פרשת תצוה – הבנת עומק חושן המשפט והאורים ותומים

פרשת תצוה – הבנת עומק חושן המשפט והאורים ותומים.

דרשה ששמעתי מרבי מורי במוצ"ש האחרון (הוא הכין דרשה לאירוע משפחתי השבת ואמר אותו בשבילי בבית חולים במוצ"ש) ואני אכתוב אותו בלשוני.

מה תפקידו של חושן המשפט שאהרן הכהן היה חייב לשאת תמיד בבאו אל הקודש. כתוב בתורה: וְנָתַתָּ אֶל־חשֶֹׁן הַמִּשְׁפָּט אֶת־הָאוּרִים וְאֶת־הַתֻּמִּים וְהָיוּ עַל־לֵב אַהֲרןֹ בְּבאֹוֹ לִפְנֵי יְקוָֹק וְנָשָׂא אַהֲרןֹ אֶת־מִשְׁפַּט בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל עַל־לִבּוֹ לִפְנֵי יְקוָֹק תָּמִֽיד: כלומר היה חושן המשפט שבתוכו שמו את האורים ואת התומים. ובכן מהי האורים ותומים ?

אנו יודעים ששאלו באורים ותומים, בחלוקת הארץ, בפלגש בגבעה, במלחמות ועוד ועוד. מה גם בתורה כתוב "ונשא אהרן את משפט בני ישראל על ליבו" כלומר כל הצדק והמשפט בין אדם לחברו בין עם ישראל לעמים אחרים וכו' וכו' נאמר על ידי החושן המשפט ולכן באמת הוא נקרא חושן משפט. אז זהו לא היה תורה ומערכת משפט ודינים, היה אורים ותומים ? זה הרי פלא פלאים במקום מערכת דינים ומערכת שופטים פשוט שאלו בחושן המשפט ?

הקושיה הבא היא, הרי היית לנו נביאים ?! אז בשביל מה חושן המשפט ? כלומר השאלה הקודמת אפשר לשאול גם בזמן שיש לנו נביאים. כלומר שיש נביאים לא צריך מערכת משפט ודינים, פשוט הנביא אומר את דבר המשפט מפי האל ישירות.

כלומר מול המושג של מערכת משפט ותורה ודינים, יש נביא. ולכן הם רח"ל מיותרים. ואם יש נביא בשביל מה חושן המשפט והאורים ותומים ? בחלוקת הארץ הקושיה עוד יותר קשה, כי שם היית גורל. ואם יש נביא ואורים ותומים שמדברת בפי האל, בשביל מה גורל ?

אני מקווה שהשאלות הקשות מבונות כאן. שיש נביא לא צריך מערכת משפט. שיש נביא לא צריך אורים ותומים. ושיש נביא או אורים ותומים או מערכת משפט, לא צריך גורל. אז למה התורה לא מסתפקת עם המשפט עצמו ומצריכה נביא וגם לא מסתפקת עם אלה (= המשפט והנביא), וגם מצריכה אורים ותומים, ולא מסתפקת עם כל אלה (= מערכת משפט ונביא ואורים ותומים) בחלוקת הארץ ומצריכה גורל ?!

ובכן שאנו באים לבעלי הפשט הראשונים הקדושים, דעתינו נטרפת עוד יותר. לדוגמא הרשב"ם נכדו של רש"י הקדוש אומר לא פחות ולא יותר מהמשפטים האלה: החושן היה "נרתיק\כיס" ולמה הוא נקרא "משפט" חושן המשפט? חשן משפט – לפי שנתנו בחשן האורים והתומים שמגידין משפט ישראל וצורכיהם. ואייך היא מגדת את משפט בני ישראל על פי הרשב"ם הקדוש – נזעק רבי מורי היקר ?!

"כעין השבעות על שמות בדבר הק' שהיה נותן בחשן להגיד משפטן וצורכיהם. אם האומות מגידים להם תרפים וקסמים שלהם ברוח טומאה להבדיל כמה הבדלות בין טומאה לטהרה קל וחומר לקדושה שמגדת:" (רשב"ם)

פלא פלאים, לא צריך נביא ולא מערכת משפט וצדק, רק תרפים וקסמים על טהרת הקודש. אם לגויים יש הוקוס פוקוס ק"ו על פי הרשב"ם יש לבני ישראל הוקוס פוקוס שכזה על טהרת הקודש.

