המתודה היהודית – פרק שלישי

פרק שלישי

המשך חוקי המשפחה

ראו קודם את הסרטון הנחמד

https://www.youtube.com/watch?v=cb9XbS3R5xo

מונוגמיה אינה טבעית – זועק האב עד השמים. לא משנה שבסופו של יום\הסרט, איימי נכנעת לזה ומתחתנת, האב הוא דווקא הצודק. ואותו דבר הפוך כלומר אישה לגבר אחד היא גם לא טבעית. ההוגים בכל הדורות רצו לשכנע אותנו שזה חוק טבע, כלומר חוקי המשפחה הם חוק טבע ולא היא, כי כפי שהסברנו לעיל מבחינת האבולוציה האקראי האדם לא אמור לשרוד כי בג'ונגל האדם לא היה מזדווג עם בת\ן מינו באופן דטרמיניסטית כי אין לו משיכה מינית דטרמיניסטית לבת\ן מינו אילולי החינוך והסביבה האנושית, כלומר החינוך והסביבה האנושית שהיא תוצאה של הפרדת האדם מהג'ונגל והפיכתו לחקלאי, היית צורך שרידותי דעתנית כלומר שהאדם מיום היוולדו לא ימצא משהו אחר חוץ מבת\ן מינו. מכאן נבין למה האדם התבוני נפרד מהג'ונגל והמציא את השפה החקלאות והלוח שנה ואת המלבושים ועוד נרחיב בנושא בפרקים הבאים.

אם נשים לב, אי אפשר לשנות את האדם וק"ו קבוצה של אנשים. תחשבו על האדם שעלה על הדבר הזה ורצה לשרוד אישית האם יכול היה לשכנע אחרים בעניין ? היה יכול להמציא את השפה ואת החקלאות והלוח שנה והמלבושים ? בהכרח שרק יחיד יכול לעשות זאת לפחות להתחיל לעשות זאת וככה רק הוא ומשפחתו האישית שרדו מול כל חבריו באותו זמן. זאת הסיבה שהמקרא מתחיל עם אדם יחיד ראשון (ככה עם המצאת הקניין הוא מתחיל עם יחיד = נח וככה עם ברית המילה הוא מתחיל עם יחיד = אברהם ועוד ועוד) כי המקרא יוצאת בהנחה ששרידות אישית אפשרית אך ורק אישית. לא הטבע תביא לו שרידות אישית ובוודאי לא ישות חברתית שכאמור היו נגד הדבר הזה בכל הזמנים כי זאת אנטי תזה לישויות הדמיוניות.

האמת היא שחוקי המשפחה באמת נצחו את הטבע האקראי  ואת הישויות הדמיוניות. שחזלינו אמרו בזמן יוון והרומאים שבוטל יצר עוון עבודה זרה, הם התכוונו לומר בדיוק את זה שחוקי המשפחה כבר ניצח את הטבע כלומר אין היום כבר חשש שהאדם יחזור לג'ונגל ואין את החשש שהישויות הדמיוניות יצליחו בכך כלומר הישויות הדמיוניות כבר נכנעו לחוקי המשפחה.

ובכן נחזור לחוקי הטבע. כאמור חוקי הטבע הם לרעת האדם במילא קיומו ושרידותו האישית של האדם היא פונקציה דעתנית, כלומר יש לאדם מלחמה נצחית עם הטבע האקראי ועם תבונתו האחדותית\האלוהית הוא מצליח לשרוד מול הטבע האקראי.

כמו האל במטפורה המקראי בודק בכל מעשה הבריאה כביכול האם היצירה היא טוב (וירא אלוהים כי טוב,,,), ככה בדיוק המקרא דורש מהאדם התבוני לבדוק כל חוק\מנהג שהוא מחוקק האם היא טוב, ולכן שהוא הולך להמציא את חוקי המשפחה, הוא חייב לבדוק האם זה טוב, וכאן הטוב היא שרידותו האישית, ולכן השאלה היא האם חוקי המשפחה מביאים לו את שרידותו האישית ?! לא לדור אחד רק האם חוקי המשפחה מביאים לו שרידות אישית לדורי דורות ?!

נבדוק את זה עכשיו ונראה שאין סיכוי, וכי למה שזה יצליח ? הרי האבא של איימי בסרט דיי משכנע שזה לא טבעי.

ובכן נעשה תרגיל מחשבתי דיי פשוטה. כידוע כל חוק אנושי שהאדם רוצה לחוקק הוא חייב להיות בטוח שכל אדם ביקום ובכל זמן ירצה את החוק הזה, אחרת אין חוק\מוסר\ערך. וזה לעומק הצוו הקטגורי של קאנט. ואם סטטיסטית יש תמיד זכרים יותר מנשים יוצא שיש גברים שנשארים בלי אישה. הם הגברים האלה לא מוכנים לקבל את מנהג חוקי המשפחה הרי מה פתאום אתה לוקח לך אישה לכל החיים ? באותו דרך נשאל על אישה שנשארת בלי גבר בקהילה: מה פתאום הנשים לקחו להם גברים לכל החיים ולא נשאר בשבילי ?! כלומר יש ביקום נשים וגברים שבהכרח לא מסכימים לחוקי המשפחה, ואם כך לא יכול חוקי המשפחה להתקיים באמת.

שנגיע להמצאת הקניין (בפרקים הבאים) התרגיל הזה מאוד רלוונטית והדוגמטיות בעניין שהאדם יכול מחשבתית לקנות את כל כדור הארץ עם המצאת הקניין (היום מעל 50% הון אנושי נמצא בידי אחוז אחד מבני אנוש), ולהשאיר את רוב בני אנוש בלי קניין ובלי זכות לדרוך על האדמה (רק בתנאי שהם ישלמו ארנונה) ?! כל זה מביא את מחזוריות המלחמות באנושות ככה שרוב בני אנוש לבסוף לא זוכים לשרידות אישית.

