צדקה ?! השקר הקדוש של האנושות !

"צדקה ?! השקר הקדוש של האנושות !"

הדוגמטיות שלנו כבר כל כך קבור אצלינו במוח שאנו נפעמים כל פעם מחדש אייך היינו כאלה ילדים ותמימים לחשוב באמת ובתמים שאנו עושים צדקה עם מישהו בנתינת צדקה. הרי מישהו מאתנו פעם פקפק במעלה של מצוות צדקה ? ההרגשה הזו של נתינה לזולת וההרגשה הזו כאילו הצלנו את העני וכמה אנו ב"ה טובים ורגשניים ורחמניים וכו' וכו' אבל שאנו באים להעמיק ממה נובע הצדקה ? אנו פשוט מקבלים את שוק חיינו כמה תמימים היינו.

כבר חז"לינו עמדו על האבסורד הזה ואמרו תני ר' יהושע "יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני העני עושה עם בעל הבית" כלומר חז"ל הבינו שיש כאן עוקץ, יש כאן אינטרס של הבעל הבית בנתינת הצדקה ומהי ?

יש להבדיל כמובן צדקה של אדם כיחיד כפרט לבין משטר\שלטון שנותנת צדקה. אבל לעומק אין הבדל ביניהם. כי גם כלפי המשטר\השלטון חז"לינו ונביאינו הבינו לעומק מהי צדקה וכך אמרו. (תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף י עמוד ב) נענה רבי יהושע ואמר: צדקה תרומם גוי – אלו ישראל, דכתיב: ומי כעמך ישראל גוי אחד, וחסד לאומים חטאת – כל צדקה וחסד שאומות עובדי כוכבים עושין חטא הוא להן, שאין עושין אלא כדי שתמשך מלכותן, שנאמר: (דניאל ד') להן מלכא מלכי ישפר עליך וחטיך בצדקה פרוק ועויתך במיחן עניין הן תהוי ארכא לשלותיך וגו'. תרגום: דניאל כיועץ למלך מייעץ לו שייתן צדקה לנתיניו כך יציל את ממלכתו.

ובכן מה ראו הם (נביאינו וחז"לינו) שלא ראינו אנו וחשבנו שלתת צדקה היא המעולה שבמצוות ? מה פתאום באמת המשטר\הממשל נותן צדקה הרי הכוח בידו לא לתת. למה הפרט שנותן צדקה, בעצם העני עושה עמו יותר מה שהוא עושה עם העני ?

כאן אנו חוזרים לחשיבה הבסיסית היהודית (ראו דפים קודמים). למדנו להבין שבטבע אין קניינים, העכבר פולש לביתינו וקניינינו, יש אפי' אורגניזמים שפולשים גם לגופינו כלומר אין קיום טבעי למושג קניין. הקניין הוא המצאה אנושית למען הסדר הטוב החברתי האנושי שצרכו להפוך לחקלאים בשביל חוקי המשפחה והחינוך.

יחד עם המצאת המושג "קניין" בעצם הומצאה ה"לא תגנוב". כלומר אין ערך לקניין בלי שנסכים ללא תגנוב, מצד שני אין ערך ל"לא תגנוב" בלי שלאדם אין את הטבע על דרך "לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב" (משלי). כלומר אין ערך הקניין קביל בלי שכל אדם ביקום יש לו קניינים (ראו בדפים קודמים "קניין" הצוו הקטגורי של קאנט), רק שיש לכל פרט קניינים אישיים ?! שני ההמצאות האנושיות קבילים וצודקים ונכונים !!

שוב, אין קניין בטבע, ולכן שום דבר לא שייך לי ולך, בכדי להמציא את חוקי הקניין ? צריכים על פי הצו הקטגורי (והצו של הלל התלמודי) שכל פרט ביקום תהיה לו גם קניין. רק אז אפשר לדרוש את חוק ה"לא תגנוב". בלעדי שכל אחד יש לו קניינים, אין קניין ואין "לא תגנוב". הרי כלפיו אין הקניין קביל במילא אין לו את הצוו של לא תגנוב.

אז יוצא שכל פרט שהוא עני בעצם הוא בא לבית שלי לגנוב, כי הוא לא מכיר בקנייניי. אז שאני כבעל בית נותן לו צדקה בעצם אני מבקש ממנו הסכמה לקניינים שלי.

אפשר לומר במשפט אחד ש,, צדקה = בקשת הסכמה לקניין הפרטי.

כל זה אמרנו כלפי הפרט. ומה עם המשטר\הממשל ? להם יש את השוטר ואת הכוח לכפות את חוקי הקניין ולצפצף על האי קבילותו ולהעניש כל גנב אפי' שמותר לו לגנוב, אז למה הם נותנים צדקה לנתיניהם ? ובכן גם כאן אפשר לומר במשפט אחד ש,,,, צדקת הממשל = בקשת הכרה במשטר.

כל כוח מורכב ממשהו שנותן לו את כוחו, כוח הכפייה עם נשק או כוח הרוב, צריך את הסכמת ההמונים הרי ההמונים הם הרוב והכוח של המשטר\הממשל\המלך והם מרכיבים את הכוח. ולכן שלממשל אין את ההמונים אז אין לו את הכוח. מכאן דניאל מציע לכפר על הממשל על ידי נתינת צדקה להמונים. בעצם הצדקה של הממשל = בקשת הכרה בממשל.