נניח שהרשב"ם צודק שכמו הגויים וגם אנו צריכים קסמים ותרפים בק"ו, אבל שכח הרשב"ם הקדוש שיש לנו נביאים? הרי גדלותו של בני ישראל היית בזה שהיית להם נביאים ואנו בני נביאים. הרי בתורה נאמר (דברים פרק יח יד) כִּ֣י׀ הַגּוֹיִ֣ם הָאֵ֗לֶּה אֲשֶׁ֤ר אַתָּה֙ יוֹרֵ֣שׁ אוֹתָ֔ם אֶל־מְעֹנְנִ֥ים וְאֶל־קֹסְמִ֖ים יִשְׁמָ֑עוּ וְאַתָּ֕ה לֹ֣א כֵ֔ן נָ֥תַן לְךָ֖ יְקֹוָ֥ק אֱלֹהֶֽיךָ: (טו) נָבִ֨יא מִקִּרְבְּךָ֤ מֵאַחֶ֙יךָ֙ כָּמֹ֔נִי יָקִ֥ים לְךָ֖ יְקֹוָ֣ק אֱלֹהֶ֑יךָ אֵלָ֖יו תִּשְׁמָעֽוּן: כלומר התורה במפורש שוללת קסמים ומעמידה לנו נביאים. אז איזה מן ק"ו זה ?

שאנו מעיינים באבן עזרא הקדוש אנו שוב נטרפים: אבן עזרא: (שמות פרק כח) "והנה על דרך הפשט אין האבנים המאירים ולא המתמימים, כי השאלה היא באורים ותומים. והנה לא ידענו מה הם. והנה אין מועילות אותיות שמות השבטים גם שמות האבות, כי לא נקרא חשן משפט רק בעבור האורים שהם עליו,,, ורבינו שלמה אמר, כי האורים והתומים היו כתבי שם המפורש. ואלו ראה תשובת רבינו האי לא אמר ככה".

עד כאן האבן עזרא שולל את הדרש של חז"ל ורש"י ועובר להסביר לנו על פי הפשט: "וסוד עמוק הוא דבר האפוד והחשן, רק ארמוז קצת הסוד, אולי יבינהו מי שהוא ידע דעת עליון",,,,,, "הסוד לא יכולתי לכתבו כפי המכתב שחברתי בפי' הספר כלו, כי לא יביננו מי שלא למד ספר המדות, וסוד מלאכת שמים"

האבן עזרא אומר שרק אולי ואולי יבינהו מי שהוא יודע "דעת עליון" והוא שולח אותנו לאסטרולוגיה = ספר המידות וסוד מלאכת שמים. כלומר יודע דעת עליון זה ידיעת אסטרולוגיה ?! ושוב היית לנו נביאים בשביל מה אסטרולוגיה ? ושוב התורה אומרת כִּ֣י הַגּוֹיִ֣ם הָאֵ֗לֶּה אֲשֶׁ֤ר אַתָּה֙ יוֹרֵ֣שׁ אוֹתָ֔ם אֶל־מְעֹנְנִ֥ים וְאֶל־קֹסְמִ֖ים יִשְׁמָ֑עוּ וְאַתָּ֕ה לֹ֣א כֵ֔ן נָ֥תַן לְךָ֖ יְקֹוָ֥ק אֱלֹהֶֽיךָ: (טו) נָבִ֨יא מִקִּרְבְּךָ֤ מֵאַחֶ֙יךָ֙ כָּמֹ֔נִי יָקִ֥ים לְךָ֖ יְקֹוָ֣ק אֱלֹהֶ֑יךָ אֵלָ֖יו תִּשְׁמָעֽוּן: ויותר ברור אומר הנביא ירמיהו: (ירמיהו פרק י' ב') כֹּ֣ה אָמַ֣ר יְקֹוָ֗ק אֶל־דֶּ֤רֶךְ הַגּוֹיִם֙ אַל־תִּלְמָ֔דוּ וּמֵאֹת֥וֹת הַשָּׁמַ֖יִם אַל־תֵּחָ֑תּוּ כִּֽי־יֵחַ֥תּוּ הַגּוֹיִ֖ם מֵהֵֽמָּה:

ובכן – נזעק רבי מורי, לא הרשב"ם ולא האבן עזרא האמינו לרגע שמדובר באסטרולוגיה. הרי התורה אוסרת את זה בכל תוקף. מה עוד הם הרי ידעו שהיית לנו נביאים. ואם נאמר רח"ל שנביאים הם אסטרולוגים, אז בשביל מה חושן המשפט שהוא שוב אסטרולוגיה ? ואם נאמר שהאורים ותומים רח"ל היו מפות אסטרולוגיות, אז למה זה אצל הכהן ולא אצל הנביא ?

