המיתוס – הגדולים

המיתוס – הגדולים

ישבתי לי בסעודת ברית מילה הלילה מוצאי תשעה באב. אני מסתכל לי מסביב ורואה משפחה שקשריה הטבעיים מורכבת מהרבה מאוד משפחות יסוד ירושלמיות. כלומר הזוג שעשו את הברית בטבעית הזוג מגיע משני משפחות שבכל משפחה יש עוד קשרים עם משפחות אחרות, הרי כל הגיסים והגיסות משני הצדדים מגיעים ממשפחות אחרות. ככה שמצאתי את עצמי בסעודה עם הרבה מאוד סוגי אנשים שעל כל אחד מהם אנו רואים עיצוב מיוחדת לה. כלומר אתה רואה מול עינך עיצובים שונים ומשונים שאין סיכוי שהם יוצאים מאב או משפחה אחת. כל אב משפחה ביחד עם אשת החייל שלו מעוצבים ומעצבים את צאצאיהם בדרכם הם.

אני מסתכל על כל אחד וחושב לעצמי איזה גדול הדור עיצב אותו ? האם בכלל יש לו איזה גודל הדור ? האמת לא הייתי צריך לשאול אותם כי ברור מאליו שאין לאף אחד מהם איזה גודל הדור. מדובר במשפחות ירושלמיות קלסיות שאם היית עוצר מישהו מהם ושואל אותם מיהו הגודל הדור שלך, הם על המקום היו מגחכים מהנאיביות שלי. ולכן לא שאלתי באמת.

כמה אירוני שכל בני הגולה שהגיעו לארץ ישראל אחרי המלחמה, כולם בלי יוצא מהכלל הושפעו מהמשפחות האלה, כן כן המשפחות הלא מאוחדים האלה, הם דווקא שהשפיעו על כל בני הגולה שבואו אחרי המלחמה. אני אתן דוגמא אחת שמספיק להבין את כל התמונה. שאלתי פעם את יורש הכתר מבריסק (בנו של הרה"ג ר' דוד) למה הבריסקער רב התחבר כל כך עם הירושלמים ? הוא ענה לי (לא זוכר בדיוק את המילים אבל העיקר התוכן): בגולה לא ראינו כאלה משפחות אדוקות, למשל אפי' גר"אניקעס לא היו בגולה. שהבריסקער באו לירושלים הם ראו עולם חדש, עולם של בני חורין שכל משפחה ומשפחה מיוחדת לה. אותו דבר הבית ישראל מגור, היה חולה על הירושלמים וטייל כל לילה ולילה בשכונות הירושלמיות והתקשר עמם, אהב לדבר עם בחורים ועם זקנים היה מאוד סקרן לשוחח עמם. (מסופר שפעם פגש הבית ישראל תהלוכת הכנסת ספר תורה של חבורת מתמידים – חבורת מתמידים היית מן קיבוץ של ילדים ירושלמים שבוא ללמוד כל ערב ביחד – היו שם מאות ילדים עם לפידים בתהלוכה הזאת. ופתאום נעצרה כל השיירה, סיפר לי מישהו שהוא שאל למה עצרו את התהלוכה ? התשובה היית שהבית ישראל עומד שם ובוכה מהתרגשות, ולכבודו עצרו את התהלוכה עד שירגע. ממה התרגש הבית ישראל ? כי לא ראה מימיו כזה פלא "מאות ילדים טהורים עם פאות ארוכות") אותו דבר הרב שך מאוד אהב ירושלמים ואמר שאילולי הישוב הישן (כינוי של הירושלמים) היהדות היית חריבה רח"ל. וככה כל גדולי הגולה שבואו לירושלים והתחילו עם השטיקים שלהם כמו בגולה, מיד הבינו שירושלים לא המקום וטסו לתל אביב. אפי' אדמור מסאטמר ר' יואל ברח מהארץ לטובת ארה"ב. מי שמכיר לעומק את העניין יודע ומבין למה הישיבות מבני ברק לא רצו לקבל ירושלמים בישיבה, עוד בזמנים שכל תיכוניסט היה מתקבל בבני ברק בכל ישיבה שרצה.

