אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא הכריזו עליו רשע מלמעלה

"אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא הכריזו עליו רשע מלמעלה" (חז"ל)

קם לנו דור עםארצים גמורים שלא יודעים אלף בית של היהדות. לדבר הכי שפל שיכול היהודי להגיע זה להפוך "לשוטר", וזה מדובר על שוטר אפי' על פי תורה (על פי תורה אין צורך במשטרים ושוטרים וככה נהגנו זה אלפי שנים אפי' בגלות ושרדנו ב"ה), ק"ו שוטר שהוא הרובוט שמוציא את תורת הגויים לפועל. מוציא את דבר המשטרים הטוטליטריים לפועל. הרי משטר טוטליטרי בלי שוטר פנאט (שוטר = פנאט בהכרח, הרי אין לו דעה ובחירה עצמאית הרי בשביל זה המציאו את השוטר\הרובוט), לא יכול ליישם את הטוטליטריות שלו. באים נערים משלנו להוציא לפועל את דבר המשטר הטוטליטרי ועוד נגד מי? נגד היהדות והיהודים שזה אלפי שנים נרדף דווקא מהמשטרים מסוג אלה ?

אייך קם לנו דור עםארץ כזה ? מה הם עשו בישיבות – הישיבות האלה שמתגאים ברמתם הגבוה ועושים סלקציות בקבלת בחורים לישיבה ?

השאלה היא, מי אשם בדבר הזה? הנערים הפנאטיים או אין הסירחון מתחיל אלא מהגדולים העסקנים המחנכים וכו' וכו'.

הספרונו בתוכחה זועק חמס ואומר  "כי לא שמעת בקול ה' אלהיך לשמור מצותיו וחוקותיו אשר צוך כלומר אבל שמרת מה שצוו או הנהיגו אחרים זולתו אשר לא כתורתו כמו שספרו ז"ל (גטין) שלא היו תורמין ולא מעשרין והוצרכו לתקון יוחנן כ"ג ולגזור על הדמאי והיו נועלים דלת בפני לוין מפני השמטה והוצרך הלל לתקן פרוזבול ובטלו מי סוטה ועגלה ערופה וסנהדרין מרוב הפושעים בסוף בית שני באופן שבטל כל משפט כמו שספרו ז"ל שגברו בעלי זרוע כמו שהוא הענין היום עם כל גלותנו ושפלתנו, שרב הממון בפרט החיב בדין מואס את תורת האל יתברך ומשפטי פיהו. (ע"פ דברי הימים – א טז, יב), ומתאמץ על ידי גוים וערכאותיהם לעות אדם בריבו (ע"פ איכה ג, לו), ובכן ירדו לטמיון הם ונכסיהם ובאלה התבאר' סבת חורבן בית שני והתמדת חורבנו בהתמדת סבתו:" (ספורנו כי תבוא)

מי הגורם שהנוער הפנאטים האלה "מואס את תורת האל יתברך ומשפטי פיהו ומתאמץ על ידי גוים וערכאותיהם ?!" למה אותו נער לא עומד יחד עם היהודים והיהדות נגד משפטי הגויים ובעד משפטי התורה והולך דווקא ליישם את משפטי הגויים כרובוט פנאט, ועוד מול מי ?! מול היהודי ?

נתנו לשבבניקים לנהל עיתונות חרדית כמו עיתון המשפחה ועוד ועוד, והם מרוב בורות עוד קוראים להם "אונזערע משטרה" באידיש כמובן. (העיתון משפחה בלי בושה ומתוך עםארציות גמורה יצא עם כותרת לא מזמן   "אונזערע משטרה" – ביתר עילית חוגגת את פתיחת תחנת משטרה בעיר. (ראו שאפלטון פגש את מרדכי הצדיק)

מה שכואב היא שהנערים האלה לא מודעים בכלל אייך היהודי הקלסי רואה אותו. הם מרוב פנאטיות חושבים שזה כבוד רב להיות שוטר. זה נדמה גם שהוא דיי מתגאה עם זה. למה הדבר דומה? אדם שיש לו קקי על המצח ואף אחד לא אומר לו להתנקות ככה הוא מסתובב ולא מרגיש שכולם רואים אותו מלוכלך. הרי זה חובה על כל אדם במיוחד אדם יראי שמים, לומר לו: ילד, יש לך קקי על המצח !! שחז"ל אומרים "אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא הכריזו עליו רשע מלמעלה" (חז"ל) וכל בר בי רב דחד יומא יודע ומבין את החז"ל הזה, זה אומר שהנערים מסתובבים עם קקי על המצח ואף אחד לא אומר להם כלום.

