על מה אבדה הארץ

"על מה אבדה הארץ"

מבוא

סדרת מאמרים ביקורתיים "פנים חרדית"

הסדרה תהיה בת ארבע חלקים בארבע נושאים מרכזיים וכל חלק מתקדם קשה יותר מקודמו והרביעית היא החמורה ביותר. כותרת המאמרים "על מה אבדה הארץ" היא בלשון סגי נהור שזה אומר: הארץ לא אובדת, (הארץ\האדמה הוא אדיש לגמרי) רק אתה את ואני וצאצאינו ונכדינו אבודים רח"ל.

כֹּה אָמַר יְקֹוָק עַל־שְׁלֹשָׁה פִּשְׁעֵי יְהוּדָה וְעַל־אַרְבָּעָה לֹא אֲשִׁיבֶנּוּ עַֽל־מָאֳסָם אֶת־תּוֹרַת יְקֹוָק וְחֻקָּיו לֹא שָׁמָרוּ וַיַּתְעוּם כִּזְבֵיהֶם אֲשֶׁר־הָלְכוּ אֲבוֹתָם אַחֲרֵיהֶֽם:

כֹּה אָמַר יְקֹוָק עַל־שְׁלֹשָׁה פִּשְׁעֵי יִשְׂרָאֵל וְעַל־אַרְבָּעָה לֹא אֲשִׁיבֶנּוּ עַל־מִכְרָם בַּכֶּסֶף צַדִּיק וְאֶבְיוֹן בַּעֲבוּר נַעֲלָֽיִם:

הנביא לא מספר לנו מהן השלושה העוונות, ואפי הרביעי שמפורש אצל יהודה, אצל ישראל זה פשוט סתום. חז"ל לא עוזרים לנו הרבה, המפרשים האחרונים כמו הרד"ק אברבנאל והגאון המלב"ים אומרים כאילו זה פשוט שמדובר על שלושה העוונות הידועים, ג"ע ע"ז שפ"ד.

כידוע היו לישראל נביאים כיוצאי מצרים ואמרי לה כפליים כיוצאי מצרים שלא נכתבו, רק נבואות שנצרכו לדורות נכתבו. העמקנים יודעים שכל נבואה שניתן לדרוש נכתבו לדורות, ולכן ניתן הזכות לדרוש את הנביאים לכל דור ודור כצרכיו. (נסביר את זה פעם אחרת למה רק הניתנים לדרוש נכתבו לדורות, כבר רמזתי על כך בכל מיני מקומות)

ובכן אפי אם נקבל את האחרונים שמדובר על השלושה עוונות הידועים (הרי קשה לקבל אותם מכמה סיבות ואני הציין אחד מהם. לכאורה הרביעית צריכה להיות הגרוע מכל אז אייך הוא מוותר על השלושה חמורים מכל ומעניש דווקא על מכרם בכסף וגו' (אצל ישראל) או על מאסם תורת השם (אצל יהודה) ?) גם כאן זה לא כפשוטו, כלומר אנו יודעים שדברי נביאים בלשון הבאי כלומר כל פעם בתורה ובנ"ך שנזכר חטאים חמורים בדרך כלל זה הגזמה על דרך: כל האומר,,,, חטא אינו אלא טועה. שזה אומר לתלמיד החכם דרשיני, כלומר כאן צריכים לדרוש ולא לקבל את הדברים כפשוטו.

ובכן בכל דור ודור יש את העוונות של מצות אנשים מלומדה כפי שהנביא אומר: וַיַּתְעוּם כִּזְבֵיהֶם אֲשֶׁר־הָלְכוּ אֲבוֹתָם אַחֲרֵיהֶֽם. שעל כך יש ארך אף, אבל יש את העוונות היותר חמורות כמו השלושה לעיל ג"ע ע"ז וש"ד שהנה הנה נראה על פניו שכאן הקב"ה כבר לא מאריך אף אבל בכל זאת מרוב רחמיו הוא עוד מאריך אף, אבל שמגיע הרביעי ?! שם אפי' הקב"ה לא יכול כביכול לאריך יותר אף ואנו אבודים רח"ל. והעוון הזה הוא "נגיעה במשיחי" = תינוקות של בית רבן. כלומר אפי' נגיעה בהם, רק לנגוע טיפה וכבר אנו אבודים רח"ל. דוד המלך אומר: "אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו" דרושים חז"ל משיחי = תינוקות של בית רבן, נביאי = תלמידי חכמים. אצל תלמידי חכמים כתוב אל תרעו = אל תעשה להם רע, אבל אצל תינוקות של בית רבן אסור לך אפי נגיעה. אתה פשוט לא נוגע בהם אחרת אתה אבוד רח"ל.

