הקפיטל בסוכה

"הקפיטל בסוכה"

"חג סוכות = הקלישאה הגדולה שלנו"

כמו בכל תחום מסורתי\תרבותי, אנו נהפכים עם הדורות להיות דוגמטיים בטירוף, כלפי לחגוג את חג הסוכות, זה אמור להטריף אותנו לגמרי. נכון שעם הדורות בטבעיות לחג הסוכות יש כל כך הרבה משמעויות, אבל תמיד יש את מה שנקרא בז'אנר "פשט" כלומר טעם המצווה הפשוטה והמקורית ומטרתה כמובן. כלומר לכל מצוות זיכרון יש לו משמעות שנזכור זאת לדורי דורות ומה אנו אמורים לזכור עם מצוות סוכה ?

ובכן, יצאנו ממצרים למדבר לכיוון ארץ ירושתינו = ארץ ישראל שירשנו מהמצאת הקניין + המצאת הירושה על ידי נח ובניו. כלומר יצאנו מעבדות לחירות, וכנודע לכל משכיל אין חירות בלי הטבע, ולכן היציאה מעבדות לא מספיקה, אתה חייב לחזיר לעצמך את ארץ ירושתך. אבל עד שנגיע ממצרים לארץ ישראל, בינתיים יכולנו להיות כמו כל מטייל במדבר, אבל לא ולא, שלושת מנהיגי הדור (משה ואהרן ומרים) דאגו לנו להכל, משה דאג לאוכל = המן הנודע. מרים דאגה למים. אהרן דאג לסוכות. כלומר לכל משפחה היית סוכה. הרי לא חיו שם בשוק עם ענני הכבוד ארבעים שנה, היו ממש סוכות לכל משפחה ומשפחה כמו שעוד קיימים בהרבה מקומות בעולם בימינו אנו.

אז מה יש לחגוג כאן לדורי דורות ? אוקיי, יפה מאוד שהם דאגו לנו לסוכות זמניות עד שנגיע לארץ ירושתינו ששם כמובן כל פרט יזכה לקניין\נחלה לדורי דורות. אבל מה המסר כאן שאנו חייבים לזכור ומה חשוב לזכור את זה ?

המסר העמוק כאן דיי פשוט ורמזתי כבר לעיל על כך שהיציאה מעבדות לא מספיקה להיות בן חורין, כי חירות בלי הטבע, זאת קלישאה ("הפגיעה הבסיסית בזכויות האדם באה לכלל ביטוי קודם כול ויותר מכול בשלילת מקום בעולם" – חנה ארנדט) שרק האדם הפוסט מודרני המטופש יכול לעלות על דעתו . אז נכון שעוד מעט נגיע לארץ ישראל = ארץ ירושתינו כנ"ל, אבל עד אז (בסוף זה לקח להם ארבעים שנה), שאנו במדבר שזה אומר הטבע לא נותנת לנו כלום, אז מנהיגי הדור של אז דאגו לנו לאוכל ומים ודיור. (תשימו לב שמנהיגי הדור ההוא לא ניצלו את העובדה שהם משיגים להם את המים והאוכל והדיור בכדי לשלוט בהם כלומר בבסיס לא נוגעים, אתה יכול כמנהיג לתת עונשים אחרים שצריך להעניש וכדומה, אבל את הבסיס כולם קיבלו. כלומר לא שמענו שמשה ואהרן ומרים השתמשו עם זה נגד קרח ועדותו ונגד שבט שמעון בשיטים ועוד ועוד מתנגדים למנהיגים במדבר. כלומר חירות מגיע לכולם ובזה לא נוגעים)

זה התנאי הראשוני של כל קיבוץ של פרטים כחברה. בלעדיהם, אין זכות קיום לישות הדמיונית הזו שנקראת "חברה". פרטים מתכנסים לחברה בכדי מטרה מסוימת והיא להיות בני חורין + הטבע. חירות בלי הטבע כנ"ל לעיל זאת עבדות. הרי אם לדרוך על האדמה הוא צריך לשלם ארנונה, ואם אסור לו לאגור מים ומי גשם, אז איזה חירות זאת ? שהוא צריך להשתעבד למישהו בכדי לזכות במים ולזכות לזכות לדרוך על האדמה ?!