בכל אופן, אי אפשר כאמור לעיל לחוקק חוק ומנהג אם אתה לא לוקח בחשבון כל פרט בהווה ובעתיד. זה לא שאלה מוסרית, זאת שאלה האם אתה משיג את המטרה שלך שהיא שרידותך האישית ואם אתה לא משיג אותה לדורי דורות אז למה באמת להיכנס לכלא לכל החיים עם אישה\גבר אחד\ת ? מה עוד שזה לא טבעי באמת כפי שזועק האב לעיל. (אגב: אין דבר כזה מוסר, כלומר המוסר לא עומד מכוח עצמו, המוסר הוא בעצם אמצעי למטרה ומה שנוגד את המטרה שלך, הוא הדבר הלא מוסרי. למשל רצח הוא לא מוסרי כי המטרה היא החיים. עוד נעמיק בעניין בהמשך)

בכל אופן שאנו מחוקקים את חוקי המשפחה, אנו חייבים לקחת בחשבון שיבוא גבר או אישה וינסה לקחת מאתנו את האישה היפה או הגבר היפה. רק מהסיבה שאין לו אישה\\גבר או אפי' סתם כי היא יותר יפה מאשתו או הוא יפה יותר מבעלה. או סתם לסטוץ חד פעמי.

אם נעבור לדור הבא, כלומר נגיד שהצלחנו לעבור את ההווה והזוג נאמנים אחד לשניה וזכו להקים את משפחתם האישית, מה עם הדור הבא ? כלומר מה עם הבן\בת שלנו האם ימצא להם זוג ? או אולי לא ואז הם יבטלו את חוקי המשפחה לאחרים כלומר כלפיהם אין חוקי המשפחה רלוונטיים רק להפך הוא גורם להם להפסיד את שרידותם ולהפסיד לסקסקס בשביל הכיף.

התשובה לכל זה היא המצוות וההלכות, כלומר מכאן נובע הרבה מצוות והלכות כמו חייב אדם להשיא את בנו. חזלינו אומרים שחובה על כל אחד לדאוג לזולתו שיזכה לבת\ן זוג. כלומר כל מי שיש לו\ה אישה\בעל, הוא לא בטוח בקיומו אם הוא לא ידאג לזולתו, אם זה חבר קהילה וחבר בחברה ואם זה הבן והבת והנכד והנכדה. כלומר חזלינו דורשים מאתנו לדאוג לזולת אחרת אתה בעצמך גם לא בטוח עם זוגתך.

אותו דבר בחובת העונה (לעשות סקס) שחייב הבעל לאשתו וכן ההפך, למה יש חובה בכלל ? התשובה היא כי חוקי המשפחה מונעים ממנה\ו את מה שיש להם בטבע האקראית, כלומר לסקסקס כל מה שזז, והנה עצם חוקי המשפחה שהם למטרה מסויימת מונע ממנו\ה סקס, כלומר חוקי המשפחה לא יכולה להתקיים אם לא נספק את צרכינו המיניים. ולכן יש חובה על הזוג לספק אחד לשני את צרכיו. שוב, אין כאן חובה מבחינת שיש שוטר או אלוהי הבייביסיטר, יש כאן חובה תבונית מוסרית לספק אחד את השני, אחרת במקרה הטוב מנצלים את חוקי המשפחה בכדי לגרום סבל לזוג ובמקרה הרע המשפחה נחרבת. ולכן טוב שיש הלכות סדורות בעניין ככה זה נהיה חלק משגרת החיים, מה שאין כן אם הסקס בנויה על חשק אקראי אז בטבעיות האדם גס באשתו וההפך ככה שיוצאת לפעמים שעוברים חודשים שלמים בלי סקס, ככה שלמעשה הבעל או האישה מנצלים את חוקי המשפחה כלומר את ההגבלות שלקחו על עצמם לא לסקסקס כל מה שזז, ומותירים אחד את השני רעב, כלומר גורמים לסבל מיותר לבן\ת זוג בזמן שיש להם את הכל בחוץ. ושוב במקרה הטוב זה סבל מיותר ובמקרה הרע תיחרב המשפחה לבסוף.

אותו דבר כל מנהגי הגירושין כלומר האפשרות להתגרש וכמובן הלכות הנידה וההרחקות בזמנים מסוימים, חובה על הבעל לפרנס את אשתו ולא ההפך, כל זה באים לשרת את המטרה שהדבר הבלתי טבעי שנקרא מונוגמיה – אישה אחת לגבר וגבר לאישה אחת, תתקיים וככה יזכו לשרידות אישית לדורי דורות.

ובכן, עשיתי את כל התרגיל הזה להראות לנו מנין נובע המצוות מתוך החשיבה הבסיסית, ככה שנבין שכל מצווה יש לו סיבה שמשרתת את המטרה האישית של הפרט. לא כמו שחושבים הדוגמטיים שיש מצוות אלוהיות שאין סיבה להבין אותה. חייבים להבין כל מצווה ומנהג למה ומה היא בא להשיג, ואם האדם לא יודע את החשיבה הבסיסית הוא חמור נושא ספרים ונכרת מעולמו האישית, ולרוב הוא גורם לכל תלמידיו להיכרת יחד עמו. ככה שחבל באמת להפסיד את החיים עם הכלא לכל החיים במקום לסקסקס כל מה שזז, מה עוד שבלעדי המטרה הזו אנו לא צריכים את השפה ואת החקלאות ואת החברה ואת הקניין וכל צרות האנושות, אנו פשוט חוזרים לג'ונגל ואחרי המבול.

