"למה לדעתי כן תמולי את בנייך"

"למה לדעתי כן תמולי את בנייך"

אלישה סילברסטון היקרה: האמת היא שלא נורא, רוב היהודים בעצמם לא בדיוק יודעים למה הם מלים את בניהם, למה לא יודעים, תתברר לך בהמשך. אבל לפני שאת מוותרת כדאי לך שכן תדעי לפחות על מה את מוותרת. תשאלי למה זה מעניין אותי בכלל, תשובתי אליך היא, כי פשוט את מוצאת חן בעיני.
במה נתחיל ? עם ההיסטוריה ? מה משמעות יש להיסטוריה ? האם ההיסטוריה מחייבת אותנו משהו ? בוודאי שלא ! אז למה באמת אוהבים כל כך לדבר היסטוריה ולהוכיח מההיסטוריה ?

התשובה היא כי פשוט אנו עושים היסטוריה, את ואני וכל היקום עושים היסטוריה. אנו חיים היסטוריה כלומר אנו חיים בחץ הזמן ולכן הכל היסטוריה.
אם כך את אילשה וכל אחת מאתנו מתחיל בהווה היסטוריה. בדיוק כמו שרה אמנו בזמנה, בדיוק כמו חוה – אם כל חיי – בזמנה (לא צריך להאמין בסיפור התנכי בכדי להבין שכל ההומו סאפיינס הם צאצאי אימא יחידה שנקרא לה "אלישה" או "חוה" לצורך ההסבר). את אלישה בהווה האימא של כל המיליונים שתצא ממך בחץ הזמן בעתיד.

והיות שזה המציאות של היקום שכל אדם בהווה הוא בעצם תחילת העתיד האישי שלו והוא מתחיל את ההיסטוריה האישית שלו. ולכן בני אדם אוהבים ללמוד ולדבר היסטוריה. אבל אין משמעות להיסטוריה חוץ ממה שרלוונטי לנו לקחת עמנו להמשך, לבנית ההיסטוריה האישית שלנו.

ולכן שאנו לומדים היסטוריה כמו הסיפור התנכי, אנו בעצם השחקנים של התנ"ך. לא שאנו מחויבים למתים שלעבר. אנו לא מחויבים להם כלום. רק להפך, אנו בהווה אדם הראשון, את בהווה "אם" כל החיים שתצא ממך. את שרה בהווה לבניך יצחק, בניך הוא בהווה יצחק ההיסטורי בעלך בהווה הוא אברהם ההיסטורי.

זה מאוד חשוב להפנים את עומק הדבר הפשוט הזה. רוב לומדי התנ"ך לא ירדו לעומק העניין למה נכתב התנ"ך כסיפור אבולוציוני היסטורי. לא הבינו שלא לומדים את העבר רק לומדים את ההווה שלנו. ולכן לעולם היא תהיה רלוונטית. כי בכל רגע בחץ הזמן מתחיל ההיסטוריה התנכית האישית של כל אחד ואחד. זה המציאות של היקום והטבע.
ובכן, למה לך לעשות ברית מילה לבנייך היקרים ? כי בעבר עשו כך ? חלילה וחס, האם בעבר עשו שטויות נמשיך לעשות שטויות ? אבל בכל זאת מאוד מסקרן למה באמת עשו זאת ? יותר נכון לשאול למה ממשיכים מיליוני יהודים בכל הדורות לעשות זאת ? אפי' יהודים אתאיסטים מוחלטים ממשיכים למול את בניהם, ולמה רבונו של עולם ?

