אלוהי בני ישראל חלק ב'

"אלוהי בני ישראל חלק ב'"

בחלק הזה ברצוני להעמיק בחוקה שיוצר את האלוהי בני ישראל. כלומר כמו בתמונה של המפלצת שביד ימין חרב = כוח\כיבוש ויד שמאל שרביט = חוקה, אצל אלוהי בני ישראל אין חרב, אז מה יש לה ? מה מהעמיד אותה כישות כאלוהי ?

נחזור לרגע למפלצת של הובס (זאתי שבתמונה). במפלצת של הובס מובן שקיבוץ פרטים ככוח עם חרב מהעמיד את הקניין כלומר הקניין עומד על כוח החרב. ובתוך הישות בתקופה המודרנית הפרט מקבל זכות קניין אך ורק על ידי אליל הכסף = עבודה לטייקון = עבד לנצח.(לא לגמרי נכון כי לגבי דיור רק כשלושים אחוז ממשק הבית הולך לדיור שזה אומר שהישות נותנת לו 70% מכוח החרב\כיבוש)

בכל אופן שהקניין עומדת על כוח החרב\כיבוש, הצדק והמשפט היא קלישאה. אותו דבר אצל אליל הכסף בתוך הישות\המפלצת, אם הקניין ודיני ממון עומדים על אליל הכסף, אז לעולם אין צדק ומשפט והיא כנ"ל קלישאה. כלומר המוסר והערכים הם מהבטן. ולכן מתווכחים לנצח ומכאן הגענו להמצאת הרוב, כלומר במקום לריב לנצח, נכריעה ברוב ככה לא נריב = דמוקרטיה. וכנודע שאתה מהעמיד את המוסר והערכים על רוב, אתה יכול גם לקבל רוב פשיסטי כמו שלהיטלר הגרמני היית רוב. אז שוב המוסר והערכים הם קלישאה. אותו דבר שאנו עוברים לכל נושא מוסרי וערכי ומסורתי = מסורת שתעלו על מחשבותיכם, אין בו לא חכמה ולא בינה ולא דעת הכל אקראי והכל מהבטן שמוכרע על ידי רוב = כוח החרב.

אז לעומק הכל עומד על כוח החרב.

ומה קורה לפרט בישות הזו ? כלומר אמרנו שקיומו של המפלצת והמוסר והערכים לעומק עומדים על כוח החרב. אבל מה קורה לפרט ? הוא כמובן אמור לוותר על החירות והחופש לטובת המפלצת עד כדי כך שעל פי השופט ברק אין לו אפי' זכות מוקנה לנשום. כלומר אם יש לו סוג של חירות, אז הוא כאילו מקבל אותו מהאדון המפלצת הנ"ל של הובס וזה כמובן על תנאי. אפשר לדמות את זה לעבד שאדונו נותן לו כמה שעות של חופש וחירות האם זה חופש וחירות ? הרי בכלא גם מקבלים כמה שעות לטייל בחוץ.

אז לעומק חירות וחופש אצל המפלצת היא קלישאה.

מכאן נעבור לאלוהי בני ישראל.

וכאמור אצל אלוהי בני ישראל אין חרב, אז על מה עומדת הישות והמוסר והערכים ? כלומר מה מהעמיד אותו ומה מפיל אותו ? למשל זה אלפי שנים אנו מפסידים בכל דור ודור כ80% מהאומה\הישות, אז לכאורה היא נופלת בכל דור ודור שוב ושוב. ככה שהיא בעצם עומדת ונופלת כל הזמן על דרך שבע ייפול צדיק וקם. אז מה מפיל אותו ומה מקים אותו בחזרה ?

נווו, אייך לא: ברית מילה והתורה\חוקה, היא היא המצילה את אלוהי בני ישראל מהכחדה. ואייך ? מה סגולת ברית מילה ומה יש במקרא שמצליחה להציל את אלוהינו בכל פעם מחדש ?

ובכן, נחזור על הידוע כבר לקוראים שלי ועמכם הסליחה.

ובכן, מה יש בחוקה שלנו שמצילה אותנו כל פעם מחדש, מה עוד על פי החוקה לעולם לא היינו אמורים ליפול בכלל. כלומר אילו היינו מקיימים את החוקה אז לעולם לא היינו נופלים.

