החשיבה היהודית הבסיסית – שבט לוי = עובדי החברה

"שבט לוי = עובדי החברה" דף 12

הסברנו בדפים קודמים שאדם ומשפחתו צריכים חברה, כך הבין יעקב ולכן הבטיח שהוא מפריש מעשר (כבר אברהם הפריש מעשר) מכל נכסיו לעובדי החברה והוא תורם את בן הבכור כעובד החברה.

תפקידו כמובן הם כל הצרכים שהאדם לא יכול לעשות לבד כמו ללמד את הנערים = חינוך. להיות רופאים ושופטים ופילוסופים ופסיכולוגים ומדענים = מחפשי מזור לכל קללות האדם והקלה בכל העמל שהאדם עמל לחיות = טכנולוגיות ותורת המשחקים וכדומה.

בזכות זה הם מקבלים מעשר מכל המשפחות כלומר מכל הרווחים. ואסור להם לקחת כסף על השירות שהם נותנים להמונים. לא לחינוך ולא למשפט ולא לרפואה ולא לתרופות ולא לפטנטים שמצאו והמציאו.

כל אדם (לא רק הבכורים ושבט לוי והמדענים והפילוסופים וכדומה), טוב לכאורה, שילמד ויעסוק במדעים בזמנים פנויים כמו בשבתות וחגים ובערבים. אבל זאת יותר התנדבותית מחובה. אצל שבט לוי זאת חובה, אחרת ? אסור להם להתפרנס מהציבור.

חמש שנים נתנו לשבט לוי ללמוד את מקצועם שהם רוצים לעבוד לטובת הציבור, ואז הם מתפקדים במקצועם. ולא ? מפסיקים לשלם להם ואסור להם לקחת מעשרות.

תשימו לב שרק 10% מיסים שלמו לעובדי החברה ותו לא ושלמו באופן אישי את המיסים. מאז ששבט לוי השחיתו וההמונים בקשו מלך בזמן שמואל הנביא ? אז במהרה התחלנו לשלם מסים גבוהים ונקרע מלכות ישראל לשנים ומאז ועד החורבן והגלות והכחדת 80% מהאומה ? היית שאלה של זמן. כלומר לכל נביא מתחיל זה היה ברור. והיות שבחשיבה הבסיסית שלנו, שרידות לדורות היא היא הרלוונטית, במילא תפקידו של הנביא רלוונטית מאוד, כלומר הפילוסוף = נביא חייב להכיר את ההיסטוריה ואת כל המדעים כך שידע את הנקודות ההתחלתיות, אז יחזה מראש מהן התוצאות לדורות ולדורי דורות. הנביא לא בודק את הצלחת הרוב העכשווי כי היא לא רלוונטית לנו. הנביא בודק מהן התוצאות לדורי דורות. מכאן נבין למה נביא שקר חייבים להרוג (כהתרעה כמובן כמו כל עונשי התורה שהם לא למעשה. שרבו הרוצחים הפסיקו לדון נפשות כי אין היא מתריעה אז בשביל מה להרוג סתם ? "נקמה" היא מילה שאין בלקסיקון של בתי המשפט רק האלוהים הוא נוקם)

ובכן, בכורי כל המשפחות הם במקור עובדי החברה. אומרים חז"ל שבעתיד יחזור הבכורים.(שוב נשאל מהי העתיד שלהם ? אלפי שנים או מיליוני שנים ? לא ולא הם חשבו בתמימות שהתבונה האנושית תתפתח יותר מהר ולא חלמו שהשבט לוי ישחיתו אלפי שנים ויתפקדו כנביאי שקר שהמציאו את העולם אחרי המוות ואת הגן עדן והגיהינום ושאר ההבלים הכל בכדי לסמם את ההמונים ולמה לא הרי הם מתפרנסים מהציבור) כי סגולת הבכורים היא שהם פועלים בראש בראשונה למשפחה שלהם מה שאין כן שבט לוי זרים למשפחות אפי' שהם גרים מעורבים בתוך השבטים.

