עקדת יצחק – הליבה החרדית

עקדת יצחק – הליבה החרדית

מי לא מכיר את הקנטור הנצחי – של כל האנטישמים או של סתם בורים ועמי הארצות, על סיפור עקידת יצחק ?! מילא מדובר על ההמונים שהם תינוקות שנשבו בחינוך המערבי הדוגמטי והבלתי תבוני. אבל שמדובר באנשים נאורים כביכול, כמו ירון לונדון, ראש ממשלת ישראל בייבי ורות קלדרון ?! זה אמור להטריף כל משכיל מתחיל !!

הנה כאן (עקדת יצחק תכנית החדר – רות קלדרון) שמעתי בתוכנית החדר של רות קלדרון את החבורה הנ"ל עוסקים בסיפור עקידת יצחק בכזה בורות וטמטום שבא לי להקיא. ולכן החלטתי לתת לנו (לדורשי חכמה בינה ודעת) את הליבה החרדית בסיפור עקידת יצחק. (גם כתבתי תגובה שם וכדאי לעיין שם. ואני יביא בהמשך לכאן את התגובה משם)

ובכן תחזרו לתמונה של סיפור עקידת יצחק בראש המאמר לעיל.

בתמונה יש חמש פרטים

 1. אבי האומה אברהם = אומה
 2. המלאך = הבינה האחדותית
 3. הרווק = יצחק כרווק מוקרב ונכרת מעולמו האישית (מת בלי זרע\צאצאים = רווק\ה) לשם שמירה על הקניין = הפרט הרביעי
 4. מזבח אבנים ועצים = ארץ = קניין
 5. האיל = נוודות. כלומר, וויתור על ארץ\קניין וחזרה ללקיטות וציד = נוודות

אני הסביר את זה בקצרה ואחרי החג יותר בהרחבה.

אחרי שאברהם רוצה מאוד להקים את החברה הטבעית כאנטי תזה לחברה הלא טבעי של נמרוד\חמורבי ששם כל פרט טפל לחברה הדמיונית = ע"ז = עבדות, (ראו החשיבה היהודית הבסיסית – המצאת החברה הלא טבעית) וחוזר לארץ ירושתו שירש מגורל נח ובניו להיות בן חורין עם קניין קביל לו ולצאצאיו לדורי דורות (ראו החשיבה היהודית הבסיסית – המצאת הקניין והירושה) וממציא את ברית המילה (ראו ברית מילה בשביל מה?), עכשיו מגיע אליו הניסיון הקריטי ביותר: "עקדת יצחק"

בכדי לשמור על הארץ\הקניין שירשתה מנח, אתה צריך חיילים כמובן, וחיילים הם רווקים, שזה אומר הרווק נכרת אישית מעולמו (כי לא משאיר זרע\צאצאים) למען מה ? למען הלאום הדמיוני ?! אם ככה מה ההבדל בין החברה של נמרוד לחברה שלך ? בשניהם הפרט נכרת למען הדמיון = ישות חברתית דמיונית = ע"ז של תורה.

אברהם שהוא חושב אומה לאומית טבעית שתצא ממנו, כלומר זרעו הוא זה האומה שלו, אז בהכרח הוא מבין שהוא אמור להקריב חלק מצאצאיו הרווקים למען האומה כולה. ולכן התבונה הלאומית שלו אומרת לו שאתה הולך להקריב את הבן היחיד בשביל אדמה\ארץ\קניין, שאתה לעומק לא צריך בכלל. הרי בשביל מי אתה צריך ארץ אם אין לך צאצאים ? כלומר מדובר בטמטום טוטלי של כל הורה שעושה דבר כזה. הרי החברה והקניין הם כולם אמצעים בשבילך ולשרידותך האישית לדורי דורות. ואם אתה מקריב את הרווק\שרידותך בשביל האמצעי, אתה הופך את האמצעי לעיקר ?! כזה טמטום יש אך ורק אצל עובדי אלילים = עבדי ישויות דמיוניות כמו ישות לאומית או ישות חברתית וכדומה.

