מיתוסים

מיתוסים

אכילת המן במדבר (חלק ב')

המאמר מוקדש לפרופ' אורן הרמן

אני מקדיש את המאמר הזה לפרופ' היקר הנ"ל כי שמעתי את ההרצאה שלו במכון ון ליר כאן ומאוד אהבתי את המשפט הפותח שלו והנה היא לרשותכם

עבור הפילוסוף: מיתוסים הם אלגוריות לאמיתות פילוסופיות.

עבור ההיסטוריון: מיתוסים הם סילופים של אמיתות היסטוריות.

עבור  הפסיכולוג: מיתוסים משקפים את העמקים של פחדינו.

עבור מורי המוסר: מיתוסים נותנים מצפן.

עבור המשורר: מיתוסים נותנים השראה.

(נגנבתי ממש, ואני חושב שכולכם נגנבים כמוני. ולכן חשבתי לעצמי – משום "אל תמנע טוב מבעליו", אני חייב להקדיש את המאמר לפרופ' היקר הנ"ל)

ובכן לפני שנצלול לעמקים בנושא "אכילת המן במדבר", ברצוני להקדים ולומר שבשפתינו היהודית ביהדות נאמר: "דברי תורה\נביאים\חכמים בלשון הבאי" כלומר עבור הפילוסוף: "מיתוסים הם אלגוריות לאמיתות פילוסופיות". כלומר ביהדות זה עיקרון בסיסי שבלעדיה הלומד הוא רק חמור נושא ספרים אם לא גרוע יותר מחמור. מיותר לנו להזכיר את הרמב"ם בתחילת חלק כמה הוא מקלל את החמור נושא ספרים האלה:  "וחי ה' כי הכת הזו מאבדים הדר התורה ומחשיכים זהרה, ועושים תורת השם בהפך המכוון בה, לפי שה' אמר על חכמת תורתו אשר ישמעון את כל החוקים האלה וכו', והכת הזו דורשין מפשטי דברי חכמים דברים אשר אם ישמעום העמים יאמרו רק עם סכל ונבל הגוי הקטן הזה."

(אפרופו זעקת הרמב"ם: הערב דיברתי על מאמרי הזה עם רבי מורי והזכרתי לו את הרמב"ם הנ"ל, ואז סיפר לי סיפור נפלא: ישבתי לי השבת אחרי הצהרים בבית הכנסת ולמדתי את לימודי. לא יכולתי לא לשמוע שיח של שני אברכים צעירים, השיח היית כדלהלן: אחד אומר לשני: כנודע מצדיקים שרבי שמעון בר יוחאי התגלגל אצל האריז"ל ואחר כך התגלגל אצל הבעל שם טוב זצ"ל  ואחר כך רבי שמעון התגלגל אצל רבי מורי אדמו"ר מצ'ירנובל. אני – מספר רבי מורי, מתפוצץ לי מבפנים עד שלא יכולתי כבר להתאפק וקמתי ואמרתי לאברך: לא ולא אתה טועה, הריזינער החזיר את רבי שמעון לקבר כי הוא צריך אותו בשביל הדלקת המדורה של מירון בל"ג בעומר, וגם ילדי החלקה צריכים אותו בקבר, אחרת איפה יעשו חלקה ? ולכן תשכח מיזה שרבי שמעון התגלגל אצל הרבי שלך, כי מאז הריזינער רבי שמעון כלאו בקבר במירון ולא יכול לצאת יותר. מסיים רבי מורי לומר לי: עד עכשיו אני לא יודע אם האברך הבין שאני ציני או באמת הוא השתכנע שמאז הרעזינער רבי שמעון יותר לא מתגלגל לו מצדיק לצדיק, כי הריזינער וילדי החלקה כלאו אותו בקבר לתמיד. ובכן, הזכרתי לרבי מורי את דברי האבן עזרא על דברי חז"ל "שפנחס הוא אליהו", מסביר האבן עזרא: "עושה מעשה פנחס" כלומר אליהו עשה מעשה פנחס ולכן מטפורית חז"ל אומרים שפנחס הוא אליהו, על זו הדרך שהאברכים אמרו שרבם הוא גלגול של רבי שמעון, כוונתם היא שרבם עושה מעשה רבי שמעון. על דברי הלימוד זכות שלי רבי מורי הגיב ואמר שאני רק מקלקל, כי אם הם נאורים ומבינים מה רבי שמעון היה ?! אייך יש להם את החוצפה להשוות את רבם היום לענק שבענקים של תקופת חז"ל ?!  בכל אופן רבי מורי לא קיבל את הלימוד זכות שלי והוא עוד מסתפק האם הם הבינו שהוא ציני או השתכנעו שרבי שמעון כלאו בקבר בגלל אדמו"ר מבאיאן ובגלל ילדי החלקה כנ"ל)

ובכן בחלק הראשון של המאמר "אכילת מן במדבר" התפלספנו עם סיפור אכילת המן במדבר והסברנו לעומק שכול הסיפור בא ללמד אותנו מהי כלכלה בכלל ומהי כלכלה בלי כסף בפרט כפי שנהגו שבט האינקה אלפי שנים ביבשת אמריקה. בחלק השני ברצוני לטפל בנושא חדש יושן והיא "סדר האכילה האנושית".

כפי דרכינו אנו בכל המאמרים כאן, אמרנו שכל מה שאנו צריכים לתרגל את התינוק בהווה, מוכרח היא שזה "המצאה אנושית". כלומר אם אנו אמורים ללמד\לחנך\לתרגל את התינוק לשלוט בעשיית צרכיו וללכת על שנים וללמד אותו שפה וכו' וכו', על כורחנו  שהם "המצאה אנושית", כלומר בלי תבונת האדם, האדם לא היה שולט בעשיית צרכיו והיה לכאורה הולך על ארבע ולא היה מדבר כלל וכו' וכו'

טענתינו תמיד היא שכל אלה נכפים עלינו – בהיותנו עוד תינוקיים – במחשבה תחילה, כלומר הן מחשבות דעתניות שהאדם התבוני המציא לעצמו וחושב שיש לו את הזכות לכפות עלינו את מחשבותיו והשקפותיו. בניגוד באקדמיה ובמודרנה נותנים לנו את ההרגשה שכל אלה הם דברים טבעיים, כביכול ברירה טבעית מקרית ?! אנו טוענים שזה חשיבה דוגמטית !! אם נוסיף קורטוב  של קונספירציה נאמר: הם רוצים אותנו דוגמטיים, ככה הם יכולים לשלוט בנו ביתר קלות.

ובכן דיברנו הרבה כאן אייך כל דבר הומצא באנושות ולמה. המקרא בכל אורכו בא להסביר לנו כל המצאה אנושית באבולוציה ולמה היא הומצאה. כלומר מבחינת היהדות כל המצאה היא דעתנית לגמרי במחשבה תחילה. נכון שלא כל המצאה היא טוב ולכן המקרא אפי' במעשה בראשית קודם היא בודקת האם ההמצאה היא טוב (וירא אלוהים כי טוב,,,,) ואחר כך מאשרים אותם, ככה בני אנוש אמורים לבדוק תמיד האם ההמצאה היא באמת טוב, ואם לא, אנו אמורים לבטל אותם, ולא, העונש בו תבוא !! זה לעומק כל תפקידו של היהדות ומטפורת המקרא כולה, תפקיד היהדות היא: לא להיות דוגמטיים בשום דבר. להבין כל המצאה למה היא הומצאה ולבדוק תמיד האם היא משרתת את המטרה של האדם הפרט, או ח"ו מביא לו אבדון. הדגש הוא "הפרט" ולא הישות הדמיונית שזה כמובן ע"ז של תורה.

