אלוהים רצה להרוג את משה רבינו. למה ?

אלוהים רצה להרוג את משה רבינו. למה ?

ובכן אחת מנפלאות פרשת השבוע "שמות" היא סיפור אי הרצון של משה להיות הגואל של בני ישראל אפי' שהאל בכבודו ובעצמו מבקש זאת ממנו. אחרי שסוף סוף השתכנע משה להיות הגואל של בני ישראל, וממש הלכה למעשה כבר הולך לעשות זאת, האלוהים רוצה להרוג אותו ?! מי שלא נטרף מהסיפור הזה, פשוט לא היה בזמן שחילקו שכל ורגש לאדם. הרי שכלית ורגשית לסיפור אין הגיון ואין לו טעם. הרי סוף סוף משה הולך לשחרר את בני ישראל ממצרים כפי שרציתה. אתה האלוהים דרשתה ממנו את זה ולא ויתרתה לו, והנה שהוא כבר סוף סוף הולך, אתה בא להרוג אותו ועוד בדרך ?! = מיתה משונה\טרופה.

היודעי חן יודעים שכאן בדיוק התורה מלמדת אותנו שיעור בנבואה (יש לפני כן בתורה עוד מקומות שמלמדת מהי נבואה אבל כאן זה שיעור מאלף). מהי נבואה ואייך אדם זוכה לה ולמה דווקא שהוא זוכה לה, הוא מרגיש ביטחון רב להתנגד ולהתווכח וכו' וכו'. ראינו את זה אצל אדם וחוה אחרי החטא. ראינו את זה אצל קין ואצל נח ובניו ואצל אברהם. וכאן אצל משה זה עובר כבר כל גבול של הטעם הטוב.

בתורה יש לנו גם דוגמאות של נבואת ההמונים. כמו אצל אליעזר עבד אברהם ואצל בתואל אבי רבקה ואחיה לבן. זה כמו אינטואיציה או משכול ראשון או שאלת תינוק והטלת מטבע. מה אליעזר עבד אברהם עשה ? הוא פשוט עשה מן ניחוש שכזה. ומה תגובתם של משפחת רבקה על הניחוש הדבילי הזה ?! הִנֵּֽה־רִבְקָ֥ה לְפָנֶ֖יךָ קַ֣ח וָלֵ֑ךְ וּתְהִ֤י אִשָּׁה֙ לְבֶן־אֲדֹנֶ֔יךָ כַּאֲשֶׁ֖ר דִּבֶּ֥ר השם !! כלומר למשפחה ההמונית הזו הספיקה ניחוש דבילי בכדי לשדך את הבת ליצחק אבינו ועוד לטעון שזה "דבר האלוהים".

מיותר לומר שהתורה אוסרת אחר כך סוג של נבואות שכאלה בלאווים מיוחדים בפרשת עבודת אלילים. "לא תנחשו ולא תעוננו" כלומר התורה רואה בסוג כזה של נבואה סוג של עבודה זרה ואלילות.

בהמשך הנביא נזעק על הניחוש של יפתח ועל אלה שמפרשים את עקדת יצחק כפשוטו ועל גיא בן הינם שבני ישראל הקריב את בניהם ובנותיהם למולך: אֲשֶׁ֤ר לֹֽא־צִוִּ֙יתִי֙ וְלֹ֣א דִבַּ֔רְתִּי וְלֹ֥א עָלְתָ֖ה עַל־לִבִּֽי: רוח הקדש צווחת: נפשות הייתי רוצה שתקריב לפני אשר לא צויתי ולא דברתי ולא עלתה על לבי  (חז"ל) לא צויתי לאברהם ולא דיברתי לאברהם ואפי' לא עלתה על לבי, אומר האלוהים.

ונוו ? הרי כן דיבר עם אברהם וכן צווה לו וכו' וכו'. מילא יפתח היה איש ההמוני, מילא בני ישראל בתקופת המלכות היו בני המונים כמו במודרנה שמקריבים את רווקיהם ורווקותיהם למען כבוד קדושת האלוהי הלאום. אבל אברהם ?! לא רק שהוא היה נביא בדרגה גבוה, התורה מספרת לנו שכן ציוותה וכן דיברתה, אולי לא עלתה על לבך שיעשה זאת (כפי שחז"ל מפרשים) אבל כפשוטו הפשט של המשפט "לא עלתה על לבי" אומרת שאפי' לא עלתה על לבך לצוות ולדבר לאברהם דבר שכזה, והנה אנו יודעים מהתורה שכן צוותה וכן דיברתה ?!

יש את השאלה הידוע אייך האל אומר "פן" כמו פן הנחם או פן ימות במלחמה ועוד ועוד. כלומר האל לא יכול לומר פן שאצלו הכל וודאי ואין אצלו ספק\פן.

ובכן שאנו רואים את כל הנבואות בתורה ובנ"ך מלמעלה, משהו לא מסתדר לנו. אוקיי נבואת ההמונים הם בגדר של ניחוש שאסור מן התורה. אבל נבואות הנביאים, הם ברמה של פנים מול פנים ככה שקודם כל מה אתה מתווכח עם האל ? אם נבואה היא ממש דיבור בין האל לנביא אייך אתה מתווכח עם האל? ושנית: אייך נביא מכחיש נבואות של נביאים אחרים כמו ירמיהו הנ"ל. ויש עוד אלפים כאלה (אפי' חז"ל שלא אחזו מעצמן כנביאים, אומרים שהלכה עוקרת המקרא\נבואה\תורה). הרי נבואה של פנים מול פנים אמורה להיות אמיתויות אבסולוטיות – אם נאמר שנבואה הם האמיתיות האבסולוטיות. כלומר באיזה אסכולה שנאחז – אם נבואה היא כפשוטו – דיבר פיזי בין האל לאדם וההפך. ואם נבואה זה אמיתויות אבסולוטיות. שום נבואה בתורה ובנ"ך אין לו פשר כנ"ל.

אם נבואה היא דיבור פיזי של בעל הסמכות שזה האל, אתה לא מתווכח עמו. הרי מהי בכלל התכלית של נבואה מפי האל בחשיבה הזו ? שהאל הוא הסמכות ! ואם הסמכות מדבר, מה הטעם להתווכח ? מה הטעם בשידול הילדותית\הדבילי של משה רבינו: "מה יאמרו הגויים". תחשבו שאתם האלוהים ומישהו בא עם שידול פנאטי שכזה. האם לא הייתם זורקים אותו מכל המדרגות ? הרי ממתי האל מתרגש ממה יאמרו הגויים ? ממתי אפשר לעורר את האל בזה שנעורר את האגו שלו ?! הרי מה עושה בעצם משה על פי פשוטו של תורה ? הוא מעורר לאל את האגו כמו שאיש רחוב עושה מול אדם חזק ממנו. זה רמת השיח בינו לבין האל ? גם השידול של אברהם בסיפור סדום, נשמעת ילדותי רח"ל. השופט כל הארץ לא יעשה משפט ?! כאילו אתה בא לאל הגדול והנורא ומשדל אותו עם קלישאות פסיכולוגיות של אגו. נתתי כבר אלפי דוגמאות כאלה שלא מאפשר לרגע לחשוב שנבואה היא דיבור פיזי בין אדם לאל וההפך.

