הסינים והתלמוד

הסינים והתלמוד

(המאמר מוקדש לפרופ' פינג צ'אנג היקר)

האומה הסינית עומדת היום במצב של לעבור מחקלאות\הכפר לעיר. האומה היחידה (משבעים האומות המקראיות) ששרדה כמעט בשלימותו (סין והודו הן האומות היחידות המקראיות ששרדו בשלימותו עד המודרנה), מחפשת היום את הדרך הנכונה אייך לעבור מהכפר לעיר. אם כבר במקרא נמרוד מוציא את בני אנוש מהכפר לעיר (בראשית פרק י (יא) מִן־הָאָ֥רֶץ הַהִ֖וא "יָצָ֣א" אַשּׁ֑וּר וַיִּ֙בֶן֙ אֶת־נִ֣ינְוֵ֔ה וְאֶת־רְחֹבֹ֥ת עִ֖יר וְאֶת־כָּֽלַח: (יב) וְֽאֶת־רֶ֔סֶן בֵּ֥ין נִֽינְוֵ֖ה וּבֵ֣ין כָּ֑לַח הִ֖וא הָעִ֥יר הַגְּדֹלָֽה:) ולא שרד משום כך. דווקא סין והודו במאות האחרונות רוצים להתנסות לצאת לעיר. הודו אימץ לעצמו את החוקה הבריטית וכשלו כישלון טוטלי מתחינת רמת התרבות שלה. לשם ההמחשה: האבן עזרא בלשן ופילוסוף מלפני 900 שנה טוען: "ודעת הלשון איננה דעת בעצמה, כי אם כנגד אחר שיבין. ואם בעבור דעתו משפטי נזקין. גם הם לא נתנו כי אם לישר המעוותים, כי אילו היינו במקום שאין שם שור אין צורך למשפטי שור נגח. ואלו היינו יושבים באהלים כקדריים, אין צורך למעקה ומזוזה. ואם בארץ הודו, אין צורך למשפט גנבה ורציחה ועשק ועדות שקר" (אבן עזרא הפירוש הקצר שמות פרק כג). כלומר, האבן עזרא לפני 900 שנה מעיד על תרבות הודו שהם לא צריכים משפט גנבה ורציחה ועשק ועדות שקר, כי הם פשוט לא כאלה. מה שאין כן בני ישראל שיצאו ממצרים צריכים את זה ולכן נתנו להם את המצוות והחוקים במדבר לפני הכניסה לארץ. אילו בני ישראל היו ברמה תרבותית כמו בני הודו בזמן האבן עזרא, לדעתו לא היו צריכים לתת להם תורה. זה הרמה המוסרית והערכית של התרבות ההודית לפני 900 שנה על פי עדותו של האבן עזרא.

מה קרה להודים מאז אימוץ החוקה הבריטית ?! רצח אונס ופשע זנות וסחר בנשים וילדים, זה חלק בלתי נפרד מהתרבות המודרנית של הודו.

הסינים מתעניינים בתלמוד בחוקה היהודית. אולי זה יציל אותם מחרבן תרבות כמו שקרה להודים. זה ישמע לכם קלישאה ופנטזיה. ואני גם לא האמנתי למשמע אוזני. אבל זה המצב על פי ההרצאה ששמעתי עכשיו מהאוניברסיטה בתל אביב. בסדרת הרצאות במקרו כלכלה, השבוע (אתמול) נתן פרופ' פינג צ'אנג (שכהיום עוסק בין היתר בתרגום המשנה לסינית) הרצאה בנושא הזה, והוא אומר בין היתר: נשיא סין מנה – בכנס ענק בסין בתחום של השפעות ציוויליזציות – כמה קלסיות שהשפיעו על אנושות. לפי הנשיא הסיני שני הקלסיות הראשונות שייכות לסין והשלישי זה התלמוד. כלומר מבחינתו התלמוד הוא הדבר שיכול ללמד את הסינים אייך שורדים בערים. (אני ממליץ מאוד לשמוע את ההרצאה של פרופ' פינג צ'אנג. יש שם הרבה תובנות שכדאי לכל משכיל לדעת)

מה נאמר ומה נדבר, במשכל ראשון כיהודי דוס מארץ הדוסים, הרגשתי כמו ילד שהאגו שלי טופח עד השמים. אפי' הסינים מכירים בתלמוד. שמעתם ?! כדוס עלה לי המחשבה והשאלה אייך מרגישים אלה שיושבים שם באולם ההרצאות ושומעים כאלה דברים דוסיות. מה? התלמוד שאנו מזלזלים בו ובלומדיה וכמעט הצלחנו להשמיד ולהרוג כל זכר מהתלמוד, את אותו תלמוד אתם מאמצים לעצמכם ? באתה לארץ ללמוד ולמדתה באוניברסיטת תל אביב (לא בישיבה), וזה מה שיצא ממך ? דוס מארץ הדוסים ? זה מה שאתה לוקח מארץ ישראל מהישראליות, לסינים ?! את התלמוד ? את המשנה ? את פרקי אבות ? מה עם התרבות הישראלית הקידמה התקומה וכו' וכו' ?!