ובכן אחד מהדברים שהאדם המציא לעצמו, זה "סדר האכילה האנושית" כלומר קודם כל אנו אוכלים אוכל מבושל, וכנודע אין דבר כזה בשאר בעלי החיים. "המצאת הלחם" זה כבר ממש המצאה מוזרה ביותר. כלומר כל אדם אוכל לחם לפחות פעם ביום. (נכון יש תרבויות שאוכלים אורז במקום לחם והאבן עזרא (בלשון ופילוסוף מלפני 900 שנה לערך) משבח את הלחם שלהם מול הלחם שלנו כלומר הוא טוען שזה יותר בריא). ובעיקר אני רוצה שנתמקד בסדר האכילה כלומר למה אוכלים פעמים או שלוש ארוחות ביום ? יכולנו או לזולל תמיד, או לאכול פעם ביומיים\בשלוש ימים. כלומר מבחינת  הטבע הכל אפשרי, לפחות כל מה שאנו רואים בשאר בעלי החיים אפשריים גם לנו. אז אייך זה שאנו כולנו עם שיניים ישרות (בניגוד לשיניים טורפות, וזה לא מובן מאליו הרי אם היינו טורפים מאז הינקות לכאורה היית לנו שיניים טורפות כמו שאר בעלי החיים). ואייך זה שכולנו אוכלים דווקא לחם ודווקא פעמים ביום או שלוש פעמים ביום. פשוט בבקשה: תנו לנו את החופש לבחור.  במיוחד מי אומר שזה טוב ? יכול להיות שחלוקת האכילה לארוחות – במקום לזלול תמיד כמו העופות – זה לרעתינו מבחינת הבריאות ?! או לחליפין לאכול פעם ביומיים יותר טוב לבריאות ?! האם מישהו בדק או חקר את הנושא לעומק ? ואם לא בדקו לכאורה המטרה עדיפה על הבריאות שלנו.

לא צריך דמיון מפותח בכדי להבין שחברתית בוודאי לא טוב לזולל כל היום – כי אז לא תהיה לנו זמן פנוי לעסוק בתובנות ובמחקר, למשל למצוא תרופה לסרטן ולשאר חולי בני אנוש – ולא טוב לחכות לאוכל שאנו רעבים במיוחד, כי אם נהיה רעבים כל כך, נאכל אחד את השני. כלומר שהאדם יהיה תבוני ובעיקר ששכלו האלוהית תשלוט בו, הוא עושה הכול שהטבע החייתי לא ישלוט בו, ואחד מהדרכים היא שהוא דואג תמיד לא להיות רעב במיוחד, כי אז הוא נשלט על ידי הטבע החייתי שלו. כלומר אנו מבינים למה הומצאה הסדר האנושי הזה בלי שבדקנו האם זה טוב לבריאות. (אם כי הבריאות עצמו היא דינמית כלומר מאוד קשה לקבוע מהו בריא ומהו לא בריא, בריאות היא יחסית למטרה. כלומר אם התנאי להיות בריא היא שאני יהיה חיה טורפת, אז עדיף לי לא להיות בריא בכלל. ולא רק מבחינת המוסר עדיף לי לא להיות בתנאים כאלה בריא, אפי' מבחינת ההליכה  על שנים – שזה לא עניין מוסרי – שמביא לנו את כאב הגב, בכל זאת אנו לא נכנעים לחזור ללכת על ארבע, רק מנסים להביא לנו מזור על כאב הגב. ובכן הבריאות היא דינמית כנ"ל. זה נושא עמוק שלא כדאי להיכנס עכשיו לזה, אבל אני מקווה שתבינו מה אני אומר)

על כל פנים, אם המקרא – כפי טענתינו – בא לתת לנו את התובנות למה ואייך הומצאה כל המצאה אנושית, בכדי שלא נשאר דוגמטיים ולבדוק את עצמינו תמיד האם זה טוב ?! אז איפה המקרא דן בהמצאה הזו שאני קורא לו "סדר האכילה האנושית" ?

ובכן השבת שמתי לב שפרשת המן במקרא (אני עוד אוחז בפרשת המן בזמן שכל עם ישראל למדו השבת את פרשת שמיטה ויובל = הכלכלה האמיתית והצודקת של היהדות. כמה מקרי זה שבדיוק בפרשת המן בחלק הראשון של המאמר כאן אנו מטפלים בדיוק בנושא הכלכלה), המקרא עושה לנו תרגיל מעניין מאוד.

ובכן מה פשר הפסוק הזה: שמות פרק טז (כא) וַיִּלְקְט֤וּ אֹתוֹ֙ בַּבֹּ֣קֶר בַּבֹּ֔קֶר אִ֖ישׁ כְּפִ֣י אָכְל֑וֹ וְחַ֥ם הַשֶּׁ֖מֶשׁ וְנָמָֽס:

תחשבו על זה: האלוהים נותן לנו מן במדבר בחינם, אבל בתנאי שאתה בא ממש בבוקר ללקט, אם יישנת וקמת מאוחר מדי, אז אין יותר אוכל = וחם השמש ונמס. ולא רק זה: אם אתה מלקט בבוקר אבל רוצה להשאיר למחר? אז: וַיָּ֥רֻם תּוֹלָעִ֖ים וַיִּבְאַ֑שׁ כלומר המן זה רק לארוחת בוקר.

אתם מבינים מה קורה כאן ? אם האלוהים רוצה לתת לנו במדבר אוכל חינם אז מהם התנאים המוזרים האלה ?

ובכן חז"לינו לא מפספסים דבר שכזה ואומרים (פשוט לנשק כל מילה): בתחילה היו ישראל דומין כתרנגולים שמנקרין באשפה, עד שבא משה וקבע להם זמן סעודה. (תלמוד בבלי מסכת יומא דף עה עמוד ב)

כלומר פרשת המן לא רק מטפל בנושא הכלכלה אנושית הצודקת כפי שהסברנו בחלק הראשון של המאמר (אני הביא לכאן שוב את המאמר הראשון בהמשך), רק היא גם מלמדת אותנו להבין את הדרך ארץ למה אנו אוכלים דווקא ארוחות ולא זוללים כמו העופות.

יבוא עכשיו ההיסטוריון ויטען: מיתוסים הם סילופים של אמיתות היסטוריות. כלומר אין סיכוי שבני ישראל באותו מעמד לא היו בני תרבות ובאמת זללו אוכל כמו העופות, כלומר חז"ל כאן רח"ל מסלפים את ההיסטוריה.

על כך נענה לו: שוטה גמור – היסטוריון מרובע\דוגמט: מיהו החושב שחז"ל חשבו לרגע לטעון דבר שכזה, הרי דברי חכמים בלשון הבאי בדיוק כמו דברי נביאים ודברי התורה\המקרא עצמה. חז"ל רוצים לומר לנו שאם נטען כמו שטענו לעיל: תנו לנו את החופש לבחור ?! אז תבינו שהדרך ארץ הזו היא מן התורה ממש, כלומר הדרך ארץ הזה הומצאה במחשבה תחילה. תפקידך היא לבדוק ולהעמיק למה זה טוב ככה ולא אחרת, ככה לא תתנהג באופן דוגמטיות ותוכל תמיד לבדוק את עצמך כנ"ל האם זה טוב וראוי להמשיך כך.

הלימוד הזה לא עבר בקלות מבחינת היסטורית, כפי שאנו רואים בסיפור עצמו שהעם לא ממש רצה את הדרך ארץ הזה, אבל כמו כל דבר באבולוציה בסוף ניצח התבונה\השכל האלוהי שנטע בבני אנוש. כלומר היום זה נראה לנו כל כך טבעי, אבל בכל זאת אנו עמלים בהווה לחנך ולתרגל את צאצאינו לדבר הפשוט הזה שנשמע לנו מובן מאליו ולא היא כנ"ל. זה לא קל בכלל, תשאלו כל זוג הורים כמה עמל יש לנו לתרגל את הצאצאים לסדר האכילה הזו.

מומחי התזונה המודרניים שבדקו וחקרו את הדרך הכי מועילה לבריאות שלנו, מצאו שארוחת בוקר היא הארוחה הכי טובה מבחינת בריאות (כמובן בדיקתם היית על פי הדרך ארץ המקובלת, כלומר בדקו איזה ארוחה מכל השלושה הכי טובה. לא שבדקו האם עדיף לזולל או לאכול פעם ביומיים. כי אין להם פשוט את הכלים לבדוק את זה כי בני אנוש כנודע כבר מזמן אימצו את הדרך ארץ המקובלת כנ"ל ואין לנו עכברי בני אנוש שנוהגים אחרת). ככה שיוצא שספרות ההלכה וספרות חז"ל והמקרא לגמרי צדקו בקביעה שפת שחרית היא הבריאה ביותר. כלומר חייבים להקפיד על פת שחרית.

