משאב טבעי – למי היא שייכת ?

משאב טבעי – למי היא שייכת ?

האם נולדנו רק אתמול ?

המאמר מוקדש ליואל היקר (הניק הנודע מהאתר הכלכלה האמיתית)

באתר המכובד – הכלכלה האמיתית – של ערן היקר, מדי פעם צץ הוויכוח המוזר: "למי שייכת משאבי הטבע". על פניו זה נשמע כאילו נולדנו רק אתמול כלומר עד אתמול כדור הארץ פשוט לא אכלס בני אנוש, כלומר רק אתמול פתאום צמח מהאדמה האדם על כדור הארץ ולכן אנו כבני אנוש פשוט עוד לא יודעים למי היא שייכת ולכן אנו מתווכחים.

מיותר לומר שבני אנוש התבוניים מאכלסים את כדור הארץ זה אלפי שנים, אז למה אנו עוד מתווכחים על דברים בסיסיים פשוטים ? כלומר בני אנוש אלפי שנים ואלפי דורות צריכים לאכול\לשתות ולהתפנות ולישון ולטייל, אז אייך הם נהגו כבני תרבות כנאורים בכל ימות האדם (שיש אומרים שהוא קיים כבר עשרות אלפי שנה) ?

ובכן, אולי כדאי לעיין בהיסטוריה שלנו כלומר לעיין במקורות (נכון, אתה לא אוהב מקורות יהודיים ולכן נעיין רק ב"שיח לפי תומו" שזה אומר: אגב הנאמר שם אנו יודעים מה היה בזמן ההיסטורי מלפני שלוש וחצי אלף שנה), ונראה פלא פלאים, כבר לפני אלפי שנים (כשלוש וחצי אלף שנה) שבני ישראל חוזרים לארץ ירושתם – אחרי שהצליחו לצאת ממצרים מעבדות לחירות – והולכים לחלק את הארץ לשבטים ולמשפחות בגורל, אז מראש בני ישראל מציבים תנאים, עשרה תנאים מעניינים מאוד הם מציבים לעצמם. כלומר לפני שכל פרט זוכה בקניין על ידי חלוקה בגורל, יש תנאים ראשוניים לקניין הפרטי, כלומר בלי התנאים האלה אין קניין בכלל.

אני הביא עכשיו רק את התנאים שקשורים לנושא שלנו.

תנאי חמישית: מעיין היוצא מנחלה פרטית, כל בני העיר מסתפקין ממנו. כלומר אפי' משאב המים נפל בחלקו הפרטית, בכל זאת כל בני העיר יכולים לשאוב ממנו מים בלי תשלום כמובן. (אם בעל הנחלה חפר את המעיין בחצר הפרטי שלו אז הציבור צריך לשלם לו על הוצאות החפירה כמובן אם הם רוצים לשאוב מים)

תנאי שישית: כל בני השבטים יכולים לדוג דגים בכנרת אפי' שהכנרת תיפול כנחלה פרטית לאחד מהשבטים. כלומר אם שבט נפתלי זכו בגורל בכנרת, לכאורה המשאב הזה  (עם הדגים כמובן) שייכת לשבט נפתלי, אז התנאי הראשוני היית שלא ולא, כל אדם מכל שבט בישראל יכול לבוא לדוג לעצמו דגים בכנרת.

ובכן מה אנו לומדים משיח לפי תומו מההתנהלות שלהם לפני שלוש וחצי אלף שנה ?

  1. ובכן אנו רואים שכבר בתקופת האבן (בצחוק כמובן) לבני אנוש היו שכל ישר, והבינו שאם אנו הולכים לחלק את הארץ, יש צורך להסדיר את עניין משאבי הטבע מראש אחרת אין טעם לחלוקה, הרי בכל חלוקה בגורל, יכול מישהו לזכות בהרבה משאבים, והשני בכלום. אז למה שהם יסכימו מתחילה לחלוקת הארץ ? מילא אלה שיזכו במשאבים בדיעבד רצו את החלוקה, אבל לפני החלוקה כולם לא ידעו איזה חלק ייפול להם בגורלם ולכן דאגו מראש להתנות תנאים בסיסים לפני החלוקה.
  2. כל מה שנעשה בזמנם היית בהסכמה מראש, כלומר הארץ שייכת דבר ראשון "לכולם" מהירושה שירשו מחלוקת נח ובניו. ואז ורק אז שכל אחד מבין את הדבר הפשוט הזה שכל הארץ ומשאביה שייכים לכולם, רק אז אפשר לעשות גורל בהסכמה ולחלק את הארץ. אבל כאמור לעיל אם תחלק את הארץ בגורל, יכול להיות שיפול לי חלק שאין בו כלום, למשל: אין בו דגים או מים או נפט, ולכן הסכימו מראש (הדגש "הסכימו" כמו ילדים גדולים בלי גננת ושוטר ומשטר וריבון) לעשות תנאים שכאלה שאף אחד לא זוכה במשאב כפרטי שלו, כלומר המשאב נשארת של כולנו.

