות בן חורין והדגל שלך היא דגל אישי ונצחיותך האישית היא על ידי ההולדה. לא מספיק ברית מילה, בעיקר זה התפתחות התבונה פיזית = גנטית וחברתית.

היוצא מכל זה שגרעין החברה מתחיל מהזוג וחוקי המשפחה שלהם. מכאן שכל הזוגות לא חיים לבד ויש עוד זוגות בסביבה בהווה. וממך וזוגתך תצא הרבה משפחות בעתיד. ולכן צריכים סדר חברתי. (למה נברא האדם יחידי ? כי ככה רבים המשפחות צאצאי האדם היחידי, ק"ו אם היה נבראים הרבה בני אדם ביחד ? כל שכן היו רבים המשפחות (חז"ל)) מכאן נעבור לנושא החברה = סוציולוגיה.

חברה = סוציולוגיה:

אמרנו הגרעין הראשון לחברה הם בני הזוג עם חוקי המשפחה. בהסתכלות דורית של הזוג לגבי כל המשפחות שתצא מהם, הם חייבים כבר בהווה היום לחשוב על סדר חברתי בין המשפחות. מה קרה לזוג הראשון (נקרא להם אדם וחוה לצורך העניין) במשך ה'אלפי דורות אצל צאצאיהם ? זה מה שצריך להדאיג כל זוג בהווה, ועל זה בדיוק מסופר ההיסטוריה התנכית, שנלמד להבין אייך התפתח המשפחות לעמים שלמים ואייך פתאום התפתח חברה בלתי טבעית = אימפריית חמורבי\נמרוד שכוח הנשק והחוק והרוב וכדומה הם הקובעים את חיינו לטוב ולרע. (תשימו לב שאפי' השפה שהומצאה כאמצעי נהפך להיות חוקית עד כדי כך שהחיים והמוות ביד הלשון)

אין שום ספק שהמשפחות חייבות חברה וסדר חברתי אבל כאמצעי לפרט, לבני זוג ולקן המשפחה שלהם. דבר ראשון ממצאים את חוקי הקניין שכל אחד יהיה לו איפה לעמול ולקצור את עמלו. בד ובד ממציאים את הירושה, כך שכל נולד ייוולד לטבע ויהיה לו קניין.

הקניין הנ"ל היא גם לא קניין אבסולוטית הרי מה יעשו אלה שלא צלח להם עמלם העונה ? מכאן הומצא מתנות עניים שהעני לוקח בכוח ולא מתחשב בקניין שלי.

מה לגבי משאבי טבע כמו מים נפט גז עצים ועוד ועוד ? ברור שאין כלפיהם קניינים והם הפקר לציבור, המקומי והזרים. במצב כזה אין גבולות בין המשפחות ובין עמים ובין יבשות. ורוב בני אנוש עוסקים במדעים ובאומנות וכך מובטח לנו התפתחות התבונה האנושית כך שהעמל החיים היה יורד מדור לדור וגם כל מחלות מצרים באים על פתרונם.

אבל שמגיע אדם גיבור אלוהי כמו נמרוד וכובש עמים שלמים ומאחד אותם תחת דגל חברתי כך שכל החשיבה נהפכת כליל, כי אז הסטטיסטיקה מדברת, הרוב מדבר כך שלעולם יש פרטים שנפסדים והשלטון משחית ונאספים עוד פרטים שמפסדים והנה לנו מהפיכה חברתי והפרדת החברות והפרדת השפות כך שבהמשך יש כבר מלחמות בין עמים ומוגדרים גבולות ויבשות ומשאבי הטבע שייכים למקומיים, ואחרים שמים עין ויצאים למלחמות, בקיצור אנרכיה ואנדרלמוסיה.

איפה הטעות ? הטעות היא ברוב !! קשה להפנים זאת אבל חייבים לשים לב שאין מוצג כזה רוב, הרוב היא דמיון. כל פרט ברוב שמרוויח עכשיו ? מפסיד במשחק הבא ! והפסד כאן זה טוטלי ! האדם שיוצא עם מכוניתו הוא חושב סטטיסטיקה, כמה סיכוי יש לו להיות ח"ו הקורבן הבא, אבל שוכח שאם הוא הנבחר אז לא X  אחוזים ממנו נפגעים רק הוא נפגע בשלמותו רח"ל. כלומר גם בחשיבה סטטיסטי אנו טועים באותו טעות כאילו סיכוי קטן מונע ממך אסון מוחלט. אז נכון שאין ברירה ביקום אקראי אך ורק לחשוב סטטיסטיקה אבל רק איפה שאין ברירה.

