דת יהודית = פמיניזם טבעית – חלק א'

דת יהודית = פמיניזם טבעית – חלק א'

נשים (ואפי' גברים) לא שמים לב שאחד מחלקי התורה והיהדות והלכה, הומצאה ונחקקה בעבר ומומצא ונחקקת בהווה ובעתיד על ידי נשים ורק על ידי נשים.

החלק הזה נקראת "דת יהודית" שעניינו בתחום הצניעות והתנהגות נשים ביניהם לבין בעליהם ואפי' בהרבה מהלכות\חומרות נידה שהומצאה על ידי נשים ורק על ידי נשים.

אם כל התורה כולה נחקקה (וגם נאסף מדורות קודמים, כלומר חוקים שהומצאה על ידי אדם הראשון ונח והאבות וכו' עוד לפני מדבר סיני) על ידי שלושה מנהיגי מדבר סיני שאחת מהם היית אישה (= מרים אחות משה, שתפקידה היית לדאוג למים פיזית ורוחניים לכלל הציבור –  משה דאג לאוכל פיזי ורוחני, ואהרן דאג לדיור פיזי ורוחני. אגב מכאן נלמד להבין שמנהיג דואג לפיזי בדיוק כמו לרוחני, יותר נכון אין להבדיל ביניהם), "דת יהודית" נחקקה ונחקקת אך ורק על ידי נשים.

לפני שנמשיך אני חייב לעצור לרגע ולחזור על הבסיס החשיבתית של היהדות, בכדי שנבין את הנושא לעומק.

ובכן כאמור בפוסטים הקודמים, החוקה היהודית נחקקת בשוק החופשי, בניגוד למשטר ולשלטון ששם החוקה נחקקת בכפיה ונאכפת בכפיה, ביהדות אין משטר ושלטון (כעיקרון בסיסי, כלומר היהדות נגד משטר ושלטון כי אז אנו עבדים למלך ולרוב, והיהדות דורשת את חירות האדם ושרידותו האישית + הטבע ) ככה שכל התורה וההלכה נחקקת בשוק החופשי. כלומר החוקה היא חוקה אישית ולא חוקה שלטונית כפייתית. היא אישית מבחינת זה שכל אחד\ת מקבלת אותה בבחירה חופשית וכאמור לעיל היא גם נחקקת באופן חופשי בשוק והשוק מחליט האם לאמץ את החוקה או לא. למשל הרמב"ם כתב את היד החזקה ולא היה לו שלטון או משטר, אפי' קהילה לא היה לו, והנה הוא שם אותו בשוק והשוק קיבל אותו, יש הרבה בהיסטוריה שעשו כמהו ולא הצליחו כמותו, אותו דבר בזמן חז"ל ובזמן בית שני, וכן עד ימינו אנו אותו דבר. קחו למשל דוגמא מהמאות האחרונות, נכתבו שלחן ערוך הרב והמשנה ברורה והם נכנסו לשוק והשוק קבע מה עדיף לו. אותו דבר בהמשך הדרך, כלומר ימשיכו לכתוב ספרי הלכה, והספר שתתקבל בשוק, הוא יזכה להיות הספר הסמכותי בציבור עד הדור הבא וכן חוזר חלילה וחלילה.

שאנו מדברים על ספר שלם של הלכות, אנו מדברים על מקבץ הלכות, כלומר כל הלכה נחקקת על ידי יחידים והיא נהפכת לחוק ציבורי באופן טבעי, ורק אחר כך בא אדם ומקבץ את כל החוקים האלה לספר אחת שלמה. למשל אדם הראשון (התבוני הראשון) חקק את החקלאות ואת השפה וכמובן את חוקי המשפחה. חנוך חקק את הלוח ואת החינוך. נח חקק את חוקי הקניין ובעקבותיהם את הצווים של לא תרצח והלא תגנוב ושאר הדינים שבאים אחרי המצאת הקניין. אברהם חקק את ברית המילה והכנסת האורחים, וכן שאר האבות כל אחד חקק את החוקים שלו עד משה רבינו שקיבץ את הכל (כולל החקיקה של דורו וכולל את חוקיו הוא) לתורה אחת. ואחריו שמואל הנביא ועזרא הספר ואז הפך כל התנ"ך לקנון. אחריו התחיל תקופת חז"ל שהתחילו לחוקק חוקים שוב על ידי יחידים ושוב בא בעל המשנה וקיבץ את כל ההלכות שנחקקו לספר אחת = המשנה וכן אחריו התלמודים וכו' וכו'

עכשיו נחזור לנושא המאמר.