ע"כ המקורות והסברתן, מכאן ננסה להסביר – לחכמולוגי השוק החופשי וחופש הקניין – מהי שוק חופשי באמת ומהי קניין קביל.

נתחיל קודם עם הקניין הקביל.

כל בר דעת מבין שבכדי להמציא את המושג קניין פרטי, זה לא יכול לבוא על חשבון הזולת, כלומר האם אפשר שמישהו ייקח לעצמו בכל דרך שהיא את כל כדור הארץ והיקום כולו כקניין הפרטי שלו ? בוודאי שאף אחד לא יכיר בקנייניו. כלומר בכדי שתהיה לך באמת קניין אתה צריך שזולתך יכיר בכך כלומר יקבל על עצמו את הצו המוסרי של לא תגנוב. ואם הוא לא מקבל על עצמו את הצוו כי הוא לא מכיר בקניינך אז פשוט אין לך קניין במציאות. (אתה יכול לנסות להיות גיבור ולהחזיק בכוח החרב והנשק בקניין, אבל תמיד יצוץ לך גיבור יותר גדול ממך, כלומר אנו מדברים על ילדים גדולים – ולא בבריונים – שמבינים שכוח לא שווה כלום בעולם, כי כוח זה זמני מאוד והאדם מתכנן את חיו לאורך זמן, הרי הוא לא מוליד ילדים לאבדון רח"ל)

אז מה יעשה האדם הנבון ומה עשו בני אנוש מלפני חמש אלף שנה ? ובכן (שוב מקורות) נח ובניו חילקו את הארצות בגורל. אבל יש בעיה רצינית, הרי אם חילקת את הארצות בגורל מה קורה עם הנולדים בכל גרע ? הרי בכל רגע נולד תינוק ותינוקת ושניהם ירצו קניין כמו כולם אז הנה הם באים לעולם מחולק ? נח ובניו הבינו את הבעיה ולכן המציאו לראשונה את הירושה, כלומר המצאת הקניין קביל אך ורק עם המצאת הירושה. וככה בני ישראל הם היורשים של ארץ ישראל.

אנו רואים כאן שלא צריך משטרים ולא שרלטנים, תנו רק לבני אנוש את החופש, ותראו פלא פלאים, לכל פרט בעולם יש קניין פרטי כולל זכות להשתמש עם משאבי הטבע ששייכים לכולם. לא צריכים לכפות את המוסר וערכים כי הם פשוט מובנים מאליהם לכל בן אנוש שחיו לפני חמש אלף שנה.

שיש לכל נולד קניין פרטי והוא מבין שכדאי לכולנו "חלוקת העבודה", אז בני אנוש בונים לעצמם שוק חופשי ששם באים כל הבני חורין עם עמלם ועושים חליפין וסחר מכר וכו' וכו'. בשוק כמובן באים יזמים והנה יש שיווי משקל בין היזם לבן חורין. כלומר אם היזם מציע לו כדאיות, אז הוא יעבוד אצלו ואם לא, אז הוא לא מוכרח לעבוד אצלו.

והנה קיבלנו "שוק חופשי" באמת של בני חורין, והמוסר והערכים, והאמנות החברתיות הם קבילים ותבוניים שבאים מרצון חופשי של כל אחד ואחד.

זה מה שנקרא "אחדות הבינה" כלומר יש לבני אנוש בינה אחידה (אפי' שפרצופיהם וטביעות אצבעותיהם והדיי אן איי שלהם שונים ?! הבינה (= 1+1=2) היא יחידה !!) מכאן המתמטיקה והלוגיקה והמדעים. אפי' המצאת השפה הומצאה אך ורק מתוך ההנחה הזו שלבן אנוש יש אחדות הבינה, אחרת אייך אפשר להמציא את השפה ? הרי לא נבין כלום אם אין לנו בינה אחידה. המצאת החקלאות גם הגיע אחרי שהאדם הבין שיש אחדות הבינה ביקום כולה, אחרת מנין לי מה שהיה אתמול יהיה מחר ? כלומר אם זרעתי וצמח לי היום, אז מי קובע שזה יקרה שוב ? ולכן רק אם הנחנו מראש שיש חוקיות אחידה ליקום, אז אפשר להמציא את החקלאות. בשביל החקלאות צריכים לוח שנה לדעת את העונות מתי לזרוע ומתי לקצור וכו' וכו', אייך אפשר לעשות לוח שנה מראש ? שוב רק עם ההנחה שכל היקום פועל באחדות הבינה, אפשר לקבוע לוח שנה מראש ולדעת מתי יבוא אביב וסתו וכו' וכו'.

