"הפרדוקס היהודי של מילטון פרידמן"

"הפרדוקס היהודי של מילטון פרידמן"

"מעטים האנשים אשר הפיקו תועלת רבה כל כך מהיזמה החופשית ומהקפיטליזם התחרותי כמו היהודים: ומעטים האנשים אשר התנגדו בצורה כה עקבית לקפיטליזם ופעלו כה רבות כדי לערער את יסודותיו האידיאולוגיים כמו היהודים." (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן)

תרגום: היהודים הם המרווחים הגדולים של הקפיטליזם, ומצד שני היהודים הם הלוחמים החזקים ביותר נגד הקפיטליזם. = פרדוקס היהודי.

פרידמן מראש מבטיח שהוא לא מטפל בפרדוקס הזה בספרו, רק בטענה הראשונה כמה בקפיטליזם היהודי וכל מיעוט אחר, מרוויח.

לדעתי דווקא זה שהוא לא מעמיק בפרדוקס הוא כשל בפרדוקס.

אין שום פרדוקס אדון פרידמן היקר (זצ"ל), כי הפרדוקס שלך היא התשובה לכשל של הקפיטליזם. כי שהיהודי תחת שילטון זר ? אז בוודאי משתלם לו להיות תחת שלטון קפיטליסטית. אבל כיהודי הוא רוצה בשחרור כל בני אנוש מהשלטון ומהברירה הטבעית של הקפיטליזם.

האם דרישת היהודי לחירות האדם הכוונה היא שהאדם יהיה תחת הברירה הטבעית ? תחת היד הנעלמת ? תחת חוקי הקניין והכסף ? הרי כמו שהוא רוצה שחרור משלטון הוא רוצה שחרור מהקפיטליזם.

חירות האדם בלי הטבע ?! היא קלישה ! האם אפשר לחיות בלי הטבע ? איזה משמעות יש לחירות האדם אם נשללת ממנו את הטבע מראש שאפי' מים ומי גשם אסור לו לאגור על פי החוק ? ואפי' האוויר לא שלו רק בהסכמת השופט ברק שטוען שהאדם אין לו זכות מוקנה לנשום אך ורק שהמערכת נותן לו רשות.

אני יודע שתשיב מן הסתם שאתה לא מסכים לשופט ברק וגם לא מסכים לחוק שאוסר לאגור מים, הרי אתה מסביר בטוב טעם מהי הגרעין היסודי של החברה ?! המשפחה !! ואתה מסביר בטוב טעם והנה המקור: בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן).

בטוב טעם אתה עושה צחוק מהנשיא קנדי שאמר "אל תשאל מה ארצך יכולה לעשות למענך – שאל מה אתה יכול לעשות למען ארצך" אתה שולל את זה מכל וכל ומכל הכיוונים.

אבל אתה חייב להסכים לחוקי הקניין ולהמצאת הכסף הדמיונית, אחרת הקפיטליזם לא רלוונטית. הקפיטליזם רלוונטית אך ורק למי שיש לו קניינים וכסף, היא לא רלוונטית לכל הנולדים בטבע שכל הטבע שייך כבר למישהו בזכות הקניין והכסף. ולכן לא תעזור אם יבטלו את השלטונות ואת מערכת המשפט וסמכותו, ותישאר רק שוק חופשי. כל זמן שהנולדים, נולדים בלי הטבע כמו כל האורגניזמים ?! אין חירות האדם והיא סיסמה ריקה מתוכן.

חירות האדם מתאפשרת אך ורק שתהיה לו את הטבע קודם ואז תהיה לו אפשרות לעמול ולעסוק בחליפין אם ברצונו בכך. רק אז אפשר שוק חופשי, וגם אז אי אפשר מצב שהאדם מתוך טיפשותו יכול לוותר על הטבע ולמכור אותו (ביהדות זה נקרא "אי אפשר למכור את הנחלה לצמיתות").