נסכם את הפרק:

לאדם אין שרידות אישית, ולכן הוא סוגר דיל עם אישה\גבר ושניהם נשארים נאמנים אחד לשני בכדי לזכות לשרידות האישית.

על פי החשיבה הבסיסית חיים = חיי נצח, כלומר המקרא בא לתת לך את החיי הנצח האלה, וכל השכר והעונש המקראי תלויים במטרה הזאת, כלומר אם אתה משיג את המטרה ?! אז זהו שכרך !! ואם ח"ו אתה לא משיג אותה ?! אז זהו העונש שלך = כרת = כירתך מעולמך האישית. האדם שבוחר ביודעין בכריתות אישית, כלפיו זה לא עונש ולא שכר הוא פשוט נכרת. השאלה כלפיו היא בשביל מה הוא צריך שפה וחקלאות ומלבושים וחוקי החברה הכפייתיים ?! הרי כל זה לרעתו בחיים הזמניים שלו. לא ניכנס למחשבה המוסרית שהוא צריך לחשוב, אייך הוא הולך לכרות את העץ של הוריו, כלומר הם עמלו בשבילו – ההיריון, הכלא (הזוגיות) שנכנסו הוריו לכל החיים בשבילו, הלידה והגידול עד גיל ההתבגרות, לפרנס אותו ולחנך אותו, וכל זה הם עשו בכדי שהוא יבחר להיכרת ובינתיים ליהנות מכל הטוב שהם והחברה כולה הביאו לו ולמות ??!! זה לא רק הוריו בדור הראשון שלו, הוא כורת את העץ של כל אבותיו זה אלפי דורות.

נכון שאמרנו שיש לו את הזכות לבחור בכריתות אישית מעצם שיצרו אותו בכפיה כלומר ההורים לא בראו אותו מרצון ולכן אין להם זכות לכפות עליו את שרידותם האישית, אבל הוא בעצמו חייב לפחות לדעת מה הוא עושה אפי' שיש לו את הזכות לכך. בכל אופן אני ממליץ לכל זוג להוליד לפחות ארבע ילדים כי אחד המשטר יגנוב (הם יגנבו לו את כלום אבל הסיכוי היא שלפחות אחד מהם,,) בשביל להקריב אותו להילחם על עזה שלושים שנה לריק (הרי בסוף החזירו את עזה וגרשו באכזריות את כל יושביה), אחד בשביל הנוחיות שתהיה לנו מכוניות פרטיות ככה שיש סיכוי שנצטרך לשלם את חלקינו בקורבן התמידי (שהיא מיליון ושלוש מאות אלף אנשים נשים וטף בכל שנה ומעל שלושים מיליון פצועים בכל שנה), ואחד סתם כי התעצלנו למצוא תרופה לסרטן ככה שאולי גם את החשבון הזה נצטרך לשלם ח"ו ואחד סתם כי יבחר להיות הומו או לסבית. אז למעשה אני ממליץ לפחות על חמש ילדים. לדאבוננו זה לא מצחיק כלל וכלל.

ובכן נפרט את המצוות היוצאות מעצם החשיבה של המצאת חוקי המשפחה.

אמרנו לעיל שחיים = חיי נצח, ולכן האדם דורש שרידות אישית, אמרנו גם שמחוק הטוב להיטיב הוא מוליד חיים שהם בתורם יישארו נצחיים, אמרנו גם שמשמעות החיים האלה הם התפתחות התבונה אצלו ואצל זרעו ככה שנפתור את כל קללות האדם. אז מהם נובע שכל דור מתפתחת, גם אבולוציונית טבעית (הרי הגוף הפיזי קיבלנו מהתפתחות על ידי דורות מול למשל האי התפתחות של הנחש) וגם תבונית שכלית מוסרית וערכית. אם ככה אתה מראש דואג שכל זרעך יקדמו דורות באבולוציה ולכן אתה לא מתחתן עם האימא כי הבן שלכם יהיה דור שני לאימא במקום דור שלישי. אתה גם לא מתחתן עם אחותך כי שניכם יכולתם להביא התפתחות יותר טובה הרי אתם כבר קיימים, כלומר ההורים קיבלו דור שלישי שזה בעצם דור שני להם כי זה אותו דבר ממש. אתה לא מתחתן עם הכלה שלך מאותו סיבה שהיא תביא לך דור שלישי במקום זה אתה מביא לך שוב דור שני.

בקיצור פתרתי בספרי את כל מצוות איסורי העריות המקראיים להראות שכולם בלי יוצאים מהכלל באים למטרה הנ"ל כלומר הכל נובע  מהחשיבה הבסיסית הזו.

אני כן אתן לכן כאן עיקרון נוסף שחשוב לדעת.

באיסורי העריות במקרא (ויקרא פרק יח) יש עוד איסורים שלכאורה לא קשורים לאיסורי העריות ובכל זאת המקרא עושה את זה כאילו הם קשורים. למשל הלכות נידה ואיסור להעביר את בנו למולך וגלות מארץ ישראל.

טוב במחשבה שניה אני כן הפרש לכם את כל הפרשיה שם בכדי שנבין את כל התמונה בשלימותו.

הנה הפרשיה במקור ואני בסוגריים (בכחול) אפרש כל משפט.