ובכן, נתחיל לספר את הסיפור ההיסטורי. שוב, לא חשוב ההיסטוריה חשוב ההווה ולכן לא חשוב גם הדיוק ההיסטורי העיקר המשמעות לנו בהווה.
מתי שהוא ההומו סאפיינס המציא את "החברה". עד המצאת החברה, היית רק גרעיני חברה שזה המשפחה = זוג אוהבים מקימים את משפחתם האישית כי רוצים שרידות אישית באבולוציה לנצח. זה כל משמעות ההולדה. אנחנו יודעים שנמות מתי שהוא ורוצים לנצח את המוות ולכן ההולדה היא כמין ניצחון על המוות עד שהתפתחות התבונה האנושית תביא לנו את הניצחון המוחלט על המוות. זה משמעות סיפור התנכי שכביכול המוות זה באשמתינו. לומר שכל זמן שלא ניצחנו את המוות אז אנו אשמים במוות כביכול. על דרך "התרופה לסרטן שתמצא מחר ?! יכולנו למצוא כבר אתמול " יכולנו למצוא אותם לפני אלפי שנים אילולי רק היינו בני חורין באמת והיינו לומדים וחוקרים את הטבע ודרכיה ובעיקר רגשניים ואכפתיים לסובלים מהמחלה. הרי כל מדעי הרפואה הם תוצאה של אכפתיות ורחמים ורגשנות לזולת.

החברה הומצאה טבעית כאמצעי למשפחות הרבים שהיו, החברה היא כאמצעי למשפחות הרבים שתצא ממך וממני בהווה לקראת העתיד.

אז אבל קרא משהו טיפשי ביותר. גיבור (נמרוד) אחד אמר בואו נקים חברה ונשיג את התפתחות התבונה יותר מהר. וגם הוכיח זאת, הוא המציא את הלבינה והחימר ואת ההנדסה ובנה את מגדלי בבל.

בכדי להקים כזו חברה, אוטומטית נשלל החירות של הפרט מול הכלל. כלומר כל הפרטים כולם פועלים למען הכלל.

לא צריך לבדוק את ההיסטוריה לשעבר הרחוק. אפשר לראות בהווה שהחברה שוללת מראש את הטבע מכל נולד. כל נולד בכדי לשתות מים בטבע צריך לשלם על כך בכסף (= המצאה אנושית טיפשית). אסור לו לאגור מים או מי גשם על פי החוק. הנולד חייב בכפייה בחינוך = חוק חינוך חובה. אפי' לנשום אין לו זכות מוקנה על פי השופט ברק. בכדי לנשום הוא צריך את הסכמה החברה ומערכת המשפט, על פי השופט ברק. אם חשבת שבניך הוא שלך ? אז טעות, הוא לא שלך. על פי החוק את רק אפוטרופוס והוא לא באמת שלך. הראיה הפשוטה היא גיוסו לצבא כרווק, כלומר החברה לוקחת אותו כרווק להיכרת מהעולם האישי והאבולוציוני שלו למען הכלל הדמיוני שנקרא "חברה"

הילד שלך נולד לטבע ושללו אותו ממנו מראש, על ידי המצאת הקניין והמצאת החברה והמצאת הכסף. והכי מטריף שהוא – הילד שלך – לא שלך אפי', רק שייך לחברה. העבודה היא הגיוס של רווקים ורווקות למען החברה.

לדברי גיל סיגל, פרופ' למשפטים בקרייה האקדמית אונו וחבר המועצה הלאומית לביואתיקה, "להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם" הם קיבלו מהמדינה (????????????????) את הזכות למלא חובות כלפיו בשל החיבור הביולוגי.

אני רוצה שתעמיקי להבין את הטיעון הפשוט. אם החברה למען המשפחות שהמשפחות בעצמן הן למען השרידות האישי של כל פרט ?! אז אייך זה שהם לוקחים רווקים שעוד לא השיגו את שרידותם האישית באבולוציה למען החברה שכל כולו של החברה הומצאה בשבילו ? הרי אמרנו שהמשפחות והחברה וכל ערכיה, כולם אמצעי לשרידותו האישית של הפרט.

האימפריה הראשונה בהיסטוריה היית נמרוד (שוב לא חייב להיות מדיוק העיקר המשמעות), בכדי לקיים חברה כזו צריך "דגל" דגל שלמענה כל הפרטים פועלים ואפי' מקריבים למענה את חייהם.

