האמת החילונית ?! – מוקדש לפרופ' הררי

האמת החילונית ?! – מוקדש לפרופ' הררי

בעקבות מאמרו של פרופ' הררי "האמת החילונית" החלטתי לכתוב מאמר מוקדש בשבילו.

אני אישית מאוד מאוד מכבד את פרופ' הררי. הוא תרם לעגלת החילוניות שתי דברים חשיבתיים מאוד מאוד עמוקים. דברים שכל לומד ליבה חרדית\יהודית מודע להם מה שאין כן איש המערב – שהחילוניות היא העתק הדבק שלה – לא מודע להם לעומק.

האחד: האדם ניצח את הברירה הטבעית.

השניה: ישויות דמיוניות ("סדר מדומיין" הנודע שלו  )

1, האדם ניצח את הברירה הטבעית. המסקנה הזאת של הררי בעצם טוען שלאדם יש בחירה שזה כמובן יסוד ראשוני ביהדות, מה עוד – שזה עיקר העיקרים ביהדות –  שבהכל אחראי האדם. כלומר אם יש עוד מוות וק"ו סבל כמו מחלות וכדומה, זה באחריות האדם !! על דרך: התרופה לסרטן שתימצא מחר ?! יכולנו למצוא כבר אתמול !! הווה אומר, זה שאנו עוד סובלים מסרטן ?! זה באשמתינו !!

ובכן במחשבת ישראל נאמר (קהלת רבה פרשה ז, א [י"ג])

רְאֵה את מעשה האלהים כי מי יוכל לתקֵן את אשר עותוֹ' [=עיוות אותו]: בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון, נטלוֹ והחזירוֹ על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי; תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך.

עוד אחד: מפי עליון לא תצא הרעות והטוב: (איכה ג לח) אמר רבי יוחנן מיום שאמר הקדוש ברוך הוא (דברים ל') ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב וגו' לא יצא רעה וטובה מפיו אלא הרעה באה מאליה לעושה רע והטוב לעושה טוב לפיכך מה יתאונן למה יתרעם האדם אם לא על חטאיו.

כלומר מיום שקיבלנו את התורה בעצם קיבלנו את אחדות הבינה, שזה אומר ניצחנו את הברירה הטבעית. (ניצחנו אותו כבר אצל אדם התבוני הראשון המקראי כנ"ל מהמדרש קהלת, אבל כל זמן שבני ישראל היו תחת הישות המצרית הם לא ניצחו את הברירה הטבעית רק להפך הם היו בסכנת הכחדה)

2, ישויות דמיוניות. להררי יש תורה שלימה על סדר מדומיין. אבל לעומק בלי שירגיש בכך (כי לא קיבל ליבה חרדית\יהודית) הוא ירד לעומקן של איסור ע"ז ואלוהים אחרים של תורה וחז"ל.

מהי הסדר המדומיין נאמר בקצרה הנצרך למאמר הזה. ובכן על פי טענתו בני אנוש לא יכולים להתנהל בקיבוץ יותר משישים פרטים. כלומר החברה הכי גדולה בבעלי החיים או אצל הלקטים ציידים נוודים האדם תרום המפכה החקלאית, היו לא יותר משישים פרטים. ביהדות למשל נטען שבני אנוש לא יכולים להתנהל יותר מעשרה פרטים (זה שרי עשרות הנודע מהמקרא). הטיעון היא כמובן שאדם לא יכול להכיר טוב טוב יותר משישים פרטים (ושוב ביהדות נטען שאדם לא יכול להכיר טוב טוב יותר מעשרה פרטים, שופט (= שרי עשרות) חייב להכיר אישית את הנפשות הפועלות בדין), ולכן אי אפשר לשלוט כביכול על יותר משישים פרטים.

אז אייך לדעתו התאפשר קיבוצים של חברות חקלאיות ענקיות ? כאן נכנסת תיאורית הררי הנודע "סדר מדומיין" שזה אומר בקצרה: בני אנוש מאמינים באיזה ישות דמיונית. ומהי הישות הדמיונית ? הררי מביא הרבה מאוד דוגמאות. ואני הביא אחת או שתים.