מה עוד, על פי החשיבה הפילוסופית\המוסרית של היהדות, אין שום זכות לאדם להוליד ילד בכפיה, כלומר כל הולדה היא כפייתית, הרי אי אפשר לשואל את הנולד קודם האם הוא רוצה להיוולד, אלא מה ? הזכות היחידי היא אם ניתן לו את הגן עדן, על דרך: "חייב אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי". שזה אומר שכל העולם קניינו הפרטי שלו. אתם רוצים סדר חברתי ומוסר וערכים שבהכרח מונע ממנו את הגן עדן ?! אפשר לעשות זאת אך ורק בתנאי שהעולם מחולק לכל פרט פלוס ירושה שזה אומר שכל נולד נולד עם קניין. (ראו "קניין" הצוו הקטגורי של קאנט)

וזה לגבי קניינים והמוסר של לא תגנוב ולא תרצח כלומר בלי התנאי הזה אין מוסר וערכים ומותר לו לגנוב (לאדם שאין לו קניינים לא חל עליו הצוו של לא תגנוב. התנאי שאדם יקבל עליו את הצוו היא אך ורק שיש לו גם קניין) ואפי' לרצוח את מי שמונע ממנו את הטבע הרי הבא להורגך השכם להורגו.

ואין כאן רק שאלה של מוסר וערכים צודקים וקבילים, יש כאן מציאות רציונלית. כלומר ככה בדיוק פועל המציאות. כלומר כל המלחמות והכיבושים באים אך ורק בגלל הדבר הפשוט הזה שבני אנוש נשארים בלי קניינים ולכן הם יוצאים לציד ולרצח ולכיבוש.

עד כאן מדובר על המוסר שהנולד מחויב בו או דווקא לא מחויב בו. מה עם מחוייבות חברתית ? כלומר להורים מותר להוליד ילד שמיד שהוא נולד יש לו מחוייבות חברתית ? כלומר הוא אמור להקריב את עצמו כרווק ולהיכרת מעולמו למען החברה ?

אם לעיל דיברנו על הטמטום של ההורים שמקריבים את שרידותם האישית שזה כל עמלם בעולם הזה, בשביל החברה הדמיונית שכל כולה היא אמצעי להם ולשרידותם. עכשיו אני דן על עצם המוסריות להביא אותו לעולם בכפיה עם כאלה תנאים. כלומר אין שום זכות מוסרית להורה להביא ילד לעולם בשביל להקריב אותו כרווק למען החברה הדמיונית שהוא לא צריך אותו כלל וכלל, לא ההורה צריך את החברה, ולא הילד שבמילא נכרת מעולמו.

את כל זה חושב אברהם אבי האומה באותו מעמד, (וככה חושב כל הורה ביום שהוא הולך להוליד ילד עם כל המשמעות בכך. הרי כל אדם בהווה הוא השחקן המקראי בהווה. ככה לומדים מקרא. אף יהודי לא עובד בשביל העבר רק הוא בעצמו השחקן בהווה בשביל העתיד האישית שלו. תפנימו את הדבר היסודי הזה שבלעדיה לעולם לא תבינו את המקרא ואת היהדות) מיד מתערבת התבונה של אברהם (שזה הבינה\המלאך במטפורת עקידת יצחק) ואומרת לו: תחזור להיות לקט ציד ואל תאמץ את הקניין אם זאת המחיר. האייל בתמונה כאן מסמלת את החברה של הלקטים\הציידים\נוודים תרום המצאת הקניין. המלאך מסמל את הבינה האחדותית.

ובאמת מיד אחרי סיפור העקידה המקרא מספרת את סיפור קנית הקבר לשרה, כלומר אברהם שהוא היורש של הארץ מוותר לכובשים הברבריים שפלשו לארץ ירושתו וקונה בכסף רב אפי' קבר בשביל לקבור את אשתו. כלומר לא בכדי המקרא מביא מיד את סיפור קניין הקבר בכסף = פרגמטיות העיקר לא לצרוך להקריב קרבן אדם על קניין.

מאז עד ימינו אנו צאצאי אברהם חוזרים לאותם טעויות, מקימים ישויות שכאלה ומקריבים קרבנות אדם\הפרט\הרווק\ה למען הדמיון\ע"ז.

היהדות המקורית מאז אברהם והנביאים וחז"ל ידעו טוב טוב מה מסמל סיפור עקידת יצחק כנ"ל ולכן חזרנו שוב ושוב לנוודות\גלות.

לסיום

יש שתי סוגי חברות. 1. חברה לא טבעית שמקימים ישות דמיונית ששם העיקר זה הישות וכל פרט הוא טפל לה = עבדות הפרט. 2. חברה טבעית = גזע ששם כל פרט בן חורין כי הפרט ושרידותו האישית היא העיקר והחברה רק אמצעי.

