אתאיסט בחג מתן תורה

אתאיסט בחג מתן תורה

ובכן בניגוד להוגי היהדות בתקופת הנצרות והאיסלם – שכל דת התווכח מי מהם הוא דבר האל האמיתית – שטענו שמעמד הר סיני היא הסמכות האלוהית (בעיקר הכוזרי ועוד). על פי חשיבת היהדות מאז המקרא וחז"ל ואחרוני האחרונים: מעמד הר סיני הוא פשוט ברית = אמנה חברתית.

כלומר שיש דיון ופולמוס אנושי, שכולם (שלוש הדתות) יחד מקבלים שיש אל מצווה, אז נשאר רק להתווכח מי מהם קיבל את ציווי האל באמת ומי מהם הוא השקרן. אבל כולם ביחד מסכימים שהאל הוא הסמכות ומתי שהוא הוא אומר משהו.

במאות האחרונות שבני אנוש ב"ה השתחררו מהדתות השקריות, לכאורה הדיון והפולמוס הישן אמור היה להישמד. ומה שאירוני כאן שדווקא האתאיסט דבק וממש מתעקש להמשיך את הדיון והפולמוס הישן נושן הזה. כלומר הוא מניח שלאיש הדת (היהודי) יש אל מצווה, והוא ירד לסיני, ואמר מה שאמר והוא כמובן הסמכות. ולכן האתאיסט חושב שאם רק נוכיח שאי אפשר להוכיח וכו' וכו', אז נפל כל הדת של איש הדת = היהודי כמובן.

מה שמטריף במיוחד הוא האקדמיה ואנשי הגות הלא דתיים. מילא ההמונים שהמשטר כמובן דואג מראש לטמטום הזה, אבל איפה האקדמאים ? איפה ההוגים ? למה הם עוד בימי הביניים ?

ובכן, בואו נעשה תרגיל פשוט, בכדי להבין את עומק מעמד הר סיני.

האל יורד לסיני ומפחיד אותנו עם קולות וכו' ואומר את דברו, בשפה כמובן.

ובכן "שפה" אפשרית אך ורק בהנחה שלכל בן אנוש יש את אותו בינה אחדותית הווה אומר כולנו מסכימים על "לוח הכפל" שזה נכון. ואם יש לנו את הבינה האחדותית, אז אפשר להמציא שפה. ואם האל מדבר עמנו עם שפה, אז הוא מניח שיש לנו את אותו בינה אחדותית כמו שלו. אחרת אייך אפשר שהוא ידבר עמנו ?

אז יוצא לנו מכאן שהאל יכול לדבר עמנו אך ורק דברים שאנו יכולים להבין ובעיקר לקבל. כלומר אם האל למשל יאמר: ידידי היקרים: "אחד ועוד אחד שווה חמש" ?! מיד אנחנו נאמר: שיש לאלוהים חוש הומור. אם האלוהים יתעקש מאוד שאחד ועוד אחד זה חמש ? אז נאמר עליו שהוא השתגע לגמרי !!

עכשיו נעבור לתוכן הנאמר שם

אנוכי השם אלוהיך: האם אפשר אנכי השם אלוהיך בלי שיש כבר לבני אנוש אלילים ? כלומר מה זה בכלל אלוה ? שאתה אומר אנוכי אלוהיך ? על כורחינו לבני אנוש היו ישויות דמיוניות כמו ישות לאומית או ישות חברתית וכדומה ואלוהינו מול אלוהים אחרים הוא אחר = אחד = הפרט.

לא יהיה לך אלהים אחרים: שוב, קודם תסביר לנו מזה אלוה ואחר כך תאמר לנו לא יהיה לך אלוה אחר. על כורחינו שהם ידעו מזה אלוה ומזה אלוהים אחרים. כלומר האלוהים בא לסיני שיש כבר סמכות אלילית על בני אנוש. מהי הסמכות האנושית הזו, מי קיבל אותו ועל ידי מי הם קיבלו אותו ? אייך הם מחזיקים בסמכות ? האם יש אמנה חברתית או יש שוטר עם אקדח ?

לא תעשה לך כל פסל: והקללות בהמשך של פוקד עוון אבות על בנים על שלישים ועל רביעים. שוב איזה מן איום זה שהוא פוקד עוון אבות אחרי דור שלישי או רביעי, מצדינו אחרי המבול ?! – יאמר הלץ התורן.

כלומר יש לבני אנוש שם במעמד הר סיני איזה חשיבה מסוימת שפוקד עוון אבות על בנים על שלישים ועל רביעים, הוא באמת קללה. יש להם מטרה ותכלית לחיים, ואין מטרה ותכלית בלי פילוסופיה וחשיבה מסויימת. על כורחינו האל מדבר עמם על משהו שכבר קיים אצלם. ונבין את זה בהמשך.

לא תשא את שם אלוהיך לשוא: טוב זה כבר ממש טירוף, אם אתה עומד כאן ומדבר עמנו, אז לא נוכל לדבר בשמך הרי תבוא שוב ושוב לומר את דבריך אז מה אתה מפחד שידברו בשמך ? על כורחינו שהסמכות שאנו מקבלים על עצמינו, מאפשר לנו לעשות בשמו מה שאנו רוצים, ואת זה הוא לא רוצה כמובן. מצד שני הוא לא בא להכחיש את נביאי השקר הלכה למעשה, ולכן הוא צריך מראש להזהיר אותנו לא לדבר בשמו. ואייך נדע שההוא נביא שקר ? מכאן חובת הלימוד (לעסוק תמיד בתורה) שכולנו נהיה נביאים בעצמינו ככה אף אחד לא יכול לשקר עלינו בשמו. על דרך: הַמְקַנֵּא אַתָּה לִי וּמִי יִתֵּן כָּל עַם יְהוָה נְבִיאִים כִּי יִתֵּן יְהוָה אֶת רוּחוֹ עֲלֵיהֶם   

זכור את יום השבת לקדשו: נו,, אתה לא צריך קודם לצוות על השבת ואחר כך לומר זכור או שמור ? שהוא אומר זכור או שמור על כורחינו  שבני ישראל משמרים את השבת כבר מזמן.