החירות האמיתית היא שהפרט זוכה בקניין עצמאית, כלומר יש לו קניין\נחלה בארץ ירושתו. כלומר הוא לא צריך שום טובות משום מנהיג. אבל והיות שהיינו במדבר ששם אין לנו את הטבע ואנו רק עוברים את המדבר (ולכן אין טעם לקניין שם), אז היינו צריכים את טוב ליבם של המנהיגים. והיות שהמנהיגים של אז לא ניצלו זאת בכדי לשלוט בהם ובמתנגדיהם, אז זאת גם סוג של חירות אבל שוב לא חירות אבסולוטית כנ"ל.

ובכן, את הפילוסופיה החשיבתית הזו, אנו אומרים לזכור לדורי דורות ולכן אנו חוגגים בכל שנה מחדש את חג הסוכות. אנו יוצאים לסוכה לומר שאין האדם בן חורין באמת אם אין לו את הטבע, אם בגלל שהישות החברתית שוללת זאת ממנו (החוק שאוסר לו לאגור מים ואוסר לו להתנחל באיזה חלקת אדמה) ואם פשוט הוא כבר נולד לעולם שקנו כבר לאחרים. כל בני ישראל יוצאים לסוכה\לטבע של כולם כאילו טרום המצאת הקניין, שנרגיש ונבין שבלי המצאת הקניין לפחות יש לנו את הטבע ביחד, מה שאין כן אחרי המצאת הקניין לעומק נשללת הטבע מכוח הצוו של לא תגנוב שהומצאה להגן על המצאת הקניין. ולכן המצאת הקניין אמור להיות קביל\צודקת 1. לכל אדם יש קניין פרטי 2. כל נולד נולד עם קניין\ירושה (שאין להורים זכות לשלול מהם את ירושת הנחלה – בניגוד לירושה אחרת). היציאה לסוכה נותנת לנו את ההבנה הפשוטה שאי אפשר להמציא משהו לטובת האדם (במקרה הזה המצאת הקניין), אם זה לעומק לרעת האדם = שלילת הטבע = עבדות בכדי לשרוד, ועוד דורש ממנו דם רב בכל ימי ההיסטוריה בתוך העמים ובין העמים. שאנו יושבים בסוכה אנו פתאום רואים שלכל אחד יש מקום בכדור הארץ. את התובנה הזו את הרגש הזו צריכים לקחת עמנו שחוזרים לקניין שלנו\לבית שלנו. הישיבה בסוכה צריך להזכיר לנו שיש משפחות שכל משכורתם עמלם החודשי הולך אלא על הזכות לישון בכדור הארץ = לשכור דירה, או לקחת משכנתא לכל החיים. כלומר אחיך בשרך הוא עבד בתוך ארץ ישראל אצל אחיו היהודי על הזכות הבסיסית שאמור להיות לאדם בעולם.

היהודי בניגוד לכל בן חברה אחרת, יש לו קניין מיורשה מחלוקת נח ובניו שהוא כמובן ארץ ישראל. ולכן שהיהודי יושב בארץ ישראל הוא אמור להיות בן חורין באופן אבסולוטית כנ"ל. והוא אמור לצאת לסוכה לזכור זאת שאפי' במדבר האדם הוא לא בן חורין אם אין לו את הטבע = הבסיס = מים אוכל דיור. ק"ו בארץ ישראל שזה ירושתו הפרטית (לא לאומית כפי שחושבים המדומינים), חייב שתהיה לו את נחלתו לו ולזרעו עד עולם.

אז יושב לו הקפיטל בחג הסוכות בסוכה, וחוגג את מה ? את זה שהוא דורש מאחיו את משכורתו בכדי לגור בארץ ירושתו ?

אייך רבונו של עולם, השוכר חוגג את חג הסוכות ? הרי מה הוא חוגג, הוא חוגג על כך שהוא צריך לשלם משכורת שלימה של אשתו + ארנונה אפי' על המקום שהוא בונה את סוכתו המסכנה ?!

מין הראוי שהקפיטל החזיר והבור והעםארץ גמור, לא ידרוש מהשוכר היהודי שלו דמי שכירות לחג הסוכות, הרי אחרת הוא חיי בשקר וגם השוכר שלו חוגג את החג באבסורדיות מטורפת. הרי הוא יוצא לסוכה שהוא משלם עליה ארנונה ודמי שכירות.

לסיכום:

כהיום רבע מהעם היהודי שחיי בארץ ישראל, משלמים משכורת שלימה לאחיהם החזירים על הזכות לגור בארץ ירושתם + ארנונה כמובן. לא ימשך הרבה שנים עד שחצי מהעם ישלמו משכורת שלימה בשביל אחיהם החזירים. וככה עד שלבסוף 99% מהעם היהודי ישלמו משכורות שלימות בשביל האח החזיר. הרי זאת חוק ברזל אצל אליל הכסף והקניינים שההון מתכנסת אצל יחידים.