1, לעיר או מדינה יש דגל וסמל ופסל. העיר המדינה היא בעצם ישות דמיונית הרי על באמת קיימת שם רק פרטים ורק פרטים שרלטניים שולטים בכל הפרטים בשם הישות הדמיונית. אז אייך כל הפרטים תחת תודעה אחת ומתנהלים ביחד תחת השרלטן ? על ידי הדגל\סמל\פסל !!

2, אליל הכסף. אליל הכסף למשל היא דמיון מוחלט. הרי אין לכסף שום ממשות בטבע ובמציאות. זה פשוט אימון של הפרטים בכסף הדמיוני.

במחשבת ישראל (חז"ל) נאמר: "אין עיר אלא אלוה" וכמובן מול אליל הכסף (זה ששיעבד את אזרחי מצרים למלך ואחר כך את בני ישראל לעבדים) משה רבינו  ממציא את שמיטת כספים. כלומר במחשבת ישראל כל ישות דמיונית היא כוח אלוהי שמשעבדת את הפרט לישות הדמיונית ולכן המקרא שולל כל ישות דמיונית שכזו.

ע"כ בקצרה.

ובכן הררי תרם שתי יסודות עמוקים מאוד לעגלת החילוניות הריקה. 1, יש בחירה לאדם שזה אומר שיש אחריות לאדם על מעשיו ויש אחריות האדם על הסבל האנושי מול הטבע (מחלות מגיפות ועוד) ועל הסבל האנושי החברתית (האי שוויון וכפיה החברתית וסמכות החברתית הדוגמטית ועוני והרעב ועוד ועוד). 2, אם רק היה לומד ליבה חרדית\יהודית היה מבין את משמעות הסדר המדומיין שמשעבדת את הפרט לכלל המדומיין, ולכן היה מאמץ בחום את איסור עבודה זרה ואיסור אלוהים אחרים.

האם החילוניות אימצה את שתי התובנות של פרופ' הררי כאידאל חילוני יהודי (או ישראלי) ? בשתי התובנות אין זכר בחילוניות העכשווית. בראשונה האם יש בחירה לאדם, אצל החילוניות המבחן הפסיכומטרי קובעת לפרט מראש לשבט או לחסד. כלומר אין לו לעומק בחירה, הוא מתחילה תלוי במאבחנת השרלטנית לטוב או לרע (ראו מאמרי  "מבחן פסיכומטרי" = "כנוטל חרב ודוקרה לתוך מעיו"). בשניה שזה אומר הסדר מדומיין, שזה למעשה הדגל הישראלי, שבשבילה החברה המדומיינת מקריבה קרבן אדם שזה כמובן הרווקים והרווקות (ראו מאמרי עקידת יצחק הליבה החרדית), כלומר בכדי לזכות בקניינים הם מקריבים קרבן אדם על המזבח הלאום הדמיוני ועוד אדם רווק או רווקה שנכרת מעולמו האישית למען הישות הדמיונית שנקרא לאום.

מצטער פרופ' הררי, העגלה עוד נשארה ריקה !!

האמת האחדותית של הררי מול האמת האחדותית של היהדות

ובכן נמשיך להתפלסף עם הפרופ' ועם תורתו והפרדוקס (הסתירה) שלו במאמר הנ"ל מול תורתו.

פרופ' הררי מזהה את האמת האחדותית בתקופת יוון. כלומר מתי האדם התחיל להכיר באמת האחדותית ?! בתקופת יוון !! על פי מחשבת ישראל האמת האחדותית הכירו בני אנוש מאז האדם הראשון התבוני, זה שהמציא את חוקי המשפחה ואת השפה ובעקבות זה המציא את החקלאות ואת הלוח שנה ואת החינוך ובהמשך בעקבות זה נח ובניו בהמשך ממציאים את הקניין והירושה ואת הצווים המוסריים של לא תגנוב ולא תרצח. כלומר ממציאים את הדינים. ובהמשך בעקבות אחדות הבינה אברהם ממציא את ברית המילה ובהמשך יעקב ממציא את עבדי החברה (הבכורים) ומשה ממציא את שמיטת כספים וכמובן מאמץ הלכה למעשה את תורת אדם ונח על ידי יהושע בזה שמחלקים את הארץ לכל פרט על פי גורל פלוס ירושה על פי הצוו הקטגורי של קאנט (ראו את מאמרי "קניין" הצוו הקטגורי של קאנט)

