עקדת יצחק – הליבה החרדית

עקדת יצחק – הליבה החרדית

מי לא מכיר את הקנטור הנצחי – של כל האנטישמים או של סתם בורים ועמי הארצות, על סיפור עקידת יצחק ?! מילא מדובר על ההמונים שהם תינוקות שנשבו בחינוך המערבי הדוגמטי והבלתי תבוני. אבל שמדובר באנשים נאורים כביכול, כמו ירון לונדון, ראש ממשלת ישראל בייבי ורות קלדרון ?! זה אמור להטריף כל משכיל מתחיל !!

הנה כאן (עקדת יצחק תכנית החדר – רות קלדרון) שמעתי בתוכנית החדר של רות קלדרון את החבורה הנ"ל עוסקים בסיפור עקידת יצחק בכזה בורות וטמטום שבא לי להקיא. ולכן החלטתי לתת לנו (לדורשי חכמה בינה ודעת) את הליבה החרדית בסיפור עקידת יצחק. (גם כתבתי תגובה שם וכדאי לעיין שם. ואני יביא בהמשך לכאן את התגובה משם)

ובכן תחזרו לתמונה של סיפור עקידת יצחק בראש המאמר לעיל.

בתמונה יש חמש פרטים

  1. אבי האומה אברהם = אומה
  2. המלאך = הבינה האחדותית
  3. הרווק = יצחק כרווק מוקרב ונכרת מעולמו האישית (מת בלי זרע\צאצאים = רווק\ה) לשם שמירה על הקניין = הפרט הרביעי
  4. מזבח אבנים ועצים = ארץ = קניין
  5. האיל = נוודות. כלומר, וויתור על ארץ\קניין וחזרה ללקיטות וציד = נוודות

אני הסביר את זה בקצרה ואחרי החג יותר בהרחבה.

אחרי שאברהם רוצה מאוד להקים את החברה הטבעית כאנטי תזה לחברה הלא טבעי של נמרוד\חמורבי ששם כל פרט טפל לחברה הדמיונית = ע"ז = עבדות, (ראו החשיבה היהודית הבסיסית – המצאת החברה הלא טבעית) וחוזר לארץ ירושתו שירש מגורל נח ובניו להיות בן חורין עם קניין קביל לו ולצאצאיו לדורי דורות (ראו החשיבה היהודית הבסיסית – המצאת הקניין והירושה) וממציא את ברית המילה (ראו ברית מילה בשביל מה?), עכשיו מגיע אליו הניסיון הקריטי ביותר: "עקדת יצחק"

בכדי לשמור על הארץ\הקניין שירשתה מנח, אתה צריך חיילים כמובן, וחיילים הם רווקים, שזה אומר הרווק נכרת אישית מעולמו (כי לא משאיר זרע\צאצאים) למען מה ? למען הלאום הדמיוני ?! אם ככה מה ההבדל בין החברה של נמרוד לחברה שלך ? בשניהם הפרט נכרת למען הדמיון = ישות חברתית דמיונית = ע"ז של תורה.

אברהם שהוא חושב אומה לאומית טבעית שתצא ממנו, כלומר זרעו הוא זה האומה שלו, אז בהכרח הוא מבין שהוא אמור להקריב חלק מצאצאיו הרווקים למען האומה כולה. ולכן התבונה הלאומית שלו אומרת לו שאתה הולך להקריב את הבן היחיד בשביל אדמה\ארץ\קניין, שאתה לעומק לא צריך בכלל. הרי בשביל מי אתה צריך ארץ אם אין לך צאצאים ? כלומר מדובר בטמטום טוטלי של כל הורה שעושה דבר כזה. הרי החברה והקניין הם כולם אמצעים בשבילך ולשרידותך האישית לדורי דורות. ואם אתה מקריב את הרווק\שרידותך בשביל האמצעי, אתה הופך את האמצעי לעיקר ?! כזה טמטום יש אך ורק אצל עובדי אלילים = עבדי ישויות דמיוניות כמו ישות לאומית או ישות חברתית וכדומה.

