האם יש חרדי קיצוני פחות וקיצוני יותר ?

האם יש חרדי קיצוני פחות וקיצוני יותר ?

האתר האנטישמי + החובבני, "כיכר השבת" המתחזה לאתר חרדי, אימץ בשבוע האחרון את הרב שך. כמה ציטוטים רק מהשבוע האחרון: הרב שך זעק בלי אלימות. הרב שך התיר להיות מויסער ("מויסער" זה יהודי מומר שמסגיר את אחיו היהודים לשלטונות) . הרב שך אמר שאסור להתגרות בחילונים, ובהמשך כנראה יבוא עוד ועוד ציטוטים.

חוץ שהאתר הנ"ל הוא אנטישמי באופן קיצוני ביותר, התברר לנו שהוא גם חובבני באופן מטריף ביותר. מה שהכי לא אתית היא עצם העובדה שהוא חושב שקוראיו (שהם לא חרדים, הרי חרדים לא גולשים לאתר אנטישמי) הם מטומטמים לגמרי, ככה שהוא יכול למכור להם בחובבנות מצחיקה, ממש הכל בכל מכל כל.

מה, קוראיו לא יודעים להיכנס לויקיפדיה ? מה החובבן חושב לעצמו ? או שהוא בכלל לא חושב כמו כל חובבן ומרגיש שקוראיו הם פשוט מטומטמים.

האתר האנטישמי הנ"ל אוהב מאוד להשתמש עם המילה קיצוניים אנרכיסטים וכדומה, כלפי חרדים. כלומר הוא מתוך בורותו המשווע עושה כביכול הפרדה בין חרדי לחרדי, יש קיצוניים ואנרכיסטים ויש חרדי מסוג אחר (זה שמלקק את התחת של ירון לונדון ומתחנן אליו שיכיר בוא כחרדי חדש: אנו רוצים להשתלב בחברתך – אדון ירון היקר, נזעק הלקקן. אנו מתגייסים ומשתלבים – מתחנן הלקקן. הבדיחה היא שירון הוא לא טיפש, ויודע להבחין מלקקים חובבניים שכאלה, ואפי' לא רוצה להזכיר שהאתר הוא אתר חרדי. אגב: ירון היקר מגיע לך תודה, ולמה ? כי אתה מראה ישרות עיתונאית). מיותר לומר שאין כזו חיה. אבל אם ננסה לזרום לרגע עם התזה שיש קיצונים יותר וקיצונים פחות. אז איפה נמצא הרב שך ?

אז בואו ניכנס לויקיפדיה ונראה מה מצטט הגאון ויקי מפי הרב שך בנושא הגיוס: ייתכן שבעוונותינו ח"ו נצטרך לקחת את מקל הנדודים, כמקום שכופים להעביר על הדת, ולעזוב את נחלת ה' ולקבוע מושבנו במקום אחר, ואין לנו שום ביטחון בארץ הזאת.

המשך הציטוט מהגאון ויקי: צריך להתנגד לזה, כהלכות "קידוש השם," שנפסק בשולחן ערוך יורה דעה. שזה אומר שייהרג ואל יעבור כמו במצוות החמורות. כלומר הרב שך אומר שגיוס לצבא זה כמו גלוי עריות שפיכת דמים ועבודת אלילים שהיהודי אמור למסור את נפשו ממש על כך, העיקר לא לעבור על העוון הזה.

יותר מיזה, הרב שך הוא מיחידי ענקי הדור שהודה והכיר תודה לאדמו"ר מסאטמר ר' יוליש וטען שבזכותו ניצלו היהדות במאה האחרונה.

ויותר מיזה, הוא הודה והכיר תודה לקבוצה הקיצונים ואנרכיסטית (כלשון האתר האנטישמי והחובבני הנ"ל) ואמר: בזכות הישוב הישן (כינוי כלפי נטורי קרתא והעדה החרדית) ניצלו יהדות ארץ ישראל משמד. כלומר קיומו של הרב שך והישיבות כולן – אומר הרב שך, זה בזכות האנרכיסטים האלה ממאה שערים.

אז איפה נעמיד את הרב שך ? בצד של מלקקי תחת, או דווקא בצד האנרכיסטים האלה ?!

