"כפיית דתית עליך ישראל"

"כפיית דתית עליך ישראל"

"דת הקפיטליזם"

בשקט בשקט דת הקפיטליזם מחריבה את האומה היהודית. בלי שנרגיש ומתוך עבדות לקפיטל אנו לא מעמיקים ולא חופרים לדעת ולהבין אייך הגענו לשנאה אחים המטורפת הזאת ולחרבן הבטוח שיבוא בהמשך. אייך זה שבשנות האלפיים שכל אחד מתיימר לחשוב על עצמו כנאור וכבן חורין ומאמין בחירות ובחופש של הפרט, דווקא בימינו, אנו כפים בכוח החוק ושוללים את חירותם ואת לחמם של הפרט. אייך זה שהחירות נהפך לשוויון היזדמניות ואייך זה שהחופש נהפך לנטל חברתי. אייך זה שהשתעבדנו לקפיטל וחוקיה בלי שנרגיש ועוד מתוך בורותינו אנו מוכנים לקלל ולהסית ולהשמיד כל פרט שנדמה לנו שהוא חיי כביכול על חשבונינו. מהי דת הקפיטליזם ומהי חוקיה שהיא מצליחה להחריב את האומה היהודית ולהוציא אותנו כגרועים שבאומות ברדיפה בלתי פוסקת נגד עקרות בית, נגד משפחות מרובות ילדים ונגד החרדים ואמונתם ואורח חייהם. אייך זה שכל לץ יכול להשיג 19 מנדטים על גבי השנאה הבלתי פוסקת כביכול יש אשמים שדת הקפיטל לא עובדת.

מהי דת הקפיטליזם ? מהי חוקיה הבסיסיים ? אם לא נדע מהם, אז באמת נהיה תחת הברירה הטבעית וייכחד האומה רח"ל. אחרי שנבין מהי חוקיה ומהי חוקי המציאות, נבין שאין לדת הזו על מה לסמוך, לא מדעית ולא מציאותית פרקטית. ולריק אנו רבים בינינו לבין עצמינו בזמן שיש מנוולים שחוגגים על כל הקופה שלנו. (אל דאגה, הם יכחדו יחד אתנו. כי הכחדה היא חוק טבע למי שמשחק במשחק הקפיטליסטית. כראיה תראו את הנורווגית היפהפיה שהולכת לגזול את זרעו של ראש ממשלתינו לטובת ההתבוללות ומשם להכחדה)

ובכן אנו מתחילים לחפור לעומק (נא לא להיבהל, זה מאוד קל להבין ולהפנים).

ההנחה הבסיסית והיסודית של הקפיטל היא שכל בני אנוש הם רציונאליים. ואם כל אדם הוא רציונל ביסוד וגם כל הזמן (כלומר ההנחה שהאדם רציונל חייב לשלול את הבחירה ולהפוך את הרציונל כחוק טבע שהיא סימטרי בזמן, כלומר האדם הוא רציונל כל הזמן ובכל מצב.) אז התנהגותינו החברתית והכלכלית צריך להיות אוטומטית דטרמיניסטית כך שהיד הנעלמת תדאג שלכולם יהיה טוב.

אם כך למה זה לא עובד ? כאן באים אנשי דת הקפיטל ויש להם שורה של תנאים אייך זה צריך לעבוד. אבל רגע רגע, לא אמרנו שהאדם הוא רציונל בכל הזמן ובכל מצב ? אז אייך אתה טוען שצריך תנאים (כמו שוק חופשי וחינוך כפייתית להיות פונקציה לצמיחה ולכפות על עקרות בית לצאת לעבוד ולכפות על שני מפרנסים למשפחה ולהגביל את הילודה) ? אם האדם הוא רציונל, לכאורה הכל צריך לעבוד אוטומטית כנ"ל. אז למה לעזאזל זה לא עובד ? ובעיקר אייך אתם דורשים תנאים שמעצם הדרישה אתם סותרים את עצמכם שהאדם הוא רציונל ביסוד ובכל מצב וזמן.

