אלוהי בני ישראל – חלק שלישי

אלוהי בני ישראל – חלק שלישי

קיבלתי על הראש על שתי החלקים הראשונים. לרוב הטענות אני לא יכול לעזור, זה מה שיש. אבל לטיעון אחד הרגשתי אשם, והיא: אתה מוציא את האל האחד (עם ה' הידיעה) מהתמונה !! כלומר הם טוענים שאני נותן לאל את בריאת היקום בתחילתו והוא בטובו נתן לנו את הבינה האחדותית. וזהו ?!

שאלתם היית בשתיים 1, מה הוא עושה עכשיו אחרי שברא את היקום מלפני מיליארדי שנים ? על כך תשובתי היא: תשאלו אותו !! כלומר כל מה שנאמר זה ספקולציה גרידה. כל זמן שהוא לא מספר לנו אז אנו לא יודעים. 2, האם הוא לא שומע לתפילותינו ולא נענה להם ?! ועל כך אני מרגיש אשם והחלטתי לכתוב חלק שלישי. כי באמת לעולם לא חשבתי לטעון דבר שכזה מעצם העובדה שאני בעצמי מדבר אליו ומתפלל ונענה ב"ה, אז אייך יעלה על הדעת לטעון שהוא לא שומע לתפילותינו ולא נענה לנו ?

אם כבר אז כבר, אני גם התייחס לאחד השאלות ששאלו אותי: מה עם עבודת השם ? אתה כביכול מבטל את עבודת השם ומוציא אותו מהתמונה ?!

ובכן נתחיל ותחזיקי לי אצבעות.

בכדי שנבין את זה לעומק, נסביר פילוסופית אייך הגענו לאל האחד בכלל (אייך הגיעו האתאיסטים למפץ שזה אותו שאלה פילוסופית). ונסביר את זה כהרגלינו בשפה פשוטה מאוד בלי שפה מקצועית מפוצצת שאף אחד לא מבין.

ובכן כולנו יודעים שלכל דבר יש סיבה קודמת לו. כלומר אין מצב של יש מאין. אחרת אי אפשר לחשוב להגדיר חוקי טבע. כי כל יש מאין יסתור את החוק טבע שהגדרנו. (למשל מי שמאמין בניסים בעצם מכחיש את הדבר הפשוט הזה ואומר שיש "יש מאין" ואז אוטומטית הוא לא יכול לסמוך על שום דבר בחיים שלו. והיות שכל אדם סומך על הסדר הקיומי, אז על כורחך אתה חייב להודות שאתה באמת ולעומק לא מאמין בניסים. יותר מיזה מי שמאמין בניסים = "יש מאין" פשוט לא יכול להגיע פילוסופית לאל האחד, כלומר הוא בהכרח לא מודה בו ויכול להאמין באלילים הרבה רח"ל. אני אומר זאת שיבינו הטיפשים לאיזה פרדוקס הם מכניסים את עצמם) למשל הגדרנו את חוק הגרביטציה, ואם מתאפשרת יש מאין יכול כל רגע לצוץ איזה נס מאין ששולל את הגרביטציה ואז מתחילה לא יכולנו להגדיר כזה חוק טבע. אייך הגדרנו חוק כחוק, רק שאנו רואים שתמיד ובכל מקום וזמן הוא מתנהג כך וכך, אבל אם יהיו נסים\יש מאין אז לעולם לא נראה דבר שכזה. אז אם שללנו את האפשרות של יש מאין\נס, אז כל דבר ביקום יש סיבה קודמת לה.

עכשיו, אם לכל דבר יש סיבה קודמת לו, אז בדור הקודם של הסיבות, "הסיבות מתכנסות". (זה מאוד חשוב להפנים את הדבר הזה: "כל דור אחורה בזמן הסיבות מתכנסות") כלומר יש אבות פחות מילדים ויש סבות פחות מהורים והרבה פחות מנכדים (הרי שתי הורים פלוס ילד = שלוש. או מאז המפץ בכל יום נוסף יום = מתרחב וכל יום אחורה בזמן חסר = התכנסות) כלומר בכל דור קודם בזמן ?! יש פחות סיבות !! כך אנו מגיעים אחורה בדורות לסיבה הראשונה = הלפני המפץ.