ואם נבואה היא המושכלות האבסולוטיות. שוב נשאל אייך זה שהם מכחישים זה את זה, ואייך חז"ל וכל חכמי כל הדורות הכחישו נבואות והכחישו את קודמיהם. ויש אלפי דוגמאות שכאלה. מה עוד גם כאן אי אפשר שנביא יתווכח עם האל, הרי האל אמר לו מושכלות אבסולוטיות. הרי לא נתווכח על מתמטיקה ולוגיקה. מה עוד, מושכלות אבסולוטיות מכריחה יקום סטטי דטרמיניסטי מוחלט (אותו סיבה אותו תוצאה), ואז אין טעם לשום נבואה, כי כבר הכל קבוע מראש. הרי מתי רלוונטי נבואת הנביא, מתי שיש חופש ובחירה שזה אומר היקום דינמי (לכל סיבה יש יותר מתוצאה אפשרית אחת), ואז הנביא יאמר, תעשה ככה יהיה טוב, תעשה אחרת, יהיה רע. אבל אם מדובר על יקום סטטי שהכל קבוע מראש, אז מה הטעם בזעקת הנביא ?

אחרי ששללנו את האפשרות שנבואה היא כפשוטו (מהסוג של דיבור פיזי בן האל לאדם וההפך). ושללנו את הנבואה מהסוג של נבואה = אמיתויות אבסולוטיות . נעבור להסביר נבואה מהי.

מהי נבואה?

ובכן, מהי ההבדל בין אדם שנברא בצלם לבין שאר האורגניזמים. אוהבים שטחית לומר שהאדם הוא המדבר. מה שאין כן שאר בעלי החיים. קודם כל שפה כשלעצמו היא ממש כלום, זה בסך הכל אמצעי לעברת תובנות איש לרעהו. כלומר זה לא ביג דיל במיוחד לאדם אנוכי שעדיף לו שהוא יהיה יחיד בעולם. כלומר נשים אדם יחיד מול בעל חיים, שניהם לא מדברים, נכון ? הרי השפה רלוונטית אך ורק בין בני אדם לעצמן. ולכן זה לא עושה את ההבדל ביניהם. מה עוד שבעלי החיים עוד אייך שיש להם שפה. הם יודעים לתקשר ביניהם. ואפי' ביניהם לשאר בעלי החיים ואפי' לתקשר עם אדם. כלומר אם כולם משיגים את התכלית שזה התקשור, אז מה ביג דיל עם זה שהאדם מדבר הרי הדיבור כשלעצמו הוא רק כלי לתקשור ואת זה יש לשאר בעלי החיים גם כן. מה עוד, יש עוד הבדלים שטחיים שכאלה בין אדם לשאר בעלי החיים, הלבוש החקלאות הלוח שנה האוכל המבושל השליטה בעשיית צרכים וההליכה על שנים ועוד ועוד. כלומר ברור לנו שאלה שמציינים את השפה כההבדל עם הא' הידיעה. יודעים שיש עוד הבדלים בכל זאת דווקא השפה היא הדבר לשיטתם. וכנ"ל לשפה כשלעצמו אין לו יתרון.

אחרים יאמרו שיש לאדם את היכולת של לעשות כלים ואינטליגנציה וכו' וכו'. אני חושב שמי שרק מכיר את המחקרים החדשים בנושא, יודע שהכל כמעט נמצא אצל בעלי החיים. ככה שאין יתרון לאדם. אז מה כן היתרון של הצלם האלוהים שזה כמובן האדם ?

ובכן "היכולת לחשוב". "החשיבה" היא המבדילה בין האדם לשאר הבעלי החיים. החשיבה הופך את האדם לצלם אלוהים. "חשיבה = נבואה". שהנער\הבחור אמר למשה רבינו: כלאם. משה ראש הנביאים אומר: הַֽמְקַנֵּ֥א אַתָּ֖ה לִ֑י וּמִ֨י יִתֵּ֜ן כָּל־עַ֤ם יְקֹוָק֙ נְבִיאִ֔ים כִּי־יִתֵּ֧ן יְקֹוָ֛ק אֶת־רוּח֖וֹ עֲלֵיהֶֽם. כלומר הבחור חשב שהיררכיה חברתית היא הראוי מתחילה, כלומר תמיד בני אנוש צריכים גננת. ואם אלדד ומידד מורדים במנהיג ?! הם בעלי דעה עצמאית ?! אז צריך להרוג אותם כמורדים לטובת החברה כולה. משה רבינו כראש ההיררכיה של בני ישראל רואה את הראוי שכל בני אנוש יהיו בעלי מחשבה\נבואה\דעה.

כל חברה שמתחילה קובעת שבני אנוש חייבים היררכיה כלומר גננת ושוטר\משטר. חברה כזה לא תיתן חופש חשיבה אם בכלל תבין מזה. כלומר מתחילה לא תתאפשר שם בני אנוש חושבים. היום יותר מתמיד כל בני האומות מבינים שרק חופש האדם מביא לו את האפשרות לחשוב. הם מבינים את זה רק בגלל שנתנו חופש בחקר המדע ודיי הצליחו בכך. במוסר וערכים ובשחרור האדם מהמלכויות ובשחרור האדם מהאלילים כמו אליל הכסף והקניין, האומות עוד כאילו עוד לא היה נח, כאילו עוד לא היה אברהם יצחק ויעקב ומשה רבינו. כלומר שם הם עוד נשארו תחת המשטרים ותחת האלילים.

בני המשטרים לעולם לא מסוגלים לחשוב. יש להם אולי את האינטליגנציה לשרוד בקושי, אחד יותר ואחד פחות, ואת זה יש גם לבעלי החיים. לא רק שלא מלמדים אותו חשיבה מהי, הם עושים הכל שנתיניהם לא יחשבו. הם יתנו להם חופש לחקור את הטבע וכו' וכו'. אבל לא יתנו להם חופש לחשוב. הם מתחילה לא מאמינים באדם ולכן קבעו שהאדם חייב גננת\משטר עם רובה. הם לא מסוגלים לחשוב שהאדם יכול להיות "אדם חושב" במילא הוא לא צריך גננת ושוטר עם רובה. ולכן החוסר אימון מביא אותם לשלול את חופש האדם. שאין חופש לאדם בחברה שאין לו יכולת לחשוב, הכוח האנושי הזה שנקרא חברה\מדינה\עם\משטר\אימפריה נהפך למפלצת רובוטית שכזה שיכול לעשות את כל הזוועות שבני אנוש סבלו מהם בכל ימות ההיסטוריה. ראו "הבנאליות של הרוע"

אפי' ביהדות ששם אין משטר וגננת. ובשביל חינוך הילדים המציאו את ההפחדות מהאלוהים וכו' וכו'. רוב ההמונים ואפי' תלמידי חכמים חושבים שבלי האלוהים (קרי: פחד אלוהים = פחד מהלא נודע) אין לנו כלום. כלומר לעומק החשיבה הזו מודה בשיטת האומות שלאדם אין יתרון והוא צריך גננת. אלא מה, לא מאמינים שהאדם הוא מספיק טוב להיות הגננת ולכן לא נותנים לאף אחד את השררה ואת הכוח. לשיטתם האי נתינת כוח לאדם להיות שורר ביהדות בא כי אין ליהדות אימון באדם כשלהו על דרך הן בקדשיו לא יאמין. ולכן צריך את האלוהים כסמכות וכגנן רח"ל.