מה עוד, על פי החשיבה הפילוסופית\המוסרית של היהדות, אין שום זכות לאדם להוליד ילד בכפיה, כלומר כל הולדה היא כפייתית, הרי אי אפשר לשואל את הנולד קודם האם הוא רוצה להיוולד, אלא מה ? הזכות היחידי היא אם ניתן לו את הגן עדן, על דרך: "חייב אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי". שזה אומר שכל העולם קניינו הפרטי שלו. אתם רוצים סדר חברתי ומוסר וערכים שבהכרח מונע ממנו את הגן עדן ?! אפשר לעשות זאת אך ורק בתנאי שהעולם מחולק לכל פרט פלוס ירושה שזה אומר שכל נולד נולד עם קניין. (ראו "קניין" הצוו הקטגורי של קאנט)

וזה לגבי קניינים והמוסר של לא תגנוב ולא תרצח כלומר בלי התנאי הזה אין מוסר וערכים ומותר לו לגנוב (לאדם שאין לו קניינים לא חל עליו הצוו של לא תגנוב. התנאי שאדם יקבל עליו את הצוו היא אך ורק שיש לו גם קניין) ואפי' לרצוח את מי שמונע ממנו את הטבע הרי הבא להורגך השכם להורגו.

ואין כאן רק שאלה של מוסר וערכים צודקים וקבילים, יש כאן מציאות רציונלית. כלומר ככה בדיוק פועל המציאות. כלומר כל המלחמות והכיבושים באים אך ורק בגלל הדבר הפשוט הזה שבני אנוש נשארים בלי קניינים ולכן הם יוצאים לציד ולרצח ולכיבוש.

עד כאן מדובר על המוסר שהנולד מחויב בו או דווקא לא מחויב בו. מה עם מחוייבות חברתית ? כלומר להורים מותר להוליד ילד שמיד שהוא נולד יש לו מחוייבות חברתית ? כלומר הוא אמור להקריב את עצמו כרווק ולהיכרת מעולמו למען החברה ?

אם לעיל דיברנו על הטמטום של ההורים שמקריבים את שרידותם האישית שזה כל עמלם בעולם הזה, בשביל החברה הדמיונית שכל כולה היא אמצעי להם ולשרידותם. עכשיו אני דן על עצם המוסריות להביא אותו לעולם בכפיה עם כאלה תנאים. כלומר אין שום זכות מוסרית להורה להביא ילד לעולם בשביל להקריב אותו כרווק למען החברה הדמיונית שהוא לא צריך אותו כלל וכלל, לא ההורה צריך את החברה, ולא הילד שבמילא נכרת מעולמו.

את כל זה חושב אברהם אבי האומה באותו מעמד, (וככה חושב כל הורה ביום שהוא הולך להוליד ילד עם כל המשמעות בכך. הרי כל אדם בהווה הוא השחקן המקראי בהווה. ככה לומדים מקרא. אף יהודי לא עובד בשביל העבר רק הוא בעצמו השחקן בהווה בשביל העתיד האישית שלו. תפנימו את הדבר היסודי הזה שבלעדיה לעולם לא תבינו את המקרא ואת היהדות) מיד מתערבת התבונה של אברהם (שזה הבינה\המלאך במטפורת עקידת יצחק) ואומרת לו: תחזור להיות לקט ציד ואל תאמץ את הקניין אם זאת המחיר. האייל בתמונה כאן מסמלת את החברה של הלקטים\הציידים\נוודים תרום המצאת הקניין. המלאך מסמל את הבינה האחדותית.

ובאמת מיד אחרי סיפור העקידה המקרא מספרת את סיפור קנית הקבר לשרה, כלומר אברהם שהוא היורש של הארץ מוותר לכובשים הברבריים שפלשו לארץ ירושתו וקונה בכסף רב אפי' קבר בשביל לקבור את אשתו. כלומר לא בכדי המקרא מביא מיד את סיפור קניין הקבר בכסף = פרגמטיות העיקר לא לצרוך להקריב קרבן אדם על קניין.

מאז עד ימינו אנו צאצאי אברהם חוזרים לאותם טעויות, מקימים ישויות שכאלה ומקריבים קרבנות אדם\הפרט\הרווק\ה למען הדמיון\ע"ז.

היהדות המקורית מאז אברהם והנביאים וחז"ל ידעו טוב טוב מה מסמל סיפור עקידת יצחק כנ"ל ולכן חזרנו שוב ושוב לנוודות\גלות.