עכשיו הסיבה הראשונה מאין הגיע ? לכאורה מאין !! אבל שללנו את האין מראש וכך בדיוק הגענו לסיבה הראשונה ?! אז אייך עכשיו אנו נותנים אפשרות שתהיה יש מאין ? אנו חייבים להבין שבמקום שיש אפשרות ליצור מאין, אין סיבה קודמת לאין ולכן לא תהיה שום חוק טבע. כי כל רגע ובכל מקום יכול לצוץ איזה יש מאין שיסתור את הישים הקיימים כנ"ל. ולכן שללנו מראש את המציאות של יש מאין. ולכן אנו חייבים להניח שיש מישהו\משהו שיכול לעשות יש מאין. המישהו\המשהו הזה הוא האלוהים. (ראיתי ששואלים: ומה הסיבה שלו ? אבל זאת שאלת שטות כי אמרנו שבמקום שיש אפשרות של אין ?! שום דבר לא צריך סיבה הרי יכול לצוץ מאין, ואם נתנו לו – לאל, את האפשרות ליצור מאין אז הוא גם מאין הוא לא צריך סיבה קודמת לו. והבינו)

תשימו לב שעד עכשיו אנו מניחים שהיקום דטרמיניסטי, כלומר לכל דבר יש סיבה קודמת לו. וכאן בני אנוש נפלו לטעות טרגית. אם היקום דטרמיניסטית אז היקום סטטי שזה אומר הכל היה תמיד וככה יהיה תמיד ובעיקר הכל קבוע מראש = אין לנו\לאדם חופש ובחירה. על דרך אין חדש תחת השמש. והחשיבה הזו הביא לאנושות את החושך.

איפה היית הטעות ? הטעות היית בזה שבטעות חשבו שכל סיבה יש את אותו תוצאה = דטרמיניזם מוחלט, ולא היא, כל סיבה מאפשרת יותר מתוצאה אחת. ככה שכל תוצאה נבחרת באקראיות לגמרי. אז שוב שנפנים את זה כי זה מאוד חשוב: כל סיבה מאפשרת יותר מתוצאה אחת, ולכן אייך היא בוחרת בין התוצאות ? אז זהו שהיא לא בוחרת זה פשוט אקראי לגמרי !!

בכדי שנבין את זה נביא דוגמא אחת והשאר תבינו דבר מתוך דבר. ובכן אם לכל סיבה יש את אותו תוצאה = דטרמיניזם מוחלט ?! אז לכל זכר היה לו תא זרע יחיד בכל משלג (סקס), כלומר למה יש שמונים מיליוני תא זרע בכל משלג ?! כלומר אנו רואים שהטבע עצמה ממש לא סומכת על הדטרמיניזם המוחלט, יותר נכון לומר שהטבע עצמו לא מאמין בשטות הזאת, ולכן היא מבזבזת לפחות שמונים מיליוני תא זרע במכה אחת, אולי אחד מהם יזכה להפרות את הביצית.

ושוב, אם לכל סיבה יש את אותו תוצאה, אז לעולם כל בני אנוש היו אמורים להיות שווים בכל דבר, ואנו יודעים שזה לא כך, מה עוד שאפי' ילדים מאותו אב ואם לא שווים, מה עוד לעולם אין לאף אדם את אותו די אן איי ואין לאף אדם את אותו טביעת אצבעות. כלומר איפה חכמי קדם ראו דטרמיניזם מוחלט – רבונו של עולם ?

בכל אופן מאז שבני אנוש חזרו לחשיבה המוקדמת לשלמה המלך ולחכמי יוון (שהאמינו ביקום סטטי) שזה אומר יש לכל סיבה יותר מתוצאה אחת, אז אפשר לחשוב אבולוציה והתפתחות וכו' וכו'.

