הבוחר הישראלי – הדמוקרטיה הבלתי אפשרית

"הבוחר הישראלי – הדמוקרטיה הבלתי אפשרית"

קודם בקצרה ואחר כך נרחיב.

הרבה מדברים על דמוקרטיה בכלל ובמיוחד כלפי הדמוקרטיה הישראלית. אבל הפעם אני רוצה לגרום לתשומת לב כלפי נקודה חשובה מאוד. והיא שלבוחר הישראלי אין באמת בחירה כלומר הדמוקרטיה הישראלית היא בלתי אפשרית לבוחר הישראלי.

יש שני נושאים מרכזיים בדמוקרטיה בכלל ובמיוחד בדמוקרטיה הישראלית, 1, כלכלה 2, מדיני. לכאורה החלוקה אמורה להתחלק לשני צדדי החברה כלומר שאתה בוחר ימין אתה בוחר כלכלה ימנית ומדיניות ימנית. וכך ההפך שאתה בוחר שמאל, אתה בוחר כלכלה שמאלנית ומדיניות שמאלנית.

נשמע בסדר ונכון, לא כך ? ובכן עובדים עלינו בעיניים, כי מסתבר שאיש הימין מדינית חייב את כלכלת השמאל. ולכן איש הימין שבוחר ימין ? יורה לעצמו כדור בראש מבחינת הכלכלה כך שהימניות שלו בנושא המדיניות גורמת לו להפסיד מבחינת כלכלית אישית ! כלומר הבוחר הישראלי למעשה אין לו בחירה, הוא חייב לוותר בכל בחירות על אחד משני הנושאים העיקרים שעליו הולכים לבחירות. לעומק איש הימין שבוחר בימין בגלל המדיניות הימנית, מפסיד לא רק את הכלכלה, הוא מפסיד גם את הארץ שעל כן בחר בימין. כי השיטה הכלכלית הימנית מוכרחת להיות תלויה בגלובליזציה כלומר הלחצים החיצוניים מכריחה אותה לוותר ולוותר על עוד שטח ועל עוד עקרונות ימניות. כך שיוצא שהוא מבחינת כלכלית לא מכיר בארץ ישראל כשלו, הרי שוק חופשי = שוק כמשמעותו הפשוטה, שהארץ היא שוק שאומרת שאם יש לך כסף אז תקנה לך מים ודיור או לשכור חור לישון בו בלילה. ואם אין לך כסף ?! אז הארץ לא שלך !! אפי' מים אסור לך לאגור על פי החוק.  ומצד הימניות הוא חייב לוותר ללחץ בין לאומי כי אין שוק חופשי בלי השווקים בחוץ.

עד כאן בקצרה ונרחיב.

הרחבנו כאן בפרדוקס של הימין הישראלי, למשל בדף למה הימין גוסס ? וגם בדף חוק יסוד הלאום ?! הפרדוקס היהודי של נתניהו !! וגם בדף "הפרדוקס היהודי של מילטון פרידמן". כדאי לעיין שם לעומק.

ובכן נלך צעד צעד עד שתהיה ברור אפי' לילד\ה בגן הילדים.

ימני פירושו שהוא מכיר בלאום היהודי שארץ ישראל הוא ארצו. ולכן בדרך כלל הוא יבחר בימין בנושא ארץ ישראל בכלל ובנושאים לאומנים יהודים. היותר ימניים אפי' ידרשו חקיקה יהודית מסורתית. כלומר נגד הפרדת דת המדינה. אבל לא נעמיק בנושא היהדות. נתעסק בנושא הלאום וארץ ישראל. ובכן הימני רוצה את ארץ ישראל בשביל היהודי או אם תרצו בשביל הישראלי. ולכן מבחינתו ארץ ישראל הכי חשובה לו, כלומר בעיקרון הוא לא רוצה וויתור על שטחים. ואפי' יהיו כאלה שיסכימו לוותר על שטחים בשביל שלום אמת. בכל זאת ארץ ישראל חשובה לו וללאום ולכן הוא מקריב אפי' את חיו ואת חיי צאצאיו בשביל הארץ.

שמאלני פירושו שהוא לא מכיר בשום לאום הוא מכיר באדם. ולכן הוא לא רואה בארץ ישראל כארץ של היהודים דווקא ולא רואה ערך בצבא וכו' וכו' וכו'. ולכן אין לו בעיה לוותר על חלקים מארץ ישראל.