בברכה

Max maxmen

כפי שהבטחתי אני מביא לכאן את המאמר הראשון ומאוד מומלץ להעמיק בו

אכילת מן במדבר (חשיבה מחדש)

שנים שאני מנסה להבין מהי הנקודה העיקרית בסיפור המן. אוקיי אכלנו מן ארבעים שנה ואז מה ? האם זה דרך חיים והטבע שהאלוהים ייתן לנו מן ? כלומר אם זאת תהיה הטבע לעולם אז טוב ואם זה רק זמני וצריכים ארץ לזרוע ולקצור וכדומה אז מה ביג דיל ?

מצד שני העם התלונן

וְהָאסַפְסֻף אֲשֶׁר בְּקִרְבּוֹ הִתְאַוּוּ תַּאֲוָה וַיָּשֻׁבוּ וַיִּבְכּוּ גַּם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמְרוּ מִי יַאֲכִלֵנוּ בָּשָׂר: זָכַרְנוּ אֶת הַדָּגָה אֲשֶׁר נֹאכַל בְּמִצְרַיִם חִנָּם אֵת הַקִּשֻּׁאִים וְאֵת הָאֲבַטִּחִים וְאֶת הֶחָצִיר וְאֶת הַבְּצָלִים וְאֶת הַשּׁוּמִים: "וְעַתָּה נַפְשֵׁנוּ יְבֵשָׁה אֵין כֹּל בִּלְתִּי אֶל הַמָּן עֵינֵינוּ:"

ומשה מתייאש ורוצה למות

וְהַמָּן כִּזְרַע גַּד הוּא וְעֵינוֹ כְּעֵין הַבְּדֹלַח: שָׁטוּ הָעָם וְלָקְטוּ וְטָחֲנוּ בָרֵחַיִם אוֹ דָכוּ בַּמְּדֹכָה וּבִשְּׁלוּ בַּפָּרוּר וְעָשׂוּ אֹתוֹ עֻגוֹת וְהָיָה טַעְמוֹ כְּטַעַם לְשַׁד הַשָּׁמֶן: וּבְרֶדֶת הַטַּל עַל הַמַּחֲנֶה לָיְלָה יֵרֵד הַמָּן עָלָיו: וַיִּשְׁמַע מֹשֶׁה אֶת הָעָם בֹּכֶה לְמִשְׁפְּחֹתָיו אִישׁ לְפֶתַח אָהֳלוֹ וַיִּחַר אַף יְקֹוָק מְאֹד וּבְעֵינֵי מֹשֶׁה רָע: וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל יְקֹוָק לָמָה הֲרֵעֹתָ לְעַבְדֶּךָ וְלָמָּה לֹא מָצָתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ לָשׂוּם אֶת מַשָּׂא כָּל הָעָם הַזֶּה עָלָי: הֶאָנֹכִי הָרִיתִי אֵת כָּל הָעָם הַזֶּה אִם אָנֹכִי יְלִדְתִּיהוּ כִּי תֹאמַר אֵלַי שָׂאֵהוּ בְחֵיקֶךָ כַּאֲשֶׁר יִשָּׂא הָאֹמֵן אֶת הַיֹּנֵק עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לַאֲבֹתָיו: מֵאַיִן לִי בָּשָׂר לָתֵת לְכָל הָעָם הַזֶּה כִּי יִבְכּוּ עָלַי לֵאמֹר תְּנָה לָּנוּ בָשָׂר וְנֹאכֵלָה: לֹא אוּכַל אָנֹכִי לְבַדִּי לָשֵׂאת אֶת כָּל הָעָם הַזֶּה כִּי כָבֵד מִמֶּנִּי: וְאִם כָּכָה אַתְּ עֹשֶׂה לִּי הָרְגֵנִי נָא הָרֹג אִם מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ וְאַל אֶרְאֶה בְּרָעָתִי:

אם נחשוב בצורה הקלסית שהאלוהים פשוט עשה נס – המן היית נס – אז למה לא נס מושלם ? כלומר שתהיה להם דגה וקשאים ואבטיחים וחציר ובצלים ושומים וכו' וכו' ??? היד השם תקצר  ???

ובאמת יד השם יכול להביא והוא הביא להם ואכלו ומתו. "ויך השם בעם מכה רבה מאוד"

נווו ? זה נשמע מטורף. אם אתה יכול, אז תביא מתחילה. ואם אתה כבר מביא, אז אתה הורג בהם ?

ועיקר השאלה חייב להיות למה שלא ייתן מן גם בארץ ישראל ? מה טעם בנס זמני ? ואפי' נס זמני שואלים כבר חז"ל למה לא פעם בשנה כלומר למה כל יום ויום בנפרד ?

יש גם בחז"ל שאומרים שגם במן היית קללת "בזיעת אפך תאכל לחם" כלומר המן היית משהו טבעי שצרכו להזיע בשבילה. (מכילתא דרבי ישמעאל בשלח) דורשי רשומות אמרו מכאן שהיה במן בזיעת אפך תאכל לחם:  וכמובן שהחז"ל של עשרה דברים נבראו בבין השמשות שכלול גם את המן, גם לא מסכים לנסים.

ברצוני לומר שכל הסיפור הזה רוצה להעביר לנו מסר אחר לגמרי. ואי אפשר לחשוב על הסיפור כפשוטו.

והנה התזה החדש שלי ואני רוצה לשמוע את דעת חכמי וחברי הפורום היקרים.

יש שני דרכים אייך לחיות כחברה אנושית.

  1. הדרך הרגילה היום כאז במצרים, על ידי "כסף" כך שרוב האנשים לא מחוברים לטבע.
  2. הדרך השני היא, לחיות רק עם הטבע בלי "כסף"

למשל:  עד לפני כחמש מאות שנים, אימפריה האינקה הגדולה בדרום יבשת אמריקה התנהלה אלפי שנים בלי כסף. הכללה היית בנויה על בסיס טבעי ביותר. כלומר, ערך כל דבר היית השווי על פי עמל אנושית. שעת עבודה אנושית היא הערך הטבעי והאמיתי ביותר.

במצב כזה כל שעת עבודה\עמל נאכלת ומתבזבזת ולא נשאר למחר\לעתיד. והדבר הבעייתית באמת היא כמובן "סוגי הסחורה" אין הרבה סוגי סחורה ואין הרבה סוגי עמל\עבודות. על דרך "וְעַתָּה נַפְשֵׁנוּ יְבֵשָׁה אֵין כֹּל בִּלְתִּי אֶל הַמָּן עֵינֵינוּ"

למעשה נראה לומר שהמן מייצג כלכלה בלי כסף. במצב כלכלי כזה  – מסביר הרשב"ם בשם חז"ל – מה היית העינוי במן ? "זהו עינוי שאין פת בסלך, וחייך תלוים למרום בכל יום"  כלומר חייך תלוי בטבע כל הזמן אתה לא יודע מה יקרה מחר. (מה שאין כן בכלכלה של כסף יש לך כסף המשמר את העמל שלך לאורך זמן, נסביר זאת בהמשך.)

לכאורה זה היית השקפת משה בתחילה ולכן ניבאו אלדד ומידד שהוא – משה – לא יכניס אותם לארץ ישראל. ומשה הבין שאין מנוס רק בשיטת הכסף אפשר לנהל את העם הבורגני הזה ולכן שמיטת הכספים וחיבור לטבע היית התשובה למצב החדש שהוא מסכים לה באין ברירה.

אם כך בואו נחקור למה משה לא רצה כסף ?

כידוע כל עמל האדם בטבע היא יש מיש, הוא לוקח יש מהטבע ומשתמש עם חוקי היש בטבע ומייצר משהוא חדש. למשל: חקלאות. לוקח זרע ושם באדמה ויורד גשם וצומח לו פרי וכדומה.

לכאורה אפשר לשאול האם הפרי שצמח, שלו ? הרי כל הטבע לא שלו אז מה כן שלו ? התשובה לכך היא שהעמל שלו !! שעת עבודה שלו הביא את הצמיחה = הפרי.

