מלכות ישראל מול ברית מילה

מלכות ישראל מול ברית מילה.

כל תלמיד חכם מתחיל ידוע את ההבדל בין מלכות ישראל לבין מלכות דוד. שאת מלכות דוד דנים כלומר הסמכות היא בידי העם = נבחרי הציבור = סנהדרין. מה שאין כן מלכות ישראל.

רציתי שנשים לב לעוד הבדל עקרוני. "ברית מילה"/ ברית מילה נאסר על ידי מלכות ישראל. הסיבה היא פשוטה, הרי ברית מילה היא אנטי תזה למלכות.

ברית מילה בא לזעוק שאין אנו מכירים בשום דגל חברתי\דמיוני\לאומי אך ורק בדגל האישי שזה אני וצאצאי לדורי דורות.

הרי ברית מילה הומצאה על ידי אברהם נגד נמרוד (= חמורבי האימפריה הראשונה בהיסטוריה), כתשובה על דור הפלגה שהמציאו את הישות החברתית הראשונה.

אם כך דיי מובן למה מלכות ישראל אסר למול, אסר את ברית המילה.

ולכן שאלתי היא לחברי וחכמי הפורום היקר: למה מלכות ישראל המודרנית לא אוסרת ברית מילה ? הרי האקט הזה היא פשוט מרידה במלכות, כלומר אין לך מרידה יותר גדולה מזה.

כל יהודי שעושה ברית מילה בעצם מצהיר שהוא לא מכיר בדגל הלאום. כך שדיי מובן כאמור למה מלכות ישראל אסרו את ברית המילה.

בהצלחה לכולנו

max maxmen

המאמר המקורי מעצכ"ח מלכות ישראל מול ברית מילה

תגובותי בדיון שם

שאלו אותי מאיפה אני לוקח שמלכות ישראל אסרו ברית מילה. ולמה אני כותב בלי מקורות. האמת שחשבתי לתומי שכולם יודעים למה יש כיסא אליהו בכל ברית מילה.

ובכן הנה החז"ל הידוע בעניין.

ילקוט שמעוני יהושע רמז טו

וכך היו ישראל מלין עד שנחלקו לשתי ממלכות, מלכות אפרים מנעו מהם ברית מילה, ועמד אליהו ז"ל קנא קנאה גדולה ונשבע לשמים שלא להוריד טל ומטר, ושמעה איזבל ובקשה להרוג אותו, ועמד אליהו ז"ל והיה מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לו הקדוש ברוך הוא אליהו, הטוב אתה מאבותיך?! יעקב ברח מפני עשו, שנאמר קום ברח לך, משה ברח מפני פרעה, שנאמר ויברח משה מפני פרעה (וישמע פרעה), דוד ברח מפני שאול, שנאמר ודוד ברח וימלט, מלמד שכל הבורח נמלט, ועמד אליהו ז"ל והלך לו להר חורב, ושם נגלה עליו הקדוש ברוך הוא, ואמר לו מה לך פה אליהו, ויאמר קנא קנאתי, א"ל לעולם אתה מקנא קנאת בשטים על גלוי עריות, וכאן את מקנא, חייך שאין ישראל עושין ברית מילה עד שאתה רואה בעיניך, מכאן התקינו להיות עושין מושב כבוד למלאך הברית שנקרא אליהו ז"ל מלאך הברית.

