שוטר מלמטה = רשע מלמעלה

שוטר מלמטה = רשע מלמעלה

ראיתי איש מכובד כתב על הסדרה החדשה ( "אוטונומיות") כמה מילים, תראו כאן אוטונומיה חרדית – "אוטונומיות"

הגבתי שם כדלהלן  (בהמשך ברצוני להרחיב בנושא הנידון וגם קצת ביקורת על הסדרה מבחינת מקצוענות)

טוב. דבר ראשון לא יהיה אף פעם משטר חרדי, זה פשוט נגד כל הבסיס החשיבתית של היהדות.

ביהדות נאמר למשל "אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא הכריזו עליו רשע מלמעלה". ואם תבינו את עומקם של דברים, תבינו למה לעולם לא תהיה משטר חרדי\יהודי.

במחשבה שניה אולי אני כן הסביר בקצרה את העניין.

ההנחה התורנית\יהודית היא שיש אימון באדם שהוא צלם אלוהי. ולכן האדם לא צריך שוטר\משטר\גננת.

מתי צריך שוטר\משטר וגננת ?! ששרלטניים מעוניינים לנהל את בני אנוש לא על פי הצדק והמוסר והערכים. כלומר להעמיד את כל בני אנוש ולהעמיד את כל המוסר והערכיים השקריים, "על כוח האקדח".

לא רק זה, כל הנברא בחברה משטרית, באמת נברא עם האיום של השוטר והמשטר, ולכן הוא באמת חושב כך וכך מחנך את צאצאיו. כלומר האדם לאדם זאב, זה תוצאה ישירה של המשטר והשוטר והגננת.

כלומר זה שהתורה דורש את חירות האדם + הטבע, זה לא רק בגלל החירות של האדם, רק בעיקר בגלל אישיותו של האדם. התורה והיהדות רוצה שהאדם יהיה טוב מעצמו ומדעתו ולא בגלל השוטר והגננת.

ולכן לעולם החרדי\היהודי לא יקים עליו משטר\שוטר. (אלה שיעשו זאת, הם – כפי שאתה אומר – לא חרדים\יהודים. אבל תמיד יישארו כאלה שלא יתפתו לכך ונצח ישראל לא ישקר = היהדות תמשיך להתקיים לדורי דורות)

לגבי הראליה:

לא תהיה מלחמת דת בין החרדים לחילוניים. פשוט תשכח מיזה, כי אין כאן שתי אידאולוגיות. החילוני והחרדי תמיד יהיו פרקטיים אחד מול השני כמו היהודים מול הגויים בכל ימי ההיסטוריה.

מה שכן יהיה לדעתי, "מלחמה של הלאומניים מול החרדי\היהודי". כי כאן יש שני אידאולוגיות (אחת עבודת אלילים = לאומניות, ואחת הלוחם האולטימטיבי ההיסטורי נגד אלילות),  כאן יש מלחמה על ההגמוניה, כלומר בידי מי היהדות ? בידי החרדי או בידי הלאומניים. (והלאומני ינסה לקחת אותה על ידי כוח\חרב\אקדח, מה שאין כן ביהדות יש תמיד שוק חופשי ככה שהמועיל\השרידותי ביותר מקבל את ההגמוניה באופן טבעי כמו כל דבר בשוק החופשי)

התוצאה של המלחמה הזו, לא תהיה כפי כותבי הסדרה הנ"ל. הם לא מסוגלים להבין מה תהיה התוצאה.

התוצאה של המלחמה תהיה כמו בכל ההיסטוריה של היהדות והיא: "שלטון\כובש זר יבוא לעשות כאן סדר".

מי יפסיד מיזה ? לא החרדים\היהודים (הרי אצל החרדים\היהודים כנ"ל כל המשטרים זה גלות האדם, במילא מה לי משטר זר ?! ההפך הנכון משטר זר תמיד יותר טוב ממשטר של אחים אכזריים), רק דווקא הלאומניים, כי הם יפסידו את כל הבסיס שבבסיס של האידאולוגיה שלהם, ואז הם יכחדו כמו כל הלאומניים בכל ימי ההיסטוריה האנושית. כי שהלך האידאולוגיה, הלך הישות הלאומנית הדמיונית.

