החשיבה היהודית הבסיסית – אלוהות

"אלוהות" דף 02

אמרנו שכל אדם נברא יחיד, וכל העולם נבראה בשבילו. המטרה הראשונית שלו היא ניצחון המוות בכדי להשיג את הניצחון על המוות יש לו בינתיים דרך אחת והיא להוליד צאצאים ולפתח על ידי כך את התבונה עד ניצחון המוות.

הדרך היא לפתח את התבונה האישית שלו וכמובן הוא ימות לבסוף אז יש לו דרך לנצח את המוות בינתיים על ידי הולדה, שגם צאצאיו ירצו כמותו לפתח את התבונה ולנצח את המוות. כך שהתפתחות התבונה יכולה להיות נצחית. החיים הם נצחיים על ידי ההולדה והמטרה היא לפתח את התבונה כך שנוכל לנצח את המוות.

הבסיס היא שכל אדם כפרט חופשי ובן חורין שרוצה לחיות לנצח. (או לחליפין רוצה להתאבד ולא לחיות כלל)

שאנו בחשיבה הזאת אי אפשר שיבוא מישהו ויאמר לך יש מישהו כמו אלוהים או כוח החברה והרוב והם יכולים לשלול ממך את החופש והחירות שלך. כלומר לא רק לשלול את חירותך אי אפשר גם אי אפשר לבקש ממך את העבדות לאלוהים או לחברה ולרוב. אני גם לא עבד להורים שלי כלומר גם הם לא יכולים לשלול ממני את חירותי. אפי' שלכאורה הולידו אותי לשם שרידותם האישית שלהם ?! הם לא יכולים לכפות עלי להמשיך את שרידותם האישית, מצד שהולידו אותי בכוח ולא שאלו אותי קודם. היסוד היא שכל אדם נברא מכוח הכפייה כלומר לא שאלו אותנו קודם האם רוצים אנו לחיות. ולכן אין שום צדק לכפות עלינו את המשך החיים אם ברצוננו להתאבד למשל. אפי' נרצה להמשיך לחיות עד המוות הטבעית אין אפשרות לכפות עלינו להמשיך להוליד.

חירותך היא מוחלטת. והכל מתחיל בהחלטה שלך האם אתה רוצה בחיי נצח או לא. אם הייתה לנו טוב אז רצינו לחיות לנצח. אבל זה בלתי אפשרי כרגע לחיות לנצח אך ורק עם התפתחות התבונה, אם פתחנו את התבונה יש לנו זכות מוסרית להביא ילדים לעולם. כלומר מצד ההורים להביא ילדים ולעמוד מולם לומר להם למה הבאנו אתכם לעולם בכפייה ? כי הצלחנו להביא אתכם לעולם יותר טוב !!

חירותך מוחלטת מול כל סמכות טבעית או חברתית או אלילית או הורית. אין שום סמכות מולך. אתה קובע את העתיד שלך. אבל אם רצונך היא בניצחון המוות ואתה רוצה להביא ילדים לעולם בכפייה ? אין לך שום זכות מוסרית לעשות זאת בלי שפתחת אתה את התבונה והפכת אתה את העולם ואת החיים ליותר טובים. אין שום טעם להוליד ילדים לעולם החרה שלנו, כך שאחרי כמה דורות שתהיה לך שש מיליון צאצאים אישיים שלך ?! יכבדו אותם להיכנס לתאי הגזים. אין טעם להביא ילדים ולהכניס אותם למכונית ולהרוג אותם בתאונת דרכים. הרי השימוש במכוניות (הפרטיות לפחות) מבקשת קורבן תמידי של מיליון שלוש מאות אלף הרוגים בשנה ומעל שלושים מיליון פצועים בשנה. אין טעם להביא ילדים להיות עבד לחברה ולהקריב את החיים למען החברה בצבא, אם החברה מתחילה דוגלת בקפיטליזם שיסוד הקפיטליזם היא שמראש נשללת ממך הטבע הקיים בשבילך חינם בכדי ליצור ביקוש.

שההורים אומרים לילדים שהם הביאו אותם לעולם כי האלוהים אמר ?! הם בעצם עובדי אלילים שבאים לשכנע אותך שיש סמכות עליונה שהיא מעל חירותך ומעל חירותם ולכן בכפייה הביאו אותך לעולם. כלומר גם הם כביכול כפויים על ידי סמכות דמיונית אלילית.