הרמב"ן הקדוש טוען כלפי האבן עזרא שהוא מתחכם: (רמב"ן שמות פרק כח) סבר רבי אברהם "להתחכם" בענין האורים והתומים, ואמר (בפסוק ו) כי הם מעשה אומן כסף וזהב, והאריך בענינם כי חשב שהם על הצורות שיעשו בעלי הכוכבים לדעת מחשבת השואל. ולא אמר כלום.

אגב האבן עזרא במפורש לא חושב שהאורים ותומים הם מעשה אומן ואני לא מבין למה הרמב"ן מתנפל על האבן עזרא בעניין. הרי מה שהרמב"ן אומר בעניין גם האבן עזרא אומר בדיוק, שהאורים ותומים לא עשו רק הן היו כבר אצל משה והאבן עזרא טוען שהוא לא יודע מהם: והנה לא ידענו מה הם עיין לעיל. וגם הרמב"ן מנסה להבין מהן, עיינו ברמב"ן במקום.

בכל אופן האבן עזרא מזכיר כאן משפט "יודע דעת עליון". וכנודע כל ספרות מחשבת ישראל מהמקרא וחז"ל והראשונים, התוכן נמצא בין המילים ובין המשפטים ובין השורות והדפים (זה ההשקפה שרבי מורי טוען לו כל הזמן שתמיד כל תלמיד חכם חייב לרדת לסוף דעתם של תוכן הדברים ולא להתמקד במילים או במשפטים). ולכן שהאבן עזרא כבלשן שולח אותנו למושג "דעת עליון" שנמצא רק פעם אחת בתורה והיא אצל בלעם הרשע. האבן עזרא לא עושה את זה סתם. בלעם הרשע טען שהוא יודע דעת עליון שעל פניו נשמע כמו "שהוא יודע את דעת הקב"ה". חז"ל מקשים: דעת בהמתו לא ידע אז ידע דעת הקב"ה ? כלומר יודע דעת עליון = לדעת את הקב"ה. אבל לא ידע את דעת בהמתו אז אייך זה ידע דעת הקב"ה ? חז"ל אומרים שידע מתי הקב"ה כועס. שזה כשלעצמו דבר מוזר האם הקב"ה כועס ואם כן, שהוא כועס כל נוול יכול לנצל את הדקה ההיא כלומר לקב"ה אין שליטה בשעת כעסו ? מה עוד, על מה בדיוק הקב"ה כועס כל כך בכל יום ויום ? עד כדי כך שכל נוול שיודע את הדקה יכול לנצל את זה לטבותו ולטובת שונאי בני ישראל.

על פניו מפשוטו של האבן עזרא "דעת עליון" = אסטרולוגיה, ושללנו את זה לעיל. ואם כך האבן עזרא שולח אותנו לפרשת בלק ובלעם ושם נבין מה נמצא באורים ותומים.

פרשת בלק היא פרשה מאוד מאוד מוזרה למי שקורא אותה כפשוטו. מהי קללות וממתי הקב"ה מפחד ממקלל. למה בלק חושב שקללות תעזור לו. מה עוד בלק וכל יושבי מואב לא אמרו היו לפחד שבני ישראל יכבשו את ארצות מואב כי הקב"ה אסר זאת: וַיּ֨אֹמֶר יְקוָֹ֜ק אֵלַ֗י אַל־תָּ֙צַר֙ אֶת־מוֹאָ֔ב וְאַל־תִּתְגָּ֥ר בָּ֖ם מֵֽאַרְצוֹ֙ יְרֻשָּׁ֔ה כִּ֣י לִבְנֵי־ל֔וֹט נָתַ֥תִּי אֶת־עָ֖ר יְרֻשָּֽׁה: (דברים ב' ט')

אז ממה בלק ועמו מפחדים ? מה עוד, מה תעזור כאן הדוד בלעם (בלעם היה אחיו של רחל ולאה אימנו) ? הקללות שלו ?!

ובכן נצלול לעמקים עמוקים בכדי לנסות להבין ולתרץ את כל הקושיות.