היהודי הנכבד הגיב כלפי  

<ליהודים שומרי מצוות היה במשך שנים רבות שלטון עצמי בדרגה מסוימת, בית ראשון, בית שני, מרד בר כוכבא ואוטונומיה דתית מטעם השלטון הנוצרי (לגבי המוסלמים איני יודע). היו מלקים, היו מענישים והיו הורגים. מדוע שכיום זה ישתנה?>

תגובתי אליו

כי למדנו משהו (רק כלב שב על קיאו), מרד בר כוכבא דרש כקרבן של עשרים וחמש אלף תלמידי ר' עקיבא.

משטר תמיד הוא על חשבון רווקינו ורווקותינו. והיהודי שואל את עצמו, בשביל מה כל עמלינו (שזה הבנים\ות) אם המחיר זה עמלינו עצמן ?!

במיוחד שהשליט האמיתי על בני אנוש (באלפיים שנים האחרונות) הוא אליל הכסף והקניין, אז בשביל מה משטר וארץ אם אפשר פשוט לקנות קניין ולקנות אוכל כפי שאברהם אבינו עשה וקנה אפי' קבר בשביל אשתו בארץ ירושתו.

יהודי הבל שבע שבועות בכל שנה = ספירת העומר, בכדי שנזכור למה נהרגו עשרים וחמש אלף תלמידי ר' עקיבא.

הם נהרגו על משיחיזם  ריקה מתוכן, בדיוק כמו היום. הרי דווקא הלאומן היהודי המודרני, דוגל בקפיטליזם חזירית שזה אומר אין לך כפרט ירושה במילא ארץ ישראל לא שלך. אז למה להקריב את רווקינו ואת רווקותינו על משהו שקרי ?

לסיום: עם הספר כתב הכל במשך כל ההיסטוריה בכדי שנלמד משהו. למדנו מה קרה שדרשנו מלכות, שדיי מיד נקרע המלכות ואחרי שנים של סבל, איבדנו עשרה שבטים שלמים (כי לא רצינו להיות תחת כובש זר = הריגת גדליה שגם על זה יש לנו צום מיוחד שהיתה שבוע שעבר. הצום הזה הוא גם כן שנזכור לתמיד למה הפסדנו את הארץ ואת עשרת השבטים). אחרי שחזרנו לבית שני, אותו סיפור. הגיעו כובשים זרים והלאומן הקריב הרבה דם עד חורבן בית שני ואחריו.

בקיצור, לא חוזרים על טעויות שוב ושוב. אלפיים שנה לא חזרנו על כך, ואין סיבה רציונלית לחזור שוב על הטעות.

היו רוחות לאומניות בתקופת ההשכלה, חלק מהיהודים התפתו להקים משטר\ריבון בארץ ישראל על גבי רווקיהם ורווקותיהם. מה שמטריף ביותר שהם אימצו לעצמן את דת הקפיטליזם ששוללת מראש את הלאומניות ומקדשת את אליל הקניין ואליל הכסף. ככה שכל הקרבת צאצאינו למולך היא פשוט לריק.

אני רוצה שתסתכל על התמונה כמו שאני מתאר לך את זה כאן, ותגיד לי אתה האם אפשר שאיי פעם החרדי יקים עליו משטר\ריבון ? (כל זה, תמונה רציונלית גרידה שלא מאפשר משטר יהודי\חרדי. תוסיף לזה את החשיבה היהודית מאז אדם וחוה והאבות ומשה רבינו עד שמואל הנביא. ותוסיף לזה את ההיסטוריה היהודית מה היו התוצאות של הקמת משטרים יהודיים. המסקנה: אין סיכוי !!!)