לפני הכסף, כל עמל שעה נאכלת ומתבזבזת. כך שכל אדם בלי יוצא מהכלל עסוק בעמל לעצמו והיא נאכלת ומתבזבזת לעצמו. אפשר חליפין כמובן, אבל כל מה שהחלפנו יש להם את אותו טבע, ששעת העמל מתבזבזת.

המצאת הכסף – שהגיע במקור להקל את החליפין, להחליף עמלי עם עמל שכני וכדומה – מייצר מצב חדש. הכסף משמר את עמלי לאורך זמן. כל כסף בעצם דורש בעלות על עבודה אנושית. שיש לי 25\35 שקל, אז יש לי בעלות על שעת עבודה אנושית.

תזכרו את הנקודה, זה מאוד חשוב, "כסף משמר את עמלי לאורך זמן"

אם כך – אומר כביכול משה רבינו – יוצא.

  1. אין אפשרות לשמר עמל שעה לאורך זמן הרי זה לא טבעי כי אין בטבע משהו שנשמר לאורך זמן. יוצא שהכסף הוא רק דמיון ותו לא.
  2. מישהו שולט על העמל שלך, = הכסף. העמל שלך עובר מיד ליד על ידי חליפין שזה רגיל או על ידי גנבה או הונאה וכדומה.
  3. הלוואה, שאני לווה כסף אני בעצם מקבל בעלות על שעות עבודה עתידיות כבר עכשיו. אגם שבחברה בלי כסף גם כן אני יכול להלוות פרי וירק ואני בעצם מקבל שעת עמל בעבר על תנאי שאני עמל בעתיד ואחזיר.
  4. והדבר הכי אבסורדי היא שאותו כסף = עמל שעת עבודה, מייצר ריבית. הריבית שנוצר בשקר (הרי כסף לא יכול לצמוח בטבע כמו פרי וכדומה) דורש בעלות על שעת עבודה שאין בכלל במציאות. מכאן שלעולם אי אפשר לשלם ריבית.
  5. הכסף מביא את החברה לא להיות מחוברים לטבע, כך שבמצב איפר אינפלציונית טוטלי – שהכסף הדמיונית מחייבת להביא לבסוף – אנשים מתים מרעב ונוצר האנדרלמוסיה חברתית. הרי מה קרה ? האם האדמה כבר לא מצמיחה חיטה ופירות וירקות ? אין גשם או מה ? לא ולא !! פשוט אין אנו מחוברים לטבע כי בחברה כזו אין לנו נחלה ואדמה ומים, יש רק כסף שעכשיו לא שווה את הנייר.

במצב כזה – טוען כביכול משה רבינו – אין מנוס למלחמות תמידיות בין העמים ואנדרלמוסיה חברתית בתוך העמים.

יסוד המלחמות הן. או ביזת עבודה אנושית בהווה (שהכסף מקל מאוד על הביזה.) או חוב, שזה בעצם ביזת עבודה אנושית עתידית. דוגמא היסטורית היא המלחמה הידוע בין צרפת לבריטניה. צרפת היית מושתתת על ביזה ובריטניה על חוב.

היום שכל הכלכלות בנויות על חוב כך שאזרחי ארה"ב לא מצליחים לחסוך ודווקא הסינים חוסכים 30% מעמלם והם נותני האשראי לארה"ב ?! אז מה יקרה ביום שסין יפסיק את האשראי ?

לכאורה נעבור מחוב לביזה כצרפת בזמנו.

אי אפשר לדעת את התוצאה של מלחמה בין סין לארה"ב. אבל איך שלא תהיה התוצאה ברור שהחוסכים = הסינים, או שימותו על החטא שחסכו, או שיהרגו את הלווה ולא יהיה מי שיחזיר להם את החוב. בשני המצבים "הכסף" לא קיים.

נסכם את הנושא:

המן מייצג את הכלכלה החברתית בלי כסף, (על דרך  מה המן אין לו דמים אף מעשר אין לו דמים (תוספתא) )  כמו אימפריה האינקה הגדולה בדרום יבשת אמריקה התנהלה אלפי שנים בלי כסף. (כפי שהסברתי לעיל, הכלכלה היית בנויה על בסיס טבעי ביותר. כלומר, ערך כל דבר היית השווי על פי עמל אנושית. שעת עבודה אנושית היא הערך הטבעי והאמיתי ביותר.)

כידוע בירושלים ששאלו מישהו מה אכלת היום ? היו עונים "מן" !! תוספתא מסכת בכורות   פרק ג ר' יהודה אומר מצא אדם את חברו בירושלם אמר לו אכלת היום? אמר לו "מן" יודע שמהמעשר אכל "מה המן אין לו דמים" אף מעשר אין לו דמים:

היית ידוע שה'מן היית שיטה חברתית בלי כסף עד כדי כך שאלף שנה אחר כך השאילו את המילה "מן" למעשר, אדם אכל מעשר הוא קרא לזה "מן".

אבל החיסרון בשיטה היא כמובן שאין הרבה סוגי סחורה ואין הרבה סוגי עבודה ולכן  נַפְשֵׁנוּ יְבֵשָׁה אֵין כֹּל בִּלְתִּי אֶל הַמָּן עֵינֵינוּ" וכמובן "זהו עינוי שאין פת בסלך, וחייך תלוים למרום\בטבע בכל יום" כי הכסף זה כביכול "פת בסלך" שנשמרת לך לאורך זמן, מה שאין כן כל דבר טבעי נאכלת ומתבזבזת ומחר צריך חדש ואתה תלוי בטבע שיצמח לך חדש.

מצד שני הכסף משקר לנו את המציאות כי אין עמל טבעי נשמרת לאורך זמן, וק"ו הריבית שלא קיימת כלל במציאות. והכסף גורם לרוב אנשים לחיות בלי הטבע עצמו, אין להם נחלות והם לא מחוברים לטבע. ולכן במצב של איפר אינפלציה, פורץ אנרכיה ואנדרלמוסיה חברתית בתוך החברה ומלחמות בין עמים.

ולכן תשובת משה לדבר היא שכן נעשה כסף, אבל 1. חייבים לבטל את הכסף כל כמה שנים כפי שהטבע עושה לשעת עמל. אם שעת עמל = 35\25 שקל והיא שטר בעלות על העמל ? אז כמו כל עמל טבעי מתבזבזת כך הכסף חייב להיבטל. 2. חייבים להיות מחוברים לטבע כלומר לכל אחד יש את הטבע גם כן = אי אפשר למכור את הנחלה לצמיתות.

זה תוקף ההיגיון בשמיטת כספים. מכאן גם נבין למה שמיטה ויובלות היא קריטית לקיומינו בארצינו לנצח, מצד שני נבין למה התורה מנבא את כל הקללות והגלות אם לא נקיים שמיטה ויובלות.

והיות שכל תוקף החשיבתית של החברה היהודית היא שרידות נצחית של כל יהודי לאורך כל הדורות ולכן רלוונטי קיום כלכלי נצחי בארצינו ולא כלכלה עכשווית זמנית שלא מחזיקה הרבה דורות.

בהצלחה

Max maxmen

(עד כאן היית המאמר המקורי בעצכ"ח (ב2013) ותראו את הדיון שם. במאמרי בסדרה "החשיבה היהודית הבסיסית" דף 10 בשם "כלכלה בלי כסף = מן (משה רבינו כשל בו)" – גם מאותו שנה = 2013, הוספתי למאמר הרבה מאוד מלל, והנה היא לפניכם,,)

עד כאן ניסינו להבין מה בעל המקרא רוצה לספר. ועכשיו נעמיק להבין אייך באמת זה עובד היום. ונעמיק להבין מהי הבדלי החשיבה ביננו לבין החשיבה של האומות.

הכל מתחיל עוד בחוסר הבנה מהי אלוהים מהי "שמע ישראל השם האלוהינו השם אחד". שאנו (אני מקווה) כבר מבינים את המשמעות הבסיסי של אלוהות שזה אומר שאין שום סמכות בלעדי הבינה האחדותית של האדם. מכאן שהאדם ערום לגמרי שאין לו שום חוק או מוסר שיכול לכפות עליו משהו. אפי הלבוש שהוא לובש יש לו סיבה תבונית פשוטה כך שכל התנהלותו הן מסיבות תבוניות כאמצעי ורק כאמצעי.