כמו במדיניות יש שתי צדדים = ימין ושמאל. כך בכלכלה יש שתי שיטות עיקריות. 1, מדינת רווחה סוציאליסטית. 2, קפיטליזם = שוק חופשי.

1, מדינת רווחה סוציאליסטית: אומרת שחייבים שוויון חברתית. כלומר תפקיד הממשלה לדאוג לשוויון כלכלי לכל אזרח. (אני בכוונה מדבר בכללי ולא נכנס לפרטים בכדי שנבין את הנקודה הבסיסית והחשובה כאן) יוצא לעומק שהשיטה הזו נותנת לכל אזרח את ארצו שבאמת שייכת לו. הרי אם כל אזרח מקבל שוויון כלכלית אז הוא מקבל חלק מהון ארצו בשווה. עוד משהו חשוב, כל משאבי הארץ שייכת לאזרחים ואי אפשר למכור אותה לזרים. כך למשל אם מצאנו גז טבעי אז כל אזרחי המדינה אמורים לקבל חלק ולהתעשר. לעומק בשיטה הזו יש רלוונטיות לארץ ישראל ולאזרחיה כלומר השיטה הזו עושה גבולות בכל חברה באנושות, כלומר לעומק יש גבולות לארץ ישראל ויש שם אנשים\אזרחים ולכן יכול להיות דווקא מוצדק להילחם עליה וגם הממשלה היא של האזרחים באמת.

אני רוצה שתחשבו לעומק ותבינו מה אני אומר. שאתה דורש שוויון בין אנשים ?! אתה בעצם מגדיר קבוצה, אתה בעצם לעומק אומר מיהם הקבוצה ומיהם לא מהקבוצה כלומר אתה עושה גבול בין אזרח ישראלי לבין אזרח לבנוני. והנה יש לנו ארץ משלנו וכל משאבי הטבע\הארץ שלנו, והממשלה בשבילינו לדאוג לשוויון.

2, קפיטליזם = שוק חופשי: אומרת כפשוטו שיש שוק כמו שוק הכרמל וכל מי שיש לו כסף יבוא ויקנה ולמי שאין לו כסף ? שימות !! כלומר ארץ ישראל ממש לא שלך ואין לך זכות אפי' לאגור שם מים על פי החוק. ארץ ישראל הוא שוק חופשי ולממשלה אסור להתערב בשוק כי אחרת זה לא שוק חופשי. בעצם שאתה בוחר בממשלה קפיטליסטית (עוד לא אמרנו מהי, ימנית או שמאלנית) אתה מראש מוותר על ארץ ישראל כולה כי היא שוק חופשי לכל מי שיש לו כסף. למי שאין לו כסף ? אין לו מה לחפש שם כי מצד הקפיטליסטים ?! "שימות מתחת הגשר"  אמרה אשת הברזל הבריטית. ועוד משהו חשוב מאוד, גם משאבי הארץ כמו גז הטבעי וים המלח למשל עומדים גם בשוק למכירה ובאמת מכרו אותם לזרים. ועוד משהו חשוב מאוד, בשוק חופשי כמו בשוק אין גבולות מדיניות כלומר אתה רוצה שהשוק תהיה חופשי שזה אומר שוק גלובלי ככה כל הסחורות יהיו יותר זולות. ככה שאסור לך לריב עם מדינות חוץ. אתה חייב להיות בסדר עם כל העולם בכדי לזכות באמת לשוק חופשי. ואז אין באמת שום רלוונטיות לארץ ישראל כי כל העולם הוא שוק אחד גדול. ולכן באמת למה לריב עם שכנים על הארץ הרי לא אתה ולא לשכן אין באמת ארץ רק הכל שוק אחד גדול שרק עם כסף קונים מים. לעומק תפקיד הממשלה היא לדאוג דווקא לשוק החופשי ולא לארץ ישראל ולאזרחיה. היא דואגת לשוק חופשי שזה אומר אין גבולות הארץ ואין אנשים יש רק כסף ושוק. אם כך למה להילחם על ארץ שאין לך אפי' מים על פי החוק וכל הארץ היא שוק חופשי ? שהשוק החופשי יקנה לעצמו צבא בכסף כמו שכירי חרב.

עכשיו בא הפרדוקס ונשאל אותכם שאלה פשוטה מאוד. איזה שיטה כלכלית מתאימה לימין הישראלי ואיזה שיטה כלכלית מתאימה לשמאל הישראלי ?

ובכן התשובה היא באמת אבסורדית. הימין הוא הקפיטליסט והשמאל הוא הסוציאליסט.

