ברוך מתיר אסורים

ברוך מתיר אסורים

ברוך מתיר אסורים לענק האנושות, הרי הוא הרב ברלנד הנודע. אי אפשר להבין אייך זכו דור נבל שכזה באדם ענק שכזה. האמת הכרתי שתי ענקי רוח שכאלה מהדור הקודם, אבל בדור שלנו ?! ואני הסביר לכם מה כוונתי באדם ענק.

בתקופת ההתנתקות – התקופה הכי שחורה לעם היהודי שזכור לי בחיי הקצרים, פגש אחד מענקי הדתי הלאומי זצ"ל את רבי מורי זצ"ל. הם שתיהם שתקו ולא דברו מילה, פשוט דממה. מתוך הדממה הרגשנו כולנו את הכאב ואת הכעס והייאוש, אבל שתקו ושתקו בקושי דמעה קטנטונת ראינו ממצמץ מעיניהם הקדושים. ותבינו שמדובר בשתי אנשים שמבחינת הרחוב לעולם אין חיבור ביניהם, זה דתי לאומי וזה חרדי חרדי מארץ החרדים, בכל זאת  השתיקה והדממה והדמעה יכול היה לספר לנו כמה קרובים הם, הרי רק קרובים ביותר יכולים לשוחח בשתיקה.

תוך כדי הדממה, בלי הזהרה מוקדמת התחילו פתאום שתיהם ביחד לזמר את קינת עשרת הרוגי מלכות שאומרים במוסף ביום כיפור, כאילו כל אחד ידע מה שהשני הולך לזמר, שתיהם ביחד כמו זכור ושמור בדיבור אחד, נשמע מהם קינת עשרת הרוגי מלכות מתחילתו עד סופו.

התלמידים כמובן התחילו עם ספקולציות דמיוניות. למשל אחד מהם אמר: הם בוודאי עולים השמימה מאחורי הפרגוד לשאול מה עושים. השני אמר: מה פתאום, בין רבי מורי לבין האל אין פרגוד. בקיצור לא העלה אתכם עם סיפורי נערים. אבל אני לא וויתרתי לרבי מורי ושנים על גבי שנים ביקשתי ממנו הסבר מה היה שם. ורבי מורי כל פעם עם אותו ענווה ואותו תשובה: זה היית סתם התרגשות של רגע !!

בכל שנה בכיפור במוסף אני שובר את הראש להבין מה יש בקינה הנ"ל שכל כך רלוונטי היה לשתי ענקי הדור האלה באותו רגע. עד שכיפור אחת נפל האסימון.

ובכן, קינת עשרת הרוגי מלכות, היא קינה תמוהה ביותר, מהרבה בחינות, (ולא כאן המקום לדון בכך) בכל זאת הקינה מקבץ כמה סיפורים לסיפור אחד ושולח אחד לשמים לשאול (כאילו יש מה לשאול, ואחרי שקיבל תשובה, התשובה מספקת ? ממתי ימות אדם על חטא אבותיו של לפני אלפי שנים ? הא, לא מצאו בדור אחד עשרה ? ממתי עונש חייב להינתן ביחד ? בקיצור יש הרבה לדון בקינה הזאת) וכו' וכו' כלומר כמו כל מדרש שהסיפור היא רק מסר, אז מהי המסר כאן ?