לסיום

יש שתי סוגי חברות. 1. חברה לא טבעית שמקימים ישות דמיונית ששם העיקר זה הישות וכל פרט הוא טפל לה = עבדות הפרט. 2. חברה טבעית = גזע ששם כל פרט בן חורין כי הפרט ושרידותו האישית היא העיקר והחברה רק אמצעי.

לחברה הראשונה חייבת להיות קניין\ארץ ולכן הוא כובש ארץ וחייב לשמור עליו והוא שומר עליו על ידי רווקי החברה = עקידת יצחק בלי התערבות המלאך\הבינה. לחברה השניה הטבעית, יש ארץ מקניין קביל שנעשתה על ידי חלוקה. ולכן העמים לא היו אמורים לשמור עליה הרי לכולם יש ארץ משלה. בכל זאת המציאות היית שכנען פלש לארץ לא שלו והנה אנו צריכים לכבוש אותה ולשמור עליה. וכאן נכנסת מטפורת עקידת יצחק ואומרת לאברהם\ליהודי בהווה: אתם חברה טבעית עם ברית המילה ועם חוקה אישית ולכן אתם לעומק לא צריכים ארץ וקניין.  בניגוד לחברה הלא טבעית הקניין\האדמה מחברת את פרטיה לחברה לישות לדגל. אבל בחברה טבעית פלוס ברית המילה וחוקה האישית ?! אתם יכולים להיות חברה של לקטים\ציידים\נוודים.

חג שבועות שמח

בברכה

Max maxmen

בעזרת השם אחרי החג אני אפשט את הנושא העומק הזה ביתר הרחבה. בינתיים אני מביא לכאן את תגובתי שכתבתי בתוכנית החדר של רות קלדרון

חסר לאדונים האלה ליבה חרדית\יהודית וחבל. והנה אייך היהדות בכל הדורות למדו את הסיפור.

המילה "אלוהים" כאן מדובר על הישות הדמיונית הלאומית. כלומר אברהם שהולך להקים לאום טבעי עם ברית המילה שזה אומר: הלאום שלו הוא זרעו עד עולם. הישות הדמיונית הוא כביכול האלוהים שלנו מול אלוהים אחרים שהם עמים\לאומים אחרים.

ברגיל לכל חברה עם ולאום יש לו דגל ששם כל פרט טפל לדגל.

אברהם אבינו עוזב את אימפריית נמרוד כי הוא לא סובל ישויות דמיוניות שבשבילם הפרט טפל לכלל ואפי' מוקרב כקרבן (הרווקים והרווקות שמוקרבים להגן על הדגל במקום שהוריהם יעשו זאת להגן על צאצאיהם ?! זאת ההוכחה הפשוטה של הקרבת ילדים (כל זמן שהוא רווק הוא ילד מהסיבה הפשוטה שהוא בכרת אישי, כי לא השאיר זרע) לטובת הישות הדמיונית)

שהוא עוזב את נמרוד והולך לארץ ירושתו שירש מחלוקת הארצות על ידי נח ובניו, הוא ממציא את הדגל האישי מול הדגל החברתי, שזה ברית מילה, שזה אומר: אין ישויות דמיוניות שלמענם אתה טפל ומוקרב כקרבן, לא ולא, יש רק אותך ואבר ההולדה שעם זה אתה נצחי לדורי דורות.

נשמע יפה נכון ? אבל כאן בא הניסיון המחשבתי של אברהם. שאומרת לו: אוקיי אתה פרט ומבטיח לך את נצחיותך לדורי דורות, אבל מה עם צאצאיך בהמשך ? כלומר הם כבר יהיו לאום ככל דבר והם כלאום יעשו בדיוק מה שנמרוד וכל העמים עושים ?!

כלומר תצטרכו להקריב את רווקיכם ורווקותיכם למען הלאום\הדגל\הגזע היהודי ?! אז מה הועלתה עם ברית המילה ?