האיש הנכבד הגיב לי ואמר

<יכול להיות שמדינה חרדית תהיה בהסכמה של החילונים. בכל מקרה, גם בלי הסכמה, אם בעלי הכוח ירצומזאת זה יקרה גם על חשבון חיי הצעירים>

עד כן הדיון חרשים הקצרה

ובכן בעקבות הדיון החרשים הזאת הרגשתי צורך להרחיב ולהסביר בטוב טעם את הטיעונים שלי ולהסביר מאיפה הטעות שלו (שאפשר שתהיה משטר חרדי\יהודי) והטעות של כותבי הסדרה והטעות של כל בני המשטרים (בן משטר לעולם לא יכול לרדת לעומקם של החשיבה היהודית מהסיבה הפשוטה כי הוא לא יכול לדמיין לעצמו בני אנוש בני חורין שלא צריכים גננת\משטר. גם שיטות החינוך הם רחוק ממזרח למערב מהסיבה הפשוטה הזו שלמשטר אין צורך בחינוך אישי עצמאית כי יש שוטר, מה שאין כן ביהדות החינוך היא להפוך את האדם לטוב כשלעצמו, אחרת הם גם יצטרכו לגננת\שוטר\משטר. ושבא המשטר\הגננת\השוטר, כל התורה וכל מצוותיה מיותרים. ונסביר את זה בהרחבה עכשיו).

ובכן כל הפילוסופים היותר עמקניים הבינו (בעבר) ומבינים (בהווה) שגאולת האדם הוא אנרכיה אנושית. כלומר אין פילוסוף הגון אחד שמסכים שתהיה על האדם איזה כוח שליטה (תמיד יאמרו האלה: "המשטר הדמוקרטי היא הרע במיעוטו"). זה המשמעות של חירות אבסולוטית של האדם. הכוח היחיד שעליו מסכימים כל הפילוסופים (שאפשר לומר שבשביל זה האדם מוכן לוותר קצת על חירותו האישית לטובת כוח היחד) היא כוח אנושי מול הטבע האקראית. כלומר אם יש כבר צורך אנושי של להיות ביחד כחברה, צורך של ערבות זה לזה וכו' וכו'. זה אך ורק בכדי לא להיות אקראיים מול אקראיות של הטבע. בשביל זה בני אנוש צריכים כוח, וכוח היחד הוא כוח יותר מועיל ולכן כדאי חברה וערבות אנושית זה לזה.

בתכלס כל הפילוסופים בכל הדורות חזרו לצרוך משטר\גננת, כמו כלב השב על קיאו.

ליהודי יש ריב נצחי מול האומות בנושא הקריטי הזה, ריב של חמש אלף שנה מאז אימפריית נמרוד = האימפריה הראשונה בהיסטוריה. הממציא של המשטר היה נמרוד (על פי הכרונולוגיה המקראית. וזה לעומק לא משנה אם זה נכון היסטורית או לא. תעשו את התרגיל המחשבתי על הממציא האמיתי על פי דעתכם. התוצאה אותו דבר), והיהודי הראשון = אברהם אבינו, יצא עם מלחמת חורמה נגדו והמציא את ברית המילה (= דגל אישי נצחי) כאנטי תזה לדגל לאומי\חברתי.

הריב הוא לא רק בנושא הקריטי שהיא חירות האדם שאפשר שגם היהודי יצטרך לוותר על חירותו למען העריבות זה לזה וזה מה שהתורה דורש ממנו באמת לעשות במקרים רבים שזה לא פוגע בו אישית. הריב הוא קריטי כמעט לכל, המושג שנקרא "יהדות" מבוטלת לגמרי ביום שהוא מקים על עצמו משטר.

כל מצוות התורה כל התנהלותו של היהודי, לא רלוונטיים ביום שהוא מקים משטר. בכדי שנבין את עומקם של דברים אני אנסה להפשיט הכל אבל אני חייב את תשומת לבכם.