ובכן המסר הוא מסר כל כך חזק שרק ענקי בני אנוש יכולים לעמוד בהם. בכדי שנבין את זה טוב טוב, ניקח מנהיג כמו ביבי נתניהו שבגלל סיבה אישית לגמרי גרר את עם ישראל לבחירות, ושוב כמעט עשה את זה שוב השבוע. ככה גם לפיד גרר אותנו לבחירות על ריב אישי עם ראש הממשלה. כלומר מנהיג מרגיש כל כך מדומיין שהוא הוא זה העם בעצמו ולכן שפוגעים בו זה פגיעה בעם ולכן שהעם נפגע יוצאים לבחירות. וזה דוגמא דווקא משעשע, אבל בהיסטוריה ובהווה אנו רואים מנהיגים שמוכנים להקריב את כל האומה שלהם על שטויות אישיות. אפי' שנראה שבאמת עומדת כאן כבודו של האומה עצמה ותורתו (על דרך זעקת הקינה: זו תורה וזו שכרה ?!), אין שום צדק לדם ההולך להישפך (על דרך תשובת הקינה: אם אשמע קול אחר ?! אהפוך את העולם למים !!). מנהיג משכמו ומעלה יודע שהוא הוא אישית לא הסיפור כאן אפי' שיש לו תירוץ משכנע שמדובר על כבוד האומה ותורתו (על דרך תשובת הקינה: "קבלוה משעשעי דת יומים". חז"ל אומרים במליצתם שהתורה\התבונה נבראה אלפים שנה לפני העולם. רצונם לומר שבלי התבונה אין עולם וכוונתם בהווה לא תהיה עולם בלי התבונה\התורה), ולכן: קבלו עליכם למות בשקט, אתם לא יוצאים להחריב את העולם על חשבון הפרטים של האומה.

תבינו שמדובר על עשרה מנהיגים שעם מילה אחת יכולים להוציא מאות אלפי צעירים וצעירות למסור את נפשם ולהביא לאנרכיה ואנדרלמוסיה טוטלית. והיית להם את כל התירוצים המשכנעים לעשות זאת כמו "זו תורה וזו שכרה" וכו' וכו'. אבל לא, זה רק אני לעומק עומד כאן על הפרק, ולכן אני ימות בשקט ולא יביא על חשבון חייהם של תלמידי את הגאולה על עצמי. "קבלוה משעשעי דת יומים" – זועקת התבונה בבכי רב במוחם של ענקי האנושות האלה.

אותו רבי עקיבא שכביכול למען משיחו הקריב 24 אלף מתלמידיו, בסוף ימיו הוא הולך למות בשקט ולא חוזר על הטעות הקודמת (ראו את לעולם לא אוחזים בחרב !). וככה כל אחד מעשרת הרוגי מלכות יכלו בשניה להפוך עולמות, כמובן על חשבון תלמידיהם ומאמיניהם ואולי גם להינצל. אבל לא, לא עושים את זה, ולכן הם נקראים הרוגי מלכות שאין בן אנוש אחד שיכול לעמוד במחיצתם. (כמה אירוני זה שבלאומניות המודרנית המנהיגים שלוחים את תלמידיהם למות וטוענים שהתלמידים שמתו ונרצחו הם הרוגי מלכות)

הניסיון הגדול של כל מנהיג היא הישות הדמיונית שהוא מדמיין, כלומר הוא מדמיין שקהילתו או עמו או תורתו הוא ישות אחת ואז כל פרט בישות נהפך להיות טפל לישות. ואז אם עומדת על הפרק קיומו של הישות הדמיונית אז בוודאי שהוא יקריב את כולם על הישות הדמיונית. זאת בדיוק זעקת הקינה: זו תורה וזו שכרה ?! ותשובת הקינה היא: אם אשמע קול אחר ?! אהפוך את העולם למים !! מנהיג חייב להתאושש ולהבין שהכל דמיון שרק הוא עומד עכשיו על הפרק, ואם תדמיין ישויות, אז יחרב העולם (לא העולם הפיזי רק העולם התבוני החכמה הבינה והדעת). אולי אתה תינצל, אבל אבל כמה דם יישפך בשבילך ובשביל הישות המדומיינת שלך ?

שרבי מורי נפגש עם הרב הדתי הזקן הנ"ל בתקופת ההתנתקות, שניהם שתקו מרוב כעס כי שתיהם ידעו את כוחם, הם שתי מנהיגים גדולים שבשניה היו יכולים להביא לחורבן האומה היושבת בארץ ישראל. ומה שרץ כנראה במוחם הקדוש היית בדיוק זה: מה עומד כאן על הפרק ? עומד כאן על הפרק כל הבחורים וכל התלמידים שיכולים להיכרת על כבוד קדושת הדמיון = הלאום הדמיוני או האידאולוגיה הדמיונית ולכן לא פלא ששתיהם התחילו ביחד לזמר את קינת עשרת הרוגי מלכות. כלומר לא עושים כלום, ממשיכים לכעוס ומדממים מבפנים ושותקים. וככה בדיוק ניצלו כל פרטי האומה בתקופה ההיא.