אתה מודע בתת מודע לבעיה ואתה מחייב חינוך חובה (מה קרה ? פתאום יש כפיה ?) ואפי' הכשרה מקצועית חינם לשליש ולרביע (יש להשקיע עד לנקודה שבה התשואה הנוספת מחזירה את סכום ההשקעה (קפיטליזם וחירות)), שכך הנולדים יהיו מוכשרים למשחק הקפיטליסטית. אבל מה עם החירות ? אני לא רוצה לא חינוך ולא מקצוענות ולא הכשרה אני פשוט רוצה את הטבע כמו שהיא קיימת לחתולים ולעכברים בלי חינוך חובה ובלי הכשרה. (מיותר היום להוכיח שאפי' כל בני אנוש יקבלו הכשרה מרצון, לא תהיה חירות האדם. הרי האבטלה וריבוי הילדים במשפחה הן קוץ בתחת של החשיבה הקפיטליסטית. מיותר להוכיח כמה המיעוט החרדי והערבי סובלים מהקפיטליזם כי היא דורשת שני מפרנסים למשפחה ורודפת אותם על ריבוי הילדים. מיותר להוכיח שאפי' עם שני מפרנסים במשפחה עם ילד אחד ?! לא יכולים להשיג דיור אך ורק עם משכנתא לכל החיים. הלוואי שיכולתי להקים אותך לתחיה רק שתראה ותבין למה היהודי מתנגד בצורה כה עקבית לקפיטליזם ופועל כה רבות כדי לערער את יסודותיו האידיאולוגיים של הקפיטליזם)

לסיכום:

אין שום פרדוקס יהודי. היהודי דורש את ארץ ישראל (עתידה ארץ ישראל להתפשט לכל הארצות = חירות האדם עם הטבע לכל פרט בבני אנוש בארצותיהם) כי הוא דורש את הטבע חינם לכל נולד על ידי חלוקת הארץ וחוקי הירושה. כך לדעת היהודי צריך כל אומה להתנהג בארצותיהם. היהודי טוען שכל יהודי שבא לארץ אחרת וכל זר שבא לארץ ישראל ?! מקבל נחלה חינם = הטבע. וְהָיָה בַשֵּׁבֶט אֲשֶׁר גָּר הַגֵּר אִתּוֹ שָׁם תִּתְּנוּ נַחֲלָתוֹ נְאֻם אֲדֹנָי יְקֹוִק: (יחזקאל)

בברכה

Max maxmen

ברצוני להעתיק לכאן מה שכתבתי בדיון שהיית לי עם חברים באתר כלכלה אמיתית שרלוונטי לפוסט הזה.

כאן http://kalkala-amitit.blogspot.co.il/2014/01/blog-post_22.html#comment-form

אני חושב שמה שההמונים צריכים להבין היא, שאין מדעי כלכלה, יש משחק\שיטה שבהם יש כללי\חוקי משחק. בכל משחק\שיטה אפשר להגדיר חוקי מדע אייך הכי כדאי לשחק. במשחק הקפיטליסטית שולטים חוקי המדע האלה שעל פיהם אנשי המקצוע משחקים והם חוקיים לגמרי.

מה שקרה במדינתינו היא שביבי כימני ומנצל את בורות הציבור הימיני וכופה עליהם (בלי שידעו כלל) את הקפיטליזם הגלותית של מילטון פרידמן. פרידמן כיהודי גלותי וכאזרח אמריקאי כדאי לו המשחק הקפיטליסטית ודיי בצדק. אבל בחברה יהודית בארצו שכל פרט ממש מקריב את חייו למען החברה בצבא ובטרור ועוד ועוד ?! אז הימני חייב לעצור את עצמו ולשאול למען מי הוא נלחם ולמען מי הוא שולח את בנו\בתו היחיד\ה להקריב את חייהם ? הרי חוקי המשחק הקפיטליסטית דורשת שלילת הטבע\הארץ מהפרטים מראש שייוצר ביקוש למים לדיור וכו' (=המקל שתגרום לצמיחה\לעבדות), אם כך, ארץ ישראל לא שייך לך כלל וכלל ועדיף לך כקפיטליסט לחפש דיור איפה שיותר זול ובלי צבא ואת זה יש לך בכל ארץ קפיטליסטית אחרת. קפיטליזם מראש לא מכירה בארץ ישראל כשייכת לעם היהודי כי על פי המשחק הקפיטליסטית הקניין וחוקי הקניין שולטים.

השיח הציבורי בארץ היא שיח חרשים ותפקיד כל אדם משכיל ומוסרי ללמד את ההמונים בינה ודעת. הציבור חייב להבין את הסתירה הבסיסית בין קפיטליזם לבין המלחמה הנצחית על הארץ.

ארץ ישראל רלוונטית אך ורק עם השיטה הכלכלית היהודית, שמראש מחלקת לכל נולד נחלה (= דיור ומקור פרנסה) חינם. בשיטה היהודית אין הכסף יכול לשלוט על הפרט כי מבטלים את הכסף כל שבע שנים. והנחלות חוזרות לבעליהם כל חמישים שנה כך שאפי' מכרנו את הנחלה ? היא חוזרת ליורשים כך שאף אחד לא ייוולד בלי הטבע. לעומק הקפיטליסט לא מכיר בירושה כנ"ל כי חייבים שתיוולד בלי הטבע ליצור צמיחה\עבדות.