מכאן יסוד החירות שלך. כי מי שהביא אותך לעולם, אם זה ההורים ואם זה כביכול האלוהים, לשניהם אין סמכות מוסרית לומר לנו מה ואייך כי פשוט הביאו אותנו בכפייה.

ההורים או האלוהים, יש להם זכות מוסרית להביא ילדים אך ורק בתנאי שהם יתנו לנו חיי נצח וגן עדן.

מכאן מתחיל סיפור התנכי לטעון שבאמת בפוטנציאל האדם קיבל חיי נצח וחיי בגן עדן. כל מה שלא נכון במציאות, היא מחטאים שלנו, כלומר אנו בראנו ילדים לעולם חרה באשמתינו. כי לא פתחנו את התבונה. התרופה לסרטן שתמצא מחר ?! יכולנו למצוא כבר אתמול וכבר לפני אלפי שנים !! ניצחון המוות שתמצא בעתיד ?! יכולנו כבר למצוא בעבר !!

כל החשיבה שאני טוען לה עד כאן אפשרית אך ורק שיש לבריאה אלוהים אחד ויחיד. כי אם יש לבריאה יותר מאלוהים אחד אז אין בינה אחדותית לבני אדם ואי אפשר בכלל להמציא את השפה ואת החקלאות ולפתח את התבונה. כלומר לא רק שאי אפשר לחשוב על אב קדמון לכולנו רק אי אפשר לחשוב על אב תא קדמון לכל האורגניזם (= אבולוציה). רק נחייב בחשיבה שכל יצור נוצר מאליל אחר כך שלכל יצור יש בינה אחרת ולכן אין מוסר ואין אמת אחת וחבל על כל עמלינו.

הטיעון המרכזי הבסיסי של התורה והיהדות היא שהבינה אחדותית (1+1=2) ולכן יש אמת אחת לכולנו ומוסר וצדק לכולנו. ומי שרוצה לטעון אחרת, חייב להוכיח אלילים הרבה.

מיותר לומר שבני אנוש מאז המצאת השפה ובעיקר מאז ההפיכה החקלאי, חייבים לשלול את ריבוי האלילים. אחרת אייך נמציא את השפה ואייך נמציא את החקלאות ? אנו חייבים להסכים על חוקיות אחדותית ביקום לפני שנתחיל להמציא את החקלאות. אנחנו חייבים להסכים על אחדות הבינה בכדי להמציא את השפה ולעסוק במחקר בכדי להמציא את הלוח שנה (את הזמן והעונות) בשביל החקלאות.

אל כורחנו שכל ריבוי האלילים באנושות מאז, הם דרישת סמכות. כלומר שלילת חירותך המוחלטת, וגזלת הטבע שקיים בשבילך חינם.

עד כאן כל אתאיסט מושבע חייב להסכים. הוויכוח נשאר אך ורק על האם קיים אחד או בכלל לא קיים. כלומר האתאיסט חייב לשלול את ריבוי האלילים כמו היהודי בכדי להיות אתאיסט. רק נשאר לו לשלול את האל האחד. ואת זה הוא לא יכול לעשות מהסיבה הפשוטה, שבכדי לשלול את ריבוי האלילים הוא חייב להסכים לאל האחד.

אייך האתאיסט (וכל בני אנוש מאז ההומו סאפיינס שהביא לנו את החקלאות ואת השפה ואת המדע והרפואה והטכנולוגיה וכו' וכו' ) שולל את ריבוי האלילים ? פשוט מאוד, הוא מבין שלכל דבר יש סיבה שגרם לדבר. כך בדיוק הוא מגיע להבנה שהיה סיבה ראשונית לכל, כמו המפץ סיבה לכל היקום ואב תא קדמון סיבה לכל האורגניזם ואב קדמון סיבה לכל ההומו סאפיינס. כלומר הוא חייב לשלול כל יש מאין ביקום. אחרת יש מאין יוצר כל סוג אורגניזם בנפרד ואין אבולוציה. כל כוכב ביקום נוצר יש מאין ואין מפץ. כל חוק טבע נוצר יש מאין ואין לכל דבר סיבה קודמת לדבר הרי הדבר נוצר מאין.