אז רגע רגע, זה לא הזוי, אני רציני ? ובכן כן כן אני רציני בהחלט והיופי של החוקה שלנו היא שאי אפשר להתווכח על כך כלומר כל בן אנוש חייב להסכים עם החוקה הזו (בהנחה שיש לכל בן אנוש את אותו בינה אחדותית). כמובן יש לו בחירה לא לקבל אותה ואת תובנותיה, אבל שכלית אלוהית הוא מודה בחוקה. ומה שהכי יפה בחוקה היא שכל חוק ונורמה = מוסר וערכים, עומדים על צוק איתן = על אחדות הבינה האלוהית. ועיקר העיקרים החירות והחופש של הפרט היא אבסולוטית.

נכון שבגלות באופן פיזית אנו לא בני חורין = גלות, אבל אנו תמיד בני חורין ברוח בנפש ובנשמה. אבל אם רק נקיים את החוקה כמו שצריך אז גם נהיה בני חורין פיזית וגשמית ולעולם לא ניפול יותר. בעיקר נקבל את אלוהי בני ישראל בחזרה.

ובכן נתחיל ותחזיקו לי אצבעות.

אמרנו שכל ישות מורכבת מפרטים, פרטים אפשר להפוך לרובוטים עם חרב וכפיה ככה הכל עומד על כוח החרב כולל הדמוקרטיות כנ"ל. ואפשר לכנס פרטים עם חכמה בינה ודעת עם חופש מוחלט.

אייך אתה מכנס פרטים בחכמה בינה ודעת כאמצעי חברתי לפרט = ישות\אלוהי ?! אך ורק שאתה מראש אומר לו שאתה בן חורין באופן מוחלט ואתה הוא זה שחייב לומר שכל העולם נברא בשבילי. וזה פשוט נכון כלומר לא שיש מישהו שנותן לו לומר זאת, זה פשוט ככה במציאות.

אם ככה, בשביל מה הוא צריך חברה אם יש לו הכל בכל מכל כל ? הוא באמת לא צריך. הוא צריך אך ורק אישה ואישה צריכה (לא לגמרי) בעל. וכל זה אך ורק אם הוא רוצה לשרוד אישית + התפתחות התבונה באופן אבולוציוני. כלומר אף אדם לא היה מוליד אלא לשרידותו האישית ובעיקר התפתחות התבונה האישית והחברתית. שזה אומר מוסר וערכים יותר טובים וכמובן התפתחות מדעי הרפואה והאריכות ימים וכו' וכו'.

אז כל אדם בכדי לשרוד חייב את זולתו שבמקרה זה מדובר על נקבה שצריכה גבר וגבר שצריך נקבה. זה הגרעין החברתי הבסיסית והראשונית. וזה לעצמו כבר ישות\אלוהי ולכן במקורות נאמר שהשכינה (האל) שוכן בזוגות כלומר לעומק הזוג הזה הם כבר ישות\אלוהי.

והנה הישות מתחיל לצמוח, יש כבר ילדים. מה קורה עמם ? האם הם בני חורין או הם מחויבים להורים ולשיגעונותיהם ? אז לא, הילד הוא באותו מצב התחלתי כלומר הוא הוא האדם הראשון התנכי שחייב לומר שכל העולם נברא בשבילי, (הסיבה פשוטה מאוד, כי הולידו אותו בכפיה כלומר לא שאלו אותו האם הוא רוצה להיוולד. הזכות המוסרית הזו שיש לכל נולד היא זכות שאפי' האל האחד (עם ה' הידיעה) הבין מראש ולכן נתן לו את כל החופש והחירות. אותו דבר ההורים חייבים להבין שלעומק הילד לא שלהם מבחינת סמכות כמו שהאל לא לוקח את הסמכות לידיו) שהוא בתורו יקים את החברה הקטנה שלו.

זה הגאונות של התרגיל המקראי. תמיד אין אפשרות להקים ישות דמיונית = ע"ז. תמיד כל פרט הוא הוא ההתחלה שממנו ייוולד כל בני אנוש בעתיד בדיוק כמו מהאדם הנבון הראשון המקראי נולדו כל בני אנוש.

ולכן תמיד אבל תמיד כל חברה (אפי' הגרעין החברתי הבסיסית שזה המשפחה הצעירה), היא אמצעי לפרט ולשרידותו הנצחית. ולכן נבין עכשיו לעומק את ההמנון שלנו: שמע ישראל השם אלוהינו (הישות שלנו מול כל הישויות והמפלצות כמו של הובס) ?! השם אחד = הפרט !!

