גיוס = מעביר את בנו למולך

גיוס = מעביר את בנו למולך

בעקבות הבלגן הגדול בציבוריות החרדית על נושא גזירת הגיוס בשבוע האחרון. ראיתי שיש בילבול גדול אצל המתדיינים על מהות בעיית הגיוס מבחינת ההשקפה היהודית זה אלפי דור. הרבה שמעתי וראיתי ברשת כאילו יש איזה היתר להורים לשלוח בחור עובד להתגייס. גם שמעתי שעסקנים ופוליטיקאים גם חושבים כך, או מצד סתם כי זה מותר – הם חושבים לעצמם, או מצד להציל את הלומדים כלומר הציבור החרדי זה מין ישות דמיונית ולכן הישות הזה צריך לתת את חלקו למולך בכדי להציל את הלומדים . כלומר לא נורא הם חושבים שבחור שעובד יתגייס לצבא העיקר להציל את הלומדים.

בקיצור ראיתי צורך להסביר דבר ראשון מהי הבעיה ביסוד הגיוס ככה שלא נהיה יותר מבולבלים ובורים ועמי ארצות.

בקצרה ובפשטות וחד וברור. גיוס לצבא אפי' שהצבא יהיה חרדית לגמרי, הורים השולחים את בנם לצבא כזה, עוברים על העוון החמור ביותר שנקרא "מעביר את בנו למולך" שההורים וכל המשפחה חייבים על כך כרת ומיתה.

עכשיו נרחיב בדבר ונלך צעד אחרי צעד עד שתהיה ברור לכל אחד.

כל בר בי רב דחד יומא יודע את ההבדל בין "הלכה" ל"השקפה". ונחזור על כך לטובת המתחילים.

ההלכה: הלכה זה טקסט טכני ביותר שאומר לך מה ואייך ומי ומתי בלי הסבר למה. כלומר זאת מיועדת לאדם שעוד לא הספיק ללמוד הכל לעומק ובינתיים הוא צריך לדעת אייך להתנהג, ולכן בשבילו נכתבה ספרות ההלכה. למעשה אפשר לומר שזה רלוונטי לכל אדם בכל חייו כי לעולם לא יכול האדם לרדת לעומק כל ההלכות.

השקפה: השקפה כשמו כן הוא לראות מלמעלה את כל התמונה ומכאן יבין את טעמי המצוות וההלכות.

והיות שההלכה היא דבר טכני, וההשקפה היא במקור יוצרת את ההלכות. ולכן ההשקפה היא מעליה תמיד. יותר מיזה בהלכה עצמה נפסק שאין הפוסק יכול לפסוק אך ורק מתוך הבנת דבר מתוך דבר כלומר השקפה. כל אדם בעצם מחויב לשלש את לימודיו בכל יום ושליש לימודיו אמורים להיות  בהבנת דבר מתוך דבר כלומר השקפה.

תשימו לב בכל ימי ההיסטוריה, לאו דווקא הפוסקים היו מנהיגי הדור מאותו סיבה שמנהיג בדרך כלל עיסוקיו הם בהשקפה יותר מהטכני של ההלכות. אגם שאין פוסק בלי השקפה כנ"ל בכל זאת הוא עוסק יותר בטכני מי בהנהגת הציבור ובהנגת הציבור בכל זמן נתון אנו צריכים דווקא את בעלי ההשקפה.

למה אני מספר לכם את כל זה ? ובכן אני רוצה שתצאו מכאן עם השקפה ברורה וחדה ככה תבינו את הנושא לעומק. כלומר הייתי יכול לכתוב הלכה ויקוב הדין את ההר, אבל תצאו בלי כלום. ולכן אני דווקא בוחר להתמקד בהשקפה שזה מה שרלוונטי לנו. הרי כל ההלכות כנ"ל יוצאות מההשקפה. מה עוד כנ"ל תצאו עם משהו ביד.

ובכן נתחיל ותחזיקו לי אצבעות.

במעמד הר סיני התקבצנו לכרות ברית. שזה אומר בניגוד לכל אומה ששם המלך או הרוב (שזה אותו דבר הרי כל מלך נצרך לרוב אחרת לא היה מלך) כופה עליך את חוקיו, אנו האומה היחידה בעולם שחברתית כרתנו ברית בינינו לעצמינו וקיבלנו על עצמינו את חוקותינו. בניגוד באומות ששם כמו שהוא כופה על כולם את חוקיו בכפיה ככה הוא כופה את חוקיו לכל הנולדים בכל רגע ?! לנו יש לכאורה בעיה והיא אייך אפשר לכרות ברית ביחד אם כל רגע נולדים ילדים שלא היו בברית אז מה מחייב אותם ? התשובה על כך היא חג מתן תורה בכל שנה ושנה שזה אומר שבכל דור ודור ושנה ושנה אנו כורתים את הברית מחדש. אין לנו מלך וכפיה ולכן באמת בכל דור ודור יש כאלה שעוזבים. כלומר את התורה והחוקה שלנו אנו אמורים לקבל על עצמינו מרצון חופשי בלי משטר ובלי מלך וכפיה.

על כל פנים מספרים לנו חז"ל שבאותו מעמד הר סיני, האומות האזינו לנאמר שם וככה מתארים חז"לינו מה היה שם.

בשעה שנתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל ואמר (שמות כ) אנכי ה’ אלהיך אמרו מלכי האומות: זה כמוני אומר, אי זה מלך רוצה שיהא אחר מכחיש ?! וכן הקדוש ברוך הוא בשעה שאמר לא יהיה לך אמרו: אי זה מלך רוצה שיהיה לו שותף ?! וכן הקדוש ברוך הוא בשעה שאמר לא תשא אמרו: אי זה מלך רוצה שיהיו נשבעים בו ומשקרים ?! וכן הקדוש ברוך הוא בשעה שאמר זכור את יום השבת אמרו: אי זה מלך רוצה שלא יהיו הבריות מכבדים את יום השביעי ?! (לכו לספר את זה לקפיטליסטים max) אבל בשעה שאמר “כבד” אמרו: בנימוסות שלנו כל מי שמכתיב את עצמו סיגרון למלך (כלומר מקבל על עצמו את דגל המדינה\המשטר\המלך max) הוא כופר באבותיו וזה מכריז ואומר כבד את אביך ואת אמך (?!) עמדו מכסאותם והודו לו (!!!).

אני אהיה לכם לחברותא לכמה דקות ואני אסביר לכם את החז”ל הזה לעומק מבחינת ההשקפה\הראיה מלמעלה.

ההבדל העיקרית ביותר בין היהדות לאומות היא מהי בכלל המושג "חברה". בניגוד ליהדות באומות חברה זאת ישות דמיונית שכל פרטיה טפלים לה. ביהדות כל ישות דמיונית שכזה היא עבודה זרה של תורה. מבחינת היהדות המושג חברה זה אך ורק אמצעי לפרט ולא ההפך רח"ל. מההשקפה הזו יוצאת ההלכה הידועה שעיר לא מוסרת אחד מבניה לאויב בכדי להציל את העיר. כלומר מבחינת השקפת האומות העיר הדמיונית אמורה להינצל ולכן נסגיר אחד מבניה להציל את כל העיר. מה שאין כן ביהדות ההלכה היוצאת מההשקפה הנ"ל היא שאתה לא מסגיר אחד כקרבן לעיר הדמיונית כי יש רק אחדים ולמה שהוא ימות ליחידים כמותו ?