ולכן נשאלת השאלה, האם אנו אמורים לחגוג את חג הסוכות או שחג הסוכות אמור להיום שבוע של הבל לאומי, שבוע שרק נוכל להתגעגע לימים שהיית לנו מנהיגות שאפי' במדבר דאגו לנו שנהיה בני חורין באמת.

בכל אופן הקפיטל החזיר בוודאי לא יכול לחגוג את חג הסוכות, הרי מה הוא חוגג שם ? הוא חוגג שם בזה שהוא גוזל את ארץ ירושתו מאחיו היהודי ? ועוד דורש ממנו תשלום על הזכות לבנות סוכה ?

מי ייתן שנזכה כולנו להיות בני חורין באמת ונצא מעבדות הקפיטליסטית לחירות אמיתית אמן ואמן.

מועדים לשמחה לכל בית ישראל ולכל בני אנוש

בברכה

Max maxmen

(בכדי להבין את הפוסט לעומק כדאי גם לעיין בפוסט המשכיר בליל הסדר)

כמה תגובות מהפוסט המקורי

 • תמונת הפרופיל של Hadar Rottenberg
  מעולה.
 • תמונת הפרופיל של ‫מהפכה מחשבתית חברתית‬‎
  +Hadar Rottenberg תודה צדיק
  מועדים לשמחה לך ולכל סביבתך אמן ואמן
 • תמונת הפרופיל של ala rotenberg
  לפני שאתה דורש מאחרים האם אתה עצמך מתנהג כמו צדיק, כלומר: שלך שלך ושלי שלך. אם כן אז הגאולה כבר כאן, אם לא אז לך עצמך יש עוד הרבה מה לתקן כדי לזכות בחירות
 • תמונת הפרופיל של ‫מהפכה מחשבתית חברתית‬‎
  +ala rotenberg מועדים לשמחה לך ולכל משפחתך.
  אני לא חושב שאפשר להעמיד את כל המוסר וערכים על משנה אחת באבות, וככה לקטלג כל אדם על פיה.
  כל זה כלפי המוסר עצמו. וכלפי האדם בוודאי האדם הוא תמיד דינמי ככה שהוא יכול להיות שניה צדיק ושעה רשע וכו' וכו, ולכן אין טעם לנסות לקטלג אנשים כרשעים או כצדיקים.
  אבל יש התנהגויות של האדם שבלי מחשבה עמוקה הוא תמיד רשע אפי' שהוא באופן אישי ממש צדיק, למשל המשקיע בדיור בארץ ישראל.
  יש גם חברה צדיקה באמת שבלי מחשבה עמוקה היא חברה רשעית, כמו החברה שלנו ששולחת את הרווקים והרווקות למות למענה, כלומר היא מקריבה את הילדים על מזבח הלאום. במקום שההורים יגנו על צאצאיהם, הם שולחים את הילדים להגן על עצמם ?!
  מה עוד שאם הילדים האלה הצליחו לצאת משם בחיים ?! אין להם אפי' זכות לאגור בארצם מים ומי גשם, מי מדבר על כך שאם הוא רוצה לישון בלילה, הוא אמור לשלם לאחיו החזיר (שעליו הוא הקריב את חייו שלוש שנים בצבא) משכורת שלימה.
  כלומר הילדים האלה הולכים למות למען החזירים האלה = בעלי הקניין, הרי להם בעצמם אין קניינים בארצם ואין להם אפי' זכות לאגור שם מים ומי גשם והיום אפי' להרבה מהם אין גם להורים קניינים כלומר הוריהם גרים גם בשכירות ולכן על מי ולמי הם הולכים למות? בכל אופן, אני ממש לא חושב שיש אנשים רשעים וצדיקים. יש אנשים תבוניים ולא תבוניים ושכרם והפסדם תליה בהתנהגותם על דרך שכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה.
  ביהדות יש אמרה חכמה מאשת ר' מאיר שאמרה: יתמו חטאים ולא חוטאים, כלומר גאולת האדם תבוא אם נפסיק לחטאו ולא אם יתמו הרשעים בעצמם, כלומר אין צדק להגדיר אדם כצדיק או כרשע, יש טעם להבין מהי חטא ומהי טוב ככה כולנו נתנהג בטוב ונקבל את הטוב.
  לסיום:
  אני אישית לא הרלוונטי כאן, הרי כנ"ל אני יכול להיות דקה צדיק ואחריה רשע לדקה, הרי האדם הוא דינמי.
  אבל מה שכן, אני משתדל לא לחטוא בחטאים תמידיות שתהפוך אותי לרשע בתמידיות. כנ"ל יש חטאים שמחוסר הבנה ועמקה האדם הוא חוטא באופן תמידי.
  במיוחד אם החטא הוא סוג חטא שתביא לי את העונש בוודאות, כלומר פרקטית לא כדאי לי לעשות את החטא ההוא, כי אני הקבל עליו את עונשו. לדוגמא השקעה בדיור, העונש היא וודאית, אם לא לי בעצמי אז בוודאי אצל צאצאי. כלומר הם יהיו אלה שיצטרכו לשלם משכורות שלימות לאחיהם החזירים בשביל לישון בכדור הארץ. ולכן סוג חטא כזו היא טיפשות מגולה (כל החטאים לעומק הם טיפשות אבל כאן זה כל כך ברור שאני לא מבין אייך האדם כזה יכול להסתכל על עצמו במראה), ולכן אני לא משקיע בדיור.אגב בחטא הזה אין הבדל בין המגזרים כלומר אפי' המגזר הכי קיצוני והמחמירה ביהדות, ואפי' גדולי רבניהם, חוטאים בחטא הזה, ככה שזעקת ירמיהו עוד נשמעת בימינו אנו: (יז) וְאָמַרְתָּ֤ אֲלֵיהֶם֙ אֶת־הַדָּבָ֣ר הַזֶּ֔ה תֵּרַ֨דְנָה עֵינַ֥י דִּמְעָ֛ה לַ֥יְלָה וְיוֹמָ֖ם וְאַל־תִּדְמֶ֑ינָה כִּי֩ שֶׁ֨בֶר גָּד֜וֹל נִשְׁבְּרָ֗ה בְּתוּלַת֙ בַּת־עַמִּ֔י מַכָּ֖ה נַחְלָ֥ה מְאֹֽד: (מכה נחלה מאוד = חטא מושרש = תמידית = חטא לא מורגש מוחסר עמקה כנ"ל, כלומר כמו שנחלה זה לתמיד ככה החטא הזה הוא תמידית כנ"ל max)
  (יח) אִם־יָצָ֣אתִי הַשָּׂדֶ֗ה וְהִנֵּה֙ חַלְלֵי־חֶ֔רֶב וְאִם֙ בָּ֣אתִי הָעִ֔יר וְהִנֵּ֖ה תַּחֲלוּאֵ֣י רָעָ֑ב כִּֽי־גַם־נָבִ֧יא גַם־כֹּהֵ֛ן סָחֲר֥וּ אֶל־אֶ֖רֶץ וְלֹ֥א יָדָֽעוּ: (כן כן גם נביא וגם כהן סחרו על ארץ ירושתינו. כל פרק יד שם עוסק בבצורות שהיו בזמנם, כלומר טיפש הוא האדם שלא מבין לאן כל זה תביא אותנו רח"ל max)