מיותר לומר שהחשיבה הזו היא אותו חשיבה של האומות והתוצאות הם בהתאם שרוב רובו של היהודים החרדים לדבר השם גם לא חושבים בדיוק כמו בני האומות. הרי בתכלס אין הבדל ממה אתה מפחד, או מהשוטר עם הרובה או מהאלוהים. אתה עושה או לא עושה הכל בגלל פחד. זה מפחד האלוהים וזה מפחד מהשוטר או מהחברה וכדומה.

מיותר גם לומר שזה לא כבוד גדול לאלוהים שאנו כאמורים להיות כצלמו צריכים אותו כגננת. כלומר זה גדלות האלוהים שברא אדם שצריך גננת ?

הטיעון של אלה ואלה היא טיעון מעגלי. אתה מכניס את האדם תחת משטר או תחת פחד אלוהים ולא נותן להם לחשוב ולא נותן להם את החופש לפעול. ואחר כך אתה טוען שזה כל האדם ואין יתרון לאדם. היהדות הוכיחה לאומות שאפשר בלי שוטר\משטר וגננת. זה אלפי שנים שהיהדות מתנהלת בלי משטר. זה היה אמור להיות מספיק הוכחה שמשה רבינו צודק. אלא שאנו מתמקדים במיקוד חד ומסתכלים לתוך העם היהודי אייך באמת זה פועל, מתברר לך שרוב רובו של האומה פשוט מפחד מהאלוהים. וכנ"ל זה לא גדלות ליהודי ובוודאי לא גדלות לאלוהים רח"ל.

עוד לא הצלחתי להתאושש מהרצאתו של הרב וינרוט (ראו תגובתי על ההרצאה של הרב וינרוט זצ"ל), ואחד מרבותי התלונן אצלי השבוע שגם הוא פגש לאחרונה תלמידי חכמים דיי עם ראש פתוח שהתעקשו לטעון את הטיעון המעגלי הזה. כלומר יש צורך דחוף להסביר את הנושא הזה לעומק. אחרת מה ההבדל בינינו לבין שאר האומות ? וכנ"ל אנו הופכים את האלוהים כראש כל הגננות וראש כל השוררים שברא בני אנוש שצריכים גננת. כלומר אפי' למי שדורש כאן את כבוד האלוהים ובשביל זה מקטין את האדם, לא מבין לעומק שהוא מקטין את האלוהים או פשוט הוא חנפן שאת החנפנים האלוהים שונא יותר מחוטאים אחרים. ראו אלוהים שונא חנפנים בטירוף

תמיד אלה טוענים שיש ראוי ויש מצוי. הראוי באמת כפי שמשה רבינו חשב. אבל יש מצוי והמצוי היא שצריך משטר או פחד אלוהים. ואני טוען שזה טיעון מעגלי כנ"ל. מתי אמור להגיע המצב הראוי לשיטתם אם כבר לפני אלפי שנים משה רבינו השתוקק לכך ?

משה רבינו פגש שנים כאלה – שיודעים לחשוב – מסך כל העבדים שיצאו ממצרים. דעתי היא כפי שהגר"א אומר שאין לנו מושג קלוש כמה רמת דור המדבר היה. כלומר רוב בני ישראל היו ברמה הזו חוץ מהערב רב. אחרת לא היו מגיעים להר סיני ולא היו מקבלים על עצמם את התורה. כלומר עצם זה שבני ישראל ניגשו למעמד הר סיני לקבל את התורה, מראה כמה שהם היו נביאים כולם, לפחות רובם. לדעתי עד ימי שמואל הנביא רוב רובו של בני ישראל היו נביאים בעצמם. אחרת אי אפשר להסביר אייך הם התנהלו כאומה בלי משטר\שוטר וגננת ובלי פחד אלוהים (הם עוד לא הכירו את הגן עדן והגהינם והחיים אחרי המוות ואת השכר והעונש של גדול הגננות = האלוהים השקרי של אפלטון).

אני עקרונית לא אוהב להביא הוכחות היסטוריות כי תמיד אפשר להתווכח מה היה ואייך היה. ולכן חבל שאני נכנס לזה בכלל. הטיעון הפשוט שלי היא שהאדם החושב פלוס תרגול (לעיצוב המוח הפלסטי שלו על דרך "הרגל נעשה טבע" ראו  "פלסטיות המוח" הקונפליקט הנצחי), לא צריך גננת ולא צריך את האלוהים כגננת או כסמכות. מה עוד שגדלותו של האלוהים היא בכך שהיצירה שלו שנקרא הצלם האלוהים, הוא באמת צלם אלוהים. לא בהתנהגות רובוטית טובה רק בחשיבה שהתנהגותו היא תוצאה מכך. כלומר אדם שמתנהג כרובוט אפי' שהתנהגותו למד מהאלוהים כלומר אמרו לו בשם האלוהים כך וכך תעשה, הוא עוד נשאר רובוט ואולי רובוט טוב מול אחרים אבל רובוט וזה לא גדלותו ובוודאי לא גדלותו של האלוהים שזה מה שיצר.

ובכן נחזור לפרשיה שלנו פרשת שמות שעם זה התחלנו.

נבואה = חשיבה. גדלותו של האדם היא בכך שיש לו יכולת לחשוב ולפעול בהתאם. נסביר בהמשך מהי חשיבה. אבל קודם אני רוצה להוכיח לכם שנבואה היא חשיבה.

ובכן שאלנו לעיל כלפי נבואת משה בסנה והזכרנו גם את ה"פן"ים בתורה. שאלתינו הייתה אייך אפשר "פן" כלפי הקב"ה. אייך אפשר שמשה ושאר הנביאים מתווכחים עם האל בנבואה עצמה ? ובכן היית לי דיונים ארוכים בעצכ"ח ז"ל בנושא ואני הביא לכאן אשכול שפתחתי בזמנו והנה המקור.

ולא נחם אלקים,,,"פן" ינחם,,, מחשבת משה רבינו ?!

כולם וממש כולם שוברים את הראש בפסוק הזה: "ולא נחם האלוקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר האלוקים "פן" ינחם העם בראתם מלחמה ושובו מצרימה"

הרציונליים והקבליסטים כל אחד מנסה להסביר את האבסורד, אייך האלוקים שכביכול הכל יכול מתרגש מכמה פלשתים בזמן שלא מתרגש מקריעת ים סוף למשל. הוא האלוקים שעשה את כל המופתים במצרים ממה הוא מפחד ?

