אלוהי השמאל ואלוהי הימין קשרו קשר נגד האזרח הישראלי

אלוהי השמאל ואלוהי הימין קשרו קשר נגד האזרח הישראלי

אחת מהביקורות הפוסט מודרניות על הדמוקרטיה, היא שדמוקרטיה רלוונטית שיש לאזרח בחירה באמת. כלומר הוא מכיר ויודע מה עומד מולו ובוחר מה הרצוי לו. אבל אם אין לו למשל שום מושג ירוק במשפט או בכלכלה או במדעי החברה וכו' וכו'. אז אין לו באמת יכולת לבחור.

במצב כזה לכל קבוצה יש לו מן אלוה שאסור לערער עליו. לשמאל יש את אלוהי המשפט שזה הקודש קודשים שלו ולימין יש את אלוהי הכלכלה שזה הקודש קודשים שלו ובנק ישראל הוא הארון הברית עצמו. את עקרונות המשפט והכלכלה, לא מלמדים ברבים כמו שלא מלמדים ביהדות מעשה מרכבה ברבים. הלימוד עוברת ממורה לתלמיד בעל פה אם בכלל. כלומר הלימוד ברבים מתנהל עם "כזה ראה וקדש". ומי שרוצה לרדת לעמקים ולעקרונות הבסיסיות של כל מערכת שלעומק ממציאה את הלימוד עצמו שמלמדים ברבים, צריך לעשות את זה לבד בעצמו. כי לרוב לא ימצא אפי' מורה שמבין בזה בכלל.

כולנו מדברים משפט וכלכלה וכמעט כולנו לא יורדים לעקרונות הבסיסיות שלהם. כלומר לא יודעים על מה מדברים. בהקשר אחר אמר דן אריאלי: "BIG DATA" זה כמו סקס בקרב המתבגרים. "כולנו מדברים על זה" "אף אחד לא יודע איך עושים את זה" "כולנו חושבים שכל האחרים עושים את זה" "אז כולנו טוענים שהם עושים את זה" (שמעתי מפרופ' דובי פוזננסקי בשם דן אריאלי)

בקיצור ההמונים ורוב רובו של המלומדים לא מבינים כלל וכלל על מה הם מדברים. ולכן אין להם יכולת בחירה. אז מה עושים ? פשוט מחזיקים בקרני המזבח של אלוהיהם = "המומחים". כלומר הם יוצאים בהנחה שיש "מומחים" שהם בוודאי יודעים. וכמובן יש עוד הנחה מובלעת שאת זה מה שהמומחים יודעים, הן דברים אבסולוטיים. כלומר אפי' המומחים לא יכולים לבקר את העקרונות = אלוהות. אז קל וחומר שההמונים לא יבקר אותם = אמונה עיוורת.

זה כלפי ההמונים, מה קורה אצל האינטלקטואלים שבכל קבוצה?

האינטלקטואלים שבכל קבוצה – ימין ושמאל, מבינים את כוחם של אלוהי הזולת ולכן הם כן מנסים לרדת לעמקים של העקרונות אלוהי הזולת בכדי לקעקע אותם ולבקר אותם וכו' וכו'. כלומר אינטלקטואל בטבעו לא אוהב להיות עיוור, וכלפי כל סוג אלוהות יש לו חשדות שהם שקריות, ולכן הוא מנסה לרדת לעומקם של דברים ולחשוף את השקר. במילים אחרות: כל אינטלקט דורש שקיפות.

במצב כזה ההמון אמור היה להרוויח. כי אם יש אינטלקטואלים שבודקים ומבקרים את אלוהי האחר, התוצאה לבסוף מוכרח להיות טוב להמונים. כי אם המומחים משתי הקבוצות מסכימים על משהו, אז משני האלילים חייב לצאת אליל אחד = הסכמה של מומחים משני הקבוצות.

וזה לא קורה, נכון? כלומר אנו עוד לא בגאולה שלכולנו יש אלוה אחד. הרי על פניו אנו במצב שכל קבוצה רוצה לקעקע את אלוהי הקבוצה השניה. בד ובד כל קבוצה רוצה שחברי הקבוצה הנגדית יאמצו את אלוהיו בלי עירור.

מכאן ה"אני מאשים" שלי "אלוהי השמאל ואלוהי הימין קשרו קשר נגד האזרח הישראלי"

האם אני יכול לתבוע אותם למשפט אצל השופט העליון עם כזה טענה? בוודאי שלא, אני חייב להוכיח שהם קשרו קשר נגדינו. ולכן אני הביא עוד ראיה שהם קשרו קשר נגדינו.