תשימו לב, כאן נוצר והומצא חוקי המשפחה, שזה אומר שתי פרטים רוצים שרידות נצחית + התפתחות התבונה האישית בתמידיות אצל צאצאיהם לדורי דורות. ולכן הם סוגרים דיל נצחי להיות נאמן אחת לשני שזה אומר מוותרים על חופש למען המטרה והיא השרידות האישית הנצחית כנ"ל.

אמרנו כבר שהנקבה ידה על העליונה כלומר בשביל הדור הראשון היא לא צריכה את חוקי המשפחה הרי תמיד הילד שלה, מה שאין כן הגבר לעולם לא בטוח שהילד שלו ולכן הוא חייב את נאמנותה. מכאן המצאת חוקי המשפחה כלומר מכאן הצורך בהסכם נישואין שזה אומר שתיהם מוותרים לסקסקס כל מה שזז (ולכן הנקבה באמת פטורה מפרו ורבו בכדי ליצור ביקוש אצל הגבר, ככה הוא יהיה חייב להבטיח לה את הכתובה הפמיניסטית היהודית). לדור הבא כלומר לבנים הזכרים שלה היא צריכה את חוקי המשפחה הרי הם לא ישרדו בלעדי חוקי המשפחה.

שאר איסורי העריות כמו להתחתן עם האימא או עם אחות וכו' ?! בנויים על החשיבה האבולוציונית שאומרת שכל דור מתפתחת, כלומר אמרנו שלא רק השרידות האישית המטרה, המטרה היא בעיקר ההתפתחות האבולוציונית התבונית ולכן אתה לא מתחתן עם האימה שיכולת להביא לה דור שלישי. ראו בדף בשם: "למה לא להתחתן עם בתי\אחותי\אמי\נכדתי ??" יותר בהרחבה.

השאלה המוסרית שכל אחד חייב לשאול היא, אייך אתה מנכס לעצמך אישה, או אייך אישה מנכסת לעצמה גבר לתמיד ? הרי אם כל העולם נברא בשבילי אז מעצם חוקי המשפחה שהמצאנו הרגע, אתה שולל ממני לסקסקס את אשתך או אותך וכן ההפך אתה מונע מאשתך לסקסקס אותי ? תשיבו שזה רצונם ? אוקיי תנו לי לנסות לפחות !! כלומר למה בעל או אישה רואים בניסיון לנסות עצמו (כלומר להתחיל עם אשתך) כעוול ?

כאן בא החובה על כל הורה לחתן את צאצאיו, כלומר זה חובה על ההורים ועל החברה שלכל אחד יהיה בת\ן זוג. אחרת באמת ההסכם הנישואין לא קבילים. הם גם לא קבילים במציאות ולא רק שזה לא קביל מוסרית. מכאן גם המנהג ההקפדה לשלם על שידוכים מהמיטב אפי' שאת השידוך עשה מישהו קרוב ביותר כמו אח או אחות וכדומה.

כלומר בסוף כל סוף כל אחד רוצה את שלילת החופש בסקס בשביל המטרה הנ"ל, ולכן ההסכם הנישואין קביל על פי הצוו הקטגורי של קאנט והלל התלמודי. אבל התנאי היא שנדאג כהורים כחובה לחתן אותם, ובעיקר חברתית נדאג לכל פרט להשיג בן\ת זוג. ולכן מובן למה אנו כזוגות רואים אפי' בניסיון לשכנע אחת מבני הזוג לבגוד, היא כבר עוול. הרי יש לך אישה או תשיג לך אישה פנויה.

במצב שנחרב כל בני אנוש ח"ו ונשארו נקבה אחת וחמש גברים או ההפך שנשאר רק גבר אחד עם חמש נקבות, אז בוודאי שכל נישואין לא יהיו קבילים, כלומר כל גבר יכול להתחתן עמם (ברצון שמגיע משכנוע כמובן) אך ורק לזמן מוגבל ככה כל גבר יזכה לשרידות אישית נצחית כנ"ל. ושוב אנו מדברים על עובדות, כלומר עובדתי הנישואין לא קביל כי כל גבר ינסה ודיי בצדק לנכס אותה לעצמו. ובמקרה השני אותו דבר.