כל ידען\מדען יודע מה היא מערכות מורכבות, הוא בעיקר יודע שלכל מערכת מורכבת יש תנאי ההתחלה. כלומר המערכת כולה הם תוצאה של תנאי התחלה מסוימים שממנו השתלשל כל המערכת המורכבת.

זה נכון למערכת אקראית דינמית, בוודאי שזה נכון למערכת דעתנית. כלומר שאנו רוצים להבין מערכת ידענית אז בוודאי שאנו חייבים להבין את תנאי ההתחלה בכדי להבין את כל המערכת.

שאנו באים לדון כלפי האדם והאנושות, אני חייבים להבין את תנאי ההתחלה ככה נבין מתי התאפשר בכלל להמציא את האימפריה הראשונה. שנבין זאת נבין גם מה רצה אברהם אבינו ולמה הריב הנצחי עוד נמשך אחרי חמש אלף שנה.

ובכן עסקנו הרבה בנושא במאמר "עם סגולה" ואני יחזור על כמה דברים משם

שנחשוב לעומק, אי אפשר לקבץ בני אנוש כחברה בלי תנאים קריטיים קודמים שהם, השפה החינוך והמוסר והטבעים כמו חוקי המשפחה קניין ירושה והצווים של לא תגנוב ולא תרצח ועוד ועוד. כלומר התנאי ההתחלה היו כדלהלן 1, המצאת חוקי המשפחה המסורתיים 2, המצאת השפה והחינוך 3, המצאת הקניין והירושה שבעקבותיהם המצאת המוסר והערכים והדינים כמו הצווים לא תרצח ולא תגנוב = חוקה

כלומר שהאדם מקבל מהוריו את השליטה בעשיית צרכים ומקבל מהם את ההליכה על שני רגלים ומקבל מהם את השפה והחינוך המינימלי להיות איש, ומקבל מהם את הביגוד והאוכל המבושל, ואת הצווים המוסריים הראשוניים כמו לא תגנוב ולא תרצח (הכרה בקניין של הזולת) וכו' וכו'. רק אז אפשר  שגיבור כמו נמרוד יתפוס טרמפ על בני אנוש ולכפות עליהם את המשטר. בלעדי הדברים הראשונים האלה שמקנים לנו ההורים, אין אפשרות להקים משטר.

חכמי חז"ל נותנים לנו להבין את זה עם מטפורה עמוקה מאוד.

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה סח

מטרונה שאלה את ר' יוסי בר חלפתא אמרה לו לכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו אמר לה לששת ימים כדכתיב (שמות כ) כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ, אמרה לו מה הוא עושה מאותה שעה ועד עכשיו, אמר לה הקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זיווגים בתו של פלוני לפלוני, אשתו של פלוני לפלוני, ממונו של פלוני לפלוני, אמרה לו ודא הוא אומנתיה אף אני יכולה לעשות כן כמה עבדים כמה שפחות יש לי לשעה קלה אני יכולה לזווגן, אמר לה אם קלה היא בעיניך, קשה היא לפני הקדוש ברוך הוא כקריעת ים סוף, הלך לו ר' יוסי בר חלפתא מה עשתה נטלה אלף עבדים ואלף שפחות והעמידה אותן שורות שורות אמרה פלן יסב לפלונית ופלונית תיסב לפלוני, וזיווגה אותן בלילה אחת, למחר אתון לגבה דין מוחיה פציעא, דין עינו שמיטא, דין רגליה תבירא, אמרה להון מה לכון, דא אמרה לית אנא בעי לדין, ודין אמר לית אנא בעי לדא, מיד שלחה והביאה את ר' יוסי בר חלפתא אמרה לו לית אלוה כאלהכון אמת היא תורתכון נאה ומשובחת