אני מקדים את המאוחר כי אנו נעסוק בנושא החמור הזה במאמר הרביעי, אבל אני כבר במבוא רוצה שנדע את חומר העניין.

"אמר רב יהודה אמר רב: מאי דכתיב אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו? אל תגעו במשיחי – אלו תינוקות של בית רבן, ובנביאי אל תרעו – אלו תלמידי חכמים. אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה: אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן. אמר ליה רב פפא לאביי: דידי ודידך מאי? – אמר ליה: אינו דומה הבל שיש בו חטא, להבל שאין בו חטא. ואמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה: אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבנין בית המקדש. ואמר ריש לקיש לרבי יהודה נשיאה: כך מקובלני מאבותי, ואמרי לה מאבותיך: כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן – מחריבין אותה. רבינא אמר: מחרימין אותה."

שתי הצהרות קשות יש בחז"ל הנ"ל אחד: אפי' בנין בית המקדש לא חשוב יותר מהבל פיהם של תינוקות של בית רבן ככה שאסור לך לבטל אותם מלימודם על הדבר החשוב ביותר כמו לבנות את בית המקדש. שתים: עיר שאין בה תינוקות של בית רבן הרבנים וגדולי הדור חייבים להחריב את העיר (ר' יהודה) או להחרים אותו (רבינא).

במעמד הר סיני כתוב שהקב"ה לא התחיל לפני שכולם באו, כלומר עד שה'פעפער האחרון הגיע, כבוד השם לא התחיל ללמד אותנו תורה, שהפעפער סוף סוף הגיע, אז הקב"ה התחיל ללמד אותנו תורה. בחז"ל נשיא ניסה לא להכניס לישיבה אנשים שתוכו לא כברו (שלא רלוונטי לתינוקות של בית רבן) והורידו אותו מהנשיאות. ומאז לא שמענו בהיסטוריה מין דבר כזה שמי שרוצה ללמוד תורה שלא יתקבל. יותר מיזה, רוב הישיבות נתנו שכר לבחורים לבוא ללמוד. עד לפני שלושים שנה למדו בכל הישיבות בחורים תיכוניסטים. מי חשב בכלל לבדוק בציציות של הבחור וק"ו של משפחתו ?!

רבי מורי אמר לי פעם שהוא זוכר מתי זה התחיל ומי התחיל את זה. אני לא יביא לכאן שמות לא כי אני מרחם על כובדם, אני פשוט מרחם על כובד משפחתם. (וכי למה משפחתם אשמים ?)

בתחילה זה התחיל עם אברכים צעירים בעלי זרוע וחמומי מוח (וברך כלל פדופילים והם מוזמנים לתבוע אותי), שהמציאו דבר כזה שנקרה ישיבה קטנה ברמה גבוה. ואז אייך זה יהיה ברמה גבוה (הרי באחריות, אני מכיר אותם, הרמה של האברכים האלה היא בתחתית שבתחתית) ? פשוט מאוד, ניתן אשליה להורים מעצם זה שאנו לא מכניסים כל בחור. ככה כל הורה ירגיש מבסוט וייפול בפח, הרי הישיבה לא צריכה כבר להשקיע בבחור, וההורה לא יכול לבקר אותם כבר כי הרי שיאמר תודה שהכניסו את הבן שלו.

תבינו, שיש ישיבות בשוק, אז כל ישיבה צריכה להוכיח את עצמה הלכה למעשה כמה הוא מצליח להרים בחור מהחיידר לישיבה גדולה. ולכן היינו אנו כהורים זוכים לישיבות שמשקיעות בבחורים. אבל מה קיבלנו ? אשליה !! כי הם לא צריכים יותר להשקיע הרי מספיק שהכנסתי את הבן שלך לישיבה.