ולכן אני טוען שהקפיטליסט הארץ ישראלי הוא מנוול ורשע מרושע. כי הוא מראש יודע שכל מתגייס לצבא הוא פראייר, הוא מקריב את חייו ולא מקבל כלום כנ"ל. גם החינוך הממלכתית מראש מחנכת את עמלינו להיות זאב לזולת "אדם לאדם זאב" כי זה מחוקי היסוד של הקפיטל. שוב: ההמונים לא מרגישים בסתירה בין הקפיטליזם ליהדות ולמוסר ולערכים.

לא רק ההמון החופשי לא מרגיש בסתירה, רק גם היהדות הדתית והחרדית לא יודעים את הסתירה. אני חושב שדווקא האתר הנפלאה הזה מעורר את ההמונים (מכל סוגי המגזרים) להתעורר, ולכן כדאי לדעתי לשים את הדגש על הבסיס החשיבתית של השיטה הקפיטליסטית של מילטון פרידמן שביבי וחבר מרעיו (נערי האוצר) כורעים ברך והולכים אחריו כעיוורים בחשיכה.

תשובה לחברים שם:

אפי' שאני אסכים להגדרה הטהורה של הקפיטליזם = שוק חופשי בכל. גם כאן לא רלוונטי ארץ ישראל וחבל להקריב עליה את החיים. אני התייחסתי לאייך מילטון פרידמן רואה את הליברליזם הקפיטליזם וחירות, כי הוא רלוונטי מאוד להבין את ראש ממשלתינו וחבר מרעיו (נערי האוצר) ואת פישר. שאנו שומעים מאבי שמחון (נער אוצר) שיש ברירה טבעית בשוק החופשי (כך הוא רוצה להצדיק את האבטלה והפסד ורווח בקפיטליזם) אז מיד הוא צריך להתקן את הפראיירים בעניין ולא לתת להם להתגייס לצבא ולהקריב את חייהם לריק. כי שום אדם רציונאלי לא יקריב את חייו ואת חיי צאצאיו בשביל הברירה הטבעית אולי יזכה להיות טייקון או מה. אדם מוכן להקריב את חייו לבית למשפחה ולא לשוויון הזדמנויות אולי יזכה להיות טייקון.

שוק חופשי רלוונטי (צודק) אך ורק אחרי שכל נולד ייוולד עם הבסיס = הטבע. אי אפשר לומר לכל הנולדים שאני לוקח ממך את הטבע שאפי' מים ומי גשם אסור לך לאגור על פי חוק, ולכפות עליהם לשחק במשחק השוק החופשי.

חוקי הקניין לא רלוונטיים (על פי הצוו הקטגורי של קאנט) אם כולנו נולדים בלי קניין. אם הליברל רוצה שנכיר בקניינים שלו ? הוא חייב לדאוג מראש שכל נולד ייוולד עם קניין אישי. ביהדות\בתורה באמת דאגו לכך עם הירושה וחלוקת הארץ לכל פרט. ואפי' אחרי החלוקה אין קניין מוחלט כי לא אצל כולם הצליח העונה בחקלאות ולכן מותר להם לקחת מתנות עניים בכוח.

הליברל חייב להבין – אם ברצונו בחירות האדם באמת – שאין חלשים ואין עניים מבחינת הטבע והטבע שייך לכל אחד כמו לשאר האורגניזמים ויש לו את הטבע חינם ולא מכיר בכלל בקניינים פרטיים (חייב אדם לומר שבשבילי נברא העולם, חז"ל). אנו רוצים קניינים בכדי שנוכל לעמול ולצמוח ? אוקיי זה אפשרי אבל בתנאי שכל נולד ייוולד לטבע קודם. ואם לא ?! אז מבוטלת מראש חוקי הקניינים !!

אותו דבר לגבי מיסים לשלטון: כל אדם משלם מיסים (מע"מ) לשלטון אפי' שאין לו קניינים ואדם כזה לא צריך את השלטון כלל הרי בשביל מה שלטון שאין לו קניינים ?