ביהדות הדגל הזה נקרא עבודה זרה. אברהם התנכי כמו אני (ואולי גם את) בהווה מתקוממים מיד שהשכלנו להבין את השטות הנ"ל. האם אני למען החברה או החברה אמצעי לי ? האם הטבע שלי או נשללת ממני הטבע עם המצאת הקניינים ? כלומר כל הטבע כבר קנוי למישהו. האם חוקי הקניינים הומצאה בכדי לשלול אותם מאחרים ומהנולדים ? או דווקא הומצאה בכדי הסדר החברתי שכל כולו של החברה היא אמצעי לי כנ"ל ? אז אייך רבונו של עולם אני נולד בלי הטבע ?

בוודאי שזה לא עבד במציאות ונפרדו הלבבות ונפרדו השפות ומאז כל המלחמות האנושיות בהיסטוריה. זה הסיפור התנכי של חרבן מגדלי בבל = דור הפלגה. וזה בעצם לעומק מקור כל המלחמות בהווה עכשיו. הפרטים מתקוממים ובוטל כל המוסר והערכים של החברה כי מראש גזלנו מהם את הטבע. על דרך "לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב" (משלי)

את – אלישה היקרה – בחורה משכילה לפי מה שראיתי ברשת. ולכן אני בטוח שתביני את עומק הדברים והפשוטים כאן. ותשימי לב מה אני אומר לך. אין מוסר אנושי באמת. כלומר אין חוק מוסרי אחת שעומד מכוח עצמו. אף אחד לא יכול לומר "לא תגנוב" כי ככה זה. לא תגנוב היא תוצאה של המצאת הקניין. ביום שהומצאה המושג קניין באותו רגע הומצאה הלא תגנוב.

למה הומצאה הקניין ? האם גם אצל שאר האורגניזמים יש קניין ? האם העכבר מקבל את המצאת הקניין שלנו או פולש לתוך ביתנו ? האם החיידקים מכירים אפי' בקניין גופינו ? אפי' בזה הם לא מכירים.

הקניין הומצאה אחרי ההפיכה החקלאי בכדי שכל אדם ומשפחתו יכלו לעמל ולצמוח. אין ערך לעמלינו בטבע אם לא נחוקק את חוק ה"לא תגנוב" כי מחר שתגיע האביב, יבואו אחרים וייקחו את עמלי ואת הצמיחה שלי.

כל זה נכון וצודק אך ורק בתנאי שלכל אדם יש קניין בעצמו וככה כל נולד, נולד עם קניין משלעצמו. ולכן הומצאה חוקי הירושה.

נבין את הבסיס. המצאת הקניין יכול להיות נכון אך ורק שלכל אדם יש קניין מעצמו. ואז מה יקרה לאלה שנולדים מחר אם כל הטבע קנוי כבר ? האם ייוולדו לטבע בלי הטבע ? האם יש חירות בלי הטבע ? זאת הרי קלישאה של הטיפשים. אין חירות בלי הטבע. ולכן הומצאה הירושה. כך שכל נולד בעצם נולד לטבע.
היוצא מכל זה שאם קיים ביקום מישהו שנשללת ממנו את הטבע ?! עליו לא חל שום מוסר אנושי. כלומר מותר לו לגנוב ואפי' יותר מיזה. זה משמעות של המשפט "לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב" מכאן נבין למה יש מלחמות תמידיות ומחזוריות באנושות, כי בוטל המוסר מעצם שלילת הטבע. בוטל המוסר של לא תגנוב ולא תרצח בגלל שלילת הטבע מהרפרטים.

כל הטמטום האנושי הנ"ל בא בגלל דבר אחד. "המצאת החברה". המצאת הדגל הדמיוני שנקרא חברה ורוב דמוקרטי. עד כדי כך שהשופט ברק חושב שאנו נושמים כי הרוב – שהמערכת המשפט הוא ייצוגו של הרוב- מסכים לכך או נותן לנו אישור לנשום. גם הילד כאמור לא שלך מאותו סיבה.