הייתי מרחיב להסביר לנערים האלה למה חז"ל אומרים זאת. אבל עצם זה שבחרו להיות שוטרים, זה כבר מראה שמוח אין להם. הרי גם מצד המשטר, המשטר בוחר למשימות האלה, דווקא אנשים שנולדו בלי מוח, אחרת תהיה להם דעה עצמאית. ואם אפי' המשטר בוחר דווקא בכאלה אז איזה סיכוי יש לי שיבינו מה אני מסביר להם ? ולכן אני דווקא יסביר להם את זה בשפתם. הרי מה הם כן מבינים ? לאומניות פנאטית !! הרי הטמטום שלהם בא בגלל הלאומניות ואדם לאומן הוא בהכרח פנאט.

שהעיתונאית הדגולה והאמיצה (זה אני אומר בניגוד לצבועים שלנו שתקפו אותה על האמת המצערת שהיא אמרה) אושרת קוטלר אמרה (כאן אושרת קוטלר בשידור: "שולחים את הילדים לצבא, לשטחים, ומקבלים אותם חיות אדם" ) שהצבא הופך את הנוער שלנו לחיות אדם. היא התכוונה לנערים משלנו החרדים בנצח יהודה, שכחרדים אמור היו להיות חכמים ותלמידי חכמים, והנה רק הלכו לצבא והם מתנהגים כחיות אדם. והסיבה ? כי הם לאומנים פנאטים אחרת אייך הגיעו לצבא ?

אז אם הם לאומניים פנאטים, אז רק הסבר אחד יש לי לתת להם בכדי שיבינו את החז"ל הזה לעומק.

מי גירש את יושבי עזה מבתיהם ? מי הוציא קברים של יהודים מעזה ? מי עשה את ההתנתקות ? מי מגרש יהודים מבתיהם ? נכון מאוד המשטרה הרובוטים שעושים את דבריו של המשטר הטוטליטרי. (ראו מפוני עמונה: ברוכים הבאים למועדון )

שאתה כשוטר בחרתה לעשות כל מה שהמשטר דורש ממך לעשות מול היהודי, אתה בעצם רשע למטה וק"ו רשע מלמעלה. עכשיו בוודאי תבין למה אומרים חז"ל: "אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא הכריזו עליו רשע מלמעלה" (חז"ל)

תאמר: נוו פעם בעשרות שנים מגרשים יהודים מהבית. אז זהו שלא, כל יום ויום מגרשים יהודים מהבית. שזה הבנקים בשיתוף פעולה עם מערכת המשפט המושחת. כלומר הבנק שיש לו ניגוד אינטרסים ועושה הכל לזכות בדירות שלנו בחינם. הוא שולח אותך כשוטר ליישם את הגזל הזה ולגזול מהיהודי את הבית. ולשלוח אותו עם אשתו וילדיו לרחוב.

תאמר: נוו הם לא עמדו בתשלומים בזמן. אבל לא תבין מה אני מסביר לך כי כנ"ל אתה פנאט, בכל זאת אני ינסה ואולי תשאל תלמיד חכם ברחוב (אם ידבר איתך שאתה עם מדים של שוטר). "אין לווה ומלווה ביצירת הכסף = המשאב הציבורי". "אין לווה ומלווה בבנקאות ברזרבה חלקית אם בכלל רזרבה", ולכן אין שום צדק שהבנק יזכה בדירה. כלומר מערכת המשפט המושחת ביחד עם הבנק החזיר והגזלן, אתה כחמור פנאט תוציא משפחה יהודית מהבית ?! כן כן זה מה שאתה תעשה !!! עכשיו אתה מבין למה חז"ל אומרים "אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא הכריזו עליו רשע מלמעלה" (חז"ל) ?! (ראו אלוהי השמאל ואלוהי הימין קשרו קשר נגד האזרח הישראלי )

אז אם אושרת קוטלר המסכנה דיברה על חיות אדם מול הערבים, אני מדבר על חיות אדם מול היהודי מול המשפחה היהודית. אתה יש מבין ? או אין לי סיכוי שתבין ?!