אם כל חוק מחוקי התורה נחקקת על ידי יחידים, אין מנוס שבאופן טבעי הנשים הם חלק בלתי נפרד מהתהליך. זה אמור כלפי כל התורה כולה, כלומר בכל התורה אפשר לראות את עקבות ידיהן של נשים. אבל אני רוצה להדגיש כאן את החלק של התורה שהיא מעשה ידיהם של נשים בלבד ורק של נשים. החלק הזה נקראת "דת יהודית".

אני ברשותכם שוב אדגיש משהו בסיסי וחשוב שאנו חייבים לשים לב. ובכן אפי' בחוקי אנוש שהמשטרים השלטונות חושבים שהם הם המחוקקים, לעומק זה בכלל לא נכון. למעשה כל חוק אנושי נחקק על ידי יחיד תבוני שממציא אותו לשוק (בעיקר הוא מחוקק אותו לתוך הגרעין המשפחתי שלו, ומשם זה נהפך למסורת אצל צאצאיו האישיים שלו), והשוק קובע הלכה למעשה. המשטר והשלטון לוקח הכל מהמוכן בשוק כלומר כל חוקי המשטר למעשה בנויים על מסורת (ראו "חוקת חירות" הנודע של פרידריך האייק). הפרדוקס כמובן היא המשטר והכפייה, כלומר ברגע שאתה הופך חוק לחוק כפייתית, אתה בדרך כלל מפסיד. החוק חייב לבוא מתוך בחירה אישית כלומר האדם מציע משהו לתוך משפחתו האישי או לחבריו או לתלמידיו ומשם השוק קובע והיא נהפכת למסורת.

הברומטר איזה חוק שורד באנושות, היא פונקציה של תבונה טבעית. חוק משטרי לא ישרוד בדרך כלל אך ורק אם החוק ביסודו בא מהמסורת. למשל את חוקי המשפחה, המשטרים בכל הזמנים רצו ורוצים לבטל' הרי חוקי המשפחה הם אנטי תזה למשטר ושלטון, בכל זאת היא שורדת והיא תשרוד לנצח כי אין שרידות אישית לדורי דורות לאף אדם בלי חוקי המשפחה.