כבד את אביך ואת אמך: למשפחה פמיניסטית אין אבא, למשפחה שוביניסטית אין אימה, למשפחה הומואית אין לא אבא ולא אימה. אז מחילה ממך האל הגדול, אין לי אבא או אימה עם בכלל, אז את מי אני צריך לכבד ? על כורחינו שבני ישראל כבר מזמן שומרים על חוקי המשפחה המסורתיים של אדם הראשון המקראי.

לא תרצח: את הרוצח מותר לרצוח ? את המונע ממני את הטבע ככה שאני ימות מרעב, מותר לי לרצוח ? אייך האל אומר דבר כזה בלי שיש כבר סדר חברתית נכון וצודק שרק אז אפשר לומר "לא תרצח" ? על כורחינו שיש כבר תורה שלימה לבני ישראל לפני המעמד שם.

לא תנאף: שוב, קודם תצווה על חוקי המשפחה שזה אומר שהאישה נאמנת לבעל שלה בכדי שהבעל יזכה בזרעו משלו. אז אפשר לומר לא תנאף. לפני חוקי המשפחה אין לא תנאף.

לא תגנוב: שוב ממתי יש קניין ? כלומר קודם תאמר לנו שיש קניין ואחר כך שיש לכל אחד קניין, אז אפשר לומר לא תגנוב. הרי למי שאין קניין נאמר: "לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב" (משלי). על כורחינו שבני ישראל באותו מעמד יש להם קניין ואיפה הקניין נמצא ?

לא תענה ברעך עד שקר: מזה "עד" = עדות בכלל ? מזה שקר, מתי אמרת אם בכלל שאסור לשקר ? שאתה אומר שדווקא עדות שקר אסורה ?! ושוב מזה עדות בכלל ? על כורחינו שלבני ישראל היו כבר מערכת משפט (ואין מערכת משפט בלי חוקה שלימה) ששם שומעים עדים ואז רלוונטית לצוות על עדות שקר.

לא תחמוד: שוב אתה קודם תאמר מה שלי = קניין פרטי, ומה של זולתי = קניין פרטי, ואחר כך תאמר לי לא תחמוד. על כורחינו שהיה להם כבר תורה שמגדיר מה שלך ומה שלי = המצאת הקניין וכל הכרוך בכך.

ובכן אנו רואים שהאל במעמד הר סיני בעצם לא חידש כלום, הוא בא על המוכן ומצווה מה שציווה. וכל בר דעת מבין שאם הכל כבר היה מוכן מתחילה, ובמילא יוצא מהם כל הציוויים הנ"ל, אז למה הוא בא בכלל ? הרי זה יוצא פועל מהתורה שהם נהגו מאז ומעולם ?!

מכאן תבינו שזה בהכרח היה אמנה\ברית. כלומר כולם בלב אחד ידעו את התורה וקיימו את התורה ובואו יחד לעשות ברית = אמנה חברתית. ולכן באמת זה נקרא ברית במקרא.

נאמר במקורות שכפה עליהם הר כגיגית ורק בזמן מרדכי ואסתר הם קיבלו את בתורה באהבה = מרצון שלם. ואם טענתי שזאת היית אמנה ברית, אז למה יש כאן כפיה ? התשובה היא שהם היו במדבר ובמדבר לא היה להם כלום והיו תלויים בשלוש המנהיגים שדאגו להם כל אחד בתחום שלו, משה דאג לאוכל, אהרן דאג לדיור\סוכות, ומרים דאגה למים. ולכן לכאורה הם כפייתיים לגמרי, כלומר מי יכול לומר לא לברית ? הרי מחר לא יקבל אוכל דיור ומים. אגם אף פעם המנהיגים במדבר לא ניצלו את הדבר הזה = לשלול מים ודיור ולחם מהמתנגדים, לא רואים את זה בשום מחלוקת בין המנהיגים להמונים שהם ניצלו את הדבר הבסיסי הזה. בכל אופן חז"ל חשבו שזה כפייה ודיי בצדק. לדעת חז"ל ברית אמיתית אפשרי אך ורק שהאדם לא תלוי באף אחד. בזמן מרדכי ואסתר שהיהודים קיבלו את החופש והחירות ובכל זאת המשיכו לדבוק בברית, אז אפשר לומר שקיבלו באהבה = מרצון חופשי לגמרי.

אוקיי, הבנו שבני ישראל עשו אמנה חברתית. השאלה האולטימטיבית היא אז מה ? מה שאביו עושה עם חבריו= אמנה, אני כבנו גם מחוייב בו ? כלומר אייך אפשר לעשות אמנה חברתית אם כל רגע נולד תינוק שלא היה בברית ולא קיבל על עצמו את הברית ? כלומר מנין לנו שהוא מוכן להיות בברית ?  לכאורה אין אפשרות שבני אנוש יעשו אמנה חברתית, הרי הבאים אחריהם כבר נכפים וכפייתיים. יותר לעומק: לחברה אין אף פעם סמכות אפי' שעשו אמנה חברתית, כי בכל רגע בהווה יש תינוקים שאין להם עוד דעת להיות באמנה ולהסכים לה או להתנגד לה.

ובכן יש שני דרכים לעשות אמנה\ברית חברתית צודקת. 1, התורה\החוקה מושתתת על אחדות הבינה האנושית האלוהית, ואז תמיד התינוק לבסוף יסכים להיות בברית (ככה בדיוק פועל המדעים שכל תלמיד לבסוף מסכים להם כי הם מושתתים על אחדות הבינה). וזה לא מספיק כמובן הרי יש לנו חופש אפי' מאחדות הבינה. כלומר אחדות הבינה זה רציונלי וכדומה אבל לא כפייתית ככה שהוא יכול לבחור לא ללכת אחרי הבניה האחדותית. כאן בא הדרך השניה והיא 2, לחדש את הברית כל שנה ושנה מחדש = חג מתן תורה בכל שנה ושנה.