שאנו אומרים שחוקי הקניין והכסף והקפיטליזם מביא רווחה לרוב ?! מה זה אומר ? שאתה תהיה ברוב ? צאצאיך יהיו ברוב ? אתה עמל להיות עשיר והצלחת ב"ה אבל מה יהיה עם צאצאיך במשחק הזה ? האם גם הם יצליחו ? ואם לא אז בשביל מה אתה עמל עכשיו ? אתה חייב שחוקי בני אנוש יהיו כאלה שכל צאצאיך יזכו בטבע כמו שהחתול בטוח בכך כלפי צאצאיו, וכן שאר האורגניזמים שיש להם את הטבע.

אותו דבר לגבי המצאות המוסר האנושי או עונשים של החברה כמו עונש מוות או כלא = שלילת חירותו של אדם. אתה לא יכול להסכים לעונש מוות כי אתה יכול להיכרת בעתיד על ידי שיהרגו את הצאצא היחיד שלך. (ביהדות עונש מוות היית להרתעה וברגע שרבו הרוצחים ? לא היה טעם להמשיך בכך וכבר לפני אלפי שנים בטלו אותם) אמר מי שאמר שרוצח על פי חוק הוא גם רוצח וזה פשוט.

בקיצור: החברה היא אמצעי לפרט ושרידותו האישית באבולוציה. ולכן כל משחקי הרוב או חוקי המוסר ומשחקי הקפיטליזם = אליל יד הנעלמת, יביאו אותך או לצאצאך את הפסד שרידותך האישית. וזה תוקף כל עונשי התורה והפוך, כלומר שכרם של המקיימים את התורה היא בכך שהוא שורד לנצח. הרי מי בדורו של אברהם יכול לומר ששרד עד ימינו ? והכל בזכות הגאונות שלו שהמציא את ברית המילה. מכאן נעבור להמצאת ברית המילה והרלוונטיות בימינו.

הרלוונטיות של ברית המילה בימינו:

בקצרה נסביר למה הומצאה ואחר כך נראה כמה שזה רלוונטית היום בדיוק כמו בזמן אברהם. ובכן אברהם נולד למצב חברתי כזו. יש גיבור (נמרוד) שבכוח הזרוע כובש עמים שלמים ומאגד אותם תחת דגל חברתי. למעשה לא משנה מה הדגל מסמל, כל דגל היא דמיון לעומק ובחשיבה שלנו היא נקראת עבודה זרה. כל פרט פועל ועמל למען הדגל, בכדי לשכנע אתכם כמה שזה נכון, מספיק לתת תשומת לב לאייך זה שמגייסים רווקים ורווקות לצבא ? הצעיר הצעירה מפסידים (אם ח"ו נהרגו וכו') את עולמם האישית למי ? לדמיון\חברה ? שהומצאה כאמצעי לו ולה, כאמצעי לשרידותם האישית. הטענה שכולם תורמים שלוש שנים לצבא\לחברה לא תעזור לך אישית, כי מי לא מכיר משפחות שהבן\בת היחיד\ה נהרגה ולא נשאר זכר מהמשפחה. כלומר זה אינטרס אישי תבוני של כל אחד, שלעולם לא נגייס רווקים ורווקות לצבא.

הדמיון (ה'למען דגל) לוקח לנו את השכל ואת התבונה. אנו לא קולטים כמה אנו מפסידים וכמה עמלינו בעולם הזה היא לריק. אני אתן עוד דוגמא: הזכרתי לעיל שיובל הררי בספרו "קיצור תולדות האנושות" מגיע למסקנה (שלדעתו זה מחודשת\חידוש) שוהיות שמין האנושי מתכנסת לחברה גלובלי אחת במילא לא צריכים חוקי המשפחה כי כל אחד מוליד לחברה\למין האנושי. הוא לא קולט שנמרוד כבר טען את אותו דבר, וזה בדיוק מלחמת התורה מול עבודה זרה ואליליות (אלילות היא רק הסמל\הדגל, בעיקר זה העבודה זרה = טובת החברה\מין האנושי מול טובת הפרט.).