אם ביסודו חוקי המשפחה בא מגבר ואישה יחד (הרי אי אפשר חוקי המשפחה בלעדיהם ואמרנו שאי אפשר חוקי המשפחה בכפיה 1, כי רק משטר יכול לכפות 2, כי משטר לא רוצה בכלל את חוקי המשפחה.) ככה רוב החקיקה האנושית בא מהמשפחה כלומר היא נחקקת על ידי גברים ונשים יחד, ורק ככה היא שורדת באנושות. המשטר והכפייה רק מפריעים ובדרך כלל נלחמים מול החופש והחירות של הפרט וחוקיו כי הם בדרך כלל נוגדים לאינטרס של לייצני המשטר. וזאת הסיבה העמוקה למה אף משטר לא מחזיקה מעמד כלומר אף ישות חברתית לא שורדת לנצח. ואם מישהו ממציא ישות חברתית לאומית כפייתית, אז כמעט בטוח שהפרט אישית לא שורד בו, כי ישות לאומית סובלת מפרדוקס מובנה שמצד אחד היא חייבת את חוקי המשפחה לשמור על הגרעין הלאומי אבל בהווה היא כמו כל ישות חברתית אחרת שלא סובלת את חוקי המשפחה האישיים כי זה מפריע לה בשליטה בפרט, כי הפרט שייך לעצמו כלומר הוא בן חורין וכבן חורין הוא רוצה משפחה אישית ולא מעוניין בלאום הדמיוני. כלומר דבר ראשון החשוב ביותר אצלו זה חירותו האישית ושרידותו האישית לנצח שמושגת לו אך ורק על ידי חוקי המשפחה מצד שני הוא רוצה את הלאום כאמצעי לכך, ואז בא אנשי הדמיון הלאומני ולוקח לו את עמל הפרט לעצמו כלומר הלאום הדמיוני לוקחת לו את כל עמלו (גיוס הרווקים והרווקות למען הישות על חשבון הכחדה אישית של הרווק והרווקה, תוכיח זאת) ככה שפרטים רבים מאבדים את העניין בעמל הריק הזה ואז הלאום לא שורד לבסוף. והבעיה הדמוגרפית שלנו תוכיח זאת. זאת אומרת שעצם זה שהחברה לוקחת את עמלך, מביא שהפרט לא רואה הצלחה בשרידות אישית ולכן הוא לא מוליד. מה שאין כן הפרטים השייכים למגזר החרדי למשל, לא רואים שום פחד להוליד הרבה. כאמור משטר\חברה\לאום לא סובלת את חירות הפרט ושרידותו האישית. ולכן דווקא הישויות האלה מבוטלים ונכחדים לבסוף וכמובן המפסידים לבסוף הם חלק נכבד של הפרטים עצמם שלא זכו לשרידות אישית נצחית. אבל מצד החוקה האנושית, החוקה מעוברת על ידי הפרטים = מסורת. והיא העומדת ביסוד של כל חוקה וחוקה, אם זה חוקה אישית כמו היהדות ואם זה חוקה משטרים בהווה, כולם נסמכים על המסורת. והמסורת עצמו נחקקת כאמור על ידי יחידים תבוניים נשים כגברים יחד. מי שעינו בראשו מבין שעברת המסורת עצמה לדורות נעשתה על ידי נשים הרי החינוך בידיהם ולא בבעליהם הגברים. כלומר לא רק בחקיקה הם חלק בלתי נפרד, הם החלק העיקרית בעברתה לדורי דורות = מסורת שבלי המסורת אין חוקה בכלל. כלומר נשים הם סיבת המסורת עצמו (התהליך שעושה את המסורת עצמה) והם כמובן חלק בחקיקה בהווה בכל זמן וזמן.

ובכן נחזור לעניינינו.

בגדול אפשר לומר שהתורה\היהדות נחלקת לשלושה, 1, "התורה" שהיא החשיבה הבסיסית של היהדות, וכמובן נכלל בו חוקים הלכה למעשה שהיא תוצאה של חקיקה של יחידים נשים וגברים כאחד. 2, "דת יהודית" שנשים ורק נשים חקקו אותה, והם נהפכו לחלק ההלכה והמסורת. 3, "דרך ארץ" = פרגמטיזם\פרקטיות. ולהלכה למעשה בהווה אין שום חלק ביניהם כלומר כל אדם מקבל את שלושתם באותו מידה.