ראיתי באקדמיה (ואחריהם עונים חרדיים אינטרסנטיים אמן) טוענים שהחזו"א המציא את אברכי הכולל. גם זה מגיע מהירושלמיים כלומר החזו"א כמו כל בני הגולה הושפעו מהם כנ"ל. הירושלמיים היו אומרים שלעץ חיים (ישיבת עץ חיים) ולחיי עולם (ישיבת חיי עולם) נכנסים בלבן (החיתול) ויוצאים בלבן (תכריכים של נפטר). היותר עדינים אמרו שלישיבות הנ"ל נכנסים עם טלית (בגיל שלוש נהוג למסור למלמד את הילד עם טלית כמו שמוסרים את סכין המילה למוהל כי חובת ללמד תורה ולעשות בירת מילה היא על ההורים דווקא, ולכן כביכול עושים את המוהל ואת המלמד כמן שליח נאמן מההורים) ויוצאים כנפטר עם טלית. כלומר הילד מגיל שלוש עד מותו נמצא בישיבה. והישיבות האלה נולדו הרבה הרבה לפני שהחזו"א נולד. כלומר מי הושפע ממי ?! (אגב: על ישיבת פרשבורג בגבעת שאול בירושלים, היו אומרים באידיש: "פרשבורג משוגע צום טויט" משחק מילים כזה בהומור ששיקף מציאות גאוגרפית ברחוב גבעת שאול בירושלים. תחילת הרחוב זה הישיבה, ואחריו בית חולים לחולי נפש ואחריו בית הקברות הר המנוחות. אבל גם למשפט הזה היה אותו משמעות כמו לעיל).

באחד הדיונים ברשת ראיתי\שמעתי חרדי ירושלמי טוען שבירושלים לא למדו בכוללים, הסבתא שלו סיפרה לו שהבנות לא רצו בחורי ישיבה (שזה אגב נכון היה בימי המלחמות שהרעב היה בלתי נסבל ותרומות מחול לא הגיעו לארץ. ככה גם שמעתי מהסבתא של אשתי היקרה. שמעתי מזקן ירושלמי שעבד כל חייו: לעומק כל בת רצתה דווקא ישיבה בוחער, לדוגמה: החברה של אשתי התחתנה עם ר' חיים גריינמן ואני סבלתי מיזה כל חיי. כלומר גם אשתי רצתה שאני יגדל להיות כמו ר' חיים ושאני לא ילך לעבוד). אייך רבונו של עולם אפשר לא לרצות דבר שלא קיים ? הרי הסבתא שלך מודה שהיה בחורי ישיבה ואברכי כולל, הרי רק אחרי שהיה אפשר לרצות או לא לרצות.

ובכן זה שוטות מוחלטת להביא ראיה מסבתא ומזמן רעב ומלחמה. לעומק הישיבות לכל החיים (מהטלית עד הטלית) דווקא בארץ ישראל התפתח בגלי העליה של תלמידי החסידים והגר"א (אני מאמין שזה קרה עוד בזמן העליה של הראשונים, הרמב"ן ואחריו בזמן השל"ה הקדוש ועוד ועוד), הסיבה כמובן שחשיבתית בארץ ישראל היהודי מאמין ב"איש תחת גפנו ותחת תאנתו" מבחינת כלכלית, ומבחינת הרוח מאמינים ב"אוירה דארץ ישראל מחכים" שלעומק בא בגלל החשיבה הכלכלית היהודית שלא דורש שיתוף בחלוקת העבודה בכפיה ולכן יש הרבה זמן לעסוק במושכלות (בלימוד תורה). בכל אופן לא היה כלכלה יהודית בארץ ישראל, אבל מצד שני בשביל מה עלו לארץ ?! אז בא הפתרון והיא לגייס תרומות מחול לעניי ארץ ישראל. וככה קמו כל הישיבות והכוללים בארץ ישראל. מאותו סיבה עמוקה בא העקשנות של ההורים הירושלמים לתת לצאצאיהם בחתונה דירה אפי' שהם עניים מרודים, הכל בגלל שבארץ ישראל אנו אמורים ללמוד. מה עם פרנסה ? בכך התגייסו הנשים הירושלמיות פלוס שונר מחול. לסיום עניין זה: החזו"א לא המציא את האברכי כולל, הוא הושפע כמו כל בני הגולה מהירושלמים = ישוב הישן.