תתפלאו לשמוע שדווקא השמאל הוא לעומק נותן לנו את ארץ ישראל מעצם שהיא דורשת מדינת רווחה סוציאליסטית, שזה אומר שוויון בין קבוצת אנשים מסוימת, ואמרנו לעיל שמעצם דרישת השוויון אתה מגדיר קבוצת אנשים מסוימת כקבוצה ואז אתה בעצם מגדיר גבולות ארצינו כלומר אתה עושה גבול בין אזרח ישראלי לבין אזרח לבנוני או ירדני וכדומה. ואז קיבלנו ארץ משלנו עם משאבי הטבע שהם לא למכירה. והם בוחרים ממשלה שתדאג לכך שכל אזרח יקבל את חלקו המגיע לו מארצו.

ותראו מזה, כל פרט בקבוצה של השמאל, כדאי לו לכאורה להילחם על ארצו הרי יש לארצו גבולות וכמות אנשים שמתחלקים בארץ הזו. ולכן יש לו סיבה טובה לשמור על ארצו.

הימני מנגד בוחר בממשלה ימנית שמראש דואגת שלא תהיה גבולות הארץ הרי השוק חייב להיות שוק חופשי, היא גם חייבת לרצות כל מדינה אחרת בכדי לשמור על השוק החופשי ואז היא חייבת לוותר על שטחים. ובכדי שתהיה שוק חופשי וצמיחה, הקפיטל חייב לשלול מכל אזרח את הטבע אפי' מים בכדי שכל אזרח יעבוד ואז תהיה צמיחה הרי לעומק שעות עבודה של העבדים עושה את הצמיחה. אם היינו מקבלים חלקים ממשאבי הארץ אז מילא היינו קבוצת אנשים שמתחלקים בצמיחה אבל כאמור אין קבוצת אנשים אין בכלל אנשים יש רק כסף ושוק חופשי שזה אומר שבכל הצמיחה (העמל האמיתי של כל העבדים בארץ ישראל) יכול לזכות דווקא איש מאיזה ארץ רחוקה הרי אמרנו שוק חופשי. בקיצור, אין לך את הארץ ולארץ אין גבולות ושאין לך כסף אתה תמות מתחת לגשר והממשלה תעשה הכל שבאמת לא תהיה לך כלום אחרת מי יצמיח את הצמיחה לטייקון שבא לקנות בשוק החופשי ??

אז הנה הדילמה של איש הימין, מצד אחד לבחור בשמאל נראה לו שהשמאל יחזיר את מה שהימין עוד לא הספיק להחזיר (הרי בינתיים רק הימין אחזיר שטחים וגירש אנשים מבתיהם). מצד שני השמאל דווקא לבסוף עושה גבולות לארץ שלנו, והופך את הלאום כרלוונטי, נכון הם לא קוראים לזה לאום אבל הם מגדירים את אזרחי הארץ כקבוצה שמתחלקת במשאבי הארץ ודורשת שוויון חברתי בין פרטי הקבוצה אז הנה לנו לעומק לאום בארצו. ואז לכאורה כל הדם שנשפך על הארץ מוצדק לכאורה. מה שאין כן אם יבחר בימין הוא יודע שכל הדם שנשפך ויישפך על הארץ הוא לריק רח"ל כי אין באמת גבולות לארץ ואין לו בארץ כלום אפי' מים. כי כל הארץ הוא חלק מהשוק החופשי הגלובלי ולכן בבקשה שהשוק יקנה לעצמו צבא כמו שכירי חרב ולא שהממשלה תכפה על האדם שאין לו אפי' מים בארץ שהוא דווקא יקריב את חייו למען הטייקונים.

ולכן הדמוקרטיה הישראלית היא בלתי אפשרית כלומר לבוחר הישראלי אין אפשרות בחירה. אייך שלא יבחר הוא יורה לעצמו כדור בראש. אבל בכל זאת יוצא מכל האמור לעיל שאיש הימני המשכיל צריך פשוט לבחור בשמאל. כי לפחות בשמאל יש לו ארץ משלו עם משאבי הארץ משלו וכמובן חברה שוויונית. הסכנה שמה השמאל יחזיר שטחים יותר מהר מהימין ?! זה חשש רחוק כי כאמור האי שלום לקפיטל היא חוסר חמצן ולכן הוא חייב לוותר הרבה יותר מהר וכאמור לעיל לקפיטל אין גבולות וארצות כי הכל הוא שוק חופשי.