(ה) וּשְׁמַרְתֶּם אֶת־חֻקֹּתַי וְאֶת־מִשְׁפָּטַי אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֹתָם הָאָדָם וָחַי בָּהֶם אֲנִי יְקֹוָֽק: (אמרנו כבר שהמקרא קוראת לחיים, חיי נצח על ידי שרידות אישית לדורי דורות, אחרת מה המקרא מחדשת כאן שרק עם החוקים האלה הוא יחיה הרי הוא כבר חיי והמקרא הרי מדברת אתו. בסוף הפרשיה המקרא אומרת את עונשו שהיא כרת מעמיה כלומר הוא חיי אבל הוא נכרת מעולמו ומעולם אבותיו)

(ו) אִישׁ אִישׁ אֶל־כָּל־שְׁאֵר בְּשָׂרוֹ לֹא תִקְרְבוּ לְגַלּוֹת עֶרְוָה אֲנִי יְקֹוָֽק: (שאר בשרו יש לו משמעות אבולוציונית כלומר הוא לא מכפיל בשר שקיים כבר)

(ז) עֶרְוַת אָבִיךָ וְעֶרְוַת אִמְּךָ לֹא תְגַלֵּה אִמְּךָ הִוא לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָֽהּ: (היא אימך אז מה אתה מביא לה עוד דור שני בזמן שאתה יכול להביא לה דור שלישי וזאת הרי המטרה = התפתחות הדורות)

(ח) עֶרְוַת אֵֽשֶׁת־אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה עֶרְוַת אָבִיךָ הִֽוא: (כי שוב אתה מביא לאביך דור שני שהוא הולך לעשות את זה לבד כלומר תפקידך כלפי אביך להביא לו דור שלישי ולא דור שני שהוא הולך לעשות בעצמו עם אשתו)

(ט) עֶרְוַת אֲחֽוֹתְךָ בַת־אָבִיךָ אוֹ בַת־אִמֶּךָ מוֹלֶדֶת בַּיִת אוֹ מוֹלֶדֶת חוּץ לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָֽן: (אתה לא הולך לברוא עוד דור באותו דבר הרי שניכם כבר התפתחות מההורים, מה עוד שניכם יכולים כבר לפתח דור שלישי חדש באבולוציה מה שאין כן אם אתה שוכב עם אחותך אתה מביא את אותו דבר שוב)

(י) עֶרְוַת בַּת־בִּנְךָ אוֹ בַֽת־בִּתְּךָ לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָן כִּי עֶרְוָתְךָ הֵֽנָּה: (שוב, אתה לא שוכב עם הנכד\ה אם הם יביאו לך כבר דור רביעי של התפתחות אבולוציונית ותבונית)

(יא) עֶרְוַת בַּת־אֵשֶׁת אָבִיךָ מוֹלֶדֶת אָבִיךָ אֲחוֹתְךָ הִוא לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָֽהּ: (שוב אותו רעיון)

(יב) עֶרְוַת אֲחוֹת־אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה שְׁאֵר אָבִיךָ הִֽוא: (שוב אותו רעיון שאתה לא מביא לסבא שלך דור שלישי במקום דור רביעי חדש. ותשימו לב למילה שאר אביך כמו לעיל "לכל שאר בשרו" כלומר אתה מביא בשר שקיים כבר במקום לפתח את האבולוציה עם הדורות)

(יג) עֶרְוַת אֲחֽוֹת־אִמְּךָ לֹא תְגַלֵּה כִּֽי־שְׁאֵר אִמְּךָ הִֽוא: (שוב אותו רעיון)

(יד) עֶרְוַת אֲחִֽי־אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה אֶל־אִשְׁתּו לֹא תִקְרָב דֹּדָֽתְךָ הִֽוא:  (שוב אותו רעיון)

(טו) עֶרְוַת כַּלָּֽתְךָ לֹא תְגַלֵּה אֵשֶׁת בִּנְךָ הִוא לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָֽהּ: (היא פונקציה להביא לך דור שלישי אז אתה לא מביא לעצמך דור שני רק)

(טז) עֶרְוַת אֵֽשֶׁת־אָחִיךָ לֹא תְגַלֵּה עֶרְוַת אָחִיךָ הִֽוא: (אותו רעיון מהקודם, היא פונקציה לקדם את אחיך, ואשתך לקדם אותך, והנה אתה מביא את אותו דבר מה שאחיך הולך לעשות)

(יז) עֶרְוַת אִשָּׁה וּבִתָּה לֹא תְגַלֵּה אֶֽת־בַּת־בְּנָהּ וְאֶת־בַּת־בִּתָּהּ לֹא תִקַּח לְגַלּוֹת עֶרְוָתָהּ שַׁאֲרָה הֵנָּה זִמָּה הִֽוא: (אותו רעיון שאתה לא מביא לאשתך דור שלישי שהיא בעצם כמו הדור השני וכן בדור השלישי)