אם הוא – האתאיסט או היהודי – הגיע למפץ על ידי שלילת יש מאין ?! אז אייך פתאום מאפשר את המפץ יש מאין ? אסור לו להאמין שקיים יש מאין בכדי להמציא את השפה ואת החקלאות ואת המדע וכו' וכו'

מצד שני מחייבים את המציאות הרי עובדה שהיא קיימת, אוקיי הגענו עד המפץ = סיבת כל הסיבות. אבל אי אפשר להסכים ליש מאין אפי' כלפי המפץ. אז אייך יש יקום ? התשובה האנושית החקלאים היית, שחייב להיות מישהו (= האלוהים) שביכולתו ליצור יש מאין. ואסור שיהיה עוד אחד כמותו. כי אז נראה יש מאין כל הזמן ושוב חזרנו לבעיה שאם יש "יש מאין" אין חוקיות ואין יקום בכלל. ואסור שהוא יתערב שוב עם "יש מאין" כי אז שוב היינו רואים יש מאין כל הזמן ואין יקום כנ"ל.

יש השואלים אם כך מי יצר אותו. וזה שאלה שטותית לגמרי. כי במקום שאפשר יש מאין לא צריך סיבה קודמת לאין. אם הוא יכול לייצר יש מאין אז בוודאי הוא לא צריך יוצר. זה המושג אליל שהוא יכול ליצור יש מאין. רק שללנו את ריבוי האלילים מהסיבה שאין יש מאין ביקום ומכאן הגענו למפץ ושוב לא נוכל לתת למפץ את האפשרות שנוצר מאין כי אז אנו מודים שקיים יש מאין ונפל כל הבניין של המפץ והאבולוציה. אנחנו מחייבים בורא שיכול ליצור יש מאין. ומחייבים שאין עוד כאלה כמותו. והוא לא צריך סיבה לקיומו כנ"ל.

אם כל זה שיש אליל אחד ליקום כולו אין לו מצד המוסר לכפות עלינו משהו הרי יצר אותנו בכפייה. בוודאי שאין אף אחד שיכול לדבר בשמו. כי אם לו בעצמו אין סמכות מוסרית לבקש משהו מאתנו אז מה יעזור השליח ? מכאן שחכמינו באמת ויתרו עליו ואמרו "הלוואי אותי עזבו ותורתי שמורו" כלומר כביכול האלוהים אומר לנו אני לא מבקש שתעבדו אותי להפך תעזבו אותי העיקר תשמרו את התורה ואז תהיה לכם טוב כלומר כל התורה נכתב בשבילך בשביל חירותך המוחלטת.

אם שללנו את סמכותו (סמכות האלוהים) עלינו, אז בוודאי שנשלול את סמכות הטבע עצמו עלינו. וק"ו שנשלול כל סמכות אנושית עלינו. נשתחרר מעול האנושות ומעול המוסר האנושי הדבילית המשעבדת אותנו מיום היוולדותנו. נשתחרר מכל חוקי הטבע העיוורים והמקריים שמביאים לנו את כל הצרות, מי המחלות ועד המוות עצמו.

יש השואלים מה מטרתו של האלוהים ? למה יצר את המפץ (אולי זה אפי' מפץ שני או שלישי כלומר גם המפץ עצמו לא מחייב שהוא ראשוני והיה התכנסות של יקום קודמת למפץ העכשווי) ? יש על כך הרבה ספקולציות שלא כדאי להיכנס אליהם הרי בסוף כל סוף לא סיפר לאף אחד. אבל יש ספקולציה במחשבת ישראל שהיא הכי אהובה עלי.

ובכן, יש כלל\חוק בחשיבה היהודית שאומרת, "חוק הטוב להיטיב" ואייך מסבירים את החוק הזה ? מסבירים, שוהיות שהטוב המוחלט רוצה להיטיב ואם יטיב עמנו חינם אז כביכול אנו נתבייש לאכול חינם. אז המיטיב עושה עמנו חסד ונותן לנו לזכות בהטבה בזכות ולא בחסד חינם. כלומר נעשה מצוות ואז נזכה בזכות ולא חינם.

ההסבר הזה לא מוצלח כי אם כך היינו כולנו חייבים לבסוף לזכות אחרת רובינו לא נזכה ואז נסבול במקום שיטיב. ואם כולנו נזכה לבסוף לטוב אז זה כביכול מחויב המציאות ושוב נכנסנו לפרדוקס של דטרמיניזם. ואנו רואים את המציאות שאנו רובינו סובלים ואז נשלול ממנו את הקביעה שהוא בכלל הטוב המוחלט ואייך יצרנו לריק חוק\כלל עליו ?