מה כל זה קשור לעניינינו ? ובכן, אם הטבע היקום מאפשרת חופש בבחירת התוצאה, אז המודע לטבע, יכול להתערב לבחור תוצאה רצויה לו. כלומר האדם (ולדעתי גם שאר האורגניזמים ולדעת לייבניץ גם הדומם) שיש לו מודעות לטבע ולסיבה ולאפשרויות שהסיבה נותנת ? אז האדם המודע בוחר לעצמו את התוצאה הרצויה לו. מכאן החופש והחירות שיש לאדם מהטבע. כלומר אם עד שנוצר המודע, הכל היה אקראי או ברירה טבעית, מאז שנוצר המודע, הוא ניצח את האקראיות ואת הברירה הטבעית. זה המשמעות שלפני המודע היה הכל תוהו ובוהו ומאז המודע יש את השליטה בטבע ואת הטוב והרע (שתלוי במטרה שהאדם מציב לעצמו, כלומר הטוב והרע יחסיים למטרה).

ועכשיו אפשר לחזור לאל האחד (עם ה' הידיעה)

בכדי ליצור אדם חופשי באופן מוחלט, האל חייב ליוצר את העולם בדיוק ככה. כלומר הוא סיבת הסיבות והכל תלוי במודע שזה האדם והאורגניזמים (והדומם על פי לייבניץ). כלומר נטע בנו מראש את אחדות הבינה ככה שאנו כמותו ממש (= צלם אלוהים) להיות יוצרים כמותו. כלומר האלוהים משחק בקוביה, (ראו את המאמר האלוהים משחק בקוביה) כלומר אם נתן לנו את היקום, אז אנו גם יכולים לחסל את היקום, אז מה הועיל כל הבריאה שלו ? על כך ענו: מי אתם לומר לאלוהים מה לעשות ? כלומר הוא רוצה לשחק בקוביה ומי אתם להפריע לו ? כלומר הטיעון שלהם היית שלא יכול להיות שהוא לא שולט בבריאה הרי בשביל מה יצר אותם ? על כך ענו מה שענו. אבל לעומק מחוק הטוב להיטיב הוא חייב לשחק בקוביה אחרת אין חופש וחירות ואנו כולנו רובוטים דטרמיניסטיים. רק כי הוא משחק בקוביה, אז יש לנו חופש מוחלט וגם יכולים להיות כמותו ביצירה ובריאה. כלומר חוק הטוב להיטיב דורש ממנו לא להיות אדון שנתיניו צריכים אותו תמיד, כי אז זאת בדיחה, כי אתה יוצר לעצמך בובות דטרמיניסטיות להיות תלותיים בך ? אין לך עוול נורא יותר מיזה !! אגב: יש הורים כאלה שרוצים את תלות צאצאיהם בהם, וזה עוול הכי מטריף שיכולים לעלות על הדעת הרי אתם כהורים הולדתם בכפיה (הרי לא שאלתם אותם קודם האם הם רוצים להיוולד) בכדי שהם יהיו תלותיים בכם ? הטבה האמיתית היא לברוא ילד שיהיה בן חורין כמוכם כמו שהאל ברא אותנו ככה.

ואם ככה שהאל הוא רק סיבת הסיבות, אז זהו ? זאת היית השאלה הראשונה בראש המאמר.

אז לא, האל יכול להתערב בדיוק כמו שכל מודע מתערב בטבע. והיות שלכל סיבה יש יותר מתוצאה אחת אפשרית, אז כמו האדם יכול לבחור בתוצאה הרצויה לו ככה האל יכול לבחור בתוצאה הרצויה לו. מכאן שהוא יכול לשמוע לתפילותינו ויכול להתערב לטובתינו. פלא פלאים, לא צריך ניסים ושאר ההוקוס פוקוס. פשוט כמו האדם יכול להתערב בטבע ככה בדיוק האל יכול להתערב.

אז הנה החזרתי לכם את האל האחד למקומו. ולא חשבתי לרגע ח"ו לומר שהוא יצא לפנסיה.