הבדיחה והחובבנות הכי מטריפה היא הציטוט שהרב שך אמר שאסור להתגרות בחילונים. אז דבר ראשון מי הגדול הענק היחיד שהתגרה בחילונים ? צריך להזכיר את נאום השפנים ? ודבר שני מה משמעות הדבר שאסור להתגרות ?

ובכן, במי אסור להתגרות ? בשיכור ובמשוגע כי הם לא בשליטה עצמית. ויש שאומרים שגם מול רשע אסור להתגרות שזה אומר רשע הוא רשע ואי אפשר לסמוך עליו.

בא האתר הטיפש הזה ואמר שמה ? שהרב שך אמר על החילונים שהם רשעים ואסור להתגרות בהם. הרי זה המשמעות היחידה למשפט הנ"ל.

שוב, למי שלא הבין.

ששתי בני אנוש רבים אחד מול השנים, שתיהם מניחים מראש שלזולת יש ערכים בסיסים ולכן הם יכולים לריב. למשל אם אתה מרגיש שזולתך כרגע בגילופין\שיכור ?! אז אתה מראש מוותר לריב עמו. אותו דבר רשע, רשע זה אדם שמבחינת מוסרית וערכית הוא משוגע ושיכור, ולכן אף רציונלי לא יתגרה בו. אז בתלמוד ידוע שלא מתגרים ברשעים או בגויים רשעים. והנה בא האתר החובבן והמפגר ומצטט את הרב שך שאמר שאסור להתגרות בחילוניים שזה אומר מה ? שלחילוני אין ערכים ומוסר ולכן הם שיכורים ומשוגעים ולכן מאוד מסוכן להתגרות בהם ?!

מיותר לומר שהרב שך לא אמר דברים כאלה לעולם והעובדה שהוא התגרה בחילונים בלי סוף. ואם אמר משהו כזה הכוונה היית למנוע מצעירים לריב. כלומר זאת אמירה חינוכית גרידה בלי קשר לחילונים על דרך דיברה תורה בלשון הווה. גם לגבי מויסער. הרב שך שהקים את מפלגת דגל התורה, הליטאים המפונקים פיחדו מהפולניים הגורים, ולכן התבכיינו כלפי הרב שך שהם מפחדים מהגורים. אז הרב שך כאיום אומר בגלוי שמותר להתלונן במשטרה. אבל מכאן להסיק שהתיר להיות מויסער ?! עוד לא קם יהודי עםארץ שיתיר דבר כזה, אז ק"ו תלמיד חכם יתיר דבר כזה ? הרי נפסק בשלחן ערוך מה דינו של ההולך לערכאות שאין לו חלק לעולם הבא = עונש כרת.

מכאן נעבור לעיקר נושא המאמר והיא "האם יש חרדי קיצוני פחות וקיצוני יותר ?"

האם יש חרדי קיצוני פחות וקיצוני יותר ?

אני אומר מראש שאת המאמר אני כותב בשביל הנאור והמשכיל שרוצה באמת ובתמים להבין את הנושא. המאמר בשום אופן לא מיועד למלקקי תחת וכדומיהם. היא מיועדת לאנשים משכילים באמת וטוב שאנשי האקדמיה יבינו סוף סוף את הנושא הזה.

ובכן, התשובה היא שאין כזה חיה. אין דבר כזה חרדי קיצוני פחות וקיצוני יותר. כל החרדים הם בדעה אחת ויחידה בכל תחום ותחום מעיקרי הדת. יש להם תורה וחוקה והלכה ואימון בחכמי הדור. כלומר שמגיעים לעיקרי התורה והחוקה וההלכה וההשקפה (ונסביר מהי השקפה בהמשך) ?! אין הבדל בין חרדי ממאה שערים לבין חרדי מגולח לבין חרדי שאפי' מבקר בבתי זנות (זה קיצוני מה שאני אומר אבל תבינו בהמשך למה אני אומר זאת). החרדי הכי מטונף שתמצאו ברחוב, אוחז באותו דבר כלפי השקפה, תורה והלכה, בדיוק כמו התלמיד החכם ביותר.

ההבדל בין הקהילות שאפשר אולי לומר הם יותר קיצוניים והם פחות, היא אך ורק בחיצוניות, כמו לבוש וכדומה. ההוא ילך יותר מודרני ואופנתי והאחר ילך לבוש ישן ואפי' באופן קיצוני לבושים ישנים מאוד.