בשירת משה – שירת האזינו – משה אומר: (ז) זְכֹר֙ יְמ֣וֹת עוֹלָ֔ם בִּ֖ינוּ שְׁנ֣וֹת דֹּר־וָדֹ֑ר שְׁאַ֤ל אָבִ֙יךָ֙ וְיַגֵּ֔דְךָ זְקֵנֶ֖יךָ וְיֹ֥אמְרוּ לָֽךְ: (ח) "בְּהַנְחֵ֤ל עֶלְיוֹן֙ גּוֹיִ֔ם" בְּהַפְרִיד֖וֹ בְּנֵ֣י אָדָ֑ם יַצֵּב֙ גְּבֻלֹ֣ת עַמִּ֔ים לְמִסְפַּ֖ר בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל: (ט) כִּ֛י חֵ֥לֶק יְקֹוָ֖ק עַמּ֑וֹ יַעֲקֹ֖ב חֶ֥בֶל נַחֲלָתֽוֹ: (דברים פרק לב)

כלומר שאלו את אביכם ואת זקניכם והם יספרו לכם מה היה בהנחל עליון גויים ?! שהפריד את המשפחות שמהם בהמשך אוטומטית כל העמים מופרדים בגבולות משלהם, ואיפה הגבולות של בני ישראל ? ארץ ישראל כמובן !!

ובכן מהי דעת עליון ? חלוקת הארצות בגורל של נח ובניו. הידיעה למי שייך מה, איזה ארץ שייכת למי מהעמים, היא ידיעת דעת עליון. בלעם הרשע כמו יושבי מואב ומלך מואב – בלק, ידעו למי שייכת ארץ שבע עמים. בלק ויושבי מואב רצו לדעת האם בני ישראל הם באמת בני ישראל או הם כבר התבוללו במצרים ולכן אין להם שום זכויות בארץ ישראל, להפך אם הם צאצאי מצרים אז הם נוחלים במצרים כמו כל צאצאי חם בן נח.

מי יכול להעיד שהם לא יתבוללו ? הדוד בלעם הרשע. העדות שלו מאוד מאוד קריטית לבני ישראל כי אז מואב תצא למלחמה ולא תיתן לבני ישראל לעבור לארץ ישראל.

בעלם כרשע יכול היה לומר מה שהוא רוצה כי הכל תלוי בו כי הוא כביכול איש אמין היה באומות ואז מה שהוא יאמר יהיה קביל, והגל-עד שעשו האבות – יעקב ולבן, שאף אחד לא עובר את הגל-עד הזה, הוא סיפור החמור המדבר כביכול. כלומר בלעם בדרך מבין שהוא עובר על ההסכם של ההורים שלו לבני יעקב. ואז תבונתו משכנע אותו שהוא רק עובר את הגל-עד דווקא לעזור לבני ישראל ולכן המשיך עד מואב ואמר מה שאמר שבאמת בני ישראל הם היורשים הקבילים של ארץ ישראל. "וַיַּרְא֙ אֶת־יִשְׂרָאֵ֔ל שֹׁכֵ֖ן לִשְׁבָטָ֑יו וַתְּהִ֥י עָלָ֖יו ר֥וּחַ אֱלֹהִֽים:,,,, מַה־טֹּ֥בוּ אֹהָלֶ֖יךָ יַעֲקֹ֑ב מִשְׁכְּנֹתֶ֖יךָ יִשְׂרָאֵֽל" כלומר ראה את בני ישראל שכן לשבטיו = יוחסין = מקיימים את חוקי המשפחה ולכן אמר מה טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל.

בלק ויושבי מואב לא מאמינים למשמע אוזניהם: "בנפשותיהם של בני ישראל היו שולטין, לא כל שכן בנשותיהן" – נזעקו יושבי מואב, אייך זה שבני ישראל לא התבוללו במצרים ? אולי אנו – חושבים יושבי מואב- ננסה להחטיא אותם בזנות ואז אין להם יותר זכויות בארץ ישראל הרי ילדים שנולדו בזנות לא יורשים את אביהם והנה הלך רח"ל זכותם על ארץ ישראל כי הם לא יורשים אותה. מכאן לעומק הצעת בלעם לבלק = אלוהיהם שונא זימה וזה לעומק כעסו של האל כי בזימה אין תורה ודינים וצדק ומשפט כי אין חלוקה וירושה. בלק שמע מבלעם שלא חטאו במצרים ולכן הבין שדווקא בחטא הוא ינצח את בני ישראל ובצדק וכך עשה. ופנחס הציל את המצב בזה שהרג את החוטאים וגם את הזונות. כלומר פנחס בקנאות שלו הציל את ארץ ישראל ואת בני ישראל מהכחדה של ממש.

(אגב: יש לי מאמר נפלא בפרשת בלק מאמר בשם "ויגר מואב – דיור היא לא חלק בכלכלת האומה" ומאוד כדאי לעיין וגם תבינו את מהלך הדברים כאן של רבי מורי)

ובכן הגיע הזמן לחזור לפרשה שלנו פרשת תצווה.