בכדי שנבין את זה טוב, אני אתן משל דיי פשוט וככה תבינו את השאר דבר מתוך דבר. אני רץ לי את ריצת הבוקר על חוף הים ושומע מוזיקה. בחוף יש אדם שלא עלינו טובע במים. והוא צועק ולא שומעים אותו. ואז הוא פונה לאל האחד וזועק לעזרה. אני שעיני לגמרי לא בשימוש כלומר הם אקראיים לגמרי כי אני עכשיו במוזיקה ובריצה, אז האלוהים הטוב יכול להתערב לכוון את עיני שאני יראה את האדם הזועק לעזרה. ואז כמובן אני רץ להציל אותו.

כלומר העיניים שלי היו אקראיים כי הם לא היו בשימוש מצדי, ולכן האלוהים יכול להתערב שאני כן יראה את הנטבע במים. אילו העיניים שלי היו בשימוש (נגיד ראיתי איזה בחורה סקסית והתמקדתי בה), אז האלוהים לא היה מתערב לקחת ממני את השליטה בעיני, אבל והיות שהם היו אקראיים, אז הוא יכול להתערב כנ"ל.

ובכן כנ"ל החזרתי את האל למקומו ב"ה. אבל (ואבל גדול מאוד) יש בזה סכנה גדולה. כלומר אם הוא יכול להתערב, אז רוב בני אנוש לא מבינים מתי הוא יכול להתערב. הם חושבים שהוא יכול לשנות סדרי בראשית ולא היא כי הוא כנ"ל משחק בקוביה. בקיצור ככה בדיוק הומצאה האלוהי הבייביסיטר הנוצרי והאיסלמי. וזה הסכנה הגדולה. אז לא, הוא לא מתערב כי הוא לא יכול להפריע לנו לבחירה ולחופש. הוא מתערב איפה שאנו כמודעים יכולים להתערב כנ"ל. ולכן לא נקבל ממנו עזרה מעבר מה שכל מודע יכול לעשות בטבע. כבר חז"ל (בזוהר) זועקים חמס: אייך האלוהים לא התערב ומנע את רצח הבל על ידי קין ?! כלומר האלוהים לא יכול להפריע לקין לרצוח הרי זאת מחיר החופש והחירות.

זה שהאל נתן לנו את הבינה האחדותית, הכל מעוברת אלינו, ככה שאנו צריכים למנוע את הרצח. כלומר ההשגחה הפרטית שיש לנו היא מעצם שנטע בנו את הבינה האחדותית השכל (שזה כבוד קונו (חז"ל)) אנו מושגחים על ידו באופן פרטית על פי התפתחות התבונה והשכל האישי של כל אחד ואחד. על דרך "אין רוח הקודש אלא דעה – אין רוח הקודש אלא עשיה" (חז"ל)

אם אנו ממציאים אלוהים אחרים = ישויות דמיוניות ?! (כמו ישות חברתית או ישות לאומנית או ישות מגדרית או ישות קהילתית וכדומה) אז אנו תחת אלוהים אחרים ששם יש אך ורק השגחה כללית של הישות ולא השגחה פרטית כמו שיש אצל אלוהי בני ישראל שעסקנו בו בשתי החלקים הראשונים של המאמר הזה. הסברנו שם שאי אפשר להיות תחת ישות כל שהוא ולזעוק לאל האחד, הרי הבינה האחדותית טוענת שהוא לא יכול להתערב והסברנו את זה בהרחבה בחלקים הראשונים ועיינו שם שוב ושוב.

אבל בתכלס הוא יכול להתערב כנ"ל איפה שיש אקראיות. אבל קשה מאוד לכל אדם לחשוב בפרטנות מתי הוא יכול להתערב ומתי לא, מכאן הבילבול והאשמה כאילו אני מקטין את האל ולא היא כנ"ל.