אם החברה הוא הדגל ? אז אברהם התנכי ואני ואת ובעלך בהווה ממציאים לעצמינו דגל אחר. דגל אישי. דגל חקוקה בבשרינו שלעולם כל זרעינו בחץ הזמן יבינו לעומק מהי.

לא תעזור חינוך לא תעזור תורה לא תעזור היסטוריה. צריך משהו נצחי שכל צאצאי וצאצאיך ידעו שהם נולדים לעצמם ונולדים לטבע ולא לשום דמיון ודגל אחר. נולדים כבני חורין באמת ולא כקלישאה.

לעומק אני ואת אומרים לבן, אתה נולדת לעצמך ואתה בן חורין. אין לך דגל אחר שאתה עמל למענה רק הדגל האישי שלך שזה אבר ההולדה, לומר לך שאין לך בעולם חוץ מעצמך ושרידותך האישית באבולוציה לנצח על ידי האבר ההולדה עד ניצחון המוות בעצמו, בכל אופן עד אז אתה חיי על ידי צאצאיך לעולם.

זה עומק דברי חכמינו ש"חייב כל אדם לומר שבשבילי נבראה העולם" למה נבראה האדם יחידי שואלים חכמינו ? כלומר במציאות כל אדם נולד יחידי וכל קיומו הנצחי היא בזרעו, כלומר הוא הוא האדם הראשון בהווה לכל זרעו בהמשך. ולכן בלי הטבע אין לו בעצם כלום. ולכן חייב הוא לומר שבשבילי נבראה העולם כלומר הוא חייב לומר בדיוק מה שהעכברים אומרים שמצדי אני לא מכיר בקניינכם הכל שלי בדיוק כשלך. המוסר האנושי וערכיה ?! רלוונטיים אך ורק שיש לי חלק בטבע או על ידי ירושה או על ידי חלוקה. כלומר אין קיום לחברה בלי הבסיס הנ"ל שכל נולד ייוולד לטבע ואחריו אפשר להגדיר חוקי חברה וחוקי מוסר כמו לא תגנוב. בלי הבסיס הזה ? אין מוסר אנושי. (ראי את הפוסט "קניין" הצוו הקטגורי של קאנט)

זה לא רק שמחשבתית אין מוסר אנושי רק במציאות ההיסטורית אין מוסר, והמלחמות העולמיות המחזוריות, היא ההוכחה לכך.

שאני ואת חושבים בהווה עכשיו, עוד לפני שאנו מחליטים להוליד ילדים, אייך יפעלו הילדים וצאצאינו בעתיד ? האם יהיו מספיק חכמים ללמוד מטיפשות האנושות ההיסטורי או שלא ילמדו כלום ואז ילחמו אחד בשני כמו צאצאי חוה – אם כל חיי – במשך ההיסטוריה ? זה מאוד רלוונטי לנו בהווה מה תצא מכל עמלינו בעתיד, מכאן רלוונטיות ההיסטוריה של האימא של כל ההומו סאפיינס. (לא משנה האם זאת חוה התנכית או אימא אחרת במיליוני שנים קודם. חייבים להבין ולהפנים את הנקודה הזאת)

את האימא שכל ההומו סאפיינס בעתיד, האם תרצי שתצא מה שיצא מהאימא ההיא ? אני ואת חייבים משהו אייך להעביר לצאצאינו את המסר התבוני הזה. אפשר לכתוב להם מכתב ? אפשר לומר להם את זה בפה ובשפה ? כן בוודאי, השאלה האם יבינו האם יפנימו ? והשאלה היא גם מתי נאמר להם ? שהם כבר מחונכים על ידי המשטר בבית ספר הכפייתית במשך 18 שנים ? אחרי שנהרגו כרווקים\כרווקות למען החברה ?