שאלנו מהי האורים ותומים והאבן עזרא מרמז שרק היודע דעת עליון יודע מהי. רצנו לפרשת בלק והבנו שדעת עליון זה פשוט לדעת את חלוקת נח ובניו שזה אומר לדעת למי שייכת כל ארץ בכל כדור הארץ (לפחות המוכר בזמן נח ומביו). אייך בלעם ידע ואייך משה ידע ?

על פי שירת האזינו זה היה פשוט ידוע לכולם: (ז) זְכֹר֙ יְמ֣וֹת עוֹלָ֔ם בִּ֖ינוּ שְׁנ֣וֹת דֹּר־וָדֹ֑ר שְׁאַ֤ל אָבִ֙יךָ֙ וְיַגֵּ֔דְךָ זְקֵנֶ֖יךָ וְיֹ֥אמְרוּ לָֽךְ: (ח) בְּהַנְחֵ֤ל עֶלְיוֹן֙ גּוֹיִ֔ם בְּהַפְרִיד֖וֹ בְּנֵ֣י אָדָ֑ם יַצֵּב֙ גְּבֻלֹ֣ת עַמִּ֔ים לְמִסְפַּ֖ר בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל: (ט) כִּ֛י חֵ֥לֶק יְקֹוָ֖ק עַמּ֑וֹ יַעֲקֹ֖ב חֶ֥בֶל נַחֲלָתֽוֹ: (דברים פרק לב) כלומר רק שאלו את אביכם ואת זקניכם.

אבל בכל זאת היה איזה מן טבו שעליה היו רשומים הגבולות של העמים ולכל עם בתוך העמים רשומים הגבולות של השבטים, ומפות של גבולות כל משפחה ומשפחה. כלומר היית איזה ניר או קלף או פפירוס או אבן ששם היו רשומים ומשורטטים הגבולות בעקבות חלוקת נח ובניו בגורל.

ובכן בני ישראל החזיקו בדבר שכזה. היית להם רשימות ושרטוטים של הגבולות הכלליות והגבולות בין השבטים והמשפחות שיעקב אבינו כבר חילק בחייו. וזה האורים ותומים הנודע שהכהן גדול היה צריך להכניס לתוך חושן המשפט.

בכדי שלא תחשדו אותי שאני ממציא כאן משהו מעצמי מהבטן. הנה דברי בעל הבכור שור הקדוש: "את האורים ואת התומים: ונראה לי ש"אורים" לשון מדינות, כמו: "באורים כבדו ה'" וכמו "אור כשדים". תומים: גבולים, מקום שהגבולים כלים ותמים שם. שהיה כתוב שם תחום פלוני לפלוני, וגבוליו ומיצריו כתובין ונתונין בתוך החושן, וכן לכל שבט ושבט הכתוב באבן, תחומו וגבולו נתון כנגדו, וזהו משפט בני ישראל: שלא יוכל זה לערער על גבול זה כלום".

אם אתם לא עומדים עכשיו על רגליכם ויוצאים בריקוד ובשירה ?! לא הבנתם כלום !! אחרי "בכור שור" שכזה אנו חייבים לקום ולשיר "אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושותינו,,,,"

(אגב, גם אני כתבתי מאמר שבנויה על הבכור שור הזה מאמר בשם אורים ותומים כפשוטו)

הבכור שור מסיים: וזהו "משפט" בני ישראל: שלא יוכל זה לערער על גבול זה כלום. וגם התורה קורא לזה חושן ה"משפט" ובאמת שאלו באורים ותומים כל משפט. והנה הגענו לשאלת השאלות מה הקשר בין האורים ותומים ונחלות למשפט וצדק ? מה הקשר בין דינים וצדק לבין חלוקת הארץ ורשמי טבו. אפשר להבין מלחמות כי ראו שהעם הזה עבר את הגבול על פי הרשומות ולכן יוצאים אליו במלחמה. אפשר להבין משפט בנוגע לקניינים של בין אדם לחברו על פי הרשומות שכתוב באורים ותומים אבל אי אפשר להבין את כל מערכת הצדק והמשפט על פי רשמי גבולות ? אז למה הוא נקרא חושן המשפט ?

בכדי להבין את כל זה צריכים אנו לחזור לתחילת התורה. אנו יודעים שבתחילת התורה עד אחרי המבול אין לא תרצח ואין שום דינים כמו לא תגנוב וכו' וכו'. רק אחרי המבול התורה פתאום מצווה על לא תרצח ונותן לנו את שבע מצוות בני נח שהעיקר שבהם הם הדינים. כלומר התורה פתאום נותנת לנו סמכות לדון לעשות צדק ומשפט ואפי' להרוג את הרוצח.

מה קרה שדווקא אחרי המבול התורה נותנת לאדם את הסמכות לדון בצדק ובמשפט ואפי' להרוג כל רוצח ?

