גניבת אפיקומן

גניבת אפיקומן

עומק המנהג לגנוב את האפיקומן בליל הסדר

מיד בתחילת ליל הסדר כל עם ישראל מכריז "כל דכפין ייתי וייכול, כל דצריך ייתי ויפסח"  תרגום: כל מי שרעב, יבוא לאכול וכו'.

מה פשר ההכרזה הזאתי ? והכי מה שאמור להטריף אותנו, זה המנהג לגנוב את האפיקומן. יש כאן דרישה לעבור על עוון של "לא תגנוב" שהוא עוון מן התורה, ועוד יותר מיזה, ממש מחנכים את הילדים בכך, כלומר בעיקר עושים את זה הילדים (לא רק אבל בכל זאת), ככה שיש כאן דרישה מהילדים לגנוב. מה פשר המנהג המטריף הזה ??

יש עוד מנהג קדמונים שבליל הסדר לא נועלים את פתח הבית כל הלילה ולא אומרים קריאת שמע (רק הפרשיה הראשונה) כלומר הלילה הזה משומר ממזיקים = ליל שימורים. אבל לעומק דלתות הבתים נעולים בלילה וביום לא רק לשמירה ממזיקים, הרי כתוב שבלעם הרשע ראה את בני ישראל שוכן לשבטיו (כלומר ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, שלא יציץ לתוך אהל חבירו) הוא התפלא ואמר: "מה טבו אהליך יעקב משכנותיך ישראל" כלומר ראה את רמת בני ישראל במדבר בצניעות, הצניעות נדרשת שלא נבוא לידי קנאה ועין רע כלפי הזולת וכמובן שלא נבוא לידי רכילות ולשון הרע. ולכן אוהליהם היו בנויים בצורה כזו שאף פתח לא היה מכוון לפתח חברו\שכנו. על כל פנים דלת נעול היא גם לצניעות ולכן מה פשר המנהג לא לנעול את דלתות הבתים בליל הסדר ??

אזהרה:

המאמר הזה הוא בגדר "זכה ?! נעשית לו סם החיים !! לא זכה ?! נעשית לו סם המוות !!" ולכן המאמר מאוד לא מומלץ לאנשים דוגמטיים ובלתי מעמיקים.

ובכן נתחיל לחפור אבל אני מבקש מכולם לעקוב אחרי ולהעמיק בדברי ככה נבין לעומק את העניין וגם תהיה לכם דרשה עמוקה לומר בליל הסדר.

ובכן כל אחד יודע מה מסמל החג הזה ובעיקר מה מסמל ליל הסדר, החג הזה מסמל "חירות האדם". בליל הסדר חייב האדם להרגיש בן חורין. ומי שלמד להבין מהי חירות אבסולוטית, יודע שכל זמן שקיים קניינים, אז האדם לא באמת בן חורין. מתי האדם בן חורין באופן אבסולוטית ?! רק שאין קניינים כמו הלקטים\ציידים של פעם וכמו כל האורגניזמים שלא מכירים בקניין. כלומר האדם מלקט בטבע וצד בטבע ויש לו שפע גדול, ונשאר לו רק לעסוק בתובנות. זאת החירות המיוחלת של כל אדם.

מכאן ההכרזה בליל הסדר "כל דכפין ייתי וייכול" (תרגום: כל מי שרעב יבוא לאכול) כלומר היום אנו כמו הלקטים\ציידים אין קניין, בוטל הקניינים והבית פתוח לכל מי שרוצה לבוא ולאכול.

המעמיקים כבר יודעים שבלי המצאת הקניין אין את הצו של לא תגנוב, יותר נכון לומר שאין רלוונטיות לקניין כל זמן שלא חוקקנו את הצו המוסרי של לא תגנוב וכן ההפך, אי אפשר לחוקק את הלא תגנוב בלי שיש לכל אחד ביקום קניין הרי כלפיו לא חל הלא תגנוב אם אין לו קניין (זה לעומק החוק שמתנות עניים העניים לוקחים אפי' בכוח על ידי בית דין). והמעמיקים ביותר, שיורדים לעמקים שבעמקים, יודעים (ושלא יגלו את זה ברחוב) שאפי' לא תרצח אי אפשר לחוקק לפני המצאת הקניין. כלומר האורגניזמים הורגים וטורפים וככה נהגו דור המבול. ובאמת עד אחרי המבול עוד לא נחקקת הלא תרצח באנושות. כלומר שאדם רעב למה שלא יטרוף ? זה מה שעושים רוב האורגניזמים ואין סיבה שחיית האדם לא יתנהג כך, וככה באמת נהגו, רצחו וגנבו את עמל זולתם ולא צריך לספר מה היה = המבול = אנרכיה ואנדרלמוסיה אנושית.