כלומר ההסבר הזה מביא לשלול ממנו את החוק כי הוא לא הטוב המוחלט במציאות.

(לעומק צריך כל בר דעת לשאול את עצמו אייך יצר יקום שכל קיומו של אורגניזם ( = חיים) חיי על חשבון אורגניזם אחר ? זאת אחת מהשאלות המטריפות ביותר. שרבי מורי היה בנשימותיו האחרונות בהצטמקותו מסרטן, עוד הטריד אותו השאלה המטורפת הזו. והודה לי שאין מנוס שהאלוהים משחק בקוביה.)

יש עוד הרבה קושיות על ההסבר המקובל הזה. למשל: הרי אפי' הצדיק שזוכה בטוב הוא זוכה בטוב דמיוני. הרי האליל האחד נטע בו רצון בטוב שיקבל, כלומר יקבל אשליה. וכאמור יש הרבה לשאול על ההסבר המוזר הזה.

ולכן ההסבר היא לדעתי אחרת לגמרי.

חוק הטוב להיטיב אומר, אם אני עשיר למשל ואני עשיר טוב וחייב להטיב מהחוק הנ"ל ?! אז אין אני נותן צדקה לעני שיתבייש, רק אני אגרום לו להיות עשיר בעצמו. כלומר אני ילמד אותו אייך להיות עשיר בעצמו ובעמלו ואז העני פשוט זכה להיות עשיר מעצמו ועמלו העצמאית.

אם האלוהים האחד הוא הטוב המוחלט ?! אז הוא חייב על פי חוק הטוב להיטיב לתת לנו את היכולת להיות כמותו ממש. כלומר להיות כאלוקים ממש. כמו שאני כעשיר טוב נתתי את כל הידע להעני להיות עשיר.

ולכן אין מנוס שהוא משחק בקובייה. הוא יצר את החומר הדחוס לקראת המפץ ומכאן הכל אפשרי להיות כאלוקים ממש, להיות יוצר להיות נצחי ממש כמותו אולי לבסוף גם נוכל לעשות יש מאין כמותו. (הרבה מאמינים חלמו שצדיקים מסוימים כבר הגיעו למעמד הזה, לחיות לנצח. למשל, חנוך ואליהו. אבל הם טעו, הסיפור מסופר אך ורק לתת לנו את החשיבה שבפוטנציה זה אפשרי )

עד כאן ההסבר הדיי טוב שהוא בגדר של ספקולציה ותו לא.

נסכם את נושא הדף "אלוהות" בסיכום ביניים:

חוץ ממה שהיית כבר ברור להומו סאפיינס מאז המצאת השפה שהיקום היא אחדותית (ולכאורה זה ברור לכל האורגניזם אם ניתן להם מודעות שלכאורה לדעתי יש להם בוודאי מודעות). הטיעון לאל האחד בעיקר בא לשלול כל סמכות בטענה שהבינה האנושית אחדותית.

מצד החשיבה הבסיסית כדאי לנו לעזוב את האלוהים האחד ואת עבדותו העיקר חירותינו המוחלטת. כל עיקר טיעון אל האחד בא לשלול ריבוי אלילים בעיקר בגלל ריבוי הסמכויות כביכול שהאלילים כביכול דורשים. מצד היהדות עדיף שנשלול אפי' את האליל האחד. רק לשם הודיה והכרת הטוב כדאי לנו להכיר בו ולכן אומרים חכמינו שבעתיד יישאר רק להודות לו ולא נהיה מחוייבים בשום מצוות מהתורה ובשום עבדות בשבילו. והעתיד של חכמינו היא הזמן שכל בני אנוש מקבלים חינוך נכון והחינוך הנכון היא חירות אישית מוחלטת. לא כמו היום שכל החינוך היא פונקציה של להיות עבד טוב לחברה.

אלוהות לא בא לטעון סמכות כי אז כל אחד ימציא לעצמו את אותו אלוהות וידבר בשמו כמו הנוצרי והאסלמי ושאר כתות היהדות שמדברים בשמו מה שהם חולמים בחלומות. הרי לדבר בשמו וכל אחד יש לו את אותו אליל אז מה הואילו חכמים בתקנתם ? ולכן לעומק היסוד היא שאין בכלל סמכות של האליל האחד כפי שהסברנו לעיל. מצד שני חייבים להכיר בכך שיש בורא אחד ולא שנים או מיליון בכדי שנוכל להמציא את השפה והחקלאות והמדע והטכנולוגיה ומדעי הרפואה, ובעיקר לדעת שיש בינה אחדותית לכל בן אנוש, כך שיש רק אמת אחד ומוסר אחד וצדק אחד.

