פרשת השבוע – וירא חלק ב'

"וירא" חלק ב'

צריך לחדד לדעתי את הדיון הפילוסופי של אברהם עם אנשי בריתו לגבי החברה הסדומית.

ובכן הטיעון של חכמי האומות היא שכמו הטבע לא מבחין בין צדיק לרשע כך אין ממש ברירה בחברה רק לראות את המכלול כלומר את הרוב מול הפרט. לעומק כל פרט טפל לכלל ולא מתחשבנים בו. אברהם עם המצאת ברית המילה בא לשלול את הטיעון הזה. וטוען שאין בכלל דבר כזה רוב זה הכל דמיון. יש רק פרטים ולכן נכון שהטבע לא מבחין בין רשע וצדיק, בני אדם שמנצחים את הברירה הטבעית לא יכולים להתנהג כפי הטבע. בתכלס רוב המלחמות קורות אך ורק בגלל ההסתכלות הזה של האומות. כי ההסתכלות הזה מביא שיטות כלכליות שכאלה שמביא לפרטים סבל ואז מרבים הפרטים שעושקים אותם ומכאן ההפיכות החברתיות ואז מלחמות בין האומות.

שאנשי ברית אברהם באים לסדום ואנשי סדום רוצים לאנוס אותם (זאת כנראה מטפורה לעבדות כלומר רוצים מכל אורח שהוא יהיה עבד לטייקונים ולכן אוסרים הכנסת אורחים, אתה רוצה אוכל אז תשלם ואם אין לך לשלם ? אז לפחות תתרום את חור התחת שלך להמונים = אונס או תתרום את אשתך להמונים, כאן אין אוכל חינם. זאת רמז כלפי כל חברה שיש שם זנות שהיא חברה שלא מכניסה אורחים כי אחרת למה שבחורה תרד לזנות ?), אז ברור שטענותיו של אברהם נסתמות. ולכן אנשי ברית אברהם מחריבים את סדום.

למי שיש לו חוש לימודי ביהדות יודע שהיה בהמשך סיפור דומה. וזה סיפור פילגש בגבעה. בסיפור פילגש בגבעה היית אותו דילמה מוסרית. יש שבט (בנימין) שלא מכניס אורחים כלומר לא נותנת אוכל חינם לאורחים רק בתשלום ולכן שיתרום את עצמו לאונס או את פילגשו\אשתו.

אינטואיטיבית כל שאר השבטים יוצאים למלחמת השמדה על שבט בנימין. הם דורשים מתחילה רק את אלה שעשו את העוון הנורא, אבל בנימין לא מוכן להסגיר את החוטאים מהסיבה הפשוטה כי לפי החשיבה החברתית כלכלית הם חושבים שזה תשלום ראוי לאוכל, הרי בכל חברה יש זונות כך בעצם בכל חברה אין הכנסת אורחים הרי לא היו יורדות לזנות אם היה בחברה הכנסת אורחים. בכל אופן אחרי ששבט בנימין לא רוצה להסגיר את החוטאים אז מתחיל מלחמת אחים נורא ונהרגים אלפים בשני הצדדים. איפה היה הטעות ? בדיוק בזה שלא למדו את הדיון הפילוסופי של אברהם עם האלוהים כביכול לעומק. אילו למדו לעומק את הדיון של אברהם אז לא היית מלחמת אחים. יותר נכון שבט בנימין לא היית חברה סדומית כי הכנסת אורחים היא המצאה של אברהם יחד עם זכותו על ארץ ישראל. כלומר אברהם חושב חשיבתית פילוסופית שאין לו זכות על ארץ ישראל בלי הכנסת אורחים. והסברנו את זה בדפים הקודמים. לעומק אברהם לא מאמין בחרב כדרך לשכנע רשעים לחזור למוטב. הוא מאמין בדרך תבונית כלומר מתחילה החברה צריכה להיות תבונית שלא תגיע בכלל לדילמות כאלה. זאת לא חכמה לחנך דור שלם להיות אנוכיים קפיטליסטיים דוגמטיים בטירוף, לחנך אותם להיות אדם לאדם זאב. ואחרי שהקניין מתכנסת אצל יחידים, ואז הפרטים העושקים הנזעקים מתרבים והנה כחכמים אחרי מעשה באים להציל את הטובים מהרשעים= מלחמת אחים. זאת דרך של אבדון טוען אברהם והחשיבה הבסיסית של היהדות. צריך מראש תנאי ההתחלה שכאלה שלא יהיו סיבה לאנשים להיות רשעים ושלא תהיה עושקים ונזעקים ככה שלא נצטרך להרוג רשע וצדיק יחד.