ובכן, אינטלקט מעמיק יודע שאי אפשר להפריד בין אלוהי המשפט לאלוהי הכלכלה. כלומר לעומק הם באמת אלוה אחת. תמיד אם אלוהי המשפט מושחת אז גם אלוהי הכלכלה מושחת וההפך. מומחי הכלכלה יודעים שהיסטורית תמיד בדיוק ככה זה פעל. כלכלה צומחת היא אך ורק שיש בחברה מערכת משפט הוגנת. כלכלה מושחתת אפשרית בהכרח שיש מערכת משפט מושחתת ולכן הכלכלה לבסוף כושלת. "הון בורח ממדינות רודניות הפוגעות בפרט וברכושו למדינות שבהן יש שלטון חוק המגן על הפרט ועל רכושו" (פרופ' יובל הררי)

ב 1568 מרדו ההולנדים במלך ספרד – האימפריה של אז. עד 1648 ההולנדים הצליחו לדחוק את הספרדים מנתיבי הסחר העולמיים, ולהשתלט על רשת של נקודות מסחר ומושבות בכל חלקי העולם ולהפוך לאימפריה כלכלית. ואת כל זה הצליחו לעשות אך ורק בגלל מערכת משפט הוגנת.

יסודות הכלכלה היא "אימון" בין אנשים. מהי אימון ? יש לי אימון בישרות של האדם. מהי ישרות ? צדק !! = מערכת משפט. כלומר אם נפלתי עם אדם לא ישר לפחות יש לי מערכת משפט שתגן עלי ככה יש לי אימון כללי בחברה הנ"ל ומשקיע בה וככה אני והחברה כולה צומחים ומשגשגים.

מכאן אנו מגיעים לפרדוקס הישראלי. אם השמאל צודק שאלוהיו הוא הוגן וישר, בהכרח אלוהי הכלכלה צומחת, אז למה הוא רוצה לקעקע את אלוהי הכלכלה של הימין ? אם הימין צודק שאלוהיו הוא הוגן וישר, אז למה הוא רוצה לקעקע את אלוהי המשפט של השמאל ? על כורחינו שכולנו מודים שאלוהינו שהוא לעומק אחד, מושחת !! כלומר שניהם מושחתים = קשרו קשר נגד האזרח הישראלי.

"הסנגור" יטען כלפי האני מאשים שלי: דן אריאלי צודק "אלוהות" זה כמו סקס בקרב המתבגרים. "כולנו מדברים על זה" "אף אחד לא יודע איך עושים את זה" "כולנו חושבים שכל האחרים עושים את זה" "אז כולנו טוענים שהם עושים את זה"

כלומר עיקר טענתו של הסנגור תהיה שהם מושחתים בלא יודעין. אני – כקטגור – מנגד טוען שזה בלתי אפשרי שהאינטלקט לא רואה כאן את השחיתות. הרי אימון וישרות אמורים להיות מובנים מעליהם אם יודעים את עקרונות הבסיסיות של המוסר והערכים. והסנגור: היא הנותנת, הם לא יודעים את העקרונות הבסיסיות של המוסר והצדק ולא יודעים את העקרונות הבסיסיות של השוק החופשי.

מתערב השופט העליון ואומר לסנגור: קניין אתה יודע מזה ? כסף אתה יודע מזה ? שוק חופשי אתה יודע מזה ? אתה מבין שהקניין צריך להיות קביל הכסף צריך להיות אמיתי (לא מזויף) בכדי שתהיה בכלל שוק ? = אימון בין בני השוק.

שאתה בא לשוק יש לך אימון שהסחורה לא גנובה = קניין קביל. מנגד למוכר יש אימון שיש לך כסף אמיתי (לא מזויף). אם משהו לא ישר, הם באים לבית המשפט שהשופט יקבע האם הקניין קביל והכסף אמיתי.

הסנגור: אייך השופט יודע לקבוע האם הקניין קביל או האם הכסף אמיתי ? בשוק יש לי אימון באנשים או אפי' לוקח סיכון. אבל מבית המשפט אני דורש אבסולוטיות\שקיפות: על סמך מה השופט קובע שהקניין קביל או לא קביל ועל סמך מה השופט קובע שהכסף אמיתי או מזויף ?