שלילת ריבוי האלילים ברור מאז ומתמיד. וכל זה בכדי לשלול כל סמכות הנוגד את חירותינו. לבוא בשמו של האליל האחד לדרוש סמכות ? אין לך ליצנות יותר גדולה מיזה ! הרי הנה כל הדתות והכתות מדברים בשמו והנה יש לנו לעומק ריבוי אלילים. מעצם דרישת סמכות בשמו יוצר הרבה אילים אז מה עשינו בעצם ?

והנה מגיעים האתאיסטים עם אלילים חדשים והם סמכות הטבע או סמכות המדע או כוח הרוב או מדעי הכלכלה שהמציאו מהבטן ומהחלומות המפגרים שלהם כמו יד הנעלמת ושאר ההבלים שלהם כמו הממים וכו' וכו'.

בתבונה הטהורה אין הבדל אם אתה בא מכוח אלילים או מכוח הרוב או המדע. בחשיבה הבסיסית היהודית אנו נשלול כל סמכות וזה עיקר האלוהות ביהדות. ביהדות כל פרט הוא כאלוהים, "צלם אלוהים" זה לא מטפורה, זה הבסיס שבלי זה אין תורה ואין כלום.

הבסיס טוענת ש1+1=2 = בינה אחדותית. ואין לרוב או לחברה או אפי' לאלוהים להכחיש זאת. אותו דבר בכל המצאה מוסרית אנושית לא קיימת אם היא נוגדת את הבינה האחדותית. והיות שכך הבינו כל בני אנוש מאז ומקדם, אז לצורך נוכלות אישית ורשעית דרשו סמכות עליונה או אלילית או מדעית או של כוח המלך או כוח החברה והרוב הדמוקרטי.

יש אמת אחת ויש צדק אחת ויש מוסר אחד, בגלל שיש בינה אחת לכולם. מנין לנו הביטחון שיש בינה אחת לכל בני אנוש ? כי יש לכולנו אב קדמון אחד, שנוצר מאב תא אורגניזם קדמון אחת, שנוצר מחוקי האחדותיים של היקום כולו, שנוצר מהמפץ, שנוצר יש מאין מהאלוהים, שהוא הטוב שחייב להיטיב ולכן נתן לנו את האפשרות להיות כמותו בני חורין וחופשיים באופן מוחלט ובפוטנציה גם נוכל לחיות לנצח כמותו ממש.

לו אדם הראשון התנכי היה מצליח לנצח את המוות ? אז לא היה מוליד אותנו כלל !! (והאדם ידע את חוה אשתו: כאשר ראה שלא יחיה בגופו בעצמו לעולם, הוצרך הוא להחיות המין, על כן אמרה – אם כל האנושות – קניתי איש את ד'. כי הנה נמצא בארץ במין כאשר הוא במעלה בעצמים (= כאלוהים חיים לנצח על ידי צאצאיהם max) . האבן עזרא במקום)

זה תוקף החשיבה הבסיסית בנושא אלוהות. בהמשך הדפים תראו שהחשיבה הזה עומדת על יסודות טובים וחזקים לכל אורך התורה והנ"ך בכל החשיבה היהודית לאורכו ולרוחבו ולגובהו.

לסיכום הנושא:

אלוהות בא לטעון על אחדות הבינה במילא כל מוסר וערך וצדק ואמת חייבת להיות אחת. השכר לחשיבה הזאת תביא להתפתחות התבונה האנושית עד ניצחון המוות עצמו. העונש לחוסר החשיבה הזאת ואימוץ חשיבה אחרת ?! תביא לחזרה בהתפתחות התבונה כלומר נלך אחורה בהתפתחות התבונה, בעיקר תביא להכחדתך מהעולם וזה עונש הכרת הידוע בתורה. שהאדם נכרת מהעולם על ידי שלא זוכה לשרידות אישית לנצח עד ניצחון המוות.