כבר כאן אנו רואים את הסתירה והאבסורד של הטיעון וההנחה שהאדם הוא רציונל ביסוד ובכל זמן ומצב. אבל מה אומרים אנשי המדע והמחקר על כך ? האם האדם הוא באמת רציונל ?

ובכן, לא מזמן התנפח האגו שלנו כישראלים על עוד פרס נובל שקיבל אחד מבני האומה. חתן פרס נובל פרופ' דני כהנמן הוא הישראלי הראשון שקיבל פרס נובל לכלכלה דווקא על כך שהוא הוכיח ועירער על ההנחות הבסיסיות של דת הקפיטליזם, שהאדם הוא לא רציונלי ולא עקבי. בעברית פשוטה האדם הוא בעל בחירה ויכול לבחור באקראי מתוך חוסר הכרעה או מתוך חוסר הכרת המציאות או הכרת המשחק וכו' וכו'. כלומר אפי' שהאדם יודע את כל כללי המשחק ויהיה הכי מוכשר ?! הוא יכול לבוא למצב של חוסר הכרעה רציונלי ויצטרך לבחור באקראי. כלומר הרציונליות לפעמים דורש אקראיות גם כן ולכן אי אפשר לטעון על חוקיות של הדת והכלכלה והלך היד הנעלמת. (אני לא יודע האם הפרופ' מודע כלל למה אמרתי בשורה האחרונה).

אם כך שהמדע הוכיח כבר שאין האדם רציונלי בכל מצב ובזמן, אז מה עכשיו יעשו אנשי הדת הקפיטליסטית ? ובכן כאן הם עלו על גאונות כזו שאף אחד לא חשב עליה. נחנך ונכפה על האדם להיות רציונל, נשלול ממנו את הטבע שאפי' מים ומי גשם נאסור עליו לאגור = המקל. ונחנך אותו ונעצב אותו להיות רובוט ופונקציה לצמיחה = הגזר. נכון שרוב הצמיחה הולך ליחידים, הרי מעל 40% הון אנושי נמצא אצל אחוז אחד מבני אנוש. אבל הם דווקא אלה שנותנים לנו עבודה ובסך הכל כולנו נהנים מהצמיחה.

ובכן חוק חדש יש לדת. כל בני אנוש חייבים להיוולד בלי הטבע = המקל. צריך לעצב את כל הנולדים על ידי חינוך כפייתית כך שהם יהיו פונקציה לצמיחה = הגזר. מכאן התלות ההדדית. כי מי שלא מוכן לעבוד ? הוא בעצם נטל על אחרים !! מי שלא מעוצב נכון ? הוא נטל !! מי שלא מוכן ששני בני הזוג יפרנסו את משפחתם ? הוא נטל !! ולכן כאן הקפיטל דורש את התערבות הממשל (מה קרה ? הרי אסור שהממשל יתערב על פי חוקי הדת) לכפות על חינוך כפייתית שמעצבת אותנו כרובוטים, דורשת לגזור גזירות קשות על עקרות בית, שוללת את קצבת הילדים וכל זה הכל למען הדת. היא דורשת התערבות הממשל להגדיל את מחירי הדיור על ידי הורדת הריבית כמקל שיביא אולי את הגזר\הצמיחה. אז מה יש לנו כאן ? 1, שלילת הטבע מראש 2, חינוך כפייתית לעצב אותנו להיות פונקציה לצמיחה 3, תלות הדדית ולכן ההסתה כלפי החרדים והערבים ועל המשפחות המרובות ילדים 4, גזירות על עקרות בית ועל ילדים 5, שני מפרנסים למשפחה. ואחרי כל זה אין לנו אפי' בית, כי בשביל בית צריך להשתעבד לבנק לכל החיים. 6, אסור להוליד יותר מ1,6 ילדים למשפחה. כל ילודה מעבר לזה ? היא נטל חברתי ! הכינו את עצמכם לרדיפת הדת שיבוא גם עליכם המשפחות הישראליות הכלליות שמולידות יותר מ1,6 למשפחה, כי אחרי החרדים והערבים יבוא תורכם לעבור את מקל העינויים של אנשי דת הקפיטל. כי אתם נטל לצמיחה על פי חוקי החדשים של הדת.

