נטיות מיניות = עקרות ?!

נטיות מיניות = עקרות ?!

מבוא

בתקופה האחרונה ראיתי את הפולמוס ההזוי בין הצד הדתי  לבין הצד ה"נאור" במירכאות. האם נטיות הם מולדות או אפי' גנטיות. כל צד בפולמוס ההזוי רוצה להוכיח על ידי מחקרים וכו' וכו' כמה שהוא צודק.

מה שהשטחיים האלה משני צדדי הפולמוס לא מבינים שלא זה בכלל הדיון (נסביר בהמשך מה הדיון לעומק). ואגב זה תראו פלא גדול אצל הפנאטים משני צדדי הוויכוח: בפולמוס שהם מתווכחים, פתאום התהפכו היוצרות. הנאור, זה שמאמין באבולוציה שבעקבות התיאוריה האבולוציה, הוא מאמין שהקיום והאנושות באחריות האדם, ולכן מקים על עצמו מערכת חוקים ומערכת משפט וענישה, מאמין בהתפתחות התבונה והמדע והטכנולוגיה וכו' וכו', פתאום מאמין שהאדם עם נטיות כלשהם הוא הרת גורל. פתאום מאמין שאדם הוא סטטי דטרמיניסטי. אם האבולוציה בהכרח מאמינה בדינמיות של האדם ואין גבול לאן יכול האדם להתפתח, כאן בפולמוס המטופש הזה הם הופכים את היוצרות?!

הם לא שמים לב שברגע הזה הם מכחישים את המצאת החינוך האנושי. הם מכחישים שעצם שיש להם שליטה בעשיית צרכים זה בא מחינוך. הם מכחישים שמעצם שיש להם יום ולילה (שבוע חודש שנה = לוח שנה) וסדר חברתי רציונלי, זה חינוך. הם מכחישים שזה שהם הולכים על שני רגלים זה חינוך. הם מכחישים שזה שהם אוכלים אוכל מבושל ויש להם סדר רציונלי בארוחות והם לא כמו בעלי חיים טורפים, זה תוצאה של החינוך האנושי.

נעבור לנטיות מכל הסוגים שלעומק מדובר גם במידות כמו כעס אלימות אכזריות וכדומה. האם פתאום הם מכחישים שחינוך הופך את האדם ליותר טוב כלומר הוא שולט ביצריו אם ההורים לא דאגו לזה מראש?! כלומר נטיות כמו כעס אכזריות וכו' קל לשלוט בזה אם צריך בכלל, אם ההורים דאגו לזה מראש. והיה שנולד אצל הורים קשה יום וגדל עד הבגרות עם דרור כלפי כל מידותיו, האם הם מכחישים את היכולת לשלוט בהם?! אם הם מכחישים את זה פתאום, אז מערכת הצדק שלהם מתחילה קלישאה.

מצד שני הדתי הפנאט שמאמין באלוהי הבייביסיטר הנוצרי, חייב לתת דרור לאלה שהבייביסיטר נטע בהם נטיות לא טובות. הרי מי אתה שתתערב בזמן שהבייביסיטר קבע לו נטיעה כזו או כזו ?!

אתם מבינים את ההיפוך היוצרות כאן ? הנאור השטחי למען הפולמוס הנ"ל מכחיש את כל החשיבה הפילוסופית שלו, וככה המאמין השטחי.

נעזוב את האלה ונעבור להעמיק בנושא הקריטי כאן ותראו כמה שהם בורים ועמיארצות.

נטיות מיניות לא = עקרות

אנו לא יודעים היסטורית במדויק אייך התפתח ההומו סאפיינס לאדם הנבון עם כל הכרוך בכך. אבל אפשר על פי עמל ההורים שלנו להבין אייך זה היה בהיסטוריה. כלומר מיד שנולדנו כפו עלינו חיתול, וזה למה ? האם יש עוד בעל חי שמלביש את עולליו עם חיתולים? יש עוד בעל חי שמלמד את עולליו לשלוט בעשיית צרכיו? האם יש עוד בעל חי שמלמד את עולליו ללכת על שני רגלים? היום והלילה השבוע החודש השנה, הם גם לא טריוויאליים, זה שאנו כולנו ערים ביום וישנים בלילה (שזה מאפשר את המשפחה את החברה וכו') זה ההורים שדאגו לזה. ככה הסדר האכילה הרציונלי כמו שלוש ארוחות ביום, זה לא טריוויאלי, יכולנו לאכול כמו העופות לזלול כל היום ולעשות צרכיו כל היום. האוכל המבושל זה גם לא טריוויאלי, היה סיבה טובה למה המציאו את זה. הרי בלי יום ולילה ובלי אוכל מבושל אנו חיות טורפות שאוכלים רק שאנו רעבים למות. כלומר שהאדם יגדל להיות אדם שלא פועל על פי אינסטינקטים חייתיים, ההורים לפני אלפי שנים דאגו לזה מראש, למשל לתרגל את הסדר האכילה הרציונלי של שלוש ארוחות ביום ולא לאכול שרעבים עד מוות כמו בעלי החיים הטורפים.

