חג פורים = המלחמה היהודית נגד השוביניזם

חג פורים = המלחמה היהודית נגד השוביניזם.

עומק המנהג של התחפושות בפורים = גבר מתחפש לאישה וההפך.

יש נקודה עיקרית בחג הפורים שרובינו לא נותנים על כך את הדעת והיא המנהג של התחפושות. למה תחפושות ולמה דווקא בפורים ולא בחגים אחרים כלומר מה זה קשור לחג הפורים, ובעיקר שכחנו שעיקר התחפושת היית שגבר מתחפש לאישה ואישה מתחפשת לגבר. (לימים בספרות ההלכה התקיים בלגן שלם האם מותר או לא משום לא תלבש.)

ברצוני לחפור ולנסות לתת את התזה שלי לעניין.

ובכן, כל היסטוריון משכיל יודע לחפש את המהפכה ההיסטורי שגרם לעיצוב האנושית התרבותית כמו שהיא בחץ הזמן ההיסטורי.
למשל רוב ההיסטוריונים הם בדעה שכל מהפיכה אנושית תרבותית מגיע על ידי האימפריות השולטות לאורך הזמן ההיסטורי.
כל אימפריה יש לה השפעה תרבותית כמו כן ההמונים משפיעים על האימפריה וכו' וכו'

יש הרבה אמת בשיטת המחקר הזו. אבל יש דברים שאף אימפריה לא יכולה באמת לכפות. כלומר יש דברים שבאבולוציה האנושית רק פרטים תבוניים ביותר שרדו. למשל חוקי המשפחה הם אנטי תזה לאימפריה ולכן אימפריה לא יכולה להמציא אותו ולא לבטל אותו. כלומר המצאת חוקי המשפחה חייבת להיות על ידי איש אחד משפחה אחד (שזה לעומק האדם הראשון התנכי) ולשם כך המשפחה בעתיד צריך לעשות את ההפיכה החקלאית (חוקי המשפחה לא מאפשרת את תרבות הלקטים) וכמובן להמציא את הלוח (עונות השנה והכרת חוקי הטבע בחקלאות) והחינוך (שזה – המצאת הלוח והחינוך – היית תפקידו של חנוך התנכי).

המהפכה הבא היא מלחמת התבונה מול אסונות טבע אקראיות ומול האנדרלמוסיה החברתית בין המשפחות. (המבול התנכי)

נח ובניו ממציאים את החלוקה של היבשת בגורל ומכך הומצאה הקניין והמוסר "לא תגנוב" שלא קיים בלי שהמצאנו את הקניינים. וכן כמובן יחד עם החלוקה הומצאה חוקי הירושה. לעומק כל הדינים והמוסר והערכים התחיל מהמצאת הקניינים ולכן בתורה רק אחריו מתחילים עם המוסר של לא תרצח ולא תגנוב ושאר שבע מצוות בני נח

כל ההפיכות האלה לא יכולות לעשות אימפריות, להפך האפשרות להמציא את המושג אימפריה מתחיל אך ורק אחרי כל ההפיכות לעיל, במיוחד אחרי המצאת הקניינים. כלומר קניין בכוח הכיבוש = אימפריה, התאפשר אך ורק אחרי המצאת המושג קניין.

אימפריה חייבת חקלאות היא חייבת חינוך ולוח שנה והמצאת הקניינים ומכוח זה להמצאת המוסר והערכים. בלי כל אלה לא מתאפשר להמציא את המושג אימפריה. וכל אלה יכולים להתקיים אך ורק על ידי משפחות יחידות ששורדות. (מכאן היוחסין התנכית מאדם התבוני הראשון עד נח ודור הפלגה שבעצם המציאו את האימפריה הראשונה)

כתשובה לאימפריה הדמיונית שבעצם לעומק מבטלת את חוקי המשפחה האישיים, אברהם ממציא (על ידי התבונה\נבואה כמובן) את ברית המילה = דגל אישי מול דגל חברתי.

מאז באמת רוב ההשפעה על התרבות האנושית מוחתמת על ידי האימפריות אבל כאמור ההמונים השורדים בעקביות הם גם משפיעים על האימפריות עצמן. (כמו הנצרות והאיסלם שהיהדות השקרית הכתית הצליחה להשפיע על אימפריית רומי ועוד)

היהודים בכל אימפריה הושפעו כמובן מהם, אבל מצד שני בכדי שהיהדות תמשיך לשרוד הם חייבים להצביע על הנקודות העיקריות שהיהדות לא יכולה להסכים להם. כלומר צריכים להמציא משהו כמו ברית המילה של אברהם מול המושג אימפריה. כמו משה רבינו עם שמיטה ויובלות ושמיטת כספים, מול חוקי הקניין והמצאת הכסף.

