כולנו ממזרים

כולנו ממזרים

ושבתי אני, ואראה את-כל-העשוקים, אשר נעשים, תחת השמש; והנה דמעת העשוקים, ואין להם מנחם, ומיד עושקיהם כוח, ואין להם מנחם. (קהלת פרק ד פסוק א)

מי הם העשוקים ? אלו הממזרים !! (חז"ל) ומי הם עושקיהם ?! סנהדרין הגדולה !! (חז"ל)

ממשיכים חז"ל לזעוק:  והנה דמעת העשוקים,  אימותיהן שלאילו עברו עבירה (= אמותיהן של אלו עברו עבירה),  ואילין עליביא מרחקין להון (ואת העלובים הללו מרחקים ??!!). אביו שלזה בא על ערווה זה מה עשה וזה מה איכפת לו. ואין להם מנחם (למה אין להם מנחם ?) אלא ומיד עושקיהם כוח, (כי יש לעושקיהם כוח, ואיזה כוח יש להם ולמה ? ומי הם העושקיהם ?? מי רבונו של עולם עושק את הממזרים – שואלים חז"ל בלי פחד ועונים בלי פחד,,,) זה סנהדרין גדולה של ישראל  שהיא באה עליהן בכוח התורה ומרחקתן, על שם לא יבא ממזר בקהל השם (דברים כג, ג). ואין להם מנחם (שם /דברים כ"ג, ג'/), אמר הקדוש ברוך הוא עלי לנחמן. לפי שבעולם הזה יש בהן פסולת אבל לעתיד לבוא אמר זכריה אנא חמיתיה אולוכרוסון דדהב נקי (= כלומר הקב"ה רואה את כולם כזהב נקי).

החז"ל הזה צריך הסבר.

דבר ראשון הם אומרים שלאלוהים יש טענה גדולה נגד כוח הסנהדרין ולא מסכים עמם, מצד שני כל הכוח הזה קיבלו הסנהדרין מהתורה והתורה היא הרי התבונה האלוהית, אז אייך האלוהים לא מסכים בעצם עם התורה עצמה ?

בכדי להבין מה קורה כאן, צריכים אנו להסביר מה החשיבה הבסיסית של התורה, ונבין למה באמת התורה אוסרת את הממזר להתחתן עם בת ישראל. ואחריו נבין את הוויכוח בין האלוהים לבין הסנהדרין שעושקים את הממזרים מכוח התורה. ואחרי ההסבר כולנו נבין למה לעומק אנו כולנו ממזרים.

ובכן, בטבע אין קניינים, כלומר כל האורגניזמים לא מכירים בקניין. הרי עצם העובדה שאנו צריכים K300 ורעל עכברים בבית, תוכיח זאת. יותר מיזה, החיידקים שפולשים לתוך גופינו גם לא מכירים בקניין גופינו. היחידים בבעלי החיים שחושבים שיש קניין (= טריטוריה), הם אלה הטורפים דווקא, והלא טורפים בדרך כלל הם נוודים. כלומר דוגמטיות (שאפשר קניינים בטבע) עושה אותך רוצח וטורף. (דיברנו על זה בפוסטים הקודמים בהרחבה) ג'ון לוק למשל חושב שמותר להרוג את מי שפולש בקניין שלו. ואם הפולש נכנע לו, אז יש לבעל הקניין זכות לקחת אותו לעבד לנצח. כלומר בדיוק כמו בעלי החיים הטורפים ככה האדם הדוגמטי כמו גון לוק חושב שיש לנו זכות טבעית לקניין ומי שמפקפק בזה, חייב מיתה או עבדות נצחית.

בניגוד לג'ון לוק המקרא עד המבול, באמת לא מכירה בקניינים ולכן לא אוסרת רצח ולא אוסרת לגנוב הרי הצוו של לא תגנוב ולא תרצח ושאר הדינים בין אדם לחברו הומצאה אחרי המצאת הקניין + הירושה, שהמציא נח ובניו. בעצם כל המוסר והערכים הומצאה מיד אחרי המצאת הקניין כי בלעדיהם אין קניין, כלומר מה הטעם בהמצאת הקניין אם אין צוו של לא תגנוב ? כלומר הקניין לא קביל אם אין צוו של לא תגנוב ואין צוו של לא תרצח (שאלו את יהודי אירופה בשואה האם היית להם קניינים אחרי שמתו בתאי הגזים. כלומר שבוטל הלא תרצח בוטל אוטומטית הקניין הרי הרוצח לוקח את קנייך ואם נרצחת אתה וצאצאיך, אז בשביל מה היית צריך בכלל קניין ?).

