"המדען מול הנביא" הכשל החשיבתית במאות האחרונות

"המדען מול הנביא"
הכשל החשיבתית במאות האחרונות

לפני שנסביר מה ההבדל בין נביא למדען אני רוצה קודם לתת כמה דוגמאות מעשיות להראות לנו את הכשל האבסורדי.

אם במציאות הסטטיסטית נהרגים מעל 3500 אנשים נשים וטף בכל יום מתאונות דרכים. ונפצעים מעל 8000 אנשים נשים וטף בכל יום ?! אז אייך אנו ממשיכים לנהוג להיהרג ולהרוג ?

אם אני כאסטרונום (אני לא, רק כמשל), יגלה ליושבי הארץ שאמור ליפול אסטרואיד יחיד בשעה X  לכאורה אף אחד לא ייצא באותו שעה מביתו. אפי' שמבחינת סטטיסטית מאוד קשה לומר שייפול דווקא עלי.

מה עומד מאחורי האבסורד הזה ? למה אנשים לא שמים לב לאבסורד הזה ? למה עוד ממשיכים לשמוע על מחיקת משפחות שלימות ? בזמן שלכאורה אמור – מצד התבונה הטהורה – כל משפחה להתחלק ולא להיכנס לאותו מכונית.

עוד דוגמא (חברתית כללית יותר)

ציטוט מספרו של פרנסיס ווין ("קרל מרקס" ידיעות אחרונות 2005 , מומלץ מאוד)

הפילוסוף קרל פופר העלה טענה יותר מתוחכמת כנגד הספר (= הקפיטל של מרקס): אין כל אפשרות לדעת אם מרקס כתב שטויות, שכן "חוקי הברזל" של התפתחות הקפיטליזם, כפי שתיאר אותם מרקס, אינם אלא נבואות היסטוריות בלתי מתונות, מעורפלות וחמקמקות כמו חזיונותיו של נוסטרדמוס. שלא כמו השערות מדעיות כהלכתן, אין כל אפשרות להוכיח אותן או – וזהו המבחן הפופריאני המכריע – להפריך אותן. "התחזיות הרגילות של מדע הן מתונות", טוען פופר. "הן אומרות כי לשינויים מסוימים (נאמר, מידת החום של מים בקומקום) יתלוו שינויים אחרים (נאמר, רתיחת המים)" ע"כ הציטוט.

קרל פופר כמדען ומרקס כנביא חברתי כשאר הנביאים שרוצים להזהיר מראש מה תהיינה התוצאות הטרגיות מהשיטות החברתיות השונות ?! שניהם מתווכחים כחרשים ולכאורה כטיפשים.

וכי ברור לכל בר דעת ש'בהכניסו את ידו באש אז ידו יישרף וזה המדע הטהור. ובנהיגת מכונית הוא עובדתית חזר לביתו בשלום ולא רצח אחרים, במילא כאן צריך את הנביא ולא את המדען.

המדען מספר לנו את חוקי הדטרמיניסטיות בטבע – צמח X היא רעל, ורעל הורג אורגניזם. וההיקש ברור לכל. אדם = אורגניזם. רעל הורג אורגניזם. אז אם אדם אכל רעל אז הוא ימות.

הנביא מספר לנו את חוקי הסטטיסטיקה בטבע – שימוש במכוניות הורגות ונהרגים מעל מיליון שלוש מאות אלף בכל שנה ומעל שלושים מיליון פצועים בכל שנה.

ואז יבוא קרל פופר ויטען שהוא לא יכול להפריך את טענתו של הנביא שההוא ימות בתאונה ?!במילא זה לא השערה נכונה שימות ?!

הרי גם הנביא לא אומר שההוא ימות בוודאיות. אחרת זה כבר לא נבואה רק מדע, כמו הכנסת היד לאש היא וודאי שידו יישרף. לא צריך את הנביא כאן, רק את המדען שיאמר לי את החוקי הדטרמיניסטית בטבע, שאש שורפת בשר.

צודק פופר שהמדען בטבעו לא יכול לחזות מראש רק דברים מתונים. כי הא סימטריה בזמן מבטלת את כל חוקי הדטרמיניסטיות בטבע. (רעל ואורגניזם לא היו בזמן שעוד לו נוצר כדור הארץ, למשל) ולכן בוודאי הוא לעולם לא יוכל לחזות מראש דברים שתלויים לאורך זמן = בלתי מתונות.

אבל צדק הנביא לומר שאם נקודת ההתחלה – למשל, המצאת המכוניות – היא X אז ימותו כך וכך אנשים בכל שנה ושנה.