מישהו שאל אותי אייך אני אומר שהאל לא מתערב בלוטו ? (בפוסט בשם האם מותר לאלוהים להתערב במשחק הלוטו ??? דנתי בנושא) מה הוא לא יכול להתערב ? אז כן הוא יכול אבל אם הוא יתערב הוא גזלן ואת זה לא אני ולא אתה יכולים לומר. עניתי לו גם שאם בעלי המשחק מתערבים לטובת מישהו אז האל יכול גם להתערב כלומר הרי במילא המשחק מכור אז למה שהוא לא יתערב לטובת מישהו שהוא רוצה לעזור לו ? כלומר מה שאמרתי בפוסט ההיא, היא בתנאי שהמשחק הוא אקראי לגמרי אז הצדק לא מאפשרת לאל להתערב, אבל אם המשחק הוא משחק מכור, אז בוודאי הוא יכול להתערב בדיוק כמו בעל המחשק והבינו.

לסיכום:

יש לאל הרבה מאוד אפשריות של התערבות בדיוק כמו האדם יכול להתערב באקראיות של הטבע ככה האל יכול להתערב באקראיות של הטבע (בוודאי שהיכולת שלו גדולה פי כמה כי הוא יכול להתערב בכל היקום ולנו יש בקושי את מערכת השמש, מה גם ההתערבות שלו חזקה פי כמה הרי אנו לא שולטים במערכות גדולות והוא בוודאי כן שולט בהם והוא יכול להתערב באקראיות שם) ולבחור את הרצוי לו כמו האדם בוחר את הרצוי לו. ולכן בהחלט הוא שומע לזעקתינו וגם עוזר לנו בלי סוף. אבל כאמור לעיל הידיעה הזאת מעוורת אותנו ואנו הפוכים את האל כבייביסיטר ואז אנו לא לוקחים אחריות למעשינו. מה עוד שבהרבה דברים הוא ממש לא יכול לעזור לנו (שוב מה זה לא יכול ?! הוא יכול אבל זאת המחיר של החירות והחופש. זה או שאתה רוצה להיות רובוט או אתה רוצה להיות כמו האלוהים ?! הוא בחר לשחק בקוביה בכדי שתהיה כמותו), כלומר את התרופה לסרטן הוא דורש מאיתנו, את הרעב והעוני הוא דורש מאתנו. כלומר אלוהי בני ישראל כתב לנו תורה שלימה בכדי להבין מה אשמתינו ולאן אנו יכולים להגיע. כלומר כל קללות האדם היא בידי האדם וזה משמעות כל קללות במקרא לומר שזה רק בידינו לפתור אותם. ואם לא נפתור אותם אז העונש תהיה שנמשיך לסבול מסרטן אנו וזרעינו עד ניצחון הסרטן. ותבינו שהוא לא יכול להתערב, כי אם יתערב, אז למה לההוא ולא לי ? על כך יש את המושג החז"לי של "הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה" והסברנו את זה בחלקים הראשונים בהרחבה ועיינו שם שוב ושוב.

מי שרוצה להבין את חשיבת חז"ל בעניין אז הנה משהו נפלא: וברכך בכל מעשה ידיך: רבי יעקב אומר: יכול אתה לומר שהקדוש ברוך הוא יברכו ויפרנסו אפילו אם הוא יושב ובטל ??? תלמוד לומר: "ובכל מעשה ידיך", אם עשה אדם הרי הוא מתברך, ואם לאו ?! אינו מתברך !!!! (מדרש תהילים)

ובכן נשארנו עם עוד שאלה: מה עם עבודת השם ?

ובכן, האל אומר "הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו" כלומר האל כמו ההורים לא רוצים את עבדותינו רק להפך הם רוצים את חירותינו ואת החופש. המקרא מתחיל עם עבודת השם שרצו האחים לעבוד לו, והמקרא מספרת מה קרה כלומר אם רצונכם בעבדות השם ?! אז תקבלו רצח !! כי בדמיונכם תחשבו שעניתי לזה יותר מיזה ואז תרצחו כמו שקין רצח את הבל. אז דבר ראשון חייבים להפנים שזה מאוד מאוד מסוכן. ולא צריך לדעתי להסביר את זה כי רק לעבור על ההיסטוריה אנו מקבלים חררה (ולאו דווקא באביב). אלא מה ? הרי בכל זאת יש כל כך הרבה עבודת השם ביהדות ?! אז מה אני מבטל את זה ככה בלי להתבלבל ח"ו ?!