ובכן חז”ל באים בעצם להסביר לנו מהי עומק מעמד הר סיני, ואומרים שלא נטעה לחשוב שמשה בא להקים ישות חברתית חדשה כמו של האומות ששם כולם שייכים למלך במילא אין כיבוד אב ואם כי ההורים מולידים למלך ולא לעצמן, (אגב המקרא עושה את אותו תרגיל עם סיפור ברית המילה שציפורה עשתה לבנה בכדי להציל את משה, כלומר המקרא מזהירה את משה – ואת כל לומד בכל ההיסטוריה בהמשך הדורות, שאפי’ שאתה הולך להקים ישות חברתית כאמצעי לפרט, הפרט הוא העיקר = ברית מילה, בלעדיה ?! אין לך רשות להקים ישות שכזה כי זה לעומק ע”ז של תורה) משה רבינו והיהדות זה משהו אחר לגמרי, הוא מקדש את הפרט ורואה את הישות החברתית רק כאמצעי, והראיה היא כמובן כבד את אביך ואת אימך, בניגוד באומות המשטר\הישות חייבת לשלול ממך את ההורות הרי כל נתיניה שייכים למשטר (הרי גיוס הרווקים והרווקות למען המולך הוא הראיה הפשוטה לכך כי בחשיבה היהודית רק מי שיש לו ילדים יוצא להילחם למען צאצאיו שהם שלו, מה שאין כן במולך\באומות הילדים לא שלו רק של המלך ולכן לא פלא שדווקא מגייסים רווקים ורווקות . ומיהו ההורה העליון במודרנה ?  לדברי גיל סיגל, פרופ’ למשפטים בקרייה האקדמית אונו וחבר המועצה הלאומית לביואתיקה, “להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם” הם קיבלו מהמדינה את הזכות למלא חובות כלפיו בשל החיבור הביולוגי.) ולכן אין מקום לכבד את אביך ואת אמיך. משה רבינו שם את זה כעיקר העיקרים לפני הישות כמו שברית מילה לפני החברה ככה המשפחה האישית שלך עיקר והחברה טפל.

בוא נראה מה אומרים פלוסופי האומות המודרניים לגבי חברה, ותבינו כמה נכון החז”ל הזה היום בדיוק כמו בזמנם.

אייך רואה הובס את החברה ?

תשימו לב לתמונה של הפוסט (מאחורי הטקסט שלי) שלקוח מהובס, יש שם דמות של מלך שזה הריבון, תשימו לב שהדמות מצוייר על ידי הרבה דמויות של פרטים (בני אדם) שיחד מרכיבים את הדמות. תשימו לב שכל הדמויות פונים לפרצוף של הדמות הגדול ואחרים אפי' משתחווים כלפי הפרצוף.

מה הוא מחזיק ביד ימין ? אייך לא ?! "חרב" !! כלומר עיקר הקיבוץ של הפרטים כחברה היא על ידי חרב\כוח הכפיה, ואת זה נעשתה על גבי הרווקים והרווקות כמובן שנכרתים מעולמם האישית למען המפלצת הדמיונית. בצד שמאל הוא מחזיק "שרביט" שזה אמור לייצג את החוקה ומערכת רובוטיות. כלומר שליטתו היא בשתיים, אחד החרב = כפיה ואחד מתמטיקה לוגיקה = דין וצדק על דרך יקוב הדין את ההר וכמובן מסורת = דוגמטיות וחוקי משחק כמו אליל הכסף והקניין הדוגמטי. כלומר שתיהם כפייתיים שתיהם דטרמיניסטיים וכולנו רובוטים למפלצת הזו.

שאנו מעמידים כזו מפלצת שמצד אחד החרב מדבר ומצד שני הדוגמטיות מדברת, אתה באמת אמור להשתחווה למפלצת הזה ובלעדיו אין לך אפי' זכות מוקנה לנשום כפי טענת השופט ברק. וכנ"ל הילדים לא שלך כי הם שייכים למפלצת הדמיונית. (ראו מנשקי המזוזות מנשקי האקדחים – עומק מצוות קביעת מזוזה לכבוד חג החירות)

(מי שרוצה להעמיק בתמונה של הפוסט הנ"ל = המפלצת הריבוני ?! מוזמן לשמוע את ההרצאה הנפלא של פרופ' דוד הד כאן  ליברלים אחרים | הובס: הוויתור על החירות כבסיס לסדר הפוליטי | פרופ' דוד הד )

ובכן שפינוזה למשל חשב לומר שליהודי יש “מדינה ניידת” (בניסיון להסביר את קיומם הנצחית אפי' שאין להם משטר ומדינה), אבל מעצם המשפט הזה אנו רואים שהוא גם לא ירד להבין את עומקם של דברים ואת החז”ל לעיל.

והנה דברי הגל

כדי לא לאפשר להם (למשפחה\ליחיד\לאינדיווידואל) להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות.” (הגל)

ובכן, הגל והמודרנה שכבר ב”ה הצליחה להבין שהבסיס החברתי הראשונית היא המשפחה האישית, מבינה את הסתירה בין הישות הדמיונית = חברה, לבין הגרעין הבסיסי שנקרא משפחה, ולכן הגל בלי בושה חושב שצריך לעשות להם את המוות, כלומר חייבים להתמיד בתלות הפרטים באדון\בישות, אחרת, אין ישות.

הנאו ליברלים (שזה ההשקפה הפוסט מודרנית המקובלת היום) כבר יותר מתקרבים להבנת העניין והנה מה שמילטון פרידמן טוען בספרו ואומר: “בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד” (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן).

מה שבעצם אף הגות של האומות עוד לא הגיעו, הוא כמובן להבין לעומק מה החז”ל לעיל אומרים לנו. הם אומרים לעומק שאין במציאות ישות דמיונית שנקראת חברה, יש אך ורק הפרט (ולחלק הזה הנאו ליברל כבר הגיע) ושרידותו האישית התמידית לנצח (ואת החלק הזה שום אקדמאי לא הבין ולא מבין, אפי’ היהודים שביניהם כמו שפינוזה לעיל), כלומר אין טעם בפרט הזמני שמת אחרי שבעים שנה, על דרך כל העומד למות כמת דמי, יש טעם ומשמעות חיים עמוקה, בשרידות אישית נצחיים + התפתחות התבונה האישית, ולכן יש טעם בכיבוד הורים, יש טעם שההורים לא רוצים לעמול לריק ולהוליד ילד, יש את הפרט שרצונו להיות נצחי ולכן הוא יוצר חיים בשבילו אישית, התורה והמוסר והערכים הם רק אמצעי לכך (וחיי בהם ולא ימות למענם ח"ו), והיות שחברה מאז המצאתה (נמרוד ודור הפלגה) חייבת להכחיש את הדבר הבסיסי הזה בכדי להתקיים, ולכן היהודי לעולם לא יכול להיות חלק בישות שכזה ולכן היהודי לעולם לא יכול להיקרא חברה. יש כאן אדם הפרט שרוצה להיות אדם הראשון התנכי העכשווי שרוצה לשרוד אישית לנצח + התפתחות התובנה והמוסר והערכים, זה משמעות חיו של היהודי הנצחי.

חז”ל הנ”ל טוענים שהאומות של פעם הודו (= “עמדו מכסאותם והודו לו”) כלומר הבינו לעומק את השקפת משה רבינו ואת היהדות, כמה מצער היא שאין אף אחד מהאקדמיה המודרניים שהתחיל להבין את הדבר הזה. בעקיפין אולי כן כלומר יודעים לומר “פרט” שם וכאן אבל חסר להם את התמונה השלימה.