ותבינו שהיית להם את כל הסיבות המוסריות וערכיות והרציונליות ובוודאי האידאולוגיות להפוך עולמות, ובכל זאת לא התפתו ללכת אחרי הדמיון והצילו את כולנו. זאת מנהיגות אמיתית שאפשר למצוא אך ורק אצל יהודים יראי שמים וגם רק בקושי רב.

שאנו מגיעים לסיפורו של הרב ברלנד, אנו מקבלים חום. הרי אחרי כל הרדיפות וההשפלה מצד כולם ממש, זה מתחיל מהקהילה שלו עצמו ואחר כך גם השלטונות נכנסו לתמונה, והם הפכו עולמות להראות לכולנו מי הוא הבריון האמיתי, ובלי שום נימוס כאחרון החובבניים הלכו אחרי כמה אנשים זבלים ממש וביקשו הסגרה וכו' וכו' ולבסוף מה קיבלנו בכתב האישום ? שחיבק בחורה מסכנה ? הרי אצל החמומי מוח מברסלב, חיבוק בחורה זאת זנות, וגם הרב ברלנד יודע את זה, בכל זאת הרגיש צורך גדול לנחם ולהרגיע אותה באותו רגע וחיבק אותה. (סיפר לי יהודי מתולדות אהרן שפעם הוא הגיע עם בחורה מהקהילה לרבי הקודם. לא משנה מה היה הסיפור אבל הרבי בכדי להרגיע את הבחורה תפס אותה בידיה ושכנע אותה לעשות מה שנכון לעשות לטובתה. כלומר אם איזה חסיד פנאט של האדמור מתולדות אהרן היה רואה את זה בוודאי היה יוצא במלחמה נגד רבו, הרי זאת מעשה זנות לנגוע בבחורה)  אז מילא החמומי מוח הפנאטים מהקהילה רואים בזה עוון גדול, אבל ממתי המדינה והפרקליטות רואים בזה עוון ?! אבל אפשר לרקוד על דם חרדי ועוד על דם של רב קהילה, אז למה לא לשתף פעולה בהצגה של הפנאטים האלה ? מה עוד הבריון השלטוני הזה מרגיש גיבור, הנה הוא יכול להכניס רב קהילה בכלא ולהשפיל אותו בעיני רבים.

מה נאמר ומה נדבר, חבורת טיפשים שכמותכם, אתם גיבורים ?! במילה אחת, הרב ברלנד היה מוציא את מאמיניו והיה הפוך את כל המדינה לאפר. אישית בוודאי היית לו את כל התירוצים לעשות זאת. השפילו אותו אישית והשפילו את קהילתו ולעומק השפילו את כל עם היהודי, הרי כל יהודי עם רגש יהודי הרגיש לא טוב עם כזה סיפור. אז למה שלא יציל את כבודו של העם היהודי ?! אז לא ולא, הרב ברלנד יודע את קינת עשרת הרוגי מלכות הנ"ל וכמו רבי מורי והרב הדתי הזקן, הוא בוודאי הבין מה עומד על הפרק. ולכן קיבל על עצמו לעבור את כל ההשפלה על דרך: "קבלוה משעשעי דת יומים"