מכאן מגיעים אנו לחג פורים:

מאז גלות בית ראשון קיבלנו את התורה בשמחה ובבחירה חופשית בלי סמכות כפייתית כלשהי כמו משטר, כלומר התורה והיהדות נהפכו לאישית כמו הדגל האישי ברית המילה עצמו, כלומר כל יהודי בעולם לא כפוי מצד סמכות כלשהי להיות יהודי ולקיים את התורה. ולכן מאוד חשוב לציין לדורות את ההשפעות הרעות שהאימפריה השפיעה על התרבות האנושית, כלומר אנו חייבים לזכור לנצח שזו לא הדרך הנכונה אפי' שאנו מושפעים מהם לרע, בכל הפחות המטרה היא שנדע שזו לא הדרך ההישרדותית התבונית האישית של המשפחה האישית היהודית.

כמו כל דבר תרבותית שמגיע מכוח החוק של החברה והאימפריה, היא חוק "העדר" כלומר ההמונים לא יודעים את מקור החוק ולמה ואייך, רק מתנהגים כעדר. כך רוב רובם של ההמונים היום לא יודעים מנין צץ השוביניזם באנושות שהיא מתחילה בלתי תבוני ובלתי הישרדותית.

ובכן, על פי המסורת ההיסטורי שלנו השוביניזם הגברי מגיע מתרבות פרס (חז"ל כבר מבקרים אותם שהם משמשים (= סקס בל"ז) עם הבגדים) והראיה הפשוטה היא במשתה הנפרד של גברים ונשים אצל אחשוורוש, מה שאין כן ביהדות בכל מקום היית מעורבת כמו במעמד הר סיני במשכן באוהל מועד ובבית המקדש ובכל סיפורי התנ"ך, למעשה עד בית שני עם התקנה הידוע (שזה כבר אחרי ההשפעה של אימפריית פרס)  לא היית הפרדת נשים וגברים.

בעצם כל סיפור המגילה בא להילחם נגד השוביניזם הפרסית.
1, ושתי מתנגדת לבוא ערומה למלך.
2, החוק הכפייתי החדש "להיות כל איש שורר בביתו" = שוביניזם כפייתית על ידי חוק משטרי כפיתית.
3, ההצלת היהודים על ידי אישה דווקא. = אסתר המלכה.
4, להתחפש לאישה ואישה לגבר. = מנהג התחפושות.
5, המדרשים מוסיפים עוד הרבה סיפורי שוביניזם מולם הצחוק הפמיניסטית כמו סיפור בת המן עם הדלי צואה שזרקה על אביה וסיפור זרת עוד ועוד.

היהדות בעצם בא לומר שאין דבר כזה שוביניזם ופמיניזם, יש טבע יש את המציאות והיא שכל האנושות באים מאימא. הזכר והנקבה הם מאימא ובתכלס הגבר נולד לעזור לנקבות, ולא ההפך. על כן יעזוב איש את אביו ואמו וידבק באשתו. ולא כתוב ההפך שהאישה תעזוב את האימא ותדבק בבעלה, כי זה פשוט המציאות. המציאות היא שכל נקבה יש לה שירודות אישי בכל מקרה כלומר בלי חוקי המשפחה הנקבה יודעת שיש לה שרידות אישית עם לכבוש גבר לרגע אחד (סיפור הנחש התנכי בא לומר שכך נוהגים הנחשים). מה שאין כן הגבר חייב שהאישה תהיה שלו כל הפחות תשע חודשים עד הלידה. מכאן חוקי המשפחה התבוניים שהמציא אדם הראשון התבוני.

זה הסיבה שאישה פטורה מפרו ורבו ודווקא הגבר כן מחויב. כלומר כל המושג חינוך ותורה הם מתחילה לגברים אם ברצונם בשרידות אישית. ולכן הוא החייב תורה והוא החייב חברה ובתפקידי חברה. האישה משום כך פטורה בכל כי היא כאמור יכולה לשרוד בלעדיהם כמו הנחשים.
מכאן ההסכם הנישואין היהודית שהיא נגד שוביניזם ובעד האישה לגמרי.
ולכן המלחמה היהודית חייבת להיות נגד השוביניזם בכדי לשרוד אישית שזה כל מטרת התורה.
היהדות טוענת שהגברים חייבים לדעת שבלי טוב לבם של הנשים ?! אין להם קיום בעולם ! כי בלעדיהם אין חוקי המשפחה ושאין חוקי המשפחה אין שרידות אישית לגבר. הפרסים לא הבינו שכל דבר שבא בכוח ? העונש תבוא עליו !! והוא יפסיד באמת את שרידותו האישית. ולכן לזכר השוביניזם הפרסית הומצאה המנהג של התחפושות שאישה מתחפשת לגבר וההפך.

חג פורים שמח לכל החברים\ות ולכל בית ישראל.

מי ייתן שבני אנוש יחזרו להתנהל בטבעיות בלי כפיה חברתית שילטונית דתית וכדומה. כמו שהנביאים חלמו ואמרו "ותמלא הארץ דעה את השם"

בברכה

max maxmen

<span dir=rtl>תגובה אחת ל“חג פורים = המלחמה היהודית נגד השוביניזם”</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s