(אני לעצמי אהבתי בצעירותי את פשט חז"ל "כי קורב השבועה של אברהם ואבימלך" כלומר יש שבועה ואי אפשר עוד (לא הגיע הזמן) להילחם בפלשתים,
אבל יש בעיות בפשט הזה, א' זה רק מעבר (צריכים לעבור דרכם) ולא חייב להיות מלחמה. ב' הלשון "פן" מוזרה, או שיהיה מלחמה, אז יכתוב כי אמר האלוקים ינחם העם וגו' בלי ה"פן" = הספק, כי אין לו ספיקות לכאורה. ג' לפי הפסוק האלוקים משוכנע שיהיה מלחמה, השאלה היא האם הוא לא יכול למנוע מהם לעשות מלחמה ? הרי בלב פרעה ידע לשחק, אז למה לא ידע לשחק בלב הפלשתים)

עיינו בראשונים ובעיקר בחז"לים, ויש הרבה כיווני מחשבה וחשיבה. זה מאוד מעניין כל ה"פן"נים בתורה.

אבל אני מצאתי השבת מציאה שאין כדוגמתו. (על דרך הרמב"ן הידוע אייך פועל הנבואה)

"ספר צפנת פענח"

מובא במקדמוניות היהודים (דף קלה) דע כי המנהיג הנכבד השלם אשר שכלו תמיד באלהיו כמו מרע"ה וכו' האיש אשר אלה לו יקרא מלאך האלהים וייוחסו כל מעשיו למעשה האלהים וכל מחשבותיו גם כן ייוחסו לדבור האלהים מאשר (= כי) השם ית' סבה לכל מעשה טוב ושלם ומאתו הכל וכן הוא סבה לכל עצה קיימת אף בהיותה מכת האפשר ולזה נאמר "ולא נחם אלהים כי אמר אלהים" "ויסב אלהים" "וראו את ה'" "ה' ילחם ויסע האלהים"

והנה המקור בפנים
                                    "מקדמוניות היהודים" (דף קלה)

דע כי המנהיג הנכבד השלם אשר שכלו תמיד באלוהו כמו מרע"ה ידע דרכי השם וסודותיו על האמת
והשתדל להנהיג אומה גדולה בררך הישרה כפי  שכלו והשגתו ומעיין תמיד בענייניהם עד שלא יפלו באפשרות הנזק לא בדרך אשר מוליכם ולא מהאנשים הרודפים אחריהם עד שלא יבואו להתרעם בהנהגות
והנה המנהיג השלם הזה כפי שלמות נפשו העליונה לא יחטא כלל בהנהגותיו אך יצליח בכל  דרכיו איש אשר רוח אלהים בו והאיש אשר אלה לו יקרא מלאך האלהים וייוחסו כל מעשיו למעשה האלהים וכל מחשבותיו גם כן ייחסו  לדבר האלהים מאשר (= כי ) השם ית' סבה לכל מעשה טוב ושלם ומאתו הכל וכן הוא סבה לכל עצה קיימת אף בהיותה מכת האפשר ולזה נאמר "ולא נחם אלהים כי אמר אלהים"   "ויסב אלהים" "וראו את ישועת ד'"    "י"י ילחם לכם" "ויסע מלאך האלהים" "הנה אנכי שולח מלאך" "כי מלאכיו יצוה לך לשמרך" "וישלח מלאך ויוציאנו"

וכאלה הרבה אין מספר ואשר צריך שתדעהו ויתבארו אלה העניינים כלם כי נמשל ההנהגה הישרה על פי השכל בתכלית השלמות וההצלחה הבאה מאת האלוה בלי ספק החונן מאתו בינה והשכל על האדם השלם הזה המנהיג נקרא המנהיג מלאך האלהים כמו שביארנו ונקראת ההנהגה ההיא ענני כבוד המסתיר כמו צל יומם מחורב ומאיר בלילה כמו אש וכן אמר דוד על המשכיל ההוא יושב בסתר עליון וגו' מפני שהנהגתו בשלמות.

אני חושב שזה דיי ברור שמחשבותי ודרכי יש סימוכין אצל הקדמוניים. ולא ברמז רק במילים ברורות ממש. הרבה כאן בפורום ובקהילה לא רצו לקבל את הרמב"ן הידוע, והנה קיבלנו את זה, ולדעתי אין ברור יותר מיזה.

ללא מכירים אני אצטט שוב את הרמב"ן

רמב"ן ויקרא פרק י פסוק ג

ולדעתי בדרך הפשט אין צורך לכל זה, "כי דבר השם, גזרותיו ומחשבותיו וענין דרכיו, והדבור יאמר בכל אלה". דברתי אני עם לבי (קהלת א טז), חשבתי מחשבה זו. וזה הדבר אשר מל יהושע (יהושע ה ד), זה הענין, על דבר הכסף (בראשית מג יח). וכן ותהי אשה לבן אדוניך כאשר דבר ה' (שם כד נא), גזר, וכמוהו באבירם בכורו יסדה ובשגוב צעירו הציב דלתיה כדבר ה' אשר דבר ביד יהושע בן נון (מ"א טז לד):
והנה אמר משה, המקרה הזה הוא אשר גזר השם לאמר אל לבו, בקרובי אקדש, שלא יהרסו אל קדושתי, ועל פני כל העם אכבד, שיהיו נוהגים כבוד במשכני:

===============================================

ובכן שאנו מפנימים שנבואה בתורה היא מחשבת הנביא עצמו, כל המילים בתורה והנ"ך מפיצים אור למרחקים ולדורי דורות ככה שאנו אחרי אלפי שנות דור מבינים מה חשבו הנביאים ואייך חשבו ומה בעיקר רצו מאתנו.

ובכן מהי חשיבה ?

ובכן אפשר לתת הרבה דוגמאות ונתתי כאלה בהרבה מאמרים בבלוג כאן. קחו לדוגמא את המאמר חוקה מהי ?. את סדרת המאמרים של "החשיבה היהודית הבסיסית" ועוד ועוד. תראו שם שכל מצווה ממצוות התורה תלויה בחשיבה הבסיסית, כל חוק ומשפט וצדק תלויה בחשיבה הבסיסית הזאת. רוב התלמידים לא מבינים ששבעת מצוות בני נח ואחר כך מתן תורה, הכל יוצא בעקבות המצאת הקניין של נח עם המצאת הירושה שאפשרי אך ורק עם חוקי המשפחה של אדם הראשון.  כלומר הצווים של לא תרצח ולא תגנוב נחקקו רק אז ולמה ? אייך אפשר בכלל להמציא את הקניין ? ולמה בכלל נח המציא אותו. מה זה חוקי המשפחה ולמה ? למה ארץ ישראל שלנו ? שהאדם החושב לומד את התורה עם הצלם האלוהים שלו, הוא מתחיל להבין את הכל. מה שאין כן שאדם לומד תורה כרובוט שאמור פשוט ללמוד כי ככה זה.

אני לא התעצל ולא ישלח אותכם למאמרים קודמים. אני כן יביא לכם לפחות הסבר למה האלוהים רוצה להרוג את משה רבינו.