לחברה הראשונה חייבת להיות קניין\ארץ ולכן הוא כובש ארץ וחייב לשמור עליו והוא שומר עליו על ידי רווקי החברה = עקידת יצחק בלי התערבות המלאך\הבינה. לחברה השניה הטבעית, יש ארץ מקניין קביל שנעשתה על ידי חלוקה. ולכן העמים לא היו אמורים לשמור עליה הרי לכולם יש ארץ משלה. בכל זאת המציאות היית שכנען פלש לארץ לא שלו והנה אנו צריכים לכבוש אותה ולשמור עליה. וכאן נכנסת מטפורת עקידת יצחק ואומרת לאברהם\ליהודי בהווה: אתם חברה טבעית עם ברית המילה ועם חוקה אישית ולכן אתם לעומק לא צריכים ארץ וקניין.  בניגוד לחברה הלא טבעית הקניין\האדמה מחברת את פרטיה לחברה לישות לדגל. אבל בחברה טבעית פלוס ברית המילה וחוקה האישית ?! אתם יכולים להיות חברה של לקטים\ציידים\נוודים.

חג שבועות שמח

בברכה

Max maxmen

בעזרת השם אחרי החג אני אפשט את הנושא העומק הזה ביתר הרחבה. בינתיים אני מביא לכאן את תגובתי שכתבתי בתוכנית החדר של רות קלדרון

חסר לאדונים האלה ליבה חרדית\יהודית וחבל. והנה אייך היהדות בכל הדורות למדו את הסיפור.

המילה "אלוהים" כאן מדובר על הישות הדמיונית הלאומית. כלומר אברהם שהולך להקים לאום טבעי עם ברית המילה שזה אומר: הלאום שלו הוא זרעו עד עולם. הישות הדמיונית הוא כביכול האלוהים שלנו מול אלוהים אחרים שהם עמים\לאומים אחרים.

ברגיל לכל חברה עם ולאום יש לו דגל ששם כל פרט טפל לדגל.

אברהם אבינו עוזב את אימפריית נמרוד כי הוא לא סובל ישויות דמיוניות שבשבילם הפרט טפל לכלל ואפי' מוקרב כקרבן (הרווקים והרווקות שמוקרבים להגן על הדגל במקום שהוריהם יעשו זאת להגן על צאצאיהם ?! זאת ההוכחה הפשוטה של הקרבת ילדים (כל זמן שהוא רווק הוא ילד מהסיבה הפשוטה שהוא בכרת אישי, כי לא השאיר זרע) לטובת הישות הדמיונית)

שהוא עוזב את נמרוד והולך לארץ ירושתו שירש מחלוקת הארצות על ידי נח ובניו, הוא ממציא את הדגל האישי מול הדגל החברתי, שזה ברית מילה, שזה אומר: אין ישויות דמיוניות שלמענם אתה טפל ומוקרב כקרבן, לא ולא, יש רק אותך ואבר ההולדה שעם זה אתה נצחי לדורי דורות.

נשמע יפה נכון ? אבל כאן בא הניסיון המחשבתי של אברהם. שאומרת לו: אוקיי אתה פרט ומבטיח לך את נצחיותך לדורי דורות, אבל מה עם צאצאיך בהמשך ? כלומר הם כבר יהיו לאום ככל דבר והם כלאום יעשו בדיוק מה שנמרוד וכל העמים עושים ?!

כלומר תצטרכו להקריב את רווקיכם ורווקותיכם למען הלאום\הדגל\הגזע היהודי ?! אז מה הועלתה עם ברית המילה ?

על כן אומר האלוהים (שוב, האלוהים = מחשבתו הלאומית אומרת לו) לאברהם: לא ולא אתה לעולם לא מקריב רווקים להגן על המשפחות רק ההפך, ההורים הם אלה שצריכים את החברה כאמצעי להגן על צאצאיהם. לרווקים אין צורך בכלל בחברה אם הם במילא נכרתים אישית מעולמם.  (הייתי צריך להוסיף שם בתגובה: שאם הקרבן הוא דווקא הרווק אז עדיף לחזור לנוודות ולוותר על הקניין שזה מה שמסמל האיל בעקידת יצחק. כי אם הלאום\האל דורש קורבן אדם ?! אז עדיף לוותר על הארץ ולצאת לנוודות ולצייד = סיפור האיל בעקידת יצחק מסבירה את זה בטוב טעם, שבמקום קניינים\חקלאות\ארץ נעבור לצייד)

לסיום:

ההוכחה הפשוטה שזאת הפרשנות האותנטית והרלוונטית בכל ימי ההיסטוריה מאז ומעולם ?! היא העובדה שאנו כל כך הרבה שנים בגלות ולא היתפתינו להקים חברה\מדינה על גבם של רווקותינו ורווקינו.

רק במאה האחרונה לא עמדנו בזה, והנה אנו מקריבים את צאצאינו הרווקים והרווקות על מזבח הלאום וכורתים אותם מעולמם ולפעמים גם את ההורים אם הבן הוא יחיד למשפחה.