הנה ראיתי את פרופ’ בוזגלו היקר אומר משהו עמוק (כלומר הבין קצת לעומק חלק מהעניין) אומר כך: “אידאולוגיות המתחדשות, תמיד לא אהבו את המושג המשפחה. מאפלטון ועד הקיבוץ ועד הציונות, לא אהבו את מושג המשפחה, הם רצו להפריד את קשר הדם בין ההורים והילדים, ואז נוצרה איזה טרגדיה שנהיינו יתומים.” (הוא כמובן מדבר על עדות המזרח בלאומניות המתחדשת)

בעל העיקרים תוקף את אפלטון שלא ראה בעיה עם גלוי עריות כי כולם במילא מולידים למלך אז מה לי אייך אתה מוליד, על ידי חוקי המשפחה התבוניים או על ידי גילוי העריות ?! כלומר כל מצוות התורה מבוטלות לעומק אם וכאשר הישות עיקר והפרט טפל. יותר נכון לומר שרק בהשקפה היהודית אייך הם רואים את המושג חברה אנו מבינים למה גלוי עריות אסורה.

השוטים למשל שרואים את החרדיות כישות (הרי רוצים מכסות של מתגייסים מהישות החרדית), צריכים לשאול את עצמן למה החרדים שומרים על חוקי המשפחה, הרי עדיף לבטל אותם ככה יתרבו יותר. הרי ההיגיון של אפלטון בהשקפה של האומות היא הגיון צודק לגמרי. ואם החרדיות היא ישות, אז למה באמת ?

והיות – שוטי עולם – החרדים כן שומרים על חוקי המשפחה מכל וכל, אז מכאן אתם אמורים להבין שאין ישות חרדית ולכן אי אפשר לשלם מכסות. למה ישות חסידיות גור או ישות הליטאים שומרים על חוקי המשפחה  ? הרי עדיף על פי הגיון של האומות ובראשם אפלטון לבטל את חוקי המשפחה ככה הישות תתרבה יותר. אל כורחינו תבינו מכאן שאין דבר כזה ביהדות ישויות דמיוניות. יש אך ורק פרטים שקיימים לנצח על ידי צאצאיהם לנצח.

נחזור לחז"ל הנ"ל ונרד לעמקים יותר עמוקים. אייך הקב"ה אומר כבד את אביך אם בלי חוקי המשפחה אין אבא ? הרי לעולם בלי חוקי המשפחה הבן לא מכיר את אביו ולכן מה הטעם לצוות על משהו שהוא לא מכיר בכלל ? כלומר לא היו אמורים להיות בכלל אבות רק אימהות. כלומר האומות עמדו מכסאותם והודו לו לא רק על עצם הכיבוד הורים מול הדגל\המלך, רק על עצם חוקי המשפחה שהקב"ה דורש, בניגוד לאומות שהם בכלל לא דורשים את זה כנ"ל (לא צריך להזכיר לנו שזאת הסיבה שהאומות המודרניות לא רואים שום בעיה בביטול חוקי המשפחה מאותו סיבה שבמילא כולם מולידים למולך ולכן מה לי אייך ומי ומתי ?). כלומר עצם שהקב"ה דורש את חוקי המשפחה, הוא מראש לא רוצה שיולידו אפי' לקב"ה, הרי אם ההולדה היא בשביל הקב"ה ?! אז מה לו חוקי המשפחה הרי אז כל מין האנושי זאת ישות שאמורה להתקיים ולא הפרט בעצמו, אז עדיף בלי חוקי המשפחה כנ"ל אפלטון וכל הישויות הדמיוניות.

ולכן האומות של אז היו מספיק תבוניים וחכמים להבין ולהתפעל מהקב"ה שהוא מקים חברה לא לעצמו כמו כל מלך רק חברה כאמצעי לפרט אישית. ותבינו לעומק את הדבר הגדול והענק הזה. ואם אתם לא עומדים עכשיו מהכיסא ומודים לקב"ה ?! כנראה לא הבנתם כלום !! אני מתרגש כל פעם מחדש שאני נזכר בזה או כותב על כך וקם מהכיסא וזועק אשרינו מה טוב חלקינו.

בכל אופן מכאן האקסיומה החזלית: חייב כל אדם\פרט לומר בשבילי נבראה העולם והבינו את עומקם של דברים.

נסכם בקצרה מה היה לנו עד כאן

היהדות רואה רק פרטים, הקב"ה רוצה כנ"ל רק פרטים ואת טובתם האישית. הישות הראשונה הדמיונית היית ישות מין האנושי בכללותו שנקראה בזמנו "אנוש" שהמציא אנוש בן שת. וכנ"ל אם יש ישות שכל הפרטים טפלים לה, אז בוטל חוקי המשפחה של אדם וחוה. בהמשך נמרוד הקים את החברה הדמיונית ששוב שם כל פרט טפל לחברה. ואז אברהם על פי נבואה עושה את ברית המילה שזה הדגל האישי של הפרט מול כל דגל חברתי דמיוני (ראו ברית מילה בשביל מה?). מאז נמרוד עד ימינו היהדות מול האומות באותו השקפה נוגדת. ולכן כל חוקיהם מול התורה שלנו נוגדים כמעט בכל דבר.

הבנו גם מה הקשר בין מולך האומות לבין ביטול חוקי המשפחה. ולמה דווקא ביהדות חוקי המשפחה קריטיים לכל פרט.

הבנו גם שבאומות החברה אמורה להתקיים כביכול לנצח מול הפרט שקיים רק שבעים שנה ולכן החברה קודמת לפרט. מה שאין כן ביהדות החברה היא רק אמצעי לפרט והפרט דווקא הוא נצחי על ידי צאצאיו במילא מכאן סגולתו של היהדות כולה שהיא נצחית יותר מכל חברה אחרת בהיסטוריה. כלומר הפרט הוא זה שנצחי ולכן האמצעי שנקרא חברה שורדת עמו לנצח.

מכאן נעבור לחטא "מעביר את בנו למולך"

(ראה לשון שלימדתיך התורה מולך כל שתמליכהו עליך – תלמוד ירושלמי)

לאומות בגלל השיטה וההשקפה הנ"ל הם תמיד בקונפליקט נצחי מול הפרט ושרידותו האישית. ולכן תמיד הם היו צריכים להילחם נגד חוקי המשפחה כי בחוקי המשפחה בטבעיות ההורה מרגיש שהילד שלו והילד מרגיש דבר ראשון נאמנות להוריו ולמשפחתו. ואז יש בעיה למולך לשלוט. כאן כל דור ודור האומות המציאו דרכים אייך להפריד את הבן מהוריו וההפך את הוריו מהבן. אחד מהטריקים הזוועתיים היית להקריב בן אחד למולך באמונה מטומטמת שהוא מגן על שאר בני המשפחה. כלומר האומות עשו זאת שכל המשפחות יאמינו במולך שהוא המגן עליהם והם תלויים בו. כמו שהבאתי לעיל את דברי הגל שזה כבר החשיבה של ימינו שממשיכה להפחיד את הפרטים בכדי שהם ירגישו תלויים במולך תמיד. הנה שוב דבריו המבהילים: “כדי לא לאפשר להם (למשפחה\ליחיד\לאינדיווידואל) להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות.” (הגל)

אני רוצה שנעמיק להבין שלא משנה המחלוקת המפרשים מה היה המעביר את בנו למולך ההיסטורי. הנקודה ההשקפתית חשובה כאן ולא ההלכה. כלומר יכול לבוא חמור נושא ספרים ולטעון שמעביר את בנו למולך זה רק בתנאים האלה והאלה. ולכן אני מדגיש כאן את ההשקפה שבלעדיה אין הלכה כנ"ל. וההשקפה שממנו יצא ההלכה של מעביר את בנו למולך, היא אותו השקפה שאני נותן לכם כאן.