ובכן תנסו לחשוב שהישות (המשטר) החברתית הדמיונית תצטרך להוליד את בניה לבד, מה היא תעשה ? תשדך את עבדיה בכוח (כפי שעשתה המטרונה הנ"ל )? או תמציא להם את האהבה האפלטונית ? נדמה לי שכותבי הסדרה של אוטונומיות בפרק ג' נותנים לנו פרק טוב להבין מה קורה שבני אנוש מתחברים כזוגות אך ורק בגלל אהבה. היא הרי נחנקת מהקרצייה שלה מרוב האהבה שהוא שופך עליה. היא רוצה לחיות,, להגשים את עצמה, אז למה שהוא עם קלישאות אהבה שלו – ואפי' הבת שלה שהתברר שהיא לא שלה – יפריעו לה להגשים את עצמה ?

מצד אחד המשטר רוצה את חוקי המשפחה שהם בדרך כלל חירותיים ועצמאיים, מצד שני המשטר רוצה את עבדיו בשבילו כלומר לא רוצה אותם עצמאיים ולכן תשטוף להם את המוח עם הגשמה עצמית דמיונית. מכאן הקונפליקטים הנצחיים של עבדיו. כלומר הזוגיות לא מתקיימות ומתפרקות. הם מקימים משפחות שבטבעם של המשפחה שהם חירותיים, מצד שני המשטר לא סובל את החופש של עבדיו ולכן יעשה הכל לבטל את חירותם ולשעבד אותם לחברה\משטר עם קלישאות שכאלה כמו הגשמה עצמית דמיונית. והנה הלך המשפחה ולמשטר יש עבדים בחינם.

ובכן בכדי שתתאפשר משטר, המשטר תופסת טרמפ על האדם ותבונתו. והיות שהאדם המציא את האדם בשביל חירותו ותכליתו העצמאית והפרטית, ולכן המשטר הוא אנטי תזה לו, ולכן האדם חייב להתנגד לו. כאן בא הצורך בכוח\אקדח של המשטר. הוא מנסה בכוח כפי שהגל מציע ושזה לא הולך הוא מנסה עם המדיה לטמטם אותו עם קלישאות של הגשמה עצמית.

”כדי לא לאפשר להם (למשפחה\ליחיד\לאינדיווידואל) להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות.“ (הגל)

ובכן האדם המציא לעצמו את התנהלותו לפני המצאת המשטר. האדם ממשיך להתנהל ככה כי הוא רוצה את חירותו ושרידותו הנצחית. כלומר עד ימינו אנו את היסודות אנו מקבלים מההורים ולא מהמשטר ואפי' לא מהבית ספר.

המשטר לא סופר אותנו (הרי מיהו ההורה העליון בישות הדמיונית ?  לדברי גיל סיגל, פרופ’ למשפטים בקרייה האקדמית אונו וחבר המועצה הלאומית לביואתיקה, “להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם” הם קיבלו מהמדינה את הזכות למלא חובות כלפיו בשל החיבור הביולוגי) כי יש לו שוטר ואקדח וחושב לעצמו שהוא ההורה העליון. (נכון שהמשטר לא יכול להוליד את הילדים בעצמו ולכן הוא מאוד מעוניין שנחלום שאנו מתחתנים מאהבה ומולידים את צאצאינו שלנו בשבילינו) ולכן השופטת בסדרה הנ"ל חושבת בלי שום בעיה שהילדה צריכה להיות אצל המשפחה המתפרקת. ולא אצל המשפחה שהילדה שלהם. והכל בטיעון שזה לטובת הילדה כמובן. הרי מהי טובת הילדה בעיני נוכלי המשטרים ? שהילדה תהיה שפחה טובה למשטר !! אין לשופטת שום בעיה אחר כך בגיל 18 להקריב את השפחה\הילדה כרווקה על עזה שלושים שנה לריק ולמחרת להחזיר את עזה, ואפי' שהילדה תמות על עזה. כלומר כשופטת היא באמת ובתמים חושבת שהישות החברתית הדמיונית הוא ההורה העליון והיא כשופטת היא הנציגה של הישות, ולכן היא חושבת לטובת הישות (נכון היא אומרת שזה טובת הילדה, אבל גיוס החובה כרווקה תוכיח את השקר שלה. הרי ממתי טובת הילדה היא גיוס חובה עד כדי מוות ?! אפי' שאין לה עוד שום קניינים פרטיים וצאצאים אישיים להגן עליהם. כלומר מתי אדם הולך להגן על טריטוריה\קניין ?! בעיקר שיש לו משפחה !! כלומר כרווק עדיף לו לברוח ולא למות למען טריטוריה גרידה. הוא ילחם על טריטוריה ששם נמצאת אשתו וצאצאיו. אבל המשטר מגייסת את הרווקים והרווקות למען קניינים של אחרים ולא לטובת הרווק והרווקה עצמה שאין להם עוד על מה להגן הרי הם רווקים ורווקות שאין להם צאצאים וקניינים)