אני בקצרה יביא שוב את החשיבה הבסיסית של התורה. כך שנבין מהן תנאי ההתחלה של החברה היהודית שלא משאירה מקום שבנות ירדו לזנות ולא משאירה מקום שיהיו עושקים ולכן לא משאירה מקום למלחמות בין אחים ובינינו לבין האומות.

אמרנו שחירות האדם הוא לא שרידות השמונים\תשעים שנים. חירות האדם היא שרידותו הנצחית אבולוציונית, שזה אומר האדם רוצה לחיות לנצח וכרגע הוא לא ניצח את המוות ולכן הוא חי על ידי זרעו, על דרך "יעקב אבינו לא מת" אומרים חכמינו, ולמה ? מה זרעו בחיים, כך הוא בחיים. בחשיבה אבולוציונית קל להבין את זה שאנו הגנטיקה שלו לטוב ולרע כמובן, ולא רק פיזיולוגיה פיסיקאלית יש כאן, רק בעיקר משמעות חייו המוסרי והערכית שלו חייה עמנו עד היום הזה. כלומר הוא חי כמו שאנו חיים. יותר נכון אנו חיים עם המשמעות החיים העמוקה רק כי הוא דעתנית הוליד אותנו לאותן משמעות. הוא לא הוליד במקרה כמו רוב בשר החמורים. הוא הוליד אותנו דעתנית לכך. וככה בדיוק קוראים היקרים אתם תחיו לנצח באותו דרך על ידי צאצאיכם לנצח.

אמרנו גם שאם כל פרט בהווה הוא במציאות של היקום, האדם הראשון התכני לכל צאצאיו בעתיד, אז הוא לא יכול לחשוב על לא להסתדר עם כל הפרטים בהווה שהם צאצאי האדם הראשון האבולוציוני או התא האורגני הראשון. אחרת ייצא מאתנו מה שיצא מהם. ולכן האינטרס הראשוני של כל פרט בהווה שתהיה סדר חברתי נכון לכולם, אחרת למה לו להוליד לאבדון כמו האב הקדמון שאנו כולנו צאצאיו ?? הזכות היחיד לחשוב להוליד ילד לעולם היא אך ורק בחשיבה הזו שאנו מולידים את נצחיותינו הנצחיות האישית באבולוציה ?! אנו צריכים כבר בהווה לדאוג לסדר חברתי נכון !! אני מקווה שהנקודה הפשוטה הזו ברור לכם. ואם לא ח"ו אז אנא בבקשה לא להוליד ילדים כי אנו מביאים אותם לעולם חרה בכפיה בלי ששאלנו אותם קודם האם הם רוצים לבוא לעולם. גם בחשיבה שלנו אנו מביאים אותם בכפיה אבל לפחות עושים לו ברית מילה מיד שנולד ואומרים לו שכל העולם שייך לך. מה שאין כן האדם שמוליד בלי ברית מילה הוא בעצם מוליד לחברה הדמיונית ולכן לא פלא שאביב גפן כועס כל כך על הוריו ולא חושב שצריך לכבד הורים והוא לגמרי צודק. כי הורים שמביאים ילדים במקרה ?! כלאה הורים ממש מביאים ילדים לאבדון\למולך וגיוס הרווקים והרווקות לצבא בכפיה היא ההוכחה לכך שהוא נולד לחברה ולא לעצמו. הוא נולד עם חובות חברתיות ואין לו כלום כי אפי' מים אסור לו לאגור על פי החוק.