החשיבה הבסיסית של המקרא וחז"ל היא שחייב כל אדם לומר "בשבילי נברא\קיימת העולם" כלומר המקרא מתחיל עם אדם ראשון (שזה כל אדם בהווה הרי הוא ראשון לכל צאצאיו הוא בעתיד. מי שלא מבין את המטפורה המקראית הזו לעומק, פשוט לעולם לא הבין את המקרא. המקרא מתחיל עם אדם יחידי ראשון לומר שכל האדם בהווה הוא אדם ראשון לצאצאיו הוא, וככה כל שחקן מקראי בעצם הוא האדם בהווה, ככה לומדים מקרא וככה למדתי אותה אצל רבותי ואבותי) בכדי לטעון שמבחינתו כל העולם קיים בשבילו, כלומר אתה לא יכול לבוא עם דוגמטיות אליו ולומר לו: היי היי יש צוו של לא תגנוב ולכן תמות מרעב, על פי המקרא פשוט היא שמותר לו אפי' לרצוח את מי ששולל ממנו את הטבע הרי הם רודפים אותו כלומר הם הולכים לגרום לו למותו ולכן מותר לו להתגונן.

מה קרה שהמקרא פתאום ממציא את הקניין והדינים ? ובכן אלפי שנים קודם, האדם התבוני הראשון המציא את חוקי המשפחה. ואי אפשר חוקי משפחה בלי חקלאות, ולכן הוא ממציא את החקלאות. אחריו חנוך המציא את החינוך ואת הלוח בשביל החקלאות הרי בלי לוח אין חקלאות.

עד המבול, כל משפחה עסקה בחקלאות בלי קניין כלומר זולתו הכיר בעמלו של שכנו ובטבעיות לא חשב לגזול ממנו את עמלו. מצד שני אם לא צלח לשכן בחקלאות השנה, אז שכנו בטבעיות נתן לו רשות לקחת מה שהוא צריך הרי שכנו לא צריך למות מרעב. ונשים לב שעד אז אסור לאכול בעלי חיים כלומר אדם בלי חקלאות באמת אין לו מה לאכול, ולכן תבונית וטבעית שכנו ייתן לו לאכול (בהמשך אברהם ממציא את הכנסת אורחים אפי אחרי המצאת הקניין, ובהמשך התורה מחייבת את העני לפלוש לשכנו ולקחת מתנות עניים אפי' בלי רשות)

אבל הגיע דור של רשעים שמתחילה לא עסקו ועמלו למשפחתם וכי למה לעמול ? יש מוכן בסביבה כלומר לא עסקו בכלום רק פשוט גזלו את עמל של אחרים וככה הגיע האנרכיה ואנדרלמוסיה אנושית. וכידוע בזמנים כאלה התבונה האנושית לא מתפתחת, ואז בני אנוש חשופים לכל אסון טבע, והנה הגיע המבול ומחק את כולם ונישאר רק משפחה אחת – משפחת נח, שהשכילה להמציא את הספינה, (כמובן המקרא כותבת לכאורה כאן מטפורה תבונית עם מסר תבונית כלומר לא צריכים לחפש את המבול ההיסטורי האם היה או לא היה. את הנקודה הזו לא מבינים שוטי מבקרי המקרא) ואחרי המצאת הספינה האנושית כביכול כל כדור הארץ כבוש על ידי האדם, כלומר כל האורגניזמים נמצאים תחת הכיבוש האנושי.

נח ומשפחתו מבינים את המצב החדש, שמצד שני יש להם את כל העולם כולל שליטה על בעלי החיים (זה המושג שהוא הכניס את הבעלי החיים לתיבה אחת = כל כדור הארץ היא תיבה אחת גדולה. ולכו להסביר לשוטי העולם האלה מביקורת המקרא שאומרים שזה בלתי אפשרי להכניס את כל בעלי החיים לתיבה אחת) ומצד שני עוד נחזור לאנרכיה האנושית כמו קודם, אז למה לנו לעסוק בפרו ורבו ? ואז הם ממציאים את הקניין על ידי חלוקה בגורל ומתירים לראשונה לאכול בעלי חיים דווקא טהורים (ההיגיון שלהם היית שהאדם ייתן להם הגנה מהג'ונגל – מבעלי חיים טורפים, והם ייתנו לאדם צמר וחלב ואת הבשר אחרי מותם, יש בעיה רפואית מנבלות, אז המציאו את השחיטה שבעיקרון אמור היה להיות ממש לפני מותם ולא שנוהגים היום שהורגים אותם בימים הראשונים).