ובכן אלוהים רצה להרוג את משה רבינו. למה ?

משה רבינו בגיל מאוד צעיר יחסית בורח ממצרים ומסתובב בעולם וגם זוכה להיות מנהיג של איזה אומה, הוא היה ממש מלך כארבעים שנה. כלומר מדובר באיש העולם הגדול. בכל זאת הוא מבין שזה לא זה, הרי מתי יעשה לביתו ? הוא חוזר לאיזור שלנו ומוצא את אהבת ליבו – בת של כומר = ציפורה. ורוצה להתחתן עמה. הוא מתחתן ומוליד ילדים ועובד כרועה צאן.

כרועה צאן יש לו זמן לחשוב. וככה הוא חושב לכאורה: אוקיי יש לי אישה ב"ה ויש לי ילדים ומה עכשיו? הרי אני זר וגר שאין לו מקום בעולם הזה. נכון יש לי מקום בארץ ישראל כירושה מהשופט נח. אבל זה לא הצליח לאברהם יצחק ויעקב שכל צאצאיהם לא ירשו הלכה למעשה את ארץ ירושתם. יותר מיזה רוב רובו של צאצאי יעקב התבוללו או מתו במצרים.

ואז הוא חושב למה באמת האבות כשלו? התשובה שלו הייתה כי כל אחד מהם התחיל מעצמו בלי לקחת אחריות קולקטיבית. אברהם ויצחק ויתרו על ישמעאל. רבקה ויעקב ויתרו על עשיו. השבטים ויתרו על יוסף ומכרו אותו לעבד והנה התוצאה שכל בני יעקב נכחדו שבקושי רק חמישית יודעים שהם זרע יעקב.

משה רבינו מבין שאם הוא רוצה להצליח הוא צריך לגרום לזה שלפחות יעקב אבינו יצליח כלומר הוא הולך לשחרר את כל ניצולי צאצאי יעקב = בני ישראל ממצרים.

זה מה שמשה חושב, אבל האם יש עם מישהו לשבת בשולחן ? כלומר האם בני ישראל לא יתבוללו לגמרי רח"ל במצרים וככה יעקב אבינו מפסיד את הכל ?! הרי כל האומות נפסדות לבסוף והנה זה הגורל של כל האומות רח"ל.

זה מה שחושב משה רבינו במדבר, והנה הוא רואה את הסנה הבוער: וַיַּ֗רְא וְהִנֵּ֤ה הַסְּנֶה֙ בֹּעֵ֣ר בָּאֵ֔שׁ וְהַסְּנֶ֖ה אֵינֶ֥נּוּ אֻכָּֽל:  האם ראה סנה בוער ? בכלל לא רלוונטי. זה פשוט המשך מחשבתו של משה. הוא חושב שהנה בכל זאת בני ישראל לא נכחדים לגמרי. הרי עבר כארבע מאות שנה (או כפי שחז"ל טעונים רק שנות רדו) ובכל זאת המלכויות לא מצליחות להכחיד את בני ישראל ולמה ? ברית המילה !! ונשים צדקניות. כלומר ברית המילה כדגל היהודי האישית פלוס שמירה על חוקי המשפחה בעקבות צדקותן של הנשים הישראליות ?! בני ישראל שורדים אפי' בעבדות טוטלית של המשטר המצרי.

מה זה אומר ? זה אומר סבל נצחי !! זה אומר שדווקא ברית המילה פלוס נשים צדקניות מביא להם לשרוד עם סבל נצחי. והנה הוא שומע כביכול את הנבואה שזה בעצם מחשבותיו הרחמניות לסבל של אחיו. וחושב ללכת להציל אותם. אבל מיד בא המחשבה: מי אני ? "אני אדם עלוב"  "הסובייקט הוא נתון עלוב". "האדם הוא כל כך קטן שהוא לא יכול לייצר משמעויות גדולות". וכו' וכו'

ומשה ממשיך לחשוב ולרחם וחושב אולי אני הביא אותם כאן למדבר ללמד אותם לחשוב ולכתוב עמם תורה שלימה ונעשה אמנה = קבלת התורה. כלומר משה מבין שבוודאי הוא יכול לשחרר אותם וללמד אותם חכמה בינה ודעת ככה שהם בעצמם יהיה נביאים.

אבל שוב חושב משה, למה שמישהו ישמע לו שם במצרים ועוד מתוך העבדות ?! והנה התשובה של האלוהים כביכול: תתחיל עם הזקנים שכנע אותם. ובאמת חז"ל משבחים את זקני בני ישראל במצרים שאילולי הם משה לא היה יכול להוציא את בני ישראל ממצרים.

ושוב משה מפחד אולי לא ישמעו לו, וחושב על מופתים פשוט לעשות מופתים וכו' וכו'. לעומק הוא חשב שהוא ילך עם מטה = סמכות חברתית כלומר לא ח"ו חרב ורובה רק מטה שאפשר מטה = כפשוטו או בערמומיות כנחש. כלומר לטובתם הוא יעבוד עליהם כמו במודרנה עם מערכות בחירות וקלישאות וכו' וכו'. ושוב חושב שזה לא ילך כי לא איש דברים אנכי. ושוב חושב אולי כמו כל טיפש יכול לדבר גם אני יכול. לבסוף הוא אומר: בִּ֣י אֲדֹנָ֑י שְֽׁלַֽח־נָ֖א בְּיַד־תִּשְׁלָֽח = נוו תהיה פרגמטי, מה אתה חולם חלומות, תן לזמן לעשות את שלו. כביכול כמו שהעולם מתנהל תמיד בלי תבונת האדם למה להתערב ? = שלח נא ביד תשלח.

משה מיד כועס על עצמו, כמה אנכי אפשר להיות ? והנה משכנע את עצמו שאחיו אהרן יעזור לו ומחליט שהוא הולך למצרים.

תשימו לב שמשה מקבל כזה מראה נבואה וקול נבואי שכזה (אני אומר את זה לאלה שמפרשים את זה כפשוטו), שהוא מגיע ליתרו אבי אשתו. בוודאי היה מספר לו את הנבואה ויתרו מיד היה שולח אותו לאשפוז. בוודאי שמשה לא היה משקר לו ומספר לו סיפורי סבתא של ביקור במצרים רק לראות מה שלום אחיו במצרים. שמשה מחליט ללכת להציל את בני ישראל, הוא לא מספר את זה ליתרו שבוודאי היה מונע ממנו לעשות זאת.