(ע"כ זה היית שיעור קצרצר בתורת המשחקים)

ובכן הזוג הזה צריך קניין, (נדלג הפעם על סיפור המקרא ונלך ישר להמצאת הקניין) כלומר צריכים חקלאות. אבל שוב כל העולם נברא בשבילי אז אייך קניין ? ואם אין קניין אז כל עמלי והצמיחה שלי בחקלאות אפשר לקחת לי בלי שום בעיה, הרי אין לא תגנוב בלי המצאת הקניין ?!

אז שוב כמו במקרה חוקי המשפחה והסכם הנישואין אנו באותו דילמה. ולכן באמת המצאת הקניין אפשר אך ורק על ידי חלוקה וזה מה שנח ובניו עשו ומכאן הומצאה הדינים והמוסר והערכים כנ"ל בפרק הראשון של המאמר. וכנ"ל אי אפשר חלוקה בלי לקחת בחשבון כל נולד בכל רגע ליקום, ולכן הומצאה הירושה. שזה אומר שכל הורה חייב לתת ירושה לבניו, בלעדיו אין קניין גם להורה עצמו.

אז כבר עכשיו אפשר להבין מה מהעמיד את אלוהי בני ישראל ? 1, חוקי המשפחה 2, המצאת הקניין והירושה על ידי חלוקה בגורל.

אז שוב, שאלנו לגבי נישואין אייך אתה מנכס אישה או גבר לעצמך אם כל העולם נברא בשבילי ?! אז אותו שאלה נשאל אייך אתה מנכס את הטבע בשבילך כקניין פרטי אם כל העולם נברא בשבילי ? ואמרנו שכמו בנישואין אין הנישואין קביל בלי שלכל אדם יש את האפשרות לנכס לעצמו בעל או אישה ככה אין קניין בלי שלכל אחד יש את האפשרות לנכס חלק מהטבע כקניין לעצמו.

זה עוד לא מספיק הרי אם לא צלח למשפחה בנחלתם באותו עונה, אז מה, ימותו מרעב כי החלטנו להמציא את הקניין ? הרי לפני המצאת הקניין היית לו את כל הטבע ככה שלעולם לא ימות מרעב, והנה המצאת הקניין שוללת ממנו את כל הטבע והוא הולך למות מרעב ?! הוא ומשפחתו ?! על כן הגיע המצאת הכנסת האורחים של אברהם אבינו = צדקה מלשון צדק. כלומר הדוגמטיים והפנאטיים חושבים שצדקה זה סוג של טוב לב או מה, יעני מרגיש צדיק, אבל הנאור יבין מכאן שזה פשוט חלק מתורת המשחקים הפשוטה. כלומר אינטרס אישי, יותר נכון שוחד לעני שהוא בטובו יקבל את קנייניו ויקבל על עצמו את הצוו של לא תגנוב אפי' שהצוו כלפיו לא קביל כלומר מותר לו לגנוב. (ראו את הפוסט בשם:  "צדקה ?! השקר הקדוש של האנושות !"  ביתר הרחבה)

והנה כל המוסר והערכים עומדים על צוק איתן שלא צריך יותר לגננת ולמשטר ולחרב. ובעיקר לא צריך למפלצת שנקרא ריבון שתיתן לנו זכות לנשום.

איפה הקניין שלנו ? ארץ ישראל היא הירושה שלנו מחלוקת נח ובניו !! ומכאן תבינו למה מי שגר בחול, כאילו אין לו אלוהי. ומכאן תבינו לעומק את דברי האבן עזרא שאומר שלמי שיש חלק בארץ ישראל (חלק קנייני במציאות) יש לו חלק לעולם הבא. ולמה ? כי לצאצאיו יש את הטבע, מה שאין כן בחול אין לך את הטבע כי אתה תחת המפלצת של הובס שהוא הריבון הדמיוני שאתה צריך לבקש ממנו רשות לנשום.

זה חוקי היסוד של אלוהי בני ישראל: 1, חוקי המשפחה 2, הקניין והירושה כולל הכנסת אורחים. בלעדיהם, אין אלוהי בני ישראל וכמובן הפרט נכחד אישית = עונש כרת. (בהמשך נראה שיש עוד חוקי יסוד)

עכשיו הגיע הזמן לטפל באליל הכסף. הרי אמרנו (בחלק הראשון של המאמר) שאם כל הכבוד לישויות הדמיוניות\המפלצתיות של הובס וכדומה, אליל הכסף הוא מעל כולם, אז אייך אלוהי בני ישראל מתגבר עליו ?