כאומר זה התחיל עם הישיבות הקטנות ועבר מהר מאוד לישיבות גדולות, ואחר כך לסמינרים של הבנות וזה לא נעצר רק בנושא רמה. זה עבר בלבדוק בציציות של המשפחה המורחבת (לא הקרובה אפי), זה התחיל קודם כלפי ספרדיות ובעלי תשובה, ולא עבר הרבה זמן שהתחילו גם לבדוק בציציות של משפחות רגילות. וזה לא נגמר כאן, זה נמשך לילדי הגן כלומר גם בני שנתיים ובנות שנתיים לא ראויים לבוא בקהל השם מכל מיני סיבות כמו ההוא מתפלל בבית כנסת הזה וההוא אשתו קצת יפה וכו' וכו'. כלומר אין כבר אפי את התירוץ השקרי והדמגוגי שהבחור בינוני ברמתו, (למה זה שקר ?! כי אייך המלמדים מגן הילדים עד בכיתה ט' – תרום ישיבה קטנה, הסתדר עם כיתה של שלושים ילדים בכל הרמות ואתה לא יכול להסתדר אתם פתאום ?) מדובר על ילד או ילדה בת שנתיים, מה הם אשמים ? ממתי תינוקות של בית רבן אסורים לבוא בקהל השם ? ואל תענו לי שההורים הבעיה, כי אתה לא מחנך את ההורים על חשבון תינוקות של בית רבן.

ברצוני לזעוק על התופעה החדשה אצלינו. חמומי מוח ובעלי זרוע (שהספורנו טוען שהם סיבת הגלות הארוך וסיבת התמדתו) החליטו על דעת הריק מוח שלהם, שהנה יש דרך לחנך אנשים על ידי ילדיהם, כלומר אני כופה עליהם את דעתי על ידי החיידר והבית ספר. ואמרנו כבר לעיל מה דעת חז"ל על כך שאפי' עומד כאן בנית בית המקדש אתה לא מבטל את הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, בהם לא נוגעים אפי' נגיעה.

האמת היא שלא על ריקי המוח והבעלי זרוע אני בונה, אני בונה על הרבנים ושואל וזועק איפה אתם ? הרי חז"ל אומרים מפורשות שעיר כזה צריכים להחריב או להחרים אז מה אתם שותקים ? אם כי אני מכיר הרבה מהם שהם רבנים מטעם ומשתפים פעולה יחד עם הבעלי זרוע. ועל כך נזעק הנביא: "וַיַּתְעוּם כִּזְבֵיהֶם" מפרש האבן עזרא: "הכהנים מורי התורה עמהם" כלומר שבט לוי – אלה המתפרנסים מהציבור, משתפת פעולה עמהם.

אפי' אם נלמד זכות על הרבנים המופקרים האלה שכוונתם היא טובות ההורים עצמם (כלומר נחנך את ההורים על ידי איומים על צאצאיהם) כלומר בנין בית המקדש ?! הרי כל בית הוא הוא הבית המקדש האמיתי כמו שהנביא ירמיהו אומר: וְהָיָ֡ה כִּ֣י תִרְבּוּ֩ וּפְרִיתֶ֨ם בָּאָ֜רֶץ בַּיָּמִ֤ים הָהֵ֙מָּה֙ נְאֻם־יְקֹוָ֔ק לֹא־יֹ֣אמְרוּ ע֗וֹד אֲרוֹן֙ בְּרִית־יְקֹוָ֔ק וְלֹ֥א יַעֲלֶ֖ה עַל־לֵ֑ב וְלֹ֤א יִזְכְּרוּ־בוֹ֙ וְלֹ֣א יִפְקֹ֔דוּ וְלֹ֥א יֵעָשֶׂ֖ה עֽוֹד: בָּעֵ֣ת הַהִ֗יא יִקְרְא֤וּ לִירוּשָׁלִַ֙ם֙ כִּסֵּ֣א יְקֹוָ֔ק,,, מסביר רש"י הקודש: לא יאמרו עוד ארון – כי כל כניסתכם (כניסתם פירושו: כל התארגנות של יחידים ומשפחתם כארגון חברתי וקהילה כאמצעי למשפחה היהודית האישית של כל אחד,,) תהא קדושה ואשכון בה כאלו הוא ארון: על כך בדיוק באים חז"ל הנ"ל ואומרים שלא ולא, אפי' עומד כאן הבית מקדש על הפרק, אתה לא נוגע בילדים.