אותו דבר לגבי חינוך חובה: אייך אתה כופה חינוך חובה בזמן שאתה מראש יודע שהוא תחת הברירה הטבעית ? האם גם כל האורגניזמים כופים חינוך חובה בכדי לשרוד בברירה הטבעית ? הרי חינוך היא אנטי תזה לברירה הטבעית. החינוך בא להוציא את האדם מהברירה הטבעית שלא יחיה באקראיות כמו שאר האורגניזמים. אבל אם בשוק החופשי אנו תחת הברירה הטבעית ?! אז בוא נראה אותכם גיבורים מה יקרה שלא תהיה חינוך ?! התשובה ברורה מאוד, כי אז הגיבור פיזית (הבעל כוח הפיזי) ינצח את הברירה הטבעית. את זה הליברל לא רוצה כמובן, כאן הוא ידרוש חינוך ממלכתי ולא מכיר בברירה הטבעית.

שוק חופשי לגבי מטבע: צריך לדעתי להעמיק מהי כסף ואז נבין את הכשל של הכסף ואז נבין למה בימי קדם ידעו לשמוט חובות.

לעומק, כסף = בעלות על עמל אנושי. אז אייך זה שכסף מתכנסת אצל יחידים ? (מעל 40% הון אנושי שייך לאחוז אחד מהאנושות)

הסיבה למה היא מתכנסת אצל יחידים, בא מחוסר עמקה מהי כסף. לעומק, כסף = שמירה על עמלי לאורך זמן. וכידוע לכל בר דעת אין במציאות\בטבע שמירה על עמל לאורך זמן. כל עמל בטבע לא נשמרת לאורך זמן בלי עמל תמידי. ולכן בחליפין טבעי (בלי כסף) אין התכנסות ליחידים וכל עמל נשארת אצל הפרטים. המצאת הכסף הביא לנו דמיון שאפשרי לשמר את עמלי לאורך זמן ולמעשה היא מביאה לאחרים שישלטו בעמלך וכך יחידים ישלטו ברוב עמל האנושי. מבחינת הפרט ?! הוא חולם בהקיץ שהכסף משמרת לו את עמלו, כי בחוקי הכלכלה הוא מפסיד 3% מערך הכסף שלו כל שנה, הוא משלם 18% מע"מ על כל צרכיו, כך שבחשבון קצר יראה שתוך שבע שנים לא נשאר לו עמלו ויצא פראייר שלאחרים יש את עמלו במשחק הכסף.

שנבין שכסף משקר לנו את המציאות, כי אי אפשר לשמר עמל אנושי לאורך זמן בטבע\ביקום, נבין למה אחרים שולטים בנו.

הכסף חייב לשקף את המציאות. במציאות כל עמל אנושי לא נשמרת לאורך זמן, כך בדיוק הכסף חייב להיבטל כל כמה זמן. שנבטל את הכסף כל כמה זמן ?! אז לעולם לא תהיה מצב של עניות ועבדות וכמובן לא תהיה עשירות מופלגת עד כדי כך שההון האנושי תמצא בידי אחוז קטן מהאנושות וכל יום ויום ימותו אלפי ילדים מחוסר תזונה (הגורם מספר ראשון למוות, היא חוסר תזונה).

עשירות תהיה פונקציה של עמל אישי (יעקב אצל לבן) ולא פונקציה של נוכלות ורמאות. החליפין תהיה טבעית ולא תהיה מקום לריבית. הכסף העכשווי דורש ריבית כי הוא חולם שהיא משמרת עמל אנושי, אבל ברגע שנבין שזה שקר אז מה הטעם לשלם ריבית על שקר ?

לסיכום: שאנו רוצים שוק חופשי אנו ביחד עם זה דורשים חינוך, התמחות, והכרה בקניין והכרה בכסף. בלי חינוך ובלי התמחות ובלי קניין וכסף לא רלוונטי השוק החופשי. וכאן הבן חורין טוען ואומר, לעזאזל הקפיטליזם = השוק החופשי, אני לא מכיר לא בחינוך ולא בהתמחות ולא בקניין ולא בכסף ותחזיר לי בבקשה את הטבע כמו לשאר האורגניזמים. שהיהודי דורש את ארץ ישראל הוא דורש אותו מכוח חלוקת הארצות על ידי נח לבניו, כלומר מכוח הירושה מהחלוקה ההיא, אם לא נכיר בחלוקה של אז ?! אז היהודי יטען שצריך עכשיו לחלק את הארצות לכולם ולכל פרט בכל חברה. כל זמן שבני אנוש לא עושים חלוקה, אז נדרוש את הארץ מכוח החלוקה ההיא, בכל אופן, אייך שלא תהיה, הדרישה לארץ ישראל בא אך ורק בחשיבה הבסיסית שכל נולד חייב להיוולד עם הטבע חינם, ואז יש טעם להילחם על הבית ועל הארץ מכובשים ואויבים. אבל אם אנו מראש שוללים את הטבע מכולם שאפי' מי גשם אסור לנו לאגור (ועל פי השופט ברק גם לנשום היא לא זכות מוקנה רק מערכת המשפט נותן לך רשות לנשום) ?! אז מזה הליצנות לדרוש חינוך בכפיה ולהקריב את חיינו למען הדגל והארץ שהיא לא שלי אישית רק של איזה דמיון שנקרא מדינה ואחר כך עוד לומר לנו שאנו תחת הברירה הטבעית ?