נחזור לסעודת ברית המילה

אין כאן איזה משהו שאתה יכול להצביע ולומר שזה או זה מאחד אותם ביחד, האיחוד היחידי זה פשוט קשרי הנישואין. יבוא מישהו ויאמר: מה שמאחד אותם זה עצם שהם בני אדם. אז נשאל אותו אז איפה כל השמונה מיליארדי בני אנוש ? למה הם לא הגיעו לברית המילה ? יטען אחד שמה שמאחד אותם זה שהם חרדים. אז נשאל מה מאחד חרדי אחד עם השני ? כלומר אם בברית מילה אחד אתה מוצא עשרות סוגי אנשים עם עיצוב מיוחדת אישית של כל אחד, אז אייך אתה קורה להם חרדים ? הרי אין שום קשר (אילולי הקשרי נישואין) ביניהם. יאמר אחד שמה שמקשר ביניהם זה התורה היהדות וכו'. גם זה לא מספק כי לכל אחד מהם יש תורה ויהדות אחרת לגמרי ואפי' נוגדת.

האיחוד היחידי שמצאתי, זה היותם "בני חורין" ולכן נראה שם עיצובים שונים ומשונים אחד מהשני.

זה מה שכל כך משך את בני הגולה ומצד שני זה מה שהרחיק את השרלטניים למיניהם כולל הישיבות. כל מקים ישיבה שלעומק דרש שררה, וככה כל אדמור שרצה שררה וכבוד, לא מצא את מקומו בירושלים.

זה באמת מושך את החדי מוח לראות שהנה יש לנו תרבות שהיא לעומק לא תרבות (הרי כל אחד שונה מהשני) שמצליחה כל כך טוב בחינוך ובערכים ובטהרה וכל זה בלי איזה שרלטן ושורר. ההפך, דווקא היותם בני חורין עושה אותם ככאלה.

אבל נשאל, בסוף כל סוף מישהו מעצב ועיצב את היחידניים האלה. ולכן יש טעם לברר את זה מולם, וככה עשיתי. עצרתי אברך ושאלתי אותו: מי השפיע עליך ועיצב אותך ? להפתעתי קיבלתי שם לא מוכר. ואני עוצר עוד אחד ושואל מי עיצב אותך ? שוב קיבלתי איזה שם לא מוכר. וככה בלי יוצא מהכלל כל אחד ענה לי שם לא מוכר. לא העזתי לשאול מה ? לא הרב שך או הבריסקר רב או ר' יואליש וכדומה. כי  כנ"ל לעיל לא רציתי שיגחכו. נכנסתי לעזרת נשים וביקשתי מאשתי היקרה לעשות את אותו סקר אצל הנשים, והיא חוזרת עם אותו תוצאה. לכל אחת ואחת היית משפיע אחרת ואף אחד מהן לא מוכר לי ולא מוכרים בחוץ.

הווה אומר, הגדולים זה מיתוס. ולא רק מיתוס, הגדולים בעצמם הושפעו דווקא מהבני חורין האלה כנ"ל. אין לנו דוגמא יותר גדולה מיזה שר' חיים קנייבסקי וכל צאצאיו מתחתנים בגיל מאוד צעיר כמו אצל הירושלמים. כלומר אם ניקח דוגמה תרבותית של להתחתן בגיל מאוחר שנהוג אצל הליטאים, והנה לאט לאט הירושלמים ניצחו את כולם והנה היום כל הליטאים מתחתנים מוקדם ור' חיים וצאצאיו כבר ממש מתנהגים כירושלמים.

יש עוד דרך להוכיח את העניין. קופות הצדקה. קופות הצדקה זה יזמות של עסקנים שרצו לאחד את השנור לקופה אחת. את מי גייסו ? את הגדולים כביכול !! תבדקו כמה גדולים יש לכל קופה וכמה גדולים המציאו מהבטן כלומר לקחו משפיע מקומי (נגיד את ר' יעקב מאיר שכטר) והנה יש לנו עוד גודל. ותראו איזה פלא, כמה קופות צדקה יש ? כלומר אפי' לאחד קופות צדקה אי אפשר.