כלומר אחדות הבינה במקרא בד ובד ש"ידע" שווה נבואה (וכוח מול אקראיות הטבע = אסונות טבע ומגיפות ומחלות), אחדות הבינה במקרא ממציא מתוכו את המוסר והערכים הקבילים על פי הצוו הקטגורי של קאנט או אם תרצו הצוו של הלל התלמודי.

לא בכדי פרופ' הררי (וכן המערב כולה) מציין את תקופת יוון, כי יוון אימצה את אחדות הבינה כלפי המדע בתזה ש"ידע" שווה כוח. ואם ידע שווה כוח, אז כדאי לנו כבני אנוש להשיג את הכוח הזה.

לא רק פרופ' הררי והמערב נפלו כזבובים מול היפהפייה המערבית בעקבות אימוץ אחדות הבינה, גם כנסת הגדולה טעו לחשבו שהנה האומות מאמצים את אחדות הבינה ולכן לדעתם בוטל האלילים ועבודה זרה באומות. מה שכנסת הגדולה לא חלמו, שזה יישאר רק בתחום המדע = הידע = הכוח ותו לא. ואם כוח תמיד הפרט טפל לישות הדמיונית שזה ע"ז של תורה.

אם אחדות הבינה במחשבת ישראל הביא בעקבות זה לשלילת הישויות הדמיוניות ולכן שללה את ישות האנושית שהמציא אנוש בן שת. פרופ' הררי חסיד שוטה (זה רק כינוי) של הישות הדמיונית שהוא קורא לו "אנוש". הוא למשל לא רואה צורך בחוקי המשפחה כי ישות "אנוש" (זה שהמציא אנוש בן שת) אמור להתקיים מול הפרט אישית שלא חייב לשרוד אישית. סליחה מהפרופ' שאני מזכיר משהו אישי פרטי שלך, אבל לצורך הנושא זה חשוב להזכיר. אתה הפרופ' מתגאה בהיותך גיי, כלומר אתה ממש חסיד שוטה של הישות הדמיונית שנקרא "אנוש" על חשבונך האישית שאתה אישית תיכרת מעולמך כי לא תשאיר זרע (אפי' אם כן תשאיר זרע לדור אחד, בלי חוקי המשפחה לא תשרוד דורותיים). אתה מתפלא מהמוסר והערכים של הישות האנושית הדמיונית, שלמעשה בשביל מה אתה צריך אותה, אם אתה אישית לא שורד דור אחד ?!

לסיום נושא זה

זה שמאז תקופת יוון האומות אימצו את אחדות הבינה, זה היה חלום רטוב אפי' של כנסת הגדולה שהנה יבוטל הישויות הדמיוניות ושחרור הפרט מעול הישויות הדמיוניות מבוטחת. אבל על כך אנו בוכים עד ימינו אנו, שהתברר שרק כלפי הכוח (ידע = כוח) הם אימצו בחום את אחדות הבינה. כלפי ביטול הישויות הדמיוניות ?! כלפי הסבל של הפרט תחת כוח הישות הדמיונית וסבל הפרט תחת כוח אליל הכסף (שהוא – אליל הכסף – היוצר את העוני ואת הרעב ואת המהפכות החברתיות בתוך העמים ואת המלחמות בין העמים) ?! כלפי זה האומות ביחד עם הלאומניות היהודית המתחדשת, לא אימצו את אחדות הבינה. להפך, כאן אין "אמת" אין "אחדות הבינה" ולכן הם צריכים ל"כוח הרוב" קרי דמוקרטיה. כלומר במקום לאמץ את האמת שאתה קורא לזה "אמת חילונית", הם כלפי מוסר וערכים מאמצים את "כוח הרוב" אפי' שהרוב יאמר ש1+1=7 הרוב מכריעה את האמת בזמן שהאמת היא ש1+1=2. תחשבו אילו המדע היה מאמץ את כוח הרוב למדע, האם זה היה מדע ? בוודאי שלא, הרי המדע מושתתת על אמתויות אבסולוטיות.