פופר יאמר שאני לא יכול להפריך שבני אנוש יבחרו להמציא מכוניות במילא השערתך פסולה.

אם יאמר כך הוא לא מבין את הנביא. הנביא לא בא לומר שמחוייב המציאות שנמציא מכוניות. הוא בא לתקוף את ההמצאה שלא נמציא אותו.

הנביא מכיר באקראיות בטבע ומכיר במודעות של האדם באקראיות בטבע ולכן יש להאדם בחירה לבחור את התוצאות האקראיות בטבע לטובתו. והיות שיש לו בחירה כן להמציא את המכונית או לא, אז בא הנביא ואומר מהן התוצאות הסטטיסטיות שתצאנה אם נבחר להמציא את המכונית.

הנביא לעולם נבואתו היא על תנאי. אם נבואתו היא וודאית מוכרחת ?! אז אין טעם לנבואתו, זה כבר מדע מוכרחת דטרמיניסטית. לא יעזור לנו שום אזהרה ואין טעם להזהיר.

גם צורך ידיעת המדע הטהור מניח מראש שיש להאדם בחירה – להכניס את ידו לאש או לא – ולכן יש טעם לדעת את ידיעות המדען ויש טעם למדען לחפש את הידיעה הטהורה הנ"ל.

רק המדען מספר לנו את חוקי הדטרמיניסטיות בטבע = מתונות, והנביא מספר לנו את נקודת ההתחלות ומהן תוצאתם הסטטיסטיות אם נבחר לבחור בהתחלה מסוימת כמו המצאת המכונית למשל.

הוא לא יאמר שאתה תיהרג או תהרוג. אין חוק מדעי שתהרוג או תיהרג עם שימוש מכונית, כמו שאין חוק מדעי שאני ימות היי פעם, בכל זאת אני משוכנע במותי.

אם הייתי בא לפופר ומספר לו שהוא וכולנו נמות לבסוף. אז פופר היה אומר לי אני לא יכול להפריך את טענתך שאני ימות במילא השערתך פסולה ?!

המוות היא וודאית לא משום חוקי הטבע רק משום העובדה שכולנו מתים לבסוף. עובדות מציאותיות לא צריך את מבחן הפופריאני אפי' שהם לא עובדות מדעיות. מתמטיקה ולוגיקה הן עובדות מציאותיות שגם פופר עצמו הבין שהן לא צריכות לעמוד במבחן שלו.

שהנביא בא לומר שכולנו נמות לבסוף, הוא לא טוען חוק טבעי, הוא טוען עובדה מציאותית. שהנביא טוען שבעתיד עם התפתחות התבונה נוכל לנצח את המוות, אז הוא לא טוען השערה מתונה שאפשר להפריך. כל דבר עתידי אי אפשר להפריך כי א סימטריה בזמן היא עובדה ולא חוק. המוות מוכיח את אסימטריה בזמן, כי אין חוק טבע למוות עצמו.

לסיכום: המדען גם מניח מראש שיש להאדם בחירה ולכן הוא בכלל מחפש את חוקי הדטרמיניסטיות בטבע = אש שורפת בשר. שהאדם יידע לא להכניס את ידו לאש. וכן כל חיפוש חוקי הדטרמיניסטיות בטבע הם לצורך המצאות שיש ביכולתו של האדם מעצם בחירתו להמציא, כמו מטוס או מכונית וכדומה.

ולכן רלוונטי הוא למדען לדעת את מבחן פופר לפני שהוא בא לחפש משהו. למשל אין טעם למדען לחפש את החיים אחרי המוות אם היא לא עומדת במבחן של פופר.

המדע הטהורה אסורה לה אפי' לחשוב מחשבתית שהטבע יודעת מה היא עושה, הטבע היא לא בר סמכות למדען לומר לו ולקבוע לו מה תהינה רצונותיו. למשל המוות עצמו, אסור למדע להיכנע למות.

וזה כבר דבריו של הנביא בהטפתו למדען במה לעסוק בחקירתו.

הנביא\הפילוסוף הוא לפני המדע, הנביא\הפילוסוף הוא לפני כל חוק אנושי חברתי.

הנביא אומר למדען את מטרותינו ותכליתינו של החקירה והמדען מחפש במקומות הכי מסתברות שתימצאנה שם. וכאן רלוונטי המבחן הפופריאני לדעת איפה לחפש.

הנביא אומר למחוקק איזה חוק חברתי כדאי לחוקק ואיזה תביא להרעת אסון חברתית.