התשובה שעד החלוקה של נח ובניו, באמת אין שום מניע מצד הטבע ומצד האלוהים שנהרוג אחד את השני בשביל לשרוד. כל אורגניזמים יכול לשרוד אך ורק על ידי אכילת אורגניזמים אחרים. כלומר זה מה יש בטבע. ולכן אין לאף אחד את הסמכות לערער על זה. ולכן באמת הגיע המבול = אנדרלמוסיה ואנרכיה אנושית.

אחרי המצאת הקניין של נח על ידי החלוקה בגורל והמצאת הירושה. שאז לכל אדם יש קניין משלו ונולד עם ירושה\קניין משלו. אפשר לדרוש את הצווים של לא תרצח ולא תגנוב. כלומר בעל הקניין יכול לדרוש את הצוו של לא תגנוב רק ממי שיש לו קניין בעצמו. למי שאין לו קניין בעצמו, הוא לכאורה חופשי מהצווים המוסריים האלה, כלומר הוא לא חייב למות מרעב כי יש צווים שלא קבילים כלפיו.

אייך אפשר להמציא את הקניין ושהזולת יקבל על עצמו את הצווים של לא תגנוב ולא תרצח ? רק אם עושים חלוקה בגורל שזה אומר לכל אדם יש קניין משלו. זה הצוו הקטגורי של קאנט וקדם לו הלל התלמודי וכמובן קדם להם נח ובניו.

זה לא מספיק, כי עשינו חלוקה בגורל והנה נולד בכל רגע תינוק חדש לעולם ולו אין קניין. אז הוא מבטל את כל הקניינים. ולכן נח ובניו ממציאים את הירושה. שזה אומר כל נולד נולד עם קניין.

באיזה סוג משפחה אפשר ירושה ? משפחה פמיניסטית = משפחה חד הורית שלא יודעים מיהו הבעל, אז אייך יורשים ? משפחה הומואית שלא יודעים מיהו האבא והאימא אז אייך יורשים ? משפחה שוביניסטית שלא יודעים מיהו האימא אייך יורשים ?

כלומר בכדי להמציא את הירושה אתה חייב שהירושה תהיה אפשרית וקביל. וידוע לנו שהיו כמה סוגי משפחות לפני המבול: "ששים משפחות יש בארץ שמכירין את אביהם ואינן מכירין את אמותיהן ונקראו מלכות (= שוביניזם בל"ז). ושמונים משפחות יש בארץ מכירין את אמותיהם ואינן מכירין את אביהן ונקראו פילגשים (= פמיניזם בל”ז) ושאר אינם מכירין לא אביהם ולא אמם (= משפחה הומואית בל"ז)" (במדבר רבה)

ובכל הסוגי המשפחות הנ"ל אין אפשרות של ירושה לכל נולד. אם בכלל סוגי המשפחות האלה רוצים ירושה ונסביר את זה לעומק.

בשביל מה משפחה בכלל ? שהטבע יפעל לבד כמו בשאר בעלי החיים ?! התשובה היא, שאדם רוצה לשרוד לנצח על ידי צאצאיו. וכמובן מחוק הטוב להיטיב הוא רוצה ליצור חיים כמו שנאמר והלכת בדרכיו.

אדם ממין זכר יכול לכבוש נקבה בכוח ולהחזיק אותה עד הלידה ולקחת את הילד לעצמו. אבל זה לא מוסרי נכון כלומר זה לא רציונלי ולא פרקטית. בקיצור זה לא יעבוד. מנגד נקבה תמיד בטוחה בצאצאיה. היא צריכה רק לכבוש גבר לרגע אחת, והנה יש לה ילד משלה. אבל הילד הזה אייך ישרוד ? האם יכבוש בכוח נקבה עד הלידה כנ"ל ?! כלומר לנקבה יש בינה יתירה וחושבת יותר מדור אחת ולכן היא סוגרת דיל עם זכר ונאמנת לו לכל החיים (כלומר מולידה רק לו את צאצאיו = נאמנות) ויחד מולידים ומקימים את הקן המשפחתי שלהם. שני בני הזוג שורדים לנצח נצחים וגם זוכים ללכת בדרכיו שזה אומר מחוק הטוב להיטיב = ליצור חיים.

עכשיו ננסה לראות מה קורה במשפחות האחרות של לעיל. שוביניזם זה סוג משפחה שאף אחד לא יודע מיהו האימא שזה אומר כיבוש הנקבות לפחות עד הלידה = שום נקבה לא בטוחה בצאצאיה. פמיניזם זה סוג משפחה שלאף זכר אין צאצאים ידועים. סוג משפחה הומואית, שוב הילד לא יודע מי אביו ובוודאי לא יודע מיהו האימא.