השבט לוי (אברכי הכוללים) שאמור היה להיות המלמדי תינוקות בחינם (רק חמש שנים מותר להם להתפרנס מהציבור ואחריו צריכים לשרת את הציבור להיות מורי התורה לתינוקות של בית רבן, הרי בגלל זה התורה אומרת לנו לפרנס אותם), גם משתפים פעולה וחיים באשליה כאילו מנהלי המוסדות פועלים לטובתם ולטובת משפחתם. אבל כאומר לעיל לא היא, הם גם מפסידים כי מנהלי הת"תים ומנהלי הבתי ספר לבנות לא צריכים להוכיח את עצמם יותר בהצלחת החינוך, מספיק שהם לא מכניסים אחרים ואותך כן, ככה אין לך זכות לבקר אותם, הרי תגיד תודה שהכניסו את הבן שלך או את הבת שלך. ואנו רואים שזה באמת כך. כל מנהלי התתים וראשי הישיבות המודרנים וכן הבתי ספר לבנות עוסקים אך ורק בלבחור ולבחור ולאיים, במקום לעסוק בעיקר, להעמיד את גדולי הדור הבאים ולהעמיד את גדולי הצדקניות הבאים.

לסיכום:

בסדרת המאמרים אני הטפל בשלושה נושאים קשים מאוד, שנגיע לרביעי שזה נושא הנידון כאן, תראו ותבינו למה אנו אבודים וזה לא גוזמה. האויב הכי מסוכן שעמד ליהדות מאז האבות זה האויב הזה, הגלות הזה אצל שבט לוי, בעלי הזרוע והחמומי מוח ובעיקר הריקי מוח.

הייתה לנו כבר גלות שבט לוי, אצל בני עלי ובני שמואל הנביא שהשכיבו את נשותינו וזה נגמר רע מאוד שבקשו מלך = מלכות ואחריו קרע מלכות בית דוד ואחריו הכחדת עשרת השבטים והשאר לגלות. (אגב: את הניצנים אנו רואים כבר עכשיו, שהורים פונים לשלטונות ככה השלטונות לוקחים את החוצפה להתערב במוסדות החינוך בתירוץ שהם רוצים לעזור להורים. עיינו ערך פרשת עמנואל ועוד). אבל השבט לוי המודרני לא רק משכיב את נשותינו (הרי המשל אצל בני עלי רלוונטי גם היום ונרחיב בזה באחד המאמרים בסדרה) הם מרוב חוצפתם נוגעים בתינוקות של בית רבן, ועל כך הם ואנחנו נרד שאולה רח"ל. כפי אומרים חז"ל: אם ראית דור שמדותיו של שקר (מדותיו תרתי משמע), דע שהמלכות מתגרה באותו הדור.

מאז ימי ההיסטוריה ידעו שבתינוקות של בית רבן לא נוגעים. באים הריקי מוח האלה עם אינטרסים שונים ומשונים (בדרך כלל סתם רשעות לשמה להרגיש שורר ושלטן) ונוגעים בתינוקות של בית רבן ?! אין הבדל היום בין בנים לבנות אחרי שגדלי האומה קבעו שגם בנות לומדות תורה ולכן אף אחד מהם לא יכול להפריד ביניהם. כלומר היום דין תינוק ותינוקת של בית רבן אותו דין.

רבי מורי אומר כל הזמן:
אומרים על הבית ישרול שאמר פעם: אצלי בטיש בליל שבת יושבים חייבי כריתות. לשאלת תלמידו: למה באמת הוא מרשה זאת ?! ענה להם: אני צריך את ילדיהם. ורבי מורי היה ממשיך: ככה בונים את כלל ישראל וככה קהילת גור הנפלאה גדלה להיות לקהילה הכי גדולה בכלל ישראל.