אז אם ביטלנו את הגדולים וכמובן אין משטר ושלטון ושוטר וגננת. אז מה יש כן ? בני חורין !! אבל שוב בני חורין צריכים גם הדרכה. והנה התשובה היא שכל אחד מוצא לעצמו את המורי דרך שלו. ובדרך כלל זה מישהו קרוב ולא מוכר. זה התלמיד חכם של הבניין או של הבית כנסת וכדומה. וככה אצל נשים. לכל אחת יש את הזקנה עם המלא חכמת חיים שהיא שואלת ולומדת ממנה. לרוב מדובר מישהו מהמשפחה. הרבה בסקר אמרו לי ולאשתי, שלפעמים יש להם משפיעים בלי מגע. כלומר סתם איש מיוחד בשכונה והתנהגותו משפיע עליהם. לפעמים זה מישהו מהמשפחה הקרובה כמו סב או סבתא וכדומה.

אז איפה האקדמיה טועים ? למה הם באים עם תזות דביליות שאין להם שום קשר למציאות ?

התשובה העמוקה היא החינוך המשטרי והרובוטי שקיבלו מהינקות. אין מצב הם חושבים שבני אנוש מתנהלים לבד. חייבים גננת ושוטר. והנה המשפחות האלה סותרות את התזה. ולכן יחפשו את המעצבים של המשפחות האלה. אחד הזוי טוען שיש משטר מרנים, ואחד מהם חושב על גדולים. מה שהם לא יכולים לקלוט במוחם הרובוטי שלא מיניה ולא מקצתיה, אין משטרים ואין גדולים, יש בני זוג בני חורין שמקימים את קן המשפחתי שלהם במיוחדות. הם ייקחו עזרה והדרכה מכל מי שלדעתם יכול לתת להם אותה.

בתרבויות המשטריות, הצופן של הפרטים זה השררה, קם איזה גבר שחושב שהוא גבר אלפה (הם אוהבים לקחת אנקדוטות מהקופים) והוא יעצב את הרובוטים. הוא רץ להיות עיתונאי או פוליטיקאי (בגיל צעיר הוא רוצה להיות זמר או זמרת) או סתם עובד ציבורי ומשם הוא רוצה לשלוט בכל הרובוטים.

אני זוכר שהמשפיע שלי שאל פעם בחורים, מה אתם רוצים להיות שתהיה גדולים ? אחד ענה אני רוצה להיות זמר. ואחד ענה שהוא רוצה להיות ראש ישיבה. אז המשפיע אמר להם: שאני יבין, אתם רוצים שבני אנוש יתחברו יחד לזוגות ויולידו ילדים ולגדל אותם ולפרנס אותם עם כל הכרוך בכך, שלכם יהיו מעריצים לשמוע מכם מוזיקה או שיעורים בישיבה ?! אותו משפיע שלעולם לא התעניין בפוליטיקה ובוודאי לא בפוליטיקה של האומות, בא לתפילה בבוקר ושואל את הבחורים מי ניצח את הבחירות בארה"ב הלילה  ? וכל הבחורים נעמדים דום, מה קרה לו ? ממתי מעניין אותו מי ניצח את הבחירות ועוד של ארה"ב ?! אחרי התפילה מישהו שאל אותו, מתי הרב מתעניין מי ניצח את הבחירות ? אז הרב אמר בפשטות: הלכתי לומר את ברכת שלא עשני גוי, ולומר ברכה שלא עשני גוי רגיל, זה לא ברכה הרי בוודאי שאני לא רוצה להיות גוי, ולכן רציתי לומר שלא עשני גוי אפי' כמו הגוי הזה שהולך לשלוט בעולם כולו.

תשאלו את אנשי האקדמיה האם אפשרי שמישהו מהם יחשוב בכלל על דבר שכזה ? הרי זה הכוכב הצפון שלו. הדבר הכי שהוא רוצה זה השליטה הדמיונית הזה, להיות נשיא ארה"ב ?! זה הכבוד הכי גדול שהוא יכול לחשוב עליו. ואם לא נשיא אז לפחות איזה עיתונאי דגול או איזה הוגה דגול. ואז ישאל רבינו: נפלתם מהראש ? אתם שבקושי רציתם להוליד ילדים ולגדל אותם, אז אתם רוצים שאחרים יעשו זאת בשבילכם בכדי שתהיה לכם למי למכור את הלוקשים שלכם ?!