שהאמצעי לא פועל לטובת הפרט הוא פשוט מבטל את החוק והמוסר. כלומר שום חוק הוא לא סמכות באמת הוא רק כאמצעי. אני מקווה שהצלחתי לעביר לכם את התובנה הבסיסית הזאת. בת שתשכב עם אביה או אביה עם בתו, זה אסור מסיבה פשוטה, אבל לא שאין ביקום חוץ מהבת ואביה (סיפור לוט ובנותיו). שאשת איש אסורה ברור לנו למה אבל לא במצב שהחוק (איסור אשת איש) בא להרוג אותי (שני סיפורים של אברהם ושרה וסיפור יצחק ורבקה). קניין זה סדר חברתי שנוצר מהחלוקה של הטבע לפרטים שיוכלו להצמיח את הצמיחה האישית שלהם. אבל שהקניין שוללת את הטבע מהפרטים ? כך שכל נולד, נולד בלי הטבע ? אז אין אנו מכירים בקניין וגם חוק לא תגנוב מבוטלת.

שוב נחזור לסכם את המושג "קניין"

לכאורה כל הטבע וכל משאבי הטבע שייכים לאף אחד ולכלום יחד. כל האורגניזמים נוהגים כך כי פשוט לא מכירים בקניינים, היתוש והחיידקים וכו' אפי לא מכירים בקניין גופינו. ולכן כלקט אני בא לבאר נפש בסעודיה או לבאר גז טבעי בחופי הארץ ולוקח מה שאני צריך לעצמי. מי כבר מדבר על דברים פשוטים יותר כמו מים.

בני אדם בשביל שרידותם האישית לדורות, חייבים חקלאות. (בדפים קודמים הסברנו למה) ולכן בשביל חקלאות הוא צריך לעמול. לקחת יש מיש ולעשות קומבינה כל שהוא = לזרוע וכו'  ויצמח לו פרות וירקות וכו'

עכשיו: מה שייך לו ? שום דבר בעצם כי הרי הכל יש מיש, אם אפשר לומר ששייך לו משהו זה אך ורק העמל שעות שלו. בכדי שתשתלם לו לעמול, הוא צריך סדר חברתי שתכיר בעמלו כלומר שיסכימו שעמלו שלו, אחרת, יבוא אחרים לקצור מה שהוא זרע. ולכן הומצאה חוקי הקניין. מחלקים את האדמות לכל פרט וכל אחד עמל בתוך נחלתו וקוצר את הצמיחה שלו.

כל זה טוב ויפה בתנאי שבכל שדה צמח. אבל אם למישהו או באזור שלם לא צמח ויש רעב טבעי. אז לכאורה כל החלוקה בטילה כלומר זכות הקניין בטילה. ברגיל, לו היינו צדיקים, היינו מכנסים אורחים כפי שאברהם עשה. כך שבכל מצב של רעב אנו עוברים למקומות שכן צמח לכמה זמן וכן ההפך אנו מכניסים אורחים ממקומות אחרים.

ביסוד של חוק הקניין עומד הצו הקטגורי של קאנט. (הסברנו זאת בדפים קודמים) שאומר שיסוד המוסר למשל לא תגנוב תהיה קביל אך ורק שכל אדם בכל זמן ומצב יסכים לחוק הזה. ואם אני רעב ואין לי אוכל וכל בני אנוש זאבים אחד לשני ולא מכניסים אורחים, אז אין מנוס מלגנוב. לֹא יָבוּזוּ לַגַּנָּב כִּי יִגְנוֹב לְמַלֵּא נַפְשׁוֹ כִּי יִרְעָב: (משלי) כל כך פשוט שאין פשוט יותר מיזה.

אז למה הבריטים קיצצו ידיים למי שגנב ? כי היו מרובעים בשכלם ומפגרים במוסר אנושי. הם לא הבינו למה כל יהודי חייב להשאיר אוכל על השולחן בברכת המזון על פי ההלכה. שוב, לא כטקס דבילי רק פשוט כי דלת ביתו צריך להיות פתוח לכל מי שצריך לאכול ואין לו. בדיוק כך, הבית שלך לא ממש שלך אם יש כאלה שאין להם בית, האוכל לא בדיוק שלך אם יש מישהו שאין לו אוכל.

שיש חינוך חובה בכל האומות כהיום. אז מה הבעיה לתת לכל צעירינו את ההבנה הפשוטה של המוסר האנושי ? למה לא לתת להם את הבסיס החשיבתית של קאנט ? וכך שיבינו מעצמם שבאמת שום דבר לא שלך והכל שלך. אם המוזיקה והמדע לא מבחין בין הפרטים וכולם נהנים מכך אז למה שהמוסר הבסיסי לא תהיה כמוהם. למה צריך למות כל כך הרבה ילדים מרעב כל שנה ושנה ? למה לא נטיס אותם למקומות שיש שפע ? למה אנו לא סובלים את הסודנים ? הרי אתה חייב מצד ההלכה להשאיר לו אוכל בכל ארוחה. רבונו של עולם, למה ?

ובכן, אחרי שהומצאה הקניין, ולא הבינו את היסוד, אז במהרה כל אחד רוצה קניין והחברה כולה רוצה ארץ וגוזלת את משאביה מכל האנושות לעצמה. וכך נוצרים הגבולות בין העמים בין החברות. שיש גבולות ומגיע שנים לא טובות אז צריכים לצאת לביזה אצל השכנים. או לחליפין לא בוזזים אותם אבל כופים עליהם את חוקי הקניין של הבריטים וחוקי הכלכלה של הקפיטליסטים. כך ששוללים מכולם את הטבע מראש בכדי שתיווצר ביקוש ועכשיו תתחיל להיות זאב ותשחק את המשחק הקפיטליסטי. והם גם צדיקים המנוולים האלה ואומרים שהם נותנים שוויון הזדמנויות, כמה שזה מרגש עד דמעות הטוב לבם שלהם לתת לנו שוויון הזדמנויות. הרבה מכם ראו את "הישרדות" המשחק הראליטי מערוץ 10. יש חוקי משחק ולמעשה החוקים כופים על השחקנים להיות חיות אדם כלומר אדם לאדם זאב. האם הם באמת זאבים ? לא ולא ! החוקים עושים אותם זאבים. אותו דבר חוקי הקניין כופים עלינו להיות זאבים. לא שהאדם ביסודו זאב רח"ל, כפי שחכמולוגי הסוציולוגיה חושבים לצערינו.

הנביאים הבינו טוב טוב את העניין ונלחמו בכל הכוח נגד הטמטום הזה, ידעו מראש להזהיר אותנו מהם והבטיחו לנו מראש את הגלות הארוך הזה. ברגיל לא היינו שורדים כמו שאר החברות הדמיוניות שלא שרדו, רק ברית המילה שמר עלינו בגלות. "שמר" אמרתי ? לא שמר כלל ! רק אחד מחמש בכל דור ודור שורדים בדיוק כמו במצריים. כך שבתכלס שורדים יהודים אבל לא אתה אישית ולא אני אישית אז מה הרווחנו מברית המילה ? שקיים יחידים ששורדים ? מן ישות דמיונית שנקרא יהודים ?

כבר כאן ב"קניין" עומדת הכשל התבוני של החשיבה של האומות. יוסף ופרעה כשלו בכך וגם כל הדורות, בעצם עד ימינו כושלים בהבנתה.

דווקא ההמונים מבינים זאת יותר מהמנהיגים. כלומר עד שהאימפריות לא כבשו את התרבויות, אף תרבות תבונית לא חלם על החוקה הבריטית למשל, ששם חוקי הקניין הם מעל האדם וחירותו. כל מי שמכיר היסטוריה יודע לספר שהצלחת בריטניה להיות אימפריה עולמית (=עבדות הפרטים לדמיון), הגיע דווקא מהחוקה הבריטית. הדוגמטיות של הבריטים בחוקיה גרם לאנשים לתת בהם אימון. זה כמו חוקי הטבע שהם דוממים מרובעים בשכלם כך חוקי בריטניה דוגמטיים ומרובעים בשכלם. אנו נותנים אימון בחוקי הטבע לטוס במטוס אותו דבר נותנים אימון בחוקה הבריטית.