  ("סחרו" מלשון וסחרוה והאחזו בה – בראשית לד י)

  אגב: יכול מאוד להיות שאני עכשיו רשע מעצם זה שאני כותב לך את כל זה בלי לדעת מה המצב האישי שלך, כלומר אולי כל דברי אלה פוגעים בך. כלומר לכתוב דברים לאדם שאתה לא מכיר אישית ואת מצבו, זה בעצמו חטא.

  ולכן אני מקווה שמובן לך שאנו עוסקים נטו בתובנות ולא ח"ו משהו שקשור עלינו אישית.

  בברכה
  max

 • תמונת הפרופיל של ‫מהפכה מחשבתית חברתית‬‎

  +ala rotenberg את מכאיבה לי שאת נעלמת לי ולא עונה לי על דברי. רצתי להוסיף לך על זעקת ירמיהו ואני מקווה שזה יגיע אליך. ובכן ירמיהו לא נזעק פתאום על כהן ונביא שסחרו על הארץ, כלומר קודם זעק על המלכים והשליטים כמו שמוזכר בפרק כב בירמיהו: היו בנה ביתו בלא צדק ועליותיו בלא משפט ברעהו יעבד חינם ופעלו לא יתן לו: האמר אבנה לי בית מדות ועליות מרוחים,,,,,הלוא אכל ושתה ועשה משפט וצדקה, אז הטוב לו: דן דין עני ואביון אז טוב, "הלא היא היא הדעת אותי נאם השם". (תשימי לב טוב טוב מהי אלוהות אצל הנביאים, אלוהות היא עשית צדק ומשפט ודין עני ואביון = הלא היא הדעת אותי נאום השם. למה מטיף לו ירמיהו את המילים האלה דווקא ? כי יהויקים עסק בתעניות תמיד כלומר היה סוג של עובד השם שהאמין בתעניות וכדומה ולכן אומר לו הנביא, לא ולא "הדעת אותי" היא צדק ומשפט ודין עוני ואביון ולא תעניות ושאר ההבלים)