לסיום יש לי מילה לירון.

מה היה ומי ומתי ואייך וכו' זה ספקולציה גרידה. הרי לעולם היא אפשר לדעת את העבר. וכל מה שתגיד לא עומד בעיקרון ההפרכה.

ולכן אף תלמיד חכם לעולם לא חשב לרגע לקבוע מה ואייך ומתי ומי. אלא מהי אם כך פרשנות ? התשובה היא שפרשנות היא תובנות החכם שהוא רוצה להעביר לדורות.

הפרשנות החרדית\היהודית הגלותית שנתתי לעיל. מביא והביא את עם ישראל לעולם לא לאחוז בחרב, וק"ו לא על גבי הרווקים והרווקות שהם כל עמלינו ונצחיותינו.

הפרשנות בכאילו מחקר שחכמי חלם מתקופת ההשכלה נתנו ?! הביא מה ? נכון נכון, אתה יודע מה, הלאומניות !!! כן כן את הקרבת הילדים כקרבן על מזבח הלאומניות.

אז הנה לך האלוהים שלך שזה הדגל כמובן, שבשבילו אתה מקריב את צאצאיך הרווקים והרווקות.

לא רק זה, לפיד למשל אמר שהוא יגזול את צאצאי החרדים מהחצר האחורי של הבית שלהם. כלומר לא רק אתה מקריב את צאצאיך הרווקים לאלוהים שלך, אתה גם גוזל ילדים של השכנים שלך בשביל להקריב אותם לאלוהים שלך.

ויש לי גם מילה לביבי.

ילד נער מבחינת אחריות אישית, מוגדר ככזה ביהדות עד גיל עשרים\עשרים וחמש\שלושים (תלוי במחלוקת חכמים).

אבל מבחינת הקרבת קרבן, ילד מוגדר כל זמן שהוא רווק. ולכן להוריד את הגיל של יצחק, לא עוזרת לך כלום. מה עוד שעקדה נקראת עקדת יצחק ולמה ? כי זה היית הניסיון שלו בעיקר. כי הרבה יותר קשה להקריב את עצמך מלהקריב את צאצאיך. הראיה היא שכל הלאומניים מקריבים את צאצאיהם הרווקים ללאום בלי הרבה שאלות.

בברכה

Max maxmen

אני נזכר שבעוד מקום (ב"הכלכלה האמיתית" של ערן היקר כאן (בעולמה של שקד רק מנהל גרוע יסכים לעבוד ב-2.5 מיליון ש”ח בשנה) הזכרתי את הדיון בתכנית החדר של רות קלדרון והנה דברי משם

אני אתן לך דוגמא.

1, אני בהגות שלי מתמודד מול הפרדוקס של הימין הישראלי שמצד אחד הוא לאומני על גבי הרווקים והרווקות שנכרתים מעולמם העיקר ללאום הדמיוני יש ארץ. מצד שני הוא אימץ את דת הקפיטליזם ששוללת ממנו את ארץ ירושתו.
אני תוקף את השימוש ברווקים והרווקות למען הלאום הדמיוני ומביא את סיפור עקדת יצחק בכדי להוכיח שהאל\הדגל הלאומי לא דורש קרבן אדם. כי אם הלאום\האל דורש קורבן אדם ?! אז עדיף לוותר על הארץ ולצאת לנוודות ולצייד = סיפור האיל בעקידה יצחק מסבירה את זה בטוב טעם, שבמקום קניינים\חקלאות\ארץ נעבור לצייד.

2, בהגות שלי אני תוקף את הדתיים ואפי’ את החרדים שסמוכים על אלוהים שהוא ישגיח עליהם מתאונות דרכים.
כלומר טענתי היא, שאם הנוחיות של מכונית פרטית דורשת קרבן תמידי של מיליון ושלוש מאות אלף הרוגים של אנשים נשים וטף בכל שנה ומעל שלושים מיליון פצועים של אנשים נשים וטף בכל שנה. אז כל אחד שהוא מכניס את הילדים שלו למכונית בעצם מעלה אותם קרבן למען הנוחיות.
כלומר זה הקרבן שבני אנוש צריכים לשלם על הנוחיות והנה כל אחד מוכן או להקריב או להרוג.
והאלוהים לא יכול להתערב לטובת מישהו הרי זאת התנאי ההכרחי לשימוש במכוניות פרטיות.

אוקיי, יש לי לעיל שתי דיאלוגים שונים לשתי סוגי נושאים.

