מפוני עמונה ברוכים הבאים למועדון

מפוני עמונה ברוכים הבאים למועדון

מיותר לומר שעל פי כל קני מידה מוסרית וערכית ורציונלית, אין זכות לשום אדם (או מערכת רובוטית כמו מערכת המשפט או מערכת מפלצתית כמו רוב חברתי) לגרש אדם ומשפחתו מהבית שלו. בוודאי שמיותר להסביר שעל פי היהדות ההלכתית אין כזאת אפשרות וככה פסק בזמנו הרב אלישיב במקרה גירוש תושבי עזה מבתיהם ומקבריהם.

הזכות הבסיסית של האדם היא הטבע (יותר נכון חוק יסוד חירות האדם לא שווה את קליפת השום אם היא לא מגינה על הבית של האדם), כלומר לכל פרט חייב להיות בית, אחרת אין זכות קיום למערכת המפלצתית שנקראת חברה\מדינה\לאום וכדומה. ולכן אדם ישר צריך להזדעזע על מקרה גירוש אדם מהבית מסיבות כלכליות, בדיוק כמו שהוא מזדעזע מפינוי עמונה מסיבות משפטיות.

ועכשיו נגיע לעיקר, להסביר למה אנו צבועים שבא לי להקיא.

שמעתי עכשיו ראיון עם הרב מאיר פרוש שאומר: "הציבור החרדי כאוב. אם היו מספרים למישהו שבכיכר השבת בי-ם הורסים בתים כולם היו מזדעזעים"

אז דבר ראשון התשובה היא שלא, לא מזדעזעים אם מפנים אדם שלא עמד בתשלומי המשכנתא. לא הזדעזעתם שכולל ורשה גירש משפחות מבתיהם בבתי ורשה שהיא במקרה ממש ממש בכיכר השבת בירושלים.

אבל לא על הצביעות הזו, אני כועס כרגע. אני כועס על הצביעות הכי מטריפה שאפשר לעלות על הדעת ובעיקר על דעת יהודי. וזה נושא השכירות. כלומר שיהודי שיצטרך לשלם לאחיו החזיר משכורת שלימה על דיור בארץ ירושתו ?! זאת הצביעות הכי מטריפה שאפשר לעלות על הדעת !!

כמה משפחות לדעתך – הרב מאיר פרוש, משלמים משכורות שלימות בשביל אחיהם החזירים בשביל לגור בכיכר השבת בירושלים ? כמה חרדים ודתיים לאומים מושקעים בנדל"ן בארץ ישראל ירושתם של היהודי ?

אני ממש שואל אותך הרב מאיר פרוש, כמה דירות יש לך להשכרה ? (אתה הרב פרוש זה רק כדוגמא, אני ממש לא יודע מה יש לך) והיה ויש לך, אייך אתה לא מתבייש לקחת את דם אחיך (שזה עמל החודשי שלו) מדי חודש בחודשו ? הרי זאת ארץ ירושתו בדיוק כמו שזה ירושתך, אז אייך אתה גוזל ממנו את משכורתו על עצם הלינה בארץ ירושתו ? מה עוד, אילו לא יעמוד בתשלום ?! מה תעשה ? האם לא תזרוק אותו כמו כלב מהבית ? נכון שתשלח עו"ד והוא עם המערכת יעשו בשבילך את העבודה, כמו שהמערכת עושה בעמונה. אז מה אתה כל כך מזדעזע ? האם זאת לא צביעות הכי חזירית שאפשר לעלות על הדעת ?

ליבי עם תושבי עמונה, ליבי עם כל יהודי שאין לו בית ועוד בארץ ירושתו. אבל מי אשם בזה ? אנו בעצמינו, אנו אלה שמוכנים להשקיע בנדל"ן ולגזול מאחינו את לחמם ולמצוץ את דמם. ואם לא יעמדו בתשלום ?! אז נגרש אותם כמו כלבים בדיוק כמו שהמערכת מגרשת אותכם עכשיו מעמונה.

אנו לא מזדעזעים שהבנק בא לגרש משפחה מביתם (אפי' שהבנק זייף את הכסף = בנקאות ברזרבה חלקית), אנו לא מזדעזעים עם כולל ורשה (שזה הקדש, שמתחילה הדירות אמורים להיות חינם) מגרש משפחות מביתם. מה עוד שאנו אישית באופן פרטית נגרש כל יהודי ששוכר אצלינו בית בארץ ירושתו אם לא עמד בפרוטקשן שאנו דורשים ממנו.