ובכן כל המוסר והערכים מתחילים עם המצאת הקניין, לפני כן לא צריך מוסר וערכים. כל הטבע שייך לכולם כמו באורגניזמים וכולנו לקטים ציידים. הבעיה היא שהאדם צריך חקלאות לשרידותו כי אין לו משיכה מינית לבת\ן מינו, כאמור הוא שורד דעתנית. להקל על הדעתנות הוא ממציא לעצמו סביבה אנושית וממציא את החינוך, כך שכל ילד\בת שמתבגר יבין שאין לו שרידות נצחית בלי חוקי המשפחה. יוצא מכאן שהמשפחה היא הגרעין הראשוני של החברה החקלאית. בכדי שלכל משפחה כזו תהיה חקלאות היא צריכה קניין, כלומר לעמול בחקלאות ולצמוח וכל אדם אחר יכיר בו כלומר יכיר בקניינו הפרטי. מכאן הומצאה הצו "לא תגנוב" כלומר המצאת הקניין רלוונטית אך ורק שיש את הצו של לא תגנוב.

אייך אנו יכולים לבקש מזולתינו שיכיר בקניינינו ? כלומר שישמור על הצו של לא תגנוב ? כאן בא החשיבה של תורה ואמרת שכל קניין כמו בכוח הכיבוש או בכוח ההפקר או בכוח הקניה בכסף ? לא נותנת לך הכרה בקניינך לעומק, כי אז יש כאלה שאין להם קניינים והם לא מכירים בקניינך כי הם לא ימותו מרעב, על דרך "לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב" (משלי). כלומר אם כל כדור הארץ קנוי כבר למישהו על ידי כוח הכיבוש או על ידי הפקר או על ידי קניה בכסף ?! אז כל הנולדים בכל רגע, נולדים בלי הטבע. והם לא מקבלים את קניינכם ובצדק. זאת לעומק הצו הקטגורי של קאנט או הצו של הלל התלמודי.

כמו שהסברנו בדפים הקודמים המבול הגיע בגלל זה שהרבה פרטים נולדים לעולם שקנוי כבר אז, הם כביכול גונבים. חכמינו אומרים שגזל ואי גמילות חסדים וצדקה, הביא את המבול = אנרכיה ואנדרלמוסיה חברתית. מה חשוב כאן צדקה וגמילות חסדים ? כי אפי' שאין חלוקת הטבע לכל נולד לפחות העשירים יתנו צדקה כך ישמרו על קניינם. זאת לעומק המצאת הצדקה = שוחד. כלומר העשירים נותנים שוחד לעניים שהם בטובם יכירו בקניינם של העשירים. אבל אם אנשים הם כאלה רשעים ודוגמטיים ולא מבינים שאין המוסר עומד מכוח עצמו כלומר אין הכרה בקניינים ואין את הצו של לא תגנוב כלפי מי שאין לו את הטבע, אז לא פלא שהם צריכים שוטר ומשטר שישמרו על קניינם מה עוד שלא מבינים שלבסוף גם השוטר וכל פרטי החברה נהפכים לעניים יותר ואז יוצאים לצייד כך שלא נשאר מכל קנייני העשירים זכר. למי שצריך תזכורת נזכיר לו את ששת מיליון היהודים שהלקטים והציידים הכניסו לתאי הגזים ושוללו את כל קניינם.