בואו נראה מה המקרא אומרת מה יהיה משפט המולך מול משפט האלוהים. (שמואל א פרק ח) (יא) וַיֹּ֕אמֶר זֶ֗ה יִֽהְיֶה֙ מִשְׁפַּ֣ט הַמֶּ֔לֶךְ אֲשֶׁ֥ר יִמְלֹ֖ךְ עֲלֵיכֶ֑ם אֶת־בְּנֵיכֶ֣ם יִקָּ֗ח וְשָׂ֥ם לוֹ֙ בְּמֶרְכַּבְתּ֣וֹ וּבְפָרָשָׁ֔יו וְרָצ֖וּ לִפְנֵ֥י מֶרְכַּבְתּֽוֹ:(יב) וְלָשׂ֣וּם ל֔וֹ שָׂרֵ֥י אֲלָפִ֖ים וְשָׂרֵ֣י חֲמִשִּׁ֑ים וְלַחֲרֹ֤שׁ חֲרִישׁוֹ֙ וְלִקְצֹ֣ר קְצִיר֔וֹ וְלַעֲשׂ֥וֹת כְּלֵֽי־מִלְחַמְתּ֖וֹ וּכְלֵ֥י רִכְבּֽוֹ:(יג) וְאֶת־בְּנוֹתֵיכֶ֖ם יִקָּ֑ח לְרַקָּח֥וֹת וּלְטַבָּח֖וֹת וּלְאֹפֽוֹת:(יד) וְאֶת־שְׂ֠דֽוֹתֵיכֶם וְאֶת־כַּרְמֵיכֶ֧ם וְזֵיתֵיכֶ֛ם הַטּוֹבִ֖ים יִקָּ֑ח וְנָתַ֖ן לַעֲבָדָֽיו:(טו) וְזַרְעֵיכֶ֥ם וְכַרְמֵיכֶ֖ם יַעְשֹׂ֑ר וְנָתַ֥ן לְסָרִיסָ֖יו וְלַעֲבָדָֽיו:(טז) וְאֶת־עַבְדֵיכֶם֩ וְֽאֶת־שִׁפְח֨וֹתֵיכֶ֜ם וְאֶת־בַּחוּרֵיכֶ֧ם הַטּוֹבִ֛ים וְאֶת־חֲמוֹרֵיכֶ֖ם יִקָּ֑ח וְעָשָׂ֖ה לִמְלַאכְתּֽוֹ:(יז) צֹאנְכֶ֖ם יַעְשֹׂ֑ר וְאַתֶּ֖ם תִּֽהְיוּ־ל֥וֹ לַעֲבָדִֽים:(יח) וּזְעַקְתֶּם֙ בַּיּ֣וֹם הַה֔וּא מִלִּפְנֵ֣י מַלְכְּכֶ֔ם אֲשֶׁ֥ר בְּחַרְתֶּ֖ם לָכֶ֑ם וְלֹֽא־יַעֲנֶ֧ה יְקֹוָ֛ק אֶתְכֶ֖ם בַּיּ֥וֹם הַהֽוּא:

אנו רואים שהשקפתית אם בני ישראל רוצים מולך במקום את הקב"ה ותורתו רח"ל, אז זה משפט המולך שהילדים לא שלכם רק של המולך. (מכאן אגב יוצאת ההלכה שעבד פטור מקריאת שמע שנאמר: "שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד" והעבד בחר לעצמו אדון אחר (ירושלמי ברכות פ"ג הלכה ג'))

המעביר את בנו למולך חייב מיתה, בגלל זה שהוא מוסר את בנו למוות כי עברת הבן למולך פירושו שהוא לא אדון לעצמו רק עבד של המלך שיכול לשלוח אותו למות בכל רגע. (למה אגב יוצא ההלכה שמי שמעביר את כל בניו הוא לא חייב מיתה ? כי לעומק ההורים בעצמם נכרתים כי לא נשאר להם צאצאים במילא אז למה להורג אותם שהם ממיתים את עצמם לבד ?!)

הנה הסבר איסור מעביר זרעו למולך כפשוטו כפי שאני מפרש את זה כל הזמן.

פסוק כא ומזרעך בהוה דבר הכתוב שכן דרכן של עובדי מולך שאינן ממיתין כל זרעם אלא מקצתם ומקצת זרעם מקיימים כמו שעושין הגוים שמקצת זרעם עושין גלחים וכומרים לע"ז לאבד את שמם שלא יהא להם זכר ומקצתן מלמדין אומנות ומשיאין להם נשים ולכך אמר מזרעך וכל זרעו אסור ומיהו רבותינו אמרו בסנהדרין בפ' ד' מיתות העביר כל זרעו למולך פטור משום דכתיב מזרעך. (בכור שור) 

(תשימו לב אגב שהבכור שור חולק על חז"ל  כאן ואומר שאפי' כל זרעו. אבל לעיל הסברתי למה חז"ל הגיונית דרשו מה שדרשו)

בכל אופן הבכור שור מציין כאן עובדה בהווה בזמנו שהדתות הקדישו פרטים למען הדת ככומרים וגלחים שזה אומר הם לא מולידים ילדים בעצמן כי הם קודש לדת רח"ל. וזה ע"ז של תורה כנ"ל כלומר הופכים את הדת שהיא כנ"ל אמצעי לפרט לעיקר ואת הפרט לטפל כי הנה הכומר והגלח נכרתים אישית מעולמם למען הדת\הישות הדמיונית.

מכאן תבינו למה ביהדות אין דבר מבהיל שכזה, אפי' הכהן הגדול היה חייב להיות נשוי. כי כנ"ל אין מצב שפרט אחד מוקרב כקרבן לכלל הדמיוני.

עכשיו נעבור לנושא הגיוס

אם והיה שהיהודים השומרי תורה ומצוות צריכים להקים צבא להגן על עצמם. אז מי ההולך למלחמה ? אז אם נהיה כמו האומות ונקים ישות דמיונית לאומית חברתית ?! אז בוודאי נתנהג כמו האומות ונשלח את הרווקים והרווקות ואז זאת תהיה מעביר למולך הקלסי שזה אומר הישות החברתית קודמת לפרט הרווק שנכרת מעולמו. אבל אם נתנהג על פי השקפת התורה, אז לעולם רווק ורווקה לא נשלחים למלחמה, רק ההפך ההורים הם אלה שיוצאים להגן על משפחתם האישית שזה רווקיהם ורווקותיהם.

כל זה בתנאי שזה בכלל אפשרי שיהודי יקים בכלל חברה כאמצעי בזמן שצריך צבא ואחיזת חרב. כלומר היהדות מאז מרד בר כוכבא לא אוחזים בחרב עד ביאת גואל ועד בכלל. כלומר מבחינת ההשקפה היהודית אין היהודי אוחז בחרב בשביל קניין אפי' לא בשביל ארץ ישראל. הוא פשוט נודד ונודד עד ביאת גואל במהרה בימינו אמן ואמן.

לסיכום

לא משנה איזה צבא מדובר, אפי' שנקים צבא חרדית לכל דבר, לעולם מי שמתגייס לצבא כזה, הוא מעביר את בנו למולך ולכן הוא חייב מיתה ונכרת מעולמו.

ק"ו בן בנו של ק"ו אם מדובר על מולך אמיתי שהמולך עצמו טוען שהוא ההורה העליון (“להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם” הם קיבלו מהמדינה את הזכות למלא חובות כלפיו בשל החיבור הביולוגי) ואין לך זכות מוקנה לנשום בלעדיו כפי שטוען השופט ברק.

ק"ו שאי אפשר לראות את החרדים כישות דמיונית ואז לדרוש מכסות כאילו אחד מציל את השני. כנ"ל אין העיר ניצלת על ידי אחד מבניה. זאת ההשקפה היהודית לדורותיה והשקפת הקב"ה בעצמו כנ"ל מהחז"ל העמוק הנ"ל. לא החרדיות בכללותו יכולה לשלוח פרט בכדי להציל את הכלל, ולא כל קהילה בעצמה וכל משפחה בעצמה לא יכולה לעשות דבר כזה. מכאן אגב נבין ששום ראש ישיבה לא יכול לזרוק בחור ישיבה אחד בכדי להציל את כל הישיבה. וככה לגבי קבלת בחורים לישיבה או בנות לסמינר, אין שום הצדקה לעשות סלקציה מאותו השקפה יהודית. אותו דבר קהילה לא יכולה לזרוק מישהו מהקהילה בכדי להציל את הכלל הדמיוני וככה משפחה לא יכולה לזרוק בן\בת מהמשפחה בכדי להציל את המשפחה עצמה. והבינו את עומקם של דברים.