ובכן, חג מתן תורה לעומק היא חידוש הברית\אמנה חברתית מחדש בכל שנה ושנה. ולכן האתאיסט יכול להיות בברית כמו כולם.

מה שנשאר לנו זה רק להוכיח שהחוקה שאנו הולכים לעשות עליו את הברית\האמנה, מושתתת על אחדות הבינה. כמו שמקובל על האתאיסט את המדעים בגלל שהם בנויים על אחדות הבינה, בדיוק ככה הוא אמור להבין את החוקה הפשוטה שלנו היהודים.

ובכן, נעשה את זה בקצרה ותחזיקו לי אצבעות.

הנחת היסוד שלנו היא שכל אדם בהווה הוא אדם ראשון לצאצאיו, כלומר מבחינתו רק הוא קיים ביקום כולו. והיקום כולו והכל שנמצא בו הם פונקציה בשבילו ובשביל שרידותו. בחז"ל נאמר: "כל אדם חייב (חייב ממש בלי צחוקים) לומר שכל העולם נברא\קיים בשבילי"

מה כל כך חשוב לומר שכל העולם נברא בשבילי ? זה בא לומר שאין שום סמכות מעליך. שום צוו מוסרי ושום ערך מעליך. אתה פשוט בגן עדן. שזה אומר מותר לרצוח למשל צמחים ובעלי חיים ואפי' בני אדם. הרי הם כולם פונקציה בשבילי. בוודאי שאף אחד לא יכול לומר לי לא תגנוב כי הכל שלי.

נגיד שאני באמת כזה סופר מן שיכול לעשות את זה הלכה למעשה. כלומר אף אחד לא יכול עלי. ואז אני חיי בגן עדן. מתוך שיעממום בגן עדן, אני מבין שאני הולך ומזדקן והולך למות. אייך אני מנצח את המוות ? אני יכול לחקור את הטבע ואולי לנצח את המוות אבל אין סיכוי שאני יספיק את זה בשבעים שמונים שנה. ולכן הדרך לנצח את המוות זה הולדה + התפתחות התבונה האנושית שהם כולם כמובן צאצאי.

אוקיי נזכור שאדם רוצה להוליד ולפתח את התבונה האנושית בכדי לנצח את המוות.

אבל יש עוד סיבה למה אדם מוליד. וההוא בכלל לא משתעמם בגן עדן, רק להפך, הוא מנסה להבין את הבורא למה הוא יצר את המפץ מתחילה ? כלומר את היקום הדינמי הזה שמאפשרת חופש ובחירה. ככה שהוא למעשה לא האדון של הנבראים. הרי רק שיש לו תכלית הוא האדון ואם יש לו תכלית ומטרה אז אנו רובוטים והיקום סטטי דטרמיניסטי (אותו סיבה אותו תוצאה), והיות שהעולם\היקום דינמי ויש לנו מודעות וחופש ובחירה, אז אין לבורא תכלית. ואם אין לו תכלית אז למה לעזאזל הוא יצר את היקום ?

נשים לב שכל תזה שניתן על השאלה הזו, היא ספקולטיבית לגמרי. הרי הוא לא סיפר לנו מה עבר לו בראש. אבל יש ספקולציה מעניינת שמוזכר במקורות שזה הספקולציה שכדאי לנו לאמץ בחום.

ובכן יש חוק שאומר: "חוק הטוב להיטיב" שזה אומר הבורא כל כך טוב שרצה ליצור ברואים כמותו ממש. טוב, זאת בדיחה כי ברגע שיצר אותם בשלימותו כמותו, אז הם לא הגיעו לזה לבד. אז הם למעשה לא כמותו. ולכן הוא ברא את סיבת כל הסיבות (דטרמיניזם מהסוג שכל סיבה יש לו יותר מתוצאה אחת אפשרית, כלומר לכל סיבה יש יותר מתוצאה אחת אפשרית ככה שהיקום דינמי), שמשם האדם או כל יצור חי יכול להגיע להיות ממש כמו האלוהים.

התנאי ההכרחי לבורא לברוא חיים כמותו היא שהוא נוטע בהם את שכלו = הבינה האחדותית. כלומר הוא נטע בנו את שכלו ועם שכלו נוכל להגיע להיות ממש כמותו = בורא עולמות ויוצרים חיים מתוך חוק הטוב להיטיב.

האם זה הסיבה למה האלוהים יצר את סיבת הסיבות, או לא, ממש לא רלוונטיים לנו. אנו יודעים את התוצאה שהיא: אין גבול למה שהאדם יכול להגיע עם שכלו האלוהי = אחדות הבינה, אפי' לנצח את המוות עצמו.

ואז יושב לו הפילוסוף בגן עדן ואומר, נכון שאני עוד לא כמו האל, אבל טוב כמותו אני יכול להיות, ולכן מחוק הטוב להיטיב אני מוליד יצור כמוני לפחות עם האופציה להתפתח הרי הוא גם מקבל את אחדות הבינה האלוהית.

אז אם אנו מדברים על אדם משתעמם בגן עדן שמוליד בכדי לא למות, ואם אנו מדברים על אדם שמוליד מחוק הטוב להיטיב. שניהם מבינים שבדור הבא אי אפשר שבנינו\צאצאינו יאמרו: חייב כל אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי. הרי זה מה שהמקרא עושה לנו בתרגיל שלה, שני האחים רבו והרגו אחד את השני כי כל אחד רוצה את העולם בשבילו.