אברהם נולד למצב חברתי כזו בדיוק כמו בזמנינו. השופט ברק למשל חושב שבסמכותו לעצור לך את נשימתך, כי כוח הרוב יכול לשלול ממך אפי' את האוויר. אנו היום במצב חברתי שאת חירות האדם הפכו לשוויון הזדמנויות, ואת חופש הפרט לנטל חברתי = דמיון. לא רק שאין חירות וחופש כלל רק גם גזלו ממנו את הטבע שאפי' מי גשם או מים אסור לו לאגור על פי החוק. והכל מכוח חוקי הקניין והמצאת הכסף ובעיקר מכוח הרוב הבור שהחינוך הממלכתי דואגת לכך מראש. אנו צורכים בורים בכדי שנוכל לעבוד עליהם ולמכור להם מדעי הכלכלה הבדיוניים. בהמשך נראה ונבין למה לא מלמדים את הצעירים את החשיבה הבסיסית שלנו.

ובכן, שאברהם בזמנו ואני ואת בהווה רוצים להעביר לצאצאינו את תבונתינו והשקפתינו האלה, אייך נעשה זאת ? עם שפה ? לימים לא ידברו בשפה שלנו ! ואפי' שכן מי מבטיח לנו שכל הדורות יעבירו את התובנות האלה. עם חריטה באבן ? מי מבטיח 1, שיישאר לעולמים 2, מי יטריח את עצמו ללמוד אותם ? אולי עם ספר תורה ? ראינו מה קרה לספר תורה שלנו ! וחוץ מיזה מי מטריח את עצמו ללמוד ? ובעיקר השלטונות יכולים לשרוף את התורה ולשבור את האבן ולכפות חינוך חובה ממלכתי כך שנפעל אך ורק למען הדמיון = החברה הגלובלית.

אברהם מקבל סוג של הבזק תבונה, שאומר לו שרק סימן חקוקה בבשרינו יכול להצליח. כלומר כל נולד מיד שנולד נעשה לו סימן חקוקה בבשרו שאי אפשר למחוק. ובכן, סתם סימן לא יעזור הרבה הרי יצטרכו גם ללמוד מהי ולמה, ולכן הוא עולה על הרעיון לעשות את הסימן דווקא באבר ההולדה = אבר המין, לומר לילד מיד שנולד, אתה בן חורין ואין לך במציאות ביקום\בטבע, חוץ מאותך ואת צאצאיך האישיים לנצח. אני הולדתי אותך לחופש ולחירות. כל השאר הם אמצעיים לך ולשרידותך האישית, השפה החקלאות המשפחה והחברה וכל המוסר וחוקי בני אנוש באים אך ורק בשבילך ובשביל שרידותך האישית.

חכמינו מספרים שאברהם הלך להתייעץ עם חבריו האם לעשות זאת או לא, והנה דבריהם התבוניים (בראשית רבה) ולמה נקרא שמו ממרא ? ר' עזריה בשם רבי יהודה בשם ר' סימון שהמרה פנים באברהם בשעה שאמר הקב"ה לאברהם לימול הלך ונמלך בג' (= שלוש)  אוהביו, אמר לו ענר כבר בן ק' שנה אתה ואתה הולך ומצער את עצמך, אמר לו אשכול מה את הולך ומסיים את עצמך בין שונאיך, אמר לו ממרא אלהיך שעמד לך בכבשן האש ובמלכים וברעבון והדבר הזה שאמר לך למול אין אתה שומע לו, אמר לו הקב"ה אתה נתתה לו עצה למול חייך שאיני נגלה עליו לא בפלטין של ענר, ולא בפלטין של אשכול, אלא בפלטין שלך הה"ד (בראשית יח) וירא אליו ה' באלוני ממרא.

ממרא טוען כלפי אברהם, אתה הצלחת נגד נמרוד ( = כבשן האש) הצלחת נגד הכובשים (= המלכים שבואו לכבוש את ארץ ישראל) הצלחתה בזמן הרעב (= סיפור הירידה למצרים ופרעה וכו'), ומה כל העמל הזה אם השקפתך ותבונתך לא יעברו לדורי דורות ?? ולכן אברהם שמע לעצתו וקיים את ציווי התבונה שלו והתחבר לחברו ושם באמת המשיך לקבל תבונות חדשות כל ימי חייו ולמה ? כי שיש למען מה לפעול ?! אז אין גבול לתבונות שאנו מקבלים.