מכאן נבין שכל ממשל שלא ייתן צדקה לעניים שלו ?! סופו להיכחד ולהישמד !! זה כל תוקף המושג נבואתו של נביא שהוא חוזה מראש להזהיר את המשטר ואת החברה שאם אתם רוצים לכפר על עצם קיומו של המשטר ? אז יש לכם רק דרך אחת והיא בקשת הסכמת ההמונים על ידי שוחד = צדקה.

אותו דבר כלפי הפרט, הנביא מהזהיר אותנו שאם לא תתנו שוחד = צדקה לעני ? אז הוא פשוט לא יכיר בקניינכם ואז יגנוב בהיתר ואז אנרכיה ואנדרלמוסיה חברתית. כלומר "יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני העני עושה עם בעל הבית"

לסיכום:

בני אנוש רוצים קניינים מהסיבה הפשוטה שתהיה להם איפה לעמול בטבע ושיצמח לו מה שהוא צריך. אבל למה שהזולת יכיר בקניינים שלך הרי הטבע לא שייך לך ואין יצרת משהו יש מאין הרי הכל היא יש מיש ולכן למה שיכיר בעמלך ובקניינך ? התשובה שלך תהיה, תעמול גם אתה בקניינך ואז תהיה לך צמיחה משלך. התשובה הנכונה והצודקת שלך רלוונטית אך ורק שבאמת יש לו קניין ויש לו אפשרות לעמול לצמיחתו, אבל שאין לו קניין ואין לו במה לעמול בו או אפי' יש לו קניין אבל לא צמח לו ?! אז למה שיכיר בעמלך ? ולכן הוא יבוא לגנוב ממך (בהיתר כמובן כנ"ל) את עמלך ואת קניינך. מכאן שאתה נותן לו צדקה ?! אתה בעצם מבקש ומתחנן שהוא יכיר בקניינך ובעמלך.

כמו הפרט שנותן צדקה בשביל בקשת הכרה בקניין ובעמלך, כך בדיוק המשטר\הממשל שנותן צדקה הוא בעצם נותן שוחד להמונים שיכירו ויסכימו לקיומו של המשטר.

ולכן "צדקה" היא לא חסד ורחמים מצדינו רק להפך היא קנית ההסכמה של העניים לקניינינו ועמלינו. יוצא מכל האמור כאן שהפיכת צדקה למצווה ועוד מצווה נעלה ביותר ?! היא פשוט שקר קדוש בשביל ילדים (לחינוך לעיצוב המוח הפלסטי להיות רחמניים ורגשניים) ושקר קדוש בשביל טיפשים.

חג חירות שמח לכל בית ישראל ולכל בני אנוש.
מי ייתן שכולנו נהיה חכמים ונבונים שלא נצטרך יותר לשקרים קדושים.

בברכה

Max maxmen

כמה תגובות בפוסט המקורי

 • תמונת הפרופיל של Hadar Rottenberg
  לא הבנתי למה חזל מתייחסים אחרת לצדקה אצל ישראל ואצל הגויים?
  37 שבועות
 • תמונת הפרופיל של ‫מהפכה מחשבתית חברתית‬‎
  +Hadar Rottenberg שלום ידידי. חז"ל לא מדברים כאן על פרטים באומות (שאין שום ספק שהם נותנים צדקה כי לעומק כל חברה עומדת על חסד על דרך עולם חסד יבנה ורוב המדעים במיוחד מדעי הרפואה באים מפרטים שנותנים מעמלם למחקר) חז"ל מתייחסת כלפי הישויות\המשטרים והמלכות שהם נותנים צדקה, זה אך ורק כאינטרס צר לקיומו של המשטר, ולמה הם עושים זאת כי הם לא באמת ישרים כלומר הם רוצים לשמר את האי צדק שלהם ולכן הצדקה שלהם היא חטאת כי הצדקה משמרת את המשך רשעתם והבן.
  37 שבועות
 • תמונת הפרופיל של ‫מהפכה מחשבתית חברתית‬‎

  +Hadar Rottenberg צדיק, אני רואה עכשיו שהיה בזמנו דיון בעצכ"ח על שאלתך ראה כאן

  http://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?cat_id=24&topic_id=2785712&forum_id=1364

  ובדיון שם כנראה לא רציתי להיכנס עמם לעומקם של דברים אז הבאתי בזמנו חז"ל מאוד נפלא והנה.

  "דבר אחר,חסד לאומים חטאת: חסד שעשו אנשי נינוה היא הייתה תוכחה לישראל, אמר להם הקודש ברוך הוא לישראל כלום יש בכם לעשות תשובה לפני כדרך שעשו אנשי נינוה ???"

  כלומר החסד של הגויים הם חטאת לבני ישראל.
  כלומר כל זמן שהגויים לא עושים חסד, אז יש לבני ישראל תירוץ למה הם לא עושים חסד, אבל שהגויים עושים חסד, אז בני ישראל ממש חוטאים. ולכן חסד לאומים חטאת = בני ישראל חוטאים.

<span dir=rtl>6תגובות ל‘צדקה ?! השקר הקדוש של האנושות !’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s