ה'רש"י הראשון בתנ"ך = הליבה היהודית הבסיסית

"ה'רש"י הראשון בתנ"ך = הליבה היהודית הבסיסית"

יהודי יקר שאל אותי:

ליבה חרדית? מה זה? הרש"י הראשון בבראשית?

תשובתי ליהודי היקר

כן, הרש"י הראשון בבראשית הוא הליבה של הליבה, שלקוח מחז"ל, אחת מהחז"לים העמוקים שקיים בחז"ל.

הוא מה שאני אומר כל הזמן שבלי שימוש תלמידי חכמים (שרק ככה מקבלים את הליבה) אדם לומד רש"י\חז"ל כזה בשטחיות ועוד יש לו את החוצפה לזלזל ברש"י ובחז"ל, בזמן שכל האשמה נמצא אצלו שלא שימש תלמידי חכמים.

אני אלמד אתך את החז"ל כפי שאני למדתי את זה אצל רבותי (החיים והלא חיים לדאבוני), אני כמובן הסביר לך את החז"ל בלשוני.

ובכן, חוקה כשמו כן הוא "ספר חוקים" השאלה שכל ילד ישאל היא: מי קבע את החוקים ? ועל איזה סמך ומי לקח את הסמכות לכתוב חוקה ? על איזה יסודות היא עומדת ? ובעיקר ישאל הילד למה מה שלי כאזרח אסור כמו לא תרצח ולא תגנוב וכיבוש וכו' וכו' למשטר מותר ? הרי מנין יש למשטר גבולות המדינה כלומר מנין ואייך יש להם את הארץ כקניין פרטי למשטר ? על ידי כיבוש כמובן או מהפקר, אז למה לאזרח אסור כיבוש או לקחת מהפקר? למה לאזרח יש קניין אך ורק על ידי כסף כלומר הוא צריך לקנות בכסף (= שעות עבודה, עמל עבודה של כל חייו) מה שהמשטר כביכול זכה בקנייניו על ידי כיבוש ? וכיבוש מושגת על ידי רצח ועל ידי גזילה וגניבה.

אגב: למה חז"ל\רש"י חושבים שבעיית זכותינו על ארץ ישראל היא כל כך קריטית שאי אפשר להתחיל את החוקה מהחודש הזה לכם ראש חודשים, איזה חוקה באומות מתחיל עם זכותו על ארצו ? בכלל מה ארץ ישראל קשור לחוקה שאתה צריך לפתור קודם את זכותך לארצך ורק אחר כך אתה יכול להתחיל עם החוקה ?

ובכן, כל המוסר האנושי מתחיל רק אחרי המצאת הקניין, (הרי לפני המצאת הקניין אין לא תגנוב ואין אפי' לא תרצח ולכן התורה באמת עד המצאת הקניין על ידי נח ובניו על ידי חלוקת הארצות בגורל + ירושה, התורה לא אוסרת רצח ולא קובעת את הדינים בין אדם לחברו ושאר מצוות בני נח, כי בלי קניין לאדם מותר לרצוח את מי שמונע ממנו את הטבע כי הרי הוא נרדף על ידי רודף שמונע ממנו את הטבע והוא ימות מרעב) ככה שהשאלה הראשונה ששואלים: הרי לסטים אתם ?! אז אייך אתם יכולים להמציא את הקניין ? כלומר למה לאזרח אסור לכבוש להרוג ולגנוב אם למשטר מותר ? (הלא תרצח ולא תגנוב היא רק דוגמא וזה חל על כל החוקים של המשטר למשל האם להורה מותר להכות את בנו ? בוודאי שלא, אז למה למשטרה יש מקלות ואקדחים ולהם מותר להכות ולהרוג ? אותו דבר לגבי עונש מוות, אם למשטר מותר אז למה לאזרח אסור ?)

ולכן, לפני החוקה אתה צריך קודם לומר אייך יש לך את ארצך, כיבוש והפקר ואפי' קניין ממישהו שכבש וזכה מהפקר, לא קבילים. אז אייך אתה מתחיל לכתוב חוקה ?