שאני ואת עוצרים לרגע ושואלים את עצמינו למה להוליד ? בשביל מה העמל הזה ? הרי אנו לא רובוטים שפועלים כאוטומט בגלל שזה נורמה חברתי או מה. אנו רוצים להוליד בתנאי אחת כי אנו לא רוצים למות והדרך לחיות לנצח היא על ידי הולדה עד ניצחון המוות. במצב הנוכחי אנו מולידים לדמיון\לחברה\למין האנושי. הדרך היחידה להוליד לעצמינו אישית וכך יבין זאת הנולד ?! היא אך ורק על ידי ברית המילה. (כואב לתינוק ? העבדות המודרנית יותר כואבת. להיות תחת היד הנעלמת, יותר כואבת. להיות תחת הברירה הטבעית, יותר כואבת. להיות תחת השופט ברק שחושב שאני נושם בהסכמתו, יותר כואבת. להיות תחת יאיר לפיד ובנט, יותר כאבת. לשלוח את צאצאינו הרווקים להילחם על עזה שלושים שנה ואחר כך להחזיר אותה ולגרש את יושביה כך שכל הדם שנשפך שלושים שנה היו לגמרי לריק ?! יותר כואבת. לשלם קורבן תמידי של מיליון ושלוש מאות אלף הרוגים כל שנה ושלושים מיליון פצועים כל שנה משימוש במכוניות ?! יותר כואבת !!)

במצב שיכפו עלינו לא למול את צאצאינו ?! באותו יום נפסיק להוליד !! כך אומרים חכמינו (והבאתי כבר לעיל), "ומיום שפשטה מלכות הרשעה, שגוזרת עלינו גזירות רעות וקשות, ומבטלת ממנו תורה ומצות, ואין מנחת אותנו ליכנס לשבוע הבן (= ברית המילה) ?! "דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו"

אנחנו חייבים להבין שזה רציני ביותר, אנו לא עמלים לא למין האנושי ולא לאלוהים, "דין הוא שנגזור על עצמינו וגו' " אמרו חכמי התלמוד כי הבינו מה אברהם רצה עם ברית המילה כך שבשקט אין להם בעיה שזרע אברהם תתכלה מאליו. כלומר גם אישית וגם בשביל אבותינו אנו לא צריכים לעמל לריק.

אנחנו חייבים להבין שהיקום הוא אקראי = תהו ובוהו, רק עם התבונה האלוהית שנטע בנו האלוהים אפשר לשרוד ביקום האקראי הזה. והנה אנו חוקקנו חוקים דביליים כמו חוקי הקניין והמצאת הכסף כך שאנו מראש נולדים בלי הטבע ואנו כביכול תחת הברירה הטבעית ? לא מספיק להילחם נגד האקראיות של היקום אז הוספנו עוד אקראיות ? הרי הצלחות בקניינים הם אקראי לגמרי, אייך אמר אבי שמחון (נער אוצר) ? מה לעשות יש ברירה טבעית !! ולכן לא צריכים לדאוג לעניים ולמפסידים בשוק. (הרי יסודי השוק החופשי היא הפסד ורווח, במשחק הזה חייבת להיות מפסידים ומרוויחים וזה מתחלף כל הזמן כך שבסיבוב הבא זה אני או זרעי). נכון היא שבאמצעות התבונה יכולים להינצל מאקראיות היקום, הוכיח זאת נח עם המצאת הספינה\התיבה, ולימים טען נמרוד שחברה כחברה יכולה להצליח יותר מהר בלפתח את התבונה והוא צדק לגמרי הרי הוא המציא את החימר ואת הלבינה ואת ההנדסה והצליח לבנות בתים ומגדלים (גרו באוהלים עד זמנו) וכו' וכו' אבל כל הטוב המובטחת לנו מהחברה, למי ? למין האנושי ? לאלוהים ? זה לא מצליח, כי יש פרטים המפסידים ולימים הם מתרבים ונפרדים מהחברה ואז מלחמות בין החברות ובתוך החברות בקיצור אנחנו אישית עמילים לדמיון. מה יש לי מיזה שמטוסים פורחים באוויר ואני לא יכול לטוס כי אין לי כסף ? מה יש לי מיזה שיש תרופה למחלתי בזמן שאין לי לשלם עליה ? וכן על זו הדרך בכל תחום חיינו. יש לנו צבא יש לנו מדינה יש לנו ארץ משלנו ואין לי דירה לישון בו בלילה ולהגן על עצמי מהחום והקור ולהגן על הילדים שלי. עוד היו ימים שרק אחד מבני הזוג צרכו לעמול לפרנס את המשפחה, היום כבר חייבים שני בני הזוג לעבוד כל חייהם בשביל הבנק לדיור, וגם אומרים להם כמה להוליד (לא יותר מ1,6 ילדים למשפחה על פי נערי האוצר, שאם הילד האחד הזה נהרג בצבא ? הלך עלינו !)