עוד הבדל בין הקהילות, היא כמובן דרכים בדרכי השם, יש אדוקים יותר בעבודת השם ויש דווקא אדוקים בלימוד על חשבון דביקות וכו' וכו' וכו' ויש כמובן הבדלים בהקפדה על חומרות. יש שמחמירים יותר ויש פחות למשל בכשרות ועוד ועוד.

כל ההבדלים הם מבחינת גדרים, כלומר שמגיע רב שמתקן גדר בקהילתו על איזה פרצה מקומית אז טבעי שקהילות אחרות לא יקבלו מה שהם לא צריכים. מכאן כל הבדלי הקהילות.

אבל שמגיע לעיקר תורה ועיקר הלכה ועיקר השקפה, אין דבר כזה קיצוני יותר או פחות, כולם ביחד ימסרו את נפשם ממש על עקרי הדברים.

אפשר שבמלחמה על עקרי הדברים, הנשק שיש אצל כל אחד היא נשק אחרת. (בהמשך תבינו שזה גם לא נכון) נגיד הרב שטיינמן יטען שהנשק צריך להיות בכנסת ובפוליטיקה על ידי עסקנים פוליטיים ולא ברחוב על ידי הציבור עצמו. יש כאלה כמו הרב שך ומאה שערים, יאמרו שעל עקרי התורה על כל אחד החובה לעמוד על נפשו ולא לסמוך על עסקן יחיד או שנים.

אז שוב, אין הבדל בעיקר, יש הבדל מי היוצאים למלחמה, האם כל אחד חייב לצאת למלחמה או מספיק שעסקנים יעסקו בכך והציבור ימשיך ללמוד תורה בישיבות.

ועכשיו אני מגיע לנקודה מאוד מאוד חשובה. ותשימו לב לעומק הדברים.

אין אפי' מחלוקת בין ענקי הדורות, שהחובה היא על כל אחד ואחד לעמוד על נפשו. כלומר, זה לא שהרב שטיינמן חושב שמספיק עסקנים פוליטיים והציבור כולו מקבל פטור. לא ולא. בכדי שתבינו את זה אני אספר לכם סיפור.

הבית ישראל (אחד מאדמורי גור) אמר למישהו – שהתלונן על קיצוני מאה שערים ועל נטורי קרתא: "אם לא היית נטורי קרתא, אז אנו היינו נטורי קרתא." כלומר אנו יכולים לקחת את הפריבילגיה להיות אנשים יפים ולהתנהל עמם בכנסת ובפוליטיקה, אך ורק שיש נטורי קרתא. כלומר אחד שומר על השני. אבל אם לא היית נטורי קרתא, אז אנו היינו נטורי קרתא.

על אותו דרך, הרב שך כנ"ל הודה לישוב הישן (מאה שערים) ואמר שבזכותם היהדות ניצלה משמד. כלומר גם הרב שך הבין שהוא יכול לרוץ עם מפלגה בכנסת אך ורק כי יש את הישוב הישן שישמור עליו לא לגלוש לתהום.

ואמר לי פעם הרב גרשון שטמר על אותו דרך שאם לעדה החרדית לא היית נטורי קרתא, אז העדה החרדית היית צריכה להיות נטורי קרתא. כלומר תמיד ידעו שציבורית צריך את שתיהם ואם אין את שתיהם אז כולם קיצוניים ביחד כי בעיקרי הדת, אין פשרות. אז אם יש מי שפועל, אז השאר יכולים להמשיך ללמוד, אבל אם אין מי שפועל, אז חובה על כולם לצאת לרחוב.

עכשיו שאנו מגיעים לנושא צבא וגיוס, שזה מעקרי הדת, אז אין הבדל בין נטורי קרתא לבין הרב שטיינמן. מי שמוכר לכם סיפורי סבתא הוא פשוט בור או חושב עליכם שאתם בורים ולכן לא תשימו לב אייך הם עובדים עליכם. לומר שחרדי בעד גיוס זה כמו לומר שחרדי בעד ללכת לבתי זונות. לא כי הצבא היא בית זנות ח"ו (כלומר אני אישית חולק על אהוד ברק שאמר שהקריה היא הבית זנות הכי גדול במדינה), כי כמו זנות היא מעיקרי הדת ככה גיוס לצבא היא מעקרי הדת מהסיבה שאסור להעביר את הבן\ת למולך = לאו דאורייתא שחייבים למסור על כך את הנפש.