ניקח את החוקה אמריקאית לדוגמא: היא ספר חוקים בלי להתייחס לבעיה היסודית של לעיל, למשל: בא לי לטוס לאמריקה, שאני בא אני רואה שיש גבול ומשמר שלא נותן לי להיכנס בלי ויזה, ואני שואל מה פתאום ? האם אתה איש הלבן – אני שואל את השומר, לא באתה ליבשת אמריקה בלי ויזה ? ועוד הרגתה את כל יושביה וגזלת את ארצם ואת מולדתם והשמדתה את כל תרבותם ככה שלא נשאר זכר מכל התרבות בת עשרות אלפי שנה מיבשת אמריקה ?!

וככה, שאם הצלחתי להיכנס בדרך לא דרך ליבשת אמריקה ואני רוצה לישון או לשתות מים או לצוד דגים בים או לצוד ביער, את כל זה אני לא יכול לעשות בלי כסף (= עמל אנושי), כלומר בכדי לישון אני צריך לשכור דיור או לקנות דירה, וככה כלפי כל צרכי. ואז אני שואל את אותו שאלה: ליסטים אתם אז אייך כתבתם חוקה ? אין כאן סוג שאלה של "טול קורה מבין עיניך" כאילו אתם ליסטים אז אני גם יכול להיות גזלן, לא ולא, השאלה היא בסיסית מאוד, שאין קניין, אין דבר כזה לא תגנוב, ולכן בדיוק כמו שאתם באתם ליבשת אמריקה ולקחתם לעצמכם כי אין קניין, ככה אני בא ליבשת אמריקה ולוקח כי אין קניין, ובלי קניין אי אפשר לכתוב חוקה בדיוק כמו שהתורה לא כותבת תורה\חוקה בלי המצאת הקניין של נח ובניו. (מכאן תבין למה רש"י\חז"ל רואים דבר ראשון את הבעיה של זכותנו על ארצנו כקריטית ורק אחר כך שנפתור את בעיית זכותנו על הארץ אפשר לכתוב תורה\חוקה.)
משיבים חז"ל\רש"י למה לא נכתבה חוקה בלי הבראשית ?! כי בלי הבראשית אי אפשר לכתוב חוקה כנ"ל. אז מה נותנת לנו הבראשית ?

ובכן, שהחשיבה האבולוציונית התנכית חוזרת לאנושות, אנו יכולים לעקוב אחרי התפתחות הנורמות האנושיות, (הרי הכל פונקציה של התפתחות אבולוציונית) כלומר אייך הומצאה הקניין והאם הם קבילים בכלל ?!

אז התורה מתחילה עם הבריאה (זה יכול להיות גם הברירה הטבעית עד שהאדם קיבל את המודעות = עץ הדעת טוב ורע) כלומר הכל מתחיל עם אדם ראשון תבוני, שממציא את חוקי המשפחה והוא צריך בשביל המשפחה והחינוך מקום כל שהוא לחקלאות, הרי אי אפשר לגדל ולחנך כלקט\צייד.

עד המבול כאלפי שנים אין קניינים ולכן אפי' עמל אדם בחקלאות לא באמת שלו הרי בסוף כל סוף הוא עושה יש מיש מהטבע, ככה חשבו הליצנים לטעון וככה פעלו, הם נתנו לאדם הרציני – שרוצה להקים משפחה ולעמול בשביל צאצאיו, לעמול בחקלאות והם הלייצנים באו לקחת ממנו את כל עמלו החקלאי. הייתה להם גם את הטיעון של "לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב" (משלי), בקיצור בני אנוש עסקו בחמס\גזל, אפי' שלעומק אין באמת גזל. כלומר ביקום המציאותית הטבעית אפשרי רציונלי אך ורק לקיטות וצייד, כלומר אם אתה עמל בחקלאות, אתה בעצם שם את עמלך על קרן הצבי. וככה בדיוק הגיע המבול = אנרכיה ואנדרלמוסיה + אי הבנת הטבע ככה שהם היו חשופים לכל אסון טבע כמו צונאמי.