שהבכורים כשלו עם עגל הזהב וגם במצרים רק שבט לוי נשארו נאמנים לחשיבה הבסיסית, וברית מילה. אז משה בחר בהם והשאיר את מצוות פדיון הבן בכדי שנזכור לעולמים שצריך את הבכורים ולא את שבט לוי.

בכל אופן, המציאות היית ששבט לוי הם עובדי החברה והם מתפרנסים מהציבור.

בכדי שתשתכנעו שזאת המטרה הפשוטה של שבט לוי והבכורים במקור. אתם צריכים לראות אייך הרמב"ם לדוגמא הבין זאת. הרמב"ם פוסק שכל איש ואיש מבאי עולם (כפשוטו מדובר גם בלא יהודי) שרוצה להיות משבט לוי ? יכול להיות שבט לוי ולהתפרנס מהציבור. מנין לרמב"ם כזה חידוש ? הרי שבט לוי היא גזע = בני לוי. התשובה היא שהרמב"ם לא היה דוגמטי והבין שלא גזע ולא צבע העניין. העניין היא המטרה והמטרה היא "עבדי החברה" ולכן פשוט היא שכל מי שרוצה לתרום את עצמו יכול לתרום את עצמו ולהתפרנס מהציבור.

אוקיי הבנו את הנקודה מהן שבט לוי ומהי תפקידם בחברה. אבל מהי עיקר העיקרים בתפקידם שבלעדי זה הם מועלים בתפקיד. עיקר העיקרים היא ללמד לכל האומה (וגם להיות עם סגולה לשאר האומות) את החשיבה הבסיסית שלנו, ובעיקר לדאוג ליישם אותם. במילה אחת "ללמד תורה".

מיעקב אבינו עד ימינו אנו הם כשלו בגדול. ואני הסביר בפשוטו למה. יש לנו חשיבה בסיסית עם מתכון ברור גם מצד השכר וגם מצד העונש. כלומר על פי העונש אפשר להבין שאנו לא נוהגים על פי החשיבה ועל פי השכר נבין שאנו הולכים בדרך הנכונה. כלומר המצב בכל דור ודור היא הברומטר לדעת האם אנו נוהגים על פי החשיבה הבסיסית. אם אנו מפסידים את זרעינו להכחדה בכל כמה דורות ? אז אנו לא הולכים אחרי החשיבה הבסיסית. ומי אשם ? שבט לוי !! כל סחרון הדור מתחיל ממנהיגי הדור אומרים חז"ל ודור שלא נבנה בית המקדש כאילו נחרב בימיו.

אז פשוט היא ששבט לוי שהם מנהיגי הדור, אשמים בכל דור ודור שאין בית המקדש (הרי בית המקדש זה ברומטר לטוב הראוי ולא שצריך בית המקדש באמת).

איפה ולמה טעו כולם בכל הדורות ? (אם כי לא כולם הרי בכל הדורות היו הנביאים האמיתיים שפתחו את פיהם ובעלי הזרוע העםארצים והבורים פשוט רדפו אותם והחרימו אותם. אפשר לבדוק בכל דור ודור מיהם החכמים שהיו נרדפים מהמפגרים האלה. אם זה הרמב"ם ואם זה האבן עזרא והספורנו והמלבים והרמח"ל הרב קוק הרב שטינמן שעוד בחיים ועוד הרשימה גדולה כאורך הגלות. הם – הבעלי זרוע – בדרך כלל הצליחו לגייס את המלמדי תינוקות (=ראשי הישיבות) שביסודם לא מבינים כלום במדעים ובתורה חוץ מכמה מסכתות שהם מלמדים את התינוקות. הם לא צריכים לדעת יותר מיזה אם זה תפקידם ללמד את התינוקות תורה. אבל לאמץ אותם למנהיגי האומה ? אין לך חילול השם ועמו ותורתו יותר גדול מיזה.

כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים: והטעם שראוי להקפיד שתהיו נחשבים חכמים ונבונים לעיני העמים,,,,,ואם יחשבו אתכם העמים לסכלים יהיה חלול ה' באמור לכל עם ה' אלה: (ספורנו)

הראש ישיבה הראשון שלכאורה גרם לגלות השני מארץ ישראל היה הרס"ג שאפי' שהיה משכיל גדול בכל זאת לא היית לו שום הבנה בחשיבה הבסיסית של התורה. הוא חשב שלוח שנה חשוב שאפי' כדאי לגרום לכך שישוב ארץ ישראל תיפסק כלומר כדאי לקחת מחכמי ארץ ישראל את סמכות הפסק לגולה בגלל לוח שרירותי. ולכן מאותו יום רצחו את נשמת האומה בארץ ישראל. ולא צריך לספר מה עברנו בגלות מאז. אם סמכות הפסק של חכמי ארץ ישראל לגולה היית ממשיך ? אז לעולם לא היית נפסקת ישוב ארץ ישראל כך שהישיבות היו פורחות בארץ ישראל וצעירי כל הגולה היו באים ללמוד תורה בארץ ישראל וכמו היום שנשארים הרבה בארץ ומקימים את קן המשפחתי שלהם כאן בארצינו.

הטעות הקריטית של שבט לוי לדורותיהם מאז הגלות היית שהם אמצו את התזה של אפלטון והנצרות שיש חיים אחרי המוות. הרמב"ם מסביר בפרק חלק שעשו זאת בגלל שתלמידי אנטיגנוס איש סוכו שקיצצו בנטיעות = כפרו בתורה ונכחדו, קיצוץ בנטיעות = זרעו נכחד. אנטיגנוס לימד את תלמידיו ששכר מצווה, מצווה ושכר עבירה, עבירה. כלומר לימוד אותם את החשיבה הבסיסית שלנו כפשוטו. ולכן נצרכו החכמים כביכול לשקר להמונים עם החיים אחרי המוות.

אפי' אם נקבל שלצורך ההמונים היו צריכים לשקר, אבל ברור לכל בר דעת ששבט לוי לא יכול לחיות עם השקר הזה ולכוון את האומה לפעול למען החיים אחרי המוות שלא קיים כלל. בתור הנהגה מעשית אתה לא יכול 1, שאתה לא תדע שזה שקר 2, אתה לא יכול לנצל את תמימות ההמונים ולשקר להם שכדאי להפסיד את העולם הבא האמיתי (שזה שרידותו הנצחית לדורי דורות) העיקר החיים אחרי המוות שלא קיים כלל. אתה חייב לכוון את ההמונים לזכות לעולם הבא האמיתי.

אותו עניין לגבי אלוהות מהי. כל איש שבט לוי שלא יודע אלוהות מהי ומבטיח לך שלא תיהרג בתאונת דרכים ? הוא פשוט שוטה שמקומו ידוע (בבית המשוגעים). וכל הדם הנשפך נשפכו על ידם.

שבט לוי שנותנת להמונים לקנות דירות עם משכנתאות גדולות ומבטיחים שהאלוהים גדול ?! שוב מראים לנו את חוסר ידיעתם באלוהות. האם התורה אוסרת ריבית סתם כי התחשק לה ? האם עם התירוץ שמצוות ישוב ארץ ישראל מותר לתת ריבית הם פשוט לא מקבלים את עונשם של תורה ? קודם צריכים להבין למה מותר לתת ריבית למען ישוב ארץ ישראל ואז תראו שגם ההיתר הזה לא רלוונטית. 1, כי הדירה לא שלך באמת. כי אפשר לקחת ממך את הדירה מצד החוק, אם נפלת לחובות וכדומה 2, אתה יכול למכור אותה ונחלה שאפשר למכור היא לא ממצוות ישוב ארץ ישראל. מצוות ישבו ארץ ישראל יש לו מטרה ברורה שתהיה לך את הטבע ואי אפשר למכרו אותה לצמיתות שלא תהיה בלי הטבע. והמטרה היא גם שצאצאיך ייוולדו לטבע על ידי הירושה. על פי חוקי ארצינו היום אין לך את הטבע אפי' שקנית דירה ונחלה כנ"ל כי אפי' מים אסור לך לאגור.

על מצוות ישבו ארץ ישראל לא משלמים, פשוט לוקחים כי זה שלנו מירושה.