  שירמיהו בהמשך תוקף את הנביאים ואת הכהנים שהם הם גם עוסקים בלסחור על הארץ, הוא – ירמיהו, מצד שני בהמשך (פרק לה) יוצא מכליו לברך את בית הרכבים שלא סחרו בארץ (והפכו ממש נוודים) ומברך אותם שלא יכרתו לנצח. כלומר על פי הברכות אנו מבינים את ההפך = הקללות לומר שמי שסוחר על הארץ לא שורד = נכרת מעמו רח"ל. והנה הפרק הנפלא הנ"ל

  א הַדָּבָר אֲשֶׁר-הָיָה אֶל-יִרְמְיָהוּ, מֵאֵת יְהוָה, בִּימֵי יְהוֹיָקִים בֶּן-יֹאשִׁיָּהוּ מֶלֶךְ יְהוּדָה, לֵאמֹר. ב הָלוֹךְ, אֶל-בֵּית הָרֵכָבִים, וְדִבַּרְתָּ אוֹתָם, וַהֲבִאוֹתָם בֵּית יְהוָה אֶל-אַחַת הַלְּשָׁכוֹת; וְהִשְׁקִיתָ אוֹתָם, יָיִן. ג וָאֶקַּח אֶת-יַאֲזַנְיָה בֶן-יִרְמְיָהוּ, בֶּן-חֲבַצִּנְיָה, וְאֶת-אֶחָיו, וְאֶת-כָּל-בָּנָיו–וְאֵת, כָּל-בֵּית הָרֵכָבִים. ד וָאָבִא אֹתָם, בֵּית יְהוָה, אֶל-לִשְׁכַּת בְּנֵי חָנָן בֶּן-יִגְדַּלְיָהוּ, אִישׁ הָאֱלֹהִים–אֲשֶׁר-אֵצֶל, לִשְׁכַּת הַשָּׂרִים, אֲשֶׁר מִמַּעַל לְלִשְׁכַּת מַעֲשֵׂיָהוּ בֶן-שַׁלֻּם, שֹׁמֵר הַסַּף. ה וָאֶתֵּן לִפְנֵי בְּנֵי בֵית-הָרֵכָבִים, גְּבִעִים מְלֵאִים יַיִן–וְכֹסוֹת; וָאֹמַר אֲלֵיהֶם, שְׁתוּ-יָיִן. ו וַיֹּאמְרוּ, לֹא נִשְׁתֶּה-יָּיִן: כִּי יוֹנָדָב בֶּן-רֵכָב אָבִינוּ, צִוָּה עָלֵינוּ לֵאמֹר, לֹא תִשְׁתּוּ-יַיִן אַתֶּם וּבְנֵיכֶם, עַד-עוֹלָם. ז וּבַיִת לֹא-תִבְנוּ, וְזֶרַע לֹא-תִזְרָעוּ וְכֶרֶם לֹא-תִטָּעוּ, וְלֹא יִהְיֶה, לָכֶם: כִּי בָּאֳהָלִים תֵּשְׁבוּ, כָּל-יְמֵיכֶם, לְמַעַן תִּחְיוּ יָמִים רַבִּים עַל-פְּנֵי הָאֲדָמָה, אֲשֶׁר אַתֶּם גָּרִים שָׁם. ח וַנִּשְׁמַע, בְּקוֹל יְהוֹנָדָב בֶּן-רֵכָב אָבִינוּ, לְכֹל, אֲשֶׁר צִוָּנוּ: לְבִלְתִּי שְׁתוֹת-יַיִן, כָּל-יָמֵינוּ–אֲנַחְנוּ נָשֵׁינוּ, בָּנֵינוּ וּבְנֹתֵינוּ. ט וּלְבִלְתִּי בְּנוֹת בָּתִּים, לְשִׁבְתֵּנוּ; וְכֶרֶם וְשָׂדֶה וָזֶרַע, לֹא יִהְיֶה-לָּנוּ. י וַנֵּשֶׁב, בָּאֳהָלִים; וַנִּשְׁמַע וַנַּעַשׂ, כְּכֹל אֲשֶׁר-צִוָּנוּ יוֹנָדָב אָבִינוּ. יא וַיְהִי, בַּעֲלוֹת נְבוּכַדְרֶאצַּר מֶלֶךְ-בָּבֶל אֶל-הָאָרֶץ, וַנֹּאמֶר בֹּאוּ וְנָבוֹא יְרוּשָׁלִַם, מִפְּנֵי חֵיל הַכַּשְׂדִּים וּמִפְּנֵי חֵיל אֲרָם; וַנֵּשֶׁב, בִּירוּשָׁלִָם. {פ}