בקיצור, הלך החופש הלך החירות ונשאר רק "נטל" ושוויון היזדמניות אקראית לגמרי. (אני אומר אקראית כי לא תעזור שום הכשרה בכדי שתזכו להיות טייקון. זה פשוט אקראי לגמרי מי מכולנו יזכה להיות המנוול הזה)

תשימו לב שבחוקיה של הדת אין עמים ואין ארצות וגבולות ואין לנו מה לחפש בארץ ישראל דווקא משאר כל הארצות ששם שולטות הדת הקפיטליסטית. רק להפך, על פי חוקיה הרציונל צריך לברוח מהארץ ולחפש מקומות יותר זולים (שלושים ופחות משכרות לדיור במקום מאתיים (= כל החיים) בארץ) ובלי מצב ביטחוני רע ונצחי.

לסיכום:

יש דת מפגרת שנקרא "קפיטליזם" היית לה חלום שהאדם הוא רציונל, היית לה חלום שקיים איזה אליל בשם "יד הנעלמת" שתדאג לכולנו לצמוח. התברר מדעית שאין לה על מה לסמוך. ולכן החליטו אנשי הדת לכפות על הבן חורין להיות רציונל על ידי חינוך כפייתית ולעצב אותו כך שהוא יהיה פונקציה לצמיחה. בכדי שאף אחד לא ידרוש חירות וחופש, הם על ידי הממשל שוללים מכל אדם את הטבע מראש שאפי' מים אסור לו לאגור. וגוזרים גזירות קשות ונוראיות על עקרות בית ועל ילדים כמקל שתביא את הגזר\הצמיחה. וכל זה עוד לפני שהוכיחו שקיים יד נעלמת שתדאג באמת שתהיה לכולנו טוב. לך תאמר לשוטים האלה שאין יד נעלמת יש רק יד של טייקונים שלוקחים הכל לעצמם ומשקיעים את כל עמלינו בחול, למשל בסין וגורמים שם לצמיחה וכאן גורמים רק למלחמות תרבותיות מיותרות בינינו לבין עצמינו עד החורבן הבא רח"ל.

עכשיו רק נשאר לנו לשאול מה אנו מחפשים בארץ ישראל ?

ובכן יש תשובה יהודית אמתית מה אנו מחפשים בארץ ישראל. תשובה שלא גורמת לתלות הדדית אחד בשני, לא בכלכלה ולא בחינוך ועיצוב ולא שוללת מכל פרט את חירותו ואת החופש ובעיקר לא שוללת את הטבע מהאדם, הרי אין באמת האדם בן חורין בלי הטבע. משום כך היהדות דורשת את ארץ ירושתו.

כדאי לעיין בשאר הדפים כאן בכדי להבין מהי החשיבה היהודית הבסיסית בכל הנושאים האלה ולמה אנו דורשים את ארץ ישראל. אבל בקצרה אני יחזור על עקרי הדברים הבסיסיים.

חוקי דת הקפיטליסטית הבסיסיים היא שכל אדם יש לו זכות קניין פרטי. כלומר מחשבתית אין בעיה על פי החשיבה המטורפת הזו שהאדם אחד יכול לקנות את כל כדור הארץ. האבסורד הזה בא מבורות של אנשי הדת. מבחינת הטבע היבש אין זכות קניינים כי כל הטבע שייך לכולם. שמישהו רוצה קניין פרטי בטבע ? הוא צריך על פי הצוו הקטגורי של קאנט להסכים שלכל אחד בטבע תהיה קניין פרטי, כלומר צריכים לחלק את הטבע לכלום בגורל או משהו כזה (כפי שנח עשה אחרי המבול) ואז אפשר להכיר בקניין פרטי, אחרת אין שום משמעות למושג שמשהו שלי אישי בטבע. ולכן בכדי שבני אנוש יסכימו למושג הזה קניין פרטי אז חייבים קודם לחלק את הטבע בצורה שכל אחד יש לו את הטבע וכן כל נולד ייוולד לטבע על ידי הירושה (בדיוק משום כך הומצאה המושג ירושה). זה הטיעון היהודי בכל הדורות מאז אברהם אבינו. מול אימפריית נמרוד הוא ברח לארץ ירושתו והמציא את ההכנסת אורחים דווקא לשם כך לומר שאין באמת קניין פרטי כל זמן שיש כאלה שאין להם. הוא אמר תכניסו אורחים כך שלא תצטרכו לממשל ולמיסים בכדי להגן על קניינכם האישי. כלומר הכנסת אורחים יותר זול ממשל.