להשלמת הנושא אני מאוד ממליץ על כמה מאמרים שלי בנושא

לעולם לא אוחזים בחרב !

גם להם מגיע ילד

כשישים רווקים\ילדים כמגן אנושי על ההורים ועל החברה הדמיונית = לאומניות

ארץ ישראל – צדק ומשפט ודיני ממון וקניין ביהדות

ובביזה ?! לא שלחו את ידם !!

אפלטון וגלוי העריות

האם יש חרדי קיצוני פחות וקיצוני יותר ?

אם גאה להומו חרדי מסכימה עם אטי שמידוב

עקידת יצחק הליבה החרדית

אלימות חרדית – אמא'לה

<span dir=rtl>30תגובות ל‘גיוס = מעביר את בנו למולך’</span>

 1. אדון מקס כתבת מאמר יפה שמסביר בפרוט את השקפת העולם החרדי ואני יוצאת מנקודת הנחה שהכתוב נכון וכך באמת רואה החברה החרדית את נושא הגיוס. אודה לך אם תוכל לענות לי איך הם מישבים את הסתירה הפנימית והאם הם רואים בכך סתירה? החרדים לא רק חיים במדינה היהודית אלא מעורבים בה ומשפיעים על החלטותיה דרך המפלגות הפוליטיות להן הם מצביעים. יותר מזה, הם נהנים מתקציבי המדינה ומכאן נובעת הטענה החילונית שאומרת זכויות מגיעות עם חובות. אם אדם בחר, בין אם בחירה אישית ובין אם אמונתית, הענות לדרישת הרב, לקחת חלק במדינה היהודית הדמוקרטית, אז הוא חייב לקחת גם חלק בהגנת הזכויות האלה ע״י התגייסות לצבא ההגנה למדינה. זו צריכה להיות בחירה אישית של הבחור, או ע״י עצת רב. זה לא שהמשפחה נותנת את בנה לצבא אלא שהבן, מצורך מוסרי, מחליט להתגייס לצבא ולתרום את חלקו.

  אהבתי

 2. שלום לך לילך היקרה
  אני אנסה לענות לך בהרחבה אם כי אני כבר דן בכל הנושאים כאן באתר במאמרים שעוסקים בנושא.

  (נ, ב, אני מרגיש שיש צורך להעמיק מהי מדינה ומנין נובע הזכות של המדינה לשלוט ולכפות (אם בכלל יש לה זכות). האם היהדות מכירה במושג כזה "מדינה = ישות דמיונית" ששוללת את חירותו של האדם ?! כלומר הדיון שלנו צריך להתחיל מהיסודות הבסיסיות ביותר ככה שלא תרגישי שיש כאן דיון עם אמוציות ודמגוגיות גרידה ח"ו.
  ובכן היהודי כעיקרון בסיסי ויסודי חושב שמדינה היא ישות אלילית = ע"ז. ולכן היהדות שוללת מראש את הסמכות שלה. גם באומות הליברלים והנאו ליברלים חושבים כמעט אותו דבר בנושא המדינה. ככה שזה לא רק דיון בין היהדות למדינה, זה דיון בין איש הנאור לאיש שמאמין בישויות דמיוניות. אני לא חושב שיש היום "אדם חושב", שסוגד לפולחן המדינה. ולכן לילך היקרה אל תשפטי אותי אם אני מדבר קשות. החשיבה השטחית של ההמונים הישראלים כאילו המדינה היא ישות אלילית פולחנית שאנו אמורים להקריב למענה את עמלינו שהם הבנים והבנות בעודם רווקים ורווקות ?! זאת חשיבה מאוד מאוד פנאטית שאני לא חושב לרגע לחשוד בך בחשיבה ילדותית שכזו. אם טרחת לעיין במאמרי כאן וגם הגבת למאמר הזה, זה מראה שיש בך תבונה וחכמה ודעת ולכן אני דן איתך בנושא. כלומר אני יוצא מההנחה שאת עמקנית ונאורה ולכן אני מרגיש חופשי לדון איתך בחופשיות אפי' שהם מילים קשות ונושאים קשים לעיכול. ולכן אני מתחנן אליך שלא תשפטי אותי לפני שתבדקי טוב טוב לעומק מה הטיעונים שלי כאן. תבדקי לעומק מהי בכלל חברה ומהי בכלל מדינה ומהי חירות האדם ומהי עבדות. מהי משטר טוטליטרי (ראי את ספרה של הנביאה הפוסט מודרנית חנה ארנדט "יסודות הטוטליטריות") ומהי חברה חופשית כמו היהודים זה אלפי שנים. לדוגמא. היהדות חושבת שחברה זה אמצעי לפרט ולא שהישות הדמיונית הוא עיקר והפרט טפל לישות הדמיונית. היהדות לדוגמא לא מחלקת בין חברה לכלכלה וארץ. כלומר ביהדות הארץ היא בשביל קניין הפרטי של כל יהודי וכן משאבי הארץ והחברה היא אמצעי לכך. מה שאין כן באומות (הקפיטליסטיות בעיקר) מחלקים בין מדינה וכלכלה וקניין. בקיצור יש כל כך הרבה הבדלי חשיבה בסיסיים בינינו לאומות ככה שאנו חייבים קודם לדון ביסודות ואחר כך לדון בשאלות החשובות שלך ששאלת אותי. יש כאן באתר שלי מאמרים שעוסקים בנושאים העמוקים האלה. ראי למשל את המאמר "מנשקי המזוזות מנשקי האקדחים" ראי את המאמר "כולנו ממזרים" ראי את המאמר "הפרדוקס היהודי של מילטון פרידמן" ראי את המאמר "קניין – הצו הקטגורי של הקאנט" ראי את המאמר של "ארץ ישראל" ראי את המאמר "פלגש בגבעה" ועוד ועוד. בקיצור יש כאן הרבה מאוד מאמרים בנושא מדעי החברה על פי היהדות ועל פי האומות הפוסט מודרניות ככה שתביני לעומק את הטיעונים שלי בהמשך)

  ובכן, אם אני ינסה למקד את השאלות שלך, אז הם 1, את רואה סתירה בין זה שהחרדי חי במדינה ומנסה להשיג את צרכיו, לבין זה שהוא לא מתגייס להגן על המדינה. 2, יש לאזרח חובות למדינה. 3, גיוס זה החלטה אישית של הבן ולא של המשפחה או של האומה.

  נתחיל עם הסוף. האם גיוס חובה זה החלטה אישית של הבן\הנער או בעצם המשפחה שולחת אותו להגן על עצמה (ניצול ציני של המשפחה והאומה, שזה אומר במקום שהמשפחה והאומה תגן עליו כילד\כנער ועוד כרווק, הם שולחים את הנער להגן על ההורים\הבוגרים. הקריטיות היא הרווקות כי הנער בעצמו לא מקבל על כך כלום כי הוא נכרת מעולמו האישית. ראי את המאמר "עקדת יצחק" לעומק ) ?