אז כן, אנו צבועים באופן מטורף ביותר. אנו עם נבל ולא חכם עם טיפש ואכזר. כי אנו האומה היחידה שיש לנו תורה\חוקה, אנו האומה היחידה שיש לה דרך ברורה וישרה שכתובה בתורה\בחוקה ולכן אנו אומרים לדעת שיש לכל יהודי נחלה בארץ ישראל (ואם לא ניתן לו את ירושתו, אז אין שום מצוות ישוב ארץ ישראל כלומר אין שום רלוונטיות למצווה). אנו האומה שהכי סבל בכל ימי ההיסטוריה כי לא היית לנו בית משלנו = גלות. אז אייך יהודי יכול לקחת מאחיו את לחמו ולמצוץ את דמו על הזכות לינה בארץ ירושתו ? ועוד לגרש אותו כמו כלב אם לא שילם לך דמי פרוטקשן ?

כל בן אומה אחרת, הוא מבחינת תינוק שנשבה, כי לא למדו תורה. לא כן היהודי ובעיקר יהודי דתי וחרדי, שלמדו תורה ולומדים תורה תמיד יומם ולילה. ואם אחרי כל זה הם מסוגלים לקחת דמי פרוטקשן על לינה של יהודי בארץ ירושתם ?! זאת עם טיפש ואכזר ובעיקר עם נבל ולא חכם !!!

יש לי כמה מילים לומר לתושבי\מפוני עמונה. אבל קודם אני רוצה להרחיב בנושא בשביל צעירים שלא מכירים את חשיבת היהדות לעומק.

חז"לינו אומרים שמאז סיני ירדה שנאה לעולם, כלומר כול האומות שונאים את היהודי בגלל התורה שקיבלנו. הנאורים והמשכילים השטחיים אוהבים לגחך על החז"ל הזה, כאילו מה, בגלל התורה האומות שונאים אותנו ? כרגיל המגחך מראה רק את בורותו ושטחיותו האישית. מה לעומק אומרים כאן חז"ל ? חז"ל אומרים כאן, שיש שתי סוגי חברות, 1, חברה שכל קיומו עומדת על התבונה האישית של הפרטים. 2, חברה שכל כולו עומדת על חרב\שוטר\כפיה.

בחברה האחרונה, הפרטים לא מקבלים תורה\חוקה, רק יש מערכת שכמה ליצניים כותבים ומחוקקים חוקים מהבטן (הרי מי מפריע להם? הרי החרב בידם !!) וכותבים חוקה (או שכן או שלא הרי מי מפריע להם ?) ורק כמה שופטים מאחורי שערים מגנטיים וסוללת שוטרים יודעים את החוקה (אם יש להם בכלל חוקה), ושאר הפרטים לא אמורים לדעת את החוקה הרי הם כמו ילדים אצל הגננת.

כלומר, עצם זה שכל קיומו של החברה בנויה על שוטר וכפיה, הם מודים מראש שאין להם אימון באדם ובתבונה, ולכן הוא צריך שוטר וגננת.

עכשיו, שהם רואים פרטים שכאלה שמתקבצים יחד במעמד הר סיני ומקבלים חוקה אישית שזה אומר כל פרט תבונית מבין את החוקה ויודע את חשיבתה ואת המתודה שלה. ומקבל את זה בשמחה. ככה שהוא לא צריך שוטר וגננת ועוד יש לו אימון באדם ובתבונה ?! אז כל התזה החשיבתית של האומות נופלת במידית. כלומר התזה הזה שאין אימון באדם ובתבונתו ולכן הוא חייב כפיה וכוח החרב ?! נופלת באותו יום שיש קבוצה שמראה שאפשר אחרת !! שאפשר חברה עם חוקה אישית תבונית שרק הבינה האחדותית היא הקובעת.