פרקי דרבי אליעזר (היגר) – "חורב" פרק כח

וכך היו ישראל נהוגים למול עד שנחלקו לשני ממלכות ומלכות אפרים נמנעה מהם ברית מילה ועמד אליהו זכור לטוב וקנא קנאה גדולה ונשבע לשמים שלא להוריד טל ומטר על הארץ ושמעה איזבל ובקשה להרוג אותו ועמד אליהו והיה מתפלל לפני הב"ה, ואמ' לו הב"ה אליהו טוב אתה מאבותיך ברח, עשו בקש להרוג את יעקב וברח מלפניו, שנ' ויברח יעקב, פרעה בקש להרוג את משה וברח ונמלט מלפניו, שנ' וישמע פרעה את הדבר הזה, שאול בקש להרוג את דוד וברח מלפניו ונמלט, שנ' אם אין אתה ממלט את נפשך, וכתיב אחר אומ' ודוד ברח וימלט, למד שכל הבורח נמלט ועמד אליהו ז"ל וברח לו להר חורב, שנ' ויקם ויאכל וישתה, ושם נגלה לו הב"ה אמר לו מה לך פה אליהו, קנא קנאתי, אמ' לו לעולם אתה מקנא, קנאת בשטים על גלוי עריות, שנ' פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, וכאן קנאת, חייך שאין עושין ברית מילה עד שאתה רואה בעיניך, מכאן התקינו חכמים לעשות כסא אחד מכובד למלאך הברית, שנקרא אליהו ז"ל מלאך הברית, שנ' ומלאך הברית אשר אתם חפצים.

עוד תגובה שלי משם

חז"ל לעומק מבקרים עם המטפורה שלהם את כל הקנאים למיניהם בכל דור ודור כאילו בני ישראל חוטאים ועזבו את הברית.

בטענה שהנה כל יהודי מאז ומתמיד עושה ברית מילה. אפי' יהודי אתאיסט מושבע עושה ברית מילה, לומר שיהודי לעולם לא חוטא במובן העמוק שבדבר. הרי מהי חטא בכלל ?

שמעתי ששתי חברי פייסבוק החליטו להיפגש לבסוף. אחד חרדי ואחד דתי. הם החליטו להפוך יחד לחילוניים (= חוזרים בשאלה) במפגש הפיזי הראשון.

הדתי: מגיע כמובן בלי פאות וזקן מגולח ובלבוש חילוני.

החרדי: מגיע עם השמונה בגדים וכיפה ועם זקן ופאות .

הדתי: מה זה ? קבענו שאנו חילוניים לא ?!

החרדי: כן כן בוודאי, יש לי מסטיק בפה ואל תגלה לאף אחד.

הסיפור הזה מדגים לנו שקנאים לעולם ימצאו איזה חטא לטעון שעזבו את הברית, עד כדי כך שאפי' מסטיק היא כבר עזיבת הברית וחז"ל תוקפים את האבסורד של הקנאים.

ראה גם את זעקת ר' חייא בעניין, (בראשית רבה) "אל תוסף על דבריו פן יוכיח בך ונכזבת, תני ר' חייא שלא תעשה את הגדר יותר מן העיקר שלא יפול ויקצץ הנטיעות"

ור' חייא מדבר על תקנות חז"ל ממש כמו לנגן על כלי זמר בשבת שאסור להפוך אותם לעיקר תורה, ק"ו על מנהגים של קהילות.

עוד תגובה משם

טוב, הנושא לדיון הוא דיי פשוט. "עצור כאן חושבים" שם לעצמו מטרה ברורה שהיא לעצור ולחשוב כך שלא נהיה דוגמטיים.

אני מעלה כאן נושא של חיי סתירה של מאות אם לא אלפי אנשים, הם לכאורה חיים בסתירה מוחלטת.

הסתירה היא דיי ברור.

מצד אחד מצהירים עם ברית המילה שהם לא לאומניים שזה דיי דומה לנאו ליברליזם של הפוסט מודרניזם בכל העולם.

(אם כי הנאו ליברליזם הם גם דוגמטיים מבחינת קידוש הקניין בלי להבין שאין הקניין עומד מכוח עצמו. בכל זאת לגבי הלאומניות הם דומים מאוד לחשיבה היהודית שהחברה היא רק אמצעי ולא מטרה כפי שכל אחד יכול לראות בספרות שלהם כלומר הדגש הזה – שהחברה אמצעי – מאוד חשוב לחשיבה שלהם)

מצד שני הם לאומניים פנאטיים יותר מכל לאומן אחר.