אתם מבינים לאן אני חותר כאן ? אני חותר כאן שתבינו שלעולם אבל לעולם מי שחונך בחינוך משטרי, לעולם לא יכול להבין בני חורין. בני חורין שלעולם לא יקבלו שוררים ושרלטניים ובוודאי לעולם לא יחלמו להיות כאלה. כי ביום שהוא חולם להיות שורר על מי בדיוק הוא רוצה לשרור ?! כלומר באותו יום הוא דורש עבדות ואם עבדות ? הוא נהפך לעבד בעצמו, כמובן לשררה. כלומר הוא עבד לשררה.

אם בתרבות היהודית המשפחות בעצמם מחפשים את ההדרכה בשוק החופשי והמדרכים בעצמם לא מרגישים כמדריכים. באים אלא מבחוץ ורוצים למכור לנו לוקשים ולפעמים אפי' בכפיה כמו לימודי ליבה וכדומה. אייך אתם חושבים לעשות דבר שכזה ?

מה שמעניין במיוחד, שאלה מאתנו (שלא צלחו בסביבה הקרובה שלהם) שזונים אחרי היפהפייה המערבית, רוצים בדיוק את השררה הזו. יש לו עיתון והוא כבר מדומיין שהוא המחנך הדגול. הגדילו לומר החבורת שבבניקים מאתר כיכר השבת המתחזה לאתר חרדי, שהם קובעים את סדר יומו של החרדי. כאלה מדומיינים מזמן לא ראינו. מילא היו מנסים אצל הרובוטים המשטריים, אולי ישמעו את הזבל שלהם. אבל לנסות למכור לוקשים לבני חורין ?!

לא מזמן שמעתי כמה עיתונאים של העיתונות החרדית ממש. באיזה דיון ברשת, וגם הרגשתי את אותו הרגשה שהנה יושבים להם חבורת מדומיינים שמדמיינים שהם הם קובעים את הסדר יום של החרדי. השבבניקים האלה זונים אחרי הקולגות שלהם מהמערב, ורוצים גם להיות משפיעים. על כל פנים מול הקולגות שלהם מהמערב בוודאי שהם יכולים לשחק את המשחק בכאילו, הרי הרובוטים המערביים מושפעים מהמדיה ומהעיתונות אז למה לא לשחק את המשחק ולטעון שכל מה שאתם רואים בחרדיות זה אנחנו ?!  מה שמצחיק כאן זה שהם בעצמם השתכנעו שזה כך והפכו להיות למדומיינים.

אותו דבר שאנו שומעים את אלה מאתנו שזונים אחרי היפהפייה המערבית ומרגישים את עצמם כאינטלקטואליים. הם מזה מרגישים שהם יכולים לחנך מחדש את החרדי הבן חורין. הם יכתבו לנו מאמרי חכמה והגות עם ציטטות זרות ומזה מרגישים נאורים. ותראו איזה פלא, תמיד השוטים האלה הם בצד של המערב.

מה שהם לא מבינים מרוב טיפשות ועםארציות, שדווקא זה שהם בצד של המערב, מוכיח לנו יותר מכל מחקר אחר, כמה שאין להם מושג ירוק ביהדות וק"ו אין להם שום מושג ירוק בבני חורין יהודיים במיוחד ירושלמים. הרי מיהו זה שמוכן לוותר על חירות ולאמץ את העבדות המערבית ?! ומי מדבר על הטימטום המערבית ?! מה ? אתם רוצים שצאצאיכם יהיו רובוטים ? שהשוטר והמדומיין מהמדיה ישפיע עליהם ?!

לא מזמן ראיתי את הסדרה הנפלא של ערוץ נשיונל ג'יאוגרפיק  על איינשטיין. סדרה בשם "גאון" (מאוד מומלץ לראות את זה) שמתי לב לקטע נפלא ופירסמתי את הקטע הנפלא הזה (כמה שניות בודדות) ב youtube כאן https://www.youtube.com/watch?v=HfcrtpPrpBk וקראתי לקטע "משרתת מנצחת את גאון האנושות". הגאון איינשטיין היה מסוכסך עם בנו ומשפחתו והמשרתת מטיף לו מוסר על כך וכדאי מאוד לשמוע את הקטע. הנה דבריה העמוקים: "אכפת לך כל כך מהמורשת שלך, אייך אתה ייזכר בעולם ?! אבל העולם מתחיל ונגמר בך ובמשפחתך !!"