לסיום:

אין מנוס לאנשי הימין אם ברצונם להציל את הלאום ואת ארצו ?! אך ורק לבחור בשמאל בבחירות הקרובות. לא למפלגת מרכז חדשה ולא לשום מפלגה חוץ מהשמאל. כך נרוויח גם את הארץ וכך נרוויח שלא יגזלו מאתנו את משאבי הארץ, וכך נרוויח שנהיה חברה שוויונית שזה אומר שלכל אזרח תהיה לפחות את הבסיס שזה אומר דיור ולחם וחלב. בימין אין לנו לא את הארץ ואפי' לא מים, ומי יודע אם נמות תחת הגשר נקבל קבר בארץ.

אני שוב אומר שלעומק איש הימין המשכיל צריך לבחור מפלגת שמאל כי השמאל דווקא נותנת לו את ארצו והסברנו את זה לעיל וכדאי להעמיק בדברי שם.

בברכה

Max maxmen

 • תמונת הפרופיל של ‫מהפכה מחשבתית חברתית‬‎

  שאלו אותי בנוגע ליהדות והדמוקרטיה. והנה מה שכתבתי.

  1, היהדות ודמוקרטיה הם שני הפכים. זה בכלל לא קשור כמה חרדים בעד ונגד. ביהדות הדמוקרטיה היהודית היא צורך חיונית כי אין שלטון ומשטר. כשאין שלטון ומשטר אתה חייב הכרעה במקום שאין הכרעה באמת, לא משום שאנשים סתם מתווכחים לשם וויכוח וספורט, כלומר אין הרוב יכול להכריעה ש1+1=7. רק במקום שאין הכרעה ? שם רוב דעות או אפי' סתם גורל – כמו בחלוקת הארץ, מספיקה.
  ולכן שאנו מדברים על משטר  דמוקרטי, אין לזה שום קשר ליהדות כי היהדות בבסיס היא נגד משטר ושלטון.

  אבל שהיהדות היא בגלות כלומר היא תחת משטרים ושלטונים זרים או תחת שלטון אחים ?! אז בוודאי שעדיף להם שלטון דמוקרטי שנותנת חופש דת. לא הדמוקרטיה היא הדבר הטוב רק החופש דת, אם רוב אמריקאים יתנגדו לחופש דת ? אז גם אז היא מלכות של חסד ? האם מדינת ישראל היא מלכות של חסד לחרדים ? נכון שהיא דמוקרטית אבל יכול מכוח הרוב לעלות לשלטון בריונים כמו לפיד ובנט והנה הם מבטיחים בחוק לגזול את ילידי החרדים מהחצר האחורי של הבית שלהם. כלומר פשיסטים גם יכולים להיות רוב והנה יש לנו מדינה פשיסטית מכוח הדמוקרטיה.

  2, לדמוקרטיה המערבית יש חוקה שעליו הדמוקרטיה חלה. אין שום משמעות לדמוקרטיה בלי שתהיה חוקה שתחול עליו הכרעת הרוב. למשל מה משמעות כוח הרוב לגבי רצח ? האם הרוב יכול להכריעה להרוג את המיעוט או אפי' אדם אחד ? כלומר חייבים חוקי יסוד שהרוב לא יכול להתערב בו ולשנות אותו כמו 1+1=2 כמו רצח כמו זכויות יסוד של אדם.
  שאנו מגיעים לדמוקרטיה הישראלית, אנו מגלים שאין בו אפי' חוקה, כלומר מדובר בליצנים ומופקרים.

  לדוגמא: אין חוקה על גבולות הארץ ולכן לא פלא שאתה כובש מכוח הרוב את השטחים ומכוח הרוב אתה מיישב את השטחים ומקריב דם יקר של רווקים ורווקות על התיישבות עזה מעל שלושים שנה, ולבסוף מגרש את יושביה ומחזיר את השטחים, ככה שכל הדם נשפך לריק. זאת הפקרות שאין כדוגמתו בשום עם נאור, כי אף אחד עוד לא חשב שאפשרי דמוקרטיה בלי חוקה אפי' לא על גבולות הארץ. ולכן אם היית חוקה על גבולות הארץ אז או שהשטחים הם לא שלנו אז לא מיישבים אותה לעולמים ולכן לא נשפך דם לריק ולא מגרשים יהודים מביתם או שהיא כן שייכת לגבולות הארץ בחוקה אז אי אפשר להחזיר אותה לעולמים ולגרש את יושביה.