  יב וַיְהִי, דְּבַר-יְהוָה, אֶל-יִרְמְיָהוּ, לֵאמֹר. יג כֹּה-אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת, אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל, הָלֹךְ וְאָמַרְתָּ לְאִישׁ יְהוּדָה, וּלְיוֹשְׁבֵי יְרוּשָׁלִָם: הֲלוֹא תִקְחוּ מוּסָר לִשְׁמֹעַ אֶל-דְּבָרַי, נְאֻם-יְהוָה. יד הוּקַם אֶת-דִּבְרֵי יְהוֹנָדָב בֶּן-רֵכָב אֲשֶׁר-צִוָּה אֶת-בָּנָיו לְבִלְתִּי שְׁתוֹת-יַיִן, וְלֹא שָׁתוּ עַד-הַיּוֹם הַזֶּה–כִּי שָׁמְעוּ, אֵת מִצְוַת אֲבִיהֶם; וְאָנֹכִי דִּבַּרְתִּי אֲלֵיכֶם, הַשְׁכֵּם וְדַבֵּר–וְלֹא שְׁמַעְתֶּם, אֵלָי. טו וָאֶשְׁלַח אֲלֵיכֶם אֶת-כָּל-עֲבָדַי הַנְּבִאִים הַשְׁכֵּם וְשָׁלֹחַ לֵאמֹר שֻׁבוּ-נָא אִישׁ מִדַּרְכּוֹ הָרָעָה וְהֵיטִיבוּ מַעַלְלֵיכֶם, וְאַל-תֵּלְכוּ אַחֲרֵי אֱלֹהִים אֲחֵרִים לְעָבְדָם, וּשְׁבוּ אֶל-הָאֲדָמָה, אֲשֶׁר-נָתַתִּי לָכֶם וְלַאֲבֹתֵיכֶם; וְלֹא הִטִּיתֶם אֶת-אָזְנְכֶם, וְלֹא שְׁמַעְתֶּם אֵלָי. טז כִּי הֵקִימוּ, בְּנֵי יְהוֹנָדָב בֶּן-רֵכָב, אֶת-מִצְוַת אֲבִיהֶם, אֲשֶׁר צִוָּם; וְהָעָם הַזֶּה, לֹא שָׁמְעוּ אֵלָי. יז לָכֵן כֹּה-אָמַר יְהוָה אֱלֹהֵי צְבָאוֹת, אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל, הִנְנִי מֵבִיא אֶל-יְהוּדָה וְאֶל כָּל-יוֹשְׁבֵי יְרוּשָׁלִַם, אֵת כָּל-הָרָעָה אֲשֶׁר דִּבַּרְתִּי עֲלֵיהֶם: יַעַן דִּבַּרְתִּי אֲלֵיהֶם וְלֹא שָׁמֵעוּ, וָאֶקְרָא לָהֶם וְלֹא עָנוּ. יח וּלְבֵית הָרֵכָבִים אָמַר יִרְמְיָהוּ, כֹּה-אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל, יַעַן אֲשֶׁר שְׁמַעְתֶּם, עַל-מִצְוַת יְהוֹנָדָב אֲבִיכֶם; וַתִּשְׁמְרוּ, אֶת-כָּל-מִצְו‍ֹתָיו, וַתַּעֲשׂוּ, כְּכֹל אֲשֶׁר-צִוָּה אֶתְכֶם. יט לָכֵן, כֹּה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת–אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל: לֹא-יִכָּרֵת אִישׁ לְיוֹנָדָב בֶּן-רֵכָב, עֹמֵד לְפָנַי–כָּל-הַיָּמִים.