אלוהות האחד בא לשלול כל סמכות אחרת שנוגד את הבינה האחדותית שלנו. ואי אפשר לבוא ולטעון שהוא בעצמו (האליל האחד) דורש סמכות הרי זה סותר את הבסיס בשלילת שאר האלילים. והרי ראינו שהנוכלים למדו את הטריק לדבר בשמו וכך נוצר סמכות אלילית של ריבוי אלילים וכך אין בינה אחדותית בבני אנוש, להפך, כל אחד חושב שיש לו אמת אחרת ואז אין מוסר ואין ערכים ואין צדק אבסולוטית. הרי כל אחד טוען שיש לו אמת אחרת. ולכן בהצגת מעמד הר סיני משה דאג שאחרי שהאלוהים מציג את עצמו וטוען שאסור לעבוד אלוהים אחרים לשם חירותך המוחלטת, הוא מיד מזהיר אותנו לא לדבר בשמו לשווא. כי ידע שאת ההצגה הזאת יכולים לעשות כל דת וכל חסידות וכת כמו שהנוכלים דורשים היום את סמכות המדע וכך הופכים את הכלכלה למדע כאילו היא מדע או מה. עוד נרחיב בדפים הבאים בנושא כלכלה וגזלת הטבע על ידי המצאת הקניין והמצאת הכסף והשעבוד הנצחית שהם דורשים בשם מדעי הכלכלה שהמציאו המבטן. כלומר שלילת האלוהות המודרנית (אתאיזם) לא בא לתת לנו חופש וחירות רק בא לדרוש סמכות אלילית חדש שהיא מדעי הכלכלה כמו היד הנעלמת או הממים של דוקינס ושאר הבליהם. החופש נהפך לנטל חברתי והחירות נהפך לשוויון הזדמנויות.

רלוונטיות מעשית באלוהות של היהדות:

האדם המודרני מיד שנולד נשלל ממנו כל הטבע, שקיים בשבילו חינם כמו שקיימת לשאר האורגניזם. בכדי ליצור ביקוש נשללת ממנו אפי' מי גשם ומים שאסור לו לאגור על פי החוק. כך שעבדותך מראש מובטחת לנוכלים האלה. לא מועיל לנו שהעבדות היא למלך או לרוב דמיוני או לבע"מ או לחברה או למדעי הכלכלה שהמציאו מהבטן, בכל סוגי החברה, אנו עבדים בכך שאנו חייבים להשיג כסף בשביל מים. האדם המודרני נולד עם החוב הלאומי של החברה הדמיונית. כלומר לא רק נשללת ממנו הטבע שקיים בשבילו חינם, הוא גם נולד בעל חוב. עוד נרחיב בדפים הבאים בנושא למה זה כך ומהן טיעוני עובדי האלילים למעשיהם, אבל טעימה רלוונטית אנו חייבים לנושא "רלוונטיות המעשית באלוהות"

באלוהות שלנו אין המצאת הקניין מוסרית אך ורק שכל אחד נולד עם קניין. כלומר אם ברצונינו להמציא את חוקי הקניין ולחלק את כדור הארץ לקניין פרטי ?! אי אפשר להמציא זאת בלי שנדאג שכל נולד ייוולד עם קניין פרטי שזה אומר דיור ומקור פרנסה אפי' שלא יעבוד לעולם. הוא יכול לגנוב ולגזול ולרצוח אפי', אם אתה מונע ממנו לחיות.

לא מתחיל שום מוסר אנושי כמו לא תגנוב או לא תרצח אם אתה שולל מהנולד לחיות. עוד נראה בהמשך הדפים אייך נוצר והומצאה הקניין על פי החשיבה היהודית. אבל כאן נאמר שנח ובניו חלקו את שלושת היבשות בגורל כך שלא יריבו המשפחות. מכאן נוצר המושג קניין והירושה. הירושה בא להבטיח שכל נולד ייולד עם הטבע. אנו היהודים טעונים על ארץ ישראל מכוח החלוקה ההיא ומכוח הירושה כמובן, ארץ ישראל רלוונטית ליהודים אך ורק בתנאי שהחשיבה הבסיסית מיושמת הלכה למעשה, שלכל יהודי יש נחלה חינם ומקור פרנסה מיום היוולדו. אומרים חכמינו ש"עתידה ארץ ישראל להתפשט לכל הארצות" הכוונה שכל האומות, מוסרית משפטים וערכית יאמצו את התבונה הטהורה הזה שכל נולד ייוולד עם הטבע חינם. כך שבעצם כל הארצות יאמצו את התובנה הפשוטה והצודקת הזה אז לא תהיה יותר עמים נפרדים כי אז נבין שכל משאבי הטבע שייכים לכולם בשווה. בכל אופן עד שהם יתעוררו אנו אחוזים בקרנות המזבח שארץ ישראל שייכת לנו מכוח הירושה.