כאמור זה היה המשכל ראשון שעלה לי במחשבה, מן שתן מוחי שכזה ילדותי שכזה. אבל במחשבה שניה קיבלתי חום. רגע רגע, התלמוד ?! לא הצילה את היהודים !! שרדו בקושי, כן ! אבל הפסד של 80% של האומה בכל שלוש דורות מאז אימוץ המלכות בזמן שמואל וחרבן הבית, חז"ל לא שינוי את המצב האובדני הזה. כלומר גלות הקשה מנשוא עוד נמשך עד ימינו אנו. כלומר תמיד אנו מפסידים 80% מהאומה היהודית לטובת הציביליזציה הסביבתית ונכחדים שם. זה קורה במחזוריות תמידית של שלוש או ארבע דורות. האם זה מה שאתה רוצה שיקרה לאומה הסינית ?

אני לא טוען שהתלמוד עושה את זה כלומר התלמוד לא מביא ח"ו הפסד, התלמוד נכתב שאנו תחת כיבוש האימפריה הרומית. תחת מטבע רומית. ולכן בכדי לשרוד תחת כובש ולשרוד באומות זרות נכתבה התלמוד שבקושי מצילה בכל כמה דורות רק חמישית מהאומה. אני לא חושב שאומה בארצו עם מטבע משלה, צריכה את התלמוד. להפך בתלמוד אפשר ללמוד אייך זה שאנו כאומה בארצו עם מטבע עצמאית. כלומר הם דינים אחרים לגמרי, במצב כזה אנו חוזרים למקרא ולא לתלמוד.

אני באמת חושב שבתלמוד ובמדרשי חז"ל יש את התשובות הנכונות. אחרת לא הינו שורדים בגלות. אבל בהחלט התלמוד חושב שאנו חוזרים לארץ, דיני התורה במקרא חוזרים = לא יהיה פרוזבול ויהי שמיטת כספים. אסור ריבית בכל מקרה ואין קניין אבסולוטית ככה שהנחלה הפרטית חוזרת ביובל. משאבי הארץ שייכת לכולם בשווה וכו' וכו' וכו'.

החום עוד לא יורד לי. אצל מי תלמדו תלמוד ? אפי' אם תלכו ללמוד תלמוד בישיבה. בוא נראה אייך נוהגים בני הישיבות, האם הם לא נוהגים כמו כל אדם מערבי בדיני ממון וכלכלה ? כלומר הלכה למעשה שום בן ישיבה לא נוהג כמו התלמוד או ההלכה בוודאי לא כמו המקרא. הם מצאו את כל הדרכים להתנהג בדיוק כמו כל קפיטל מערבי. ועוד בשם התלמוד וספרות ההלכה. כל המצוות שעוד מקיימים כמו שמיטה ודיני ארץ ישראל, הם מבחינת והציבי לך ציונים ותו לא. בתכלס כל רב חרדי אדוק לא רואה שום בעיה בלהשכיר דיור בארץ ישראל ליהודי שהארץ שלו כמו שלו. כלומר הרב הזה יגזול מהזוג הצעיר את משכורתו החודשי על הזכות לישון בארץ ירושתו. ואת הנדל"ן הרב הזה השיג על ידי ריבית דאורייתא.

ספורנו דברים פרק כח

(יד) ולא תסור מכל הדברים אשר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושמאל. שלא ישנו את מצות האל יתברך בפרט ענין המשפט. ולא ימירו את שאר המצות במנהגי הדיוט ומצות אנשים מלומדה כ"ש כשיעשו זה לכבוד קדמונים שהנהיגו אותם המנהגים לא לכבוד קונם ולא לשמור מצותיו כי בזה האפן אין לך ללכת אחרי אלהים אחרים גדול מזה בחדוש דת לכבוד קדמונים אשר נחשבו אלהים שופטים בארץ. אמנם התוכחות עד יולך ה' אותך ואת מלכך היו בבית שני בימי אנטיוכס וזולתו עד שצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה וגלה אחד מהם במצות פומפיא"ו לרומ"ה ומשם והלאה עד ונסחתם היו עד חרבן הבית על יד רומיים ומשם והלאה הם תוכחות בגלות נמשכות אליו. והתחיל בתוכחות באמרו (טו) אם לא תשמע בקול ה' אלהיך לשמור לעשות את כל מצותיו וחוקותיו אשר אנכי מצוך היום וזה בלי ספק כאשר הומרה שמירת מצות התורה במנהגים שונים וזולתם והוסג אחור משפט. וכן אחר שאמר יולך ה' אותך ואת מלכך שהוא החלק השני חזר ואמר כי לא שמעת בקול ה' אלהיך לשמור מצותיו וחוקותיו אשר צוך כלומר אבל שמרת מה שצוו או הנהיגו אחרים זולתו אשר לא כתורתו כמו שספרו ז"ל (גטין) שלא היו תורמין ולא מעשרין והוצרכו לתקון יוחנן כ"ג ולגזור על הדמאי והיו נועלים דלת בפני לוין מפני השמטה והוצרך הלל לתקן פרוזבול ובטלו מי סוטה ועגלה ערופה וסנהדרין מרוב הפושעים בסוף בית שני באופן שבטל כל משפט כמו שספרו ז"ל שגברו בעלי זרוע כמו שהוא הענין היום עם כל גלותנו ושפלתנו, שרב הממון בפרט החיב בדין מואס את תורת האל יתברך ומשפטי פיהו. (ע"פ דברי הימים – א טז, יב), ומתאמץ על ידי גוים וערכאותיהם לעות אדם בריבו (ע"פ איכה ג, לו), ובכן ירדו לטמיון הם ונכסיהם ובאלה התבאר' סבת חורבן בית שני והתמדת חורבנו בהתמדת סבתו:

יכול להיות שהביקורות שלי מול בני הישיבות היא לא במקום, כי הם עוד תחת כיבוש, תחת תרבות המערב ולכן זאת הדרך שלהם לשרוד עם הפסד של 80%. אבל הסינים לא במצב הזה, הם אומה בארצם עם מטבע עצמאית. ולכן לדעתי ללמוד מהיהודים אייך הם משתוללים בארצות זרות ובארצם, ואייך הם מצליחות לכנס אצלם הרבה הון מקומי על חשבון המוקמיים שמביא לבסוף את האנטישמיות ואת השמדת היהודים על ידי המקומיים כמו בשואה ?! זאת לא דרך נכונה לא לאומה בגלות ולא לאומה שנמצאת בארצו. ולכן אני ממש מפחד מיזה שתלמדו מאתנו היהודים ותביאו לאומה הסינית כיליון\אבדון רח"ל. מה שאתם מזהים כהצלחה יהודית בכלכלה, הנביאים רואים אבדון וככה באמת מתגשמת נבואתם לכל אורך הגלות. אתם הסינים מסתכלים על הצלחה בהון היהודי בגולה במקום להסתכל על תאי הגזים. אתם מסתכלים על הצלחת הטייקונים היהודים בארץ ישראל המודרנית ולא רואים את הרדיפה שסובלים מהם אלה שלומדים תלמוד דווקא. כלומר דווקא אלה שלומדים תלמוד הם העניים ביותר והמשטר הקפיטליסטי הנאו ליברלי בארץ ישראל רודף אותם עד חורמה דווקא על כך, למה לומדים תלמוד במקום ליבה מערבית.

אין ספק שבתלמוד ובמקרא יש את הסגולה אייך אומה בארצו יכולה לשרוד ולצמוח ולשגשג. אבל אצל מי תלמדו את זה ? אני לא מכיר בית מדרש שכזה בוודאי לא אוניברסיטה שכזה. במציאות רוב היהודים בכלל לא עוסקים בתלמוד ולא מכירים אותה. ואלה שכן לומדים תלמוד שהם בעיקר החרדים. הלכה למעשה לא נהוגים על פי התלמוד וההלכה בנושאי ממון וכלכלה. ככה שהם רק מכירים את הטריקים אייך לדעת לחיות בשלום תחת תרבות המערב ולשרוד בקושי. כלומר הם לא מכירים כלל וכלל אייך באמת צריכים לחיות על פי התלמוד בארץ ירושתם ובחוץ לארץ. עובדה הם לא שורדים יותר משלוש או ארבע דורות, רק חמישית שורדים כנ"ל. מה שהם עשו בארץ זרה ככה בדיוק נהוגים בארץ ירושתם ככה שלא בארץ זרה שרדו וככה לא ישרדו בארץ ישראל רח"ל.