נא לשים לב שהילד שייך לחברה לפני שנצליח לומר להם משהו. החברה והסביבה משפיעה עליהם בדיוק כמו ההשפעה שלנו. אם אנו רוצים את חירותם האבסולוטית של ילדינו ?! אנו חייבים להקדים את החברה ואת הסביבה. עוד יותר מיזה, אנו רוצים לומר לו מראש שלא היינו מביאים אותו לעולם מפגר שכזה. לא הבאנו אותו לעולם להיות שייך לחברה או לרוב. לא הבאנו אותו לעולם שכל הטבע קנוי כבר למישהו.

מצד שני האם החברה או המשטר תשתף פעולה עם דעותינו ומחשבותינו ? כלומר אם נכתוב על אבן או על ספר את זכויותיו הבסיסיות של הילד, האם המשטר והשלטון לא ישמיד את האבן ואת התורה כי עצם מחשבותינו היא מרד מוחלט על המשטר והחברה.

היסטורית גם טכנית לא היית לאברהם ולשרה דרך לכתוב כי לא היית בזמנו כלי כתב וגם רוב בני אנוש לא ידעו קרוא וכתוב. כלומר הכלי כתב לא היית רלוונטי אז.

בכל אופן טוב שלא היה כלי כתב בזמנו כך שנצרך לחוקק את דעותיו על בשרו של הילד. וכך זה הגיע עד אלינו אחרי אלפי שנים של משטרים מכל הסוגים.

כלומר הוא הצליח להעביר לזרעו ולנו את החשיבה הבסיסית שלו אפי' שהיא נוגדת כל המשטרים בהיסטוריה.

האם יש לי ולך דרך יותר מועילה מזו בפוסט מודרניזם בהווה ? אני לא חושב, כל דרך אחרת תלוי בילד אם ילמד, אם ישמע, ובעיקר האם יפנים, ותלוי כמובן בסביבה ובחברה כנ"ל.

ולכן לדעתי הדרך היחידה היא דווקא לחוקק את זה על בשרו. זה פנאטי אולי ואפי' אכזרי מידי, אבל פרגמטי ביותר שיפעל את חשיבתנו על זרעינו לדורי דורות ולנצח נצחים.

באקט הזה אנו אומרים לו כך: אתה נולדת בן חורין.

אתה נולדת לשם שרידותנו האישית, אתה נולדת לעצמך קודם כל (כלומר יש לך בחירה אישי להמשיך את שרידותך וכך בעצם את שרידותנו. או לבחור למות מתי שהוא בלי זרע, אבל זאת תדע שזה רק בידך ולא ביד אף אחד אחר) ולא לשום חברה ולא לשום דגל רק לעצמך. ובעיקר תבין שכל העולם נבראה\קיים בשבילך.

נמשיך ונאמר לו: לפני שנולדת לא יכולנו לשאול אותך האם אתה רוצה להיוולד בכלל. אין לנו זכות להוליד אותך בלי הסכמתך, בכל זאת חשבנו שאם נחוקק על בשרך את ברית המילה שתבין שאתה בן חורין וכל הטבע שייך לך ?! אולי בדיעבד הסכמת להיוולד על ידינו.

אבל אם היינו מולידים אותך לחברה ואתה צריך לשאול את השופט ברק והרוב הדמוקרטי האם מותר לך לנשום ? בוודאי לא היינו מולידים אותך לעולם מפגר שכזה.

עדיף לנו – אומרים חכמינו – לא לישא אישה ולא להוליד ילדים אם המשטר החברה לא תיתן לנו למול את ילדינו. "דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו" (חז"ל)

האם מעניין אותנו זרע אברהם ? לא ולא, מעניין אותנו זרעינו אנו בעתיד ואנו אומרים שלא כדאי לנו להוליד ילדים שהם יהיו בשר תותחים לחברה הדמיונית.