שאנו באים לכבוש את ארץ ישראל בכוח בחזרה ודיי בצדק, אבל לא מיישמים את החשיבה הבסיסית שכל נולד ייוולד עם הטבע חינם ?! ורק עם כסף המודפס באוויר על ידי הבנקים רק אם אני מבטיח עבודה עתידית, אז יש לי אפשרות לקנות מים וגג על הראש לישון בלילות ?! אז מה לנו ארץ ישראל מול שאר הארצות הקפיטליסטיות ? הרי להפך, איפה שיותר זול לקנות דיור ומחיה שם נצטרך לטוס ולגור. מה הטעם בנטל החברתי שהם דורשים מאתנו ? מה הטעם להרוג ולהיהרג בצבא למען החברה הדמיונית ? הרי החברה הדמיונית לא נותנת לך כלום חוץ מלשלול ממך את הטבע ועוד נולדת עם החוב הלאומי.

אז הגיע הזמן לומר להם, די מנוולים ושקרנים, ארץ ישראל תהיה שייך לנו אך ורק שכל נולד ייוולד עם דיור חינם ומקור פרנסה חינם בלי שיצטרך לעבוד כלל. (אני אומר בלי לעבוד בכדי שלא נכפה עליו לעבוד אפי' לעצמו כי מתנות עניים לוקחים בכוח על פי ההלכה, כי כל אחד זוכה בקניין פרטי בארץ ישראל אך ורק על התנאי הזה שהוא ייתן מתנות עניים, עוד נסביר ונרחיב בעניין בדפים הבאים מהן יסודות החשיבה היהודית במושג קניין.) נילחם על הארץ אם צריך אך ורק שזה המצב ולא נילחם בשביל הארץ לקפיטל, שהקפיטל יחפש לו פראיירים אחרים. עוד נבין טוב טוב בהמשך למה כל ההרוגים במלחמות ישראל מאז הקמת המדינה היא לקפיטל ולא לך ולי ולא לצאצאי החללים. כלומר כל הנהרגים נהרגו בשביל הקפיטל המנוול. האם מובטח למישהו ולצאצאיו דיור ונחלה בארץ ישראל לנצח ? אם לא זה המצב וכל אחד קונה בקניין את צרכיו על ידי כסף אז בשביל מה כל המלחמות ? אם רק בשביל השבעים שנה שלך לא כדאי לך לברוח מכאן ? אם בשביל צאצאיך לדורי דורות אז תלמד אותם לברוח מכל מקום שמשעבדת אותם לכסף ולחברה. וזה מה שעשה היהודי בכל שנות הגלות הארוך ואת זה ימשיך לעשות, עד שבני אנוש יבינו את פשטות החשיבה היהודית ויאמצו אותה ואז תקוים דברי חכמינו שכל הארצות יהיו מבחינת ארץ ישראל. כלומר כמו שבארץ ישראל ניתן לכל זר נחלה ומקור פרנסה כפי שהנביא אומר (יחזקאל פרק מז' כג') וְהָיָה בַשֵּׁבֶט אֲשֶׁר גָּר הַגֵּר אִתּוֹ שָׁם תִּתְּנוּ נַחֲלָתוֹ נְאֻם אֲדֹנָי יְקֹוִק: כך בכל אומה יקבל כל זר נחלה ואז תהיה ותמלא הארץ דעה את השם. ולא נריב יותר על נחלות ועל שטחים ויישאר לנו רק לפתח את התבונה ואת מדעי הרפואה עד ניצחון המוות עצמו.

זה תוקף הרלוונטיות באלוהות על פי החשיבה היהודית. "לי" הארץ זועקת התבונה\האלוהים. אין באמת קניין אך ורק לשם הסדר האנושי אבל אם המצאת הקניין קם על יוצרם ושוללת מכל נולד את הטבע ?! אז עדיף להומו סאפיינס לחזור אחורה לפני המצאת השפה כי אז הייתה לו הכל חינם כמו לשאר האורגניזם.