בוודאי שיש הבדלים עקרוניים בין התורה ולבין דת יהודית ודרך ארץ, כלומר הבסיס היא התורה = החשיבה הבסיסית שבלעדיהם האדם לא מחוקק חוקים. כלומר חוקי התורה עצמה ודת יהודית ודרך ארץ כולם יחד בנויים על החשיבה הבסיסית. כלומר את החשיבה אי אפשר לשנות (אפשר אבל הם לא שרידותיים), אפשר לשנות את האמצעיים וכל חוק היא רק אמצעי אפי' חוקי התורה עצמם הם אמצעיים לחשיבה הבסיסית, ולכן דת יהודית שורדת כי היא הולכת אחרי החשיבה הבסיסית. למשל לגבי דרך ארץ, לא כל דרך ארץ מתקבלת בכלל ואפי' שכן מתקבלת בהווה, היא לא שורדת. אנו לא הולכים אחרי כל דרך ארץ רק באופן כזה שהיא לא סותרת את החשיבה הבסיסית. אותו דבר כל הלכה בדת יהודית שבהווה מביא הפסד לפרט כלומר הוא לא זוכה לשרידות אישית, אז מבוטל הנורמה ההיא ומתחדשת נורמה חדשה שנהפכת למסורת ולהלכה. קחו למשל את הדוגמא של פאות נוכריות, שדת יהודית הקודמת היית דווקא מטפחת, והיום הפאה היא חלק של דת יהודית. כלומר יש כאן משחק פרגמטי פרקטית (= דרך ארץ) שאם הפאה נחשקת על ידי הצעירות, אז זה יכול להביא ח"ו להפסד, אז הנשים בטבעיות מחוקקים חוק חדש ואפי' מבטלת את הישן. (אגב, בהווה כל חוק חדש – בתורה עצמה וכמובן בדת יהודית ובדרך ארץ, מביא בטבעיות מחלוקות רבים וכל אחד רוצה לכפות את דעתו על אחרים, אבל השוק החופשי קובע לבסוף, כלומר בדור הבא ובדורות הבאים, זה נהפך למסורת כללית, הכלל מה נשאר ומה לא, נקבע על ידי החשיבה הבסיסית כלומר מה שגורם לשרידות אישית, היא היא הדבר ששורדת. זה פשוט שני צדדים של אותו מטבע)

סיכום ביניים:

יש חשיבה בסיסית שבלעדיהם לא מתחיל כלום. החשיבה הבסיסית כתוב בתורה על ידי סיפרו של התורה. (רוב רובם של ההמון לא מעמיק בזה ולכן הצורך הטבעי שלהם לתת אימון (אימון = אמונה) בענקי כל דור ודור, מכאן המושג הטבעי של "אמונת חכמים")

החשיבה הבסיסית הומצאה על ידי אדם הראשון, (שכאמור בפוסטים הקודמים, כל אדם בהווה הוא האדם הראשון התנכי לזרעו הוא. כדאי להעמיק בדבר הזה) וכן הוא המציא חוקים כאמצעי לחשיבה הבסיסית שלו כמו חוקי המשפחה האישיים. על פיו נחקקה – באופן אבולוציונית ופרקטית, שאר ההמצאות בהמשך, כמו חנוך שהמציא את הלוח בשביל החקלאות וכמובן המציא את החינוך, כמו נח שהמציא את הקניינים על ידי חלוקה בגורל + המצאת הירושה (שבלעדי המצאת הירושה הקניין לא רלוונטית) ובעקבות  ההמצאות האלה הומצאה חוקי הדינים בין אדם לחברו וכמובן הצווים של לא תגנוב ולא תרצח.

משה רבינו ועזרה הסופר חתמו את התנ"ך כלומר התנ"ך נכתב כסיפור כולל חוקים בכדי שכל לומד יבין את החשיבה הבסיסית ככה יבין את החוקים ויחליט מה נכון בהווה בשביל החשיבה הבסיסי של התורה (שזה בעצם בשבילו אישית אחרת לא היה מקבל אותה בשוק החופשי. ברצוני לומר שלעומק אסור להפוך שום טקסט כאליל אחרת הוא רובוט ולא אדם תבוני, ולכן הוא לא פועל למען הטקסט רק להפך הטקסט הוא אמצעי לו ולשרידותו האישית לנצח).

בעקבות התורה וחוקיה נכתב המשנה והתלמודים ושוב כנ"ל לעיל הכל מושתת על החשיבה הבסיסית. (מה שלא מושתת על החשיבה הבסיסית בהכרח לא שורד כנ"ל)

אותו דבר דת יהודית שהיא המצאה של נשים ורק של נשים. כל חוק בחוקי דת יהודית שורדת או לא שורדת בעקבות החשיבה הבסיסית. כלומר הכל פונקציה של החשיבה הבסיסית.