הפרטים באומות באים למנהיגיהם אומרים להם, הנה אפשר אחרת. ואז כל מנהיגי האומות רוצים לאכול אותנו – היהודים, חי. הרי כל יסוד קיומו של החברה שלנו, היא שקר מיסוד, הרי לא צריך כפיה ולא חרב ולא גננת, מספיק שאתה מתנהל עם חוקה אישית – יטענו פרטי האומות. וההוכחה היא הקיבוץ היהודי שהתקבצו יחד לקבל חוקה אישית ושורדים ככה כשש אלפי שנים. מכאן השנאה שיש למנהיגי האומות כלפי התורה והאומה היהודית. (אני מדגיש "מנהיגים" דווקא כי האדם כפרט נברא בצלם כלומר התורה כן נותנת אימון באדם שזה אומר בכל אדם. היא לא נותנת אימון בישויות חברתיות של האומות = ע"ז. מאחורי כל ישות יש את המנהיג שמהעמיד את הישות ויוצר את הישות הדמיוני ולכן לעומק התורה נגד המנהיג ולא נגד הפרט שבאומות שהוא מבחינת תינוק שנשבה כנ"ל)

ע"כ היית הסבר עמוק לחז"ל עמוק. מכאן נסביר בקצרה אייך באמת החוקה האישית מאפשר לקיבוץ פרטים לחיות בלי כפיה ובלי חרב, וכל חוקיה נחקקת על ידי הבינה האחדותית של האדם ואלוהיו.

הכל מתחיל מהפרט שהוא רוצה מחוק הטוב להיטיב ליוצר חיים = לברוא ילדים. התורה מתחילה עם אדם הראשון לומר שכל אדם בהווה הוא אדם הראשון לכל צאצאיו בעתיד. זאת המציאות היחידית ביקום שהאדם אמור להפנים. ובכן הוא מבין שהוא הולך למות (כל העומד למות כמת דמי), ולכן האפשרות היחידי להינצל ממות היא להוליד חיים. כלומר חוץ מחוק הטוב להיטיב שיש לנו כבני אנוש, שמביא אותנו ליצור חיים וליצור בכלל, יש לנו אינטרס אישי לחיות לנצח, אבל והיות שעוד לא ניצחנו את המוות (על פי חשיבת המקרא והנביאים זאת אפשרות ראלית), אז ההולדה + התפתחות התבונה אצל צאצאינו באופן אבולוציונית ?! היא היא החיי נצח של הפרט !! במקרה שהפרט לא שרד ?! אז הוא בעונש כרת !! העונש הכי כבד במקרא, שזה אומר שהאדם נכרת מעולמו.

בכדי להוליד הוא צריך נקבה. וכן ההפך, בכדי שהיא תוליד היא צריכה זכר. אבל יש הבדל קריטי ביניהם, והיא שהנקבה בטוחה בצאצאיה, מה שאין כן הזכר לעולם לא יכול להיות בטוח שהוא אישית זכה בשרידות. ולכן הזכר חייב את טוב ליבה של הנקבה, כלומר שהיא תשמור אימונים לזכר לפחות מהמחזור האחרון עד הלידה, רק ככה הוא ידע שהילד שלו.

בכדי שהיא תסכים לזה, יש לנו את הכתובה הפמיניסטית היהודית מצד אחד, ומצד שני היא פטורה לגמרי בחוקי המשפחה. כלומר היא לא צריכה להתחתן. כלומר אתה כזכר רוצה שרידות אישית ?! אז תבטיח לה הכל בכל מכל כל = הכתובה היהודית, שזה אומר אתה מפרנס היחיד במשפחה וכו' וכו' וכו'

בכל זאת למה שנקבה תסכים לכך ? הרי היא בטוחה בצאצאיה לעולמים ? אז לא, היא בטוחה רק בדור הראשון, בדור השני אם יש לה זכרים, אז הם לא ישרדו כמו שהיא לא נותנת לזכר בסביבתה לשרוד. מכאן אומרים חז"ל שיש לאישה בינה יתירה כלומר היא חושבת יותר מדור ראשון. בכל אופן היהדות לא מחייבת אותה בפרו ורובו = חוקי המשפחה כי היא לא צריכה את זה לפחות בדור הראשון. מה שאין כן הזכר כן מחויב (מחויב הלכתית מחשבתית. הרי בסוף כל סוף יש לו בחירה ואין שוטר שיכפה עליו הרי אין משטר ושוטר ביהדות כנ"ל) בפרו ורבו אם ברצונו לשרוד אישית לנצח נצחים. כלומר החוקה\התורה יוצרת ביקוש עם עצם החובה רק לגבר, ככה הוא יצטרך להבטיח לה את הכתובה הפמיניסטית היהודית. אם שתיהם יהיו חייבים אז אין כאן צדק כנ"ל.