נכון שהמערב למד הרבה מהיהודים במיוחד במשפט וקניין וכו' וכו' = התלמוד, אבל פספסו איך הומצא הקניין הקביל במקרא = היובל, ופספסו את שמיטת הכספים ומתנות עניים ותרומות ומעשרות. בעיקר פספסו את האי קניין על משאבי הטבע. הם פספסו את עשרה תקנות של יהושע בחלוקת הארץ. ועיקר העיקרים פספסו את יצירת המטבע. אייך יוצרים מטבע ומי יוצר אותם למי היא שייכת. על פי השכל הישר יצירת הכסף\המטבע היא משאב ציבורי כמו משאב טבע שהיא שייכת לכולם בשווה על פי תקנת יהושע בחלוקת הארץ. האם ביצירת הכסף יש ריבית ולווה ומלווה. בוודאי שלא, ככה שכל דיני הלוואות אשראי ומשכנתא לא חלים עליהם. יש הבדל בין יצירת הכסף לכסף מחזורי ואומה ומערכת משפט וקניין חייבים להבין את ההבדל. כל דיני ממון התלמודיים חלים אך ורק כלפי כסף מחזורי ולא כלפי יצירת הכסף הציבורית. היום שהבנקים הפרטיים גזלו מהציבור את המשאב הציבורי שנקרא יצירת הכסף ועוד דורשים על כך ריבית ומשתלטים על היזמות של הלווה הלוקח אשראי אם לא עמד בתשלומים בזמן ?! זאת נוכלות מהמדרגה הראשונה שמביא את החברה לרדת שאולה. לא צריך יותר מיזה לראות מה קרה לאומה ההודית כנ"ל בעקבות אימוץ החוקה הבריטית. נמחקה התרבות ההודית המפוארת כפי שהאבן עזרא מעיד עליהם כנ"ל שלא צרכו לקבל תורה כי פשוט היו תרבות נעלה.

חכמי התלמוד נזעקים מרה על המלכות הרביעית שממציא את המטבע הדמיונית. כלומר מטבע מנייר שערכו לא שווה רק נייר. כל תוקפו וערכו בא בכפיה על ידי המשטר. חכמי התלמוד לא חלמו לעולם שאפשר ליצור מטבע מנייר על חוב. כלומר אפי' המטבע מנייר המודרני לא מתרגם עמל אנושי קיימת, רק עמל אנושי עתידית. אז אייך חל על כסף מזויף שכזה כל דיני הממון של התלמוד או של הבריטים ? כלומר יש כאן נוכלות מודרנית על ידי הבנקים שאף מערכת משפט – אם זה תלמודי או בריטי מערבי – לא מסוגלים בכלל להבין. ההוכחה היא ששום מערכת משפט לא עשה שינויים בדיני ממון בעקבות יצירת הכסף על חוב ועוד על ידי בנקים פרטיים. כלומר עצם זה שהמערכות המשפטיות לא שינוי שום דבר בדיני ממון והלווה וכו' מוכיח שאין להם מושג ירוק מהי יצירת הכסף בכלל ומהי יצירת הכסף על חוב שבמקרה הזה אין חלים עליהם כל הדיני הממון התלמודיים או דיני המערב. אני מקווה שאתה מחזיק מעמד עם כל המלל שלי כאן.

אני לא מכיר את החוקה הסינית המסורתית. הדוגמא שנתת בהרצאה עם הריב אחים על פרה, אייך השופט פותר את הבעיה עם זה שהוא תורם להם פרה משל עצמו. יש כאלה סיפורים לרוב בתלמוד\בחז"ל גם כן. זה לא חידוש סיני. יש משהו יותר מיזה בחוקה הסינית המסורתית שנתן להם את ההישרדות הנפלאה הזאת. וחבל לי שתרבות הסינית תאמץ את נוכלות המערב ותרד לאבדון רח"ל. והתלמוד לא תציל אותכם אם לא תלמדו את התלמוד כמו שצריך. להפך אם תלמדו את התלמוד ואת ספרות ההלכה כמו שהיהודי למד אותה לאורך כל הגלות כולל המעשים במציאות ?! מקרה היהודי תבוא גם על סין רח"ל. אני לא רואה בזה הצלחה ולא הנביאים ראו בזה הצלחה. ההצלחה של הנביאים וההשתוקקות של הנביאים היה בדיוק זה לראות את האומה היהודית שורדת לפחות כמו סין. בוודאי יש משהו בסין שנתן להם לשרוד כל כך הרבה שנים. הייתי מת ללמוד את החוקה המסורתית שלהם. בכל אופן חבל לי שתלמדו מאחרים במקום שאתם הצלחתם יותר מכולם. כלומר עדיף שאחרים ילמדו מכם אייך אומה בת אלפי שנים יכולה לשרוד באופן מושלם.

ובכן בכדי שתבין מה אני אומר כאן, אני הרחיב להסביר לך את ההסתכלות של חכמי התלמוד והנביאים בנושא כלכלה קניין צדק ומשפט. תבין מכך גם את כל הקללות של הנביאים שהתגשמו במלואם אלפי שנים אצל האומה היהודית כנ"ל. נכון לשרוד בקושי עם קללות = היהודי, זה גם משהו וזה בזכות התלמוד, אבל זה לא משהו שאתה מאמץ לאומה בארצו. אומה בגלות אולי כן בדיעבד, אבל אומה בארצו ?! מי מקנא בתאי הגזים ? מי מקנא באומה שמאבדת כל כמה דורות מעל 80% מבניה לטובת הציוויליזציה הסביבתית שלה ?