בשביל כלכלה כלומר בשביל השקעות וקניינים זה חשוב מאוד. שיש חוקי קניין שלא משתנים (אפי' שלוט ובנותיו יכחדו אם ישמרו על עריות ואברהם ירצח כי רוצה לשמור על אשת איש), אז כדאי להשקיע שם את כספי.

כבר במושג מהי קניין יש הבדל קריטי בינינו לבין האומות. והבריטים דאגו שבכל מקום שהם מגיעים חייבים ההמונים לקבל את החוקה שלהם. בלי החוקה הבריטית בקניינים, לא מתחיל בכלל הכלכלה המודרנית. כלומר הכלכלה המודרנית חייבת שנכיר בחוקי הקניין שלה.

משה רבינו הבין זאת טוב מאוד. ולכן כל חוקה אחרת מהחוקה שלו ? היא עבודה זרה ואלוהים אחרים = סמכות.

עכשיו נבין שיהודי אומר עבודה זרה ואלוהים אחרים, נבין בדיוק מה הכוונה. הכוונה היא לסמכות. בנושא שלנו, שאנו דנים בקניין. אז הקניין שולט בנו ואין אנו בני חורין, כי נולדנו לטבע שהכל קנו למישהו. בחשיבה שלנו לא ניתן לחוק הקניין לשלוט בנו. אבל מהי החוקה שאימצנו לעצמינו בקום המדינה ? החוקה הבריטית ! עכשיו נבין למה אנו סובלים כל כך, וכולם סובלים אפי' העשירים ביותר כי שרידותם הנצחית לא מובטחת לאף פרט מחוקה הבריטית. היא טוב לרוב דמיוני לכמה זמן (איפה הבריטים היום ?), ואחריו מלחמות תמידיות. אבל הפרט (נוחי דנקנר למשל או משפחה עשירה אחרת) ישרדו לדורי דורות במשחק הקפיטליסטי הזה ? כל נביא מתחיל יאמר לך שבשום אופן.

במצב כזה שהחוקה הבריטית שולטת בארצינו וכל פרט נולד בלי הטבע, אז למה בדיוק הוא צריך להקריב את חייו שלוש שנים בצבא ? מה הוא מקבל אחרי שיצא משם בשלום ? הזדמנויות ? זה מה שמקבל, הזדמנויות ? חסר לו הזדמנויות יותר טובות בארצות קפיטליסטיות אחרות בלי צבא ובלי מלחמות תמידיות עם השכנים ?

כבר כאן תצליחו להבין למה החרדים לא מתגייסים לצבא. זה לא בגלל שהם חושבים שלימוד התורה תציל את הארץ יותר מצבא. את זה הם מוכרים לשוטים (אם כי שלעומק יש בזה אמת, כי שנלמד תורה נבין אייך צריכים להתנהל באמת בארצינו). הם לא מתגייסים אך ורק בגלל שיש כאן חוקה בריטית ולא חוקת משה. הם לא מתגייסים כי אין חוקה כחוקת יסוד על גבולות הארץ כך שעל מה ששפכנו דם היום תוחזר למחרת על פי מצב רוח רגעי ועל פי המשחק הדמוקרטי. היום תלחם ומחר נחזיר וחוזר חלילה וחלילה כאילו צאצאינו הם משחק ילדים. החרדי לא עמל כל חייו להקים משפחה מרובת ילדים (להרבה מהם יש מעל 15 ילדים) בכדי שהילדים יהיו משחק בידי משחקי הדמוקרטיה שפועל על פי מצב רוח רגעי. שנבין זאת, שוב נביא את הצלחת הבריטים לדוגמא. אמרנו שהבריטים הצליחו כי חוקי הקניין שלהם התמידו כחוקי יסוד כך שבני אנוש נתנו בהם אימון. אותו דבר החרדים מול האי חוקה על גבולות ארצינו, שאין להם אימון בגבולותיה של הארץ כלומר לא יודעים על מה בדיוק נלחמים, אז למה להפקיר את הילדים ? וסיפור עזה תוכיח שהם צדקו לגמרי.

אימצנו את החוקה הבריטית בקניינים וכדומה. אבל שכחנו שאין אומה ביקום כולה שאין לה חוקי יסוד לגבי גבולותיה חוץ מהאומה היהודית. מי יכול להסכים לכזה הפקרות ? האשמים בזה הם הימין והשמאל והמרכז יחד. האמת היא שגם החרדים והדתיים. למה רבותיהם לא דאגו לעורר את העניין בהמונים ? למה קשה לומר שכל דם שנשפך בלי שאין חוקה על גבולות הארץ, נשפכת לריק. למה קשה לומר זאת ?

נחזור לענינינו.

החוקה הבריטית משחיתה את ההמונים ואפשר לראות את זה בכל מקום שהבריטים כפו את חוקותיהם. תרבות הודו (וזה עוד יגיע לסין גם כן) היא תרבות מושחתת היום מול תרבות הודו של פעם. האבן עזרא מעיד שבזמנו תרבות ההודית לא נצרכה לחוקי גנבה רציחה ועשק ועדות שקר ואפי' למערכת משפט, עד כדי כך אומר האבן עזרא שאם משה היה צריך לתת להם תורה\חוקה אז לא היה מחוקק חוקים בעניין, כי פשוט היו תבוניים וטובים מיסוד התרבות התבוני שלהם, מה שאין כן שמאמצים את חוקי הקניין והכסף והחוקה הבריטית ?! אין מנוס שעשרים אחוז מהחברה תהיה בעוני ותגדל פושעים ורוצחים ושאר הצרות. מכאן נלמד שפשעים ורוצחים לא מחויב המציאות רק זה שאלה של סדר חברתי נכון.

אמרנו לעיל שהקניין מביא את האדם להיות באמת זאב, אדם לאדם זאב היא תוצאה של חוקי הקניין. הסברנו בדפים קודמים מהי יסודי הקניין ומתי חל כל המוסר היוצא מהקניין כמו חוק לא תגנוב שאין חל על מי ששוללו ממנו את הטבע. ואז לא פלא שאדם לאדם זאב.

כזאב אני רוצה לשלוט באחרים כלומר שאחרים יהיו תלויים בי. אני חייב ליצור ביקוש כלומר לי יש מה שאתה צריך. אבל מנין לי מה שאין לאחרים ? הרי כל הטבע קיים בשבילי בדיוק כמו בשבילך.  הכלכלה המודרנית בנויה על אותו טריק. נשלול ממך את כל הטבע אפי' מים אסור לאגור על פי החוק ואז נוצר ביקוש. ביקוש למחסה\דיור לישון בלילה ומחסה מחום וקור, ביקוש למים, ביקוש לאוכל.

אייך אפשר להשיג את המים וכו' ? על ידי כסף ! מהי כסף רבונו של עולם ? למה עם כסף אני משיג את צרכי ובלעדיו נשללת ממני כל הטבע שקיים בשבילי חינם כמו לחתול והעכבר והציפור ושאר האורגניזם. בתכלס אייך אני משיג את הכסף ? על ידי עבודה ! שוב יצרנו ביקוש כל אחד מבקש עבודה בכדי להשיג את הכסף שרק עם הכסף הוא משיג את צרכיו.

משמע מכאן שהעבודה מיצר את הכסף. הכסף בעצם הוא שטר בעלות על עבודה אנושית.

יש כאן שני דברים שחייבים להבין לעומק. כסף נוצר מעבודה אנושית. כל עבודה אנושית נכחדת (נאכלת וכדומה) והכסף נשאר נצחי. כלומר הכסף לא מציאותית היא פשוט דמיון. אם זרעתי וצמח לי תפוזים אז התפוז היא עמלי = שעות עבודה. התפוז או נאכלת או נכחדת במשך כמה ימים. אם יצרתי מכונית אז גם כן אם היא תעמוד בלי תפעול תמידי אז היא מתקלקלת כלומר בלי השקעה של עוד שעות עבודה היא מתקלקלת כמו כן בנין ומגדל וגשרים בקיצור כל עמל אדם לא נשארים לתמיד בלי אוספת עוד שעות עבודה לתפעול ותחזוקה.