תשובה לחבר שם:

ובכן, לא ממש מעניין אותי לא קומוניזם ולא סוציאליזם ולא קפיטליזם. מה שמעניין אותי היא חירות האדם ואין חירות האדם בלי הטבע. המציאות האנושית המודרנית שוללת מכל פרט את הטבע מראש שאפי' מים ומי גשם אסור לו לאגור וגם לנשום הוא צריך את הסכמתו של אהרן ברק.

שאלת "מה הקשר בין קפיטליזם שהיא שיטה כלכלית להתנהלות יומיומיות, לבין האידיאולגיה / היסטוריה / ארכיאולגיה / אמונה של שיבת ציון וחזרת העם היהודי אל אדמתו ? "

ובכן. בלי חוקי הקניין והכסף, אין קפיטליזם. אם אתה לא מבין את פשטות הדברים ? אז לא תעזור שום הסבר ! אבל קשה לי להאמין שבני אנוש לא יכולים להבין את פשטות הדברים. הרי מי קבע שאני רוצה מים וגג על ראשי, אני צריך כסף ? האלוהים קבע זאת ? האם רוב דמוקרטי יכול לקבוע זאת ? זה אבסורד לגמרי הרי מתי רלוונטי "רוב" ? במקום שאין הכרעה אמיתית. אבל אף אחד לא חושב שהרוב יכול לקבוע ש1+1=7 ולכן רוב דמוקרטי לא יכול לקבוע ששוללים את הטבע ואת האוויר מהפרט. הטבע שייך לכולם, על זה אין חולק כמו שאין חולק ש1+1=2. אבל כסדר חברתי נכון אנו רוצים קניינים שתאפשר לעמול ולצמוח. אוקיי זה אפשרי אבל אך ורק אם נבטיח מראש שכל נולד ייוולד עם הטבע. אחרת אי אפשר לקבל את חוקי הקניין. הצו הקטגורי של קאנט אומרת שאין מוסר אנושי יכולה להיות קבילה אך ורק שכל פרט יסכים לכך, וכל הנולדים לא מסכימים להיוולד בלי הטבע.

בברכה

Max maxmen

תשובה לשאלת חבר בעצכ"ח שרלוונטי לפוסט כאן
 • מואדיב היקר: קודם כל, תודה רבה.ובכן בוודאי שאני לא חושב לרגע שזה אפשרי כפי שהיה אז, אבל החשיבה ברורה ולאורו צריכים ללכת. במצב המודרני כל פרט מקבל דיור חינם ומים חינם ומקום פרנסה, כלומר את הבסיס חייב כל אחד לקבל ובזה אין משחקים, לא שוק חופשי ולא משחק הדמוקרטיה\הרוב. רק כחוקי יסוד\חוקה. מכאן אפשר לכל אדם לצמוח אם רצונו בכך = שוק חופשי.

  ואז תשאל מי בונה את הדירות ? מי מביא את המים ? מי יוצר את המקומות העבודה ?
  ובכן כל אחד יחד עם חבריו יבנו את הדירות (בהתנחלויות זה עובד יפה מאוד) המים יכול להגיע אם טכניקה שלא תעלה כסף ועמל.
  ועל זה יש שבט לוי שחיים על חשבון הציבור זה אלפי שנים ושיתחילו לעבוד, לחשוב מקורי ולהיות יצירתיים וליצור חברה של בני חורין באמת ולא חברה של אדם לאדם זאב. (האם הרבנים משגיחים לא להפקיע את מחירי הדיור כפי שההלכה דורשת מהם אפי' כלפי דגים לשבת ? כלומר יש לשבט לוי מה לעשות אפי' בקטנה ובכל זאת לא עושים כלום)

  בכל אופן היהודי טוען שהחשיבה הזאת שייכת לכל בני אנוש, על דרך "עתידה ארץ ישראל להתפשט לכל הארצות" ואז בהחלט אפשר באמת להיות מחוברים לטבע ואפי' לחפש עוד כדורי ארץ בחלל (זה נשמע דמיוני אבל לא רחוק מהמציאות, כלומר אם נהיה בני חורין אז כל העמל האנושי יעברו לעיסוק בתבונה ובמדע ובטכנולוגיה לא כמו היום שכל התפתחות הטכנולוגיה והמדע היא פונקציה כלכלית ואינטרסנטית)