מי שמקשקש לכם על חובת לימוד תורה (שזה אמת שיש חובה ללמוד תורה אבל אין לזה שום קשר לעוון גיוס לצבא), ועל שמד וכו' וכו', פשוט לא יודע מהראש שלו. גיוס לצבא זה נטו מעביר את בנו למולך = ע"ז. במקרה הנושא כרגע היא מדינת ישראל, אבל זה אותו דבר כלפי כל מדינה ומדינה ובכל הדורות מאז מרד בר כוכבא.

חרדי שיאמר אני חרדי חדש שמשתלב ומתגייס, זה כמו שיאמר מישהו שהוא חרדי חדש שיוצא מהארון = הומו (אין לי אישית שום דבר נגד הומואים, אבל הנקודה כאן ברורה שהחרדי לא יכול לטעון דבר כזה).

למה אני מתעקש להסביר לכם את זה. כי אני רוצה שהמדינאים והפוליטיקאים ואנשי האקדמיה, יבינו סוף סוף שעובדים עליהם. אני רוצה שיבינו שאין סיכוי בעולם שהחרדי יתגייס לצבא. ואם תמצאו כזה וכנראה שתמצאו כזה, אז זה כמו שתמצא חרדי בבית זונות, או תמצא חרדי שמחלל שבת או שתמצא חרדי שאוכל חזיר, כלומר חוטאים יהיה כל הזמן אבל ברור היא שהוא חרדי חוטא. חרדי שמתגייס הוא חוטא, נקודה. הוא חוטא בעיקרי הדת ובעיקרי התורה והלכה. ולכן אם תפנימו את זה ותבינו את זה לעומק, אז לא תטעו יותר בנושא מבחינת אקדמית ומבחינת מדיניות.

מדינאי ואיש אקדמאי אמורים להכיר את השטח בחדות, אחרת הם יכשלו מרה והתוצאות יהיה אסון טוטלי. בן גוריון הבין את זה בזמנו ושמעון פרס הבין בזה, כל המדינאים הגדולים הבינו את זה. רק בדור האחרון קמו להם בריונים ובורים ועמי ארצות שחושבים את עצמם חוכמולוגים גדולים.

מספיק לבר דעת ולמשכיל ולנאור את זעקת הרב שך בנאומו הנודע: ניקח את מקל הנדודים ונצא לגלות כמו שעשו היהודים בכל ימות הגלות

ושוב לא מדובר על שמד ועל הצורך ללמוד תורה, מדובר על עצם הגיוס לצבא ולא משנה באיזה צבא, צבא באומות או צבא אצל יהודים ואפי אם יקימו צבא חרדית לגמרי או יקום מדינה חרדית לגמרי, לעולם החרדי לא יתגייס לצבא. הוא פשוט ייקח את המקל ויתחיל לנדוד.

