שאפלטון פגש את מרדכי הצדיק

שאפלטון פגש את מרדכי הצדיק

"סיפור אגדתי" (ובהמשך יבוא הסבר עמוק ומנומק)

קום קום מקסי, אבטחתי לך טיול בגן עדן איפה שצדיקים יושבים עם השכינה, אז קום כבר הגיע הזמן לקיים את אבטחתי.

אני קם בחלומי מופתע\מפוחד לראות את רבי מורי היקר שנפטר לא מזמן, ועוד מבטיח לי לקיים את הבטחתו לטייל עמי בגן עדן. כנודע בחלום אי אפשר להתנגד ואני מובל ממש כצאן לטבח עם רבי מורי לגן עדן. אין טעם להאריך את מי ראיתי שם, את כולם, את מי לא ? אבל העיקרים היו חסרים כלומר את ראשוני האומה לא ראיתי וכמובן את השכינה עצמה לא ראיתי. להפתעתי עונה לי רבי מורי שיש לצדיקים כזה מנהג מוזר לבקר מידי פעם את הרשעים בגהינום הרי בשבת הגהינם גם שובת.

בעודי רק מאכל את כל מה שאני רואה ומה שאני לא רואה, אני שומע מהכניסה זעקת שבר שנשמעת מתחילת היקום עד סופו. כולם פונים לכניסה לראות מה קרה, והנה נכנס מרדכי הצדיק עם שק ואפר, עם זעקה גדולה ומרה. עם הבכי תמרורים שלו אף אחד לא מצליח להבין מה קרה. עד שסוף סוף הבנו שהוא פגש את אפלטון בגהינום, ואפלטון סימן לו ווי (V) גדול.

נוו ומה ביג דיל ? ובכן שמרדכי ניגש קרוב אליו להבין על מה הווי הגדול, הוא מראה לו כותרת מעיתון המשפחה: "אונזערע משטרה" – ביתר עילית חוגגת את פתיחת תחנת משטרה בעיר.

עוד לא הצלחתי להבין על מה הזעקה, והנה שוב שומעים זעקת שבר מהכניסה, והפעם זה נח ואברהם אבינו ומשה רבינו שנכנסים עם זעקה גדולה ומרה ועם שק ואפר ועם בכי תמרורים. התברר שהם פגשו את נמרוד ואת מלך סדום בגהינום ושוב חוזר אותו סיפור, הם ראו את אותו כותרת: "אונזערע משטרה" ועם ווי גדול שהשתי הלייצניים האלה הצביעו כלפיהם.

אני: רבי רבי מה קורה כאן ? רבי מורי מנסה להתחיל להסביר והנה קול דממה דקה, האלוהים מגיע עם פמלייתו בכבוד רב ומתיישב על כסא הכבוד ומיד שואל מה שאני שואל: על מה הזעקת שבר הזאת ?

ואין קול ועונה פשוט קול דממה. רק אני הטמבל מתחיל להסביר לאלוהים מה קורה כאילו הוא לא יודע. רבי מורי צובט בי ומרמז לי לשתוק, ואז נפל לי האסימון שהאלוהים שואל הוא בעצם לא שואל רק פותח בדיון עם שאלה (מכאן המנהג היהודי לשוחח בשאלות).

האלוהים ריבון העולמים: דורש להזמין את אפלטון ואת נמרוד ואת מלך סדום. ושואל אותם: אייך אתם מעיזים להטריד את צדיקי עולם ?

אפלטון החצוף: זה עוד כלום – ריבון העולמים, אבל קודם אני דורש ממרדכי הצדיק להיכנע. זהו זהו – ממשיך אפלטון לומר בתרועת ניצחון, מרדכי הצדיק חלם על קימו וקיבלו באהבה, שכביכול היהודים היראי שמים לא צריכים יותר למשטר ולשוטר ?!  והנה "אונזערע משטרה" !!