  החשיבה הבסיסית הזאת אמורה להגיע לכל בני אנוש וזה תפקידו של שבט לוי, ובמקום זה שבט לוי הביא לנו את אלוהי הנצרות הבייביסיטר והם ב"ה מסודרים לנצח, הרי בלקחת מעשרות מהציבור ותרומות ?! שם הם כבר לא בחשיבה שיש אלוהי הבייביסיטר, כאן הם מאמינים בפרקטיות.

  ‬‎
 • עוד משם

  ברצוני שנשים לב למשהו חשוב. זה חשוב מאוד לקפיטליסטי הארץ ישראלי במיוחד הציבור מהמרכז ימינה. (וזה לא עניין פוליטי רק עניין חשיבתית שחייבים לשים לב עליו)

  אחד מיסודי העיקרים של השוק החופשי היא כמובן שוק חופשי מוחלט על יבוא ויצוא.
  לעומק השוק החופשי לא מכיר בגבולות הארצות ובאומות ועמים וחברות וכדומה. ולכן מבחינת ארץ ישראל יש בעיה יסודית מול השוק החופשי המוחלט. וקיבלנו בזמן האחרון שני דוגמאות על כך (שלמעשה הן סותרות ) 1, החרם על איראן לא צלח בגלל כוח השוק החופשי כלומר כאן השוק החופשי הוכיח את יעילותו מבחינת השוק שהיא לא תיתן לעשות חרם. 2, החרם האירופאי העכשווי שהם רוצים לעשות נגדינו, כלומר הם מחזיקים אותנו בגרון ומכתיבים לנו מדיניות שלא על פי רוחינו. על פי תגובת ראש הממשלה ביבי זה נשמע (ודיי בצדק) שהוא חושב שהאירופאים לא יכולים לעשות חרם בשוק החופשי כפי שזה לא צלח מול איראן, מצד שני כן רצינו שזה תצליח מול איראן והנה הסתירה בחשיבה שלנו, או שאנו רוצים שזה יצליח מול איראן או שאנו חושבים שהאירופאים לא יכולים לעשות חרם בשוק החופשי.

  ולכן אני חושב ששוק חופשי מוחלט (ביבוא ויצוא) במצב העכשווי היא אסון מוחלט ונותנת לעולם לקבוע לנו מדניות שלא על פי רוחינו. במיוחד לגבי צרכים בסיסיים כמו חקלאות ועוד ועוד. כי אם אומות העולם יכולים לכפות עלינו עם חרם ?! אז הלך עלינו !!

  מצד שני אני יכול להבין את הראש של הליברל והקפיטל הטהור שרואים בזה ניצחון, כלומר ביטול גבולות העמים. אבל כאמור אז אנו חייבים להבין שאין ארץ ישראל גם כן ואסור להילחם עליה.

  ‬‎
 • עוד משם

  כבוד הרב היקר לי מאוד.
  נושא הדיון היא הפרדוקס של פרידמן. אני טוען בראש האשכול שפרידמן לא מבין שאין חירות האדם (נאו ליברליזם) בלי הטבע ואין חירות האדם שאתה שם אותו (מכוח חוקי המשחק הקפיטליסטית) תחת חוקי הקניין והמצאת הכסף.

  זה (בכחול בהמשך) מה שאני טוען לפרידמן בפתח האשכול

  "אבל אתה חייב להסכים לחוקי הקניין ולהמצאת הכסף הדמיונית, אחרת הקפיטליזם לא רלוונטית. הקפיטליזם רלוונטית אך ורק למי שיש לו קניינים וכסף, היא לא רלוונטית לכל הנולדים בטבע שכל הטבע שייך כבר למישהו בזכות הקניין והכסף. ולכן לא תעזור אם יבטלו את השלטונות ואת מערכת המשפט וסמכותו, ותישאר רק שוק חופשי. כל זמן שהנולדים, נולדים בלי הטבע ?! כמו שכל האורגניזמים נולדים עם הטבע ?! אין חירות האדם והיא סיסמה ריקה מתוכן.

  חירות האדם מתאפשרת אך ורק שתהיה לו את הטבע קודם ואז תהיה לו אפשרות לעמול ולעסוק בחליפין אם ברצונו בכך. רק אז אפשר שוק חופשי, וגם אז אי אפשר מצב שהאדם מתוך טיפשותו יכול לוותר על הטבע ולמכור אותו (ביהדות זה נקרא "אי אפשר למכור את הנחלה לצמיתות")."