כאן נוצרת הגרעין החברתי הראשון, שהם צריכים מקום (בשביל גידול וחינוך וכו' וכו') = קניין. לכאורה חייב כל אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי ולכן האדם נולד יחידי. אז מה הבעיה שלו ? יש לו את כל כדור הארץ בשבילו ?! אז לא, יש עוד זוגות כאלה בסביבה. אז מה עושים ?

אז עד המבול באמת לא הומצאה הקניין ולכן היית אנדרלמוסיה ואנרכיה אנושית. אז נח ובניו אחרי המבול והניסיון המר, המציאו את הקניין על ידי חלוקת הארצות בגורל. ואז בכדי שהקניין יהיה באמת קניין הם המציאו את הצוו של לא תגנוב ולא תרצח (עד אז היה מותר להרוג את מי שמונע ממני את הטבע הרי הבא להורגך על ידי רעב = מניעת הטבע, השכם להרגו !!), רק אחרי המצאת הקניין על ידי חלוקה, אפשר לדרוש מכל אדם לא לגנוב הרי יש לך קניין אישי פרטי לדורי דורות.

ובכן שחילקנו את הארצות לכל משפחה ולכל פרט, מה יעשו כל הנולדים בכל רגע ליקום ? הרי הם לכאורה נולדים ליקום מחולק כבר ?! ולכן הם לא מחויבים להכיר בקניינינו ולכן אין הצוו של לא תגנוב ולא תרצח חל עליהם כלל וכלל. כלומר מותר להם כנ"ל לגנוב ואפי' לרצוח את מי שמונע מהם את הטבע. ולכן בכדי שהקניין יהיה קביל מוסרית וערכית ובעיקר רציונלית, נח ובניו המציאו את הירושה שזה אומר שכל נולד נולד עם הטבע (מכאן שהאדם לא יכול לשלול מבנו את הירושה וחז"ל דורשים זאת כי כתוב "חוקת משפט" והרחבנו על כך במאמר חוקה מהי ? וכדאי לעיין שם)

תשימו לב שכל הקניין והמוסר והערכים כמו לא תגנוב ולא תרצח עומדים על חוקי המשפחה כלומר רק יורש מקבל קניין, אז מה יקרה במקרה של ממזר שאביו מתכחש לקיומו ולא יורש לו נחלה ? מה עוד, הרי יש גם לפעמים הורים שזורקים את ילדיהם מהנחלה מרוב טיפשות ובורות. אז הם לא מחויבים לצווים המוסרים של לעיל הרי הם כביכול נולדים ליקום מכור מראש. ולכן כנ"ל מותר להם לרצוח ולגנוב, בוודאי שמותר להם להתקבץ כקבוצה ולצאת לציד ולכיבוש. (מכאן נבין כמה חמור היא לא לשמור על חוקי המשפחה או לחליפין לשלול מהבן את ירושתו. כלומר בלי זה אין המוסר והערכים קבילים והעונש היא ציד וכיבוש ששם נופלים צדיקים עם הרשעים כי בני אדם ערבים זה לזה)

מכאן אומר הנביא יחזקאל שגם הגר נוחל בארץ וכן חז"ל אומרים שגם ממזרים ינחלו את הארץ ואפי' שבט לוי ינחלו את הארץ. כלומר אם אתה רוצה להעמיד את המוסר והערכים על צוק איתן = התבונה = אחדות הבינה האלוהית ?! אתה חייב שהלא תגנוב ולא תרצח וכן שאר הערכים יהיו קבילים תבונית, אחרת אין לא תרצח ואין לא תגנוב ולכן אין קניין. שאלו את יהודי אירופה איפה הקניינים שלהם אחרי ששלחו אותם לתאי הגזים.