בכדי שהקניין יהיה קביל (על פי הצוו הקטגורי של קאנט או הצוו של הלל התלמודי)  צריכים בני נח לחלק את העולם לכולם ממש, אז מה עושים עם כל אלה שנולדים בכל רגע ? הרי הם (הנולדים בכל רגע) באים לעולם שקנוי כבר לאחרים ? ולכן הומצאה הירושה, כלומר כל נולד נולד עם הטבע = ירושה.

נשמע טוב, שבכדי שלא נחזור למצב תרום המבול, עדיף כן להמציא את הקניינים + הירושה, ולהמציא את הצווים של לא תגנוב ולא תרצח וכל שאר הדינים והמוסר והערכים.

אז אייך זה יעבוד לנצח הסדר האנושי החדש ? הרי החשיבה המקראית היא חשיבה דורית כלומר לדורי דורות אז הסדר הזה חייב להיות מועיל לדורי דורות. אז אייך זה אמור לעבוד ?

תשימו לב שכל הסדר הזה בנוי על ההנחה שבני אנוש שומרים על חוקי המשפחה. בלי חוקי המשפחה, אייך בדיוק זה יעבוד ?

אני הסביר את העניין בקצרה (ביתר הרחבה אפשר לראות בפוסטים הקודמים כאן)

ובכן מהי חוקי המשפחה ולמה היא הומצאה בכלל ? ובכן האדם מתישהו איבד את המשיכה המינית הדטרמיניסטית לבת\ן מינו. (אני אומר "איבד" כי אנו מניחים שכל האורגניזמים מזדווגים דטרמיניסטית, אנו לא יודעים האם בעלי החיים מזדווגים דטרמיניסטית עם בת\ן מינם או שיש להם שכל\דעת ותבונה, ואז יש לאדם בעיה רצינית כלומר אי אפשר לקרוא לו יותר בחיר הבריאה הרי אם בעלי החיים מזדווגים מדעת ומתבונה אז הם בחירי הבריאה ולא אנו בני אנוש) כלומר לעומק כל אדם בהווה אין לו משיכה מינית לבת\ן מינו אילולי החקלאות והסביבה האנושית ובעיקר החינוך, כלומר בג'ונגל בלי שפה ובלי חינוך האדם היה מזדווג עם כל מה שזז. הקידמה חושבת שהיא מחדשת כאן חידוש שזה אפשרי להיות הומו או לסבית, אבל זאת שטויות במיץ, מאז ומעולם אין לאדם משיכה דטרמיניסטית לבת\ן מינו (וכאמור לעיל לדעתי אין גם לשאר האורגניזמים) ולכן הוא ממציא את השפה ואת החקלאות ואת החינוך, כלומר ממציא את הפרדת האדם מהג'ונגל ועושה את מהפכה החקלאי.

יוצא מכל זה שההזדווגות של האדם דווקא עם בת\ן מינו, היא דעתנית לגמרי כלומר יש לו מטרה ברורה והיא שרידות האישית לדורי דורות. כלומר, האדם יודע שהוא זמני וימות ולכן הוא רוצה לשרוד ובעיקר לפתח את התבונה מדור לדור, ואייך יעשה זאת ? על ידי צאצאיו הוא, עם צאצאיו הוא נשאר נצחי + התפתחות התבונה שזה עיקר העיקרים כי זה עושה את ההבדל בין האדם לחיה. החיה מתרבה לשם לשרוד והאדם מתרבה לשם לעשות את הטוב = חוק הטוב להיטיב ולשם כך הוא מוליד.

אוקיי, עומד לו אדם בג'ונגל שאולי הוא אוהב לסקסקס דווקא לביאות, אבל הוא יודע עם כל הכבוד הוא הולך למות כלומר להיכרת מעולמו האישי שלו, ולכן מחליט למצוא נקבה ממינו, ומה הוא אומר לה ?