ולכן כל המשכנתאות הם איסור תורה, ועונשם היא המציאות הנורא של הזוגות הצעירות בארצינו שצריכות לשלם את רוב משכורתם למשכנתא. (מעל מאתים משכורות שזה עבדות לכל החיים)

ולמה שבט לוי לא עושה כלום בנידון ? פשוט כי להם אין דאגות הרי הם מתפרנסים מהציבור וגם האישה היום מפרנסת אותם. זה הסיבה הטכנית. הסיבה האמיתית היא שהם פשוט לא מבינים אלוהות מהי וגם לא יודעים את החשיבה הבסיסית. ולצערינו באמת ובתמים הם מאמינים באלוהי הבייביסיטר של הנצרות ובחיים אחרי המוות.

טכנית הם מסודרים פיננסית מכוח שבט לוי (ועבדות האישה שזה נוגד את התורה והכתובה שהתחייבו בשקר בכוונה תחילה) ולכן למה להעמיק להבין את סיבת הגלות ? למה להעמיק ללמוד ולהבין את החשיבה הבסיסית שלנו ? הרי טוב להם. מצד שני לצערינו הם יותר תמימים מההמונים ובאמת ובתמים מאמינים באלוהי הבייביסיטר של הנצרות ובחיים אחרי המוות.

ומנין התמימות הזאת ? האלוהים אחרים שאימצו לעצמם ! בשביל מה להתאמץ להבין את התורה שאפשר לסמוך על ספרים של קדמונים ? הם לא מבינים שכל קדמון במצב הקהילה שלו באותו זמן באזור מסוים ובתרבות מסוימת ברמה של אנשי קהילתו וכו' וכו' אמר מה שאמר ולך תעקוב אחריו ? האם דרך התנהלות של רב במקום שאנשי קהילתו מעורבים עם נוצרים עםארצים ומושפעים מהם אמר מה שאמר זה נהפך לתורה חדשה ? על זו הדרך כלפי כל הקדמונים שהיו קדושים בארץ.

בכדי להבין את התורה ואת הבסיס החשיבתית צריכים להעמיק ולא לסמוך על ספרים, היו מחברי ספרים בכל הדורות שדברו להמונים שלהם ויחד עם זה דברו למעמיקים. וצריך לחפש ולהעמיק בכדי להבין מה דברו להמונים ומה דברו לשבט לוי. היו חכמים שחברו ספרים מיוחדים לשבט לוי כמו הרמב"ם עוד ועוד, ואז מה עשו הבעלי זרוע ? פשוט החרימו את הספרים ושרפו אותם. המצב היום היא שלא נותנים להמונים ללמוד אפי' תורה ונ"ך שמה יגלו את השקרים. אז שוב, מילא ההמונים של פעם, אבל שבט לוי ? שבט לוי לא יכול להישאר תמים והמוני.

דעתי היא שהיום אין המונים כלל וכלל כי כל אחד בלי יוצא מהכלל לומד כל חייו תורה מגיל אפס. עד החתונה (גיל 18\20) לומד כחובה, הרבה ממשיכים ללמוד בכוללים, וכולם לומדים פרשת השבוע ודף היומי ומאוד מעורבים במדעי החיים והטבע, כך שהתירוץ המונים היא נוכלות ותו לא. אין המונים של פעם ולכן אין טעם לשקר להם. במיוחד שהמונים היום ומאז תקופת ההשכלה (לפני מאתיים שנה בערך) מלומדים ולא תמימים ודווקא שבט לוי נשמעים תמימים וחסרי הבנה בחשיבה הבסיסית ובמדעי החיים, אז לא פלא שהפסדנו 90% מהאומה להתבוללות ואחרי דור מעל 90% לחילוניות ואחרי דור הגיע השואה. ואחרי דור אנו בארץ ישראל וכל קהילה רב עם השני ומגזר החרדים והחילוניים לא מסתדרים והדתיים פעם הם לצד זה ופעם הם לצד זה ופעם הם קורבן של שניהם (גירוש יושבי עזה תוכיח זאת שאף אחד מהם (לא החילוני ולא החרדי) לא הוזיל דמע מגירוש יהודים מביתם ונחלתם ). ומה קורה עכשיו ? החרדים גוזלים את צאצאי החילוניים והדתיים על ידי החזרה בתשובה והחילוניים מחזירים לחרדים ולדתיים באותו מטבע כלומר גוזלים את צאצאי החרדיים והדתיים לטובת החילוניות. כך שבכולם מתקיימת קללת התורה " בָּנֶיךָ וּבְנֹתֶיךָ נְתֻנִים לְעַם אַחֵר וְעֵינֶיךָ רֹאוֹת וְכָלוֹת אֲלֵיהֶם כָּל הַיּוֹם וְאֵין לְאֵל יָדֶךָ: וְהָיִיתָ מְשֻׁגָּע מִמַּרְאֵה עֵינֶיךָ אֲשֶׁר תִּרְאֶה" כל קהילה וכל מגזר מאשים את השני בכל צורותיהם.