  עוד דוגמא: קיצבת הילדים. שאין חוקה והכל הפקרות אז אתה יכול להבטיח קיצבת ילדים ואחרי שהם נולדים (הרי ההורים מתכננים את הילודה גם על פי קיצבת הילדים) אתה בא מכוח הרוב לקחת מהילדים את הכסף.
  זאת נקראת חברה מופקרת.

  עוד דוגמא: אתה מבטיח לחרדים בקום המדינה שהם יכולים להקים בארץ את קן המשפחתי האישית שלהם ואת כל מוסדותיה, ואחרי כמה דורות לומר להם שלוקחים\גוזלים מהם את ילדיהם מהחצר האחורי של הבית.
  אז אם היה חוקה אז או שבחוקה אין פטור מגיוס לאף אחד, אז החרדי לא מקים את קן המשפחתי ומוסדותיהם בארץ ישראל.
  אם יש חוקה ושם נקבע בקום המדינה שאין החרדי מתגייס, אז אי אפשר לשנות את זה לעולמים.

  עוד דוגמא:
  שהקימו את מדינת ישראל, הבין זאת כל יהודי שמדובר על מדינה יהודית, אחרים אומרים שזאת טעות ולא הבינו נכון.
  אז אם היה חוקה אז היה הכל ברור, אבל שאין חוקה, הכל הפקר והחברה מופקרת בבסיס וביסוד שלה.

  עוד דוגמא:
  שהקימו את מדינת ישראל המקימים הבטיחו חוק השבות כלומר כל יהודי יש לו חלק בארצו = דיור ועבודה. שזה אומר מדינת רווחה סוציאלית. אחרי דור אחד קמה מכוח הרוב כמה קפיטליסטים חזירים (בייבי ופישר (ה'פא עם דגש) ונערי האוצר) וגזלו לנו את משאבי הטבע ומכרו אותם לזרים, וכמובן הביאו את השיטה הקפיטליסטית שזה אומר הארץ לא שייך ליהודי רק למי שיש לו כסף. כלומר הכסף מקנה לך את הארץ אז למה להגן על הארץ צריכים היהודים הרווקים והרווקות ? שהקפיטל יקנה לעצמו צבא בשוק החופשי כמו שכירי חרב.
  אבל אם היה חוקה כלשהי בארץ ישראל, אז כל זה לא היה קורה, או לחליפין מדינת ישראל היא לא יהודית ולא ישראלית היא סתם שוק הכרמל. ולכן אין שום סיבה לכפות על רווקים ורווקות להקריב את חייהם על מה שלא שלהם בלי כסף, הרי אפי' מים אסור להם לאגור על פי החוק של הקפיטל החזיר כלומר הארץ לא שלהם.

  גם כאן אתה יכול לזעוק כמו מילטון פרידמן שרוב החרדים\היהודים נהנים מהקפיטליזם. מצד שני היהודי הוא המתנגד הכי גדול לקפיטליזם. פרידמן לא מבין את הפרדוקס. והנה כאן הסברתי לו איפה הטעות שלו. "הפרדוקס היהודי של מילטון פרידמן"

  אתה מבין ? הטיעון שלך לגבי הדמוקרטיה היא אותו טעות של מילטון פרידמן. מצד אחד היהדות נגד הדמוקרטיה והקפיטליזם  ומצד שני היהודים נהנים מהדמוקרטיה והקפיטליזם הכי הרבה.
  אז נכון שאנו תחת שלטון זר = גלות אז עדיף ליהודי דמוקרטיה וחופש דת וכמובן קפיטליזם, אבל שאנו בארץ ישראל אז מעדיפים חלוקת הארץ לכל נולד ואי אפשר למכור את הנחלה האישית לצמיתות וביטול הכסף כל שבע שנים (כי הכסף מתכנסת אצל יחידים ואז הם יכולים לקנות את כל הארץ ואת אזרחיה לעבדים ליחיד, כמו סיפור פרעה ויוסף שהצליחו לקנות את כל האדמות ואת כל אזרחי מצרים לעבדים לפרעה שהביא את העבדות בני ישראל במצרים ארבע מאות שנה).
  וכמובן חוקה לפני הדמוקרטיה. כי בלי חוקה אין שום משמעות לרוב. יש רק הפקרות וחרבן בית שלישי.

  סליחה שארכתי אבל ממש לא היית לי ברירה.
  בברכה
  max

<span dir=rtl>תגובה אחת ל“הבוחר הישראלי – הדמוקרטיה הבלתי אפשרית”</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s