שניהם מבינים שכמו שהם צריכים לצאצאיהם איזה סדר תבוני, ככה עדיף לנו עכשיו לעשות סדר תבוני בינינו לבין זולתינו. כלומר אם עד עכשיו הוא לא מכיר בזולתו כי כל העולם נברא בשבילו, עכשיו הוא שם לב שאם לא תהיה סדר בינינו אז גם צאצאיו יחיו בלי סדר ובאמת במטפורה המקראית קין הורג את הבל והוריו מפסיקים להוליד וכי למה להוליד אם זאת התוצאה ? כלומר כל אדם חושב רואה מה יצא מהאדם התבוני הראשון עד ימינו וחושב לעצמו למה לי כל זה, עדיף לא להוליד הרי רוב הסיכויים שהם ילכו לאבדון רח"ל. ולכן הוא צריך כבר עכשיו להתנהל עם סביבתו באופן הצודק ביותר.

כאן בא הכלל הבסיסי של  החוקה\התורה שלנו והיא הכלל של הלל לגר שרצה להבין את כל החוקה על רגל אחד:  דעלך סני לחברך לא תעביד – זו היא כל התורה כולה, ואידך – פירושה הוא, זיל גמור. למעשה זה הצוו הקטגורי של קאנט.

אז זהו אין יותר גן עדן ? לא ולא, יש גן עדן והכל שלך, אבל אתה מציב לעצמך מטרה = ההולדה = נצחיותך לנצח, ובשביל המטרה אתה משתף את הגן עדן עם כולם. התנאי לשיתוף צודק ורציונלי היא שאתה חייב לומר שהכל שלי, ככה באמת יהיה שיתוף. אבל אם תהיה אלטרואיסט דוגמטי, אתה לבסוף תפסיד את המטרה שלך ולא רק את הגן עדן. אין לך את הפריבילגיה להיות אלטרואיסט דוגמטי. ולכן אומרים חז"ל על פי חשיבת המקרא שחייב כל אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי, ו"חייך קודמים" זה כלל גדול בתורה.

ובכן המצב הראשוני הזה לא מצריך אמנה חברתית, כולם חכמים ונבונים ככה שכל היקום שייכת לכולם. למשל בעלי החיים הנוודים הלא טורפים נוהגים ככה מאז ומעולם.

ובכן יושב לו איש ה'אינסטנט בגן עדן וכן הפילוסוף, כל אחד מסיבו הוא רוצה להוליד = ליצור חיים. אייך עושים את זה ? זה בכלל לא פשוט, הוא צריך לשכנע אדם ממין נקבה שתסכים להוליד לו את צאצאיו. וכי למה שנקבה תבטיח לו דבר שכזה, הרי זה מצריך שלילת החירות שלה בשביל להיות נאמנת רק לו. נכון שהיא גם רוצה מאותן סיבות להוליד, אבל היא לא צריכה לשלול מהגבר את חירותו, היא צריכה אותו רק לדקה אחת בלבד.

אתם מבינים מה הבעיה כאן ? הגבר בכדי להוליד הוא חייב לשלול מהנקבה את חירותה לפחות לשנה עד שתוליד את בנו או בתו. מה שאין כן הנקבה תמיד בטוחה בצאצאיה ובעיקר היא לא צריכה לשלול מהגבר את חירותו רק לרגע אחת, לשכנע אותו לשכב עמה דקה אחת בלבד והנה יש לה ילד\ה משלה.

מכאן שידיה תמיד על העליונה מול הגבר, ולכן הגבר המשכיל והרציונלי אמור להבטיח לה הכל בכל מכל כל = הכתובה היהודית.

לימים – מסופר בחז"ל על תקופת המקרא – הומצאו כל מיני סוגי משפחות. 1, משפחה שהילד לא מכיר את אמו (מלכות = שוביניזם), 2, משפחה שהילד לא מכיר את אביו (פמיניזם) 3, משפחה שהילד לא מכיר לא את אביו ולא את אימו (משפחה הומאית). במצב כזה אף אחד מהם לא זוכה לחיי נצח. כלומר כל ילד כזה הוא לעומק אדם הראשון שיושב לו בגן עדן ולא מכיר בשום אמנה משפחתית או חברתית ודיי בצדק. הוא יכול לבחור להיות סופר מן או לחליפין להיות הפילוסוף שלנו שמאמץ את המשפחה המסורתית שלעיל.

ובכן חוקי המשפחה המסורתית נצחה את כל סוגי המשפחות תרום המצאת החברה החופשית כנ"ל. משפחות לא חופשיות וכפייתיות וחברות אנושיות לא חופשיות וכפייתיות כמו שוביניזם ופמיניזם וכדומיהם, הם חייבים להיות כאלה כלומר חייבים להיות חברות או משפחות כפייתיות, אחרת לא ישרדו דור אחת. בכדי לקיים כל סוג משפחה או חברה חופשית ?! חייבים רציונלית אך ורק חוקי המשפחה המסורתיים. ולכן הם נצחו. כי התנאי לקיים משפחות אחרות היא אך ורק שיש מעליהם משטר כפייתית ובני אנוש לא רוצים להישלט, הם רוצים להיות בני חורין.

בכל אופן למה שנקבה תוותר על החופש שלה, אפי' שהבעל מבטיח לה הכל בכל מכל כל. הרי גם היא חייבת לומר שכל העולם נברא בשבילה, אז מה היא צריכה את הכל בכל מכל כל של הגבר ? שיש לה הכל בכל מכל כל בעצמה ?

מכאן נאמר שלנקבה יש בינה יתירה. מהי בינה יתירה ? ראיה לרחוק !! שזה אומר לדור השני שלה היא מעוניינת בחוקי המשפחה המסורתיים ולמה ? הרי אם היא לא תסכים לעשות דיל עם גבר, אז גם לבן שלה לא תהיה נקבה. כלומר אין לה דור שלישי. כלומר היא מאוד מעוניינת שתמצא נקבה לבן שלה. אז היא כבר עכשיו מסכימה לדיל וחותמת נישואין עם גבר. והנה הומצאה חוקי המשפחה המסורתית הרציונלית ובעיקר השרידותית לנצח שזה כל המטרה של ההולדה.