 • תמונת הפרופיל של ala rotenberg
  תפסיק להאשים אחרים ורק תתרכז במעשים טובים.
  תן לשמים לעשות את החשבונות ותזכה בשלוות נפש.
 • תמונת הפרופיל של ‫מהפכה מחשבתית חברתית‬‎

  +ala rotenberg צדיקה, ח"ו שאני אשים מישהו במשהו הרי הכל משמים ?! אבל אם את תולה הכל לשמים, אז גם המעשים הטובים שלי כאן היא משמים, אז למה להאשים אותי ? אבל זה שאת מאשימה אותי היא גם משמים, אז למה אני מאשים אותך בזה שאת מאשימה אותי ?

  אני מקווה שאת מבינה את האבסורד.

  בכלל אני חושב שלעשות פסיכואנליזה על הזולת בכדי להשתיק את המצפון האלוהי שלנו, זה לא הדרך לקבל שלווה, זה רק מסמם אותנו לתקופה קצרה. הדרך היחידה לשלווה היא ללכת עם מצפון נקי באמת.

  אדם ההמוני ואפי' האדם החושב, מאוד לא רוצה לחשוב אייך עובד אליל הכסף. הוא לא רוצה להעמיק במהי חלוקת העבודה. כי באמת זה מטריף כל חושב, ולא נותן לו מנוח

  הרי מהי חלוקת העבודה ?

  בכדי להסביר זאת כפשוטו, אנו שואלים את עצמינו, אייך זה שאני עובד בעבודתי הצנועה ועם עמלי הזאת אני מקבל בחליפין הרבה יותר ממה שאני ועוד עשרה איש יכולים לעשות בעצמינו.
  כלומר קיבלתי משכורת של 5000 שח על עבודה דיי פשוטה. והנה עם הכסף הזה אני משיג לחם חלב בגדים ועוד ועוד, בזמן שאילו הייתי צריך לעשות את כל זה לבד, זה היה לוקח לי חודשים שלמים אם לא יותר מיזה.

  אז אייך זה קורה ? "חלוקת העבודה" !! שזה אומר שאם אנו מחלקים את העובדה ככה כל אדם עושה משהו אחר, ולא רק זה ,בכל מקצוע עצמה עושים חלוקת העבודה למשל אפי' ליצר מסמר פשוט עושים כמה אנשים ולא אחד. אז אנו מספיקים לעשות בכפליים ביותר זול.
  מה עוד שבכל חלוקת עבודה, יש הרבה אנשים עם שכל ובינה שטבעו של השכל והבינה היא להתפתח ככה אנו מקבלים תובנות עד אין סוף אייך לשפר את העובדה ולהמציא מכונות ורובוטים וכו' וכו' ככה שאנו בעמל מעט מאוד משיגים הרבה מאוד.

  אחרי שכל המיליוני האנשים עמלו כל אחד בדבר הקטן שלו, אז אנו צריכים לעשות חליפין, הרי העובד במסמרים לא יכול לאכול מסמרים. והעו"ד לא יכול לאכול ניר.
  אז אייך נעשה החליפין ? על ידי הכסף, הכסף עצמו אין לו שום ערך, הערך היא העמל האנושי, כלומר הכסף היא תרגום של עמל אנושי.

  ולכן שאת מקבלת משכורת, יש לך ביד X שעות עמל שלך. שעם זה את מחליפה בין עמלך לעמלי ועמל מיליוני אנשים בכדור הארץ.

  עד כאן דיי פשוט.

  עכשיו נכנס המצפון (האדם בניגוד לחיה יש לו מצפון אלוהי) לתמונה ושואל, אייך זה אני עמל כך וכך שעות ואני מקבל הרבה יותר כסף, הרי הכסף היא תרגום של עמל אנושי, ואני יכול להספיק לעבוד רק X שעות, אז אייך יש לי הרבה יותר כסף ?

  שוב, כל הכסף היא תרגום של עמל אנושי (הצמיחה), לכאורה, כל אחד היה אמור לקבל את אותו כסף על פי שעות העבודה.
  אבל אנו יודעים שזה לא כך. יש אנשים שמשיגים הרבה יותר כסף, שאילו היו מתרגמים את זה לשעות עמל, אז אפי' יחיה אלף שנה הוא לא יספיק לעבוד כל כך הרבה שעות.

  התברר שלא רק שאליל הכסף לא מחלק את השכר בשווה, הוא גם מתכנס אצל יחידים, כלומר טבעו של הכסף היא שהוא מתכנס אצל יחידים (כהיום 50% הון אנושי נמצאת בידי אחוז אחד מבני אנוש, וזה קורה במחזוריות של שבעים שנה, כלומר כל שבעים שנה מלחמות והפיכות וככה בוטל הכסף והקניינים וחוזרים שוב לאליל הכסף עד המלחמה הבא). ואם מוסיפים את המושג ריבית ?! אז ההתכנסות הכסף\ההון אצל יחידים קורה הרבה יותר מהר.