הקפיטל סומך על המוסר האנושי הקדום של קניין ולא תגנוב בלי להבין בכלל אייך נוצר המוסר האנושי מתחילה. לא תגנוב היא תוצאה של המצאת הקניין והירושה על ידי נח ובניו מעצם זה שחלקו את היבשות ואת הארצות לכולם. הקפיטל יכול לסמוך על המוסר האנושי אך ורק עד שיגיע ההפיכה החברתית הבא ששם כבר לא תהיה לא תגנוב ולא תרצח ויהיה אנדרלמוסיה מטורפת. כלומר הוא מנצל את הבורות והתמימות של בני אנוש ומנצל את הערכים שלו והמוסר שלו עד שהוא מתקומם ומתוך רעב וצער וכעס לא הולך לבסוף על פי הצוו המוסרי שלו כפי שאומר שלמה המלך במשלי "לֹא יָבוּזוּ לַגַּנָּב כִּי יִגְנוֹב לְמַלֵּא נַפְשׁוֹ כִּי יִרְעָב" אותו דבר לגבי רצח וכל המוסר האנושית. אנחנו חייבים להבין שהמוסר "לא תגנוב" היא תוצאה של המצאת הקניין והירושה על ידי חלוקת הארצות לפרטים. הצוו המוסרי של "לא תגנוב" לא עומד לו מכוח עצמו. לא יעזור כאן שקרים של דת ושקרים של הנאורות.

ולכן ביהדות יש לנו מטרה ברורה למה אנו דורשים את ארץ ישראל. כי זה ארץ ירושתינו מכוח המצאת החוקי אנוש מתחילה. והארץ רלוונטי לנו לא כלאום דמיוני, רק דווקא כי היא חייבת להיות מחולקת לכל פרט ונולד על ידי יורשה. והנה עקרי הדברים.

1, כל פרט נולד לטבע על ידי חלוקת הארץ לנחלות וחוקי הירושה. ואי אפשר למכור את הנחלה לצמיתות (אמרנו שהאדם לא רציונל במילא אפשר שימכור בטיפשותו את נחלתו) 2, חליפין טבעי על ידי כסף אבל הכסף מבוטל כל שבע שנים כמו שכל עמלינו נכחד כל כמה זמן כפי שחוקי הטבע פועלים. (הכסף כבעלות על עמל אנושי צריך להיכחד כמו העמל עצמו בטבע) 3, אין ריבית לעולם כי עמל בטבע לא יכול להצמיח עמל באוויר במילא הריבית היא שקר. 4, גם בחלוקת הארץ לכל נולד, לא כל אדם מצליח בנחלתו ובעסקיו בכל שנה ועונה ולכן התנאי לחלוקת הארץ וקניין פרטי היא אך ורק שאנו ניתן (ואם לא ? ייקחו בכוח) מתנות עניים. 5, אין יותר מעשר אחוז מיסים לעובדי החברה ולפילוסופי החברה. 6, כל משאבי ארץ ישראל כמו גז טבעי וכו' וכו' ?! מחולקים בשווה לכולם.
בשיטה כלכלית כזו כל אחד יכול לצמוח באופן אישי בנחלתו ובעסקיו ולהיות עשיר כקורח. אבל הפלוס היא שאין תלות הדדית, יש את העשר אחוז מעשר ואת מתנות העניים וזהו. לא צריך ממשל בכלל ושאר העבדות ואין נטל חברתי ולא חינוך כפייתית ושאר בילבולי השכל. ובני אנוש הם בני חורין באמת. בני אנוש הם לא פונקציה של צמיחה של אף אחד.

בברכה

Max maxmen

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s