תשובת התורה למצב הזה, היא חלוקת הארצות בגורל על ידי נח ובניו. והמצאת הירושה. ככה כל נולד ייוולד לטבע. הצו הקטגורי של קאנט דורש את החלוקה הזו. והחלוקה הזו והקניין הפרטי של כל אחד וכל נולד בכל רגע, הוא חוק יסוד בחוקה שאף משטר או סמכות משפטית לא יכולה לשנות את זה. כלומר זה הבסיס לפני סמכות החברה. בהמשך נוסף בחוקה על ידי משה עוד חוק חשוב, שהיא, שאי אפשר למכור את הנחלה לצמיתות כלומר האדם עצמו לא יכול לוותר על הטבע אפי' אם הוא רוצה.

במצב כזה נדרש כמה חוקים תבוניים. אחרת לא עשינו כלום. אני אתן שני דוגמאות פשוטות. 1, מה עושה ממזר ? 2, מה עושה מי שלא צלח לו בנחלה ? לכאורה ממזר שאין לו ירושה (ולכן אסור לו להתחתן עם בת ישראל כי הוא לא יכול לפרנס אותה וילדיו נולדים לטבע בלי הטבע) ולכן הוא לא מכיר בקניינינו ובצדק, ולכן מותר לו לגנוב וכן מי שלא צלח לו השנה בנחלתו שהוא גם לא מכיר בקניינינו ולכן מותר לו לגנוב. הרי אמרנו שהצו של לא תגנוב לא עומד מכוח עצמו וכן כל מוסר וערך לא עומדים מכוח עצמם. כלומר אין לדרוש מאדם למות למען ערך ומוסר, זאת עבודת אלילים שתורה אוסרת בכל תוקף. כלומר מי שמעמיד את המוסר והערך לפני האדם ?! הוא עובד אלילים על פי התורה. כי הוא הופך את הדמיון לעיקר מול הפרט עד כדי כך שהפרט אמור למות לדעתו האיוולת.

כתשובה למי שלא צלח לו בנחלתו ?! אברהם ממציא את הכנסת האורחים ובהמשך משה רבינו דורש מתנות עניים מכל שדה (לקט שכחה ופאה ועוד). ובאמת מותר לו לבוא לשדה לקחת בלי רשות (רק לסדר חברתי הבית דין עושה את זה בשבילו אבל העיקרון דיי פשוט שמותר לו לקחת כי אין לו ולא ימות בגלל הצו של לא תגנוב)

לגבי ממזרים, הנביאים בהמשך הבינו את הטעות המרה. ולכן הנביאים אמרו שבעתיד נתיר ממזרים לבוא בקהל השם = להתחתן עם בת ישראל, ואייך ? פשוט מי שאין לו ירושה כי לא יודעים מי אביו ?! אז פשוט נותנים לו נחלה וכך גם הגרים מקבלים נחלה. (אפי' משה טעה בכך שלו נתן לבן המצרי להיות בשבט של אמו הרי בסוף התקומם והרגו אותו מסכן כמורד בחברה. וזה היית הטעות שהנביאים בהמשך וכך חז"ל השכילו לומר שנחזור לארץ אחרי הגלות ?! ממזר וגר מקבל נחלה בדיוק כמו כולם. ואז יוכלו להתחתן עם בנות ישראל כי יש להם את הטבע כמו כולם. יחזקאל פרק מז כא) וְחִלַּקְתֶּ֞ם אֶת־הָאָ֧רֶץ הַזֹּ֛את לָכֶ֖ם לְשִׁבְטֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל:(כב) וְהָיָ֗ה תַּפִּ֣לוּ אוֹתָהּ֘ בְּנַחֲלָה֒ לָכֶ֗ם וּלְהַגֵּרִים֙ הַגָּרִ֣ים בְּתוֹכְכֶ֔ם אֲשֶׁר־הוֹלִ֥דוּ בָנִ֖ים בְּתֽוֹכְכֶ֑ם וְהָי֣וּ לָכֶ֗ם כְּאֶזְרָח֙ בִּבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל אִתְּכֶם֙ יִפְּל֣וּ בְנַחֲלָ֔ה בְּת֖וֹךְ שִׁבְטֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל:(כג) וְהָיָ֣ה בַשֵּׁ֔בֶט אֲשֶׁר־גָּ֥ר הַגֵּ֖ר אִתּ֑וֹ שָׁ֚ם תִּתְּנ֣וּ נַחֲלָת֔וֹ נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֥י יְקֹוִֽק:)