אברהם אבינו – אז בדיוק כמו היום – הבין את הבלוף של המשטר ולא משנה מאיזה סוג המשטר – דמוקרטי או דיקטטורי, בכל משטר הישות הדמיוני הוא העיקר מול האדם. והאדם לא טורח לריק, כלומר האדם לא ממציא את חוקי המשפחה ואת השפה ואת החינוך ואת הקניין והירושה ואת המוסר והערכים לריק. בכדי שצאצאיו יבינו את זה לנצח נצחים לדורי דורות, הוא ממציא להם את ברית המילה = הדגל האישי של האדם מול הדגל הישותית הדמיונית.

נחזור למערכות מורכבות שנבין על מה הריב הנצחי שלנו כיהודים מול האומות.

כמו שהבנו שלכל מערכת מורכבת יש תנאי התחלה. אצל האומות אחרי המצאת המשטר שום דבר לא התקדם. כלומר המשטר מעוניין בהמשך המסורת (ראו חוקת חירות של האייק), אבל מאוד מעוניין שלא נבין כלום, שנשאר מטומטמים ככה תתקיים המשטר.

המשטר לעולם לא יכול לקדם מוסר והערכים נכונים כי תנאי ההתחלה של המוסר והערכים סותרים לגמרי את המשטר ואת עצם קיומו. מכאן הפסיקה ההזויה של השופטת בסדרה הנ"ל, מכאן שהשופט ברק חושב שאין לנו זכות מוקנה לנשום. מכאן הגיוס החובה דווקא לרווקים ורווקות שנכרתים מעולמם למען הישות הדמיונית.

ביהדות המוסר והערכים בהווה הם תוצאה של תנאי ההתחלה. ולכן תמיד היהדות מתקדמת. ביהדות כמו שתנאי ההתחלה של המצאת חוקי המשפחה השפה והחינוך הקניין והירושה והמוסר והערכים וכו' וכו' באים בעצמם מתוך דעתנות אישית אנושית, ככה כוח היחד שמועיל לפרט תשרת תמיד את הפרט ושרידותו הנצחית.

המצב הזה המציא ליהדות את כל התורה כולה. כלומר כל התורה וספרות ההלכה הם תוצאה של תנאי ההתחלה החירותי של האדם. ולכן כל מצווה וכל הלכה ומנהג קשורה זה בזה. כלומר כל מנהג ומצווה והלכה קשורים בקשר בל ינתק. אם לא נקיים אחד מהם, מתפרקת כל החבילה.

במשטר אתה לא צריך שום מצווה ממצוות התורה, במשטר בוטל אפי' הצורך בחוקי המשפחה שזה תנאי ההתחלה של המערכת כנ"ל. כלומר למעשה המשטר היה צריך לעשות מה שהמטרונה עשתה ששידכה את עבדיה בכוח בכדי להוליד לחברה את ילדיה\עבדיה.