זה הזכות היחידה להוליד ילדים. רק עם ברית המילה הדגל האישי של הבן, אנו יכולים לחשוב שבדיעבד רצה להיוולד. אחרת מנין לנו הזכות להביא ילד לעולם ? במיוחד לעולם טיפשי שכזה שהחיים חושבים שאתה נושם בגלל שהרוב הדמוקרטי נתנו לך רשות.

מכאן אולי תשימי לב – אילשה היקרה – למה היהודים היו בכל ההיסטוריה לוחמי החירות הגדולים. כי זה חקוק בבשרם החשיבה הבסיסית הזו.

שאנו מולידים לחברה, הילד ושרידותו וכמובן גם שרידותנו, היא אקראית לגמרי. כי החברה תיקח אותו לצבא כרווק ואם ח"ו ימות למען החברה ?! אז הפסיד את נצחיותו האישית וגם את נצחיותנו = עונש כרת, העונש הכי חמור בחשיבה האנושית התבונית וכמובן של התורה.

שאנו מולידים ילד לחברה, אסור לו לאגור מים על פי חוק. ולכן הוא נולד בלי הטבע. שהוא נולד בלי הטבע וצריך לעמול על הבסיס שזה מים ולחם וגג לישון, אז מי יבטיח לו את היכולת להקים משפחה בעצמו ולזכות לשרידותו האישית ? אולי יוותר לגמרי מלהקים משפחה דווקא בגלל שלילת הטבע ממנו מראש ?

שוב אנו רואים שאנו למעשה מולידים את הילד לריק והוא ממש אקראי האם יוכל הוא לממש את שרידותו האישית שלו (וזה גם בעצם שרידותינו האישית שלנו) ??

לסיכום יקירתי:

ברית המילה = דגל אישי מול כל דגל אחר. דגל אחר ביהדות ?! = עבודה זרה = עבודת אלילים.

למה דווקא ברית מילה באבר ההולדה ולא באוזן או באף ? היא הנותנת שהילד יבין למה, שיבין שאין לו בעולמו חוץ מעצמו וזרעו שתצא ממנו על ידי האבר ההולדה. הוא האדם הראשון התנכי שממנו תצא כל האנושות היותר משכילה היותר חכמה היותר מוסרי היותר ערכי ובעיקר צודקת ושרידותית לעולמים לנצח.

מכאן תביני למה זרע אברהם עוד קיימים, מה שאין כן כל זרע חבריו בזמנו לא זכו לכך. כבר אמרנו שבעלך הוא אברהם בהווה ואת שרה אמנו בהווה וגם אני ואשתי כמובן ולכן אנו לא רוצים להוליד לריק, לא רוצים שהחברה תשתמש עמם לצורכיהם. למשל: הלחימה של שלושים שנה על עזה ואחר כך לגרש את יושביה. כלומר כל הרווקים שנהרגו על עזה נהרגו לריק.

מנין הטירוף הזה ? כי הרווקים שייכים לחברה הדמיונית, הילדים שלנו הם שלהם ולכן מה הבעיה לכבוש ולהתיישב ואחרי שלושים שנה לגרש ? זה עולה להם משהו ? האם הם הולידו וחינכו והאכילו את ילדינו ? הם קמו כל לילה להרגיע אותם ? כמובן שלא. אנו הפראיירים להוליד ולגדל והם ייקחו אותם לצורכיהם ?

באקט האכזרי הרגעי הזה שנקרא "ברית מילה" אנו אומרים לילד: לא ולא, אתה לא שייך לחברה ולא לאימפריה של נמרוד וכמותו, אתה שייך לעצמך ואין לך בעולם חוץ מהאבר ההולדה שעם זה אתה נצחי שרידותי באבולוציה. ועם התפתחות התבונה עוד ינצחו גם את המוות עצמו בעזרת השם. אבל עד אז ?! אתה כבר עכשיו בן חורין וכל העולם נבראה בשבילך. זה תהיה המוסר הבסיסי הראשוני שלך. רק אחרי זה אפשר לנסות להמציא את הקניין למען הסדר החברתי. שהחברה עצמו אמצעי לך (לא לרוב הפרטים רק לכולם ממש אחרת כאמור למיעוט מותר לגנוב כנ"ל), כלומר כל הערכים והמוסר האנושי ?! מתחילים להגדיר אחרי הבסיס המחשבתי הזה. בלי זה אין מוסר וצדק וכנ"ל אין מוסר במציאות כפי שהוכחנו לעיל.