אין במציאות הטבעית שעמל שעות עבודה יחזיקו לאורך זמן. וראו איזה פלא, ברגע שהחלפנו (המרה) בין התפוז וכדומה לכסף ? מיד קיבלנו כביכול שימור עמלינו לאורך זמן ואפי' לנצח. אייך יכול להיות כזה דבר ? שום דבר ביקום לא נצחי דווקא הכסף הדמיוני נשארת נצחי כאילו שעות עמלי היום נשמרת לי לעולמים.

(לעומק באמת דמיון כמו כל דמיון היא רק דמיון והלכה למעשה ערך הראלי של הכסף יורד כל שנה כ3%, במשך שבע שנים כ21% ונוסיף לזה את המע"מ עוד 18% וגם את המיסים לשלטון בכדי שהם יצרו את הכסף שתוכל לשמר את עמלך לאורך זמן, (הרי אתה מעוניין בשלטון בלשמר את זכותך בקניין ובכדי שיצרו את הכסף ואת הכסף אתה רוצה בכדי לשמר את עמלך) ואז בעצם תוך שבע שנים אתה למעשה מפסיד את עמלך כמו שהמציאות דורשת. מכאן שמיטת הכספים כל שבע שנים ביהדות)

ולא רק זה שהכסף כביכול משמר את עמלינו לאורך זמן, היא גם צומחת מעצמה על ידי ריבית. כלומר מכפיל את עצמה בלי עמל חדש. גם התפוז יכול להכפיל את עצמה עם עמל חדש של זריעה מחדש וכו' אבל צריך עמל חדש. הכסף לא צריך כלום הוא פשוט צומח מעצמו בדמיון. (לא פלא למה אסור ריבית בכל תוקף. מותר לקחת ריבית ממי שחושב שמותר ריבית, אני אומר זאת לחכמולוגים שאוהבים להטיף מוסר ליהודים שהם לוקחים ריבים מאחרים ולא משיבים אבדה לאחרים. כי אין טעם שאני אשיב אבדה למי שלא משיב אבדה  ואין טעם לא לקחת ריבית ממי שלוקח ריבית, כי אם זה כללי המשחק אז אני משחק עם חוקי המשחק שלך.)

אם שמתם לב משהו רקוב כאן, שוללים מאתנו את הטבע שקיים בשבילינו חינם וכופים על כולנו לבקש כסף ליצור ביקוש לכסף ואז כולנו נעבוד לכסף. אוקיי אפי' אם נסכים לשטות הזאת, נצטרך לשאול  מי מדפיס את הכסף מתחילה כלומר אייך ועל פי מה מדפיסים את הכסף ?

נגיד שהממשלה מדפיס את הכסף. ואז, אם ידפיסו המון כסף ויחלקו לכולם אז אף אחד לא יעבוד ולא תהיה חלב במכולת. אם נדפיס קצת כסף ? אז ערך כל שקל תהיה גבוה כלומר נצטרך לעבוד הרבה בשביל שקל אחד. אז אייך ידעו הממשלה כמה כסף להדפיס ? אז שוב התשובה היא פשטה לגמרי. על פי שעות עמל של כל העובדים. כלומר על פי הצמיחה שצמח מעבדה אנושית. נקבע למשל ששעת עבודה מצמיחה ערך של 30 שקל, אז מדפיסים כמות כספים על פי שעות עבודה האנושית שקיימת בחברה.

המצב הזה לכאורה נמשך מאז שהמציאו את הכסף. השקר כאילו הכסף באמת שווה לא הבינו רוב בני אנוש מאז ומעולם. אנשים וממשלות חיפשו זהב וכסף וחשבו שעשירות בא מכסף דמיוני ולא הבינו שעשירות בא מעבודה אנושית = צמיחה. כלומר רק עובדה ועמל אנושית בטבע מצמיח משהו שנצרך. אתה יכול לגנוב את הכסף אבל לא את עמל השעות שהאדם עוד לא עבד.

מהר מאוד התחילו להפנים שבעצם לא הכסף הוא הדבר רק עבודה אנושית הוא הדבר האמיתי. שהיו עבדים אז העשירות שלך היית על פי כמה עבדים יש לך. שאין עבדים אז מה עושים ? אייך גורמים לאדם לעבוד הוא ואשתו ביום ובלילה עד צאת נשמתם ?

אז נפל אצל הנוכלים רעיון ענק (לא משנה האם זה מכוון = קונספירציה, או שזה מחוסר דעת ושכל וטיפשות אקראית), למה שלא נדפיס את הכסף עכשיו על חשבון ההבטחה מראש שנעבוד בעתיד. כלומר, נשלול ממך את הטבע מראש כך שתהיה חייב לקחת משכנתא ללימוד מקצוע שתוכל לעבוד. משכנתא פירושו הדפסת כספים עכשיו על חשבון הבטחתך שתעבוד בעתיד. אתה מקבל את הכסף ומכניס אותו לשוק. אותו דבר הממשלה מדפיסה כסף על חשבון (= אגרות חוב ממשלתיות) הבטחת הממשלה שבעתיד נעבוד ונשלם מיסים.

היוצא מכל זה היא שהכסף נוצר עכשיו על חשבון הבטחתך שתעבוד בעתיד כלומר תהיה צמיחה מהעבדות שלך בעתיד.

כל הכסף הרבים שקיים כרגע בשוק היא כסף שעוד לא משקפת עבודה וצמיחה מציאותית רק להפך היא עכשיו מפעילה את האנשים לעבוד. כל מה שאתם רואים במדינה מכבישים ומגדלי ענק ומכוניות בקיצור כל היש המודרני נבנו ונוצרו על ידי כסף שנוצר על ידי הבטחה שלנו שבעתיד נעבוד. גם הכסף הממשלתי נוצר כך וגם הכסף שהדפסנו על ידי הבנק עם לקיחת המשכנתא ואשראי.

(אגב: תשימו לב שלא רק נשללת הטבע מכל הנולדים בגלל חוקי הקניין. רק כל נולד, נולד כבר מתחילה עם חובות, = חוב הלאומי.)

עוד לא דיברנו על הריבית שהבנק דורש על הכסף שהוא מדפיס בזכותינו. (מטריף את הדעת למה הבנק מבקש ריבית על כסף שאין לו, הרי רק בזכותי שאני חותם הבטחה לעבוד בעתיד מאפשר להדפיס את הכסף אז מה עושה כאן הבנק שהוא עוד מבקש על זה ריבית ? תן לי להדפיס לבד את הכסף ולא נצטרך לשלם ריבית. הרי בלעדי, הבנק לא יכול להדפיס את הכסף) בכל אופן אני חושב שעד כאן ברור.

ברור לנו שהכלכלה המודרנית חייבת לשלול ממך את הטבע כך שלא תהיה לך כלום בלי כסף. והשגת הכסף מתאפשרת אך ורק על ידי התחייבות מראש שאני יעבוד בעתיד כלומר לוקחים משכנתא ללימוד מקצוע. אחרי שנעבוד (ולאו דווקא במקצוע שלמדתי, הרי מי מבטיח לי שאני המצא עבודה דווקא במקצוע ?) נשיג את הכסף (אותו כסף שבזכותי נדפסה מתחילה) ואז תהיה לי זכות לקנות מים ולשכור חור\דיור בשביל מחסה מהקור והחום ולישון בלילות. בינתיים הכסף שנדפס בזכותי כבר מזמן נמצא בשוק וממנו בנו את המגדלים את הכבישים וכל הדמיון הזה כאילו אנו חיים בגן עדן. ואני יכול להיות מובטל ולא להצליח לשלם את המשכנתא שצובר ריביות כמובן. ולמי מתחשק להיכנס למחויבות משפחתית כלומר להקים משפחה. אם צלחנו את החלק הקשה הזה ומצאנו עבודה אז שוב בשביל להקים משפחה אני חייב להתחייב מראש אני ואשתי לעבוד עד צאת נשמתינו בשביל המשכנתא לדיור, לא רק זה כמובן, הרי נולדים הילדים ואז צריך לשלם על חינוך ועל שמרטפים שנוכל לצאת לעבוד. אם יהיה לנו הרבה ילדים אז לא נוכל לעבוד רק נצטרך לטפל בילדים ואז לא יהיה צמיחה רח"ל, אז אייך יהיה כסף בשוק ? אז אבי שמחון יאמר לכם שאסור יותר מ1.6 ילדים למשפחה כי אז לא תהיה צמיחה.