היסודות הבסיסיות של התלמוד והמקרא

ובכן, ההתנסות של בני אנוש לעבור מהכפר\מהחקלאות לעיר, היא התנסות עתיקת יומין. כבר המקרא אחרי הרצח הראשון, קין בונה לחנוך בנו "עיר". כלומר קין מבין שחינוך (שם בנו "חנוך" זה לא מקרי כלל וכלל) ועיר (מערכת חברתית = חוקה) ימנע את הרצח הבא.

על מה היה הרצח הראשון. המקרא טוען ש"עבודת האל" גרם לרצח (אחד מדומיין חושב שהאל מעדיף את האחר עליו. קין לא הבין שעסקים במטלטלים יותר מועילים מחקלאות. כמו במודרנה העובדים קשה תמיד נשארים עניים מול הסוחרים שנהיו עשירים רק מסחר מכר. הבל הצליח יותר מקין (צאן ובקר וכו' וכו' מתרבים טבעית מה שאין כן חקלאות צורך הרבה מאוד עמל ועוד עמל כפים וגם תלויים מאוד בגשם שהם כמעט אקראיים). חז"ל טוענים שהם המציאו את הקניין (קין מלשון קניין), קין והבל עשו הסכם חלוקה דבילי שהאדמה זה הקניין של קין והמטלטלים כמו רואה צאן וכדומה זה העסקים של הבל. למחורת קין דורש דמי פרוטקשן על זכותו של הבל לדרוך עם המטלטלין שלו על האדמה שהיא כמובן של קין. הבל כמובן נזעק, אייך חשבת אני יהיה עם המטלטלין שלי ? יש לי ולצאני כנפים ?! קין מרוב כעס פשוט הורג את אחיו. הווה אומר תמיד זה שמאמין בקניין באמת, הוא הוא הרוצח לבסוף. בדיוק כמו בעלי החיים הטורפים שהן היחידים שמאמינים בטריטוריה מה שאין כן בעלי החיים הלא טורפים תמיד נודדים ממקום למקום.

דעה חז"לית אחרת טוענת שהם רבו על קניין האישה. בכל אופן המסר התוכני ברור שהם רבו בעקבות הסכם לא צודק שגרם לבסוף לרצח. תמיד כל הסכם לא צודק מביא לבסוף את הרצח.

בכל אופן אחרי הרצח קין חושב שחינוך ועיר = חברה עם מערכת חוקתית וכו' וכו'. מספיק בכדי לעשות צדק ולמנוע את הרצח הבא. (ראה המלבי"ם במקום)

בכל אופן אנו רואים שההתנסות הזאת של בני אנוש לעבור מהכפר לעיר זה לא חדש וזה הטריד את ההגות האנושית מאז ומתמיד.

ההשתלשלות שההגות היהודית טוענת לה במקרא היא כדלהלן.

הסימני היכר של האדם הנבון הראשון, הוא הביגוד, ההליכה על שנים, השליטה בעשיית צרכיו, השניים הישרות הלא טורפות, אוכל מבושל, השפה, הכתב, היום והלילה, השבוע, הלוח שנה והחקלאות. את כל זה נכפה על האדם על ידי הוריו מיד מיום היוולדו.

איזה הורים כופים את כל זה על הילדים ? הורים הומואים או לסביות ? ובכן חכמי התלמוד מונים שלוש סוגי הורים שהיו בתקופת האבן ומי ששדר זה רק הורים שאימצו את חוקי המשפחה המקראית. "ששים משפחות יש בארץ שמכירין את אביהם ואינן מכירין את אמותיהן ונקראו מלכות (= שוביניזם בל"ז). ושמונים משפחות יש בארץ מכירין את אמותיהם ואינן מכירין את אביהן ונקראו פילגשים (= פמיניזם בל”ז) ושאר אינם מכירין לא אביהם ולא אמם (= משפחה הומואית בל"ז)" (במדבר רבה)

ובכן המציאות הוכיח שרק המשפחה המסורתית שורדת והיא זאת שהמציאה את כל הנ"ל וכופה את זה על כל נולד מיום היוולדו. ולמה ? כי רק ככה הם ישרדו ויתפתחו לדורי דורות לנצח נצחים. כלומר יש שכר לעמלינו ההורים ולילדים בעקבות החינוך הכפייתית הזה. כי אם לא קין ירצח את אחיו הבל וחבל על כל עמלינו. ובאמת אדם וחוה לא מולידים יותר אחרי הרצח. כי בשביל מה אם זאת התוצאה.

אבל קין המציא את העיר ובעקבות זה אנוש בן שת בן אדם ממציא את ישות מין אנושי הדמיוני. ואז מבוטלת חוקי המשפחה המסורתית כי ישות מין האנושי אמורה לשרוד ולא המשפחה האדם הפרט. ואז מגיע המבול = אנדרלמוסיה ואנרכיה. רק משפחה אחד ניצלת על ידי המצאת הספינה. והמשפחה הזאת – אומרים חכמי התלמוד – לא רוצים יותר להוליד כי למה כנ"ל הרי כולם הלכו לאבדון. ואז הומצאה הקניין הקביל. נח ובניו ממציאים את הקניין הקביל על ידי חלוקה בגורל ומכאן כל השבעים אומות כולל האומה הסינית. הוא ממציא להם גם את המחרשה בשביל החקלאות ועוד ועוד דברים טובים.