היא (הנקבה) מצדה לא צריכה אותו כלל וכלל, הרי הנחשית מסתדרת דיי טוב עם הפצת ריח מיני דטרמיניסטי, ככה באים אליה אלפי נחשים ואחד מהם זוכה בא לשניה והנה היא זוכה לשרידות. (זה לעומק סיפור הנחש המקראי, לומר שמבחינת אבולוציונית הנחש לא צריך את הגוף הכבד בכדי לשרוד, כלומר כל ההתפתחות האבולוציונית אצל שאר האורגניזמים באים בכדי לשרוד כולל תבונת האדם, הנחש לא צריך את זה כלל וזה עונשו שאין לו רגלים וידים ועינים וטעם באוכל. עונשו העיקרי היא בזה שלא הוא ולא הנחשית מכירים את צאצאיהם ורובם לא שורדים כי שניהם לא מגדלים אותם) ולכן מה יכול הגבר להציע לנקבה ? מה עוד שלגבר יש עוד בעיה רצינית מאוד והיא שאפי' שכנע אותה לשכב עמו, מי מבטיח לו שהילד הוא שלו דווקא, אולי זה מהגבר הקודם או הבא ? כלומר אישה תמיד בטוחה בילד שלה מה שאין כן הגבר לעולם לא יכול להיות בטוח שהילד שלו ולכן אישית הוא לא שורד.

ולכן הגבר צריך לא רק לשכב עם בת מינו, הוא צריך אותה נאמנת לו לפחות שנה (שלושה חודשים לפני ההזדווגות – להיות בטוח שהיא לא בהיריון ממישהו אחר, ומאותו לילה  עד הלידה), ככה הוא יכול להיות בטוח שהילד שלו.

מנגד הנקבה שיש לה בינה יתירה יודע את היתרון שלה מול הגבר אבל לא מנצלת אותה, כי בסוף כל סוף היא דואגת לבניה הזכרים שהם גם יזכו לשרידות אישית שזה בעצם שרידותה שלה. ולכן היא מסכימה לסגור דיל לכל החיים עם גבר אחד. אבל מהן הסוכריות שהוא מבטיח לה ? הכתובה היהודית !! (אגב: מכאן תבינו את עומק הדבר למה האישה לא מחויבת בפרו ורבו = בחוקי המשפחה\בנישואין על פי היהדות) כלומר הוא מבטיח לפרנס אותה ולעזור לגדל ולחנך את הילדים. בכדי לפרנס ולחנך צריכים שפה וחקלאות (קניין) וחינוך כמובן. הרי לא נרצה שצאצאינו יהיו באותו מצב התחלתית שאולי יהיו מספיק תבוניים לקיים את חוקי המשפחה האלה.

מה יוצא כאן ? ובכן אם מחלקים את העולם לכולם = המצאת הקניין, יוצא שכל אישה נשואה בא לנחלה של בעלה. עד הנישואין היא יורשת את אביה, אבל אחרי הנישואין היא מקבלת הכל מבעלה. מכאן שאין ירושת הבת על פי הסדר המקראי הזה. (הגב מי שמנצל היום את התורה לא לתת לבת ירושה, הוא רשע מרושע חוץ מיזה שהוא בור ועםארץ גמור, כי שאין את הסדר המקראי אין שום צדק לשלול מהבנות הנשואות את ירושת אביהם, זאת נוכלות לשמה וכאמור עםארציות גמורה)

ובכן יוצא שכל גבר יורש את אביו, וכל אישה (נשואה) בא לנחלת בעלה. ככה לכולם יש את הטבע.

שתי בעיות קריטיות יש בהסדר הזה, 1, גרים (כמו הסודנים למשל) 2, ממזרים

הגרים: זה עניין דיי פשוט, במקרה כמו של הסודנים שבארץ ירושתם יש רעב, אז אמורים שאר הארצות לתת להם להיכנס = הכנסת אורחים שבלעדיהם אין הקניין קביל. אבל בני אנוש הם דוגמטיים ולכן נוצרת המלחמות כי כמו ג'ון לוק לעיל טוען שמותר אפי' לרצוח אותם או לקחת אותם לעבדות, וכי מה הם ישתקו ? לא ולא הם ייצוא לכיבוש וצייד.

יש עוד סוג של גר, זה שפשוט לא רוצה לגור בחברתם של הוריו מכל סיבה שהיא. אז מה ? הוא ילך לטייל לו בעולם בלי שתהיה לו את הטבע כי נח המציא את הקניין ? על פי ההלכה הולכי דרכים באמת מותר להם לאכול בשדות חינם. אבל זה לא מספיק הרי הוא לא רוצה לחזור לנחלתו מהירושה כי הוא מסוכסך עם משפחתו. או לחליפין הוריו נישלו אותו מהירושה. הוא צריך שתהיה לו את האפשרות להתנחל במקום אחר.