התבונה האנושית מתפתחת אך ורק אצל בני חורין ואין לך בן חורין אך ורק אצל שומרי חוקי המשפחה, ככה שמשפחת נח באמת מצליחה להמציא כלי חרישה ועוד, כלומר לפתח את החקלאות, וככה הם המציאו גם את הספינה הראשונה כלומר כל כדור הארץ היא תיבת נח אחד גדול אם אין מניע לאדם להגיע לכל חלקיה, כלומר בעצם כל הבעלי החיים כבושים על ידי האדם וכן כל היבשות והימים כבושים על ידי האדם, מיום שהמציאו את הספינה.

(כמובן כל זה מטפורה, העיקר התוכן החשיבתית. לך תסביר לשוטים שמחפשים את המבול, בזמן שהמקרא לא דורש ממך להאמין במבול רק להבין שמאז המצאת הספינה כל כדור הארץ כבוש על ידי האדם ככה שכולנו באותו תיבת נח. אותו דבר השוטים שמחפשים את בני ישראל במדבר סיני, לך תסביר להם את עומק המטפורה של סיפור מדבר סיני. אני אישית חושב שהמקרא נסמכת על סיפורים אמיתיים, אבל המקרא לא צריכה את הסיפור רק את התוכן ולכן אם מישהו מפקפק בסיפור הוא לא יכול לפקפק בתוכן שזה האמתויות האחדותיות האלוהיות הבלעדיות)

ואז נח ובניו צריכים לפתור את הדילמה (ככה כל אדם בהווה צריך לפתור את הדילמה, הרי גאונות התרגיל המחשבתית של המקרא היא בכך שכל אדם בהווה הוא השחקן התנכי בהווה, הרי כל אדם בהווה הוא אדם הראשון לכל צאצאיו בעתיד, ככה כל אדם בהווה הוא בדילמה של נח ובניו) שלא נחזור למבול כלומר כל עמלינו שהם הבנים, לא יחזרו לחמס ולהשכבת בנות אדם כמו שבני האלוהים עשו.

מה נעשה שואלים נח ובניו אחרי המבול (וככה כל אדם בהווה), נחוקק צו של לא תרצח ולא תגנוב ולא תנאף ?! על סמך מה ? וכי למה שאדם ייקח לעצמו אישה לכל החיים ? כלומר מנין ואייך אפשר בכלל לנכס לעצמי אישה לכל החיים וכן ההפך מה פתאום אישה מנכסת לעצמה גבר לכל החיים ? כלומר לאדם שאין אישה\גבר לסקסקס בוודאי כלפיו הנישואין שלך לא קבילים, מתי אפשר להמציא את חוקי המשפחה ? מתי אפשר לומר שהם קבילים ככה שטבעית חוקי המשפחה תשמר ? אך ורק שכל גבר ואישה יכולים לזכות לקניין פרטי משלהם כלומר לכל אישה תהיה גבר ולכל איש תהיה אישה (מכאן החובה להשיא את הבן, ומכאן המצווה לדאוג לשידוך לזולתך). בלעדיו אין כל הנישואין קבילים מוסרית ומעשית ורציונלית ועובדתית. רק ככה אפשרי להמציא את חוקי המשפחה וככה המחוקק יכול לחוקק את חוקי המשפחה. (זה לעומק דברי חז"ל שבני נח גזרו על עצמם את חוקי המשפחה)

שאנו עוברים לקניין הפרטי בטבע, אז אנו באותו דילמה, אייך אפשר לחוקק חוקי הקניין שהם יהיו קבילים עובדתית ומעשית ורציונלית וכמובן מוסרית ? אך ורק אם נחלק את הארצות בגורל ככה שלכל אדם יהיה קניין בטבע, בלי זה אף קניין לא קביל, לא מציאותית ולא עובדתית ולא רציונלית (= מחזוריות המלחמות שמבטלת את כל הקניינים, שאל את ששת מיליוני יהודי אירופה האם יש להם קניינים) ולא מוסרית.