בכדי להבין את אליל הכסף, נצטרך בקצרה לתת לעצמינו שיעור קצר בכלכלה. (ולקוראים הוותיקים הסליחה)

ובכן, אמרנו שכל משפחה יושבת בתוך נחלתו שירש מאבותיו ומצמיח לעצמו את צרכיו. אבל אם נחשוב נראה שאין סיכוי שלאדם יהיה את כל צרכיו אם יעמול בעצמו לבד. ולכן עדיף לכל משפחה לעמול על דבר אחד ספציפית ואז נעשה חליפין בין המשפחות. כלומר נחלק את העבודה בין כל המשפחות. אחד יעשה חיטה ואחד יעשה לחם ואחד יעשה חלב ואחד בדים ואחד בגדים וכו' וכו' = "חלוקת העובדה".

אוקיי, עדיף לנו חלוקת העובדה. (תשימו לב שאצל אלוהי בני ישראל זה תמיד שאלה של רצון, כלומר קניין פרטי יש לכל אחד ויכול להסתפק עם מה שהוא יכול להשיג בנחלתו + משאבי הטבע ששייכת לכולם כמו הגז הטבעי וים המלח והמים. לא כך באלוהי המפלצות של האומות, שם נכפה על הרובוטים להיות חלק בחלוקת העבודה על ידי שלילת הטבע מראש כלומר אסור לו לאגור אפי' מים לעצמו ומי מדבר על נחלה שאסור לו להתנחל. ובמפלצות היותר נבונות והיותר מתורבתות נקבל 70% מדיור לפחות, מה שאין כן אצל מנוולי האוצר שבארץ ירושתינו אפי' אחוז מדיור לא תקבל. על כך נאמר שהם יורדים ?! יורדים עד התהום !! בכל אופן אצל המפלצות חייבים ליצור ביקוש, אחרת לא תהיה צמיחה לטייקונים הרי אסור לחלק את הצמיחה בשוויון. כלומר גם כפיה להיות חלק בחלוקת העבודה וגם גזלת הצמיחה של כולנו לטובת הטייקון האקראי ובעיקר הטיפש. ואני מקווה שאחרי המאמר הזה תבינו למה הוא טיפש).

עכשיו אייך יגיע כל העמל של המשפחות אחד לשני ? כלומר אוקיי, עשיתי בדים או חלב, אייך אני מקבל לחם ובגדים ? ובכן אנו ממציאים מטבע של ניר או קובץ אלקטרוני = כסף והיא בעצם שטר בעלות על עמלי. כלומר שעת עמל = סכום כסף. ואם כולנו מחליפין את עמלינו לכסף. אז קל מאוד להשיג את כל הצרכים שלנו בחליפין.

כל הכסף הזה היא דמיון פרוע, אפי' שנעשה את הכסף מזהב וכסף אמיתי אין לו ערך לעצמו, לא כברזל ולא כאוכל. זה פשוט קבענו שרירותית שזה האמצעי חליפין שלנו.

בעצם השטר בעלות על עמלינו מסתובב שם בחוץ.

עכשיו מגיע כוחו של אליל הכסף, שעם הכוח הזה הוא מצליח לקנות את כל כדור הארץ לעצמו ולהפוך את כולנו לעבדים. כלומר הגולם קם על יוצריו. מה כוחו של הכסף ? ובכן הכסף מכנס את ההון אצל יחידים. זה החוק הראשוני של אליל הכסף. ורוב בני אנוש הפנאטים אוהבים אותו כל כך כי בדמיונם הפנאטית אולי הוא יזכה להיות זה שיקנה את כל כדור הארץ וכולנו נהיה לו עבדים ?! לכו ספרו לו שעד שהוא יזכה בכך אולי, בינתיים הוא עבד למישהו אחר. אבל פנאט נשאר פנאט.