המשפחה הזו וכל המשפחות בסביבה צריכים מקום לגדל את צאצאיהם, אנו כבר אחרי המצאת השפה והחינוך והלבוש וההליכה על שנים המצאת היום והלילה והמצאת הלוח בשביל החקלאות וכמובן המצאת החקלאות בעצמה. בקיצור צריכים מקום. ושכל אחד תופס מקום ועמל בחקלאות, אתה אמור להבטיח שהעמל כדאי ושהיא שלך,  אייך אתה מבטיח זאת ? למה שמישהו ימות מרעב כי ההוא תפס מקום והצליח לו ?

כלומר בכדי להמציא את הקניין הפרטי ולעמול בה, אתה צריך להבטיח שכל השאר, מקבלים על עצמם את הצוו של לא תגנוב. אחרת אין לך במציאות קניין וכל עמלך לריק, ואם אתה תלוי בזולת ובהסכמתו, למה שיסכימו לכך ? התשובה חלוקת כדור הארץ בגורל פלוס המצאת הירושה.

למה התנאי לחלוקה היא גם ירושה ? כי אי אפשר לחלק את כדור הארץ בגורל אם כל רגע נולד תינוק שהוא נשאר בלי כלום והוא לא יקבל על עצמו את הצוו של לא תגנוב. על כן קניין קביל אפשרי אך ורק בתנאי שיש ירושה.

תשימו לב שהסדר הצודק הזה אפשרי, אך ורק שכולנו מקיימים את חוקי המשפחה המסורתיים אחרת אין ירושה. אז שוב בכדי לקיים משפחות חופשיות עם קניינים לנצח לכל הדורות, אנו חייבים קודם לשמר את חוקי המשפחה המסורתיים.

תרצו קניין בדרך אחרת ? כמו כיבוש או הפקר או קניין בכסף ?! תצטרכו משטר ושוטר בכדי להבטיח לכם את קניינכם, ואז בכדי שתהיה כוח למשטר הוא צריך לשלול מכם את החופש שלכם וגזול מכם את צאצאיכם הרווקים והרווקות למולך = צבא. ואז השאלה מה לי בכלל משפחה עם צאצאי לא שלי ועוד מוקרבים לדגל של המלכות  עוד לפני שהספיקו להוליד = רווקים.

אתם מבינים? רציתם קניין בשביל קן המשפחתי שלכם בכדי לשרוד לדורי דורות, והנה בשביל הקניין הלא קביל אתם מוותרים על החופש וגם צאצאיכם לא שלכם (זה אגב החוק שהמדינה הוא ההורה העליון ולא אתם), וככה אין משפחה ואין כלום רק יצאתם פראיירים ועמלתם כל חייכם לגדל ולחנך את צאצאיכם לאיזה ישות דמיונית שנקרא לאום או חברה.

ובכן אייך כותבים את האמנה של המשפחות המסורתיות. ובכן המקרא מספרת לנו שנח המציא את חלוקת הארצות בגורל פלוס המצאת הירושה ומכאן הומצאה כל הדינים הפרטניים היוצאים מהמצאת הקניין והירושה. וככה בדיוק ירשנו את ארץ ישראל.

נשים לב שארץ ישראל שייכת לכל פרט יהודי ולא לאיזה ישות דמיונית לאומנית. אז אם אנו רוצים קניין כאמצעי לקן המשפחתי האישית של כל אחד, אז צריך פשוט לחלק מחדש את ארץ ישראל לכולנו.

זה הטיעון של היהודי כלפי ארץ ישראל.

ובכן הכנעני שהיה לו ארץ משלו פלש לארץ ירושתינו, ואביו חם הזהיר אותו שהתנאי של כיבוש = חיים נצחיים על חרב. וכנ"ל אם זה התנאים אז למה בכלל משפחה או למה בכלל קניין ?

אותו דבר הלאומניות המתחדשת לא השכילה להבין שאם התנאי לקניין בארץ ישראל זה חיים על חרב, אז בשביל מה זה טוב ?

אוקיי אנו מכירים את כל התירוצים שבכל ארץ אחרת רודפים אותנו וכו' וכו', אבל גם כאן רודפים אותנו ועוד על חשבון מי אנחנו מחזיקים בקניין על ידי חרב ? על חשבון הרווקים והרווקות שלנו ? הרי בשבילם אנו צריכים קניין בכלל אז הם הם המוקרבים למות בשביל הקניין ? תגידו אתם שלא נפלנו על הראש ?!

אם בני ישראל חזרו לכבוש את ארץ ירושתם בזמן יהושע וכן חלקו את הארץ וכו' וכו' הלאומניות המתחדשת הקימו ישות דמיונית ואמצו לעצמם את החוקה הבריטית שאומרת יש זכות הקניין בלתי מוגבל ככה שרוב היורשים האמיתיים של ארץ ישראל אין להם כלום בארץ ירושתם.

אז בתחילה עוד הם היו חצי קומוניסטים סוציאליסטים וכדומה, ככה שהצדיקו במוחם המעוות את כל ההתנהלות הזו. אבל במהרה אימצו לעצמם את אסכולת שיקגו שאומר שצריך לשלול מכל פרט את הטבע מראש. אחרת הוא לא יהיה חלק בחלוקת העובדה ואז לא יהיה צמיחה לטייקונים. כלומר אין לך זכות אפי' לדרוך בארץ ירושתך בלי לשלם פרוטקשן לעיר = ארנונה, אין לך זכות מוקנה לנשום, ואין לך זכות לישון באיזה חור, ואין לך זכות אפי' לאגור מים.

תראו מזה? לא רצינו את האמנה שלנו ומה קיבלנו ? עבדות נצחית לקפיטל החזיר פלוס רווקינו = צאצאינו לא שלנו ומוקרבים בחינם לקפיטל החזיר.

ובכן נחזור למדבר למעמד הר סיני.