(מה הבעיה שהחרדי ינדוד ? שינדוד לו לכל הרוחות – יאמר הפנאט והטיפש. אז דבר ראשון אם הוא ינדוד אז הוא לא מתגייס אז מה הועלתה ? דבר שני – וזה החשוב ביותר, קיומו של היהדות בניגוד לכל גזע וחברה אחרת, לא עומדת על משטר, כלומר כל משטר שנחרב המשטר, נחרב האומה. ביהדות כל חברה וקהילה יכולה להיכחד אבל היהודי נשאר נצחי. ולא נעמיק כרגע למה זה, אבל זאת עובדה. איפה הוא צומח ואיפה הוא נובל ? איפה שיש ישיבות הוא צומח !! כלומר תמיד בכל אורך הגלות, איפה שהישיבות נודדו שם צמח היהודי. תשימו לב שאחרי חורבן בית שני, לא יצאנו לגלות. נשארנו בארץ ישראל בערך כעוד אלף שנה כמעט ואת כל היצירות הענקיות (המשנה התלמוד והמדרשים והניקוד ועוד ועוד) עשינו אחרי חורבן בית שני ודווקא בארץ ישראל. עד הרס"ג עוד סמכות הפסק לכל הגולה היית בידי חכמי ארץ ישראל. כלומר אילו ישיבות ארץ ישראל היו צומחות לפחות כמו ישיבת הרס"ג ?! אז לעולם לא היינו יוצאים לגלות כלומר ארץ ישראל היית נשארת שלנו עד ימינו. מה שקרה היא שהרס"ג גזל מחכמי ארץ ישראל את הסמכות (אגב: על שטויות ממש) וככה נפסקה ישוב ארץ ישראל כמעט לגמרי אם לא לגמרי ממש. כלומר הישיבות בגולה צמחו על חשבון הישיבות בארץ שנבלו והשאר היסטוריה. אותו דבר אם ח"ו הישיבות מארץ ישראל יתחילו לנדוד ואחריהם המשפחות ומוסדות החסידיות וכו', כלומר אפשר להתחיל להספיד את הישות היהודית שבארץ ישראל. ואייך שאני רואה את זה, הם באמת יתחילו לנדוד. ולא בגלל המדינאים ואקדמאים, רק בגלל הצבא החובבני ומשטרת ישראל החובבניים ובעיקר הפוליטיקאים החובבניים. יכול מישהו שם להסביר לי אייך פורץ כל הזמן ההפגנות המיותרות האלה ? בשביל מי זה טוב ? למה צריך להיות כאלה חובבניים וטיפשים ? אתה יודע שהוא חרדי ואתה יודע שמחר כל הישיבות יצאו לרחובות אז למה אתה עושה את זה ? בכדי להראות מי האדון ? פשוט חבורה של חובבנים וטיפשים. ואין לי הסבר אחר לסיפור החוזר ונשנה שוב ושוב. משטרת ישראל החובבניים בזמן האחרון החליטו לשווק כותרות יומיות על חרדים בעיתונות, החליטו לעלות מהמחסנים תלונות קש שבימים רגילים באמת שלחו אותם למחסן, אבל הנה כבר עלו עליהם אבק, אבל שאפשר ליצור כותרות ואולי כבוד מדומה למפגר התורן שם, הוא מעלה מהמחסן תלונות ישנות ומתחיל לחקור אנשים, הכל בכדי להשיג כותרות על גבי החרדי. כמה תיקים אני מכיר ממש אישית כלומר אני מכיר את המקרים והם מקרים שאבד עליהם הכלח. אבל יש חובבניים שצריכים להשיג כותרות. ואתם יודעים מה, תמשיכו לרדוף את החרדים, ולמה לא ? הרי בסוף הם באמת יתחילו לנדוד אז למה שלא יעשו את זה מהר יותר ? בעיני אייך שאני מכיר את המערכת החובבנית שלנו, אני אומר להם, חוסו על נפשכם ועל נפשות משפחותיכם ותתחילו מידית לנדוד. המקום שלכם לא כאן בארץ ישראל, אין היום שום סיבה רציונלית להישאר בארץ ישראל לא גשמית ובוודאי לא רוחנית וק"ו לא כלכלית, מה עוד שהחובבניים האלה מציקים אותכם ביום ובלילה, אז למה אתם עוד כאן ? רבונו של עולם אני ממש לא מבין את זה. מה יש לכם לחפש כאן בארץ ישראל ?)

ובכן כמו שהסברתי כאן והסברתי בהרחבה בהרבה מאמרים כאן (ראו למשל את הפוסט בשם: לעולם לא אוחזים בחרב !), אין סיכוי לעולם שהחרדי יתגייס לצבא אפי' שהצבא יטבול במקווה ויעשה שבע נקיים ויהפוך להיות צבא חרדי למהדרין. ולכן כל המלחמות מיותרות לגמרי. ואם רצונינו בחברה נורמלית ובחברה מתורבתת באופן מינימלי, היגיע הזמן להכיר במציאות ולדעת את המציאות. ואת זה אני מנסה לעשות כאן שתבינו את המציאות ולדעת את המציאות. ככה אולי תצליחו סוף וסוף להתנהל כחברה מתורבתת. ולא שכל יום על תקן יומית יפרוץ הפגנות מיותרות, שאולי מספק למלקקי תחת הנ"ל כמה כותרות, אבל לא מביא לחברה כלום, רק להפך, היא תביא חורבן לכל החברה בארץ ישראל.

מי ייתן שהחונן דעת ייתן לנו כבר חכמה בינה ודעת, אחרת יהיה מאוחר מידי.

בברכה

Max maxmen

<span dir=rtl>4תגובות ל‘האם יש חרדי קיצוני פחות וקיצוני יותר ?’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s