אחד מנכדיו של נח, נמרוד שמו, חשב אחרת (או שבאמת לא שמרו על חוקי המשפחה ונוצרו ממזרים שנשארו בלי הטבע. או שהורים פשוט לא ירשו נחלות לבניהם מכל סיבה שהיא, ואז כנ"ל נימרוד קיבץ אותם יחד) ואמר: למה אנו צריכים חוקי משפחה וירושה וכו' וכו', אפשר בכוח החרב לכבוש ארצות, ונשלוט על ההמונים על ידי המצאת דגל\פסל וכדומה, ואני המלך או הרוב יחליט מהבטן מה נכון ומה לא נכון. מאז האומות מחפשים את עצמם. הם לא יודעים להחליט מה נכון ומה לא נכון, ולכן תמיד הם חייבים את כוח החרב ואת הכפיה ובעיקר את בורות ההמונים, הרי בלי הבורות, אייך ישלטו בהם ?

בכל אופן, אנו היהודים כממשיכי נח ובניו, היורשים האמיתיים של ארץ ישראל מאותו חלוקה בגורל, כי שמרנו על חוקי המשפחה. כלומר לעומק רק ליהודי יש קניין קביל בכדור הארץ, כל השאר הם קניין על ידי חרב וכיבוש מאז נמרוד והילך. זה לעומק דברי חז"ל העמוקים שכל צרות האומות שהם סובלים, היא מנמרוד והילך, וכל הטוב שהיהודי זוכה בהם (אמור היה לזכות בהם) היא מאברהם והילך שעזב את החברה של נמרוד ואימץ את תורת אבותיו אדם ונח ושם ועבר, והלך לארץ ירושתו שנפל לו מירושת אבותיו מהחלוקה ההיא.

ובכן לא נרחיב יותר בנושא (מי שמעוניין להבין את כל זה לעומק, אני ממליץ לו לעיין בדפים שלי כאן). בעיקר רציתי שנבין מה מעמיד את המוסר והערך היהודי, ובעיקר שנבין מהי מצוות ישוב ארץ ישראל. כלומר למה לדת היהודית יש ארץ משלה ובשביל מה ? עכשיו שהבנתם שארץ ישראל היא פשוט נחלתו האישית של כל יהודי, כלומר לכל פרט באומה יש במציאות נחלה = קניין קביל על פי כל קני מידה משפטית ותבונית כלומר היא עומדת על הצוו הקטגורי של קאנט ועל הצוו של הלל התלמודי. עכשיו אפשר מכאן להבין למה אנו כל כך צבועים וטיפשים ובעיקר אכזריים ונבלים.

עכשיו אני עובר לדבר ללב היהודי שבנו ולהיגיון היהודי שבנו.

מאז מרד בר כוכבא שדרש הרבה מאוד דם יחד עם דם של 24 אלף תלמידי רבי עקיבא, היהדות כבר לא נלחמם על הארץ, כלומר אם להחזיר את הירושה דורש הרבה דם של יקירינו, אז בשביל מה הולדנו אותם מתחילה ? הרי כל תוקף שהאדם רוצה קניין זה לשרידותו האישית לנצח כנ"ל, ואם הוא צריך להקריב את צאצאיו הרווקים והרווקות על כך, אז מה הועלתה ? מה עוד באיזה זכות אתה גורם לרווק ולרווקה כרת אישית ?! בשביל מה ? בשביל הקניין שלך ?

אפי' אברהם שברח מנמרוד והלך לארץ ירושתו, הוא לא מגרש את הפולשים (לכנענים היית ארץ משלהם מחלוקת נח, הם פשוט פלשו לארץ של שם והסבא חם הזהיר אותם מראש שהם תמיד יצטרכו לאחוז בחרב עד הכחדתם הוודאית – ראו ספר היובלים), וקונה בכסף רב אפי' קבר. כלומר חכמינו הבינו בחכמה פשוטה, שמה הטעם ? הרי זאת הטיפשות הכי מטורפת שאפשר לעלות על הדעת. נעשה כמו אברהם ונקנה בכסף אפי' קבר.

כלומר החכמים אומרים שאנו מחכים עד שבני האומות יתאוששו למרוד בנמרוד ולחוקק חוקה אישית לכל פרט, ולהמציא מחדש את הקניין ואת הירושה הקבילים על פי הצוו הקטגורי של קאנט והצו של הלל התלמודי. עד אז לעולם לא אוחזים בחרב.