ובכן אחרי שהוא כבר יוצא עם אשתו וילדיו לכיוון מצרים, בדרך במלון האלוהים רוצה להרוג אותו ולמה ? מספרים חז"ל שמשה רבינו עשה הסכם עם יתרו ועם אשתו, שבן אחד ילך למולך של יתרו. כלומר משה בגלל אהבת אשתו מוכן היה למסור בן אחד למולך. ולכן באמת לא מל אותו. בדרך שמשה הולך להציל את בני ישראל עם כזה עוון, אין לו שום זכות מול פרעה. הרי פרעה יאמר לו: היי היי אתה גם מסרתה את בנך למולך אז מה ההבדל בינך לביני ? אני גם לוקח את בני ישראל למולך – יטען פרעה. גם בני ישראל עצמם ישאלו את משה למה לך מותר ולנו אסור ?! כלומר באיזה צידוק הוא בא לשחרר את בני ישראל מעבדות ?! אם הוא בעצמו מוסר בן אחד לעבדות ?! ובכן האלוהים מוותר על משה והולך להרוג אותו. מצד שני הוא עשה הסכם עם אשתו, כלומר הוא לא יכול לא לקיים את ההסכם. אבל מצד שני מגיע לו כנ"ל מיתה, אייך הוא מעביר את בנו בכפיה למולך ? ולכן באמת הולכים להרוג אותו. אבל כאן מתערבת אשתו ומוותרת על ההסכם הנ"ל ומל את בנה וככה מצילה אותו ממות.

(מכאן נבין שאם משה הנביא, ראש הנביאים לא עמד לו שום זכות והלך למות בגלל שהוא מעביר את בנו למולך ?! ק"ו כל הורה שעושה עוול כזה לבנו הרווק או לבתו הרווקה ומעביר אותם למולך ?! שלא תעמוד לו שום זכות אפי' שהוא הולך להציל את כל בני ישראל.)

נרחיב להסביר מה קרה שם. משה רבינו מגיע למלון ולפני השינה כנראה עושה לילדים מקלחת ונזכר שהילד שלו לא מהול. הוא נטרף לגמרי וזועק זעקה גדלה ומרה, הרי זה כישלון וודאי המהפכה שהוא הולך לעשות במצרים. אם לא מוות בטוח. אשתו רצה לראות מה קרה לבעלה, והנה היא מבינה מיד את הבעיה ולוקחת צור ומל את הבן. תמיד הנשים יודעות לפתור את הבעיות בקלי קלות איפה שהגברים חושבים שנהפך עליהם העולם.

בכדי שנבין מה משה רבינו הבין כאן ומה אשתו עשתה כאן. נחזור לאדם הראשון ולנח ולנמרוד, הנמרוד  הזה שהמציא על גבי תבונת האדם את האימפריה הטוטליטרית הראשונה בהיסטוריה.

אדם הראשון וכן כל הורה בהווה, המציא את השליטה בעשיית צרכים, ההליכה על שנים, את השפה את הלוח ואת החקלאות, את האוכל המבושל ועוד ועוד. לפני כן כמובן הוא המציא את חוקי המשפחה שזה אומר תמיד יש לכל נולד אבא ואימה. כלומר כל זוג שנכנס לברית נישואין בעצם הם הזוג הראשון לכל צאצאיהם לנצח נצחים. כל זוגיות אחרת או הולדה בלי זוגות בכלל, הם בלתי שרידותיים ולכן לא היו ממציאים את כל הנ"ל. כלומר כל המצאות האדם, את אלה שכל הורה בהווה צריך לעמול עמל רב אצל צאצאיו הוא ?! לא רלוונטיים לשום זוגיות אחרת. נכון אחרי שיש סביבה חברתית עם כל התנאים וההמצאות הנ"ל, זוגות אחרות יכולות להיות נתמכות על החברה. ואולי לשרוד דור אחד או שנים. אבל ביחידים אין להם סיבה רציונלית לדבוק בהמצאות האנושיות האלה. להפך עדיף חיי ג'ונגל וחופש אבסולוטית.

אנחנו רואים באמת שאחרי ההמצאות האלה, היו כל מיני סוגי משפחות. חז"ל מזכירים כמה סוגים: "ששים משפחות יש בארץ שמכירין את אביהם ואינן מכירין את אמותיהן ונקראו מלכות (= שוביניזם בל"ז). ושמונים משפחות יש בארץ מכירין את אמותיהם ואינן מכירין את אביהן ונקראו פילגשים (= פמיניזם בל”ז) ושאר אינם מכירין לא אביהם ולא אמם (= משפחה הומואית בל"ז)" (במדבר רבה)

כלומר לפני כל ההמצאות של אדם הראשון וחנוך ונח, שום בן אנוש לא היה שורד, כי אין לו משיכה מינית דטרמיניסטית לבת\ן מינו. כלומר תמיד גם בהווה ההולדה אצל בני אנוש היא דעתנית ולא דטרמיניסטית. חז"ל אומרים שאדם הראשון בג'ונגל הזדווג עם כל מה שזז. הווה אומר זה המצב תמיד אילו הדעתנות של האדם. חוקי המשפחה שמבטיחה לגבר זרע משלו (בלי נאמנות האישה אין לזכר שום ביטחון שזכה בצאצאים משלו) גרם לכל ההתפתחויות האנושיות בהמשך.

עד נח עוד לא היה קניינים ודינים כמו לא תגנוב ולא תרצח ושאר דיני אדם לחברו. המצאת הקניין על ידי חלוקה בגורל פלוס המצאת הירושה ככה כל נולד ייוולד עם קניין פרטי, המציא מתוכו את כל הדינים והערכים והמוסר. כלומר בכדי להמציא את הקניין ושהיא תהיה קביל לדורי דורות, ככה שכל המוסר והערכים יעמדו מכוח עצמן, אתה צריך לדאוג לעשות את הקניין קביל באמת. ואייך נעשה זאת ? פשוט נחלק את כל כדור הארץ בגורל. אוקיי, מה יקרה לנולדים בכל רגע, הרי הם נולדים לעולם מחולק כבר. אז למה שהם יסכימו לקבל על עצמם את הצוו של לא תגנוב ? הרי אייך אתה ממציא את הצוו של לא תגנוב ? על ידי שיש לכל אחד קניין ככה אוטומטית הם מקבלים על עצמם את הצוו של לא תגנוב ולא תרצח. לפני שיש קניין וחקלאות למה לא תרצח ? האדם לא ראה בשום מקום שרצח זה אסור. במיוחד שרעבים לאכול. ראו האלוהים משחק בקוביה !!

בכדי שהקניין יהיה קביל במציאות (ראו "קניין" הצוו הקטגורי של קאנט), הזולת אמור לקבל על עצמו את הצווים האלה. ולמה שיקבל על עצמו דבר שכזה ? ועוד ימות מרעב למען כבוד הצווים האלה ?! התשובה היא ירושה כלומר לכל נולד יש ירושה (ואי אפשר לשלול את הירושה ממנו. כלומר הורה לא יכול על פי החשיבה הזאת לשלול את הירושה וככה נפסק בהלכה. ראו חוקה מהי ?). והירושה עוברת על ידי האבות כמובן. והסיבה דיי פשוטה ומובנת לאדם החושב. ראו ארץ ישראל – צדק ומשפט ודיני ממון וקניין ביהדות

(תחשבו: האם אפשר ירושה על ידי האימהות ? כלומר למה דווקא האבא מוריש ולא האימה ? כי אם האימה מורישה לא צריך יותר לחוקי המשפחה. ואז בוטל הקניין וחזרנו למבול. כלומר. חוקי המשפחה נצרך בכדי להבטיח לזכרים שהם שורדים וזוכים לדורי דורות לנצח נצחים. אבל אם אין חוקי המשפחה שזה אומר יש רק אימהות אז כל הזכרים לא יכירו בקניין כי בשביל מה קניין ? הרי כל כולה של המצאת חוקי המשפחה בא להבטיח לגבר את שרידותו האישית ולכן המשפחות האלה המציאו את כל ההמצאות האנושיות האלה, כולל המצאת הקניין. עכשיו אם האדם הוא דוגמט וחושב מרוב בורות להחליף את השיטה למשל האימהות מורישות ולא האבות. אז כל הבניין התבוני הזה הלך לאבדון. עצרתי להסביר את הנקודה שנבין כמה חשוב להיות אדם חושב, אדם שיודע למה ומה ואייך ובשביל מה. ככה הוא מרצון פועל נכון ולא צריך לגננת עם שוטר ורובה. ראו בינה יתרה באישה ?!)