ונשים לב שכל המשפחות האלה לא דורשים בכלל שרידות אישית לנצח ולא דורשים את חוק הטוב להיטיב. הרי רק בסוג המשפחה המסורתית אפשר ששני בני הזוג שורדים לנצח נצחים ומקיימים את החוק הטוב להיטיב של ליצור חיים. והיות שהם לא דורשים את זה הם לא צריכים ירושה וקניין. הרי המצאת הקניין הגיע בגלל המצאת החקלאות והמצאת החקלאות הגיע בשביל המשפחה הנצחית השורדת לנצח. כבעלי חיים רגילים מספיק להם הג'ונגל כלקט צייד.

מכאן דברי חז"ל שבני נח קיבלו על עצמם את איסורי העריות כלומר קיימו את חוקי המשפחה המסורתית.

ובכן, רק בחוקי המשפחה המסורתית שכל בן זוג רוצה שרידות נצחית פלוס התפתחות התבונה האנושית כמובן. רלוונטית המצאת החקלאות השפה והלוח שנה ועצם המצאת החברה. לכל משפחה אחרת לא רלוונטי כל זה כי במילא לא יכולים לשרוד כאינדיבידואל.

בכל אופן משפחת נח היו משפחה מסורתית של בני חורין שהנקבה והזכר עושים דיל לכל החיים למען מטרה נעלה והיא "ליצור חיים" מחוק הטוב להיטיב וכמובן בשביל הצורך התבוני של לשרוד לנצח כאלוהים: "ותאמר קניתי איש את השם" ומסביר האבן עזרא: "והאדם כאשר ראה שלא יחיה בגופו בעצמו לעולם הוצרך הוא להחיות המין, על כן אמרה קניתי איש את ד'. כי הנה נמצא בארץ במין כאשר הוא במעלה בעצמים". כלומר  אני נצחיה יחד עם בעלי כמו האל בעצמו.

התפתחות התבונה האנושית היא היא דבר האלוהים כפי שהסברנו בפרשת השבוע הקודם בנושא הכרובים וארון הברית. (אגב יש לי גם מאמר בנושא שנקרא "לא תעשה לך פסל וכל תמונה" וכדאי לעיין שם ותבינו למה רבי מורי מתכוון לומר בנושא מהי דבר האלוהים לעומק)

משפחת נח יכולים להמציא את הקניין הקביל שמחייב את כל הנולדים לשמוע לצווים של לא תגנוב ולא תרצח ואוטומטית נותנת סמכות לעשות משפט וצדק. כי כל נולד נולד עם קניין בעצמו.

כנודע ככה התורה מחוקקת לנו את המוסר והערכים של הבני חורין שלא מצריך משטר ושוטר עם אקדח. כלומר חברה אנושית של בני חורין בוגרים שלא מצריך גננת ושוטר.

הלא תרצח והלא תגנוב לא נפל עלינו משמים או מישהו כופה עלינו את המוסר והערכים שהמציא מהבטן. כל המוסר והערכים והדינים הם יוצא פועל מהחלוקה הקביל של נח וכל התורה מושתתת על ההנחה שאנו מקיימים את חוקי המשפחה שזה אומר בלי חוקי המשפחה ואיסורי העריות, אין מוסר וערכים קבילים והכל מתנהל על ידי כוח החרב על ידי המשטרים הדמיוניים. (בהמשך אחרי שבני החורין התנהלו עם מוסר וערכים קבילים, נמרוד תפס על זה טרמפ והקים את האימפריה הראשונה = הישות הדמיונית הראשונה ההיסטוריה. באותו רגע הסמכות עבר מהתבונה לכוח ואז רוב המצוות ובעיקר איסורי העריות מיותרים הרי כל בני האימפריה מולידים למען הישות הדמיונית ונרחיב בזה בהמשך)

עכשיו נבין למה ביהדות הכל קשור בשני, בני ישראל וארץ ישראל והתורה ואלוהיו ?! חד הם !!!

שאנו באים לאומות ושואלים אותם מי סמכם ? מיד הם מוציאים את האקדח !! מה זאת אומרת מי סמכם ? יש לי את הכוח של האקדח או הכוח של רוב ק"ג בשר = דמוקרטיה. כלומר אנו שואלים אותם: מי סמכם להמציא את הצוו של לא תגנוב הלא קביל ? הרי למי שאין קניין מותר לו לגנוב הרי "לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב" (משלי). התשובה תמיד היא האקדח כוח הרוב שנותן לך זכות לנשום כפי שהשופט ברק טוען שאין לנו זכות מוקנה לנשום בלעדיו.