משה רבינו למד את כוחו של אליל הכסף בסיפור יוסף ופרעה במצרים שהצליחו לקנות את כל מצרים כקניין פרטי למלך וכמובן קנו את כל אזרחי מצרים לעבדים. ולכן רצה כלכלה בלי כסף כמו השבט האינקה ביבשת אמריקה שחיו כך אלפי שנים. אבל החיסרון של כלכלה וחליפין בלי כסף היא שאין הרבה סחורה יש רק מן. כלומר האספסוף זעקו: זָכַרְנוּ אֶת הַדָּגָה אֲשֶׁר נֹאכַל בְּמִצְרַיִם חִנָּם אֵת הַקִּשֻּׁאִים וְאֵת הָאֲבַטִּחִים וְאֶת הֶחָצִיר וְאֶת הַבְּצָלִים וְאֶת הַשּׁוּמִים. ועתה נפשנו יבשה, אין כול–בלתי, אל-המן עינינו

אז משה רבינו מציע דבר דיי פשוט. ואמר: למה הכסף מכנס את עצמו ? פשוט מאוד, כל דבר בטבע נכחד, כלומר עמלתי והצמחתי, אבל הצמיחה נאכלת ונכחדת. אפי' אם בניתי משהו מאבן כמו בית, היא תיכחד בלי עמל תמידי. אפי' בניתי גשר מברזל, הגשר חייב עמל תמידי. כלומר אין בטבע נצח (הרי לכן אנו מולידים ילדים בכדי לשרוד לנצח), והנה המצאת הכסף הדמיוני לכאורה מצליחה לשמור על עמלי לנצח (זה עוד סיבה למה בני אנוש אוהבים כסף), אבל לא שמים לב שנצח = חור שחור, כמו בטבע כל גלקסיה כביכול חושבת שהנה היא חייה לנצח ומתפשטת לאין סוף ושהיא הולכת לנצח את היקום כולו את הבריאה ?! ככה הכסף חושב שהוא נצחי ולכן הוא ממש האלוהי הבלעדי. מה שהוא והגלקסיה לא יודעים שיש חור שחור שמכנס את הכל עד הפיצוץ. בקיצור אין דבר כזה נצח ביקום. החור השחור אצל אליל הכסף היא המרד החברתי, כלומר נפילות האימפריות בכל ההיסטוריה וכמובן ההפיכות החברתיות בכל חברה ואומה. כלומר אין סיכוי שבני אנוש יהיו עבדים לעולם. חז"ל עשו חשבון שזה קורה כל שבעים שנה בכל האומות. אבל בינתיים רוב הפרטים נכחדים כלומר עונש כרת, ואז בשביל מה עמלנו מתחילה ? (כלומר לוותר לסקסקס כל דבר שזז ולהיכלא לכלא המשפחתי לכל החיים וכו' וכו' ?!)

בקיצור משה רבינו בכדי להשתמש עם אליל הכסף, הוא מציב תנאים מראש 1, ביטול הכסף כל שבע שנים. 2, איסור ריבית, כי הריבית מכנסת את ההון אצל יחידים במהירות האור. (גם כל נצח הוא בהכרח עקר שלא מוליד הרי רק הנכחד צריך הולדה והנה כסף שהוא כביכול נצחי הוא בהכרח עקר אז אייך הוא מוליד ריבית ? מכאן שריבית הוא שקר מהיסוד) 3, אי אפשר למכור את הנחלה לצמיתות. 4, אדם לא יכול להימכר לעבד רק שבע שנים. 5, שמיטה ויובל.

(אגב: משה רבינו היה פרגמטיסט מושבע. הוא נכנע כמעט לכל, גם לעגל = המשכן וגם לכסף מול המן ועוד ועוד שלא כאן המקום להרחיב)

למה שבע שנים ולא שמנה או שש ? ובכן יש הרבה טעמים, אבל מה שאני אהבתי היא הפילוסופיה של ימי קדם שבנויה על שבע. למשל הלוח העברי הראשון של חנוך היית של שבעיות (עיינו בספר חנוך ובספר היובלים), כל מחלה עונתי היא שבע ימים ועוד ועוד.

זה הכוח של אלוהי בני ישראל. וזה מה שמקיים אותו. ומה מכחד אותו כמעט באופן טוטלי (אילולי ברית המילה) ?! 1, ע"ז = ישויות דמיוניות כמו המפלצת של הובס בתמונה של הפוסט = אלוהים אחרים. 2, אי שמירה על שמיטה ויובל. מכאן תבינו למה כל קללות התורה נאמרות אך ורק על שתי העוונות האלו, 1, ע"ז ו2, אי שמירה על שמטיה ויובל. ומהם הקללות ? 1, גלות = עבדות 2, הכחדת רוב האומה = 80% הפסד לאלוהי בני ישראל.