האם כל המצאות בני אנוש עברו בקלות ? בוודאי שלא. עמל רב והרבה אגדות והמצאת האלילים נצרכו בשביל לשכנע את הילדים בהמצאות האלה. בשביל חוקי המשפחה המציאו את הניתוח המקראי. בתרבויות אחרות היו ממש אלילים לכל דבר ודבר. השליטה על עשיית צרכים נצרך לעבודה זרה מיוחדת שכל מי שרצה לעשות את צרכיו היה חייב לבוא לאליל שלו ולעשות את צרכיו. גם הלוח שנה היית תמיד סוג של אלילות סוג של חוקות שמים. כלומר בד ובד עם אנשי התבונה היה צורך בשביל שוטים להמציא כל מיני אגדות ומיתוסים בכדי שהם יתנהלו בתבונה.

בכל אופן אחרי שהאדם התבוני הגיע להמציא את הקניין וכל הדינים הנצרכים בשבילו. רק אז התאפשר לנמרוד להמציא את החברה הישותית הדמיונית שכל קיומו היא על חרב (ראו  מנשקי המזוזות מנשקי האקדחים). כלומר הקים משטר כפיתית. אגב עד ימינו אנו זה עובד בדיוק ככה. את הכל נותנים ההורים ורק אחר כך בא המשטר. כלומר המשטר תופסת טרמפ על תבונת האדם והתנהלותו התבונית. בלי ההורים אין אפשרות לחשוב על משטר אנושי.

אבל ברגע שהקמתה משטר והפכת את המשטר לישות דמיונית = דגל\סמל שלמענו כולנו רובוטים פנאטים ?! כלומר הכל פועלים בשביל הישות הדמיונית ?! אז בשביל מה חוקי המשפחה ? הרי הישות אמורה לשרוד ולא אתה כפרט. הקרבת הרווקים והרווקות למולך הדמיוני = הישות הדמיונית, היא ההוכחה הפשוטה לכך. תחשבו על מצב חירותי בלי משטר, שנצטרך להגן על המשפחה, מי מגן על מי ? ההורים על הילדים הרווקים !! נכון? הרי בשבילם הוא צריך בכלל קניין וצריך להגן עליהם. אבל ברגע שהקמנו ישות דמיונית, וההורה העליון הוא הישות והוא כמובן לוקח אותם בעודם רווקים. מכאן נבין למה נתיני המשטרים רוצים חופש מיני כי באמת למה להגביל אותם סתם הרי במילא המשפחה לא שלהם הילדים לא שלהם.

לא רק חוקי המשפחה מבוטלים לעומק כנ"ל. אין קניינים בכלל, וכולנו עבדים לצמיחה הדמיונית שרק יחידים נהנים ממנו. כלומר אין לרובינו קניין ואפי' זכות לאגור מי גשם או מים אסורים על פי החוק ועל עצם דריכה על כדור הארץ צריך לשלם פרוטקשן = ארנונה. אז למה שיקבל על עצמו את הצויים של לא תגנוב ולא תרצח ? במיוחד שהוא יכול למות מרעב. כאן בדיוק נכנס הרובה והשוטר שכופה עליך את הצווים האלה אם זה צודק או לא צודק. הטוטליטריות של המשטר היא עד כדי כך שהשופט ברק חושב שאין לכם אפי' זכות מוקנה לנשום בלי סמכותו.

בקיצור נמרוד המציא את זה ולכן נקרא נמרוד = מורד בתבונת האדם ומנצל את תבונתו והתנהלותו התבונית של האדם לטובתו. וזה למעשה עובדה זרה של תורה.

אברהם אבינו כנאמן לאבותיו עד אדם הראשון זה שהמציא את חוקי המשפחה. מתחיל עם מרד נגד נמרוד ולבסוף בורח לארץ ישראל ארץ ירושתו מחלוקת נח ובניו.

אברהם בסוף מוליד את ישמעאל ולכאורה הכל טוב. אבל אז הוא חושב לעצמו, אוקיי צאצאי בארץ ישראל לבסוף יהיו אומה גדולה בעתיד ומה אז ? הם לא יקימו איזה ישות דמיוני שנקרא לו "זרע אברהם" ?! כלומר אייך שיהיה לבסוף שיטת נמרוד יכול להתממש גם אצל זרעו הוא בעתיד, אז מה הועלתה מתחילה ? מה ההבדל בין נמרוד עכשיו לבין צאצאיך בעתיד ? כלומר יבוטל חוקי המשפחה ולא יהיו בני חורין = בני האלוהים שיודעים לחשוב ולהתנהג בהתאם.

ואז מגיע הנבואה של ברית המילה (ראו ברית מילה בשביל מה? ). כלומר אברהם ממציא את הדגל החברתי האישי שאומרת: אין לך דגל חברתי אחר מהעבר ההולדה = ברית המילה שזה אומר שכל התנהלותך היא התנהגות של בן חורין. מי חוקי המשפחה עד כל הדינים והמוסר וערכים עומדים מכוח תבונתך ולא מכוח המשטר ששוללת ממך את חירותך ולוקחת ממך את זרעך בכדי להקריב אותם למולך בעודם רווקים. מכאן נבין לעומק את האקסיומה היהודית של "שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד = הפרט". מה שאין כן בשאר האומות המשטריות, הישות הדמיונית עיקר והפרט אפי' כרווק הוא טפל לישות הדמיונית.

אני מקווה ששמתם לב שהכול קשור לכול = חשיבה\נבואה. זה מה שנדרש מצלם האלוהים שהוא יהיה אדם חושב אדם נבון.

אוקיי נחזור לפרשיה שלנו פרשות שמות.