ריבון העולמים: אייך שאני מבין את זה, המשטרה בעיר החרדית היא רק סימפטום של מחלה של העיר, אז מהי המחלה ? ממשיך ריבון העולמים לדרוש להזמין את רבני ותושבי העיר ביתר עילית, ושואל אותם: למה צריכים אתם את המשטרה ? ומזה הדגש ה"אונזערע" ? על מי בדיוק אתם עובדים ? – שואל ריבון העולמים בכעס רב.

כל עסקני ורבני ביתר עילית עושים במכנסים מרוב פחד וממלמלים בשקט בתמימות רב שצריכים משטרה ועוד אייך. מה זאת אומרת למה צריכים משטרה – הם תמהים על השאלה ולא מבינים על מה הכעס.

רבי מורי שהיה תושב בעיר לכמה זמן מנסה להסביר להם איפה הם עומדים ומול מי הם עומדים ושינסו לדבר אחד אחד ולא בקול אחד.

ובכן עונה אחד מרבני העיר: שרבי מורי פנה עליו על מקרה של זוג צעיר שהולכים להתגרש בגלל שלא מקבלים את בתם הבת שנתיים בבית יעקב הכללי. עניתי לו שדמעת ועד ההורים חשוב לי יותר מדמעת הזוג שהולך להתגרש.  (מלך סדום פורץ בצחוק גדול ושוב מצביע עם ווי גדול מול כל הצדיקים ואפי מול ריבון העולמים. ושר הגהינום משתיק אותו מיד.) ומה אתם חושבים – ממשיך הרב של סדום להסביר, שלא פיחדתי ממנו ? בוודאי שפיחדתי ממנו, ולכן אם היה כבר אז משטרה, לא הייתי מפחד ממנו – ממשיך הרב הסדומי להסביר למה צריך משטרה. כלומר הוא היה מפחד מרבי מורי שמה יהפוך את העיר.

האלוהים פונה בשאלה לרבי מורי, ונוו מה היה לבסוף ? רבי מורי בהכנעה ובפחד מספר את האמת. הזוג התגרש וכמובן הילדים גדלו לפשעים שבשבילם צריכים משטרה בעיר.

רבי מורי שואל בתמימות: לריבון העולמים לא מעניין לדעת למה לא רצו לקבל את הילדה בבית יעקב הכללי ? האלוהים: לא, ממש לא, אין שום סיבה בעולם שיכול למנוע מבת שנתיים לבוא בקהל השם. רבי מורי אבל מתעקש לספר (ומלך סדום כבר דרוך לשמוע). האלוהים: נווו ? רבי מורי: לא רואים את האבא במנחה מעריב בעיר. (ומלך סדום ואפלטון יוצאים בטנגו) ואני הסברתי להם שהוא עובד בירושלים ולכן הוא חוזר לעיר מאוחר ומתפלל כנראה בירושלים.

האלוהים: שלחו אותו לשאול, ולא רק אותו, רק גם כן את כל זרעו. אפלטון: מה זה עוזר עכשיו ? שום גהינום ושום שאול הוא פשוט שלי, הוא וזרעו עד עולם.

מתערבים תשבי ביתר עילית ואומרים: יש הרבה נוער שעושים וונדליזם בעיר תמיד. האלוהים: פונה לר' אברהם ליב קליין ולר' יוסף אייכלר ושואל אותם מה אתם עשיתם במקרה כזה בירושלים ? ר' אברהם ליב בהכנעה מספר שהוא הקים את מתמידים בשביל הנוער הזה, – ממשיך ר' אברהם ליב לומר, רוב רובם של צאצאי הנערים האלה שהקמנו עמם את מתמידים בירושלים הם תושבי ביתר עילית. ונוו – שואל האלוהים ? איפה הם ? למה הם לא יודעים לטפל בנוער ולמנוע את הוונדליזם בעיר ?