אז דבר ראשון חז"ל אומרים את זה ולא אני. מה עוד שהם אומרים שבעתיד לא תישאר לנו את עבדותינו אך ורק הודיה, כלומר אפי' שנסכים שעבודת השם קיימת, היא רק זמנית. ולכן נשאר לנו רק להעמיק למה היא כן קיימת אפי' שהיא כנ"ל רק זמנית.

כל העבודת השם נוצרה אחרי מעשה העגל. כלומר אם אתם רוצים ישויות דמיוניות, אז האל הוא הישות, אם אתם רוצים לעבוד אלילים אז האל הוא האליל שלכם, כלומר כל העבודת השם היית למנוע מאתנו להפסיד את חירותינו. למשל כתוב: כִּי-לִי בְנֵי-יִשְׂרָאֵל, עֲבָדִיםעֲבָדַי הֵם, אֲשֶׁר-הוֹצֵאתִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם: אֲנִי, יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם. ואז נשאל הרי אנו רואים שהאל אומר כביכול שאנו עבדים שלו ?!

ובכן כל "לי" בתורה על פי חז"ל משמעותו "לי" ולא לאף אחד אחר = חירות מוחלטת.
לי עבדים = אין קניין באדם. כלומר אדם לא קניינו של אף אחד. כלומר לא חל הקניין על האדם.
לי הארץ = אין קניינים בארץ רק חלוקה וגם אז העוני בא לנחלה שלך ולוקח מתנות עניים אפי' בכוח.
לי סגולה = שאין הפרט נחלת ישות החברתית. כלומר אנו לא שייכים לשום ישות אימפריה או לישות תודעתית של הגל או לישות הגלובליזציה ולא לישות הכסף. אנו בני חורין !!!
לי הכסף = אין אנו עבדים לכסף.

אם אנו חושבים לפרש את ה"לי" כפשוטו ?! אז נחכה לנצח שיבוא האדון לומר לך מה לעשות !! ולכן איזה מין סוג אדון הוא זה שלא בא לומר לעבד מה לעשות ? כלומר מה משמעות המילה לי עבדים אם הוא לא בא ליישם את האדנות רק נותן לנו חופש ?! מכאן תבינו שזה לא כפשוטו. בכל אופן חז"ל והשכל הישר מפרשים את ה"לי" כפי שהסברתי לעיל.

ובכן, אפי' שמשה מתיר עבדות השם במשכן ועושה ממש פסל (הארון והכרובים) בשביל השוטים, הוא לא מוותר על חירותינו ועושה הכל שנבין שכל המשכן יסמל את הפרט. עיינו במלב"ים בהרחבה שכל צורת המשכן מסמלת את האדם הפרט. (ראיתי גם איש חביב מאוד שכתב ספר שלם על כך והספקתי לשכוח את שמו ושם ספרו) ראו גם את הפוסט שלי בשם: "לא תעשה לך פסל וכל תמונה" שם אני מסביר מה מסמל ארון הברית והכרובים וכדאי מאוד לעיין שם.