אתם מבינים שוטי עולם ? לא, אתם לא גיבורים, אתם תת אדם. הרב ברלנד הוא הגיבור, הוא גיבור רוח שעמד בניסיון אפי' שעבר את ההשפלה ועוד השפלה שרק הישראלי הפנאט יכול לעשות (הרי כל יום הם עושים את אותו הצגה של משחקי גיבורים. מול נשיא המדינה קצב ומול כל ראש ממשלה כמעט ומול כל מי ששווה עמו לעשות הצגה בחינם בשביל האספסוף) לא פלא שמכם יכול לצאת שוטרת ולבעוט באברך שמוחה על חילול שבת בשביל להצחיק את החברה. גם הנאצי שבעט באדמור מבעלז חשב שהוא גיבור והוא זה העם הנבחר, אבל אחרי תשובת האדמור, הוא הבין מיהו העם הנבחר ומיהו הפנאט. (מספרים על הרבי מבעלז שמפקד נאצי בעט בו שוב ושב וזעק בשאלה: אתם העם הנבחר ?! אתם העם הנבחר ?! מילמל הרבי ואמר אכן כן, אני העם הנבחר, עובדה שאתה זה שבועט בי לא אני בועט בך. ובכן ששוטרת יהודיה יכולה לבעוט באברך בכדי להצחיק את החברה ?! אז מיהו כאן העם הנבחר, הבועטת או האברך ? שעומד שילטון בריוני וטיפש שכזה מול הרב ברלנד, אז מיהו העם הנבחר ? מיותר להסביר שהרב ברלנד וקהילתו ותורתו יתקיימו לדורי דורות, ולכן הסיפור הזה יסופר לדורי דורות, ככה שלדורי דורות ייזכר השלטון החובבני והטיפש הזה כשילטון של חובבנים ופנאטים. הם יחוגגו את שחרורו לדורי דורות כמו שהיהודים חוגגים את יום שחרור הבעל התניא מהכלא הרוסי מה שנקרא יום הגאולה אצל קהילות חב"ד. וכמו שחוגגים לדורות את שחרורו של בעל תוספות יום טוב ועוד ועוד, ואותכם יזכרו לדורי דורות כמו כל הברברים והצוררים והאנטישמים לדורותיהם. אז שוב, מי כאן המנצח ומי כאן הגיבור ?)

לסיום:

לא מגיע לנו ענק שכזה בדורינו אנו, אנו לא ראויים לכזה אדם. בכל זאת כנראה מהשמים מרחמים על הדור שלנו ונותנים לנו עוד צ'אנס, אולי נלמד מהרב ברלנד מהי מנהיגות אמיתית, אולי נלמד מהרב ברלנד אייך צריך לעמוד בכל ניסיון, ואז אולי יבוא סוף סוף הגאולה על עמינו.

כותב בצער רב

Max maxmen

<span dir=rtl>2תגובות ל‘ברוך מתיר אסורים’</span>

 1. ידידנו הדגול
  אני חושב שהגיע הזמן לתקן את המאמר הזה , אחרי שהתבררו כמה וכמה דברים עצובים מאד על ברלנד, התברר שמדובר באדם שאולי גדול בתחומים מסויימים אבל כשל מאד בתחומים אחרים. וגם שלושת בתי הדין הגדולים בא"י ביקרו אותו והזהירו ממנו.
  אין יותר מאדם כמוך הראוי להודות על האמת.

  אהבתי

 2. שוב תודה צדיק
  ליהודי וק"ו לבית דין, אסור לקבל לשון הרע. בוודאי שאסור למסור יהודי לשלטונות. ק"ו אדם גדול בתורה ובמעשים טובים ומנהיג של קהילה של יראי השם.
  למי שיש יד למה שקורה וקרה לרב הזה ולקהילתו, הקב"ה יוצר גהינום מיוחד בשבילם כי עוד לא היו כאלה רשעים בהיסטוריה = יהודים יראי השם מסגירים מנהיג קהילה לשלטונות ?!
  בכלל ישראל יש שולחן ערוך ובשולחן ערוך כתוב דברים חמורים על מי שהולך לערכאות.
  כל יהודי יודע מה חז"ל אומרים בנושא הזה: ר' ישמעאל אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה (וכל אחד מבין איזה עבירות עושים בלילות) אל תהרהר אחריו ביום שמא עשה תשובה שמא סלקא דעתך אלא ודאי עשה תשובה (ברכות)

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s