לגבי ממזר, ב"ה היום אפשר לדעת מי אביו על ידי בדיקת די אן איי כך שתהיה לו ירושה, ואתו דבר נשים לב שכל מי שתורם זרע חייב לדעת שהילד יכול לתבוע ממנו ירושה. אסור שתהיה מצב שנולד ילד ביקום בלי שיש לו את הטבע. האלוהים רואה את דמעת העושקים = ממזרים ונוקם בכולנו. ועכשיו אני מקווה שכל מעיין מבין את עומק העניין. אין לסמוך על משטר ואין לסמוך על קניין ואין לסמוך על הפקר, המוסר הערכים לא עומדים מכוח עצמן ולכן חייבים חלוקת הארצות ובתוך הארצות חלוקה לפרטים ולמשפחות.

אחרי שיש לכל פרט קניין, אפשר לחלק את משאבי הטבע בשווה על פי ראש. ורק אחר כך אפשר להתחיל לחשוב על חלוקת העבודה שמאוד חשוב ומועיל לכולנו. ורק אחר כך אפשר לחשוב על שוק חופשי. כלומר כל אחד שברצונו לעסוק בשגשוג במקום לחפש תרופה לסרטן ?!  אז פדאל !! אבל זאת נדע שהוא יציג שיגשוג זמני וימות מסרטן. עדיף לא להיות עבד לשיגשוג האישי ולעסוק בתובנות ובחקר מדעי הרפואה וכך באמת הוא יתרום קודם לעצמו ולצאצאיו לדורי דורות וכמובן יכפר על כל בני אנוש בהווה ולנצח. מה שאין כן בשיגשוג טיפשי של עשירות. בכל אופן מי שכבר עשיר, אז לפחות שיתרום למחקר הרפואי, המחקר הרפואי חייבת להיות טהור ולא תחת אינטרסים כלכליים. מי שלמד את הדפים כאן מבין שזאת לא מוסר וערך זאת פשוט אינטרס אישי של כל אחד. ככה זה בכל תחום חיינו.

לסיכום:

אם נשכיל להבין את כל זה, נבין שלא תהיה יותר בנות שיורדות לזנות וגם לא בנים, כי לכל פרט ביקום תהיה נחלה פרטית משלו. ואין שום סמכות לשום משטר או מערכת משפטית שיכולה לשלול ממנו את הטבע. כלומר זאת חוקי יסוד לפני האמצעי שנקרא "מערכת הצדק". וכן לא תהיה יותר עניים כפי שהתורה מצווה כחוק כלכלי ראשון "אפס כי לא יהיה בך אביון" מכאן תבינו גם אייך נביאינו ידעו לנבואות את העתיד, לא כי ידעו את העתיד מראש, כי אי אפשר לדעת את העתיד ביקום אקראי, דווקא משום כך ידעו לנבואות על תנאי, כלומר אם תתנהגו ככה ? תהיה כך וכך !! ואני מקווה שכל קוראי כבר יכולים לנבואות בעצמם כי באמת זה לא משהו קשה אחרי שמבינים אייך החשיבה הבסיסית של נביאינו.

בברכה

Max maxmen

בעקבות הפרשה כאן כתבתי את הפוסט פילגש בגבעה – רות המואביה וכדאי מאוד לעיין בו

תמונת הפרופיל של ‫מהפכה מחשבתית חברתית‬‎

ראו גם את זה (כתבתי אותו בעקבות פרשת השבוע כאן)

https://plus.google.com/106891541226727041508/posts/8bLV9JAo8ag

<span dir=rtl>תגובה אחת ל“פרשת השבוע – וירא חלק ב'”</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s