עכשיו, מיהו המסבירן הלאומי הגדול שלנו ? נכון מאוד, ביבי נתניהו !!
והנה, ביבי נתניהו מנהל עמי דיאלוג דרך תכנית החדר של רות קלדרון.
בתכנית שלה ביום הזיכרון האחרון ביבי מסביר בטוב טעם למה לדעתו הרווקים והרווקות הם לא ילדים ואם הם לא ילדים אז הם יודעים מה הם עושים ולכן זה לגיטימי לגמרי להשתמש עם הרווקים והרווקות בשביל להגן על הלאום הדמיוני.
מה עוד טוען שם ביבי: ההורים לא מכניסים את הילדים שלהם למכונית למען הנוחיות ?! הרי יש יותר הרוגים מתאונות דרכים – הוא טוען בקול גדול.

כלומר ביבי לוקח שתי דיאלוגים שונים שלי ומתרץ אחד על השני.

מיותר לומר שזאת דמגוגיה זולה. הרי אני תוקף את שתיהם, אז אתה בא להמתיק את הגלולה המרה עם מלח ?!
אני עונה לו שם שמבחינת קרבן לאומי, רווק = ילד. כי כל זמן שהוא רווק, הוא לא צריך חברה וקניין הרי חברה וקניין צריכים בשביל גרעין החברה שזה המשפחה (מילטון פרידמן). אתה לא גורם לרווק כרת אישי מעולמו בשביל משהו דמיוני שאתה קורה לו לאום. אתה מגן על צאצאיך ולא ההפך שצאצאיך מגנים עליך במיוחד שהם עוד רווקים שהם נכרתים מעולמם האישי = כרת אישית.

אז מה היא תשובת ביבי ? “היי היי ההורים במילא מקריבים את הילדים שלהם למען הנוחיות שהיא המכונית” ואם הם עושים את זה אז למה שלא יעשו זאת ללאום ?

נווו באמת, זה התשובה שלך – ביבי היקר ?
אפי’ אם אני אזרום עם ביבי עם הדמגוגיה הזולה הזו. בכל זאת יש הבדל גדול בין שהורה עושה את זה לעצמו ולצאצאיו (אין להורים שום זכות כהורים לעשות זאת, אבל מי מונע מהם ?) לבין שמישהו בא לקחת מההורה את ילדיו להקריב אותם בשבילו או בשביל הגז הטבעי של משפחת תשובה. כלומר לכל משפחה פרטית בארץ הזאת, אין צורך באופן פרטי בהגנה, הרי במילא אין להם אפי’ זכות לאגור מים על פי החוק.
למי יש צורך בהגנה ? למי שיש קניינים, אז מה פתאום שתיקח רווקים ורווקות שאין להם בכלל קניינים (ולפעמים אפי’ להוריהם אין קניינים כי הם גרים בשכירות) בשביל להגן על הקניינים של הזולת ועוד בחינם ?

 

============================

רציתי להביא את תגובתי בנושא עקדת יצחק אצל בלוגר נכבד כאן https://wordpress.com/read/blogs/52505688/posts/219#comment-1324

זה דברי אורח שם

arikbenedek

בעולם החילוני-הלאומי הישראלי שמבוסס על היהדות, עקדת יצחק היא סמל לחוסר הצדק בעולם, לשרירות של הכוח לפעול על פי רצונו, וכן, אצל חיים גורי, תווית גנטית-תרבותית. במיוחד בתקופת מלחמת השחרור, ולאחר מוראות השואה, נתפסה עקידת יצחק כהקרבת הבנים למען האבות, ויצחק הפך מה"אב" החיוור ביותר בסיפורי המקרא למעין גיבור, הגיבור השתקן, זה שאינו עושה דבר.
עבורי, כאדם נטול אמונה בקיום של כוח עליון, סיפור עקדת יצחק הוא מיתוס ובולט בהיותו מיתוס בהשוואה לבת יפתח או לבתו של אגממנון, שם הצורך באל מעוור עיני אדם והוא מקריב את היקר לו מכל.
ובכלל הקרבת בני אדם, בנים בכורים, בנות אינה תופעה כה נדירה, ובתנ"ך עצמו מסופר על מלכי ישראל שהעבירו בניהם באש, או על הכעס של ה' על ישראל שצרו על מואב, כלומר – לא יוצא דופן האל היהודי מאלי מסופוטמיה השונים, מאלי מצרים או יוון או רומי. נהפוך הוא, אל ככל שאר האלים. או כאדם נטול אמונה אומר, תירוץ והצדקה של בני אדם להתנהגותם הפלילית, או ביטוי לאמונה בסיסית ביותר ביכולת של מעשה להשפיע על המציאות.
מבחינה סיפורית וניתוח עלילת הסיפור יש הבחנה ראויה בין הדיאלקטיקה של משיכת הזמן לבין הצורך לרצות מהר את האל. מהר-גרירת רגליים. הדיאלקטיקה הזו היא אמצעי אסתטי לארגון הסיפור האכזר והנורא הזה. יתרה מכך, אורבך כבר שם לב לפני שנים להבדל בין המספר היווני המרבה בפרטים למספר המקראי המקצר בפרטים, משאיר פערי מידע רבים בין שלבי העלילה.
במובן הזה סיפורי הקרבת בני אדם או צאצאים בפרט הם בסיס לתרבות שהפכה את הרצח הטקסי לטאבו [אך מעולם לא הצליחה למגרו, גם כיום מדברים על רצח פולחני בטח אצל רוצחים סדרתיים, אל-קאיעדה, למשל, הוצאות להורג וכו' ] וכן הפכה את החיים לקדושים עבור כל סובייקט.
שנה טובה