ומלך סדום מגחך בהנאה וזועק בשמחה: הם הם ראשוני הסלקציקניים ותוסיפו את חסידות באיאן ועוד. ושר הגיהנום מנסה להשתיק אותו והאלוהים מתערב ושואל איפה הרב ר' יהושע ברים ? ממה ואייך הקמתה את חסידות באיאן ? לא מכאלה נערים ?! שואל האלוהים בכעס רב. אכן עונה הרב ברים בהכנעה. ממשיך האלוהים לזעוק בקול גדול: כל צדיקי הדור האחרון הקימו את היהדות מאפר ולכן הם כאן עמי, אז אייך זה שתלמידיכם מחזירים הכל לשאול ?!

אין לנו בתכלס ברירה – מנסים תשבי ורבני העיר לטוען שוב ושוב. למשל – מתערב עסקן מהעיר, אני משכיר דירות למשפחות ולרוב יש בעיות שלא משלמים לי וצריך לגרש אותם מהדירות ולכן צריך משטרה. (עכשיו היגיע תורם של נמרוד ולמלך סדום לצאת בטנגו ואכן יצוא בטנגו)

מתערב האלוהים בכעס רב ושואל: שאני יבין, אתה משכיר דירות לזרים ? לא מה פתאום – עונה העסקן, אני משכיר דירות למשפחות יהודיות יראי שמים. ונח ואברהם פורצים יחד עם האלוהים בבכי תמרורים ומנגד נמרוד ומלך סודם רוקדים להם כאילו אין מחר.

מנסה הרב של מתמידים להרגיע את האלוהים ואומר: יש כזה תרבות של משכירי ושוכרי דירות אז מה ביג דיל ? ומלך סודם ובעיקר נמרוד שוב פורצים בצחוק גדול. והרב של מתמידים לא מבין על מה הצחוק הגדול הזה: בארה"ב זה התרבות – הרב נזעק, ושוב מלך סדום עם נמרוד מתגלגלים על הריצפה מרוב צחוק.

האלוהים מתפוצץ כמעט מרוב כעס ושוב תמים אחד מהעיר מתערב ואומר: אני מלמד בכיתה ט' ואני מדווח לישיבות הקטנות מי מהילדים ילד מוכשר ומי לא, ולא פעם אחד הורים איימו עלי ולכן צריכים משטרה. ועוד טיפשה מתערבת ואומרת שאני מדווחת לסימינרים מיהי בת מוכשרת ומי לא ולכן אם יש משטרה אז אני לא מפחדת מההורים.

כמה שהטיפשים האלה מנסים יותר להסביר למה הם צריכים משטרה, הבכי התמרורים של כל צדיקי גן עדן כולל האלוהים מתגברת ומתגברת. עד שרבי מורי מנסה להסביר להם שעדיף להם לשתוק, ובאמת לבסוף נהיה שקט מוחלט.

האלוהים: אייך שאני מבין את זה, הכל התחיל מהסלקציות הסדומיות שלכם, ולכן גדלתם דור של פושעים. והכאב היא שאפי' אתם לא מבנים את פשעכם. אתם רק מבינים את פשעי הנוער ולכן אתם צריכים משטרה. אתם צריכים משטרה בכדי להמשיך ביתר שאת וביתר עוז בפשעכם אפי' שאתם לא מבינים בכלל מהי פשעכם. ולכן מי יתקן אותכם ? המשטרה ? ולכן אני מכריז שהעיר הסדומי המודרני הזה צריך להיחרב תיקף ומיד.

איי איי מתערב אפלטון: אתה לא מחריב את העיר, היא שלי. העיר החרדית הראשונה בהיסטוריה מאז הקימו וקיבלו כביכול באהבה שהמציא מרדכי הצדיק כשל כישלון מוחלט ולכן מרדכי הצדיק עבד עליך שזה אפשרי ולכן אתה לא מחריב את העיר כי זה לא רק העיר זה מראה על כישלון השיטה של מרדכי הצדיק.