על כן אומר האלוהים (שוב, האלוהים = מחשבתו הלאומית אומרת לו) לאברהם: לא ולא אתה לעולם לא מקריב רווקים להגן על המשפחות רק ההפך, ההורים הם אלה שצריכים את החברה כאמצעי להגן על צאצאיהם. לרווקים אין צורך בכלל בחברה אם הם במילא נכרתים אישית מעולמם.  (הייתי צריך להוסיף שם בתגובה: שאם הקרבן הוא דווקא הרווק אז עדיף לחזור לנוודות ולוותר על הקניין שזה מה שמסמל האיל בעקידת יצחק. כי אם הלאום\האל דורש קורבן אדם ?! אז עדיף לוותר על הארץ ולצאת לנוודות ולצייד = סיפור האיל בעקידת יצחק מסבירה את זה בטוב טעם, שבמקום קניינים\חקלאות\ארץ נעבור לצייד)

לסיום:

ההוכחה הפשוטה שזאת הפרשנות האותנטית והרלוונטית בכל ימי ההיסטוריה מאז ומעולם ?! היא העובדה שאנו כל כך הרבה שנים בגלות ולא היתפתינו להקים חברה\מדינה על גבם של רווקותינו ורווקינו.

רק במאה האחרונה לא עמדנו בזה, והנה אנו מקריבים את צאצאינו הרווקים והרווקות על מזבח הלאום וכורתים אותם מעולמם ולפעמים גם את ההורים אם הבן הוא יחיד למשפחה.

לסיום יש לי מילה לירון.

מה היה ומי ומתי ואייך וכו' זה ספקולציה גרידה. הרי לעולם היא אפשר לדעת את העבר. וכל מה שתגיד לא עומד בעיקרון ההפרכה.

ולכן אף תלמיד חכם לעולם לא חשב לרגע לקבוע מה ואייך ומתי ומי. אלא מהי אם כך פרשנות ? התשובה היא שפרשנות היא תובנות החכם שהוא רוצה להעביר לדורות.

הפרשנות החרדית\היהודית הגלותית שנתתי לעיל. מביא והביא את עם ישראל לעולם לא לאחוז בחרב, וק"ו לא על גבי הרווקים והרווקות שהם כל עמלינו ונצחיותינו.

הפרשנות בכאילו מחקר שחכמי חלם מתקופת ההשכלה נתנו ?! הביא מה ? נכון נכון, אתה יודע מה, הלאומניות !!! כן כן את הקרבת הילדים כקרבן על מזבח הלאומניות.

אז הנה לך האלוהים שלך שזה הדגל כמובן, שבשבילו אתה מקריב את צאצאיך הרווקים והרווקות.

לא רק זה, לפיד למשל אמר שהוא יגזול את צאצאי החרדים מהחצר האחורי של הבית שלהם. כלומר לא רק אתה מקריב את צאצאיך הרווקים לאלוהים שלך, אתה גם גוזל ילדים של השכנים שלך בשביל להקריב אותם לאלוהים שלך.

ויש לי גם מילה לביבי.

ילד נער מבחינת אחריות אישית, מוגדר ככזה ביהדות עד גיל עשרים\עשרים וחמש\שלושים (תלוי במחלוקת חכמים).

אבל מבחינת הקרבת קרבן, ילד מוגדר כל זמן שהוא רווק. ולכן להוריד את הגיל של יצחק, לא עוזרת לך כלום. מה עוד שעקדה נקראת עקדת יצחק ולמה ? כי זה היית הניסיון שלו בעיקר. כי הרבה יותר קשה להקריב את עצמך מלהקריב את צאצאיך. הראיה היא שכל הלאומניים מקריבים את צאצאיהם הרווקים ללאום בלי הרבה שאלות.

בברכה

Max maxmen

אני נזכר שבעוד מקום (ב"הכלכלה האמיתית" של ערן היקר כאן (בעולמה של שקד רק מנהל גרוע יסכים לעבוד ב-2.5 מיליון ש”ח בשנה) הזכרתי את הדיון בתכנית החדר של רות קלדרון והנה דברי משם

אני אתן לך דוגמא.

1, אני בהגות שלי מתמודד מול הפרדוקס של הימין הישראלי שמצד אחד הוא לאומני על גבי הרווקים והרווקות שנכרתים מעולמם העיקר ללאום הדמיוני יש ארץ. מצד שני הוא אימץ את דת הקפיטליזם ששוללת ממנו את ארץ ירושתו.
אני תוקף את השימוש ברווקים והרווקות למען הלאום הדמיוני ומביא את סיפור עקדת יצחק בכדי להוכיח שהאל\הדגל הלאומי לא דורש קרבן אדם. כי אם הלאום\האל דורש קורבן אדם ?! אז עדיף לוותר על הארץ ולצאת לנוודות ולצייד = סיפור האיל בעקידה יצחק מסבירה את זה בטוב טעם, שבמקום קניינים\חקלאות\ארץ נעבור לצייד.