  ובכן, על פי היהדות (וגם האינטואיציה האנושית חושבת ככה) 1, נער הוא עד גיל 20\25\30 (תלוי במחלוקת חכמים). כלומר לבן 18 אין מספיק דעת לבחור.
  ואיפה הראיה הפשוטה לכך שגם האומות חושבים ככה וכן החילוניות = בן גוריון וכו' ?! מעצם זה שהם רוצים אותם בעודם נערים.
  היה לא מזמן דיון במכון הדמוקרטיה על המושג "צבא העם" (ראי ביוטיוב) ותראי שם כמה חשוב להם דווקא נערים בשביל הכור ההיתוך וכו'.
  כלומר בן 18 הוא עוד ילד שמאפשר עיצוב וחינוך. וגם לצורכי הצבא זה טוב, הרי לא רוצים בני אדם בוגרים דעתניים ועצמאיים. צבא כעיקרון חייבת רובוטים כמו כל מערכת טוטלית. 2, "נער" על פי היהדות מוגדר ככזה כל עוד הוא רווק. אישה נשואה כל עוד אין לה ילדים, מוגדרת ביהדות כ"בתולה". עומק הדבר הוא כי לרווק ולרווקה אין צורך בחברה ובמוסר והערכים. הם פשוט יכולים להיות נוודים לקטים בלי שום צווים מוסריים כמו לא תרצח ולא תגנוב. כל המצאות בני אנוש, מהמצאת חוקי המשפחה, המצאת החקלאות שאפשר אך ורק על ידי המצאת הקניין והירושה, שכולם אפשריים בגלל המצאת המוסר והערכים, ולכן צורכים חברה?! כל אלה מיועדים למשפחה. כלומר אדם נשוי עם ילדים צורך אותם. רווק או רווקה לא צורך את כל זה. ואם הוא – הרווק או הרווקה – מגיוס ומוקרב כקרבן, הוא מגיוס למישהו אחר ולא לעצמו. והביני את עומקם של דברים.

  אם נניח שיש לאזרח חובות בהגנה על המדינה (זה לא נכון במדינה קפיטליסטית ששם אין גיוס חובה בכפיה רק שכירי חרב בכסף, כפי שכל בר דעת מבין. וגם בדיון במכון הדמוקרטיה הנ"ל נאמר: "צריך להכיר בכך שמודל גיוס חובה וחברה ליברלית דמוקרטית, אלה שתי ישויות שנמצאות בסתירה זו לזו ולכן המציאות הזאת לא יכולה לשרוד לאורך זמן" (פרופ' יגיל לוי)) אז החובה היה אמור לחול על ההורים ולא הנערים.

  בכל אופן על פי היהדות לנער אין זכות להתאבד. כלומר אני כאן בדיון דן כלפי המשפחה והאומה כולה, אבל זה נכון גם לגבי הבן עצמו. לו (לנער עצמו) גם אסור לקבל על עצמו אדון\ריבון. כלומר אין לבחור פריבילגיה להתגייס אפי' לצבא של שכירי חרב. גם מבחינת התאבדות שאסורה וגם מבחינת "קונה אדון לעצמו" שזה אומר שלבחור כזה אסור אפי' לומר "שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד" כי יש לו אדון אחר מהאדון העולמים. וככה נפסק בהלכה שעבד לא אומר שמע ישראל.
  ברצוני שתביני שעל פי היהדות האדם חייב להיות "בן חורין" שזה אומר אין סמכות מעליו. ובעבדות או בצבא לאדם יש אדון עליו לחיים ולמוות. כלומר הוא לא ברשות עצמו. שזה לעומק המושג "קונה אדון לעצמו" ולכן לא אומר שמע ישראל וגו'

  מה עוד, הוא מתגייס בשם כולנו, כלומר הוא טוען שהוא למען כל האזרחים או למען היהודים בארץ ישראל, ואז הוא מסכן את כולנו. כלומר הערבים וכל השאר רואים בו כמייצג את כולנו ואז הם נלחמים בנו לנצח, ואז את (כדוגמא רק) בא בטיעון כלפי החרדי למה הוא לא מתגייס וכו' וכו'. בקיצור לא רק שהוא קנה לעצמו אדון הוא מביא למלחמה נצחית בין היהודים לבין עצמם (חילונים ודתיים מול החרדי וההפך) ובין היהודי לערבי וההפך. כלומר גם מסכן אותנו פיזית (מלחמות וטרור) וקובע שאנו וצאצאינו נחיה על חרב לעולמים.
  כלומר הרצון של בן גוריון במדינה יהודית, הוא על חשבון כל הרווקים והרווקות שלנו (שהוא לוקח בכפיה בחוק = גיוס חובה). ועל חשבון זה שנחיה תמיד על חרב. ואם מדובר על חברה סוציאליסטית (= רווחה = חברה שוויונית שזה אומר כל אזרח מקבל חלק מהצמיחה והשיגשוג של החברה ומקבל דיור וחלק ממשאבי הארץ) היינו אולי מבינים בדיעבד את ההיגיון המעוות של גיוס חובה. אבל אם מדובר על חברה קפיטליסטית שאין לבחור\לנער שום זכויות בארץ הזאת (אין לו קניינים וגם משאבי הארץ\הטבע לא שייכים לו ואפי' הוריו גרים בשכירות, כלומר אפי' להוריו אין קניינים בארץ. ואסור לו על פי החוק אפי' לאגור מים ומי גשם), אז באיזה זכות הוא מתגייס בשם כולנו (בשם היהודים) ומסכן אותנו ? הרי בכל מדינה קפיטליסטית אחרת אנו לא בסכנה נצחית קיומית ואין גם חוק גיוס חובה. דווקא כאן שהבחור\הנער רוצה להתגייס בחינם, הוא לעומק מסכן את כולנו כנ"ל.

  מה עוד הבן כרווק מסכן את הוריו בעונש כרת. כלומר לא רק הוא נכרת מעולמו בזה שהוא מת כרווק (לא משאיר זרע), גם הוריו הם בכרת אם הוא בן יחיד להוריו.

  מה עוד, את מניחה שלבן יש בחירה כן להתגייס או לא ככה שזה החלטה שלו, אבל אנו יודעים שזה לא נכון, כי יש חוק גיוס חובה. כלומר אם לא היית חוק גיוס חובה, אז אפשר לדון האם מותר לו להתגייס או לא. אבל אם יש גיוס חובה אז אין כאן שאלה כלל וכלל.
  האם ידעת שחוק גיוס חובה נוצר בקום המדינה דווקא בגלל זה שאנשי האקדמיה עשו מחקר וקבעו שבלי חוק גיוס חובה כמעט אף יהודי לא יתגייס ?!
  כלומר ההנחה שלך שהבן יתגייס מרצונו החופשית היא הנחה לא נכונה. כלומר כבר בקום המדינה אחרי המלחמה, רוב החיילים והנוער לא חשבו להתגייס. (ראי בדיון הנ"ל במכון הדמוקרטיה מסופר הנתון שאמרתי לך עכשיו)

  נסכם את נושא הזה: 1, אין לבן\לנער עוד דעת ולכן האחריות היא על ההורים ועל החברה כולה. כלומר אם הוא נהרג, אז כולנו בעצם הרגו אותו וכרתו אותו מעולמו למען מי ? למען מדינה קפיטליסטית שאנו כעיקרון משוללים מהכל ?! (תביני שבמדינה קפיטליסטית המדינה יכולה להחליף את שם המדינה מ"ישראל" ל"מוחמד" ופתרנו את כל הבעיות הבטחוניות כולל התקציב הענק לצבא שאנו משלמים אך ורק בשביל השם המטופש) 2, לבן\לנער עצמו אין זכות להתגייס מכמה סיבות שאמרנו לעיל. א' קונה אדון לעצמו. ב' מתאבד. ג' גורם כרת להוריו. ד' מסכן את כל היהודים מעצם זה שהוא כביכול מצהיר שהוא השליח שלנו. ה' הוא גורם למלחמת תרבות בין היהודים, בין החילוני לחרדי, בין החילוני לדתי וכולם נגד החרדי. ו' הוא גורם שנחיה תמיד על חרב. מעצם זה שהוא חושב שאפשר קניין בכיבוש. כלומר ההנחה הבלתי יהודית שקניין מושגת על ידי כיבוש (הקניין הכיבושי הזה שלא יורד לאזרח הקטן לבסוף כי מדובר על מדינה קפיטליסטית. כלומר האזרח עצמו לא מרוויח מהכיבוש ורק נקרב בכפיה עליו בחינם) , מביא את כל בני אנוש להחזיק בחרב לנצח במקום שבני אנוש יעסקו במושכלות וישגשגו מוסרית וערכית ומדעית וכו' וכו'.