הקטגור מתערב ואומר: אם הקניין לא קביל והכסף מזויף לא היית שוק בכלל. ואם הכל הוא אימון עיוורת כלפי האדם וכלפי המשפט, שסוג של אימון עיוורת מאפשרת שוק בעיקרון, אין שוק חופשי באמת. כלומר כול בני השוק מובלים בכפיה לשוק מחוסר כול מתחילה, אז אין כאן שוק חופשי רק עבדות כי החסר כול תלוי ביזם שהוא בתורו עושק את העבד. באים כל העבדים לשופט העליון בטענה שלא רק שאין שוק חופשי ועושקים אותנו, הקניין בעצמו לא קביל והכסף מזויף.

במילים אחרות אלוהי הימין הוא שקרן בטענה שיש שוק חופשי. הרי אנו מובלים לשוק בכפיה בחוסר כול. כלומר אין שוויון בינינו לבין היזמים בשוק מתחילה אז אייך זה שוק חופשי ? אלוהי הימין שבכדי להוביל אותנו לשוק בכפיה, שולל מאתנו מראש את הטבע (אסור לאגור מים ומי גשם על פי החוק. אסור להתנחל על אדמה בשביל לבנות לעצמינו את הבית. יותר מיזה, על עצם דריכה בכדור הארץ אנו אמורים לשלם פרוטקשן לראש העיר= ארנונה. הגדיל לטעון מילטון פרידמן שגם את הירושה צריכים לשלול מבני העשירים ככה יהיה שוויון בין החסרי כול שמובלים לשוק בכפיה), ככה שאין שוק חופשי באמת.

גם אלוהי המשפט הוא שקרן. הוא יודע שהקניין לא קביל ויודע שהכסף מזויף. בכל זאת הוא נותן תוקף לאלוהי הימין כלפי קניין והכסף. אילו אלוהי המשפט היה קובע שאין קניין מכיבוש\מהפקר\מכסף, אך ורק מחלוקה שוויונית שאי אפשר למכור לצמיתות. והיה קובע שיצירת הכסף הוא משאב ציבורי\חברתי (בניגוד לכסף מחזורי שהיא קניין פרטי קביל). אז לכל אזרח יש קניין קביל ולכל אזרח יש אשראי בחינם. וכולנו מגיעים לשוק כחופשיים = שוק חופשי = אחד הוא אלוהינו.

במצב הנוכחי. אלוהי הימין כבש את השלטון שעצם קיומו של השלטון מושתתת על ידי כיבוש. בשביל כיבוש הוא צריך חיילים ולכן הוא שולל את ההורות של ההורים והפך את עצמו להורה העליון ככה יש לו חיילים בחינם = חוק גיוס חובה. אלוהי הימין שהוא כנודע אלוהי הכלכלה עושה כאן עוול נורא. ואלוהי השמאל המשפט לא רק שלא מתערב, היא נותנת לאלוהי הימין את תוקפו. "צריך להכיר בכך שמודל גיוס חובה וחברה ליברלית דמוקרטית, אלה שתי ישויות שנמצאות בסתירה זו לזו ולכן המציאות הזאת לא יכולה לשרוד לאורך זמן" (פרופ' יגיל לוי). ואם – שופט העליון הנכבד, היא כן שורדת כבר שבעים שנה או לפחות מאז שנות השמונים שאסכולת שיקגו השתלטו על המדיניות הכלכלית שלנו. על כורחינו שהמערכת השופטת מאפשרת זאת = קשרו קשר נגד האזרח הישראלי.

העוול הזה זועק עד השמים: כי אם נסכים לרגע שאפשר קניין בכיבוש, אז מגיע לכל אזרח חלק בקניין כי הוא בכפיה חלק של הכיבוש\הקניין על ידי חוק גיוס החובה. לא רק קניין פרטי הוא אמור לקבל כי הוא שותף לכיבוש, הוא שותף שווה בכל משאבי הכיבוש כמו הגז הטבעי וים המלח וכדומה. שזה אומר אי אפשר לעולם למכור את משאבי הציבור לזרים. אלוהי הימין מתכחש לזה כנ"ל ואלוהי השמאל לא רק שותק רק גם משתפת פעולה (לזכותם יאמר לפחות בעניין הגז שמו קצת מקלות) עם אלוהי הימין בזה שנותנת תוקף לחוק הבלתי חוקתית של חוק גיוס החובה. מי כבר מדבר שהמערכת השופטת נותנת למשטר להיות משטר טוטליטרי בזה שהיא שוללת מכולנו את ההורות בטענה שהילדים שלנו הם לא הקניין שלנו רק הקניין של ההורה העליון שהוא בתורו יקריב אותם בחינם על מזבח אלוהי הטוטליטרי.