עד כאן דבריו ומכאן תגובתי

תגובתי לדבריו

max maxmenarikbenedek

כל אחד יכול לפרש את המקרא איך שבא לו. לא זה הנקודה היסודית כאן. הנקודה היסודית היא אייך מפרש את זה היהודי הנצחי לו לזרעו עד עולם, ובעיקר אייך הוא מיישם את המסר המקראי של הסיפור הלכה למעשה.
יש שני מסרים עיקרים נצחיים בסיפור הלכה למעשה: האחד זה כמובן ההקרבה ללכת אחרי אלוהי בני ישראל עם כל הקושי שבדבר. כלומר כל הדם היהודי הנשפך בכל הדורות זה סוג של הקרבה של כל יהודי בהווה שמחליט להיות יהודי בכל מחיר אפי' שהוא מודע לכך שישפכו את דמו ודם זרעו בעתיד. וזה בעצם לעומק התפילות בכל יום ובראש השנה שאנו מזכירים את עקדת יצחק.
והמסר העיקרי השני, כתבתי במאמר שלי כאן וכדאי להעמיק בו ולו בשביל ההשכלה והאינטליגנציה האישית של כל אחד

שני המסרים האלה חיים לנצח יחד עם היהודי כמעט חמש אלף שנה. שאר הפרשנויות במיוחד שלא מעוברים לדורות ובקושי נשארים קבורים בספריות לכמה זמן, ממש לא רלוונטיים לכלום.

בכדי להדגים לכם את הנקודה החשובה כאן, אני הביא ממה שקראנו היום בבית כנסת את פרשת וילך.
הקב"ה אומר למשה "וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה הִנְּךָ שֹׁכֵב עִם אֲבֹתֶיךָ וְקָם הָעָם הַזֶּה וְזָנָה אַחֲרֵי אֱלֹהֵי נֵכַר הָאָרֶץ אֲשֶׁר הוּא בָא שָׁמָּה בְּקִרְבּוֹ וַעֲזָבַנִי וְהֵפֵר אֶת בְּרִיתִי אֲשֶׁר כָּרַתִּי אִתּוֹ"
שואלים, אבל זה לא קרה עד הרבה אחרי יהושע. אז למה המקרא אומרת בנבואה שזה יקרה ממש אחרי משה?!
משיבים חז"ל: שכל זמן שהתלמיד מתנהג על פי רבו, זה כאילו רבו עוד חיי הלכה למעשה. הרי העיקר זה יישום תובנות של משה רבינו אז כל זמן שהתובנות שלו חיים עמנו, אז הוא עוד כביכול חיי.
עוד אומרים חז"ל, למה המקרא אומרת כאן על מיתה בלשון שכיבה = הִנְּךָ שֹׁכֵב עִם אֲבֹתֶיךָ. ואצל שמואל הנביא כתוב מיתה ולא שכיבה?! מסבירים חז"ל כלעיל, שאם הבנים הולכים בדרכי האבות, אז הוא כביכול לא מת אלא שוכב. מה שאין כן אצל שמואל הנביא בניו לא הלכו אחריו ולכן כתוב אצלו שהוא מת. ואגב למה כתוב שוכב עם אבתיך, כי משה הלך אחרי אבותיו והבינו.

לסיכום:
אמרתי שכל פרשנות שלא מעובר לדורי דורות לא רלוונטיים לכלום, אבל יש בזה סכנה. ועינינו הרואות כמה הלאומניים מקריבים את זרעם הרווקים והרווקות למולך ועוד בחינם הרי אין חיה כזה "גיוס חובה" במדינה ליברלית קפיטליסטית שלא מכירה בקנייני לאום.