אברהם טען ואנו טוענים היום שאין לי אישית שום דבר מהתפתחות התבונה באופן כללי. נכון שחברה יחד מצליחה יותר, אבל חברה חייבת להיות בנויה על הבסיס המשפחתי כלומר חברה טבעית. כך שכל המשפחות יחד יש להם אינטרס אחת שהיא שרידות אישית של כל פרט. אסור ששום חוקי אנוש (הקניינים והמצאת הכסף והמוסר הדבילי שלנו) תחזיר אותנו תחת המקרה והאקראיות. הרי בדיוק בשביל זה אנו צריכים את התבונה ואת החברה, להיות אקראיים לא צריך שפה ולא חקלאות ולא חינוך, ראו את שאר האורגניזמים שלא צריכות את כל זה והם באמת תחת המקרה. כל התבונה האנושית בא דווקא להוציא אותנו מהאקראיות של היקום.

יש לנו מלחמה תמידית מול הטבע האקראי להילחם נגד מחלות ומחלות גנטיות ושאר צרות האדם והנה במה אנו עסוקים כל חיינו ? בדיור ולחם ? ועוד שני בני הזוג ? בזה מצליחות החתולים ואפי' האורגניזם הכי פרימיטיבית, הרבה יותר מהאדם וטיפשותו. זה צריך להטריף כל בר דעת. ובעיקר אי אפשר להבין את אלה שחושבים שהם מרוויחים מהמצב, הרי אתה מרוויח עכשיו בהווה ומה עם זרעך ? העשיר הרי יודע שלבן שלו יינתן את אותו שוויון הזדמנויות והוא יהיה תחת המקרה להצליח או לא. השופט ברק יכול להפסיד את זרעו מאותו טיפשות שלו, שאיזה שופט לא יסכים שבנו\נכדו בעתיד ינשום. שוב: זה תוקף עונשי ושכרי התורה לעומק. ולכן זה האינטרס האישי של כל פרט ביקום לא ללכת אחרי העבדת האלילים האלה.

התשובה של יעקב אבינו להצלחת נמרוד בהתפתחות התבונה הגיע עם מקוריות גאונית של ממש, שהוא תורם את בן הבכור לעובד החברה. כלומר שלא נישאר בעמל החקלאות כל הימים בלי התפתחות התבונה, נקדיש בן אחד שהוא מקבל את משכורתו מהמשפחה\החברה הטבעית, ותפקידו הוא להיות עובד החברה, להיות מלמד תינוקות ולהיות הרופא והשופט והשוטר אם צריך, ובעיקר לעסוק במחקר הטבע להביא פתרונות לכל סבל האדם ביקום האקראי שלנו, לפתח את הטכנולוגיות להוריד את סבל העמל לפרנסת המשפחה, בעיקר התפתחות מדעי הרפואה.

עובדי החברה היו לפני יעקב, הכהנים בכל חברה וחברה עתיקה היו בדיוק אלה שהתפרנסו מהחברה. החידוש של יעקב היה להתרים את בן הבכור בכל משפחה כך שהעומד מול עיניו של העובד החברה היא אך ורק טובת המשפחה האישית שלו.

לימים בזמן עבדות מצרים הם לא תפקדו רק דווקא שבט לוי תפקדו. ולכן זה הוחלף אחרי הכישלון הבא שלהם במעשה העגל, ומשה מחליט להחליף כל בן בכור לבן משבט לוי. הוא יודע שזה לא יצליח ויעקב צודק שצריך שדווקא בן מכל משפחה שיהיה עובד החברה. ולכן מחייב לדורות לעשות פדיון הבן כך שיבוא הזמן והעת ונחליף בחזרה לראיון המקורי. ולכן אומרים חכמינו שבעתיד הבכורים יחזרו ויבוטל שבט לוי. הרמב"ם הלכה למעשה כבר ביטל את שבט לוי ואומר שכל מי שרוצה יכול להיות שבט לוי (כלומר לא צריך להיות מגזע שבט לוי).

הרעיון פשוט, כל נולד, נולד לטבע כלומר יש לו קניין בארצו = נחלה = דיור ומקור פרנסה. עבדי החברה לא מקבלים מקור פרנסה ומתפרנסים מהחברה ותפקידם לעסוק במדעים ובכל צורכי החברה. הם חייבים להיות מהמשפחה כך שהאינטרס תהיה אינטרס אישי ולא אינטרס אלילי\חברתי דמיוני וכדומה.