ואותו דבר כלפי דרך ארץ. כלומר היהודי הולך אחרי מה שפרקטי בהווה אבל יודע לשמור על החשיבה הבסיסי שלו. מי שלא יודע את החשיבה הבסיסי ולא יודע איזה מחוקי הדרך ארץ יכול להביא לו להפסד, אז הוא באמת לא שורד אישית לדורי דורות ונכרת מעולמו האישי. וכאן הסכנה שהוא מעמיד את עצמו. כלומר הפרט שמעוניין לשרוד אישית, חייב להיות ערני לא רק בחוקים חדשים של הדרך ארץ, הוא גם חייב להיות ערני לגבי חוקים ישנים כלומר יכול מאוד להיות שדווקא שמירה על חוקים רלוונטיים לדורות קודמים הם ממש לא מועילים לו בהווה בשביל לשרוד אישית לדורי דורות.

היסוד הזה נכון כלפי נשים וגברים באותו מידה. כלומר נשים וגם גברים חייבים להיות ערים לכל החוקים הישנים והחדשים האם הם מביאים להם שרידות אישית או לא. כלומר אי אפשר לחלק את האדם לשתי מגזרים ולטעון שזה תורה נשית או תורה גברית ואני שייך\ת למגזר הזה ולכן אני מקבל אך ורק את התורה של המגדר שלי. הרי אמרנו לעיל שכל תורה לעומק נחקקת על ידי שתיהם לטובת שתיהם.

ולכן שאנו מגיעים לחוקים שרק נשים או רק גברים חוקקו במציאות, זה לא אומר שהחוקים עצמן הם מגדריים או לטובת מגדר אחד לבד ולכן אין שום צדק תבוני לנסות לבטל אותו, למעשה זאת שטחיות לשמה וחוסר הבנת העניין. כלומר דת יהודית שהיא תורה נשית, היא לתועלת הגברים בדיוק כמו לנשים כלומר בחשיבה דורית אין מגדרים בכלל כלומר בחשיבה דורית הפרדת האדם לשתי מגדרים היא בלתי מציאותית הרי הגבר והאישה שתיהם באים מבטן אישה. ואמרנו שגם המסורת עצמה מתקיימת על ידי האימא בדרך כלל כלפי בניה ובנותיה.

ברצוני שנבין את הדבר לעומק. שאישה מחוקקת חוק (נגיד חוק הצניעות) היא מחוקקת אותה לבניה בדיוק כמו לבנותיה הרי מה התועלת בחוקי הצניעות ? למה אישה מחוקקת אותה ? היא מחוקקת אותה בשביל הבנים הזכרים שלה שיזכו לשרידות אישית, וכן לבנות שלה שהן יזכו לשרידות אישית. ולכן לעומק כל חוק תבוני היא בהכרח אמצעי לשרידות אישית של כל אחד ואחת. ולכן עדיף על כל פרט לנסות לשמור עליו.

והיות שכולם שומרים על הכל, זה נדמה כאילו הכל חבילה אחת ואפשר לדמיין כאילו הכל גברי והומצאה על ידי גברים, אבל בכול זאת אפשר על ידי מחקר ושכל ישר לראות מהם החלקים של היהדות שהם נשיים לגמרי (כלומר נשים הם אלה שחקקו אותם), ומה הם החלקים שגברים חוקקו אותם. ואם כל זה יש חלק גדול של התורה שהיא חלק מוגדר כתורה נשית והיא דת יהודית כלומר דת יהודית היא לגמרי נשית (נכון שזה לגברים ולנשים באותו מידה ולטובת שתיהם, אבל במציאות אין לגברים מה לומר שם, כלומר רק נשים קובעים בטבעיות את החוקים בדת יהודית).