לסיום יקירתי:

אם ברצונך שהילד יהיה שלך ? אם ברצונך שכל צאצאיך בעוד מיליוני שנים ישמעו אותך מדברת אליהם וגם יבינו על מה את מדבר עמם, כמו שאברהם ההיסטורי מדבר עמנו היום ואומר לנו היום מהי חשיבתו ולמה בכל טרח להוליד אותנו ? אם ברצונך שהילד יהיה בן חורין ? אם ברצונך שהילד ימשיך את שרידותך האישית שלך באבולוציה הנצחית (= התמידית) ? אם ברצונך לא לעמול לחינם לריק (להוליד ולגדל ולחנך ולפרנס = עמל תמידי) ?

אם זאת רצונותיך ?! אז יש רק דרך אחת להשיג זאת והיא על ידי האקט האכזרי שנקרא "ברית מילה"

בלי האקט הזה ?! הילד לא שלך והוא שייך לחברה !! וגם שרידותך האישית, לגמרי אקראי !!

זה תוקף ועומק העניין למה יהודי ויהודייה מלים את ילדיהם.

אני בטוח לגמרי – אחרי שתקראי את מכתבי זה – שדווקא כן תמולי את בנייך בשמחה רבה.

אומרים חכמינו שברית מילה קיבלו בשמחה ולמה ? כי כולם הבינו למה, כי כולם הרגישו שהם לא מולידים לריק כמו שאר בעלי החיים, כמו הבהמות רח"ל. הם מולידים ילדים לנצח. ולכן שמחו ושמחים בכל הדורות לעשות את האקט האכזרי הזה.

זה כואב אולי, נכון ! אבל עדיף לו עם הכאב הזה לקבל את חירותו האבסולוטית.

כל ההוגים והמשטרים בכל הדורות היו נגד האקט הזה, אך ורק בגלל שהבינו מהי בא לומר. ולכן באמת רובינו לא יודעים למה אנו עושים אקט כזה אכזרי לבנינו שלנו שהם בשר מבשרינו ועצם מעצמותינו. אבל ברגע שמעמיקים ומשכילים מספיק, מתחילים להבין למה. מבינים למה אנו עושים את זה ולמה כולם נגד זה. כי מי מפרגן למישהו את החירות האישית שלו ? ועוד החירות של היהודי ? תחשבי לעומק ותביני למה המשטרים והחברה נגד זה, כי אז הבן שלך לא שלהם. הוא לא בשר התותחים שלהם. הוא בן חורין הילד שלך, מרגיש כבן חורין. ואת זה לא יכולים הם – המשטר והחברה הדמיונית – לקבל כמובן.

אני מקווה שהצלחתי להעביר לך את החשיבה הבסיסית של האדם התבוני.

אני מאחל לך שתזכי באמת לשרידות נצחית על ידי צאצאיך לדורי דורות לנצח נצחים עד ניצחון המוות עצמו על ידי התפתחות התבונה האנושית בעתיד שרובם מבני אנוש יהיו צאצאיך האישיים שלך ושל בעלך. אמן ואמן,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

בברכה

Max maxmen

עוד מאמרים בנושא זה

ברית מילה בשביל מה?

החשיבה היהודית הבסיסית – המצאת הדגל האישי "ברית מילה"

מלכות ישראל מול ברית מילה

<span dir=rtl>6תגובות ל‘"למה לדעתי כן תמולי את בנייך"’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s