שמשה או כל נביא אחר בימי ההיסטוריה האנושית זעקו חמס על המצאת הכסף שהיא השוללת את חירות האדם ושוללת את כל הטבע – שקיים בשבילו חינם – מהאדם ולכן הופך אותו לעבד. אז אף אחד מהם לא התכוון לומר מדע מתונה. כי אם זה היית מדע מתונה (דטרמיניזם מוחלטת) אז אין לנו בחירה מולם במילא אין טעם לזעוק על כך. מתי יש טעם למדען ולנביא לזעוק ?! מתי שיש לנו בחירה להכניס את היד לאש = מדע מתונה, ומתי שהתוצאה הסטטיסטית היא מיליון ושלוש מאות אלף הרוגים בשנה. אם בהינתן שהמצאת הכסף שוללת מהאדם את הטבע הקיים חינם בשבילו, אז יש טעם לזעוק על המצאת הכסף אפי' שהיא מועילה לרוב בני אדם. כמו המכוניות שהיא מועילה לרוב בני אדם, בכל זאת יש טעם לזעוק על ההרוגים הרבים שנהרגים בכל יום ויום.

ההבדל בין המצאת המכונית לבין המצאת הכסף היא הבדל פשוטה. המכוניות תובעת קורבן קבוע של מיליון שלוש מאות אלף הרוגים בשנה במילא שאר השש מיליארד בני אדם הנשארים יכולים לגרום לנו להרגשה שהמכונית מועילה לנו.

המצאת הכסף היא עובדה שאף אחד לא יכול לברוח ממנו. כולנו נולדים מראש בשלילת הטבע הקיימת לנו חינם. ובימינו הוא עוד נולד מראש עם חוב לאומי מטורף שבעתיד יצטרך לעמול לכסות את החוב גם כן. גם נולד בלי הטבע חינם וגם נולד בעל חוב וגם מחוייב מיד בהיוולד להיכנס לכלא חברתי = בית ספר, עד גיל 18 = חינוך חובה. וגם צריך להקריב את חייו הדפוקים לחברה, שלוש שנים בצבא עם סיכוי להיהרג ולהרוג. וכל זה הוא עושה בלי שיקבל תמורה. הוא מיד חייב לקחת משכנתא מהמדפיס הכסף = הבנק, ללימודי מקצוע, ורק אחרי כל זה אם יעבוד וישלם מיסים לחברה ולחובות של החברה. אז ישיג את הכסף בכדי לקנות מים ואוכל ולשכור גג על ראשו לישון ובשביל הגנה מהגשם והשמש ומהקור או החום.

אם ירצה להקים את קן המשפחתי שלו = שרידותו האישית באבולוציה ?! אז גם בת הזוג מחוייבת מראש בכל מה שהוא מחוייב. כלומר שניהם צריכים לפרנס את עצמם, לא מספיק מפרנס אחד למשפחה, ושניהם צריכים לקחת משכנתא לדיור לכל חייהם = 200 משכורות, והחברה גם תקבע להם כמה להוליד.

המצב הזה הוא עובדה מציאותית כמו שהמוות הוודאית היא עובדה, שניהם לא צריכים לעמוד במבחן ההפרכה של פופר.

ולכן שטות היא טענת פופר מול נבואתו של מרקס או מול כל נביא אחר בימי ההיסטוריה, כל הנביאים חזו באופן אבסולוטית את העובדות, כמו שכל אחד חוזה את המוות העובדתית הלא מדעית שלו.

שהנביא יאמר שהמצב הזה יביא מהפכות חברתיות מחזוריות, הוא לעולם לא יכול לחזות מתי ואיפה זה יקרה, כמו שאי אפשר לחזות מתי נמות, אבל נמות בוודאי כמו שההפיכות החברתיות יבואו בוודאיות.

כלל יסודי שכל אחד חייב להבין, "נבואה היא על תנאי" נבואה מכיר באסימטריה בזמן ולכן לעולם היא לא מתונה ולא מדויקת לגבי מתי ואייך יבוא התוצאה המחייבת, אבל היא תבוא כמו שהמוות תבוא, זה חייב להיות ברור.

התוצאה היא, שמכל נולד נשללת הטבע מראש והוא נולד בעל חוב, אבל לא כל נולד מחייב המציאות שאין לו הורים שדאגו לו מראש ועמלו כל חייהם בשבילו עוד לפני שנולד.

אלה שנולדו להורים שהצליחו במשחק השוויון ההזדמנויות שהחברה הועילה בטובה לתת לכולם, נולדו במזל טוב מקרי לגמרי והם כמובן מבסוטים מהמצב הקיים. ולמה שהטיפש יוותר על המצב הקיים ? רק מה שהוא לא מבין הוא, שהוא וצאצאיו לא מחוייב המציאות שגם יצליחו במשחק ההזדמנויות שהחברה הועילה בטובה לתת לו.