שחילקנו את כל כדור הארץ והיקום כולה כלומר חילקנו את הטבע לכל אדם, הקניין עוד לא קביל, כי כל רגע נולד אדם חדש לעולם, ואז מה ? הוא מגיע ליקום קנוי כבר לאחרים ? כלומר נולד לטבע בלי הטבע ? כלומר מעשית הוא לא מכיר בקניינים, ובצדק הרי הוא לא ימות מרעב וכל האחרים הם הרודפים שלו שגורמים לו על ידי המצאת הקניין למות מרעב כלומר מותר לו לרצוח את מי שמונע ממנו את הטבע. אז מעשית אין קניין כלפיו ואין הצוו של לא תרצח מקוים בכלל, כלומר הצוו לא מעשית עובדתית ולא מוסרית הרי הוא לא חייב למות מרעב.

כאן נח ובניו מבינים שחלוקה + המצאת הירושה, יהיה קניין קביל לדורי דורות. ואז אפשר להמציא את הצוו של לא תגנוב (אין טעם להמצאת הקניין בלי הצוו המוסרי של לא תגנוב, ואי אפשר מעשית ומוסרית להמציא את הצוו של לא תגנוב ולא תרצח בלי שיש לכל נולד קניין פרטי משלו.)

וככה על ידי החלוקה והירושה בני ישראל יורשים את ארץ ישראל, וזה משמעות שהאלוהים נתן את הארץ לבני ישראל. כלומר עד המבול אין שום קניין, אחרי המבול הומצאה הקניין + הירושה על ידי חלוקה וירושה, ומשם כל הדינים של בין אדם לחברו שהם תוצאה של המצאת הקניין והירושה ורק עכשיו אפשר לחוקק את החוקה כמו לא תגנוב לא תרצח ולא תנאף ושאר דיני בן אדם לחברו.

(לא נעסוק עכשיו במושג אלוהות ונבואה ומה פירוש האלוהים נתן, תרצה תעמיק בדפים שלי כאן (תוכן עניינים)אבל בשתי מילים: דבר האלוהים הוא שכלו של אדם למשל הצוו הקטגורי של קאנט או הצוו של הלל לגר. את שניהם כבר הבינו נח ובניו ועל סמך זה המציאו את הקניין והירושה אך ורק על ידי חלוקה בגורל אקראי)

זה מה שרש"י הראשון בבראשית בא ללמד אותנו, שאי אפשר לכתוב חוקה בלי הבסיס על מה עומדת החוקה. אחרי שהבנו את הבראשית, והבנו למה ארץ ישראל שלנו, אז אפשר להתחיל עם החודש הזה ראש חודשים, ולמה דווקא להתחיל עם הלוח ?! כי בלי לוח אין חקלאות ואתה צריך ארץ כקניין פרטי בשביל החקלאות כנ"ל. לקט צייד לא צריך ארץ ולא חקלאות.

אם יבואו לומר לנו ליסטים אתם, אז נספר להם את הבראשית של האבולוציה התבונית של האדם התבוני, אייך ארץ ישראל שלנו ואייך הכנענים שהיית להם ארץ משלהם באפריקה, גזלו את הארץ מבני שם, וחם אביהם הזהיר אותם שאם קניין בכיבוש היא חשיבתכם, אז לעולם תאכלו חרב כלומר הזהירו אותם שמחשיבה כזו, אתם מודים שכובש חזק יותר יש לו זכות לכבוש אותכם ולהרוג אותכם. (ראה ספר היובלים ביתר הרחבה)