"צריך להכיר בכך שמודל גיוס חובה וחברה ליברלית דמוקרטית, אלה שתי ישויות שנמצאות בסתירה זו לזו ולכן המציאות הזאת לא יכולה לשרוד לאורך זמן" (פרופ' יגיל לוי)

"בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. "אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי", אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. "אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי", אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד" (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן).

לסיום:
במאמר שלי "עקדת יצחק – הליבה החרדית" (בלינק לעיל). אני מסביר בטוב טעם את חכמת יהודי למה הוא לעולם לא יהיה כובש אלא יקנה בכסף קניינים. ואגב זה מוסבר למי שרוצה להיות משכיל באמת ולהבין באמת, למה החרדים לעולם לא יעבירו את זרעם למולך. ולמה בן גוריון בניגוד לבורים של היום, הבין את זה לעומק.
בן גוריון הזמין מחקר שלם לגבי הצבא אחרי קום המדינה והתברר לו שבלי חוק גיוס חובה אף יהודי (חלוני כמו הדתי והחרדי) לא יתגייסו לצבא. ולכן חקק את חוק גיוס החובה. אבל ידע וידע שעם החרדים זה לא יקרה ולכן וויתר להם.

הגיע הזמן אחרי שהחילוני בעצמו כבר לא טוטליטר כמו שפינוזה (רבו של בן גוריון) אלא הוא ליברל ואפי' נאו ליברל. שגם הוא – החילוני, לא יעביר יותר את זרעו למולך. זה לא מוסרית בשום קנה מידה אנושית ק"ו במדינה ליברלית שלרוב האזרחים אין אפי' קניינים להגן עליהם. כבר עכשיו מעל רבע זוגות הצעירות גרים בשכירות.

הגיע גם הזמן להחליף את שם המדינה לשם נטרלי ככה גם הערבים יכלו לחיות עם השם הזה. מהצד שלי אפשר לקרוא לו מדינת מוחמד גם כן.
זה נכון מצד היהדות כי ביהדות אסור ריבון אדם על אדם. וזה נכון לכל היהודים החילוניים בארץ ובעולם. אין שום מוסריות לאדם החילוני שיהיה לו מדינה עצמאית על גב היהודי בארץ ובעולם ועל חשבון המלחמות הנצחיות עם השכנים. אין לזה גם שום סיבה רציונלית כנ"ל.

max maxmenmax maxmen

שכחתי לספר לכם. שבזמנו שפרסמתי את המאמר. "בנט הלאומן הפנאט" יצא עם קריאה לאסור על החרדים ללמוד את סיפור עקידת יצחק.

עד כאן תגובתי מכאן תגובת האורח

arikbenedekmax maxmen

למה זה צריך בכלל לענין אותי איך היהודי הנצחי [מה זה? ] מפרש את התורה, כי מבחינתך יש רק סוג אחד של יהודי, האחרים אינם כנראה יהודים, ואז הם חוטפים צרור קללות וגידופים, כנראה היהודית הנצחי מפחד עד מוות מהיהודי ה"זמני" עאלק. לא קראתי את מאמרך הארוך, יש גבול כמה הבלים אני יכול לקרוא, הערצה עצמית, זלזול בכל אחד אחר.

עד כאן תגובת האורח מכאן תגובתי

max maxmenarikbenedek

זה המילים שלך "בעולם החילוני-הלאומי הישראלי שמבוסס על היהדות"
אתה זה שמדבר כאן על היהודי הנצחי = יהדות.
ואגב קח לך כלל ברזל "אל תדבר בשם הזולת כי אתה לא יודע מחשבות הזולת, אל כורחך אתה מגלה ברבים את מחשבותיך שלך" – מסיים הפילוסוף בשאלה "למה לך לגלות את מחשבותיך לרבים אם האל (תרצה הטבע) מנע מאחרים לדעת אותם?!" (פילוסוף מהמאה ה11)
לגבי תחום העיון אין מקום לחניפה ונימוס גרמני. מכאן להסיק שאני מזלזל ומגדף אנשים?!
בכל אופן עיונית ברור שבן משטר הוא זמני, אין ויכוח על כך, הרי הטיעון המוסרי הדבילי של בני המשטרים שטובת הישות הדמיונית שנקרא משטר בשם איזה גזע, מול טובת הפרט, היא הטיעון הדבילי הזה שהמשטר קיים יותר זמן (כביכול הישות נצחי) מול הפרט שהוא זמני.
היהדות טוענת ההפך (אני עוד בהנחה הקודם שמעניין אותך יהדות אחרת על מה אתה מבסס את הלאומניות שלך?!), שהישות הדמיונית היא דמיונית ובועה כי היא קיימת אך ורק כל זמן שהפרטים רואים בו כאמצעי טוב. מה שאין כן הפרט הוא נצחי. הרי בחשיבה אבולוציונית כל בני אנוש היום הם בזכות פרט אחד שהחליט להתקדם להיות בן אדם ועזב את הג'ונגל = ציוויליזציה.
ביהדות (ושוב אני עוד בהנחה הקודם וכו'), כל ישות כזה הוא ע"ז כי אז הפרט טפל לכלל הדמיוני והוכחה היא גיוס הרווקים במקום שההורים יגנו על הרווקים שלהם הרי מה הטעם במשפחה אם הילד נרצח למען המשפחה שכבר לא קיימת?!. מכאן אנו רואים עובדתית שהישות הדמיונית קודמת וחשובה יותר מחירות הפרט. ולכן זה נקרא ע"ז ביהדות.