שיהודי לא נואף, יש לו סיבה דעתנית פשוטה למה (כי הוא רוצה ילדים משלו ולכן לא רוצה שמישהו ינאף את אשתו, ולכן לא יעשה זאת לזולתו, שזולתו יגדל ילד לא שלו). שהוא תחת משטר הילדים לא שלו כנ"ל  “להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם” אז למה שלא ינאף בכיף ?! אותו דבר לגבי גילוי עריות. אותו דבר שבת והחגים. כלומר שבן המשטר נזעק נגד היהדות ומצוותיה, אני מאוד מבין אותו. הרי בשביל מה כל חוקי היהדות אם במילא הוא בן המשטר ? אפי' חינוך עצמי טוב הוא לא צריך הרי בשביל מי בדיוק הוא צריך את זה ? כלומר אם ביהדות דורשים מכל אדם להתחנך תמיד עם ספרי מוסר וחגים מיוחדים בשביל כך, בן המשטר באמת לא צריך את זה, מספיק לו השוטר שיזכיר לו תמיד מה כן ומה לא. כמובן לא השוטר ולא השופטת לא בדיוק יודעים ומבינים למה זה כן וזה לא. מכאן כביכול הקידמה הדמיונית שבני המשטרים מדמיינים לעצמם. למשל זכויות נשים זה קידמה אצל בני המשטרים. זכויות של הומואים ולסביות זה קידמה אצל בני המשטרים. טובת הילדה זאת קידמה אצל השופטת הפנאטית.

כלומר שהשופטת מרגישה שהיא ההורה העליון, אז בוודאי שהיא מדמיינת סוג של טובת הילדה. אבל גברת השופטת, "את לא האימא שלה" ומי סמך אותך לגזול אותה מהוריה ? האם רוב אנשי החברה\המשטר שהם לא הוריה קבעו שהם ההורה העליון ?!  תנסו לומר לשופטת את המשפט הזה, והיא תדמיין לעצמה שאתם הפנאטים והיא הנאורה. אבל עכשיו תבינו מי באמת כאן הפנאט ומי באמת כאן הנאור. דווקא האחות שהחליפה את התינוקות בבית היולדות מבינה יותר טוב מהשופטת ולכן המצפון שלה הציקה לה כל הזמן והלכה לספר להורים שהילדה חייה ומי באמת ההורים.

המצפון של האחות מוכיח כמה הצדק והמוסר הם טבעיים וכמה המוסר המשטרי היא תמיד בלתי מוסרית.

לסיכום:

שהיהודי ירצה להקים משטר, הוא חייב להשמיד את תורת ישראל מסופו בהווה עד פרשת נמרוד (בבראשית פרשת נח). כלומר הוא לא צריך את פרשת אברהם וברית המילה. שום התפתחות מאוחרת של התורה, לא רלוונטי לו.

הוא יצטרך את חוקי המשפחה ואת השפה וכו' וכו' כמו כל העמים, אבל לא יותר מיזה. כלומר משטר שכזה ירכב על חוקי בני אנוש הבני חורין = תנאי ההתחלה, בדיוק כמו שהאומות רוכבים עליהם עד ימינו. אבל מפרשת אברהם בפרשת נח בספר בראשית עד ספרות ההלכה של ימינו, יותר לא רלוונטיים לו. הוא לא צריך ברית מילה ולא צריך שום מצווה ממצוות התורה אפי' לא החגים. כי כל התורה כולו כולל ספרות ימינו, הם התפתחות טבעית של בני חורין שרוצים לשרוד ככאלה לדורי דורות. אבל אם היהודי מאמץ לעצמו את המשטר כנמרוד, הכל מיותר וסבל לריק. וכאמור אני מאוד מזדהה עם בני המשטרים שרואים בכל חוק\מנהג\מצווה יהודי כסבל מיותר.