(יח) וְאִשָּׁה אֶל־אֲחֹתָהּ לֹא תִקָּח לִצְרֹר לְגַלּוֹת עֶרְוָתָהּ עָלֶיהָ בְּחַיֶּֽיהָ: (זה כבר לא קשור לשאר בשר ולמה זה אסור ? אם כי יכולנו לומר שאם ניקח שתי אחיות אנו עושים עוול להוריהם כי אז ההורים שלהם מפסידים התקדמות דורית כלומר מפסידים ענפים בעץ כי שתיהם מביאים את אותו ענף. בכל מקרה המקרא מדגישה כאן מילה חדשה, תשימו לב כאן למילה "לצרור" מלשון צרה כלומר זוגיות כזו לא תשרת את המטרה. המקרא למדה את זה מסיפור שתי אחיות של יעקב שגרם למכירת יוסף והירידה למצרים וכריתת זרעו של יעקב כמעט לגמרי, הרי יצאו ממצרים אחד מחמש כלומר רק עשרים אחוז מזרעו, (שתי אחיות האלה גרמו להם שעזבו את ארץ ירושתם כלומר גלות מצרים נגרמה על ידי הזוגיות הזו ותראו בהמשך שבמאמת המקרא מערבת את הגלות לתוך איסורי העריות ולמה ? מה הקשר ביניהם ?) כלומר זוגיות שלא מקיימת את הזרע לדורי דורות, היא זוגיות שלכאורה אסורה תבונית. אגב ככה בדיוק עושה המקרא בכל הדרך, היא מביא לך את הסיפור הטרגית ואחריו את החוקים החדשים שבאים למנוע את ההפסד שוב, כלומר המקרא מפתחת לנו את חוקיה על ידי התפתחות התבונה באופן אבולוציונית על ידי דורות ככה שבעצם עוד לא גמרנו לכתוב את המקרא עד סופו אגם שהחשיבה העיקרית מושגת על ידי המקרא = חמש החומשים והשאר הם רק ראיות שמשה רבינו צדק בחשיבה הבסיסית)

(יט) וְאֶל־אִשָּׁה בְּנִדַּת טֻמְאָתָהּ לֹא תִקְרַב לְגַלּוֹת עֶרְוָתָֽהּ: (שוב כאן אין כבר בעיה של שאר בשרו הרי זאת אשתו אז מה זה קשור לעריות ? התשובה היא כנ"ל שזוגיות שלא תתקיים, זרעו יכרתו משום כך ואז בשביל מה בכלל הזוגיות ? כלומר בשביל מה להתחתן עם אישה\בעל אחד\ת לכל החיים אם אין לך שרידות אישית לדורי דורות. לא ניכנס עכשיו להסביר למה לשכב עם נידה מביא לביטול הזוגיות, אבל בקצרה נאמר שהזוג חייב לדאוג שהם ירצו אחד השני תמיד אפי' שזה נגד הטבע כנ"ל ולכן הם צריכים להיות מספיק תבוניים שהם ירצו אחד את השני תמיד, מה עוד אמורים חזלינו שעצם הפסקה כל חודש לחצי חודש מקיימת את הזוגיות וזה מאוד נכון. כלומר יש כאן כמה טעמים אחד המובנת לכל שהיא לא תתגנה כלפיו, ואחד סתם הפסקה כל שבועיים מביא להם לרצות אחד את השני כלומר שלא יהיה הכלל החזלי שאדם גס באשתו וההפך)

(כ) וְאֶל־אֵשֶׁת עֲמִֽיתְךָ לֹא־תִתֵּן שְׁכָבְתְּךָ לְזָרַע לְטָמְאָה־בָֽהּ: (שוב כאן אין את שאר בשרו אז למה אסור אשת איש ? ובכן תשימו לב למילה "לזרע" כלומר במקור אסור אשת איש היא דווקא לזרע, כלומר להוליד כי אז הבעל יחשוב שהוא מגדל את בנו וזכה לשרידות אישית, שלמעשה הוא לא בנו ולא יזכה בשרידות אישית. היוצא מכאן שהמקרא מדייקת מאוד לומר שאם זיין אותה לא לזרע, אז לכאורה לא עבר על הדאורייתא כלומר לא עבר על עיקר החטא. אבל ברור לכל ילד שהוא הורג את הזוגיות של חברו כלומר הורג את שרידותו האישית של חברו מעצם שהוא מחרב את קן המשפחה שלו ולכן חזלינו דורשים שאפי' לזיין אשת איש לא לזרע, הוא עובר על איסור אשת איש מדאורייתא. מה עוד שעל פי הצוו הקטגורי של קאנט ועל פי הצוו של הלל התלמודי שזה אותו צוו, אסור לו מוסרית לעשות זאת הרי לא ירצה שמישהו ישכב עם אשתו אפי' לא לזרע. אבל אני מדייק לכם את המקרא שתבינו מהי החשיבה של המקרא לעומק)