בקיצור אנו עבדים לצמיחה. מילא שהצמיחה מגיע עלינו. אבל לא ולא, רוב הכסף (= בעלות על עבודה אנושית ) ? נמצא אייך לא, אצל העשירים. אמרנו שלא הכסף עושה את האדם עשיר רק עבודה אנושית שגורמת לצמיחה. ומי מקבל את רוב הצמיחה ? העשירים !  הם יוצרים את מקומות העבודה. אמרנו שאתה צריך מקום עבודה ששם תוכל לעבוד וליצור את הצמיחה מעמל עבודה שלך, הבעלים לוקחים חלק מעמל העבודה בשביל עצמם.

יוצא מכל זה, אתה משלם ריבית על המקצוע שלמדת, אתה מוריד חלק מעמלך לעשיר שיצר את המקום עבודה שלך. ומה שנשאר לך, אתה אוכל. למשפחה לא מספיק מפרנס אחד וצריך גם את האישה שתעבוד ואז לא כדאי להוליד יותר מאחד שהצבא תקריב אותו למולך, ויצאת פראייר.

מבטיחים לנו שבדת הקפיטליזם לכולם יותר טוב אבל הם שקרנים ומנוולים יחד, כי כל מי שלמד כלכלה מודרנית ומבין משהו, יודע  ששוק העבודה לעולם לא יכול לספק 100% מקומות עבודה, על פי שווי המשקל של ביקוש והיצע, חייב להיות מעל 25% אבטלה. (זה שיש פחות מובטלים זה מהסיבה הפשוטה שאנשים מוכנים לעבוד עם משכורות רעב, בשוק חופשי חייבת להיות אבטלה של 25% ו25% שלא צריכים לעבוד כלל) הם המובטלים צריכים למות מרעב כי יש ברירה טבעית טוען אבי שמחון נער מנערי האוצר.

המובטלים האלה יכולים (לא רק יכולים זה פשוט קורה כי הפסד ורווח הם מחוקי השוק החופשי שיד המקרה שולט בה) להתחלף כל הזמן כלומר היום אתה מובטל ומחר אתה דווקא הרוכב על הסוס והשני באדמה.

עד כאן לכאורה ברור אבל כל בר דעת עומד ושואל למה באמת נוצר הביקושים אם יש לנו את הכל חינם. בעיקר ישאל הבר דעת למה צריך כל הסיבוב הזה ליצור ביקושים שנצטרך לעבוד הרי אם כבר עבודה אז לא כדאי לחזור לחקלאות ששם עובדים הרבה פחות ?

התשובה לכך פשוטה שאם כל אחד יעבוד לעצמו בחקלאות ובטבע ? אז אייך ישלטו בך ? אייך ייוצר הכסף ?

מה מייצר את הכסף ? הביקוש לכסף ! אם לא תהיה ביקוש לכסף אז לא יהיה כסף. ואז לא יהיה עשירים.

עשירים הם עשירים לדור אחד או שנים ולא יותר ולא כל אחד מצאצאיהם עשיר, אז גם הם נכחדים כמו כולם ואת זה לא מבינים השוטי עולם האלה.

אני מקווה שלא יצא הדף הזה מבולבל מידי. ואם כן, בואו נעמיק בטיפים שנבין לעומק מהם היסודות.

טיפ הדף:

משה רבינו רצה כלכלה בלי כסף = מן. לא צלח לו ומניסיון מעגל הזהב שנצרכו לבנות משכן וקרבנות ושאר ההבלים, גם כאן נכנע לכסף. אבל דרש שמיטת כספים כל שבע שנים.

הסיבה התבוני והמוסרי: כי אין במציאות הטבעית שעמל אדם משתמר לנצח מכאן הכשל בכסף. ולכן שמיטת כספים כל כמה שנים היא נכון וטבעי ומוסרי. (הוכחנו גם שאפי' במציאות המודרנית ערך הכסף מבטל את עצמו כל  שבע שנים, 3% כל שנה כפול שבע שנים = 21% נוסיף את המע"מ יש לנו כבר ארבעים אחוז נוסיף לזה המיסים לחברה והנה ערך עמלינו לא נשמרת לעד.)

נקודות חשובות שנזכור:

כסף = שטר בעלות על עבודה אנושית.

כסף = כביכול משמר את עמלינו לאורך זמן.

ובכן, שני שאלות שצריך כל אדם לשאול את עצמו. 1, אייך יש לו כסף יותר ממה שהוא יכול לעבוד בהווה ובעתיד עד סוף ימיו. 2, אייך הוא מצליח לשמר עמל אנושי יותר זמן ממה שהמציאות הטבעית משמרת ?

שמיטת כספים היא תשובה צודקת שפועל על פי המציאות הטבעית, אם ברצונינו להשתמש עם כלכלה עם כסף.

הבסיס לחשיבה הבסיסית היא כך:

  1. חירות האדם אפשר אך ורק שיש לו את הטבע (את זה לא מבינים הנאורים. או שמבינים והם פשוט רשעים ומשקרים לנו ורוצים לשכנע אותנו ששוויון הזדמנויות הם כאילו חירות האדם).
  2. כל המצאת חוקי אנוש יכולים רק לעזור ולא לשלול את חירותך. קניין וכסף, בסדר גמור אבל בתנאי שיש לך את הטבע. אם הקניין והחובות יכולים לקחת ממך את הבית ואת הטבע ? כל החוקים בטלים ומבוטלים !

שאי אפשר לעולם למכור את הנחלה (לצמיתות), בא להגן על הנחלה שלך מחובות וכדומה. ושמיטת חובות בא להגן עליך שלא תצטרך להימכר לעבד.

הבסיס הוא חירותך ושרידותך האישית עם הטבע. בלי זה ? האדם לא צריך חקלאות ולא שפה ולא חברה ושום דבר מה שבני אנוש המציאו.

  1. בני אנוש הנוכלים הצליחו להגן עם המצאת ה"בע"מ" על העשירים. ולך כפרט אין בע"מ כך שאם כשלת ? ניקח ממך את הבית וננתק אותך מהחשמל והמים. ואולי גם ניקח ממך את הילדים שלך כי אתה לא מצליח לפרנס אותם. אבל שה'בע"מ = כשל ? נוו בשביל זה בדיוק המציאו אותו.

עוד טיפ:

היהדות היא לא דת ולכן אין מניע שכל אתאיסט יהודי וכל דתי וחרדי לחיות עם החוקים הפשוטים האלה. אף אתאיסט ואף חילוני מאמין לא צריך לקבל את חוקי החרדים והדתיים (הדוגמטיים ברובם) בכדי לשמר את הבסיס החשיבתית של היהודי ולזכות בחירות אישית ושרידות אישית לנצח.

נא לזכור: אומה שאין לה חוקי יסוד על גבולות ארצו ? היא אומה מופקרת לחלוטין !! תאמינו לי שאני אומר זאת בכאב רב אבל זאת האמת. זה ישמע הסתה או מה, אבל חייבים לומר זאת, שכל מי שמתגייס לצבא יכול בצדק  לדרוש  חוקי יסוד על גבולות ארצינו. ואם לא ? אז הוא לא צריך להתגייס ובצדק.

עוד טיפ:

מדעי הכלכלה היא מדע ומחקר שרירותית. כלומר בהינתן שיש לנו משחק וכללי\חוקי משחק ?! אז בא המדע והמחקר ובודק אייך ומה הכי טוב לשחק שכל שחקני המשחק ירוויחו. כמו במשחק השחמט אפשר לחקור מדעית מהי הדרך הכי טובה לשחק. הוויכוח של היהודי מול מדעי הכלכלה היא לא על תוצאות מחקריהם (שיווי משקל בין ביקוש להיצע וכו' וכו') רק מול עצם המשחק הטיפשי וכלליה וחוקיה. על פי החשיבה היהודית אנו בכלל לא משחקים משחקים יש מטרה לחיים והיא התפתחות התבונה לטובת הפרט ושרידותו הנצחית.

בברכה

Max maxmen

<span dir=rtl>תגובה אחת ל“מיתוסים”</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s