(אגב: יש כאלה חכמולוגים שתמיד מנסים להתפלסף עמי על מה היה היסטורית, האם היה בכלל אברהם ונח ומבול וכו' וכו'. (ראו את המאמר שליין + בנט בכיתה א’ ) ולמה הם לדעתי חכמולוגים ושטחיים ובעיקר טיפשים ?! כי לא זה הנקודה העמוקה כאן. מה משנה מה היה ? הרי העבר מת והנה אני ואתה ואת אנו בהווה קיימים כל אחד כפרט לעצמו שהוא ראשון לצאצאיו הוא לדורי דורות, כלומר אנו כל אחד לחוד האדם המקראי הראשון לעתיד לבוא. אנו אלה שצריכים לאמץ את חוקי המשפחה אם אנו רוצים שרידות ניצחית, ואנו אלה שצריכים להמציא את הקניין הקביל בהווה + הירושה אם אנו רוצים להעמיד את המוסר והערכים על צוק איתן. תבינו – אני אומר להם כל הזמן, התרגיל המקראי היא גאונות שהאנושות מאז עד ימינו לא הצליחה לשחזר. זה היופי של המקרא שהיא תמיד מדברת בהווה עם הפרט ונותנת לו את כל כדור הארץ בשבילו. וזה המציאות הקיומית של כל פרט בהווה הרי הוא לא אמור לקבל על עצמו שום צוו אנושי כמו לא תרצח ולא תגנוב ולכן הכל שלו באמת. ואם לא תיתן לו, כי יש לך קיבוץ של פרטים ויחד לא נותנים לו, אז הוא גם יקבץ פרטים כקיבוץ וייצא לצייד. אתם מבינים מה אני אומר כאן ? בכדי לטעון משהו למישהו כמו האדמה שלי וכדומה ? אתה חייב שזולתך יקבל את זה שזה שלך אחרת אייך זה שלך ? הוא גם אמור לקבל על עצמו את הצוו של לא תגנוב וכי למה שיקבל על עצמו דבר טיפשי שכזה בזמן שכל העולם שלו בדיוק כמו שלך ? אל כורחינו שאנו צריכים להעמיד את המוסר באופן כזה כמו שהצוו הקטגורי של קאנט דורשת או הצוו של הלל התלמודי דורש. שזה אומר אתה מחלק את הארצות לעמים ולפרטים.

לסיום הפינה הזאת:

שאומרים שהתורה נצחית = סימטרי בזמן, הכוונה בדיוק לזה שתמיד התורה מדברת עם הפרט בהווה כי הוא באמת האדם הראשון לכל צאצאיו בעתיד. ולכן ממש לא רלוונטית מה היה היסטורית, ובאמת היהדות החרדית מחכה למשיח כלומר מצב אנושי כזה שכל הפרטים יהיו מספיק תבוניים בכדי להבין שחייבים לעשות את החלוקה מחדש ואז במילא נקבל ארץ לכל פרט ואז יקוים דברי חז"ל שעתיד ארץ ישראל להתפשט לכל הארצות שזה אומר שכל הארצות יתנהגו כמו שצריך להתנהג בארץ ישראל אז מה לי יש לי נחלה מהגורל החדש באוסטרליה או במדגסקר או בארץ ישראל הרי הכל ארץ ישראל מבחינת הקניין שיש לכל פרט שזה כל הרלוונטיות של ארץ ישראל בשביל היהודי שהוא טוען שהוא היורש כי שמר על חוקי המשפחה. בלי הדבר הפשוט הזה (קניין פרטי לכל פרט ולכל גר וממזר) ארץ ישראל היא ארץ דמים ותו לו, ולכן החרדי לעולם לא יאחוז בחרב בשביל השטות הזו)