(כא) וּמִֽזַּרְעֲךָ לֹא־תִתֵּן לְהַעֲבִיר לַמֹּלֶךְ וְלֹא תְחַלֵּל אֶת־שֵׁם אֱלֹהֶיךָ אֲנִי יְקֹוָֽק: (כאן יש לנו ציווי חדש שממש לא קשור לכל הפרשיה של העריות, ובכל זאת מהי עושה כאן ? ובכן זה אותו עניין באמת, כי אם כל העריות הם למטרה היחידה שתזכה לחיי נצח על ידי זרעך לדורי דורות, אז אתה לא נותן את בניך למולך\משטר. כלומר המקרא לא מוכנה לקבל את המושג הזה שהאמצעי לפרט שנקרא משטר\חברה תהפוך לעיקר מול שרידותך האישית ולכן אתה לא מהעביר אותו לישות הדמיונית כלומר אתה לא מעביר אותו לדגל הדמיונית להקריב אותו למען הישות\המולך. מכאן תבינו את העוול הנוראה שמגייסים בכוח את הרווקים ואת הרווקות שעוד לא התחתנו ועוד לא זכו לשרידות אישית וככה גם הוריהם נכרתים מעולמם. בלי קשר לעצם הבעיה המוסרית אייך הורים מגנים על עצמם על ידי הילדים הרווקים שלהם, יש כאן טיפשות חשיבתית הרי בשביל מה משטר ודגל אם אתה לא זוכה לשרידות אישית כי צאצאיך הרווקים מוקרבים למולך לריק ?! אני אומר לריק כי אפי' למען הישות זה היית לריק כי שלושים שנה לחימה על עזה היית לריק וככה על יהודה ושמרון שכל ילד יודע שנחזיר אותו. אנו עוד נדבר על הקפיטליזם ונוכיח שאפי' שאנו מקריבים את רווקינו ואת רווקותינו למען המולך, אנו בעצם אין לנו שום זכות על הארץ הזאת הרי אסור לנו לאגור מים ומי גשם על פי החוק של הקפיטל החזיר (אפי' שמקור החוק מגיע דווקא מהסוציאליים, אבל לעומק מילטון פרידמן הנאו ליברל הפוסט מודרני גם חושב שצריך שלול מכל נולד את הטבע מראש אפי' לבטל את הירושה ועוד נרחיב בעניין בהמשך) וצריכים לשלם ארנונה על עצם הדריכה על האדמה ואם אנו רוצים לישון בלילה תחת גג בשביל הגנה מקור וחום וגשם ושלג, אז אנו צריכים לשלם מעל חצי משכורת לאחינו החזיר כלומר כבר היום מעל רבע האזרחים חיים בשכירות וחוק התכנסות ההון (בלי שמיטת כספים זה חייב לקרות) תביא שרוב אזרחי הארץ יגורו בשכירות ואז נשאלת השאלה אייך אנו מקריבים את צאצאינו לארץ שלא שלנו בכלל, רק על ידי קניין ?! ואם רק על ידי קניין, אז למה להקריב את זרעינו על כך אם אפשר פשוט לזכות בקניין בלי צבא בכל מדינה קפיטליסטית אחרת ?! כל זה דיברתי כלפי המשטר, ואני רוצה להקדיש כמה מילים כלפי דוגמטיות של ההורים עצמם: ובכן יש הורים שמוכנים בשביל הדוגמטיות שלהם לכרת את זרעם כי זרעם לא ממש באותו חשיבה כמו שלהם, למשל חסיד גור שבנם או בתם לא רוצים לחיות בקהילה גורית, הם יעשו הכל שצאצאיהם האישיים יכרתו מעולמם. וזה רק דוגמא אחת מני רבות כמו איש הלכה מקריב את זרעו כי הם לא אוהבים הלכות בדוגמטיות וכן איש ימין מול בנו השמאלני וכן ההפך כלומר הורים דוגמטיים לעולם יפסידו את זרעיהם ואז נשאלת השאלה למה כל העמל שלהם מתחילה ? כלומר יש את עוון מעביר את בנו למולך כלפי כל דוגמטיות בדיוק כלפי כל ישות חברתית, הישויות הם דמיוניות ולכן הוא מפסיד את זרעו ככה כל דוגמטיות הם דמיונות ולכן הוא מפסיד את זרעו לדוגמטיות. אני מקווה שמובן הנקודה הקריטית כאן, הורים מוכנים לזרוק את זרעם לעזאזל בשביל שטויות כמו מלבוש או על תספורת כלומר לחינוך יש מטרה ואם החינוך הדוגמטי מביא לביטול המטרה שהיא שרידותך האישית אז בשביל מה החינוך הדוגמטי ? אני אתן דוגמא מקראי להראות לנו אייך המקרא מלמדת אותנו שיעור נכון ותובנה נכונה: ראובן בכור יעקב השכיב את אשת אביו, ואביו לא אומר לו כלום עד מותו. ביומו האחרון הוא נזכר להטיף לבנו מוסר, ואז שואל ראובן את אביו: למה לא אמרת לי כלום עד היום ? אביו: אם הייתי אומר לך משהו היית בורח לאחי עשו ולומד ממעשיו ככה שלא היית שורד כמו שאחי לא ישרוד. ולכן לא אמרתי לך כלום עד היום. היום אחרי שהקמת כבר משפחה ויש לך כבר נכדים, ככה שאין חשש שתברח לאחי עשו. ואני שואל אותכם מי מכם היה יכול להתאפק לא לומר מילה לבן שהשכיב את אישה של אביו  ?! אה אין סיכוי אבל אם לא היינו דוגמטיים ואוטומטים ?! היינו נוהגים בדיוק כמו יעקב בתבונה והיינו מצילים את הבן ואת עצמינו )

(כב) וְאֶת זָכָר לֹא תִשְׁכַּב מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה תּוֹעֵבָה הִֽוא: (כי זה לריק כלומר אין לך זרע מהמעשה, מה עוד שאם אתה מספק את עצמך מינית עם זכר (או מאוננות שאת זה המקרא לא אוסרת בכלל), אז למה שתרצה להתחתן ?! כלומר אתה לא מנצל את הטבע בשביל שרידותך אז מי ערב לך שתדאג לשרידותך האישית ? תבינו שהמקרא לא רוצה שתלחם עם הטבע היא רוצה שתיקח את הטבע לטובתך כלומר תנצל את המיניות להשיג את שרידותך האישית + הנאה. אבל אם אתה נהנה ממין לחוד, אז מי ידרבן אותך לדאוג לשרידותך ? והבינו זאת לעומק שהטבע וההנאות הם אקראיות ועם התבונה אנו מנצלים את טוב הטבע לשרידותינו ככה שאנו גם חיים חיים טובים וגם זוכים לטוב התבוני. אבל מי שנלחם עם טוב הטבע בסוף הוא נכנע לטבע ולאקראיות שלו ומפסיד את החיים התבוניים ונכרת מעולמו)