  עכשיו נעבור לקביעה שלך שיש לאזרח חובות למדינה והחרדי הוא חלק של המדינה.

  אז זהו שאין דבר כזה "חובות למדינה". רק למדינה יש חובות לאזרח. המדינה לא שואלת אותנו האם אנו רוצים להיות חלק במדינה. המדינה הוא משטר ומשטר = דיקטטורה = אלימות. היא גובה מיסים בכוח, היא לוקחת 17 אחוז מע"מ מכל מה שאני מכניס לפה ועל כל מה שאני קונה (ולפעמים מאות אחוזים מע"מ כמו על דיור אלכוהול וסיגריות ועוד ועוד). ככה שאני לא מבין למה לאזרח יש חובות לדיקטטור ? מה עוד, היא עושה את עצמה ההורה העליון ככה היא גוזלת מאתנו את עמלינו = רווקוינו ורווקותינו להקריב אותם למולך בחינם. היא משטר טוטליטרית באופן אבסולוטית עם הקביעה של השופט ברק שאין לנו זכות מוקנה לנשום. כלומר אם המדינה היא טוטליטרית אז למה את חושבת שיש לנו כאזרחים חובות כלפיה ? ושוב, מדובר על מדינה קפיטליסטית שבאמת היא לא נותנת לנו כלום. כי זכות הקניין היא בזכות הכסף ולא בזכות היותנו אזרחים. ככה שאין לנו דיור ועל עצם דריכה בארץ צריכים אנו לשלם פרוטקשן = ארנונה. ואין לנו השכלה בחינם וכו' וכו'. אז שוב למה את חושבת שיש לנו חובות ?

  על מדינה קפיטליסטית נאמר על פי ההוגים של הקפיטליזם: "בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן)

  שאנו באים לדון לגבי זכויות היהודי לארץ ירושתו. כאן העוול נזעקת עד השמים. הרי ארץ ישראל היא ירושתו וקניינו של היהודי באופן פרטי. ככה שהוא אמור לקבל נחלה שאי אפשר למכור לצמיתות וחייב לקבל חלק של משאבי הארץ כמו הגז הטבעי וכו' וכו'
  ואפי' בתנאים חירותיים שכאלה היהודי ויתר זה אלפי שנים על להגן על ירושתו על חרב ועל חשבון הרווקים והרווקות. כלומר היהודי הלך לגלות בעיקר לא להגן על קניין על חשבון הילדים. והנה בדורות האחרונים חלק מהיהודים החליטו שהם כן עושים את זה ועוד בכפיה כנ"ל. החרדי לא היה חלק בעניין כלומר בן גוריון הבין את זה ולכן פטר אותם מגיוס חובה. לא רק שהוא בכפיה על חשבון הרווקים שלנו הקים מדינה על כוח החרב, הוא לא החזיר את ארץ ירושתם ליהודים הרי מדובר במדינה קפיטליסטית (אגם שבן גוריון עצמו וכל הדור ההוא, כן חשבו להחזיר את ארץ ירושתם ליהודים = חוק השבות), שכנ"ל אין ליהודי זכויות ולדעתך יש לו רק חובות.
  על פי המדיניות הכלכלית של המדינה, יש "ברירה טבעית" אם אני יהיה עם קניין או אני ימות מרעב. כלומר לדעתם המדינה לא חייבת לי כלום. זה תלוי בברירה הטבעית (ככה טוען אבי שמחון). אז למה שהערבים רוצים להרוג אותנו שזה ברירה טבעית ?! הוא מתערב בברירה הטבעית וגוזל את צאצאינו להגן על עצמו ועל הקנייניהם של הטייקונים ? הרי משפחת תשובה למשל גזלה מאתנו את הגז הטבעי ואנו אמורים לשמור עם גופינו וחיינו על הגזילה שהוא גזל מאתנו ?!
  כלומר עצם המדינה היא לא ברירה טבעית, זה מכוון דעתנית = התערבות אנושית, וככה הגיוס החובה כלומר הקמנו אותה על הדם שלנו ועל הדם של צאצאינו לנצח, אז למה בחלוקת הארץ ליורשיה היהודיים, הוא טוען שיש ברירה טבעית, ככה שאין ליהודי שום זכויות בארץ ?!

  מבחינת היהדות, ארץ ישראל הוא ירושתו של היהודי וככה כל ארץ היא ירושתו של העם שקיבל את חלקו בחלוקת הארצות לעמים. ככה שלא אמורים להגן על הארץ כי חילקו את הארצות בגורל פלוס ירושה ככה כל נולד נולד עם הטבע\קניין פרטי. היו בני אנוש רשעים שאמרו שיש קניין וירושה על ידי כיבוש\חרב. ועוד על חשבון הרווקים והרווקות.
  היהודי לא היה חלק בשטות הזה זה אלפי שנים. לבסוף חלק מהיהודים כן התפתו לעשות זאת, אז מה ? האם הם יכולים לכפות על היהודי בכוח לעשות זאת ? במיוחד שהכובש לא חושב אפי' להחזיר את הארץ ליהודי ? כלומר הוא מדינה קפיטליסטית = יש ברירה טבעית.
  ושוב אני שואלת אותך – לילך היקרה – למה את חושבת שיש לאזרח חובות ?

  נסכם את הנושא הזה
  1, אין לאזרח חובות, נקודה. יש רק למדינה הדמיונית חובות לאזרח בעקבות המיסים שהוא משלם לה ובעקבות זה שהיא עושה הרבה כסף ממשאבי הארץ שלנו. 2, ארץ ישראל שייכת ליהודי באופן פרטי ולא באופן דמיוני ככה שיש לו נחלה פרטית ויש לו חלק במשאבי הטבע של הארץ. 3, מקימי המדינה מראש ידעו שהחרדי לא חלק. ולכן פטרו אותם מגיוס חובה. ולכן זה היית תנאי ראשוני מראש שהחרדי לא חלק. 4, המדינה לוקחת מהיהודי\ומהחרדי את ארצו\קניינו הפרטית וגם לוקחת מיסים כמו מע"מ וגם לוקחת ממנו את משאבי הטבע. ככה שאני לא רואה שום בעיה שהחרדי רץ לבחירות ולוקח בחזרה את מה שלקחו ממנו בכוח. 5, האזרח בעיקרון הוא אזרח בכפיה (הרי לא שאלו אותו קודם האם הוא רוצה להיות אזרח ואין לבן אנוש המודרני בחירה בנושא, הוא נולד אזרח מכוח החוק המשטרי), ולכן אפי' אם היית מדינת היהודים באוגנדה אין סתירה בין אזרחות ותקציבים לאי גיוס. קל וחומר שמדובר על מדינת היהודים בארץ ישראל ששם לכל יהודי יש קניין פרטי קביל ומשפטית מירושת אבות ויש ליהודי חלק במשאבי הארץ. אז בוודאי יש ליהודי (במקרה דנן החרדי או כל מי שלא רוצה להתגייס) זכויות שקודמות למשטר ולמדינה.