הפרדוקס בין תורתו של הררי לבין הנאמר במאמר "אמת חילונית"

פרופ' הררי טוען בתורתו שהמדע לא יכולה להבין כאב ולא יכולה למדוד כאב וסבל. כלומר הררי כאן מאוד ביקורתי מול המדע המודרנית שעוד לא הצליחה למדוד כאב ולהבין כאב.

אם היה יותר ביקורתי, היה מבין שהמדע כמו שהיא לא יודעת למדוד כאב ולהבין כאב, היא לא יכולה גם להמציא ערכים ומוסר הרי ערכים ומוסר בא למנוע את הכאב והסבל.

הווה אומר, המדע והמודרנה לא יודעת להמציא ערכים ומוסר מתוך המדע, הווה אומר כל הערכים והמוסר הם שרירותיים ועל פי כוח הרוב היא נכפת על הפרט.

יותר מיזה, עצם שהמוסר וערכים מומצאים שרירותית על ידי כוח הרוב, לעולם האדם יצטרך שוטר ומשטר שיגן על המוסר והערכים שהכוח הרוב המציא מהבטן. הווה אומר האדם לעולם לא ישתחרר מהישויות הדמיוניות. חירות הפרט תהיה רק קלישאה דמיונית. תמיד המוסר והערכים אמורים להיות נכפה על הפרט על ידי הרוב הדמיונית.

על כל פנים, אין כאן על פי תורתו של הפרופ' שום "אמת חילונית" כי האמת המדעית לא יכולה להבין כאב וסבל, ולמדוד כאב וסבל, ולכן ערכיה ומוסריה הם שרירותיים ונכפים על ידי כוח. וכל ערך ומוסר שאמורים לכפות בכוח, אין היא יכולה להיות מוסר וערך קביל על פי הצוו הקטגורי של קאנט או הצוו של הלל התלמודי.

ותראה פלא – פרופ' הררי היקר – אם האמת המוסרי והערכי מושתתת על אחדות הבינה (זה שחכמי יוון אימצו בחום כלפי המדע = ידע = כוח = נשק גרעיני למשל. ולא רצו לאמץ את אותו אחדות הבינה כלפי המוסר והערכית ?!), אז פתאום לא צריך רוב ומשטר וגננת ושוטר. כל בני החברה בני חורין כולל שופטיה שלא סגורים תחת שערים מגנטיים וסוללת שוטרים. מתי ראית דיין בית דין או רב או גדול הדור תחת סוללת אבטחה ושערים מגנטיים ?

בקיצור בני החורין האלה, כן כן היהודים, הם שורדים זה אלפי שנים בלי שוטר וגננת כי כל המוסר וערכיה מושתתים על אותו אחדות הבינה כמו שהמדע כלפי המדע מושתתת עליה. החששות האנטישמיות שכתבתה במאמר הנ"ל, לעולם לא התגשם אצלינו היהודים. אתה מבלבל בין היהודים לבין שאר הדתות, ולא בכדי, כי השרלטניים של הלאומניות המתחדשת דאגו לכך מראש שתהיה פנאט ובור ועםארץ גמור בנושא מחשבת ישראל והיהדות. הם דאגו מראש שתשנא בטירוף את היהדות שלא תנסה אפי' לבדוק אותה מהי. אתה פרופ' היקר שיודע מהי ביקורת, כאן כשלת נורא כי אפי' לא הלכת לבדוק מהי בכלל היהדות ועל מה היא מושתתת. לא ולא, אתה כמו ילד רובוט של השרלטן הלאומני מאמין שהיהדות היא כמו הנצרות והאיסלם ואלוהי הבייביסיטר שלהם. כנ"ל לא השכלת להיות ביקורתי על החינוך הדוגמטי והאינטרסנטי שקיבלתה תחת הישות הלאומית הדמיונית.