החשיבה היהודית הזו החזיקה מעמד כאלפיים שנה, עד התעוררות הלאומניות בארצות המערביות במאות האחרונות. לדאבוננו גם צעירים יהודים הלכו אחרי הלאומניות המתעוררת באומות והלכו לכבוש את ארץ ירושתם בכוח החרב. (עד אז כל יהודי שעלה לארץ ישראל, נהג כמו אברהם, פשוט קנה בית ואדמה בכסף. ככה זה היה בכל העליות במאות האחרונות. יותר מיזה, קיבצו כסף בגולה בכדי לבנות בתים כהקדש לתת חינם לכל עולה לארץ בכדי שיהודים יזכו לקיים מצוות ישוב ארץ ישראל. כל השכונות הוותיקות בירושלים כמו בתי אונגרין ובתי נייטין ובתי ורשא ועוד ועוד, היו דירות בחינם. אולי כמה גרושים בשביל להחזיק את המשרד וכדומה אבל לא יותר מיזה)

היינו כיהודים יכולים למחול על השטות הזו = לאחוז בחרב, אם וכאשר זה רק זמנית, כלומר נכבוש פעם אחת כמו יהושע בזמנו, אבל נעמיד את המוסר ואת הערכים על היהדות שזה אומר לא עוד אחזקת חרב. האומות יכירו בזכותינו לארץ ולא נחזיק יותר בחרב. מה עוד שאחרי כל זה, נעמיד את המוסר והערכים שלנו על היהדות שזה אומר: כל יהודי מקבל את חלקו בארץ ירושתו.

אבל איפה ? קדחת !! אימצנו את אותו חברה של נמרוד !! שזה אומר לעומק שאין חוקה בכלל ומי מדבר על חוקה אישית ?! יש חרב\שוטר\כפיה ורוב, שקובע מהבטן את הערכים ואת הקניינים וכו' וכו'. כלומר הרלוונטיות של מצוות ישוב ארץ ישראל, פשוט לא רלוונטית. כללי המשחק בארץ ישראל היא בדיוק כמו בכל ארץ אחרת אפי' יותר גרוע ואני הסביר.

בכל האומות הפוסט מודרניות יש אמנה חברתית (שאגב גם מדינת ישראל חתומה על האמנה הזו) שאומרת שאסור שדיור יעלה יותר משליש הכנסה של משק הבית כלומר החברה\המשטר משלמת את השאר. לעומק כל פרט מקבל מהמפלצת הנמרודי הזה, לפחות שני שליש דיור (אם משכורתו שווה לשכר הדירה), לא כן בארצינו הקנייני האישי שלנו. בארצינו הקנייני האישי שלנו, אנו אומרים לשלם לאחינו החזיר משכורת שלימה על לינה.

לא רק זה. כל משאבי הארץ נשללת מאתנו היהודים, כלומר אסור על פי החוק לאגור שם מים ומי מדבר על הגז הטבעי ועוד ועוד. ולא רק זה, על עצם דריכה בנחלתינו הקניינית האישית, אנו צריכים לשלם פרוטקשן = ארנונה. בקיצור שללו מאתנו את ארצינו ואת נחלתינו. ולא רק זה, לוקחים מאתנו את צאצאינו הרווקים והרווקות להקריב אותם למולך כי המולך צריך לשמור בשביל משפחת תשובה את הגז הטבעי שגזלו מאתנו.

מכאן אני פונה למפוני עמונה ואמר: ברוכים הבאים למועדון (באנגלית זה נשמע יותר סקסי)

אתם יכולים להסביר לי מה אתם עושים שם ? רבי מורי גר על הקו הירוק בשכנות עם כפר ערבי, והוא משוחח עמם מדי פעם והוא שואל אותם את אותו שאלה: למה אתם רוצים מדינה ? הרי ביום שתהיה לכם מדינה, תצטרכו לשלם משכורת שלימה לאחיכם החזירים בשביל שכירות, וישברו לכם את בורות המים בכדי שתשלמו על המים בכל חודש וחדשו, (ואגב כבר שברו להם את בורות המים) וגם השופט הערבי כמו השופט ברק יאמר לכם שאין לכם זכות מוקנה לנשום.

עומד לו יהודי וערבי דיי חכם על הקו הירוק, ולא מצליחים להבין את הטיפשים האלה משני הצדדים. זה מקריב את צאצאיהם מכאן לריק וזה מקריב את צאצאיהם לריק, הרי משתיהם המפלצת הנמרודי הזה ישלול את הכל בכל מכל כל אפי' את הזכות לנשום כנ"ל השופט ברק.