יחזקאל הנביא שהיה כבר אחרי הניסיון המר הזה, אומר במפורש כא וְחִלַּקְתֶּם אֶת-הָאָרֶץ הַזֹּאת לָכֶם לְשִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל: כב וְהָיָה תַּפִּלוּ אוֹתָהּ בְּנַחֲלָה לָכֶם וּלְהַגֵּרִים הַגָּרִים בְּתוֹכְכֶם אֲשֶׁר-הוֹלִדוּ בָנִים בְּתוֹכְכֶם וְהָיוּ לָכֶם כְּאֶזְרָח בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל אִתְּכֶם יִפְּלוּ בְנַחֲלָה בְּתוֹךְ שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל: כג וְהָיָה בַשֵּׁבֶט אֲשֶׁר-גָּר הַגֵּר אִתּוֹ שָׁם תִּתְּנוּ נַחֲלָתוֹ נְאֻם אֲדֹנָי יֱהֹוִה:

כלומר הפתרון של יחזקאל הנביא היא לתת חלק לכל גר שיבוא וכן כל הארצות ינהגו ככה (זה לעומק דברי חז"ל שעתיד ארץ ישראל להתפשט לכל הארצות כלומר כל הארצות ינהגו ככה ואז באמת לא תהיה יותר מלחמות ובעיות של גרים = פלטים)

ממזרים:

מהי ממזר ? ממזר זה ילד שאביו מתכחש לו, כלומר אישה נשואה זינתה אחרי בעלה, והבעל יודע שהילד לא שלו ולכן לא רוצה לתת לו ירושה הרי הוא צריך את נחלתו לבניו הוא, הרי זה כל הסדר של הקניין. הוא טוען בצדק שאביו המקורי צריך לתת לו ירושה. אבל אביו המקורי גם מתכחש לו ומכחיש את העובדה שהילד שלו.

אם ככה הילד נלד לטבע בלי הטבע, ואם הוא ירצה להתחתן הוא לא יכול להבטיח לאשתו את הטבע וכן לא להבטיח לצאצאיו את הטבע. ולכן יוצא שאסור לו להתחתן עם בת ישראל 1, כי הוא עושה אותה אומללה וכן עושה את צאצאיו לאומללים. באים סנהדרין הגדולה (מכוח התורה כמובן = הסדר האנושי הזה שאני מסביר כאן) בדוגמטיות משווע ושוללים הלכה למעשה את הטבע מהממזר ועוד אוסרים לו להתחתן עם בת ישראל, בטענה הדבילית שזה לטובתו, הרי הוא לא רוצה שתהיה לו צאצאים שאין להם את הטבע.

זה זעקת חז"ל לעיל. כלומר הם טוענים שהסנהדרין הגדולה הם דוגמטיים בצורה מטורפת, ומאשימים אותם כעושקים ממש, הם בגלל הדוגמטיות והשטחיות, עושקים את הממזרים. אז בא האלוהים ואומר לא ולא, אתם השטחיים והדוגמטיים רואים בממזר כפסולת, אבל אני – אומר האלוהים, רואה אותם נקיים כזהב, הממזר בעצם הוא אדם הראשון התנכי שחייב לומר שכל העולם נברא\קיימת בשבילי כלומר הוא לא מכיר בקניינים שלכם ולא חל עליו כל ההסדר הדבילית שלכם, אם אתם לא מבינים את הצוו הקטגורי של קאנט או את הצוו של הלל התלמודי. אתם בעצם לא מבינים שכל הקניינים שלכם לא קבילים. ולכן הממזר וכל צאצאיו מבטלים את המוסר והערכים בקיצור בני אנוש חוזרים לאנרכיה ואנדרלמוסיה. ולכן אומרים חז"ל שבעתיד יתירו ממזרים לבוא בקהל השם כלומר ניתן גם לממזר נחלה.