לימים שבט לוי כשלו בזמן שמואל הנביא, וההמון דרש מלכות. המלכות דורש מיסים ואז נקרע המלכות לשנים ואז 80% יצאו לגלות ולהכחדה. שהנשארים חזרו לארץ ישראל בבית שני ולא קיימו את החשיבה הבסיסית של התורה אז במהרה הגיע הכיבוש ואחר כך הגלות מרצון באופן טוטלי בזמן הרס"ג (900 לספירה) עד הרס"ג עוד סמכות הפסיקה לגולה היית בידי חכמי ארץ ישראל. אחרי חורבן הבית לא יצאנו לגלות, חיברנו את המשנה ואת התלמוד ואת המדרשים ואת הניקוד והדקדוק, הכל בארץ ישראל על ידי חכמי ארץ ישראל עד תקופת הרס"ג. והגלות נהפך לעובדה ממשית אך ורק בגלל מחלוקת דבילית על דיני הלוח. כאילו חכמי התלמוד לא הבינו כלום באומרם שאפי' שואב מים בארץ ישראל קובע את הלוח מול כל חכמי הגולה. הרס"ג לא רצה לקבל את החשיבה של התלמוד בעניין וחשב שיש עניין עקרוני בלוח ולא הבין שהמושג לוח היא שרירותית לגמרי, וחשוב שדווקא יושבי ארץ ישראל צריכים לקבוע את הלוח בכדי שהישוב לא יפסק לעולם.

בכל אופן אייך שלא יהיה, האנושות בהווה חייבים לחלק את האדמות חינם לכל פרט ובלי זה בוטל המצאת הקניין. ומשאבי הטבע מחולקים על פי ראש. כל זמן שזה לא קורה אז אנו היהודים מסתמכים על הירושה של חלוקת נח לבניו. זה הרלוונטיות של החשיבה שלנו בימינו אנו.

בארץ ישראל בהווה חייבים לחלק את האדמות חינם לכל דורש אפי' לזרים כפי שיחזקאל הנביא טוען (ולא קיימו זאת בבית שני ולכן יצאנו לגלות שוב) וְהָיָה בַשֵּׁבֶט אֲשֶׁר גָּר הַגֵּר אִתּוֹ שָׁם תִּתְּנוּ נַחֲלָתוֹ נְאֻם אֲדֹנָי יְקֹוִק: ככה צריך להתנהג כל המשפחות וכל העמים. בלי זה אין שום קבילות לחוקי הקניינים, ולכן נראה רק הרג ומלחמות ונחיה על החרב כל ימינו עם בכלל נזכה. אנו חייבים להבין שאין לנו שום אינטרס לשרידות העם היהודי, הרי מה ההבדל בין שרידות של עם וגזע לבין שרידות מין האנושי ? הרי אמרנו שברית מילה מסמלת את שרידותינו האישית ולא של שרידות דמיונית. ולכן אנו חייבים לדעת שזה שעם היהודי שרד יותר משאר העמים לא אומרת לנו כלום חוץ מיזה שאברהם ויעקב העתיקים שרדו, אבל מעל 90% מכל דור ודור לא שרדו. האידיאל היא שכל פרט ישרוד ושלא תחסר לו צאצא אחת\ד. בלפעול למען העם היהודי לא מבטיח לך שרידות אישית, אני מקווה שזה ברור. נכון שברית המילה מצילה אותנו אישית יותר מחברה דמיונית שלא שורדת אפי' כמה דורות, אבל בכל אופן גם ברית המילה לא מבטיחה לך שרידות לנצח, כי אנו חייבים את הטבע = ארץ ישראל, אנו חייבים את החשיבה הבסיסית = התורה, אנו חייבים את ההשקפה הפילוסופית שהבינה האנושית אחדותית = אל אחד = האלוהים. ולכן מובן לנו דברי החכמים שעם ישראל וארץ ישראל ותורת ישראל ואלוהי ישראל "חד הם" כל אחד בלי השני ?! לא שווה כלום !!

אוקיי, אנו כבר בארץ ישראל ונאמר שחילקנו את הנחלות לכולם ויש לנו עובדי החברה ומה עכשיו ? אייך אנו נתנהל כחברה מבחינת הכלכלה ? מבחינת החליפין ? ועוד ועוד. מכאן נעבור לכסף ולביקוש והיצע.

(המשך בדף 20\2

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s