מה שכואב וטרגי אצל איינשטיין, שהוא סבל מאותו גן יהודי שלא מקבל שררה, כלומר כל הישגיו הגיעו דווקא כי היה מרדן ודווקא כי סבל מדחף של חירות והיה אנטי ממסדי. הוא בעצמו טען את זה כל הזמן, וגם יוצרי הסדרה נותנים לנו את התמונה הזה. מה קרה ביום שקיבל הכרה אנושית על הישגיו ?! למה היה לו סבלנות ללמד ילדונת זרה חיבור פשוט ולא הצליח לראות את נכדותיו הוא ? אולי ללמד אותם גם חיבור פשוט ולעזור להם בשיעורים שלהם בבית ספר ?!

באותו כשל נופלים גדולי עולם, אפי' הרב שך בעצמו. מי מדבר על חלמאים כמו עיתונים ועסקנים ?! הרי מבחינת יהודית כל אלה אנשים מדומיינים. הרי מה באמת יש לאדם בעולמו ? אם זכה והקים משפחה, אז זה מה שיש לו במציאות. אבל אם הוא מוותר על כך לטובת הדמיון ?! אז לא פלא שמשררת פשוטה עם חכמת חיים פשוטה ועמוקה, מנצחת את גאון האנושות.

תמיד יש להם סבלנות לאחרים אפי' למסור את נפשם לזולת, אבל איפה המבחן שלהם אם הם מדומיינים פנאטים או באמת אלטרואיסטים ?! שמגיע למשפחה האישית שלהם !! שם נראה אם הם מדומיינים או באמת אלטרואיסטים.

מישהו פתח אשכול בעצכ"ח לדיון, והכותרת הייתה: "למה הישיבות לא מצמיחות 'גדולים'?" כבר בשאלה תבינו כמה השואל הוא רובוט מערבי. הרי ממתי ישיבות זה אמצעי להצמיח גדולים ? יותר נכון לשאול מי רוצה בכלל להיות גודל על דרך להיות זמר או נשיא ארה"ב ?! הישיבה מבחינת הראיה היהודית הוא מקום של חינוך ולימוד כמובן ותו לא. את הראש ישיבה גררו באוזן להיות ראש ישיבה. כלומר מי שחולם להיות ראש ישיבה הוא אסון מבחינתינו ומבחינת התלמידים. הוא באמת יהפוך את תלמידיו לרובוטים כמו במערב.

מסופר בתלמוד על אלישע (אחר) כך: אָמְרוּ עָלָיו עַל אֱלִישָׁע בֵּן אֲבוּיָה, שֶׁלֹּא הָיְתָה הָעָזַרָה נִנְעֵלֶת עַל אִישׁ חָכַם וְגִבּוֹר בַּתּוֹרָה בְּיִשְׂרָאֵל כְּמוֹתוֹ, וְכֵיוָן שֶׁהָיָה מְדַבֵּר וְדוֹרֵשׁ בְּלִשְׁכַּת הַגָּזִית אוֹ בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ שֶׁל טְבֶרְיָא, הָיוּ כָּל הַחֲבֵרִים עוֹמְדִים וּמַאֲזִינִים לִדְבָרָיו, וְאַחַר כָּךְ בָּאִים כֻּלָּם וְנוֹשְׁקִין אוֹתוֹ עַל רֹאשׁוֹ. אִם בטְבֶרְיָא כָּךְ, קַל וָחֹמֶר בִּשְׁאָר מְדִינוֹת וּבִשְׁאָר עֲיָרוֹת.

אבל ביום שפרש כלומר זנה אחרי היפהפייה המערבית ?! מאותו יום מישהו שמע אותו ? הווה אומר, שבני השוק קובעים את מי לשמוע ואת מי לא. זה לא עובד הפוך כמו במערב שיש רובוטים מטומטמים ויש מדומיינים שמרגישים גברים אלפה והם הם קובעים את סדר יומו של הרובוטים. לא ולא, זה עובד בדיוק הפוך, יש בני חורין ויודעים מה הם רוצים מעצמם, ורוצים הכוונה והדרכה ולכן הם באים לשוק לחפש, ואם מצאו כזה, אז מושכים אותו באוזן לבית המדרש להיות ראש ישיבה או משפיע. ואם הראש ישיבה מאבד את זה, ומתחיל להיות מדומיין כמו אלה במערב ?! אז תבדקו במשפחה שלהם, האם הצליחו או ויתרו עליהם לטובת הישיבה הדמיונית.