מכאן נבין למה באומות באמת אפשרי כל סוגי המשפחות כי במילא הילדים לא שלנו רק של המשטר: ”להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם“ הם קיבלו מהמדינה את הזכות למלא חובות כלפיו בשל החיבור הביולוגי (גיל סיגל)

ביהדות כל התורה מושתתת אך ורק על הבינה האחדותית שהאל וההורים נטעו בנו מראש. וככה שכל צוו מוסרי וערכי תלויה בשניה ובעיקר כולנו בני חורין בוגרים ותבוניים ואז נשאר רק לעסוק בתובנות ובמשכלות ולמצוא תרופה לסרטן ולשאר תחלואיי בני אנוש. כלומר אין לנו משטר ושוטר ומן שופט ברק שכזה שחושב שאין לנו זכות מוקנה לנשום. ואין לנו מן גיל סיגל שכזה שחושב שהילדים לא שלנו רק של הישות הדמיוני שהוא קורה לו מדינה. אנו בני חורין שיש לנו קניין מזכות אבות שנכתב באורים ותומים ומיזה יוצא כל הדיני תורה בכל תחום ותחום.

ברוך הוא אלוהינו,,,שהבדילנו מן הטועים ונתן לנו את התורה וחיי עולם נטע בתוכינו.

אבל – מסיים רבי מורי את הדרשה העמוקה שלו – בגלות מה עושים ? תחת שעבוד המלכויות הפנאטיות מה עושים ? לא נקיים את התורה כי אין לנו קניין ואי אפשר לעשות צדקה ומשפט ? האם באמת כולנו ממזרים בגלות ? (ראו את מאמרי "כולנו ממזרים")

בגלות אומרים חז"ל (במדרש תנחומא פרשת ויצא): "מכאן אנו למדין שזכות מלאכה עומדת במקום שאין יכול זכות אבות לעמוד, שנאמר לולי אלהי אבי אלהי אברהם וגו' א"כ לא עמדה לו זכות אבותיו אלא לשמירת ממונו את עניי ואת יגיע כפי ראה אלהים ויוכח אמש שהזהירו מהרע לו בזכות יגיע כפיו למד שלא יאמר אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו, לכך נאמר ומעשה ידיו ברכת (איוב א), צריך לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו והקב"ה שולח את ברכתו".

מהי זכות אבות לעומק ? זכות אבות הם הירושה, הטבע שכל נולד נולד בו, אחרי המצאת הקניין הקביל של נח ובניו (היוצא לחוץ לארץ אין לו זכות אבות (חז"ל). והיות שבאומות מכל אדם נשללת הטבע מראש, אז אין לו זכות אובות. אמר הנאו ליבראל מילטון פרידמן רבם של הקפיטליזם החזירית: צריך לבטל את המושג ירושה ככה כל הנולדים ייוולדו שווים בלי הטבע = כל הנולדים ייוולדו עבדים לטיקונים. כלומר באומות השיטה היא לשלול מכולם את הטבע מראש ככה בכפיה אנו בחלוקת העבודה. ולכן חז"ל מציעים שתחת שיעבוד המלכויות הפנאטיות עדיף לעסוק במלאכה ולא להיבטל. וזה כביכול יעמוד לנו במקום שאין לנו זכות אבות = אין לנו קניינים קבילים.

כלומר, העולם המודרני באומות מאז אימפריית רומי, בנויה על "חלוקת העבודה". כלומר כולנו עבדים לאיזה ישות דמיונית ואנו חייבים לעבוד. במודרנה גם בת הזוג חייבת לעבוד. בכל אופן חלוקת העבודה מאפשרת לכל אדם לקבל כמה פירורים (במיוחד במדינות קפיטליסטיות שאין חלוקה שווה בחלוקת העבודה כלומר האי שוויון היא חוק טבע בכלכלה קפיטליסטית). ולכן בגלות אנו אמורים לעבוד וזה יעמוד לנו במקום זכות האבות. אבל כמובן מחובתנו לצפות למשיח צדקינו שאז נצא מהגלות ונזכה לקיים את התורה באמת וכבני חורין אמן ואמן.

עד כאן הדרשה של רבי מורי וכמובן כתבתי אותו בלשוני. אבל התוכן העיקר ולא הלשון והמילים.

בברכה

Max maxmen

<span dir=rtl>9תגובות ל‘פרשת תצוה – הבנת עומק חושן המשפט והאורים ותומים’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s