  יכולנו להצדיק את הטירוף הזה אילו היו נותנים בחירה לכל אדם להיות חלק בחלוקת העבודה.
  כלומר אולי כדאי לנו חלוקת העבודה וכדאי לנו שאליל הכסף מכנס את הכסף אצל יחידים (כי אולי אני יהיה היחיד הזה). אז מי שרוצה להיות ולחיות בכזה משחק, אז פדאל.

  אבל התברר שלא נותנים לנו בחירה, פשוט כופים עלינו להיות חלק במשחק עם זה ששוללים מאתנו מראש את הטבע. כלומר על פי הנאו ליברל מילטון פרידמן, אנו חייבים לשלול מכל פרט ונולד את הטבע מראש (הוא אפי' טען שצריך לבטל את המושג ירושה ככה שתהיה שיוויון בין הנולדים, הרי מי שנולד אצל הורים עשירים הוא לא יהיה חלק בחלוקת העובדה), שאפי' מים ומי גשם אסור לנו לאגור על פי החוק ועל הזכות לדרוך על האדמה נצטרך לשלם ארנונה. בקיצור אם את רוצה משהו מהטבע, את חייבת להיות חלק בחלוקת העבודה.

  ואם כך שכל המיליארדי האנשים כפויים להיות חלק בחלוקת העבודה, אז כל הכסף הקיים היא תוצאה של עבדות כפייתית.
  אז מילא אילו אליל הכסף היה לפחות מחלק את הכסף בצדק. אז היינו לפחות מבינים את האדונים והמשטרים שהופכים אותנו לעבדים. אבל לא זה המצב כנ"ל. המצב היא שאליל הכסף לא מחלק בשווה את השכר ומה עוד הוא גם מכנס אצל יחידים את כל עמלינו.

  (אותו יחיד שיש לו הרבה כסף, יודע שכל שקל זה דם של מישהו בכדור הארץ.
  העשירים נותנים הרבה צדקה (צדקה מלשון צדק) כי הם מבינים אינטואיטיבית שאין כאן שום צדק.

  אלה שלא נותנים צדקה, הם לא רשעים, הם פשוט בהמות וחסרי דעת וריקי מוח. כי אם הוא לא מבין שכסף הרב שלו היא דם אנושי ?! הוא יכול להיות רק בהמה בצורת אדם.

  הבהמות הכי בהמתיות הם אלה שהם נגד מדינת רווחה. כי הם באמת מראים את בורם ברבים ועוד חושבים שהם חכמים ונאורים)

  ולכן אילו כל נולד היה נולד לטבע ככה שהוא יכול לא להיות חלק בחולקת העבודה, אז לפחות זה היה תלוי בבחירתינו. ככה שאם רצינו חלוקת העבודה, היינו חייבים לשכנע את העובד שזה כדאי לו ואולי יסכים, ככה בני אנוש היו משגיחים שאליל הכסף לא תתכנס אצל יחידים באופן מוגזם. הרי אחרת לא היו מצליחים לשכנע את כולנו להיות חלק בחלוקת העבודה.

  לפחות כל עשיר היה עשיר בהסכמה.
  וכל עני היה יכול לחזור לנחלתו\לטבע ולחיות דיי טוב כבן חורין.

  עכשיו נעבור לדיון שלנו.

  זה שהמשטר שולל מאתנו את הטבע מראש, מחייבת את המשטר לפחות לתת לנו קורת גג ואת הבסיס המינימלי.
  אבל התברר שהקפיטל והנאו ליברל דורש מהמשטר לא להתערב, (מצידו שימות תחת הגשר – אומר הקפיטל החזיר) כלומר דורש מהמשטר לשלול מאתנו את הטבע מראש אבל אסור למשטר להתערב בחלוקה שיוויונית. ואז מה קורה, שלא המשטר הוא החזיר, רק אדם לאדם הוא חזיר. כלומר יוצא שאם אני רוצה קורת גג אני חייב לשלם לאחי החזיר את כל המשכורת.

  ואז שאלתי המקורית היא למה הוא – החזיר, והשוכר המסכן יושבים בסוכה ? הרי זאת אבסורד !!

<span dir=rtl>2תגובות ל‘הקפיטל בסוכה’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s