האדם הזה לא מבין שחייו הם לא שבעים שנה, רק שרידות נצחית באבולוציה עד ניצחון המוות. ואם כך אייך הוא יכול להסכים לטירוף הזה שכל צאצאיו ייוולדו מראש עם שלילת הטבע ועוד עם חוב חברתית. אוקיי אתה נולדת להורים מצליחים במשחק החברתי המטופש, אבל מי מבטיח לך שאתה או צאצאיך יצליחו במשחק המטופש הזה ?

אם יאמר שלא מעניין אותי המחר או הדור הבא ? אז צריך לסרס אותו !! וכי למה שיוליד לסבל לאקראית ולגורל העיוור ?

הנביא לא סובל אקראיות וגורל, הוא רוצה שליטת האדם בטבע ובאקראיות. מי שרוצה אקראיות חייב לחזור לג'ונגל ולהיות לקט\צייד. אין טעם לשום המצאה אנושית, כמו המצאת חוקי המשפחה והשפה, החינוך, החקלאות, החברה, הקניין וכסף, אם ברצונו לחיות באקראיות.

הלץ הזה לא יכול לבוא להשתתף במשחק שכל חוקיו יש לו מטרה מראש שהוא שרידותו האישית והנצחית. הוא בא ואומר: יופי יש חוקי קניין ?! אז בוא אני ישחק ויהיה לי קניין. הוא לא מבין שאין במציאות קניין בכלל זה חוק אנושי למטרה ייחודית שהיא שרידותו האישית של הפרט.

הוא לא יכול לבוא ולומר: יופי יש לכם חוקים טובים ויפים ואני רוצה להיות אנוכי\אגואיסט, כי אגואיזם לא צריך חוקים, לא אנושיים ולא אבולוציוניים. חוקים אבולוציוניים הוא לא צריך כי הנחש תוכיח, הוא – הנחש – לא צריך עניים וידיים ורגלים, כלומר מבחינת אבולוציה הוא שורד בלי התפתחות פיזית אבולוציונית כמו שאר בעלי החיים. וחוקים אנושיים כנ"ל הוא לא צריך, הוא יכול לחזור לג'ונגל ולהיות אנוכי\אגואיסט באופן מוחלט.

לשפה לחינוך לחקלאות לקניין ולכסף ולחברה, שהם כולם המצאה אנושית, יש מטרה ברורה למה הם קיימים. לכל אלה יש טעם תבוני מפורש שהיא שרידותו האישית באבולוציה עד ניצחון המוות.

הנביא יוצא מההנחה התבוני הראשונית הזו, בלי ההנחה הזו אין טעם לשום נבואה שלו.

בחשיבה כזו ברור למה יאסור הנביא את השימוש במכוניות (הפרטיות לפחות) עד שבני אנוש ידאגו להמצאות יותר טובות שלא יביא לשום הרג.

בחשיבה כזו ברור למה הנביא דורש שמיטת חובות כל שבע שנים ואוסר קניין מוחלט אך ורק שכל נולד מקבל מראש (מירושה בחיי אביו) נחלה לחיות בא. התנאי והסכמת הנביא לקניין היא תנאי אבסולוטית צודקת שטוענת שבלי זה הקניין תשלול את הטבע מכל הנולדים והם ילחמו על כך לעולם במחזוריות תמידית, וזה עובדה.

הכסף בלי שמיטת חובות כל שבע שנים, תביא לאיסוף הכסף אצל יחידים = חמש הבנקים בארה"ב, ואז כולנו נהיה עבדים להם.

אנחנו לא שמים לב ששמיטת כספים היא עובדה מחייבת במילא, 3% אינפלציה בכל שנה היא חוק כלכלי. ולכן כבר יש לנו נפילת ערך הכסף ב21% כל שבע שנים, כלומר המדינה גוזלת מאתנו את ערך הכסף בכל שנה בכוח, נוסיף לזה שביטול החוב הלאומי היא מחוייב המציאות, כלומר אין אחד שחושב שהיי פעם ארה"ב תחזיר את החוב הלאומי שלה, נוסיף לזה את הפשיטות הרגל של החברות בע"מ, ולכן במציאות הכסף מבוטלת ושחרור האדם מחובות היא הכרח טבעית.