הא, בוודאי תאמרו: אנו שומרים על הארץ. וואלה,,, למי ? למשפחת תשובה ? או משפחת עופר ? למי עוד לעזאזל ?! הרי שוטי עולם, אין לכם ולהם (אלה שגרים בארץ) אפי' זכות לאגור מים ומי גשם על פי החוק, וגוזלים מכם ולהם את צאצאיכם לשמור בשביל משפחת תשובה את הגז הטבעי שגזלו מכם. מה עוד שכל אלה בצד השני של קו הירוק יורקים עליכם שוטי עולם, הם אפי' לא צריכים שתשמרו עליהם, עובדה וההוכחה היא הגירוש המאה או האלף שהם עושים לכם עכשיו. ואתם יודעים למה ? כי גם להם אין ארץ, היא לגמרי לא שלהם כמו שהיא לא שלכם ולא של הערבי, הארץ שייכת למפלצת הדמיונית הנמרודי הנ"ל ולמפלצת הזה יש חיילים בחינם שגזלו מהוריהם, ועם החיילים האלה הם מגרשים אותכם מהבית ומהקבר כל פעם מחדש.

אתם לא שומרים על אף אחד, אתם פראיירים מטומטמים שקשה לעלות על הדעת שאתם מזרע יהודים (מטפורית כמובן), הרי זרע היהודי ידוע בחכמה ובתבונה ובדעת ואצלכם אני לא רואה את זה רק להפך כנ"ל. מיהו המשוגע שהולך לכבוש אדמות בכוח אם אפשר פשוט לקנות כמו שאברהם עשה בזמנו, בכל מדינה מתורבתת באומות אפשר לקנות בית בזיל הזול, בלי הקרבת דם לריק ועוד דם רווקיכם ורווקותיכם ?! אני כבר לא מדבר על מוסר וערך, כלומר באיזה זכות אתם כובשים אדמות על גבי הרווקים והרווקות וגורם להם כרת אישית ?! את זה לא נשאל אותכם כרגע, נשאל אותכם איזה רציונליות יש כאן ? הרי אפי' בתוך הקוו הירוק הארץ לא של היהודי רק של הקפיטל ושל אליל הכסף. בקוו הירוק יהודי צריך לשלם לאחיו החזיר משכורת שלימה בשביל הלינה (ואם אין לו כסף אז שייתן שירותי מין כמו בסדום הנודע (זה אגב אמיתי לגמרי), ראו את מאמרי בשם: "פילגש בגבעה – רות המואביה") אז מה אתם מטומטמים שכאלה לשמור את הארץ בשביל הקפיטל החזיר ובשביל אליל הכסף ?! שאליל הכסף יחד עם הקפיטל יחפשו פראיירים אחרים.

האמת היא שעד לא מזמן עוד חשבתי לתומי שהדתי הלאומי יש לו קצת חוש תורני וחוש יהודית הרי בסוף כל סוף הוא לומד תורה והרבה. אבל בזמן האחרון ראיתי את חוקת מפלגת הבית היהודי, ופשוט השתגעתי לגמרי. וכתבתי מאמר מיוחד על כך והנה:   הבית היהודי ?! או הבית של הקפיטל החזיר !!!

לסיום:

ליבי עם אחי בעמונה, "ברוכים הבאים למועדון". בואו לקו הירוק ותראו מעשה של כל יום ויום שמגרשים יהודים מבתיהם (או על ידי בנקים שזייפו כסף = בנקאות ברזרבה חלקית, ועוד יש להם את הזכות לגרש את המשפחה מהבית. או על ידי המשכיר היהודי החזיר עצמו באופן פרטי או על ידי המערכת המפלצתית הנמרודי הנ"ל) או לחליפין יהודים חייבים לשלם משכורת שלימה כפרוטקשן לגור בארץ ירושתם ועוד למי ? לאחיהם החזירים שמתוך בורם וטמטומן חושבים שדיור היא חלק בכלכלת האומה. או לחליפין צריכים לתת שירותי מין לאחיהם החזירים כמו שקרה בסדום התנכי ובפילגש בגבעה, וכמו שקורה במציאות הקפיטליסטית בארץ ירושתינו. אז שוב: "ברוכים הבאים למועדון"

כותב בצער רב

Max maxmen

<span dir=rtl>5תגובות ל‘מפוני עמונה ברוכים הבאים למועדון’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s