חייבים אנו לא לשכוח שזה לא חייב להיות ככה, כלומר יש אורגניזמים שלא רוצחים ולא גוזלים, למשל כל בעלי החיים הטהורות למעשה לא טורפים ולא גונבים. ככה שהאדם ידע ללמוד מבעלי החיים הטהורות להתנהג בתבונה ובמוסר וערכים באופן אינטואיטיבית ולהיות בני חורין באמת. ובאמת היו דורות שלמים מאדם התבוני הראשון (זה שהמציא את חוקי המשפחה והחקלאות והלוח שנה) עד נח, המשפחות השורדות נהגו כבני חורין בלי לרצוח ולגנוב ולכן ניצלו מהמבול. אבל נח כבר הבין שלבניו הוא חייב להמציא את הקניין, ואייך ממציאים את הקניין ? נח כבר ידע אינטואיטיבית מהצו הקטגורי של קאנט, (ראו את הפוסט בשם "קניין" הצוו הקטגורי של קאנט) וידע שבלי שכל נולד ייוולד עם קניין אין חוקי הלא תרצח והלא תגנוב חל כלפיו כלומר מותר לו לרצוח ולגנוב. כלומר בכדי להמציא את הקניין ושהוא יהיה קביל ושכל בן אנוש יכיר בקניינים שלך ויכיר בצווים של לא תרצח ולא תגנוב ?! כל בן אנוש חייב להיוולד עם הטבע = קניין פרטי. ולכן נח מחלק את היבשות בגורל אקראי וממציא את הירושה, כלומר כל אדם נולד עם ירושה, כי אי אפשר לחלק את היבשות בלי לקחת בחשבון את כל הנולדים בכל רגע ביקום (הרי הם כבר ייוולדו לטבע בלי הטבע כי הטבע כבר קנו על ידי החלוקה) ולכן הירושה היא היא הגושפנקא האלוהית שנוכל לעשות חלוקה בגורל = להמציא את הקניינים הפרטיים (ראו חוקה מהי ? וגם כולנו ממזרים ותבינו את הנושא לעומק).

זה הסיבה למה רק אחרי המבול הומצאה הדינים (= שבע מצוות בני נח שחלק מהם זה הדינים) ולא לפני כן. אני מקווה שעד כאן מובן.

אבל כאמור לעיל עדיף היה בלי קניינים בכלל, אילו התנהגנו כמו בעלי החיים הטהורות באינטואיטיביות, אז היינו בני חורין באמת. והיות שכבר נח הבין שזה לא יילך, כלומר בני אנוש עוד לא התפתחו להיות כאלה תבוניים אינטואיטיבית, ולכן כל הפחות בלילה אחד בשנה ננסה להתנהג כך כלומר ננסה להיות בני חורין באופן אבסולוטית שנדע מהי הכוכב הצפון שלנו של חירות אמיתית, ולכן חייב באמת כל אדם להרגיש בליל הסדר כבן חורין באופן אבסולוטית. ובכדי שזה יהיה באמת ככה, אז אנו מכריזים "כל דכפין ייתי וייכול" (תרגום: כל מי שרעב יבוא לאכול) כלומר אין בלילה הזה קניינים, וכבר למדנו להבין שאין קניינים ?! אין את הצו של לא תגנוב !! אבל מי יגנוב ?! הרי דיברנו על רמת מוסר אינטואיטיבית שאפי' בלי המצאת הקניינים לא גונבים כמו בעלי החיים הטהורות,  ולכן המנהג הקטן הזה לומר: כן כן מותר לגנוב (נכון שנותנים לגנוב רק את האפיקומן אבל בכל זאת זה מספיק בשביל לחנך את הילדים לא להיות דוגמטיים ולהבין לעומק מנין ואייך חוקקו את חוקי המוסר והערכים האנושיים), תגנבו את האפיקומן שלא נהיה שקרנים שמכריזים שאין קניינים ולמעשה לא נותנים לגנוב, ולכן אומרים: לא ולא, אנו רציניים לגמרי אין היום קניינים ומותר לגנוב (את האפיקומן כמובן ולא ח"ו דברים אחרים. איזי איזי,,, אנחנו עוד לא שם).