2, בהגות שלי אני תוקף את הדתיים ואפי’ את החרדים שסמוכים על אלוהים שהוא ישגיח עליהם מתאונות דרכים.
כלומר טענתי היא, שאם הנוחיות של מכונית פרטית דורשת קרבן תמידי של מיליון ושלוש מאות אלף הרוגים של אנשים נשים וטף בכל שנה ומעל שלושים מיליון פצועים של אנשים נשים וטף בכל שנה. אז כל אחד שהוא מכניס את הילדים שלו למכונית בעצם מעלה אותם קרבן למען הנוחיות.
כלומר זה הקרבן שבני אנוש צריכים לשלם על הנוחיות והנה כל אחד מוכן או להקריב או להרוג.
והאלוהים לא יכול להתערב לטובת מישהו הרי זאת התנאי ההכרחי לשימוש במכוניות פרטיות.

אוקיי, יש לי לעיל שתי דיאלוגים שונים לשתי סוגי נושאים.

עכשיו, מיהו המסבירן הלאומי הגדול שלנו ? נכון מאוד, ביבי נתניהו !!
והנה, ביבי נתניהו מנהל עמי דיאלוג דרך תכנית החדר של רות קלדרון.
בתכנית שלה ביום הזיכרון האחרון ביבי מסביר בטוב טעם למה לדעתו הרווקים והרווקות הם לא ילדים ואם הם לא ילדים אז הם יודעים מה הם עושים ולכן זה לגיטימי לגמרי להשתמש עם הרווקים והרווקות בשביל להגן על הלאום הדמיוני.
מה עוד טוען שם ביבי: ההורים לא מכניסים את הילדים שלהם למכונית למען הנוחיות ?! הרי יש יותר הרוגים מתאונות דרכים – הוא טוען בקול גדול.

כלומר ביבי לוקח שתי דיאלוגים שונים שלי ומתרץ אחד על השני.

מיותר לומר שזאת דמגוגיה זולה. הרי אני תוקף את שתיהם, אז אתה בא להמתיק את הגלולה המרה עם מלח ?!
אני עונה לו שם שמבחינת קרבן לאומי, רווק = ילד. כי כל זמן שהוא רווק, הוא לא צריך חברה וקניין הרי חברה וקניין צריכים בשביל גרעין החברה שזה המשפחה (מילטון פרידמן). אתה לא גורם לרווק כרת אישי מעולמו בשביל משהו דמיוני שאתה קורה לו לאום. אתה מגן על צאצאיך ולא ההפך שצאצאיך מגנים עליך במיוחד שהם עוד רווקים שהם נכרתים מעולמם האישי = כרת אישית.

אז מה היא תשובת ביבי ? “היי היי ההורים במילא מקריבים את הילדים שלהם למען הנוחיות שהיא המכונית” ואם הם עושים את זה אז למה שלא יעשו זאת ללאום ?

נווו באמת, זה התשובה שלך – ביבי היקר ?
אפי’ אם אני אזרום עם ביבי עם הדמגוגיה הזולה הזו. בכל זאת יש הבדל גדול בין שהורה עושה את זה לעצמו ולצאצאיו (אין להורים שום זכות כהורים לעשות זאת, אבל מי מונע מהם ?) לבין שמישהו בא לקחת מההורה את ילדיו להקריב אותם בשבילו או בשביל הגז הטבעי של משפחת תשובה. כלומר לכל משפחה פרטית בארץ הזאת, אין צורך באופן פרטי בהגנה, הרי במילא אין להם אפי’ זכות לאגור מים על פי החוק.
למי יש צורך בהגנה ? למי שיש קניינים, אז מה פתאום שתיקח רווקים ורווקות שאין להם בכלל קניינים (ולפעמים אפי’ להוריהם אין קניינים כי הם גרים בשכירות) בשביל להגן על הקניינים של הזולת ועוד בחינם ?

<span dir=rtl>26תגובות ל‘עקדת יצחק – הליבה החרדית’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s