כל ההוגים וכל החברות באומות היום בעולם הם יותר קרובים לנאו ליברליזם. והם עוד עומדים אחורה בזמן כמו כל פנאט מצוי.

מצד שני כל ההתקפות שלהם נגד היהדות ? היא דווקא בשם הקידמה והליברליזם !!

מצד שלישי כל התנהגותם והתנהלותם מול החרדי, הוא בריונית דיקטטורית כפייתית עם תסמונת ילדים מוכים = פנאטים.

מילא אנשי רחוב או ההמון התמים. אבל רואים אותם כאן בפורום, רואים אותם בכל המאמרים ברשת, אנשים שמדברים גבוה גבוה כביכול הם נאו ליברליים מודרניים ופוסט מודרניים, ובעצם מדובר באנשים פנאטיים בלתי מלומדים ובוודאי בלתי מעמיקים כך שהחיי סתירה שלהם לא צריך להפתיע אותנו הם חיים בסתירה בכל תחום שתעלה על מחשבתך.

הפאנטיות שלהם כבר מסריחה למרחקים, קח לדוגמא את האשכול החדש של ירוחם "רק לשאול רציתי" (מסכן ירוחם, רק לשאול רצה ?!)

אומרים שיורד גשם אז יורד בשביל כולם, כך שיורים טילים אז זה נופל על כולם, ולכן כל אדם בלי הבדל גזע ומין ודת ואידיאולוגיה, פשוט מפחד וכל אחד קורה לאלוהיו.

אבל הפנאטים מצוא גם כאן לתקוף את החרדים. כאילו לחרדים יש הגנה מהטילים יותר ממישהו אחר.

אז מה חושבים הפנאטיים האלה ?! שהחרדים לא מתפללים כי פשוט אומרים תמות נפשי עם פלשתים !!

וגם הרב מיכי נתן שם תגובה משכילה מאוד ומאוד אקדמית.

אגב: ראית כמה הם מתגעגעים לניק dfl ? ( = דוד פרנקל) אגב יש אשכול מיוחד בשבילו על אותו נושא שאתה פתחת "הפרדת דת ומדינה"  ביקשת לראות דיונים בנושא אז הנה  הפרדת הדת מהמדינה – דיון במאמרו של דוד פרנקל

עוד תגובה משם

זה נכון מאוד אייך באמת לא אוסרים ברכת המזון ? הרי הישות הדמיונית (= המלכות) מפרנסת את האזרחים ולא ההפך.

מעניין רק למה הישות גוזלת מהם 18% מכל מה שמכניסים לפה ומכל מה שקונים.

מעניין למה הישות הדמיונית לא מאפשרת להם לאגור מים ומי גשם. הרי למה להם מים ? הרי הישות מפרנסת אותם.

מעניין למה הישות לא נותנת להם להתנחל באיזה חלקה ונחלה, הרי הישות היא שמפרנסת אותם.

מעניין למה הישות דורש שני מפרנסים למשפחה הרי היא מפרנסת אותם.

בכל אופן יש הבדל בין ברכת המזון לבין הצהרה שהוא לא מכיר בדגל\בלאום.

היהודי מצהיר מראש שהוא לא מכיר בשום לאום. הוא מכיר אך ורק בדגל שלו ברית מילה שזה האבר ההולדה = צאצאיו עד עולם לדורי דורות.

גם הנאו ליברלים חושבים כך בבסיס החשיבה שלהם,

בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן).

עוד תגובה משם

חנוכה ומלכות אפרים (ישראל)

תשימו לב לגזרות יוון וגזרות מלכות אפרים ונבין מכאן את חשיבותו של המצוות הבסיסיות.

יוון גזרה על שלושה דברים עיקרים.

1, חודש = לוח.

2, שבת

3, ברית מילה.

מלכות אפרים גזרו

1, חודש (שבדה ירבעם)

2, שבת (הזיז את השבת ביום. (חז"ל))

3, מילה (ביטל את מצוות מילה)

<span dir=rtl>11תגובות ל‘מלכות ישראל מול ברית מילה’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s