אתה מדבר על ענווה מדומיינת שיש במודרנה, ולא שם לב שעניו לעולם לא יכול לכפות את ערכיו ואת המוסר על האחר. ואם כל כולך לא מאמין באדם ומעמיד לו שוטר ומשטר ושרלטן שמדבר בשם הדמיון (הרי הדגל והרוב הדמוקרטי הם ישות דמיונית מול הפרט), וכופה על האחר את הערכים ואת המוסר השרירותיים שהמציאו מהבטן כנ"ל מכוח הרוב המדומיינת ?! אתה לא יכול לזעוק אני עניו. אנו היהודים שמאמינים באדם ולא מעמידים לו שוטר וגננת בכפיה, אנו יכולים להתגאות בענווה, ומתוך הענווה שלנו אנו באמת מעט. לך תפגוש את המנהיגים של היהדות ותבין ענווה מהי, לך תפגוש תלמיד חכם קלסי תבין ענווה מהי. מכאן גם תבין למה היהדות לעולם לא נכפת על אף אחד. הנתון של הפסד של 80% יהודים בכל דור ודור להתבוללות תוכיח את החירות והחופש שהיהדות נותנת לבניה זה אלפי שנים.

לסיום:

אני חב לפרופ' היקר חובה גדולה והיא להסביר לו אייך המוסר וערכים של היהדות מושתתת על אותו אחדות הבינה של המדע. כלומר זה לא פר רק לבקר את הפרופ' ולטעון שהיהדות מאמצת בחום את אחדות הבינה בעיקר על הערכים והמוסר ורק אחר כך על הכוח מול הטבע האקראי. בלי להסביר אייך זה עובד ועבד כל ימי קיומינו.

אבל הפרופ' מבין שאני לא יכול ללמד אותו תורה על רגל אחת, ולכן אני יאמר לו מה שהלל התלמודי אמר לגר, או מה שקאנט אמר למערב. הלל התלמודי אמר: "דעלך סני – לחברך לא תעביד. זו היא כל התורה כולה, ואידך פירושה הוא, זיל גמור". כלומר: מה שעליך שנוא לא תעשה לחברך, זו (תמצית) כל התורה (על רגל אחת) והשאר פירוש הוא, לך ללומדו (תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף ל"א, עמוד א').

קאנט כמובן המציא את הצוו הקטגורי שכל בני המערב מבינים אותו כמו תרנגול בבן אדם. (ראו "קניין" הצוו הקטגורי של קאנט)

אפשר גם לעיין במאמרים כאן בבלוג להבין ביתר הרחבה את מחשבת ישראל העמוקה.

בברכה

Max maxmen

בעקבות זעקת אתר בחדרי כאן זעזוע: הפרופסור זלזל בעולם החרדי ב'ידיעות': "מה שמגן על בחורי הישיבות הם החיסונים ולא לימוד התורה"

הגבתי כדלהלן:

פרופ' הררי הוא אדם מוכשר אבל תאוריקן והיסטריון ככה שאין לו שום מושג בסוציולוגיה במיוחד אין לו מושג בסוציולגיה יהודית
מבחינת החרדים, מספיק המדע של הגויים וככה זה היה מאז היותינו לעם.
הלכתית הלכנו על פי הגויים בכל תחום ותחום גשמי רפואי מדעי. יותר מיזה אם יש סתירה בין חז"ל והקבלה לבין הידע הגויים, אנו עד ימינו הולכים אחרי הגויים. לא נחלל שבת על סגולה או רפואה חזלית מה שאין כן נחלל שבת וכיפור על פי חכמת הגויים.

כאן טועה הפרופ' הנכבד. אנו לא צריכים להקריב 90% יהודים להיותם חילוניים בכדי לקבל מה שיש לנו במילא מהגויים. לא חבל על כל כך הרבה יהודים לא מכירי יהדות בשביל דבר שיש לנו במילא מהגויים ?

אז מחילה פרופ' היקר, החילוניים לא תורמים לנו כלום ואנו נשרוד בלעדיהם. מה שאין כן החלוניים בלי החרדים, אין להם מה לחפש כאן בארץ ואין להם שום סיבה להיקרא יהודים.

https://plus.google.com/101747152814511281988/posts/JUzymesNC29

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s