(כג) וּבְכָל־בְּהֵמָה לֹא־תִתֵּן שְׁכָבְתְּךָ לְטָמְאָה־בָהּ וְאִשָּׁה לֹֽא־תַעֲמֹד לִפְנֵי בְהֵמָה לְרִבְעָהּ תֶּבֶל הֽוּא: (אותו רעיון כמו בקודם. תבל = לריק = אין לך זרע מהם)

(כד) אַל־תִּֽטַּמְּאוּ בְּכָל־אֵלֶּה כִּי בְכָל־אֵלֶּה נִטְמְאוּ הַגּוֹיִם אֲשֶׁר־אֲנִי מְשַׁלֵּחַ מִפְּנֵיכֶֽם:(כה) וַתִּטְמָא הָאָרֶץ וָאֶפְקֹד עֲוֹנָהּ עָלֶיהָ וַתָּקִא הָאָרֶץ אֶת־יֹשְׁבֶֽיהָ: (כאן אנו מגיעים לדבר מוזר ביותר, מה המקרא מערבת כאן את הארץ ? מה הקשר בין עריות לארץ ישראל ? למה דווקא עוון עריות מביא שנצא לגלות כלומר הארץ תקיא אותנו ולמה ? ובכן להבין את זה לעומק נצטרך להגיע לפרק שתעסוק בהמצאת הקניין שאפשרית אך ורק על ידי המצאת הירושה. החדי מוח יבינו כבר לאן אני חותר. אם קניין אפשרית אך ורק עם ירושה יוצאת שכל אלה שאין להם ירושה כמו ממזרים שבעלה לא רוצה שהוא – הממזר ירש אותו והאב המקורי מתכחש לבנו הממזר וגם לא מוריש לו ירושה, אז יש בחברה פרטים בלי ארץ וקניין ואז הם ישתקו ? אותו דבר כלפי הגרים בארץ שאין להם קניין האם הם ישתקו ?! לא ולא יהיה מהפיכות חברתיות ואז נצא לגלות. הפתרון אחרי הגלות יחזקאל וחז"ל אומרים שבעתיד (שהינו צריכים כבר מזמן להיות שם) נתיר ממזרים וניתן נחלה לכל גר. למשל את הסודנים אסור היה לגרש על פי החשיבה המקראית אבל לך תטיף מוסר לדוגמטיים האלה ששוללים את הארץ גם מכל אזרחיה הרי אסור להם לאגור אפי' מים ומי גשם ואת כל משאביה כמו הגז הטבעי וים המלח מכרו לזרים. בכל אופן ממזר לא היה יכול להתחתן עם בת ישראל כי לבת לא תהיה קניין וככה צאצאיה כי לממזר במקור לא היית קניינים בארץ כי אין לו ירושה. לא הסברתי מה הקשר ירושה לקניין ועוד נסביר את זה בהרחבה בפרק שתעסוק בנושא, אבל בכדי שנבין כבר עכשיו אני בקצרה הסביר: ובכן כמו שאי אפשר להמציא את חוקי המשפחה בלי שנדאג לכל פרט שתהיה לו את האפשרות להשיג אישה\בעל ככה בדיוק אי אפשר להמציא את הקניין הפרטי בלי שכל אדם ביקום תהיה לו קניין פרטי אחרת הוא לא מצווה על הצוו של לא תגנוב ולא תרצח הרי הוא לא חייב למות מרעב כי אתה המצאתה את הקניין הפרטי. אז אייך בכל זאת נח המציא את הקניין ? נח ובניו חלקו את כל הארצות ביניהם על פי גורל, כלומר עשו גורל ונשבעו לא לגזול את עמלו של אחד מהשני. ככה יש לכל אדם ביקום קניין פרטי וככה אפשר לדרוש מאדם לא לגנוב הרי יש לך את שלך. אבל רגע רגע, אתה לא יכול לעשות דבר שכזה הרי בכל רגע נולד ילד\ה בעולם ואז הם נולדים לעולם קנו לאחרים ? כלומר המצאת הקניין לא קבילים אם יש בכל רגע אדם חדש שאין לו קניין. ולכן נח ממציא את הירושה כלומר כל ילד נולד עם הטבע\קניין ואביו לא יכול לא לתת לו ירושה (לא יכול לבכר את בן אהובה על בן השנואה = שאין זכות לאביו לשלול מהבן את המגיע לו ק"ו נחלה\ירושה), כלומר ארץ ישראל ליהודי היא ירושה מהמצאת הקניין וזאת הסיבה שהיהודי דורש את ארץ ישראל כי אין מצב שבן חורין נולד לעולם בלי הטבע וקניין פרטי אחרת הם (הקניינים) לא קבילים. עכשיו שאנו לקראת הכניסה לארץ ישראל, משה רבינו מזהיר אותנו לומר: חבריה אתם הולכים להחזיר את ארץ ירושותיכם (מהמצאת הקניין והירושה של נח) לעצמכם, אבל אם אתם חושבים לשרוד שם לדורי דורות כלומר אתם צריכים שילדיכם ייוולדו לטבע ורק בארץ ירושתכם ילדיכם נולדים לטבע (בארץ זרה אתם לא שורדים כי אין לכם באמת את הטבע ועוד לדורי דורות) אז תתנהגו בתבונה ככה שלא תהיה אף אחד מצאצאיכם שיישאר בלי הטבע שזה ארץ ישראל כמובן. ואם זאת מטרת החיים שלכם, אז תדאגו לכך על ידי שמירה על העריות ושמירה על הקן המשפחתי האישי וכמובן אל תעבירו את צאצאיכם לישות הדמיונית או לדוגמטיות כנ"ל. זאת בקצרה ההסבר למה המקרא מערבת את הארץ באיסורי עריות. ועוד נרחיב בנושא בפרק המיועד לנושא)