את המטען החשיבתית הזה משה רבינו יודע. ולכן מחליט שלא עוד, הוא לא מתחיל כיחיד כמו אברהם שכשל ויצחק וכמעט יעקב כשל במצרים. הוא חייב להציל אותם בכדי שבכל הדורות ימצא מישהו שיציל אותם. כלומר השיטה של משה ברורה גם כרציונלי בשבילו וגם כחינוך לדורות שלא חוזרים להיות יחידניים כמו אדם ונח והאבות ותמיד מפסידים לבסוף כמעט את כולם. תראו בהמשך התורה עושה לו שוב את אותו תרגיל אחרי חטא העגל. האלוהים אומר לו: וְעַתָּה֙ הַנִּ֣יחָה לִּ֔י וְיִֽחַר־אַפִּ֥י בָהֶ֖ם וַאֲכַלֵּ֑ם וְאֶֽעֱשֶׂ֥ה אוֹתְךָ֖ לְג֥וֹי גָּדֽוֹל. כלומר נתחיל אתך שוב כיחידי כמו אדם נח והאבות. ומה משה עונה לאלוהים ? כן כן ראינו את זה. וחז"ל אומרים שזה היית ניסיון למשה. כלומר משה היה נכחד ולא בני ישראל כפי שהסנה הבוער מסמלת.

ובכן משה באמת הולך להציל את בני ישראל. מה הוא חושב לומר לפרעה ? תשמע פרעה: בני ישראל הם בני חורין ויש להם ארץ מירושה וזה שלהם. כלומר שחרר אותם, הם לא האזרחים והעבדים שלך. בקיצור הוא חושב לתת את כל הנאום הזה לעיל לפרעה. הוא יסביר לו מהי ברית מילה למה אברהם המציאו אותו על ידי נבואה וכו' וכו'.

פרעה בוודאי יאמר: אני לא מכיר אלוהות שכזה. כלומר הוא לא מכיר את השיטה החברתית של בני חורין שלא צריך כלל אלוהות דמיונית (ככה בדיוק חושבים כל נתיני האומות, הם לא מכירים באלוהי בני ישראל כי לא מסוגלים לחשוב שזה אפשרי). השיטה של אלוהי בני ישראל בנויה על אחדות הבינה האלוהית שלא מצריך משטר וגננת. דבר כזה פרעה לא מכיר. בקיצור משה חושב על הכל עד המלון, עד המקלחת שעשה לילד והנה הילד לא מהול כלל.

יתרו כמאמין במשטרים וכנאמן למשטר הקריב חלק מזרעו למולך\למשטר, ולכן מתנא את נישואי בתו למשה בתנאי שגם משה יקריב חלק מילדיו למולך. כלומר יתרו סחט את משה, ומשה באין ברירה עושה את זה ולא מל את בנו. הרי זה שקר לעשות ברית מילה ולשלוח אותו למולך, זה או זה או זה. משה רבינו לא היה לץ מודרני שעובד עבודה זרה ומעביר את זרעו למולך וגם מל אותם. כאלה ליצניים לא הייתה לנו עד המודרנה. ולכן משה לא מל את בנו. (ראו מלכות ישראל מול ברית מילה ותבינו למה מלכות ישראל גזרו נגד ברית מילה )

אבל עכשיו נפל לו האסימון, עכשיו באמצע המקלחת שעשה לבנו, הוא נזעק זעקה גדולה ומרה והבין שעם זה הוא הולך פשוט למות הרי פרעה יהרוג אותו מיד שיראה שהוא סתם לץ מארץ הליצניים הרי גם אתה משה מקריב את זרעך למולך אז מה אתה רוצה מהאזרחים שלי ? מהעבדים שלי ?

ואשתו ציפורה הנבונה מיד הבינה את הבעיה ונתנה מיד את פתרונה כנ"ל. איפה אפשר למצוא כאלה נשים היום ? היום כמה שאתה לא יודע אתה מרגיש יותר חכם. וכמה שאתה יודע אתה נשמע אצל הטיפשים האלה כתימהוני.

לסיום:

לא האלוהים הולך להרוג את משה. שליחותו מתחילה נועד לכישלון כלומר פרעה יהרוג אותו כלץ. או בעקבות ההסכם עם יתרו הוא יוותר לגמרי על השליחות שלו וימות לבסוף כמו שאר בני אנוש בלי נצחיות לדורי דורות. כלומר אייך שלא נפרש את זה הוא ימות ככה שכל עמלו היית לריק (כל אדם ופעלו בהווה הוא לריק מאותו סיבה והבינו את זה לעומק, הרי בשביל מה הסבל הזה אם אין אנו בני חורין ואנו עבדים לאיזה שרלטן שגם גוזל לנו את צאצאינו למולך ?!). אבל כאן נכנסה אשתו החכמה והצילה את המצב. בזכותה משה הלך ובאמת הצליח לשחרר חמישית מבני ישראל ממצרים, ולקח אותם למדבר ללמד אותם חכמה בינה ודעת = לתת להם תורה בהסכמה ומרצון חופשי שמגיע מהחשיבה שלימד אותם. והנה בני ישראל חוזרים לארץ ירושתם כבני חורין ונשארים בני חורין עד כישלון שבט לוי ובני שמואל הנביא והעם דורש מלכות\מולך. והשאר היסטוריה.

מאז מרד בר כוכבא בני ישראל בעקבות חז"ל חוזרים לימי השופטים כלומר לא עוד מלכים לא עוד לאומניות משיחית. חוזרים להיות בני חורין תחת המלכויות בתנאים שלנו. כלומר ליהודי יש חוקה אישית והוא מתנהל בלי משטר על ידי יבנה וחכמיה.

כמעט אלפיים שנה בקושי שרדנו אבל שרדנו (אחד מחמש בכל שלוש דורות, כמו במצרים). עד תקופת ההשכלה ששוב שבט לוי כשלו ורוב רובו של בני ישראל התבוללו באומות. אחר כך בעקבות כישלון יבנה וחכמיה = שבט לוי, צמחה הלאומניות המשיחית שבני ישראל חזרו לכבוש את ארץ ישראל בכוח החרב על גבי רווקיהם ורווקותיהם. והקימו משטר כמו כל המשטרים ומקריבים עד ימינו את זרעיהם למולך הדמיוני.

יחידים, כמה מאות משפחות החרדים לדבר השם, נשארו נאמנים ליבנה וחכמיה. כלומר הקימו מחדש את יבנה וחכמיה. והנה אותו יבנה וחכמיה החדש רוצה עכשיו שאנו נראה אותם כישות דמיונית שנקראת "עולם הישיבות" ואז אנו נצטרך להקריב את זרעינו למולך כמכסות בשביל להציל את הישות האלילית החדשה שנקראת "ישות עולם הישיבות". כלומר שוב שבט לוי בוגד בבני ישראל ודורש מהם מכסות בשביל האליל החדש שלהם. ראו "עולם הישיבות" ישות אלילית ?!

מי ייתן שיבנה וחכמיה ינצל שוב ושבט לוי יחזרו בתשובה ככה בני ישראל ינצלו שוב כמו בזמן משה וכמו בזמן רבי עקיבא ותלמידיו הגדולים.

זה יקרה אך ורק שהיהודי יתחיל להיות צלם אלוהים = אדם חושב.

בברכה ושבת שלום

Max maxmen

<span dir=rtl>9תגובות ל‘אלוהים רצה להרוג את משה רבינו. למה ?’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s