השאלה רק היא באיזה דרך נשיג את שחרורו. עם כפיה של 3% אינפלציה שנתית ועם מלחמות בין עמים שלבסוף לא יהיה למי להחזיר את החוב הלאומי ?! למשל הריגת יהודים בכל ימי ההיסטוריה על ידי האנטישמים היית פתרון טוב לביטול החובות שהם היו חייבים ליהודים. עכשיו ארה"ב צריך רק להרוג את הסינים וחסל החובות הרבים שלהם.

בא הנביא ואומר ביטול חובות והחזרה לנחלה כל יובל, תשמור עלינו מחורבנות אקראיות ועיוורות (מבחינת מדעית זה אקראית, אבל אבסולוטיות מבחינת העובדות כמו שהמוות היא עובדה ולא מדע).

ולכן טענת פופר מול נבואת מרקס היא דמגוגיה זולה ותו לא.

מרקס טעה שקבע שהחברה היא המטרה (מול הפרט) ולכן דיבר על חורבן החברה המוכרח לבוא ולבסוף החברה מוכרחת לבוא לשיטה אחרת, כלומר חזה שהקפיטליזם הבורגנית יפלו וחזה שיבוא שיטות אחרות טובות יותר.

אבל לא ידע להבין שכל חברה טובה יותר לכאורה, חייבת לבסוף ליפול גם כן, כי אין חברה קיימת בעצמותה, כי החברה היא אמצעי לפרט ושהפרט לא צריך את האמצעי אז בוטל האמצעי. ולכן כל חברה לבסוף חייב ליפול. מרקס לא הבין לעומק שכל חברה חייבת ליפול מתי שהוא כי הוא רק אמצעי וכל אמצעי לבסוף מבוטלת אם הושג התכלית שלה.

ובכן, אי אפשר לבקר את הסוציולוגיה בלי לתת פתרון ראוי ולכן ברצוני לתת כמה תובנות פשוטות לימינו אנו.

החברה כאמצעי חייבת לדאוג 1, שכל פרט – וק"ו "זוג" ובן בנו של ק"ו "זוג" שרוצה להקים את קן המשפחה שלה – חייב לקבל דיור חינם ומים חינם ואפי' אוכל בסיסי חינם, וביגוד בסיסי חינם.

בלי הבסיס הזה אין שום תוקף לשום חוק אנושי. לא חוקי המוסר ולא ערכים, לא קניין ואפי' לחוק ה'לא תגנוב אין טעם תבוני\מוסרי בלי הבסיס הנ"ל. לא לחינם הבינו חז"ל שהלא תגנוב במעמד הר סיני חייבת להיות על גנבת נפשות שהן קניין טבעי של האדם לעצמו. כי מה הטעם ללא תגנוב לפני שהמצאנו קודם את חוקי הקניין ?! והמצאת הקניין לא תקף בלי שלכל נולד יש גם קניין יחד עם היוולדו. במילא אין הצוו של לא תגנוב תקף כלל = הצוו הקטגורי או הצוו של הלל התלמודי.

2, הכסף חייב להיבטל כל כמה שנים. כלומר שמירת ערך תהיה רק בחפצים כמו קניינים. וכמובן החובות, כל חוב מבוטל לגמרי. המשחק הקפיטליסטית הבורגנית יכולה להימשך אצל מי שמעוניין בהם, אבל הבסיס חייב להיות אצל כל אחד = דיור מים ואוכל וביגוד חינם, וכל כמה שנים ביטול החובות.

ואז הקפיטל יצטרך להשיג דרך אחרת להשיג את הונו. אם הבטחנו את חירות האדם ושרידותו הנצחית באבולוציה עם הטבע החינם הקיים לו במילא ?! רק אז נאפשר לנערים שישחקו במשחקים המטופשים שלהם עד שיגדלו ויבינו שמשמעות החיים היא לא הון ובורגנות, רק מציאת תרופה לסרטן או ניצחון המוות עצמו, ואז יעזוב את המשחקים ויזרוק את המכונית היקר לפח הזבל ולא יהרוג את עצמו ואת משפחתו במקרה, כי חבל על כל עמלו אם ב'שניה הוא יכול להפסיד את חייו ואת חיי צאצאיו, או להרוג ולהשמיד את חיי זולתו ואת משפחתו.

בלי התנאים הבסיסיים האלה, אין מנוס להפסד עמלנו ולהפיכות חברתיות תמידיות כל דור ודור. ואין הנבואה הזאת צריך עמידה במבחן הפופריאני כמו שהמוות עצמו לא צריך את המבחן הפופריאני.

נ. ב. קצת יצא מבולגן המאמר אבל אני מקווה שיבינו אותו

בברכה
Max maxmen

<span dir=rtl>2תגובות ל‘"המדען מול הנביא" הכשל החשיבתית במאות האחרונות’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s