היוצא מכל הנאמר לעיל, שאם שני בני אנוש דנים על משהו, הם אמורים מראש להסכים בטבעיות על אמיתויות פשוטות כמו על מתמטיקה ועל לוגיקה ועל מוסר וערך. כלומר יש דברים שאי אפשר להתווכח עליהם. למשל מיהו הנגזל ומיהו הגזלן, צריך להיות ברור מראש. אם מישהו בא לומר שמשפחת תשובה (ביחד אם הדיקטטור) לא גזלה לנו את המשאב הטבעי = הגז הטבעי שלנו, הוא פשוט עושה צחוק מעצמו, כי הוא בעצמו יודע טוב טוב למי שייכת המשאב הטבעי. הרי יש לכולנו אחדות הבינה, אלא מה ? הוא מנסה להכניס את ראשו כבת יענה בחול ולחשוב שאף אחד לא רואה ולא שומע. מה חושבים משפחת תשובה ? אולי כולם נרדמו – חושבים משפחת תשובה ? ולכן הטיפש חושב שהוא יכול להחזיק במשאב ? הרי יש לנו ניסיון היסטורי רב שנים (ניסיון מתועדת בכתב) מה קורה במקרים שכאלה. דוד המלך חשק באשת אוירה החיתי, אחאב מלך ישראל חשק בכרם נבות, ועוד אלפי מקרים היסטוריים שכאלה וידוע מה היית סופם של כולם. היום הדין בא והוא לא מבחין בין צדיק לרשע. הנה חגגנו ביבשת אירופה כמה מאות שנים עד שבני אירופה שלחו אותנו לתאי הגזים, "הרב שך" הנביא זעם הנודע אמר ליהודיי ארה"ב: מה אתם חושבים שבאמריקה לא יגיע השואה לבסוף ?! ובכן שמגיע יום הדין, אין הבחנה בין צדיק לרשע, למה ? כי הצדיקים שתקו בגלל השוחד שהמנוולים נותנים להם.

נסיים:

אחדות הבינה מלווה את האדם מאז שהוא קיבל את המודעות\ההכרה\התודעה (על פי כל הדעות מדובר על אלפי שנים קודם שנולדנו אנו), לא רק שיש לאדם את אמיתויות הפשוטות, הוא יודע גם מה עונשו של זה שלא הולך על פי האמיתויות הפשוטות, כלומר הוא יודע את המעשים ויודע את התוצאות הקולקטיבית. אז למה אנו חוזרים על אותן טעויות ? התשובה: "שוחד" !!! עם השוחד משתיקים את אנשי האקדמיה ואת אנשי ההגות ואת המנהיגים הפוליטיים ואת העסקנים ואת הרבנים ואפי' את ההמונים, וזה דיי מצליח עד היום הדין, שהיום הדין מגיע פתאום אנו נזעקים למה צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, למה האלוהים הכניס את הצדיקים עם הרשעים לתאי הגזים ? אתה מבין את הטיפשות ?!

ולכן יואל היקר, שערן הצדיק וכל הצדיקים שכותבים באתר הכלכלה האמיתית וכל הצדיקים והצדיקות שמגיבים באתר נזעקים חמס, זה לא משום עניות כלכלית אישית שלהם או מחוסר פירגון למישהו מהטיקונים או כי הם ח"ו פרזיטים, לא ולא, הם פשוט נזעקים כי הם נאורים ותבוניים שמבינים: שיגיע יום הדין, כולנו נשלם על כך ביוקר, כי כנאמר לעיל: ביום הדין אין הבחנה בין צדיק לרשע. ברצוני לומר שאדם נבון לא אמור להיות אלטרואיסט, מספיק שהוא אנוכי שדואג לעצמו בכדי שהוא יזעק חמס נגד העוול הנורא, כי הוא יודע שלבסוף גם הוא ישלם אפי' שהוא לא שותף בעוול = אחריות קולקטיבית.

מי יכול בכל זאת להתווכח על אמיתויות הפשוטות ? 1, רשעים שרוצים לאכול בחינם את משכורתם של הזוגות הצעירים = משקיעי נדל"ן, כלומר הרשעים האלה רוצים פרוטקשן מהצעירים על הזכות לישון בכדור הארץ. או לחליפין הצעירים אמורים להיות עבדים נצחיים של יצרן הכסף החברתי = הבנקים, שהם – הבנקים – גזלני המשאב החברתי הכי יקר שלנו = יצירת הכסף החברתית. 2, וכנאמר לעיל הרשעים שרוצים לגזול מאתנו את משאבי הטבע. 3, הרשעים האלה שרוצים את כולנו בכפיה בחלוקת העבודה ועוד בלי לחלק את הצמיחה בשווה בין כל העבדים הנרצעים.

כל הרשעים האלה יכולים להתווכח על אמיתויות הפשוטות, ולא כי הם לא יודעים ומכירים את אמיתויות הפשוטות, ולא כי הם לא מכירים את התוצאות כנ"ל. רק הם מתווכחים כי הם פשוט רשעים, הם יודעים שהם וכל הונם ירדו שאולה ביום הדין, אבל על רשעים נאמר: אפי' על פתחו של גהינם, אין הם חוזרים מרשעתם.

חג חירות שמח לכל בית ישראל

בברכה

Max maxmen

<span dir=rtl>6תגובות ל‘משאב טבעי – למי היא שייכת ?’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s