אגב: ממתי שרוצים לתת לזולת את החשיבה של תורה צריכים להפוך אותם לחרדים או דתיים ? כלומר מה הקשר בין מצוות כיבוד הורים לבין ללבוש קובע וחליפה ? מה מפריע קוקו או עגיל לתורה ? בעיקר אי אפשר להבין את ההתבדלות של החוזרים בתשובה ממשפחותיהם, זה צריך להטריף כל בר דעת הרי המשפחה הם עיקר תורה, ודווקא לאמץ קהילה היא עבודת אלילים. כי מי ששם את הקהילה כעיקר מול המשפחה ? הוא בדיוק כמו נמרוד\חמורבי שאברהם אבינו נלחם נגדו בכל תוקף והתורה נלחמת בא בכל תוקף. זאת עבודה זרה של תורה לדאוג לקהילה במקום המשפחה האישית שלך.

באותו דרך נשאל את החוזרי בשאלה מה בדיוק הבעיה שאתם עוזבים את המשפחה לצמיתות ? הרי בזה אתם חופרים לעצמכם את הקבר, כי צאצאיכם ילמדו ממכם על דרך שעונשי התבונה היא על שלישים ועל רבעים כלומר מעשה אבות עוברים לבנים. האם הסיבה היא שהמשפחה לא נותנת ? ממתי בני משפחה בשר מבשריהם שואלים שאלות, פשוט מצפצפים על כולם ובאים. משפחה לעולם לא עוזבים עם כל הכאב והאי נעימות. מי שרוצה לשרוד לנצח לא עוזב את המשפחה לעולם. אין לך בעולם הזה חוץ מהמשפחה וצאצאיך שהם גם המשפחה שלך, שלא תרצה שמישהו מצאצאיך יעזוב ח"ו.

גם בזה האשמים העיקרים הם שבט לוי. כי כל תקנה שאין הציבור יכול לעמוד בה לא מתקנים ואם בכל דור ודור אנו מפסידים את צאצאינו להכחדה ? אז כנראה ולדעתי בוודאות הסיבה היא התקנות של כל עםארץ וטיפש שממציא מבטנו בכל משך הגלות. ועוד מאמצים אותם כאלוהים אחרים כפי זעקת הספורנו. אומרים חז"ל יסוד פשוט, אל תוסף על דבריו פן יוכיח בך ונכזבת, תני ר' חייא "שלא תעשה את הגדר יותר מן העיקר שלא יפול ויקצץ הנטיעות"