שאלדד ומידד מתנבאים במחנה, יהושע אומר למשה רבינו "כלאם", מסביר רש"י בשם חז"ל  "הטל עליהם צרכי צבור והם כלים מאליהם" כלומר המילה כלאם שווה הכחדה = כרת אישית. יש שתי דרכים לעשות את זה, או פשוט להרוג אותם או לתת להם להיות מדומיינים שכאלה = לתת להם להיות ראשי ישיבות או רבנים ועסקנים או סתם עיתונאים מדומיינים. אפשר להיות ענק שבענקים כמו הגאון איינשטיין לעיל או כמו הרב שך, ולהיכשל באותו כשל מדומיין ולהפסיד את העולם האישי שלך, העולם המציאותית והאמיתית שלך. וזה מה שאומרת לו המשרתת החכמה והנבונה: העולם מתחיל ונגמר בך ובמשפחתך.

שבני אנוש הם בני חורין, הם יודעים מה הם רוצים. ולכן הם המחפשים מורי דרך. אבל שבני אנוש הם רובוטים, אז בוודאי שהם צריכים תחזוקה נצחית על ידי שרלטנים ומדומיינים למיניהם ששניהם לבסוף יורדים שאולה שלא מצליחים לראות אפי' את הנכדים שלהם.

זה מה שהיהדות נותנת לבני חורין, היהדות נותנת להם משמעות אישית משמעות חיים מציאותית ונבונה. וכל השאר הם רק אמצעיים בשביל שהם יוכלו לממש את המשמעות החיים שלהם. אם אין לך משפחה ילדים ונכדים שאתה עיצבת אותם להיות בני חורין כמוך וככה לדורי דורות לנצח נצחים ?! אז מה יש לך כן ? דמיון ? כלומר העולם זה דמיון וטמטום, מה שקיים באמת במציאות זה אתה וצאצאיך עד עולם, בהם תשקיע ועליהם תשפיע. ואם זכיתה, אשריך וטוב לך. אם כשלתה זה זה השאול במחשבת ישראל. כלומר נכרת מעולמך רח"ל.

פעם לקחתי את אותו משפיע שלי (מהסיפור של ברכת שלא עשני גוי) לשכנע חסיד בעלז על איזה שידוך. שבאנו לבית המדרש של בעלז, היה בדיוק טיש של הרבי. מיד שנכנסנו המשפיע שלי רעד נורא. ושאלתי אותו מה קרה לך ? עם הרעדה הוא שואל אותי אתה לא רואה ? כל כך הרבה יהודים  מתנענעים ביחד כמו רובוטים. (המילים המקורים שלו היית: כל כך הרבה יהודים עובדים ע"ז ?!) אבל לבסוף אחרי שלא הצליח לשכנע את אותו חסיד לשידוך שאני רציתי לשדך, המשפיע שלי נרגע. ואמר לי אני מתחרט על מה שאמרתי קודם, הם לא עובדי ע"ז זה עוד אמצעי כמו כל אמצעי. כלומר המשפיע שלי הבין מיד שאפי' זה נראה כאילו מדובר בקבוצת אנשים רובוטים, הנה הוא עומד על שלו ויודע מה הוא רוצה לבתו ולמשפחתו.

מכאן תבינו, שאפי' אחד מרבותי שהיה ענק בענקים, שהוא הגיע למקום מבחוץ (הוא לא הכיר את בעלז), הוא פירשן את התמונה לא נכון. ק"ו אנשי האקדמיה שהם מתחילה באים מבחוץ ועם חינוך רובוטי מערבי, אז לא פלא שהם מחפשים את הגדולים או המרנים.