לסיכום:

מה מהעמיד את אלוהי בני ישראל ? 1, חוקי המשפחה 2, קניין וירושה על ידי חלוקה בגורל + הכנסת אורחים = צדקה מלשון צדק. 3, שמיטת כספים ושמיטת הארץ והעבדות ויובל.

המציאות היית שלא שמרו על חוקי המשפחה ולכן נולדו ממזרים שהם המסכנים בגלל השיטה\החוקה הנ"ל נולדים בלי הטבע. (ראו את המאמר בשם: כולנו ממזרים  )
גם בני אנוש קצת פנאטים ולכן שללו מחלק מצאצאיהם את הירושה ככה נוצר מצב שנולדים ילדים בלי הטבע, מה עוד שבט לוי לא ירש את הארץ כי היו עבדי החברה, אבל זה לא צלח כלומר הם כבר דאגו לגזול את ההמונים על ידי טריקים, מכאן חטאם של בני עלי ובני שמואל הנביא ולכן כלפיהם המוסר והערכים לא קבילים ואז צריך להעמיד שוטר וגננת וכפיה וכו' וכו' וככה הקימו את המלכות הכפייתית והשאר היסטוריה. ולכן יחזקאל הנביא מציב תנאים חדשים. 1, גם שבט לוי נוחל כמו כולם. 2, גם ממזר וגר נוחלים בארץ. וככה אמורים כל העמים להתנהג ככה יקוים אבטחת חז"ל שעתידה ארץ ישראל להתפשט לכל הארצות = שכל העמים ינהגו באותו חשיבה אלוהית. ואז הגענו לגאולה האמיתית = חירות האדם באופן אבסולוטית.

נווו שמענו ליחזקאל הנביא אחרי שחזרנו לארץ אחרי חורבן בית ראשון ? אז לא !! ושוב יצאנו לגלות ושוב אנו מפסידים תמיד כ80% מהאומה = כרת רוב האומה. שזה אומר לכל פרט בהווה יש סיכוי טוב שיכחד אישית, ואז בשביל מה כל העמל שלנו שהם הבנים והבנות שלנו ?!

אז מה מצבו של אלוהי בני ישראל כהיום ? הוא ישן עמוק עמוק. ואפשר לעורר אותו כלומר יש את הכלים שהם הבתי כנסיות והבתי מדרשות, ומה עוד שהאבולוציה ההתפתחותית נתנה לנו את הרשת החברתית, אז למה אנו לא מעירים אותו לעזאזל ?!

בינתיים אנו מקבלים את כל התוכחה = קללות התורה במלואו. ואנו שותקים ?! אנחנו חייבים להבין שאלוהי בני ישראל לא דורש חרב ולא דורש טרחה גדולה, רק את הפה, הוא דורש רק את הפה על דרך "אין כוחנו אלא בפה" אז למה אנו לא פותחים את הפה ? האם אנו במנזר השתקנים ??

לסיום:

נוו יש אלוהים או אין ח"ו ? ובכן האל האחד קיים אצל כולנו כולל האתאיסטים כנ"ל מעצם העובדה שכולנו מודים באחדות הבינה. וזה הרלוונטיות הבלעדית בשאלה האם הוא קיים או לא ח"ו. ולכן לדעתי אין חיה כזו שיכולה להכחיש אותו.

לגבי אלוהי בני ישראל. התשובה מורכבת. כלומר עצם שהיהודי קיים אז הוא קיים בקושי על ידי ברית המילה (ראו את המאמר בשם: ברית מילה בשביל מה? ואת המאמר בשם: "למה לדעתי כן תמולי את בנייך" ) אבל כולנו חייבים להודות שהוא ישן שינה עמוקה מאוד.

האם יש סיכוי שנעיר אותו איי פעם ?! אני אישית אופטימי לגמרי, אחרת לא הייתי מתחתן ומוליד את ילדי לריק ולסבל. כלומר הסיבה היחידה שבני אנוש פועלים בכלל, היא התקווה. למי שאין תקווה, אין לו חיים.

מי ייתן שכל בני אנוש יתעוררו כבר להשתחרר מעבדות לחירות אמיתית אמן ואמן

בברכה

Max maxmen

אלוהי בני ישראל – חלק שלישי

 

<span dir=rtl>4תגובות ל‘אלוהי בני ישראל חלק ב'’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s