לצערינו עם כל הקושי לעמוד היום איתן ברוחינו ובדרכי אבותינו, צריך ליפול עלינו – על זוגות הצעירים שמוכנים בגיל 18 להתחתן ולהוליד ולגדל משפחה ולפרנס את המשפחה הצעירה וכל הכרוך בכך – הגלות המטורפת הזו ?? איזה בחור בעולם בגיל כזה מוכן לקחת כזה עול ? איזה בת בעולם בגיל כזה מוכן לקבל על עצמה כזה עול (לידות ושוב לידות ועוד לעבוד ולפרנס) ?? והנה צעירי החמד האלה מוכנים לעשות הכל ועושים הכל (אפי' לא רוצים לקחת מההורים עזרה לדיור, מול השבט לוי האלה שלקחו מהוריהם דירה + יחידת דיור), וב"ה יש להם כבר ילד בן שנה וחצי או בת בת שנה וחצי ובאים בשמחה להפקיד את עמלם אצל שבט לוי שהם ילמדו אותם תורה, ומה מקבלים ?! דחיה !! רשעים ארורים שכמותכם, כן כן אתם והרבנים ששותקים. רבי מורי ששומר על פיו תמיד מכל משמר אפי' כלפי הרשעים הגדולים בהיסטוריה, כאן כלפיהם הוא חוזר ושנן בלי מורא שהם יותר גרועים מהנאצים, הנאצים הרגו אותנו ואת ילדינו פיזית, והם הורגים בנו ובזרעינו ובנכדינו רוחנית לדורי דורות. הורסים את כל עמלינו שלנו ושל אבותינו אחורה בזמן עד האבות הקדושים. חז"ל אומרים שבגלל דחיה של יהודי אחד מסית ומדיח, סבלנו את הנצרות ואת השמדות במשך אלפים שנה. הרי היית לתנא את הצדק התירוץ הכי נכון בכדי לדחות אותו ובכל זאת אומרים לנו חז"ל זה היית טעות, וככה מביאים חז"ל הרבה דוגמאות כאלה, ראו ברמח"ל (כאילו פעם עיינתם בספרי מוסר, נוולים שכמותכם.).

האבסורד היא בכך, שכל חמום מוח שכזה פוגע באחד מנכדיו של סבו הוא, הרי אחרי השואה היינו בקושי שש מאות משפחות, ככה שאיפה שאתה הנבל פוגע, אתה פוגע באותו סבא וסבתא שבמסירות נפש ובחירוף נפש הולידו אותך ואותו ואת הילד\ה. למה אתה חושב שאחרי כמה דורות מישהו עםארץ כמוך מנכדיך לא יפגעו בנכדיך האחרים כמו שאתה עושה עכשיו ?!

השאלה שמטריף אותי כל הזמן היא איפה באמת הסבים והסבתות ? למה הם לא יוצאים וזועקים ? הרי בשביל מה עמלתם כל כך הרבה ? לראות נכד אחד פוגע בנכד אחר ומוציא אותו ואת משפחתו מקהל השם ???

כותב בצער רב

Max maxmen

כמה תגובות מהפוסט המקורי

 • תמונת הפרופיל של יוסף חיים גברא סולי
  שלום לחכם שלנו רבי מקס היקר!
  אני הבנתי שיש עוד מאמרים האמורים להתפרסם בסייעתא דשמיא לזכות את הרבים, אבל ממה שהצלחתי להבין במאמר הראשון, זה, שיש בעלי זרוע שהם שולטים על המוסדות הציבוריים אשר אסור להם, (גם ע"פ התורה הקדושה, וגם ע"פ חוקי המדינה) לעשות הפליה, בעניין רישום וקבלת ילדנו למוסדות.
  מוכרח להגיד שאני מזדהה עם זה, אבל באותה נשימה, אני חושב שצריך לעשות הפרדה בין ספרדים לאשכנזים, שבשום מוסד אשכנזי לא יהיה ספרדי אחד, ולהפך ג"כ.
  עצם זה שאשכנזים לוקחים את בכירי הספרדים למוסדות שלהם, זה בעצמו כבר הפליה שזה מתקבל וזה לא… וקיצרתי.
  28 שבועות
 • תמונת הפרופיל של ‫מהפכה מחשבתית חברתית‬‎

  +יוסף חיים גברא צדיק אני לא דן כאן בנושא פרקטית של חינוך פרטי של כל קהילה לחוד. כלומר, אני יכול לחשוב על מוסדות פרטיות לתולדות אהרן ולגור וכו' וכו' ככה גם ספרדים ואשכנזים.

  הסכנה לא נמצא בזה שכל אחד יש לו דרך ושיטה אייך לחנך (אם כי יש כאן לאו של "לא תתגודדו"), כי אם זוג רוצה להתקבל בבית ספר פרטי שלא מקהילתו ונדחה, ה'דחיה אמורה להתקבל אצל הזוג בהבנה. (שוב דעתי העקרונית היא שעל פי תורה והיהדות אמור להיות שיטת חינוך אחידה לכולם ואז גם לא נעבור על "לא תתגודדו")