  מה שפרידמן לא מבין הוא שאין שום רלוונטיות אם הנאו ליבראל משתחרר מהשלטון אם הוא תחת חוקי הקניין והמצאת הכסף, פרידמן יודע מראש (המשוואה הידוע של פרידמן) שהמשחק הזה דורש מראש את שלילת הטבע מהאדם בכדי ליצור צמיחה. בזה בדיוק מטפל היהדות התורה והנביאים.

  חסר לפרידמן ולרוב ההוגים הכלכליים את ההבנה הפשוטה הזה שחוקי הקניין לא רלוונטיים (אנדרלמוסיה ואנרכיה לא מכירה בקניינים) אם אין לכל נולד מראש את הטבע. והמצאת הכסף (בלי שמיטת כספים) מתכנסת אצל יחידים, זה פשוט חוק טבע ולכן חירות האדם בתנאים קפיטליסטיים היא קלישה ותו לא.

  מכאן יכול פרידמן להבין למה היהודי נלחם נגד הקפיטל ואין כאן פרדוקס.

  עכשיו כבוד הרב, צטטי את פייגלין לעיל בכדי להראות שהנה מתעוררים ומתחילים להבין איפה הבעיה, הבעיה היא לא סתם כשל כלכלי גרידה, רק הבעיה היא יסודית ובסיסית בשיטה המוניטרית אייך נוצר הכסף ולמה היא מתכנסת אצל יחידים.
  תשים לב כבוד הרב למה שהוא אומר שם, הוא אומר "חלק גדול מן הבעיה נעוץ בשיטה המוניטרית – כלומר באופן שבו מיוצר הכסף, שיטה שמשעבדת את ההמונים לטובת מתי מעט"

  במילים פשוטות הכסף מתכנסת אצל יחידים וכולנו עבדים לכסף, אם פייגלין והציבור כבר מתחילים להבין את הבעיה אז הדרך לחירות האדם קרובה יותר מתמיד.

  במקום אחר הסברתי אייך חז"ל רואים את הבעיה

  מהי שם הממלכה של נמרוד ? "שנער" !!
  דורשים חז"ל (ב"ר) שנער = מנוערת מן המצוות בלא תרומה ובלא מעשרות ובלא שביעית.

  למה בחרו חז"ל דווקא את המצוות האלה ? (ומה שהכי מטריף הוא, שאין שמיטה בחוץ לארץ ואין האומות מחוייבות כלל במצוות האלה אז אייך מאשימים אותם דווקא במצוות האלה ?)

  ועוד חז"ל

  (ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שלב) מראש פרעות אויב, כשהקדוש ברוך הוא מביא פורענות על אומות אין מביא עליהם שלהם לבדם אלא שלהם ושל אבותיהם מנמרוד ואילך, כשמביא טובות על ישראל מביא עליהם שלהם ושל אבותיהם מאברהם ואילך.

  חז"ל אומרים כאן בפשטות שהשיטה של האומות (בקניינים ובכסף הרי הם מנוערים משמיטה ומעשרות) מביא להם את כל ההפיכות החברתיות מאז המצאת האימפריה הראשונה של נמרוד. כלומר חז"ל במפורש חושבים שגם האומות אם ברצונם בחירות ושרידות ? הם צריכים לאמץ את החשיבה של התורה בכלכלה = שמיטה וכו'
  ודווקא ברית מילה של אברהם (הדגל האישי מול הדגל החברתי) מצילה את היהודים בכל הגלויות מאז אברהם אבינו.

  מהי גלות לעומק ? שאין לאדם את הטבע ולכן חשוב ארץ ישראל ליהודי. מה הקשר בין ברית מילה לארץ ישראל שבלי ברית מילה אין לנו זכות לארץ ישראל ? פשוט מאוד, הרי אנו טוענים על חוקי הירושה מחלוקת נח לבניו ולכן ברית המילה היא הראיה שאנו היורשים של אברהם. המצרים טענו שבני ישראל הם אזרחי מצריים אז מה משה\האלוהים רוצה כאן ? ולכן האלוהים בא להרוג את משה כי הוא לא מל את בנו, כי אי מילת בנו היא סתירה לשליחות להוציא את בני ישראל ממצרים.
  שהאלוהים\יהושע אומר וַיֹּאמֶר יְקֹוָק אֶל יְהוֹשֻׁעַ הַיּוֹם גַּלּוֹתִי אֶת חֶרְפַּת מִצְרַיִם מֵעֲלֵיכֶם וַיִּקְרָא שֵׁם הַמָּקוֹם הַהוּא גִּלְגָּל עַד הַיּוֹם הַזֶּה:

  על איזה חרפה מדובר כאן ? מדובר על הטיעון הצודק של המצרים שבני ישראל הם אזרחי מצרים, מה פתאום אנו רוצים לקחת את בני ישראל ממצרים ? הם הרי מחוייבים בנטל החברתי של מצרים.
  על זה עונה האלוהים – אחרי שעשו ברית מילה לבני ישראל – היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם
  הנה בברית מילה אתם אומרים שאנו לא אזרחי מצריים אנו בדגל האישי שלנו זרע אברהם ויורשים אמיתיים וצודקים של ארץ ישראל.

  הרב טוען שחלוקת הארץ כמו יהושע לא רלוונטית.
  לדעתי זה קישקוש מוחלט, בוודאי אפשר לחלק את הארץ כהון אישי של כל נולד. אפשר להדפיס כסף על פי ערך כל ארץ ישראל עם משאבי הטבע ולחלק את הכסף בשווה לכולם. ויתחילו לסחור בהם עד שבע שנים ומבטלים את הכסף ומדפיסים שוב ומחלקים בשווה.

  בכל אופן ליהודי ממש לא מעניין אייך נעשה זאת, הוא דורש חירות האדם וכאן פרידמן כשל בהבנת העמוק של חירות האדם של התורה והיהדות. הוא חושב שחירות האדם אפשרי בלי הטבע, ביהדות "אדם בלי הטבע = עבד" ולכן הוא – היהודי רוצה את ארץ ישראל כי זה ירושתו.

  סליחה הרב שארכתי כהרגלי

  ועוד משם

  אז שהחכמי חלם יתחילו לעמול קצת ולמצוא פתרונות (בשביל מה הן מתפרנסים מהציבור כל הדורות האלה ?), אי אפשר להיות יותר כמו חיות טרף (אדם לאדם זאב) ועוד להתגאות עם המוסר האנושי ועם התבונה האנושית.

  בכל אופן אני במפורש אומר לא לחלק צרכים רק הון (ערך בכסף) שיוכלו לסחור כל אחד כפי יכולתו אם ברצונו בכך, כלומר אפשר עשירות כמו יעקב אצל לבן, מעמל אישי ותבונה אישית והתמחות אישית, אייך להגדיל את העושר מההון הטבעי שיש לו.
  אין שום בעיה להיות עשיר בטבע, יעקב מוכיח זאת. אבל לא על ידי משחק הכסף כפי שהתורה מוכיחה עם סיפור יוסף במצרים.
  עשיר במשחק הכסף הן במוכרח על חשבון הזולת. עשיר בטבע היא לא על חשבון אף אחד.
  במשחק הכסף מחייבים לשלול את הטבע מהאדם. ביהדות אפשר להיות עשיר בלי לשלול מכולם את הטבע רק להפך.

  החזרה שוב ושוב על הסיפור הקומוניסטי לא תעזור לנו כאן. זה רק דמגוגיה זולה ולא מביא אותנו לשום מקום.

  לגבי האם הציבור יודע מהי כסף: הרב אולי ידע, אבל המחקרים אומרים שרק אחוז אחד מבני אנוש מבינים אייך נוצר הכסף, ולדעתי אפי' היום לא מבינים למה התורה מחייבת שמיטת כספים ולמה הכסף מתכנסת אצל יחידים ?
  פרידמן עצמו אומר שהבנקאים עצמם לא מבינים מהי כסף ואייך היא פועלת. (אפשר לשמוע אותו כאן www.youtube.com/watch?v=2Oq0N7SzfIM )

  בקיצור הנושא של הכסף, אייך היא נוצר ומה סגולותיה וחיסרונתיה, היא נושא שרוב רובם של בני אנוש לא מבינים כלל וכלל. אפי' רוב פוסקי ההלכה אין להם שום מושג בזה. אפשר לראות את הפסקי דין ודרך חשיבתם בעניין בכדי להבין כמה הם רחוק מלהבין את הנושא. והנה האנשים והפוליטיקאים בכל העולם וגם אצלינו ב"ה מתעוררים. ולכן צטטי את פייגלין היקר כראיה שמתעוררים ואין בכך חטא ח"ו.

<span dir=rtl>14תגובות ל‘"הפרדוקס היהודי של מילטון פרידמן"’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s