מכאן גם המנהג להשאיר פתוח את דלתות הבתים כל הלילה לומר שאנו מרגישים כבני חורין באמת בלי קניינים וכל מי שצריך לבוא לאכול\לישון יכול לבוא ואף אחד לא חושש שמישהו יגנוב לו. כלומר לא לנעול את הבית כל הלילה מסמל את החירות האמיתית בלי קניינים מצד אחד ומצד שני בלי פחד שמישהו ייקח\יגנוב\יגזול את עמלך. ראו גם מנשקי המזוזות מנשקי האקדחים – עומק מצוות קביעת מזוזה לכבוד חג החירות

לסיכום:

1, אין האדם בן חורין באמת בלי הטבע, שהאדם יהיה בן חורין באמת, הוא צריך את הטבע. ולכן מכריזים אנו "כל דכפין ייתי וייכול" (תרגום: כל מי שרעב שיבוא ויאכל)

2, מאז ימי נח ובניו הומצאה הקניינים על ידי חלוקת הארצות בגורל (וזה לעומק הסיבה למה היהודי דורש את ארץ ישראל מכל הארצות כי זאת ארץ ירושתינו מהחלוקה ההיא. מצד שני זאת הסיבה שהתורה אוסר לכבוש את אדום ועמון ומואב וכו' וזאת הסיבה למה כיבוש משה = שבט גד וראובן, לא מביאים ביכורים כי זאת ארץ כובשה ולא ירושה. והבנו את זה לעומק. אני ממליץ לעיין בדפים הקודמים שלי בנושא) והמצאת הירושה שכל נולד ייוולד עם קניין פרטי משלו = בן חורין + הטבע. והיות שיוצא שיש כאלה שלא צלחו להם בנחלתם השנה והם ימותו מרעב בגלל הצווים של לא תגנוב ?? שהומצאה אחרי המצאת הקניין ? למה שהם יכירו בקניינים שאין להם כי לא צמח להם בנחלתם ? לכאורה המצאת הקניין לרעתם והם הולכים למות. ולכן התורה נותנת להם זכות לרדת לשדה של חברו ולקחת מתנות עניים אפי' בלי רשות ואפי בכוח על ידי בית דין. ולכן היום בליל הסדר מכריזים אנו שבוטל כל הקניינים ומכריזים בקול גדול "כל דכפין ייתי וייכול" (תרגום: כל מי שרעב שיבוא ויאכל)

3, הסברנו שלפני המצאת הקניין לא חוקקו את הצו של לא תגנוב, רק אחרי המצאת הקניין הוצרך לחוקק את הלא תגנוב ואת כל שאר הדינים. והיות שאנו מכריזים הלילה שאין קניינים, אז אין את הצו של לא תגנוב. אבל נוווו באמת, יגנבו לנו ?! בוודאי שלא !! ולכן הומצאה המנהג הזה לגנוב את האפיקומן בכדי להעביר לנו ולילדים את התובנות העמוקות האלה. מה עוד שלא נצא שקרנים לגמרי להכריז על ביטול הקניינים ולאסור לגנוב, הרי זאת דוגמטיות משווע, ולכן נתנו לנו משהו קטן לגנוב. (אפיקומן זה משהו קטן מבחינת ערך ממוני אבל גדול מבחינת ערך ליל הסדר, הרי אפיקומן חייבים כולם לאכול ככה שהגניבה תהיה גלויה ובפומבי שכולם ידעו שמישהו גנב אותם. כלומר והיות שכולם חייבים באפיקומן אז זה יהיה גלוי לכולם שגנבו אותם, ואז נשאל מה פשר המנהג, ואז כל המסובין יעמיקו בעניין, ככה נצא מהליל הסדר יותר תבוניים ונפסיק להיות דוגמטיים)

4, מכאן נבין למה המנהג לא לנעול את הבתים בליל פסח, לומר מצד אחד שאין קניינים וכל אחד יכול לבוא לבית לאכול ולישון, ומצד שני לא חוששים שמישהו ייקח\יגנוב\יגזול את עמלך, כלומר אנו בטוחים בבני אדם שהם מוסריים וערכיים אינטואיטיבית (כמו שלשלת האדם התבוני הראשון עד נח טרום המבול וכמו בעלי החיים הטהורים) בלי המצאת הקניינים והצו של לא תגנוב, לא כמו טרום המבול שכל בני אנוש התנהגו בחמת = גזל.

חג חירות שמח לכל בית ישראל ומי ייתן שנהיה כבר בני חורין באמת = חירות + הטבע, אמן ואמן,,,

בברכה

Max maxmen

<span dir=rtl>8תגובות ל‘גניבת אפיקומן’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s