"עולם הישיבות" ישות אלילית ?!

"עולם הישיבות" ישות אלילית ?!

סכנה ל"עולם הישיבות". נשמעת לאחרונה הרבה מאוד במדיה. זה נשמע כאילו יש סוג של ישות אלילית שנקראת "עולם הישיבות" שלמענה אמור כל משפחה להקריב כמה מילידה למולך כמכסה. ואם המשפחות לא יקריבו את צאצאיהם למולך כמכסה למען ישות כבוד האליל שנקרא "עולם הישיבות" ?! רח"ל יבוטל אליל עולם הישיבות !!

מיותר לומר שאין ביהדות ובספרות ההלכה שום חובה לקיים את "עולם הישיבות". החובה ללמד תורה הוא על ההורים ועל הסבים ועל הבחור עצמו. הורים וסבים מחויבים או ללמד אותם בעצמם או לשכור מלמד.

ואם יש כבר היזכור כלשהו בספרות ההלכה לגבי אחריות ציבורית ללימוד תורה, זה אך ורק לגבי מלמדי תינוקות = ת"תים. כלומר עיר שלא מעמיד ת"תים ?! צריך להחרים את העיר !! אבל לא כלפי ישיבה שהם כבר בגיל שחייבים בעצמם ללמוד תורה.

שר' יוחנן בן זכאי וויתר על ירושלים לטובת יבנה וחכמיה, הוא וויתר על אבנים = לאומניות, לטובת יבנה וחכמיה. ולא ההפך שהוא הציל את יבנה וחכמיה על גבי מכסות של נפשות שחייבים ללמוד תורה אם רוצים או לא רוצים. כלומר ישיבה לא יכולה לוותר על אף בחור אפי' שהוא לא רוצה ללמוד תורה, הרי הוא חייב ללמוד תורה לפחות עד החתונה כפי שפוסק הרמב"ם = קודם ילמד תורה ואחר כך ישא אישה.

לסיום נושא זה:

אין שום חובה ציבורית לקיים ישיבות. בוודאי שאסור להפוך את האמצעי שנקרא ישיבה לאליל כשלעצמו שלמענו בחור אחד אמור להקריב את חייו למען המולך כמכסה. מה עוד הישיבה כאמצעי עזר להורים, לא יכולה לוותר על בחור אחד בעולם, כלומר מחובתם של ראשי הישיבות ללמד תורה לכל בחור בחינם = שבט לוי שמתפרנס מהציבור. מה עוד בשביל ללמד תורה של בעל פה אסור לקבל שכר, ככה שאפי' הטיעון הכלכלי לא רלוונטי כאן. כלומר יש טיעון שאם לא יעבור החוק הנ"ל עולם הישיבות יפסיד תקציבים. ותקציבים הוא לא שיקול רלוונטי שלמענה אתה מקריב בחור למולך במיוחד שאסור ללמד תורה שבעל פה בכסף.

עד כאן בקצרה.

ובכן. יש כאן כמה נושאים קריטיים ביהדות שהמדברים גבוה גבוה על הסכנה על "עולם הישיבות" לא  מודעים להם. 1, מזה מעביר את בנו למולך. 2, מהי אלילות לשמה. 3, על מי החובה ללמוד תורה.

מזה מהעביר את בנו למולך ?

אסור על פי תורה מדאורייתא להקים ישות דמיונית כמו ישות לאומנית עם דגל וסמל = ע"ז שלמענה מוקרבים הרווקים והרווקות. כלומר כל מי שמעביר את בנו לישות הדמיונית הזה, הוא בעצם עובר על האיסור של להעביר את בנו למולך. והרחבנו בנושא כאן בבלוג בהרחבה.

ולכן, אפי' בחור שלא רוצה ללמוד או לא יכול ללמוד מכל סיבה שהיא, אסור להעביר אותו למולך. כמובן שיש איסור גם על הבחור עצמו. הרי הוא קונה אדון לעצמו והתורה אומרת "לי" בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים.