האלוהים = ריבון העולמים, יודע שאפלטון צודק ולכן הוא מוסר את העיר לאפלטון ולנמרוד ולמלך סדום. ושוב פורץ זעקת שבר מפי צדיקי הגן עדן, זעקה גדולה ומרה. ומנגד אפלטון וחבר מרעיו יוצאים בריקוד בשיכרון חושים ממש. ותוך כדי הריקוד אפלטון עוצר את השמחה ואת הבכי ופונה בחוצפה לאלוהים = ריבון העולמים, ככה בתנועת ידיים ורומז לו: קום וקום מהכיסא.

זה לא קורה – אני נזעק לרבי מורי בבכי מעורב בכעס, אבל רבי מורי עם הפנים על הפנים, לא עונה לי כלום. כאילו הוא יודע מה הולך לקרות.

לא תאמינו ידידי – רבונו של עולם – מה אני הולך לספר לכם שקרה שם. ובכן האלוהים = ריבון העולמים קם מכיסאו אומר לאפלטון: אתה הריבון !!!

אני בתמימות ובכעס רץ לעצור את האלוהים לעשות זאת, אבל אני כמובן לא יכול לזוז ממקומי, אבל שומע את האלוהים ממלמל: "הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו"

אפלטון מתיישב על כיסא הכבוד ברוב חוצפה ופונה לאלוהים וזועק: שמעתי אותך, כן כן שמעתי אותך אומר: "הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו"  אבל שכח מיזה, ואפלטון ממשיך להתריס וזועק איפה משה רבינו ? תן תן לי את התורה, לא צריך את זה יותר, הרי אני הריבון, נכון ריבון העולמים אני הריבון – פונה אפלטון לאלוהים ?! והאלוהים אומר למשה: כן כן הוא הריבון !! איפה רבי – בעל המשנה ? תן תן לי את המשנה, לא צריך את זה יותר, אני הריבון. איפה רב אשי ? תן תן את התלמוד, לא צריך את זה יותר אני הריבון. איפה הרמב"ם והבית יוסף, תנו לי בבקשה את היד החזקה ואת השולחן ערוך, אני הריבון, ולכן לא צריך את זה יותר. וככה הוא מחפש את החפץ חיים ואת החזו"א ולוקח את כל התורה ואת תורה של בעל פה וזורק אותם לאש של הגהינום. ומכריז מהיום אני הריבון – כאילו לא הייתי הריבון עד היום, ממשיך אפלטון לגחך מול תושבי ביתר עלית.

אני זוחל באומץ רב לכיוון האלוהים ובוכה וזועק: אל תעזבינו אלי היקר – אני מתחנן, ואלי הטוב מתכופף אלי ומנסה להרגיע אותי ואומר: מקסי אתה יודע זה מכבר שאני לא הריבון בעיר, הרי הכל מתנהל שם על פי תורת הגויים עם התירוץ של דינה דמלכותא ושאר הדמגוגיות כמו להשכיר דירות לאחיהם זאת תרבות שכזה. חלוקת משאבי העיר לא מחלוקת כפי תורת משה והשולחן ערוך, ראש העיר נבחר על ידי תורת הגויים ולא על פי שבע טובי העיר כפי שנפסק ולכן כל הישר בעיניו עושה, וכן כל רביהם הם רבנים מטעם. אז מה אתה מקסי מתרגש שנתתי לאפלטון את כיסא הריבונות הרי זאת רק טקסיות גרידה, ובתכלס לעומק כבר מזמן העיר תחת הריבון של אפלטון ותחת רשעות סדום ותחת שילטון נמרוד.

אני כמובן לא נרגע והאלוהים הולך לחבק אותי בכדי לנחם אותי וככה התעוררתי בבהלה, היום בשבת קודש פרשת ויקהל פיקודי פרשת חזק בשנת תשע"ז

לסיום: הבטחתי הסבר מנומק ועמוק לחלום\אגדה הנ"ל, ואני הביא אותה בהמשך. בינתיים אני מפרסם אותה כמו שהיא עם לינקים למאמרים הקשורים לנושאים של המאמר.

כותב בצער רב

Max maxmen

<span dir=rtl>3תגובות ל‘שאפלטון פגש את מרדכי הצדיק’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s