קיצוץ בנטיעות = הפסד צאצאינו. כל תקנה וגדר חכמים כמו למשל התקנה שלא לנגן בכלי זמר בשבת, אם התקנה הזאת מביא לאחד מהמשפחות להפסיד ילד או בת ? אז אסור לקיים בתחילה את התקנה וצריכים לבטל אותה. ק"ו מנהגים ומנהגי שטות כמו לבוש או לראות בעגיל וקוקו איזה בעיה תורנית. אותו בעיה לגבי גדרי צניעות. אין ולא היית לעולם חוקי צניעות ביהדות חוקי הצניעות הם מאוחרים ובאים מהישמעאלים והפרסים. כל מי שרודף בת ואישה על גדרי צניעות וגורם להם לקצץ בנטיעות ? הוא בסוף יקבל את עונשו שצאצאיו יכחדו כמו שעשה לבת והאישה ההיא. זה המשמעות העמוק שהאלוהים מעניש מידה כנגד מידה. כי כמו שהבת והאישה הזאת לא יכולה לעמוד בתקנה הזו, בדיוק כך יקרה לצאצאיך הרי זאת גזירה שהבנות לא יכולות לעמוד בהם, עובדה. ולכן בדור שלך או בדור הבא תראה ועוד אייך את צאצאיך לבושים יותר גרוע מהבת והאישה שגרמת לה לקצץ בנטיעות. ואני הקטן יכול להעיד שראיתי הרבה מאוד משפחות שרדפו משפחות אחרות ולבסוף קיבלו את עונשם של תורה, מידה כנגד מידה. רוב בעלי הזרוע שבדור הקודם שאני מכיר קיבלו את עונשם בזרעם.

כלל גדול אמרו החכמים. בהצנע לכת עם השם אלוהיך. כל הידור מצווה אתה יכול לעשות בהסתר כך שלא תחייב את האחרים לנהוג כך. ברגע שנהגתה אותה בציבור ? אז אתה הופך אותה למנהג ובדור הבא לחלק מהיהדות ואז מי שלא מקיים אותה זורקים אותו מהמשפחה והקהילה ומכאן עד הכחדה וכרת ? זה כבר הבטחה של תורה, כלומר בטוחה לך ולצאצאיך בעתיד.

ולכן כל ההמונים שידעו שכל אימוץ קהילה ורב היא עבודה זרה. החברה של תורה היא המשפחה ואחר כך כל המשפחות יחד כחברה כאמצעי למשפחה. ולכן דבר ראשון זה המשפחה מעלך וממך. כלומר ההורים והאחים ואחיות וגיסים וגיסות ואחייניות וכו' = מעלך. ואתה ואשתך וצאצאיך עד עולם = ממך. כל מי שמוותר על אחד מהם לטובת הקהילה או המדינה וכו' וכו' ? פשוט לא מבין תורה מהי לא מבין מהי החשיבה הבסיסית שלנו.

נחזור לשבט לוי:

ובכן שבט לוי במקור הם נציגי המשפחות כלומר הבכורים. היום המצב שכל מי שרוצה נהפך לשבט לוי ולכן דבר ראשון בתפקידם היא לדאוג למשפחה הקרובה והרחוקה. כלומר כל תלמיד חכם במשפחה חייב לדאוג שאף אחד מהמשפחה לא נכחד. וחברתית כללית חייבים כל בני שבט לוי לשבת יחד וללמוד ולדבר ולקרב את הקהילות אחד לשניה עד שתחזור האומה להיות אומה אחת. רק כך נזכה שאף פרט באומה לא יפסיד את זרעו ואף אחד לא יקצץ בנטיעות של עצמו.

המפריד בין הקהילות וההשקפות הם העםארציות והבורות. כי באמת אין מפריד. כל מחלוקות החכמים היגיע כי לא שמשו כל צורכם ולא כי יש באמת מפריד. ולכן אם ישבו יחד כל בני שבט לוי וילמדו יחד ?! אז כל אחד בעצם משמש את זולתו ולומד מזולתו ומניסיונותיו ואז יחד יתקרבו הקהילות והלבבות ולא נפסיד יותר את זרעינו שזה עיקר תורה עיקר החשיבה של תורה.

אם נזכה למצב כזה (וזה אפשרי כי אפי' אתאיסט שכופר באלוהים יכול להיות חלק מהאומה כפי שחז"ל אמרו "הלוואי אותי עזבו ותורתי שמורו" = העיקר היא החשיבה הבסיסית ולא האלוהים ועבדותו.). אז לא תישאר לשבט לוי מה לעשות חוץ מלחפש תרופה לסרטן ולשאר קללות האדם. וזה תפקידם העיקרית.