כל זמן שהבחור הוא רווק (בתולה נקראת בתולה אם אין לה ילדים אפי' היא נשואה הרבה שנים), חל על ההורים העוון של מעביר את בנו למולך שהם חייבים מיתה על כך. שהבחור כבר נשוי ויש לו כבר ילדים. אסור לו לקנות אדון לעצמו. רק ריבון העולמים הוא הריבון שלו ולא הריבון האלילית הלאומנית. מכאן אגב ההלכה שעבד פטור מקריאת שמע שנאמר: "שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד" והעבד בחר לעצמו אדון אחר (ירושלמי ברכות פ"ג הלכה ג')

ובכן על מי החובה ללמוד תורה ? על כל אחד ואחד ולעולם. ולכן אין שום חובה ציבורית לקיים ישיבות כשלעצמן. כלומר לימוד תורה זה חובה אישית ולא חובה ציבורית.

אלא מה? להורים ולסבים יותר נוח לשלוח את צאצאיהם לישיבות. כלומר הישיבה הוא אמצעי ותו לא. כלומר אם יש ישיבה או אין ישיבה תמיד החובה היא על ההורים ועל הבחור עצמו. אין כאן אחריות ציבורית לקיים ישיבות.

נכון שהישיבות רצו לגייס כספים מעשירים בכדי ללמד תורה לבני עניים, הם הפכו את הישיבות למשהו ישותית דמיונית ככה שהעשירים יתרמו כסף לישיבה. כלומר המושג הזה עולם הישיבות וקיומם, הוא מושג של להתרים את העשירים. אבל מכאן לדמיין ישות אלילית בשם "עולם הישיבות" ?! זאת עםארציות ודוגמטיות לשמה.

אם לישיבות היית סיבה להפוך את עולם הישיבות למשהו ישותית שעומדת כשלעצמו. כנ"ל בשביל להתרים את העשירים בשביל בני העניים ?! היום הישיבות זורקים כל בחור שלא משלם שכר לימוד שכנ"ל אסור לישיבה לקחת שכר לימוד. הישיבות עושות סלקציה בין בחור לבחור מבחינת כישרונות מולדות כאילו התורה שייכת רק למוכשרים או לבני העשירים.

כלומר הפכו את הישיבה כאליל שרק הראוי (כשרונית) או העשיר ראוי ללמוד תורה בישיבה. כל השאר אסור להם לבוא בקהל השם ואסור ללמד אותם את תורת השם.

בכדי לקיים את האליל הזה, לא מספיק שהוא אוסר לבחורים לבוא בקהל השם, הוא טוען מרוב בורות וטיפשות שאותן הבחורים חייבים להקריב את עצמם למולך לטובת הראש ישיבה ותלמידיו הגאוותנים. כלומר הם הם המכסות לטובת אליל עולם הישיבות.

לסיום:

אם בחור אחד בעולם אמור להיקרב למולך למען עולם הישיבות ?! יבוטל כל הישיבות והבחור ינצל !! זה כל התורה כולה על רגל אחת. כמו שלא מצילים עיר שלימה על חשבון נפש אחת. ק"ו שלא מצילים את אליל עולם הישיבות הדמיוני על חשבון נפש אחת.

עם ישראל הוא לא פונקציה בשביל אליל הישיבות. זה פועל בדיוק הפוך. יש חובה על ההורים ללמד את ילדיהם תורה ולכן כאמצעי הקימו ישיבות. יש חובה על כל אחד ואחד ללמוד תורה ולכן הקימו בתי מדרשות וכוללים.

אבל מי שהופך את הישיבות כשלעצמן או בתי המדרשות כשלעצמן כישות דמיונית שאמורה לעמוד מכוח עצמו ועוד על גבי חשבון נפשות יהודיות ?! זאת ע"ז לשמה !! זאת אלילות לשמה !! שחובה על כל יהודי לדאוג להשמדתה. ואז נשאל מה יהיה על התורה ?! התשובה כנ"ל שחובת לימוד התורה היא אישית ולא ציבורית. הציבור לא יכול לכפות על מישהו ללמוד תורה, החובה היא חובה אישית. ולכן אין על הציבור אחריות על מה יקרה לאליל עולם הישיבות. להפך חובה על הציבור להשמיד את אליל עולם הישיבות אם הפכנו אותם לאליל שלמענה מוקרבים זרעינו למולך.

במאה הקודמת (נדמה לי) נסגר ישיבה על ידי ראשי הישיבה על משהו קל יותר כמו הצוו המלכותית ללמוד שפה זרה. כלומר הישיבה בוטל לטובת הבחורים ולא ההפך שהבחורים הם קרבנות לטובת אליל הישיבות.