מכאן נעבור לכסף. במצב הנוכחי כולנו כנ"ל משוללים הכול ומובלים לשוק בחסר כל. אז אייך בכל זאת יש שוק ? התשובה היא "אשראי" = יצירת הכסף. כלומר החברה מייצרת כסף על סמך העמל\צמיחה עתידית. כלומר על סמך זה שאנו מבטיחים לעמול בעתיד ולהצמיח ערך בעתיד, יצרן הכסף מיצר את הכסף כבר עכשיו. ככה כל יזם שרוצה כסף הוא מבטיח עמל עתידי ויוצרים בשבילו את הכסף = אשראי.

לכאורה כל אזרח היה אמור לקבל את אותו אשראי בחינם, הרי יצירת הכסף היא משאב ציבורי\חברתי טהור (בניגוד לכסף מחזורי שהיא כסף אמיתי = קניין פרטי). אבל לא היא, הבנקים הפרטיים גזלו מהציבור את המשאב הטבעי הזה שנקרא יצירת הכסף החברתית. נכון שהציבור לא מודע לכך ולכן לא דורש את התערבות אלוהי המשפט. אבל מתבקשת שאלוהי המשפט אם הוא לא מושחת שימנע את זה בעצמו. כלומר לא ייתן לבנקים לגזול מהציבור את המשאב שלה.

מה שקורה במצב הנוכחי היא שלא רק הבנקים גזלו מהציבור את המשאב של יצירת הכסף, הבנק דורש ריבית על יצירת הכסף כאילו מדובר על הלוואה קלסית של כסף מחזורי. אייך אלוהי המשפט מאפשר זאת ? יותר מיזה, אם היזם כשל בהחזרי התשלום בזמן, הבנק משתלט על היזמות עצמה = הצמיחה\הערך עצמה. כלומר גוזלת ממני את היזמות בחינם. ושוב לא מדובר במקרה קלסי של מלווה ולווה ששם אולי בדיעבד אפשר להצדיק את ההשתלטות.  הרי אין כאן מקרה קלסי של לווה ומלווה יש כאן מקרה של יצירת הכסף הציבורי שזה משאב ציבורי. מכאן שאלוהי המשפט הוא מושחת ביסוד בזה שהוא לוקח את היזמות שלי הקניין הפרטי שלי ומעביר אותו לבנק.

יותר מיזה, יש לבנק ניגוד אינטרסים ברורה. הרי הבנק מעוניין שכול האזרחים יכשלו בהחזרי התשלומים בכדי לזכות ביזמות שלנו בחינם. כלומר כל בקשה של יזם לפזר את החובות וכדומה, יענו בשלילה על ידי הבנקים ואפי' אלוהי המשפט יתמוך בבנק מול היזם כי מרוב בורות אלוהי המשפט חושב שמדובר על מקרה קלסי של לווה ומלווה.

בכדי – כבוד השופט העליון – שהסנגור יבין את כל זה בפשטות. אנו נשאל את השאלה האולטימטיבית: אייך זה שהבנקים שלא מצמיחים שום ערך בשוק, מרוויחים כל כך הרבה כסף מחזורי בכל רבעון ? הרי כסף מחזורי = עמל אנושי. כסף מחזורי = בעלות על עמל אנשי. עמל אנושי = צמיחה\ערך = כסף. אז אייך זה שהבנקים שלא עמלו כלום ולא הצמיחו כלום, הם דווקא זוכים לכל כך הרבה כסף ? התשובה כנ"ל, 1, הם פשוט גזלו מהציבור את המשאב הציבורי\חברתי שנקרא "יצירת הכסף" = אשראי בחינם. 2, הבנקים ביחד עם אלוהי המשפט רואה כאן מקרה קלסי של מלווה ולווה ולכן דורש ריבית על האשראי שאמור להיות חינם כנ"ל. 3, הבנק כאינטרס ראשון רוצה שניכשל כיזמים, ודואג הלכה למעשה שניכשל ככה הוא זוכה גם בקניין הפרטי שלי, לצמיחה עצמה, בחינם. וכל זה בלתי אפשרי בלי אלוהי המשפט.

מכאן ה"אני מאשים" שלי "אלוהי השמאל ואלוהי הימין קשרו קשר נגד האזרח הישראלי"

בברכה

Max maxmen

<span dir=rtl>8תגובות ל‘אלוהי השמאל ואלוהי הימין קשרו קשר נגד האזרח הישראלי’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s