כל אומה בארצו מחלקת את הארץ לכל המשפחות פלוס המצאת הירושה ככה כל אדם נבון נולד עם הטבע = קניין קביל. הרי קניין קביל אפשרי אך ורק שהזולת מוכן לקבל על עצמו את הצוו של לא תגנוב ולא תרצח אחרת אין לך קניין. וכי למה שהזולת יקבל על עצמו את הצווים האלה ? אלא אם כן יש לו גם קניין. רק ככה המוסר אנושית יכולה לעמוד מכוח עצמו בלי משטר ושוטר. זה למעשה הצוו הקטגורי של קאנט או הצוו של הלל התלמודי.

שיש כבר משפחות נבונות עם כל החוקים הנבונים האלה, כאן במצב הזה מגיע נמרוד המקראי (יש אומרים שזה חמורבי) ואומר: אני יביא לכם שיגשוג וצמיחה יותר מהיר, הוא כובש ארצות בכוח והופך את כל המשפחות לעבדים למולך ומעמיד להם אלוה דמיוני מכאן כל האלילים באומות. כלומר אם אין משפחות מסורתיות כלומר חסר לאדם את משמעות החיים, האדם חייב איזה אליל כאופיום בכדי לפעול. אז הוא ממציא לעצמו איזה אלוה דמיוני או דגל לאומי חברתי או אידיאולוגיה דמיונית ולמענו הוא פועל. ואז חוקי המשפחה המסורתיים לא רלוונטיים. הרי כולם פועלים למען ישות דמיונית. זה ההסבר למה תחת ישויות דמיוניות תמיד יש חופש מחוקי המשפחה המסורתיים. על דרך "לא עבדו ישראל ע"ז אלא להתיר להם עריות בפרסיה".

נמרוד צדק שהצמיחה והשיגשוג מושגת יותר מהר, הוא המציא להם את הליבנה ואת החימר וכמובן את ההנדסה. בני אנוש יוצאים מהאוהל לבית מאבן ,לבניין למגדל וכו' וכו'. אבל מה קרה בסוף ? דור הפלגה ! כלומר חורבן הציוויליזציה של נמרוד.

מאז זה קורה במחזוריות נצחית. האם זה חייב להיות כך ? חכמי התלמוד אומרים שלא. הם אומרים שכל הצרות של האומות מגיע בגלל השיטה של נמרוד וכל הטוב של היהודים מגיע בגלל אברהם שלא הסכים לשיטה של נמרוד והמציא ליהודים את ברית המילה וחזר לארץ ירושתו שנפל לו בגורל ההיא של השופט נח ובניו = ארץ שבע עמים שפלשו לארץ לא להם. (ראה ספר היובלים יותר בהרחבה)

בדור הפלגה כנראה הסינים חזרו גם כן לארץ ירושתם והנה הם דווקא שרדו אלפי שנים עד ימינו. אני ממש לא מבין מה יש לכם ללמוד מהכושלים ? הרי הסבל של שאר האומות שלבסוף לא שרדו (אשור בבל פרס ומדי יוון ורומי), והסבל היהודי ששרדו בקושי רב ורק מעט בכל דור ודור, זאת הצלחה בעיניך?

הנה ההודים אימצו לעצמם את החוקה הבריטית = חוקי הקניין וכו' וכו' ומה יצא מהם ? הנה היהודים סוף סוף במודרנה חזרו בכוח החרב לארץ ירושתם ומה יצא מהם ? שיהודי צריך לשכור דיור במשכורתו המלאה החודשית בשביל הזכות לישון בארץ ירושתו ? הרי היהודים שחזרו לארץ ירושתם על גבי הרווקים והרווקות שלהם = גיוס חובה, לא מקיימים את התלמוד ואת המקרא. אז בשביל מה חזרו בכלל ? מה, אין קניינים בשאר ארצות קפיטליסטיות ? למה להקריב את הצאצאים על מזבח הלאום הדמיוני אם במילא אין לך זכות דיור בארץ ירושתך ? ואין לך זכות במשאבי הארץ שלך ?