במקום אחר אומרים חז"ל שכל שבעים שנה האלוהים ממית את הממזרים (אמר ר' חונאי אחת לע' שנה הקדוש ברוך הוא מביא דבר גדול לעולם ומכלה הממזרים ונוטל כשרים עמהם) והשאלה היא למה ? ובכן להבין את זה לעומק, הם אומרים דבר דיי פשוט, הרי למה יש מלחמות ? כי יש חיילים, למה יש חיילים ? כי אין להם את הטבע הרי בשביל מה להיות חייל שיש לך את הטבע ? כלומר האפשרות שתהיה חיילים היא אך ורק שאתה שולל מהם את הטבע. קחו דוגמא מהאומה היהודית המודרנית בארץ ישראל, למה הם צריכים צבא ? כי נשללת מהם את הטבע כלומר לא כל בני אנוש מכירים שזה הארץ שלהם. אז בכדי שתהיה לי את הארץ אני צריך להילחם על כך. המציאות היא שלא ההורים הולכים לצבא בכדי להגן על ילדיהם הרווקים והרווקות (הרי זאת המטרה של להקים משפחה ולהגן עליהם ולתת להם את הטבע שהם בתורם ימשיכו את השרידות האישית של ההורים), רק ההפך ההורים שולחים את הרווקים והרווקות להיכחד, כלומר ההורים רואים בצאצאיהם כממזרים, אחרת אייך נסביר את זה ? הרי כל התוקף של ההולדה היא בשביל שרידות אישית של ההורים, וכל רווק נולד בכפיה לטובתו כלומר שהוא גם ישרוד ויפתח את התבונה לדורי דורות. ולכן הורים תבוניים היו הולכים לצבא בכדי להגן על שרידותם בבית, אבל לא זה מה שהם עושים, הם שולחים את הרווקים למות למענם או למען הלאום הדמיוני. זאת טירוף שאין כדוגמתו ואני לא מבין למה אנו עוד מרגישים נאורים.

בכל אופן חז"ל רואים בכאלה הורים כממזרים שרואים בילדיהם כממזרים. והנה ככה יש לנו חיילים וככה יש לנו מלחמות וככה הם נכחדים כל דור ודור. ולמה לוקח האלוהים עמם גם את הכשרים ? כי זה העונש לכשרים כי הכשרים לא מלמדים את השאר חכמה בינה ודעת. זה לעומק דברי חז"ל הקשים של לעיל.

לסיכום

למדנו להבין מה הבעיה של הממזר, הבעיה כנ"ל היא העובדה שאין לו את הטבע ולכן הוא מוליד ילדים לאבדון כי יצטרכו להילחם על לחם (על הטבע) או לחליפין להיות עבד למישהו. והיות שהקפיטל והנאו ליברל טוען שחייבים לשלול את הטבע מכל נולד ואפי' לשלול ממנו את הירושה, ככה כולנו נהיה מוכרחים להיות חלק בחלוקת העבודה, ואז מובטחת לנו על פי דמיונם ההזוי שתהיה לכולם צמיחה ושיגשוג.

יכולנו לחשוב אולי זה דיי טוב, נכפה על כולנו להיות חלק בחלוקת העבודה ונחלק את הצמיחה בשווה לכולם. אבל לא ולא, חוק הבסיסי הראשון של אליל הכסף אומרת, שההון חייבת להתכנס אצל יחידים. ככה שלעולם באליל הכסף לא יכול להיות שוויון בצמיחה, מה עוד הקפיטל הדוגמטי טעון בדוגמטיות שהעני מצדו ימות מתחת הגשר (ככה אמרה הגננת של ביבי נתניהו = הגברת תאצ'ר) כלומר תשכחו מחלוקה שווה מה אנו קומוניסטים סוציאליסטים רח"ל ???

מה שהשוטים האלה לא מבינים היא שכולנו לעומק ממזרים כי שללו מאתנו את הטבע, והנה יש מספיק חיילים הרי כולנו מוכנים בכל גרע כממזרים להילחם על מים ולחם, ואז יבוטל הקניינים וכל המוסר והערכים כמו שקרה בשואה ויקרה כל הזמן  בהמשך, עד שנתאושש להשכיל ולהבין את האבסורד של הדוגמטיות שלנו.

לסיום

כולנו ממזרים.

ואני מקווה שעכשיו כולנו מבינים למה, כי שלאדם וצאצאיו אין את הטבע, הוא ממזר כי בכל רגע הוא פונקציה לבטל את כל המוסר והערכים שלו בכדי לשרוד. יותר נכון לעומק כל המוסר והערכים האנושיים עומדים על שערה. כלומר לא עומדים על משהו מוצק, המצב תמיד לא יציב.

בברכה

Max maxmen

<span dir=rtl>15תגובות ל‘כולנו ממזרים’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s