פעם פתחתי אשכול מיוחד להרב מיימוני היקר בעניין זכותינו על ארץ ישראל ושם אני גם מזכיר את הרש"י הראשון
והנה האשכול, (פעם זה היה אשכול נפרד והמנהל הכניס את זה לאשכול מיוחד, תראה בתגובה האחד עשרה בעמוד, תגובה עם תמונה)

http://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?topic_id=3063667&forum_id=1364

אפשר גם לראות את הדף הזה בגוגל שלי כאן

https://plus.google.com/106891541226727041508/posts/hAqzbKGGygH

וגם בבלוג כאן

ארץ ישראל – צדק ומשפט ודיני ממון וקניין ביהדות

תעיין ותשכיל

רציתי להוסיף מה שראיתי שבת פרשת קדושים בספרא שהמלבים (היצירה הגאונית והמקורי של המלב"ים הוא הפירוש שלו על הספרא) שם בפירושו מזכיר את הרש"י הראשון באותו הקשר.

הנה הספרא (מדרש ההלכה על המקרא)

ספרא קדושים פרשה י

(יז) ואני אתננה לכם לרשת אותה עתיד אני ליתנה לכם ירושת עולם, שמא תאמרו אין לך ליתן לנו אלא משל אחר (?!) והלא משלכם היא והיא אינה אלא חלקו של שם ואתם בניו של שם, והן אינן אלא בני חם ומה טיבן בתוכה, אלא שהיו שומרי המקום עד שתבואו.

(הספרא עושה לנו תרגיל יפה וטוענת, אם מדובר על אלוהי הבייביסיטר הנוצרי והאסלמי, אז מה אתה נותן לנו ארץ של אחרים הרי כל העולם שלך אז אין לך ארץ אחר לתת לנו ? ולכן עונה הספרא בטוב טעם, זה שלכם מהירושה. כלומר אין דבר כזה לקבל ארץ בלי חלוקה, כיבוש והפקר הם לא קניין. והבינו את עומקן של דברים)

והנה המלב"ים במקום

מלבי"ם ויקרא פרשת קדשים

ואומר לכם אתם תירשו את אדמתם ואני אתננה וכו'. כפל דבריו, לומר, א] אתם מצד עצמכם ראוים אל הירושה הלזו, מצד שאתם פתחתם בדבר וגדרתם עצמכם מן הערוה במצרים ועז"א אתם תירשו, (מה הקשר בין שמירה על עריות לבין ירושה? פשוט מאוד כי רק בשמירה על חוקי המשפחה אפשרי ירושה ,כי באי שמירת עריות מיהם היורשים כלומר אין אפשרות להצביע מיהם היורשים והבינו מכאן לעומק מהי הטעם של כל חטאי העריות בפרשה ומה הקשר שלהם לארץ ישראל ארץ ירושתינו – max) שכפל הכינוי עם גוף הפעל ר"ל אתם ראוים לזה וכמ"ש גם כן כן בפ' אחרי (ס' קמט עיין שם), והוסיף שחוץ ממה שאתם ראוים לזה אני אתננה לכם. ונ"מ שמתנת ה' דבר הקיים לעולם וז"ש עתיד אני ליתנה לכם ירושת עולם. והוסיף עוד לרשת אותה. ר"ל שאתם היורשים מצד נחלת אבות כי אתם בני שם. כי הירושה (המילה המקראי "ירושה" max) תבא על ב' פנים על הורקת הרשות ע"י כיבוש. כמו והורשתם את יושבי הארץ. ומזה מ"ש אתם תירשו את אדמתם. ועל ירושת נחלת אבות ועז"א לרשת אותה וכדומה לזה (והנה זה בא max) בב"ר פרשה א' הה"ד כח מעשיו הגיד לעמו וכו' עיין שם: (כלומר הרש"י הראשון בא לומר מה שהספרא אומר כאן – וכדומה לזה,,,,, הרש"י הראשון. max)

בברכה

Max maxmen

<span dir=rtl>7תגובות ל‘ה'רש"י הראשון בתנ"ך = הליבה היהודית הבסיסית’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s