  הסכנה שאני טוען לה, היא, שדחיה של לקבל ילד\בת למוסד חינוך היא בדיוק כמו הדחיה של ישו הנוצרי כפי שהגמ' מספרת: *תנו רבנן: לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת.
  לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידים,
  ולא כיהושע בן פרחיא שדחפו לישו הנוצרי בשתי ידיו.
  מה היה המעשה ביהושע בן פרחיה?
  כשהרג ינאי המלך את החכמים, הלכו יהושע בן פרחיה וישו לאלכסנדריא.
  כשנעשה שלום, שלח לו שמעון בן שטח: 'מיני ירושלים עיר הקדש ליכי אלכסנדריה של מצרים: אחותי, בעלי שרוי בתוכך ואנכי יושבת שוממה'.
  עמד ובא (יהושע) ונזדמנה לו אכסניא אחת.
  עשו לו בה כבוד מרובה.
  אמר: כמה יפה אכסניא זו!
  אמר לו (ישו): רבי, עיניה טרוטות (מכוערות).
  אמר לו: רשע, בכך אתה עוסק? הוציא 400 שופרות והחרימו.
  בא לפניו כמה פעמים, ואמר לו: קבלני (בתשובה)
  לא היה שם לב אליו.
  יום אחד היה קורא קריאת שמע. בא לפניו.
  חשב לקבלו, הראה לו בידו (שימתין עד שיסיים את התפילה).
  הוא חשב: הוא דוחה אותי. הלך והעמיד לבנה והשתחווה לה.*

  כלומר בכל מוסד אפי' מוסד קהילתי פרטית כמו בגור או בתולדות וכדומה, המנהל המודרני חושב שהוא הפטרון של האלוהים, ולכן רודה את הפרטים בקהילתו עצמו, ומנסה לחנך את ההורים על גבם של הילדים.
  כלומר הוא מדמיין אייך הקהילה הדמיונית צריכה להתנהל כלומר כל בני הקהילה חייבים להיות רובוטים שכאלה, ואז אם מישהו מרגיש קצת חופשי (כמו שהאל ברא אותו הרי האלוהים ברא את האדם בן חורין בחירי ולא רובוט) או אשתו מרגישה קצת חופשי, אז הוא דוחה את ילדם להיכנס לקהל השם כלומר מאיים עם המוסדות החינוך על ההורים.

  אני אישית דיברתי עם הרבה רבנים על הנושא, והתשובה שלהם היא שוהיות שאין מתנדב אחר שרוצה להקים בית חינוך וההוא כן הקים בית חינוך אז מה אתה רוצה ? הוא הרי צריך גם להרגיש קצת אקשן בפעילותו כלומר בלי האקשן הזה הוא מתחילה לא היה מקים מוסד חינוכי. על דרך "רבי מכבד את העשירים"
  טענתי כלפי הרבנים היית (ועוד תראה את הטיעון בהמשך המאמרים), אוקיי רבי מכבד את העשירים והרבנים יכבדו את המנהלים כלומר יתן להם שישי ושישבו במזרח בבית הכנסת, אבל רבי לא נתן שליטה ושררה לעשירים בכדי לרדות בעם, ככה אנו אסור לנו לתת למנהלי מוסדות שליטה ושררה בכדי לרדות בתינוקות של בית רבן ובהוריהם.

  לסיכום:

  הנושא שלי זה לא הבעיה הטכני של כן או לא לקבל ילד\ילדה מקהילה אחרת, הנושא שלי היא הבעיות היסודיות, שהם 1, לא נוגעים בתינוקות של בית רבן 2, לא נותנים למנהלי מוסדות לדון בדיני נפשות 3, אפי' רב לא יכול לדחות ילד מבית חינוך 4, ועד הורים של בית ספר אין להם סמכות לדון בנושא ובוודאי לא לדחות אף ילד מקהל השם.5, (וזה הסעיף הכי חשוב) אם הפרדת קהילות הוא המציאות שמאפשר לא לקבל בהבנה ילד מקהילה אחרת, זה לא נותן צידוק לא לקבל ילד שהוריו לא מתנהגים בקו ישר עם קהילתו הוא. כלומר מיהו האיש או אפי נביא שיכול לקבוע גדרים לקהילתו, על חשבון זה שהוא יצטרך לדחות נפש אחד מישראל ?? אם הגדר מביא למצב כזה, אז הגדר נופל ולא הילד כי כל התורה כולה היא בחי בהם ולא שימות בהם. כלומר אפי' ההורים לא צריכים להיפגע מגדר קהילתי שכל הגדרים באו בשבילם, ק"ו ילד בן שנה וחצי ???!!!

  אני מקווה שהצלחתי להסביר לך את עומקם של דברים.

<span dir=rtl>2תגובות ל‘על מה אבדה הארץ’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s