ראה גם אייך רואים את זה הפילוסופים של הנאורות

שפינוזה הפילוסוף הטוטליטר
הנחה א'
"אלוהים פועל ומנהיג את הכל מתוך ההכרח של טבעו ושלימותו בלבד והחלטותיו ורציותיו הן אמיתות נצחיות וכרוך בהן תמיד ההכרח"
הנחה ב'
"אין לו לאלוהים שום מלכות מיוחדת על בני אדם אלא באמצעותם של המחזיקים בשלטון"
המסקנה'
"לתקן את כל הדברים באופן שכל האנשים, תהיינה נטיותיהם מה שתהיינה, יעדיפו את זכות הכלל על טובת הפרט" (שפינוזה)

הפילוסוף הגל
“כדי לא לאפשר להם (למשפחה\ליחיד\לאינדיווידואל) להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות.” (הגל)

הפילוסוף פרופ' בוזגלו
“אידאולוגיות המתחדשות, תמיד לא אהבו את המושג המשפחה. מאפלטון ועד הקיבוץ ועד הציונות, לא אהבו את מושג המשפחה, הם רצו להפריד את קשר הדם בין ההורים והילדים, ואז נוצרה איזה טרגדיה שנהיינו יתומים”

מה החוק הישראלי אומר
לדברי גיל סיגל, פרופ’ למשפטים בקרייה האקדמית אונו וחבר המועצה הלאומית לביואתיקה, “להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם” הם קיבלו מהמדינה את הזכות למלא חובות כלפיו בשל החיבור הביולוגי.

מהי "מולך" ביהדות (אני עוד בהנחה הקודמת וכו') "ראה לשון שלימדתיך התורה מולך כל שתמליכהו עליך" – תלמוד ירושלמי.

עצם שהמדינה בחוק חושבת שהילדים שלך לא שלך. מובן למה בני המשטרים רוצים חופש מיני. הרי המשפחה בא להבטיח זרע\נצחיות לגבר (האישה תמיד בטוחה בילדה בדור הראשון). אבל אם הילדים לא שלי, אז למה הכלא לכל החיים של חוקי המשפחה האישיים של כל משפחה?! מכאן גם ביטול נצחיות הפרט של כל בן משטר.

לסיכום:
קשה לדון עמך בעיון ולעומק אם אתה לוקח את זה אישית. אבל אם לא תיקח את זה אישית אני אומר. "כן כן הנאורות בגדו ביהדות (יותר נכון הם בגדו בכל פרט יהודי הרי אין ישות דמיונית שנקרא יהדות כנ"ל) מעצם שהקימו ריבון אדם על אדם ועוד על היהודי. אם יקום כאן בהמשך מדינת ההלכה זה יהיה הממזר של הנאורות החילונית.
ראה את מאמרי בשם "מדינת ההלכה = הממזר של הנאורות"

לסיום גמר חתימה טובה ואני מברך אותך שתזכה לחיי נצח לדורי דורות אמן ואמן.
ושוב ביהדות העונש הכי כבד זה עונש "כרת" = אדם שמת בלי שהצליח להעביר את תובנותיו וערכיו לעתיד זרעו.

<span dir=rtl>36תגובות ל‘עקדת יצחק – הליבה החרדית’</span>

 1. מקס,

  אתה כותב בלהט רב, וזה מאוד מענין.

  תודה שטרחת להשאיר לנו לינק אצל ג'ורגי'. כי אחרת, לא ברור כפי שציינתי בפניך, כיצד נדע שהעלת פוסט פשוט. אז נקווה שתואיל לטרוח גם הלאה באם תיאות, להשאיר לנו לינק שם, שנדע שעלה פוסט פשוט.

  תודה

  Liked by 1 person

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s