לסיום עוד חקירה קטנה:

כל בר בי רב דחד יומא יודע שלימוד תורה יש לו תכלית. כלומר הלימוד אמור לרדת לשטח במעשים. כלומר הלימוד כשלעצמו הוא לא הדבר כשלעצמו. התכלית הוא העיקר שזה כמובן המעשים. ולכן חובה על כל עם ישראל לפרנס את לומדיה. כי הם שבט לוי שלנו שאמורים להיות מבחינת "יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל".

עכשיו תחשבו על האבסורד המשווע. כל כולה של קיומו של שבט לוי הוא בכדי להציל את בני ישראל מע"ז וכמובן מלהעביר את צאצאיהם למולך. כלומר אנו כמפרנסים אותם בכל הדורות אומרים גם להקריב את זרעינו למולך לטובתם כמכסות ?! הרי זאת אבסורד שרק עםארצים שלא למדו תורה מימיהם יכולים לחשוב ככה. או רק חמורים נושאי ספרים יכולים לחשוב בדרך האבסורדית הזו.

תפקידו של שבט לוי לצאת להיחלם לא רק בשביל לומדי התורה עצמם, הם בעיקר חייבים להילחם בשביל אלה שלא לומדים הרי הם הם המפרנסים את שבט לוי בכל הדורות. הרי כל קיומם היא בשביל אלה שלא לומדים בעצמם או לא יכולים ללמוד בעצמם.

אם הם מועלים בתפקיד שלהם כשבט לוי ?! אז יבוטל שבט לוי כמו שבוטל בזמן שמואל הנביא שהעם דרש מלך. כלומר עצם זה שבתקופת ההשכלה ההמונים דרשו לאומניות, הוא תוצאה ישירה של כישלון שבט לוי שמעלו בתפקידם. והנה החרדים לדבר השם שניצלו בתקופת ההשכלה וניצלו בתקופת הרוחות הלאומניות, והצליחו להקים בחזרה את שבט לוי כמו בימי השופטים תרום בקשת המלכות. באים אותם שבט לוי ודורשים מההמון להקריב את זרעיהם למולך לטובת שבט לוי ?! הרי בדיוק ההפך היה צריך להיות, שבט לוי יקריב את עצמו למען המולך לטובת העם. אחרת בשביל מה אנחנו מפרנסים אתכם כל הדורות ? (בציניות כמובן, הרי גם להם אסור להעביר את זרעם למולך)

ולסיום החקירה הקטנה: גם ל"שבט לוי" אין קיום כשלעצמו. יש לו תכלית ברור וזאת הסיבה היחידה שאנו מפרנסים אותם בכל הדורות. ואם הם מועלים בתפקידם ?! יבוטל שבט לוי לגמרי כמו בתקופת המלכות !! שיש מלכות אין צורך יותר בשבט לוי כמו שאין אצל שאר המלכויות מושג כזה של שבט לוי שהציבור אמור לפרנס אותם. יש מושג של לפרנס פילוסופים ואקדמאיים. אבל מהם לפחות יוצא משהו במדע ובטכנולוגיה וכו' וכו'. שבט לוי שלנו אמור לתת לנו תורה ולגרום לנו להיות בני חורין מהמלכויות. והנה החזירים האלה רוצים להעביר אותנו ואת זרעינו למולך לטובתם ?! אז מי צריך אותכם בכלל ? אתם מבינים שוטי עולם ?

המסקנה: אם שבט לוי מועל בתפקידם ודורש מההמונים להעביר את זרעם למולך כמכסות לטובת שבט לוי ?! אז שבט לוי עצמו יבוטל רח"ל שזה אומר "סכנה ליבנה וחכמיה". יוצא מכאן שההפך הנכון, אין סכנה ללימוד תורה עצמו שכל אחד חייב אישית לקיים את לימוד התורה, יש סכנה שההמונים והתורמים שמחזיקים את שבט לוי דורי דורות, יפסיקו ליראות רלוונטיות בעצם קיומו של יבנה וחכמיה. כמו שקרה בזמן שמואל הנביא שההמונים דרשו מלכות, וכמו שקרה בתקופת ההשכלה שההמונים דרשו לאומניות. והבינו את עומקם של דברים.

כותב בצער רב

Max maxmen

<span dir=rtl>5תגובות ל‘"עולם הישיבות" ישות אלילית ?!’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s