לפני המעמד בני ישראל יצאו בשן ועין ממצרים (רק חמישית יצאו משם והשאר אבדון), מלומדי ניסיון מהי אלוהים אחרים ומהי עבדות טוטלית: בתרגיל מסריח פרעה ויוסף מצליחים לקנות את כל אזרחי מצרים לעבדים למלך. מצרים שייכת לצאצאי חם, כלומר זה ירושתם של חלקות הארצות של אבותיהם נח וחם. כלומר יש להם בתודעה את המושג קניין ולכן הם נמכרים לעבדים למלך בשביל מים שהמלך עצמו שלט בו כלומר היה לו מונופול על המים. עם המונופול הזה הוא הצליח לקנות את כל הרכוש הפרטי של כולם והנה כולם עבדים למלך.

אחרי דור גם בני ישראל נמכרים לעבדים מאותו שיטה חברתית וככה הם בורחים בשן ועין ממצרים לחזור לארץ ירושתם.

ואז מה ? מה יקרה עכשיו בארץ ישראל ארץ ירושתם ? אוקיי הדור הראשון עוד נאור ומשכיל ומלומד מניסיון מר, אבל הדור השני או השלישי כבר ישכח מהכל ויישאר רק כינוס ההון אצל יחידים כמו במצרים ושוב כולנו עבדים לאיזה שרלטן טייקון שבידו הוא מחזיק את המלך ואת כל המלכות.

האמת היא שעוד לא היה מלך בישראל, אבל הם החזיקו את עבדי הציבור = שבט לוי בגרון עד שהם ביקשו מלכות ככל העמים ושוב אנו חזרנו להיות עבדים למלך כמו במצרים.

כלומר מה שקרה בהמשך, הדיון והפולמוס בין שמואל הנביא עם בני ישראל בזמן תקופת בקשת המלכות, היא תוצאה שהם לא שמרו על האמנה\הברית.

תראו את הפסוקים שם

שמואל א פרק ח (יא) וַיֹּ֕אמֶר זֶ֗ה יִֽהְיֶה֙ מִשְׁפַּ֣ט הַמֶּ֔לֶךְ אֲשֶׁ֥ר יִמְלֹ֖ךְ עֲלֵיכֶ֑ם אֶת־בְּנֵיכֶ֣ם יִקָּ֗ח וְשָׂ֥ם לוֹ֙ בְּמֶרְכַּבְתּ֣וֹ וּבְפָרָשָׁ֔יו וְרָצ֖וּ לִפְנֵ֥י מֶרְכַּבְתּֽוֹ: (יב) וְלָשׂ֣וּם ל֔וֹ שָׂרֵ֥י אֲלָפִ֖ים וְשָׂרֵ֣י חֲמִשִּׁ֑ים וְלַחֲרֹ֤שׁ חֲרִישׁוֹ֙ וְלִקְצֹ֣ר קְצִיר֔וֹ וְלַעֲשׂ֥וֹת כְּלֵֽי־מִלְחַמְתּ֖וֹ וּכְלֵ֥י רִכְבּֽוֹ: (יג) וְאֶת־בְּנוֹתֵיכֶ֖ם יִקָּ֑ח לְרַקָּח֥וֹת וּלְטַבָּח֖וֹת וּלְאֹפֽוֹת: (יד) וְאֶת־שְׂ֠דֽוֹתֵיכֶם וְאֶת־כַּרְמֵיכֶ֧ם וְזֵיתֵיכֶ֛ם הַטּוֹבִ֖ים יִקָּ֑ח וְנָתַ֖ן לַעֲבָדָֽיו: (טו) וְזַרְעֵיכֶ֥ם וְכַרְמֵיכֶ֖ם יַעְשֹׂ֑ר וְנָתַ֥ן לְסָרִיסָ֖יו וְלַעֲבָדָֽיו: (טז) וְאֶת־עַבְדֵיכֶם֩ וְֽאֶת־שִׁפְח֨וֹתֵיכֶ֜ם וְאֶת־בַּחוּרֵיכֶ֧ם הַטּוֹבִ֛ים וְאֶת־חֲמוֹרֵיכֶ֖ם יִקָּ֑ח וְעָשָׂ֖ה לִמְלַאכְתּֽוֹ: (יז) צֹאנְכֶ֖ם יַעְשֹׂ֑ר וְאַתֶּ֖ם תִּֽהְיוּ־ל֥וֹ לַעֲבָדִֽים: (יח) וּזְעַקְתֶּם֙ בַּיּ֣וֹם הַה֔וּא מִלִּפְנֵ֣י מַלְכְּכֶ֔ם אֲשֶׁ֥ר בְּחַרְתֶּ֖ם לָכֶ֑ם וְלֹֽא־יַעֲנֶ֧ה יְקֹוָ֛ק אֶתְכֶ֖ם בַּיּ֥וֹם הַהֽוּא:

והעם לא קונה את זה כי הם ידעו ששבט לוי שפוטים של אנשי ההון, הם רוצים מלך ככה לפחות יהיה להם משהו

(יט) וַיְמָאֲנ֣וּ הָעָ֔ם לִשְׁמֹ֖עַ בְּק֣וֹל שְׁמוּאֵ֑ל וַיֹּאמְר֣וּ לֹּ֔א כִּ֥י אִם־מֶ֖לֶךְ יִֽהְיֶ֥ה עָלֵֽינוּ: (כ) וְהָיִ֥ינוּ גַם־אֲנַ֖חְנוּ כְּכָל־הַגּוֹיִ֑ם וּשְׁפָטָ֤נוּ מַלְכֵּ֙נוּ֙ וְיָצָ֣א לְפָנֵ֔ינוּ וְנִלְחַ֖ם אֶת־מִלְחֲמֹתֵֽנוּ:

ובכן שיש מלך הלך האמנה הלך הכל, אנו עבדים לאיזה מפגר בריון. היום הוא נבחר באחיזת עניים כאילו בחרנו בו. לעומק גם אז בחרו בו הרי אין מלך בלי עם שרוצה בו.