  עכשיו שאת בא לטעון כלפי החרדי משהו. את כביכול מדמיינת ישות דמיונית שנקרא "חרדי" ודורש ממנו להקריב את צאצאיו למולך. אבל מה לעשות שאין ישות דמיונית שכזה. יש פרטים שהתחתנו להקים את משפחתם האישית והם רוצים מה שהם רוצים. אין מישהו שיכול לכפות עליהם משהו, לא רב ולא רבנים ולא מדינה. הם פשוט בני חורין שיש להם חוקה אישית פרטית ועל פיה הם מתנהלים (הרבנים הם רק המומחים שלמדו את החוקה יותר יסודית מאיש ההמון, ולכן איש ההמון שואל את הרב במקום שהוא לא למד או לא העמיק להבין בעצמו. זה כמו בנאורות איש ההמון נותן אימון באיש האקדמיה. יש הבדל קריטי בין רב\רבנים לבין אנשי אקדמיה. הרב\הרבנים הם אך ורק המלצה (כי אין להם סמכות ושוטר עם רובה) מה שאין כן מה שאומר האקדמיה לבסוף זה נהפך למדיניות של המשטר שכופה את דעתם בכוח האקדח והשוטר).
  זה שכביכול המשפחות התארגנו במפלגות פוליטיות מול הישות הדימיונית שנקראת מדינה. זה לא הופך אותם לישות דמיונית חרדית. הם התארגנו מול הישות כי הישות פשוט כופה עליהם להתארגן מול המשטר הטוטליטרי. כלומר אותו מפלגה או רב, אין לו שום סמכות פנימית מול המשפחה החרדית. כלומר על פי היהדות אין להם (למפלגות או לרבנים) שום סמכות. (זה טעות מצערת לחשוב כאילו יש לחרדי איזה מן סמכות רבנית. היהודי והחרדי תמיד הם בני חורין מכל סמכות. יש להם אמנה חברתית שהם קיבלו על עצמם בסיני וממשיכים בכל דור ודור ובכל שנה ושנה לקבל על עצמם שוב את האמנה החברתית = החוקה = התורה של בני החורין)

  לסיום לילך היקרה.
  הרחבתי וארכתי הרבה, בכדי שאני מאוד מאוד מעוניין שתביני את כל הטיעונים לעומק. אני לא רוצה בפולמוס גרידה שאת זה יש לנו מספיק במדיה השטחית בחוץ. אני רוצה שתצאי עם משהו ביד. ואני מקווה שבאמת הצלחתי לעורר בך את הסקרנות להבין ולהעמיק בנושאים העמוקים האלה.
  אם יש לך שאלות או אפי' טענות וכו', אני כאן לרשותך תמיד. (ואם את לא רוצה בדון פומבי, אפשר לעשות את זה במייל שלי maxmen111@gmail.com)
  בברכה
  Max maxmen

  אהבתי

 3. חרטטן מדופלם ביותר!
  מקס ממציא ההשקפו ומדמיין התיאוריות, מניין לך כל התיאוריה המופרכת הזו,
  א.בדורות רבים הייתה מדינה יהודית ולא היא לא הייתה עבודה זרה (שאול, דוד, חזקיהו, עזרא ונחמיה, בית חשמונאי, בר כוכבא עליו כתב הרמב"ם שדימה רבי עקיבא ורבים מחכמי דורו שהוא המשיח וכו).
  ב. תמיד מבנה קהילה בגלות שלל את עצמאותו של הפרט!
  ג. יש מצווה להקים מדינה בארץ ישראל (רמבן)
  ד.כמעט תמיד יהודים אחזו נשק להגן על עצמם, גם בגלות. עיין ערך הצבאות היהודיים בערב, בספרד, בפולין נמירוב, וכמובן המרד הגדול בר כוכבא נחמיה ועוד

  אהבתי

 4. ישראל מאיר היקר
  כעסים לא יעזרו לך להבין תורה ויהדות. ק"ו לאומניות אלילית פנאטית מדומיינת כמו שכל ישראל נשמה אחת (יש כזה מושג לגבי עריבות זה לזה כאמורם בפסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת עקב: "תחלה היה מדבר בלשון יחיד. שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך. מלמד שכל אחד ואחד מישראל צריך לומר בשבילי נברא העולם ולי נתנה התורה ועלי לקיימה כולה. חזר ודבר להם בלשון רבים מן וידעתם היום כי לא את בניכם ללמדך שכל ישראל ערבים זה בזה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את תורת אלהינו"), מטמטם לך את המוח וסותם לך את המוח. ולכן עד שלא תירגע אין טעם שאני אנסה להסביר לך.
  אתה שואל מניין? מהתורה שלנו ומכל חכמי הדורות וכמובן מחכמי ההווה.
  אני חרדי מבטן ולידה והתחנכתי במוסדות חרדיים, למדתי כל חיי בכוללים כולל עסקים של המשפחה בכל עולם, ואני חיי בסביבה חרדית. ויש לי מעל ארבעים שנות לימוד תורה ומחשבת ישראל, כולל שימוש תלמידי חכמים (שזה העיקר בלימוד תורה והשקפה) מהדור הקודם שאינם כבר, ומהדור שחיים ב"ה עמנו היום. כלומר השכלה יהודית מהמיטב שקיים בעולם.
  ככה שלשאול אותי מניין?! זאת שאלת בדיחה!!! כי אדם מקבל את מה שיש לו מסביבתו.
  אני אענה לך על הסעיפים שלך בקצרה את השאר תצטרך ללמוד לבד או לעיין בפוסטים כאן.

  לגבי א': מה הטעם להתווכח האם היה או לא היה מדינה. אין וויכוח על המציאות. מלכות היה כמובן אבל בניגוד גמור לרצון השם ונביאיו, ראה בשמואל את משפט המלך. בכל אופן אפי' המלכות הזה שבדיעבד הקימו, היה אומר להיות תלוי בעם כלומר מלכות דוד דנים אותו. ומלכות ישראל לא דנים אותו משום מעשה שהיה. המלכות הזה לא שרד דורתיים ונקרע המלכות, ואחרי כמה דורות גלות ואיבוד עשרת השבטים. כלומר בעקבות דרישת המלכות איבדנו מעל 80% מצאצאי האבות. ולכן רק כלב חוזר על קיאו.
  בעקבות בר כוכבא אנו הבלים שבע שבועות כל הדורות = ספירת העומר כי ר' עקיבא הקריב 24 אלף תלמידים על משיח שקר. אנו הבלים שלא נשכח כמה קרבנות הקרבנו על משיחיזם = ע"ז. ושוב רק כלב חוזר על קיאו.
  לסיום סעיף זה: הלוגיקה ההזויה כאילו אם היה, צריך לעשות את זה ולחזור על זה, אז למה לא תמשיך ללבוש חיתול כי פעם לבשת חיתול? כלומר כעם לא חוזרים על טעיות, עם שלא לומד נכחד ועם כמו עם היהודי שיש לו ברית מילה ששומר עליו בקושי (רק 20% בכל דור ודור), סובל סבל נצחי פלוס הפסד צאצאיו להתבוללות ולהשמדות.

  לגבי ב'
  בלי אכיפה וריבונות עם שוטר וחרב, אי אפשר לשלול כלום, והפסד זרעינו בכל הדורות לטובת ההתבוללות תוכיח זאת. כלומר עצם שאפשר לעזוב את היהדות זה ההוכחה הפשוטה לכך שאין אכיפה. אבל שוב אתה מתווכח על המציאות ואין טעם לכך.

  לגבי ג'
  אין כזה רמב"ן. מדינה = ריבון. ואין על יהודי ריבון אלא ריבון העולמים.

  לגבי ד'
  חרב זה מידתו של עשו על חרבך תחייה. ומידת יעקב זה הפה = אין כוחינו אלא בפה. ושוב הלוגיקה שלך כאילו היה ולכן זה נכון, זה לוגיקה מטומטמת. ושוב רק כלב שב על קיאו.

  לסיום: אני אנסה לענות לך גם בשאר הפוסטים שהגבתה, אבל כנראה אחרי שבת
  שבת שלום
  max

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s