אז קודם לחזור הלכה למעשה לחשיבה הבסיסית בקניין ובכסף ובחלוקת הארץ והטבע ליושביה, ואחריו להקים סנהדרין סמכותית. לו רק לבטל את כל התקנות שאין הציבור כולו יכול לעמוד בה. והסנהדרין הנבחר (משרי עשרות ושרי המאות בקיצור נבחרים מהמשפחות.) תהיה הסמכות השופטת אם צריך. הרי עדיף שנהיה כאנשי הודו בזמן האבן עזרא שלא צרכו דיני גניבה ורציחה ועידות שקר, כך שלא נצטרך מערכת משפט ומערכת חוקים כלל.

כל זמן שבני לוי לא עושים את הדבר הפשוט הזה ? אז כל הסבל עליהם ועל זרעם עד עולם יחד עם כל בני האומה.

ולמה לא עושים את זה ? כי הם מתפרנסים מהציבור מכוח התורה. כלומר מנצלים את התורה לטובתם והשאר ? מבחינתם שילכו לעזאזל רח"ל. אבל הם לא מבינים שהם יחד עם זרעם ילכו יחד אתנו לאותו שאול לאותו עזאזל. תאי הגזים לא הבחינו בין שבט לוי לשאר ההמון. עונש כרת מקבלים שבט לוי בדיוק כמונו. ואורך הגלות תוכיח.

ועוד לא מאוחר ואפשר לתקן זאת עם צעד פשוט ונכון, לשבת יחד כל שבט לוי מכל הקהילות חרדיות ודתיות וחילוניות ואתאיסטיות (הרי אין חברה בלי פילוסופים והם שבט לוי המקורית) ולקרב את הלבבות יחד ואז כל אחד יזכה לנצחיות זרעו עד עולם שזה עיקר העיקרים של החשיבה שלנו ועיקר העיקרים של המציאות. כי אך ורק בגלל זה עזב ההומו סאפיינס את הג'ונגל והפך לחקלאי.

מי ייתן שנשכיל להבין את פשטות הדברים. אמן ואמן,,,,,

טיפ הדף:

החשיבה הבסיסית היא נגד שלטון ששם הרוב הדמיוני הוא המודד לטוב ולדרך. החשיבה הבסיסית רואה אך ורק את הפרט ולכן אין שלטון, והיות שכל חברה חייבת פילוסופים\חכמים בכל תחום אז יעקב אמציא את עובדי החברה הטבעית. שנתרום את הבכורים להיות כעובדי החברה כפילוסופי החברה. וכל אחד יכול לתרום את עצמו וליהנות ממעשר = כספי ציבור.

בחברה ללא שלטון שאין מיסים לעובדי החברה. קבע יעקב אבינו לתת להם מעשר באופן אישי כלומר כל משפחה מפרנסת את הבכור ואת התלמיד חכם\הפילוסוף הרופא וכדומה.

בכל דור קיים נביאים כמשה כפי שהבטיח כפשוטו משה עצמו. ולכן הסמכות הבלעדית היא בחכמי ונביאי הדור החיים. (הם כמובן צריכים לשבת יחד ולשמש בהנהגה שלא יקרה שוב מחלוקות כמו בבית שני.) כל מי שפועל והולך אחרי המתים הקדמונים ? אין לך אלוהים אחרים יותר גדל מיזה לחדש דת חדשה לכבוד הקדמונים שהיו קדושים בארץ. כך אומר הספורנו "כי בזה האפן אין לך ללכת אחרי אלהים אחרים גדול מזה בחדוש דת לכבוד קדמונים אשר נחשבו אלהים שופטים בארץ"

אימוץ הקדמונים על חשבון בני הדור החיים ושרידותם הנצחית אפי' שהיו קדושים וטהורים ?! זאת אלוהים אחרים ודת חדשה.

ועוד זועק הספורנו. שבעלי הזרוע העםארצים והבורים שבכל דור ודור, הם והאלוהים אחרים (= קידוש הקדמונים כדת חדשה), סיבת גלותינו והתמדת חורבנו והתמדת סיבתו.

בברכה

Max maxmen

<span dir=rtl>2תגובות ל‘החשיבה היהודית הבסיסית – שבט לוי = עובדי החברה’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s