זה מה שהבינו כל בני ישראל כבר במדבר בסיני. לכן הם באו לעשות אמנה חברתית מראש שתשמור על חופש הפרט ונצחיותו הנצחית על ידי זרעו, עוד לפני שהם נכנסים לארץ ירושתם. זה כל תוקף של קבלת התורה דווקא במדבר לומר שעוד לפני שאנו מחזירים לעצמינו את ארץ ירושתינו בכוח החרב (אין סיבה לא להחזיר את ארץ ירושתך עם חרב כל זמן שהכובש מחזיק בחשיבה שקניין אפשרי עם חרב. כלומר המחזיק בקניין מכוח החרב יודע שזה התוצאה שכל גברתן יותר גדול ממך יבוא מחר ויהרוג אותך. מכאן האסטרטגיה המלחמתית של המקרא של "לא תחיה כל נשמה" שהיא לא הלכה למעשה כמובן כמו כל עונשי התורה\המקרא, הם אך ורק איום מלחמתי וככה באמת נהגו שכל מי שברח או נכנע, אז לא הרגו אותו), אנו מראש צריכים אמנה חברתית שתסדר את הכל מראש אחרת בשביל מה להחזיר את ארץ ירושתך אם לבסוף מישהו יזכה בזה על ידי טריקים דוגמטיים כמו זכות הקניין ?

היה להם הכל בכל מכל כל בכדי להתנהל על מי מנוחות, כלומר האמנה החברתית  באמת כיסה כל פריצה אפשרית. חלוקת הארץ בגורל, שמיטה ויובלות ושמיטת כספים שזה למעשה ביטול הכסף כל שבע שנים ככה אליל הכסף לא יכול לכנס את כל ההון האנושי אצל יחידים והשאר עבדים לו (למשל היום רק אחרי שבעים שנה מהמלחמה, מעל חמישים אחוז הון אנושי נמצאת בידי אחוז אחד מבני אנוש שזה אומר המלחמה קרובה מתמיד). אי אפשר למכור את הנחלה לצמיתות. בקיצור חירות אמיתית ונצחית שלא מצריך משטר ושרלטנים. יותר מיזה, אימפריה שרוצה לכבוש אומה, יש את ההון האנושי שהוא צריך ויש את שליטת ההמשך על ידי אימוץ החוקה של האימפריה. כלומר לכל כובש יש אינטרסים ברורים שזה ההון של האומה\המלך ועבדיו, ואחרי כן הוא מבקש את אימוץ החוקה של האימפריה ואז הוא שולט בכל אומה בקלות.

שאימפריה רואה את התנהלות של בני ישראל בארץ ירושתם, הוא מבין שאין בו כלום, כלומר אין מערכת ומלכות שאפשר שתכבוש את ראש הנחש ויש לך הכל. אתה צריך להילחם על כל נחלה ונחלה לחוד. ולא להשיג כלום. אתה לא יכול לזכות בנתינים כי אין נתינים. אתה לא יכול לכפות עליהם את החוקה של האימפריה כי יש לכל אחד מהם חוקה אישית. כלומר הם יכולים לנדוד להם לכל מקום עם החוקה האישית שלהם.

זה פירוש הבטחת המקרא שאם נשמור על החוקה\האמנה ?! אז אף אחד לא יבוא לכבוש אתכם. תחשבו על כל האימפריות שרצו לכבוש ארצות שאין בהם מערכת וחוקה כפייתית = מלכות. האם הם הצליחו ? בוודאי שלא !! נכון קראו לשבטים האלה ברברים וכל מילה אפשרית של גנאי, אבל בתכלס הם הבני חורין ולא העבדים של הישויות הדמיוניות האימפריאליות.

על כל פנים הנקודה שאני רוצה להעביר כאן היא שאמנה חברתית נבונה שלא מאפשרת שום פריצה, יכולה להחזיק לנצח. אבל בתנאי שבאמת שומרים על האמנה תמיד.

הכל היה מוכן להיכנס לארץ ירושתינו בלי שום פריצה, יותר מיזה מספרים חז"לינו שהנה ממש לפני חלוקת הארץ לפרטים התעוררו שאלות של משאבי טבע\הארץ ועל סתם צרכים שיש לאנשים ברשות הרבים כמו לעשות צרכים וכו' וכו' אז יהושע ובני ישראל מציבים עוד תנאים (כעשרה תנאים) לעצם חלוקת הארץ בגורל כלומר לעצם המצאת הקניין מחדש.

אני הביא כמה תנאים הרלוונטיים למשאבי הטבע

תנאי חמישית: מעיין היוצא מנחלה פרטית, כל בני העיר מסתפקין ממנו. כלומר אפי' משאב המים נפל בחלקו הפרטית, בכל זאת כל בני העיר יכולים לשאוב ממנו מים בלי תשלום כמובן. (אם בעל הנחלה חפר את המעיין בחצר הפרטי שלו אז הציבור צריך לשלם לו על הוצאות החפירה כמובן אם הם רוצים לשאוב מים(

תנאי שישית: כל בני השבטים יכולים לדוג דגים בכנרת אפי' שהכנרת תיפול כנחלה פרטית לאחד מהשבטים. כלומר אם שבט נפתלי זכו בגורל בכנרת, לכאורה המשאב הזה (עם הדגים כמובן) שייכת לשבט נפתלי, אז התנאי הראשוני היית שלא ולא, כל אדם מכל שבט בישראל יכול לבוא לדוג לעצמו דגים בכנרת.

וכן יש תנאים לגבי הולכי רגל = רשות הרבים, למשל אדם צריך להתפנות מותר לו להיכנס לרשות היחיד להתפנות.

יש תנאי מעניין מאוד  תנאי רביעית: "קוטמים נטיעות [ענפים כדי ליטע] מן האילנות בכל מקום איש מאילנות חבירו". כלומר זכיתי שבגורל נפל לי נחלה עם עץ נדיר מאוד ככה שאפשר שאני יהיה ממש עשיר ממנו נגיד יש לפרי או לצמחים סוג של סגולה או תרופה = ביקוש רב. והנה יש לי מונופול. אז זהו שלא, כל אחד יכול לקטום (כמובן בלי להזיק את העץ) כדי ליטע בנחלתו את אותו עץ.