אתה מבין מה אני אומר ? אם היהודים בהקמת המדינה אימצו לעצמם את החוקה הבריטית (ולכן הם נראים באותו מצב כמו ההודים המודרניים = אבדו את כל התרבות שלהם ונהפכו להיות כמו עמי המערב שסובלת מפשע עוני אונס זנות סחר בנשים ובילדים וכו' וכו'), והם בהמשך בשנות השמונים אימצו לעצמם את אסכולת שיקגו ואת הנאו ליברליזם, אז בשביל מה חזרו לארץ ירושתם ? ועוד על חשבון הרווקים והרווקות שלהם ? ועוד רוצים לגזול מהחרדים את צאצאיהם כי הם התעצלו להוליד ילדים בעצמם ?! הם המפונקים לא רצו להוליד, ועכשיו בוכים שהחרדים גונבים להם את המדינה בזה שהם מתרבים. לך תסביר להם שהחרדים לא רצו ולא רוצים מדינה בכלל. הם רוצים לקיים את התורה ואת התלמוד כמו שצריך. בלי חרב ובלי משטר ושוטר במיוחד שזה על חשבון של הרווקים והרווקות. כלומר אפי' אם היהודים בארץ היו קומוניסטים שזה אומר מחלקים את הצמיחה בשווה לכולם כולל משאבי הארץ, גם אז החרדי לא בתמונה כי הוא לא יקריב את הרווקים והרווקות שלו למען איזה מולך דמיוני שזה ע"ז של תורה. ק"ו שמדובר על מדינה נאו ליברלית קפיטליסטית חזירית. שאין ליהודי שום זכות יתר. הוא נולד בלי הטבע כפי שהליברל דורש. אז מה לו ארץ ישראל משאר ארצות קפיטליסטיות שלא דורשות גיוס חובה. כלומר עדיף ליהודי לוותר על מדינה עצמאית ככה לפחות משפחתו שורדת ובוודאי לא מוקרבים למולך לריק.

המסקנה:

אני לא מבין מה מחפש הסיני אצל היהודי ? מה הוא מחפש במערב ? יש לכם את ההצלחה האנושית הכי מוצלחת שזה עצם העובדה ששרדתם אלפי שנים.

נכון שבמקרא ובתלמוד יש את הסגולה הנכונה לשרידות אומה בארץ ירושתו. אפשר ללמוד את היסודות כאן בבלוג שלי ולהבין את זה. חכמי התלמוד אומרים שהסבל של האומות הם בגלל שהם לא שומרים על תרומות ומעשרות שמיטה ויובל. כלומר יש ליהודי שיטה נכונה שתמיד כל ילד נולד בן חורין פלוס הטבע. אבל לצערי אף אחד לא מקיים את השיטה. חלק ביודעין חלק בלא יודעין אבל זאת המציאות. אז תרחם על הסינים ועל תלמד שום דבר מהיהודי ומהמערב. כי אם תלמדו מהם ובתמימות תנסו לשחק את המשחק המערבי עם מדינות מערביות, תגלו מהר מאוד שיש לחוקה המערבית תנאי שרק שהם כובשים את הודו או את סין יש חוקה אבל אם מישהו מבחוץ בא לשחק אצלהם ומצליח לכנס את ההון המקומי אצלו ?! אז בוטל החוקה הבריטית\המערבית והם מחסלים את העשירים הזרים. אני כיהודי יכול לספר לך את זה כי זה מה שקרה באירופה ליהודים. וזה מה שיקרה ליהודים בארה"ב רח"ל. מלחמת הסחר שטרמפ מנהל עכשיו מול סין זה רק ההתחלה. ואין לי ספק שאם תאפשרו למערב לכנס את כל ההון שלכם בידיהם, אז הסינים יעשו למערב בדיוק מה שהמערב עשו ליהודים באירופה. כלומר הדיבורים הגבוהים של שוק חופשי, נאו ליברליות, וכו' וכו' נכונים כל זמן שזה עוד נסבל למקומיים, ביום שזה נהפך לבלתי נסבל כלומר רוב ההון המקומי מתכנסת אצל הטיקונים אם זה טייקון מקומי ואם זה זרים, ההמונים המקומיים חוזרים ללאומניות ומשמידים את הזרים ואת העשירים. הפופוליזם עולה בכל המדינית כפי שמוכיח הסדרה לכל אורך הדרך. וזה אך ורק בגלל החוסר שוויון בחלוקת הצמיחה.

ובכן נחזור ליסודות של התלמוד והמקרא.

1, המצאת הקניין הקביל אפשרי אך ורק בחלוקה בגורל פלוס ירושה ככה כל נולד נולד לטבע, אחרת אין קניין קביל וכי למה הנולד יסכים לקבל על עצמו את הצווים של לא תגנוב ולא תרצח.

2, המצאת הקניין הקביל פלוס ירושה, מושתתת על חוקי המשפחה. ולכן שמירה על חוקי המשפחה קריטיים ביותר אחרת יש ממזרים ואסופים שהם נולדים בלי הטבע. (הפתרון של יחזקאל הנביא היא לתת להם ואפי' לגר, נחלה כמו לכולם. כלומר על פי יחזקאל כל אומה ואומה חייבת לתת לכל זר\ממזר\אסופי דיור ומקור פרנסה אחרת אין קניין קביל) אפשר לסחור בקניין אבל תמיד היא חוזרת לבעליה ביובל.