ביסוד החשיבה היא שאין קניין ואנו לקטים כמו שאר בעלי החיים הטהורות שיש לנו הכל חינם. והיות שנצרך להומו סאפיינס להפוך להיות חקלאי (שתתברר בדפים הבאים למה באמת נהפך לחקלאי), אז הוא חייב לעמול בחקלאות לשם מחיה. ושלא יעמול לריק, כלומר שכל אחד יבוא לקחת ממנו את עמלו אז הומצאה הקניין והמוסר כמו לא תגנוב. אבל אף אחד מהקדמונים לא חלמו שנהיה חכמי חלם שנאמץ את הקניין כך שכל נולד ייוולד בלי כולם ועוד עם חוב לאומי. כלומר הקניין לא קביל ואין שום מוסר כמו לא תגנוב כפי ששלמה המלך אומר במשלי (פרק ו ל) לֹא יָבוּזוּ לַגַּנָּב כִּי יִגְנוֹב לְמַלֵּא נַפְשׁוֹ כִּי יִרְעָב:

"לי" הארץ היא יסוד היסודות של החשיבה הבסיסית שלנו. כלומר היא לא שייכת לאף אחד וכל העולם נברא בשבילי. אתם רוצים לחלק את העולם לשם הסדר כי אתם רשעים ביסוד ?! אוקיי תחלקו אותה אבל תדאגו שכל פרט ייוולד עם הטבע, כלומר גם יקבל קניין פרטי מראש ומקור פרנסה מראש.

עכשיו תבינו למה השלטונות בכל הזמנים שנאו את היהודים ואת תורתם ואת אלוהיהם. כי הם לא מכירים בחכמי החלם האלה שהפכו את האנושות לגן ילדים שצריך בשבילם את המקל והגזר לתמריץ אותם לצמיחה ולכן שללו מהם הכל מראש אפי' מים שייוצר "ביקוש" כך שכל אחד חייב לשחק במשחק הדבילי של ביקוש והיצע וכך מובטחת שהילדים יעבדו ויהיה צמיחה. בהמשך הזמן לא היית מספיק שרק הגברים טמבלים ועבדים לצמיחה, אז כביכול שחררו את האישה ה'חופשיה מכל על פי החשיבה היהודית ונתנו לאישה\לילדות סיסמאות של חירות האישה ושוויון כך שגם הם יצטרכו לעמול לצמיחה ולפרנס את המשפחה. בהמשך הזמן התברר שגם זה לא מספיק כי הילדות מולידות מידי הרבה ילדים ואז נזהיר אותם שאין להוליד יותר מ1,6 ילדים רק אז מובטחת הצמיחה (על פי אבי שמחון, נער מנערי האוצר, הנערים היועצים של בנו של שלמה המלך שהביא לקרע המלוכה הן אותו נערים של היום). בקיצור, חכמי חלם, אנא תחזרו לבית המשוגעים שלכם ואל תביאו לנו צמיחה ולא תאמרו לנו כמה להוליד ופשוט תחזירו לנו את הנחלת אבותינו שירשנו בירושה תחזירו לנו את הטבע שקיים בשבילינו חינם.

לצעירים ולצעירות המתפתים לעזוב את אלוהי ישראל ואת תורתו אני חייב לומר לכם שהעבדות המודרנית לא תביא אתכם לשום מקום. כל עמלכם היא לריק לשם הדמיון, מדינה היא דמיון, מלחמות היא דמיון, וכסף וקניין היא דמיון. יש אך ורק את\ה וצאצאיך לנצח. יש אך ורק את\ה וחירותך וכל העולם נברא בשבילך. וכדאי לך ללמוד מהי החשיבה הבסיסית של היהדות.

הטיפ של הדף:

אלוהות = בינה אחדותית. ולכן יש רק אמת אחד ולכן אפשר להגדיר מוסר אבסולוטית לכל בני אנוש.

אלילות = כל אחד עם האמת שלו. ולכן אין מוסר ואין צדק באמת.

אלוהות = אין סמכות שנוגד את הבינה ואת חירותך. (מיהו כבוד קנו = כבוד האלוהים ?! שכלו של אדם !! )

אלילות = סמכות אלילית מכל סוג שהיא, חברה או מדע, שנוגד בדרך כלל את הבינה ואת חירותך.

ע"כ הטיפ.

אנו עוברים לדף הבא "דף 03" "חוקי המשפחה" ותראו כמה נפלא וצודק היא התבונה הטהורה שלנו. תחזיקו לי אצבעות ויחד נצליח ללמוד וללמד לשמור ולעשות.

בברכה

Max maxmen

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s