(אגב אני שוב ושוב אומר לאושרת קוטלר היקרה: תודה לך מקרב לב על הדברים האמיצים שלך, אולי זה קצת יזעזע את ההורים הפנאטים ששולחים את צאצאיהם לצבא בלי להבין למה בני ישראל נשבעו לפני אלפי שנים לא לאחוז בחרב. ראו לעולם לא אוחזים בחרב ! )

אם תאמר אני יטפל רק בהוצאה לפועל של סתם דיני ממון. שוב אתה עושה את דבריו של מערכת משפט מושחתת (לא רק לא תורנית), הרי אין מצב אפי' באומות של הגויים שמעל 90% זכאים זה החברות והתאגידים ומעל תשעים אחוז חייבים הם בלי ייצוג משפטי. ותמיד במערכת המושחתת שלנו 90% זוכים הם החברות והתאגידים מול איש היהודי הפשוט. כלומר חוץ שהמערכת מתחילה היא מערכת משפט של גויים = ערכאות של גויים אפי' שיהודים הם השופטים. עצם שהחוקה (שאין להם) היא של הגויים ולא על פי התורה, אז זה ערכאות של גויים ואתה זה שמוציא לפועל את המשפט של הגויים.

אם תאמר אוקיי אני רק יהיה שוטר תנועה. גם כאן תצא רשע מלמטה וקל וחומר מלמעלה. הרי באיזה זכות תיקח את הלחם מהפה של הילדים כי האבא לא עצר (עצר אבל לא ממש לגמרי) בתמרור עצור ?! הרי תיתן לו קנס כספי שזה אומר בדרך כלל תיקח את הלחם מהפה של הילדים. כלומר אפי' אם נאמר שמשה רבינו עצמו אומר שמגיע לנהג עונש, אז מה אשמים הילדים שלו ? אשתו משתכרת בארבע חמש אלף שקל, ואתה תיקח ממנו על חגורה כמה ? אתה מבין רשע שכמותך ?

הייתי יכול לעבור איתך על כל תפקיד משטרתית ותראה שהחז"ל הנ"ל תמיד צודק. אין מצב שחז"ל עושים הכללות שזה לא באמת מצב טוטלי, שזה אומר תמיד "שוטר" הוא רשע למטה וקל וחומר למעלה. חז"ל עשו הכללה כי זה המצב באמת. אבל אין סיכוי שאני יעבור איתך על כל תפקיד ותפקיד, להוכיח לך שזה נכון. כי נצטרך אלפי דפים ואלפי שעות כתיבה. אבל אני מוכן לעמוד באתגר ולתת לך לתת לי דוגמאות ואני יראה לך כמה שחז"ל צודקים.

כותב בצער רב

Max maxmen

<span dir=rtl>3תגובות ל‘אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא הכריזו עליו רשע מלמעלה’</span>

 1. לאביעד היקר, תודה.
  נכון, אבל זה לקוח מחז"ל, והיו לראשונים כל מני גרסאות מהחז"ל הזה
  המקור הוא בתלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קג עמוד ב
  "כיון שנעשה אדם רש מלמטה – נעשה רש מלמעלה."
  שים לב שהראשונים מביאים את זה בשם חז"ל

  בעל הטורים במדבר פרק א
  (נ) הפקד. שנים במסורה. הפקד את הלוים. ואידך הפקד עליו רשע (תהלים קט ו). "וזה הוא שאמרו" (עיין סנהדרין קג ב ופיה"מ לרמב"ם אבות פ"א מ"י) אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא אם כן נעשה רשע מלמעלה. וזהו הפקד את הלוים, שנעשו שוטרים, הפקד עליו רשע:

  פירוש המשנה לרמב"ם מסכת אבות פרק א
  "כמו שאמרו:" "כיון שנתמנה אדם מלמטה – נעשה רשע מלמעלה";

  יד רמ"ה מסכת סנהדרין דף קג עמוד א
  אר"ש בן לקיש מפני מה עי"ן שברשעים תלויה למעלה מן השיטה ואינו כתוב בין האותיות והשיב כדי שיהא כתיב מלמטה רשים לשון ואתן אותם ראשים ומלמעלה רשעים לומר לך כיון שנעשה אדם ראש ושר מלמטה נעשה רשע מלמעלה בפמליא של מעלה

  בית הבחירה (מאירי) מסכת אבות פרק א
  "והוא אמרם" ז"ל כיון שנתמנה אדם פרנס על הצבור [מלמטה] נעשה רשע מלמעלה כלו' דמן הסתם הוא מטיל אימה יתירה שלא לשם שמים

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s