אני חושב שתבינו שזה לא שאלה עתידית, מה יקרה אם וכאשר יהודי יקים לעצמו משטר. אנו כבר אחרי זה, ואנו רואים שבדיוק זה מה שקרה אחרי שהיהודי הקים לעצמו משטר. הוא עוד מקיים כל מיני מצוות כי המשטר קמה על אדמה שהיא ירושתו. ואין לו צידוק מוסרי מול המקומיים ומול האומות להחזיק בירושתו בלי שהוא יהודי ולכן מקיים כמה סמלים להוכיח שהוא היורש של האדמה. אבל אם בתיאוריה הם היו מקימים את המשטר בארץ אחרת ?! גם את הטיפה שכן מקיימים לא היו מקיימים ודיי בצדק.

מכאן תבינו למה לעולם, החרדי לא יקים על עצמו משטר. לא בחול ובוודאי לא בארץ ישראל.

במצב כזה רק כובש זר יכול לעשות סדר בארץ ישראל. כלומר האינטרס של היהודי\החרדי תהיה שכובש זר יבוא לעשות סדר. וזה מה שיקרה לבסוף. זה קרה בכל ימי ההיסטריה וזה קורה כל הזמן בתוך הקהילות היהודיות בהווה. כלומר למה יש כל כך הרבה סוגי קהילות יהודיות ? כי שהקהילה גודלת ומגיע שורר שרלטן שמנסה לשלוט בכולם בכוח ?! אז מתפרקת הקהילה לשנים או שלוש !! ככה בשוק החופשי צומחת תמיד כל מיני קהילות מקהילות שונות. מכאן נובע כל הקהילות למיניהם.

אבל אם מישהו ינסה לשלוט עם שוטר ואקדח, אז באמת יקרה מה שקרה ליהודי שכן הקים לעצמו משטר. כלומר בני המשטר יורידו מעצמם לאט לאט כל סממן יהודי ובצדק.

שאלת השאלות אייך בכל זאת הצליחה הציונות להקים לבסוף משטר בשביל עבדיה ?! התשובה היא "אלטלנה" כלומר שבן גוריון שלח להפציץ את אלטלנה, הוא ידע מה שכל דיקטטור יודע שבלי אקדח, הוא לא יכול לשלוט. הוא שולט על כל בני המשטר עם אקדח. ביום שהמשטר ינסה לתת חירות לאדם, באותו יום אין יותר משטר.

מכאן תבינו למה אומרים חז"ל "אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא אם כן נעשה רשע מלמעלה" ולא מדובר על שוטר גרידה, חז"ל אומרים את זה על כל מבקש שררה. כלומר שאדם מבקש שררה הוא בעצם מבקש את שלילת חירות האדם ולכן הוא רשע וחושב שכל בני אנוש רשעים ולכן הוא חושב שהם צריכים שוררים ושוטרים. הוא מסתכל במראה ורואה רשע וחושב שכל בן אנוש הוא רשע.

לסיום:

התחלנו עם הפילוסופים העמקנים שחושבים שגאולת האדם היא אנרכיה. הסברנו אייך המשטר תופסת טרמפ על הבני חורין והתנהלותם. והסברנו למה המשטר מיתרת מצד אחד את כל התנהלותו של האדם הבן חורין. ומצד שני מעוניינת בהם כי אין קיום למשטר בלעדיהם. מכאן הסבל של בני המשטרים.

ביהדות אמור כל אדם להבין בעצמו למה הוא מתחתן ולמה הוא ממציא לעצמו את המצוות ולמה הוא מקיים אותם. הוא אמור להתחנך תמיד על ידי ספרות מוסר ועל ידי מצוותיה של היהדות. ולכן היהודי יכול להיות אנרכיסט ששורד לנצח.

הפילוסופים מוותרים על אנרכיה כי היו עצלנים ונשארו עצלנים לחנך את עצמם תמיד ולכן אצלם אנרכיזם הוא רק חלום ורוד.

בברכה

Max maxmen

הבטחתי ביקורת על הסדרה מבחינת מקצוענות. ואני חושב לקיים את הבטחתי בהמשך בעזרת השם.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s