לסיכום:

מיהם המשפיעים ביהדות בכל ההיסטוריה ?! זה האימא שלי ואבא שלי וסבא שלי וסבתא שלי !! אצלם יש את המטען הענק שהם סוחבים מאלפי שנות דור. בחשיבה האבולוציונית אנו יודעים כבר ב"ה שזה המציאות הפיזית שלנו. כלומר לטוב ולרע אנו סוחבים את כל ההיסטוריה הפיזית על גופינו אנו. אצל היהודים המקוריים יחד עם האבולוציה הגופנית והפיזית, אנו סוחבים גם את התובנות מדור לדור. כלומר כל התבונות שנוצרו מאבותינו מדור דור, אנו ממשיכים לסחוב ולמסור לדור דור ככה בידוק אנו חיים לנצח ומפתחים את המוסר והערכים. אנחנו חיים לנצח זה אומר במציאות אנו חיים לנצח על דרך: מה זרעו בחיים אף הוא בחיים. וזה מה שהמשרתת של איינשטיין הבינה מה שהוא בעצמו לא הבין.

אז נכון שיש אמצעים כמו בתי ספר וישיבות וסימינרים וכו' וכו' אבל הם אמצעיים ותו לא. לאלה שמדמיינים שהם המעצבים לא מבינים שלעומק הם בסך הכל בייביסיטרים. אם אתה מצליח לגדל בני חורין, אז תלמידיך הם מבחינת צאצאיך. אבל אם אתה מדמיין אותם כרובוטים ? אז לעומק אתה רק בייביסיטר לילד ולבחור או לבחורה. כלומר חזקה על הבני חורין והבנות חורין שימצאו לעצמם הדרכה והכוונה במקום הנכון ואתה היית להם רק בייביסיטר להעביר להם את שנות הילדות והבגרות.

שאנו באים לחקור תרבות כזה, לא פלא שאנו מוצאים שם ראשי אב זקנים עם אלפי צאצאים. לא פלא שגם זוכים לאריכות ימים יותר מתרבויות מודרניות אחרות. ואז אנו כחוקרים לא מתפלאים למה הם לא נותנים לשום שרלטן להיכנס לתוך המשפחה.

לסיום אני הביא לכאן את דברי מהפוסט שלי בשם "המשפחה היהודית"

אומר הנביא ישעיהו "כי כרם השם צבאות = בית ישראל" כלומר כרם השם צבאות ?! הוא בית ישראל !! הפרטי והכללי.

אני לא יעסוק כאן באלוהות שזה נמצא במשפט החזק הזה של הנביא ובחז"לים על המשפט הזה. אבל אני כן יאמר מה אומרים חז"ל לאלה שחושבים להתעסק עם בית ישראל ואני מתכוון לכל הרשעים שמתנחלים למשפחה היהודית הפרט והכלל.

 (אליהו רבה (איש שלום) פרשה ח )

ר' אליעזר הגדול אומר, כרמו של הקדוש ברוך הוא בית ישראל אל תציץ בו,

ואם הצצת בו אל תרד לתוכו

ואם ירדת לתוכו אל תהנה ממנו

ואם נהנית ממנו אל תאכל מפירותיו

ואם הצצת וירדת ונהניתה ואכלתה מפירותיו סופו של אותו [איש] ליכרת מן העולם. ע"כ

אז נכון, אולי הצלחתם לגזול מפירותיו, אבל סופכם ליכרת מן העולם.

תזכרו מה אמר לכם נביאינו וחז"לינו.

אגב: נבואת חז"ל מדברת גם על המשל שזה ארץ ישראל וגם על הנמשל שזה המשפחה האישית של כל אחד.

כל מי שמציץ, מת מקנאה. ואם כבר הציץ, אז הוא מת לרדת לתוכו. ואם כבר ירד לתוכו, הוא מת ליהנות ממנו. ואם כבר נהנה ממנו, הוא מת לאכול מפירותיו (הרי הוא מתעצל לעשות פירות מעצמו, וכאן יש לו לאכול את פירותיו של האחר).

ואז ידע שאם הציץ וירד ונהנתה ואכלת מפירותיו ?! סופך להיכרת מהעולם = הוא וזרעו נכרתים מהעולם ולא נשאר ממנו זכר. וכל זה מדובר גם על המשל שזה ארץ ישראל, וגם על הנמשל שזה המשפחה האישית של כל יהודי.

בברכה

max maxmen

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s