(כו) וּשְׁמַרְתֶּם אַתֶּם אֶת־חֻקֹּתַי וְאֶת־מִשְׁפָּטַי וְלֹא תַעֲשׂו מִכֹּל הַתּוֹעֵבֹת הָאֵלֶּה הָֽאֶזְרָח וְהַגֵּר הַגָּר בְּתוֹכְכֶֽם: (הסברנו כבר לעיל למה חשוב שגם הגר והאזרח יקבלו נחלה ויתנהגו עם חוקי הירושה וכל מצוות העריות הנ"ל מאותו סיבה שלא יהיה גייס פנימי נגד שרידותינו האישית)

(כז) כִּי אֶת־כָּל־הַתּוֹעֵבֹת הָאֵל עָשׂוּ אַנְשֵֽׁי־הָאָרֶץ אֲשֶׁר לִפְנֵיכֶם וַתִּטְמָא הָאָֽרֶץ: (כח) וְלֹֽא־תָקִיא הָאָרֶץ אֶתְכֶם בְּטַֽמַּאֲכֶם אֹתָהּ כַּאֲשֶׁר קָאָה אֶת־הַגּוֹי אֲשֶׁר לִפְנֵיכֶֽם: (כאן המקרא אומרת משהו עמוק ביותר. אפי' שאתם הולכים בצדק להחזיר את ארץ ירושתכם, הגנבים הכנענים האלה שגנבו לנו את הארץ (בזמן שהיית להם ארץ מירושת אביהם חם) היו מצליחים להישאר שם אילו היו שומרים על עריות כי אז הם כוח היחד כלומר אי אפשר להילחם נגד עם אחד מאוחד, אבל גלוי העריות מביא לפירוק החברה מבפנים הרי יש ממזרים כנ"ל ואז הם בעצמם לא מחזיקים בארץ ככה שבקלי קלות אתם יכולים להחזיר את הארץ לעצמכם.

(כט) כִּי כָּל־אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה מִכֹּל הַתּוֹעֵבֹת הָאֵלֶּה וְנִכְרְתוּ הַנְּפָשׁוֹת הָעֹשֹׂת מִקֶּרֶב עַמָּֽם: (כאן מגיע העונש היחידי המקראי לכל העובר על כל אחת מהמצוות הנ"ל ומהי העונש ? כרת !! ובכן כמו שאמרתי לעיל כל הפרשיה מתחילה עם "וחיי בהם" וגומרת עם עונש "כרת" כי הם שני צדי המטבע, חיים = נצח, וכרת = כירתה אישית מהעולם.)

הוספה לפרק

ברצוני לתת כאן עוד דוגמא אייך חוק יכול לקום על יוצריו אם נהיה דוגמטיים בטירוף כלפי החוק. (אגב זאת תפקידו של השופט "החי" לבדוק האם החוק קם על יוצרם במקרה הפרטי שהוא דן בו, כלומר חשיבותו של שופט חי ברורה כאן אני מקווה, כי אם החוק הוא העיקר אז לא צריך שופט חי, צריכים מחשב דטרמיניסטי שיפסוק באופן דטרמיניסטי, והבינו זאת לעומק)

כנ"ל לעיל יש חוק תבוני בכדי לקיים את הזוגיות לנצח, שהיא כמובן הלכות הנידה ושבעת ימי הנקיים, שהיא יוצרת מצב שהבעל והאישה אסורים בסקס, הסברנו לעיל מהי המטרה. אבל מה קורה אם הביוץ של האישה יוצאת דווקא בימים האלה ככה שהיא לא מצליחה להיכנס להיריון, ואז יוצאת שלזוג הזה ח"ו לא יהיו ילדים.

ואם מדובר על זוג דוגמטיים שלא מבינים את החשיבה הבסיסית אז בוודאי שתהיה לנו מקרה כזה שהם לא יולידו ילדים, אבל אם מדובר על זוג שיודעים את החשיבה הבסיסית אז הם לא ילכו אחרי החוק במקרה הפרטי שלהם כלומר הם ינסו בכל דרך למצוא פתרון.

אותו דבר אם הזוג פונה לרב מה לעשות, אז אם נפלו על רב שמבין את החשיבה הבסיסית, אז הוא כבר ימצא פתרון בשבילם, אבל אם נפלו על רב טיפש חמור מארץ החמורים, אז הזוג הזה יפסידו את עולמם כלומר יקבלו את העונש הכי כבד בתורה שנקראת עונש כרת = כירתת עצמם מעולמם. ולכן חשוב מאוד לזוג וכמובן לרבנים להבין את החשיבה הבסיסית.

היסטורית היית מלחמה של ממש – מול רב (ר' שלמה זלמן) שניסה למצוא פתרון, על ידי ר' יוליש מסאטמר שלכאורה אפשר היה לחשוד בר' יוליש שהוא פשוט לא מבין מהראש שלו, אבל התברר שהיית לו כוונה אחרת לגמרי והיא הפירסום של הפסק, ששמה אנשים רגילים שלא צריכים את הפתרון, ינצלו את הפתרון סתם ואז יחרב משפחתם האישית, כלומר ר' יוליש לא חשב לרגע שלזוגות האלה לא צריך למצוא פתרון, להפך הוא ניסה בכל דרך למצוא פתרונות, אבל מלחמתו היית השקפתית ציבורית שלא יקרה מצב שסתם זוגות יזלזלו בהלכות נידה כלומר הוא גם כן דאג לאותו חשיבה.

בברכה

Max maxmen

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s