אחרי שיש לכל פרט נחלה פרטית ואפשרות לעמול בו, הוא מרצונו רוצה להיות בחלוקת העבודה ואז הוא בא עם הסחורה לשוק לסחור או לחליפין. אתם יודעים כמה סוגיות מוסריות ומשפטיות נידונים בספרות חז"ל לגבי השוק ? ברצוני לטוען שגם את זה דאגו מראש שהיא תהיה שוק חופשי של בני חורין. כלומר שום דבר לא חלף מאבותינו בימים ההם.

ובכן תראו מזה ? לפני אלפי שנים אבותינו הבינו משהו ועשו הכל שנהיה בני חורין ולא נצטרך למשטר ולשרלטן. ככה יכולנו כולנו לעסוק אך ורק במושכלות ובמחקר ולהצמיח את בני אנוש לרמות ענקיות. ראו מה החופש שהמשטרים המודרניים נתנו לאנשי האקדמיה במאות האחרונות, כמה הצליחו מאז בכל תחום ותחום (לא הכל לטובה כמובן הרי גם פתחו נשק להשמדה המונית וגם האקדמיה והמדעים קנויים היום לטייקונים, אבל הנקודה חושבה כאן להבין מה חירות האדם מביא לכל בני אנוש).

במקום זה כשלנו תמיד לשמור על האמנה. אתה רואים את הקמצוץ רווח שיש לבני אנוש מהחופש ? את זה יכולנו לקבל כבר לפני אלפי שנים, באותו מעמד הר סיני יכולנו לקבל את הכל תוך כמה מאות שנים. אבל כשלנו שוב ושוב ואנו עוד כושלים היום באותן חטאים דביליים.

האמת היא שזה אפי' לא תאוות בצע ולא רשע, זה סתם טמטום ופנאטיות בורות ושטחיות. זה לא שאנו רשעים, זה פשוט חוסר דעת. אפשר להבין רשע כלומר להבין ולא להסכים כמובן. אבל אי אפשר להבין טמטום. זה הכאב הכי גדול שלנו, אייך יש לנו כזה טמטום ?

התשובה לטמטום הזה היא אך ורק ללמוד וללמוד, ואז נתכנס לבסוף שוב לאמנה חברתית נבונה ואז נזכה לחירות אמיתית ונצחית. מכאן שעיקר העיקרים זה הלימוד בלי לימוד אנו מטמטמים.

יש לומדים שנשארים מטמטמים וזה החמורים נושא ספרים שלומדים בלי השכל האלוהי = הבינה האחדותית שנטוע בהם מראש. על כך נאמר בחז"ל:

חכמים ונבנים וידעים,,,,,,(טו') ואקח ,,,,חכמים וידעים: בי"ת בו בינה וכו' "שאלמלא בינה אין כל העולם כלו מתקיים אפילו שעה אחת", שנאמר: "הבו לכם אנשים חכמים ונבנים" באותה שעה אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: בני ! הבו עליכם בעלי בינה להיות ראשים עליכם, מיד הלך משה רבינו והיה מחזיר (= מסובב ומחפש) בכל משכנותיהם של ישראל ובקש בני אדם בעלי בינה ולא מצא, שנאמר: "ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידעים" ולא מצא "נבנים" מכאן אתה למד שגדולה בינה לפני הקדוש ברוך הוא יותר מן התורה, שאפילו אדם קורא תורה נביאים וכתובים ושונה משנה ומדרש, הלכות ואגדות, שמועות ותוספתות, מושלות ומעמדות וכל סדרי בראשית (= מדעים max), "ואין בו בינה" ?! אין תורתו שוה כלום ! שנאמר:(ישעיה כט' יד') "ובינת נבניו תסתתר"  (אותיות דרבי עקיבא)

אני חושב שאחרי החז"ל הזה כל מילה נוספת פשוט מיותרת.

לדעתי אם כל בני אנוש יתחילו לעסוק בתובנות הפשוטות האלה, נוכל לבסוף להגיע לזה. האמת היא שעל פי הנביאים זה מוכרח לבוא לבסוף השאלה עם כמה סבל נצטרך בדרך אליו. כלומר טענתם שלבסוף השכל האלוהי = הבינה האחדותית שלנו בסוף תנצח. ואפשר לראות דברים מסויימים שבאמת התקבלו לבסוף כמובנים מעליהם. יותר נכון לומר שהמצאת הישותיות הדמיוניות כסמכות חברתית כפייתית, התאפשר אך ורק אחרי שכל בני אנוש אימצו לעצמם את הבסיס שמאפשרת ישויות דמיוניות להתקיים בכלל. למשל השפה, בלי שפה אין חברה. למשל החקלאות, בלי חקלאות אי אפשר חברה. עסקנו בנקודה הזו בהרחבה במאמר "עם סגולה "?! וכדאי מאוד לעיין שם. בכל אופן הנביאים צדקו לגמרי שלבסוף הבינה האחדותית שלנו תנצח את הטמטום שלנו ובוודאי את הרשע שלנו. אבל מה המחיר ? ומי מאתנו באמת יזכה שמזרעו הוא יצאו המשכילים האלה בעתיד ? כלומר הרבה בכל דור ודור הולכים לאבדון ככה שכל עמלם היית מתחילה לריק. אז לא רק שאלת המחיר יש כאן, יש כאן שאלה עקרונית האם אני ואתה ואת יזכו לזכות באמת בחיי נצח שאנו כל כך עמלים בשבילה ?

ובכן מי ייתן שנזכה ל"ותמלא הארץ דעה את השם" במהרה אמן ואמן

חג שמח לכולכם

בברכה

Max maxmen

 

<span dir=rtl>תגובה אחת ל“אתאיסט בחג מתן תורה”</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s