ובכן, יש אבל גדול כאן. כלומר אבל בהפוך מהאבל הגדול הקודם. בלי עבודת השם, אין לנו תקווה. כלומר כל אדם מבין שבלי תקווה הלך עלינו. אין לנו שום טעם בחיים בלי תקווה. והיות שהאדם הוא עצלן בטבעו, ולכן הוא לא פועל כראוי אפי' שהוא יודע שמציאת התרופה לסרטן תלוי בו הוא בכל זאת מתעצל. כלומר עם כל הכבוד לחשיבה הפילוסופית הטובה שיש לנו, אנו בכל זאת מתעצלים. אז מה יכול לדרבן אותנו לפעול ? רק אם נדמיין שאנו פועלים למישהו נעלה כמו פועלים בשביל האל. וזה לא רחוק לחשוב שהוא באמת נהנה מיזה שאנו מוצאים תרופה לסרטן למשל. כמו שכל הורה נהנה שהילד שלו גודל לגדלות. כלומר יש כאן סוג של כביכול נתינה לאל וסוג של חזרה מהאל אלינו שזה השמחה שלו שהנה מצאנו תרופה לסרטן. אפי' שהאל לא צריך כלום מאתנו בכל זאת המחשבה הזו יכול לדרבן אותנו לפעול ואז יש תקווה ואז שוב נפעל וכו' וכו' וכו'.

לעומק עבודת השם הוא גם אמצעי טוב לנו והיות שהיא אמצעי ולכן היא גם זמנית כמו כל אמצעי שהוא זמני. ולמה זה רק זמני ? כי ביום שנפתור את כל קללות האדם בזכות העשייה והתקווה שמגיע מעבודת השם ?! אז נשארת לנו רק להודות לאל ולא לעבוד אותו כמו שאומרים חז"לינו הקדושים: שבעתיד לא תישאר רק להודות לו. וזה עומק דבריהם והבינו את זה לעומק.

לסיכום המאמר:

1, יש מקום להתפלל כי הוא יכול להתערב איפה שיש אקראיות. אבל כאמור יש סכנה גדולה להפוך אותו לבייביסיטר כמו שהנוצרי והאיסלמי הפכו אותו וראו לאן הגענו. בכל זאת אני ממליץ מאוד תמיד ותמיד להתפלל ואני מבטיח לכם שתראו נפלאות כמו שאני ראיתי נפלאות במשך חיי הקצרים.

2, יש מקום לעבודת השם. לא ח"ו כעול וכעבד כמו שהשטחים חושבים רק להפך כבן חורין למצוא תרופה לסרטן כבן חורין לשחרר את הזולת מעבדות וכו' וכו' כלומר כל הטבה לזולת היא היא עבודת השם האמיתית. מה עוד שאמרנו שבלי תקווה אין חיים ולכן עבודת השם נותנת לנו תקווה, ובעיקר עבודת השם נותנת לנו תשומת לב לאחריות שיש לנו לזולת ולעצמינו ולצאצאינו האישים שלנו לדורי דורות. כלומר אם לא מצאנו תרופה לסרטן אז אנו נסבול מסרטן, אם לא אנו אז צאצאינו רח"ל. (אגב: הסרטן היא רק דוגמא וקחו את זה לכל תחום שתרצו = דבר מתוך דבר)

אז לעומק לא רק תקווה נותנת לנו עבודת השם, היא בעיקר מעלה עלינו אשמה ואחריות, הרי שאנו עומדים מול האל בתפילה אנו מרגישים שכביכול הוא כועס עלינו מאוד למה עוד לא מצאנו תרופה לסרטן ? למה לשכנים יש ילדה עם ניוון שרירים ? ראו את הפוסט "החשבון הנפש של האדם הנבון"

שאדם הוא רציונלי וחכם חריף, הוא בסכנה גדולה של לאבד את התקווה על דרך: כִּי בְּרֹב חָכְמָה, רָב-כָּעַס; וְיוֹסִיף דַּעַת, יוֹסִיף מַכְאוֹב. ובוודאי לאבד את האחריות. ולכן אל תוותרו לעולם על תפילה ועל עבודת השם.

אז נמשיך לעבוד את השם (לא על חשבון הזולת כמובן) ונמשיך להתפלל. ומי ייתן שהאל ישמע לזעקתינו ויענה לנו אמן ואמן,,,,,, מי ייתן שלתמיד תהיה לנו תקווה ואחריות אמן ואמן,,,,,,

בברכה

Max maxmen

<span dir=rtl>4תגובות ל‘אלוהי בני ישראל – חלק שלישי’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s