אחרי שעמקנו בדבר, אפשר דיי בקלות להבין כמה שטחיות נמצאת בעובדה המודרנית של חלוקת האדם לשתי מגדרים. הרי בסוף כל סוף שתיהם חייבים לשמור על שתיהם ושתיהם אחראיים להמצאתם. במאמר הזה רציתי להוכיח שאפי' ביהדות שאין הפרדת האדם לשתי מגדרים, כי בחשיבה דורית אי אפשר לחלק אותם (אולי במצב היפותטי שגברים יולידו גברים ונשים יולידו נשים, אז יהיה חלוקה מוחלטת כלומר האדם ייפרד לשתי מינים שלא יצליחו אבולוציונית להזדווג. באורגניזמים קיימת גם סוג כזה של שרידות, קיימת גם סוג של אפשרות של שתיהם כלומר גם שרידות זוגית וגם שירות לא זוגית), בכל זאת יש חלק בתורה וההלכה שמוגדרת היטב כתורה של נשים. וכל זה בא בטבעיות, כלומר פמיניזם טבעית.

לסיכום:

רציתי להוכיח שיש דבר כזה פמיניזם טבעית. כלומר יש חוקים שנחקקת על ידי נשים ורק על ידי נשים, והגברים מחויבים להם בדיוק כמו שהם מחויבים בכל התורה בכללותו, כלומר אין גבר יכול לטעון אני רוצה שאשתי לא תהיה צנוע או שאשתי לא תחמיר על דת יהודית בחומרותיה בהלכות נידה וכו' וכו',. אבל מה, הן לא נחקקות על ידי משטר ובכפיה, רק להפך כל סגולותיה היא בכך שהיא נחקקת בתוך המשפחה האישית של האישה כמו שכל התורה כולה נחקקת בתוך המשפחה האישית של כל אחד ואחת.

בניגוד לפמיניזם המודרנית המערבית, ששם הן רוצות לכפות את חוקיהן על הזולת על ידי המשטר ושלטון בכפיה. ביהדות האישה קובעת את חוקיה במשפחתה האישית שלה לדורי דורות ככה אנו מקבלים פמיניזם טבעית שנקראת דת יהודית.

מה שבלתי נסבל אצל הפמיניזם המשטרי היא, שהאישה המחוקקת, אישית לא טורחת בכלל להוליד, כלומר הילודה אצלה היא מעשה בהמה לדעתה, שהיא בגאוותה מחשיבה את עצמה לנעלה מהבהמה. אבל רוצה היא ברוב חוצפתה לשלוט על עמל אחרים. כלומר היא אומרת להמונים – לנשים ולגברים יחד: אתם בעצם בעיני בהמות שמולידים כמו בהמות, אבל אני זאת שקובעת את החוקים שלכם ושל עמלכם. (מה שהיא שוכחת היא שהשורדים פשוט ישכחו אותה ואת שיגעונותיה, כלומר היא תמות ערירית בלי לשרוד. ככה שאם היא רוצה באמת שהעמל של האחרים ישמעו לה ושיזכרו אותה לדורות, היא באמת חייבת את השוק החופשי ששם כללי המשחק הם שונים לגמרי, שם כללי המשחק הם היצע וביקוש, כלומר תוכן החוק ותוכן התובנה חייבת להתקבל על ידי ההמונים מרצון חופשי)

ביהדות זה לא עובד ככה, ביהדות, אישה שיש לה ניסיון אישי במשפחתה, היא קובעת דבר ראשון את חוקיה בתוך הגרעין המשפחתי שלה, ואחר כך היא מציע ( לאו דווקא מציע רק עצם שהיא חיה בחברה החברה לומדת ממנה) את דרכה בשוק מטוב לב והשוק קובע האם לאמץ את החוקים האלה או לא.

ויחי ההבדל הגדול. ביהדות זה פונקציה של שוק חופשי, ובמערב זאת פונקציה של שליטה על הזולת. כלומר כל זמן שיש שוטר אולי הן יצליחו לכפות את החוקים, אבל שאין שוטר ומשטר, הכל מבוטל. כי בסוף כל סוף כל חוק האדם צריך לאמץ לעצמו מתוך בחירה חופשית ומהשוק החופשי. ככה החוק נהפך למסורת ושורדת לדורי דורות.

בברכה

Max maxmen

<span dir=rtl>2תגובות ל‘דת יהודית = פמיניזם טבעית – חלק א'’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s