3, משאבי הארץ שייכת לציבור כקניין משותף כמו רשות הרבים. זה אחד מעשרה תקנות של יהושע בחלוקת הארץ. (ראה את כל עשרת התקנות ותבין מהי קניין קביל)

4, חלוקת העבודה היא בחירית ורצונית ולא כפייתית. כי אם לכל אדם יש נחלה פלוס משאבי הארץ. הוא בא לשוק החופשי כחופשי באמת. (מה שאין כן הנאו ליברל שולל מראש מכל נולד את הטבע. והגדיל מילטון פרידמן לומר שחייבים לבטל גם את המושג ירושה ככה גם בני העשירים יוולדו בלי הטבע ככה יהיה שוויון בין כולם בשלילת הטבע מכל נולד) כלומר שאדם בא לשוק בחוסר כול כפי שהנאו ליברלי דורש, הוא עבד נרצע של היזם. היזם מחניק אותו והוא מתקומם יחד עם שאר העבדים המקומיים וההמונים חוזרים ללאומניות.

5, האמצעי חליפין שנדרשת בשביל חלוקת העבודה (אין חלוקת עבודה בלי אמצעי חליפין (אם כי שבט האינקה הגדולה ביבשת אמריקה התנהלו אלפי שנים בלי אמצעי חליפין), חייבת להישמט כל שבע שנים אם מדובר בזהב כסף נחושת וברזל. ואם מדובר על כסף דמיוני כמו ניר וקובץ אלקטרוני, אז חייבים לבטל את המטבע כל שבע שנים. וכאמור יצירת הכסף הוא משאב ציבורי ככה שכל אדם מקבל אשראי בחינם. כלומר דיני ממון לא חלים ביצירת הכסף שהיא משאב חברתית ציבורי.

6, תרומות ומעשרות לפילוסופי החברה ולעובדי החברה = שבט לוי או הבכורים. שמיטה ויבול מתנות עניים.

(בגלות אומרים חכמי התלמוד: שאין זכות אבות (כלומר אין לנו את ארץ ירושתינו), יעסוק אדם במלאכה = שיהיה חלק בחלוקת העבודה, וזה יהגן עליו במקום זכות אבות. אבל חז"ל כאמור דיברו על מצב שהאמצעי חליפין היא מחומר טבעי כמו זהב כסף נחושת וברזל. היום חלוקת העובדה היא כפייתיות = עבדות טוטלית ליזם. והאמצעי חליפין הוא מזויף כנ"ל)

זה הן זכויות היסוד של הבן חורין היהודי שהם קודמים לסמכות מערכת המשפטית כמו חוקי יסוד במערב שהם רק קלישאה ביהדות זה הן העובדות המשפטיות. על פי היהדות חייב כל אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי שזה אומר אין קניין פרטי הכל שלו בדיוק כמו שלך. כלומר מותר לו לגנוב ולרצוח העיקר לא למות מרעב = חייך קודמים.

אחרי שיש חוקי יסוד שכאלה, יש לבני אנוש זכות להקים על עצמם מערכת משפט סמכותית. כלומר בכדי שתתאפשר מערכת משפט וצדק חייבים קודם חוקה שעליה מושתתת הצדק והמשפט. מהי החוקה שקודמת למערכת האנושית המשפטית ? היסודות שנתתי לעיל. שהם כמובן כפי שאמרתי מושתתות על חוקי המשפחה המסורתיים. מכאן תבין למה כיבוד הורים כל כך חשוב ביהדות.

אגב: אתה הפרופ' מתלהב מהכיבוד הורים של ר' טרפון. בכדי שתבין לעומק למה זה חשוב כל כך ביהדות במיוחד. אני ממליץ לך על המאמר שלי בשם גיוס = מעביר את בנו למולך. שם אני מסביר את הסיבה למה האומות הודו לנו על כיבוד אב ואם.

לסיום: יש כאן בבלוג הרבה מאמרים בנושאים האלה וכדאי לעיין בהם. ולו רק בשביל ההשכלה וההבנה של ההשקפה היהודית לדורותיה, מאז האדם החקלאי הראשון זה שהמציא את חוקי המשפחה המסורתיים עד אחרון החרדי של ימינו שלא רוצה להעביר את זרעו למולך.

אגב: הפרופ' טוען שאצל הסינים ההרמוניה יותר חשוב מצדק.
והנה דברי האבן עזרא בספרו יסוד מורא (שאומר לעומק את אותו טענה) שער ראשון לקראת סוף השער.
ויש הוגה בתלמוד להתפאר על כן כל עסקיו בסדר "נזיקין" גם הוא מקבל שכר להורות הפתאים וליישר המעוותים "רק אם היו כל ישראל צדיקים לא היו צריכים לסדר נזיקין."   (אבן עזרא ספר יסוד מורא שער ראשון http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/mahadurot/yesod-2.htm)

 

בברכה

Max maxmen

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s