רגע רגע, רצנו מהר מדי, קודם כל, אייך בכלל יש הורים ? הרי זה לא טריוויאלי שיש לנו הורים. מי ומה מחבר אותם כהורים ? למה האדם מוותר על החופש וסוגר דיל לכל החיים עם בת\ן זוג? למה סוג המשפחה המסורתית ניצחה את כל סוגי המשפחות של ימי קדם.

שוב, אייך יש לנו הורים, יכולנו לפני המצאת המשפחה להיוולד רק עם אימא. ואחרי שהמציאו את המשפחה מכל סיבה שהיא (נעמיק בזה מיד), בני אנוש מלפני אלפי שנים כבר התנסו בכל הסוגים ורק המשפחה המסורתית ניצחה את כולם ולמה?

מספרים לנו חז"ל "ששים משפחות יש בארץ שמכירין את אביהם ואינן מכירין את אמותיהן ונקראו מלכות (= שוביניזם בל"ז). ושמונים משפחות יש בארץ מכירין את אמותיהם ואינן מכירין את אביהן ונקראו פילגשים  (= פמיניזם בל”ז) ושאר אינם מכירין לא אביהם ולא אמם (= משפחה הומואית בל"ז)" (במדבר רבה)

אנו רואים שלא מודבר בקידמה או מה, מדובר על דבר שהיה כבר מזמן בכל זאת הם לא שרדו. ומי שקצת עמקן יכול להבין מהחז"ל הזה לאן זה הוביל, זה הוביל את המשפחות להקים משטרים בכדי שזה יעבוד, המשטר הראשון הוא משטר שוביניסטי מהגרועות ביותר עד כדי כך שלא היה להם זכות להכיר את האימא. ולכן חז"ל קוראים למשפחות האלה "מלכות" = משטר. וככה לגבי הפילגשים, בכדי שזה יעבוד אתה צריך כוח משטרי, אחרת אייך הזכר מסכים לא להכיר את צאצאיו ? אותו דבר משפחה הומואית בלתי אפשרי אך ורק בחברה משטרית עם זכויות.

מה שחז"ל אומרים כאן לעומק שכל סוגי המשפחות הלא מסורתיות, מובילות בהכרח למשטר = כפיה. וזה גם מסביר את המצאת האלילים שהמשטרים של ימי קדם האכילו את האדם, שכל ההולדה היא לאליל ולכן באמת מי צריך משפחה שההולדה היא לריק כלומר לא בשבילך רק לאליל הדמיוני.

כלומר המשפחה המסורתית לא רק היה פשוט נכון מכל השאר שמצריך משטרים בכפיה בכדי לשרוד. המשפחה המסורתית גם הצילה את המשפחות מהמשטרים וזה ההסבר למה כל מיעוט בחברה משטרית תמיד מתרבה מעל בני המשטר עצמו. כלומר אינטואיטיבית המיעוט מרגיש בני חורין ובטוחים בצאצאיהם ולכן מתרבים.

ולכן שאנו מדברים על המשפחה החופשית הראשונה בהיסטוריה אי אפשר לחשוב אך ורק על המשפחה המסורתית. הרי כל משפחה אחרת תרום התרבות האנושי דורש כוח כפייתית בכדי שזה יתקיים.

ואז נשאלת השאלה למה סגרו האבא והאימא הבני חורין, דיל לכל החיים ? הרי הולדה והכרת הנולד על ידי שני ההורים לא מצריך דיל לכל החיים = הסכם נישואין לכל החיים = נאמנות מצד אחד ואי בגדה מצד שני?! ויותר מיזה למה אסרו על עצמם עריות?

זה לא רק שאלה היסטורית, ואפי' שנדע במדויק מה היה היסטורית זה לא מחייב אותנו כלום. כלומר לא זה ההיסטוריה הנקודה כאן רק אותו שאלה שואל כל אדם בהווה. ההיסטוריה רק יכולה ללמד אותנו להבין למה ועל מה המציאו אבותינו מה שהם המציאו ככה שנבין למה להמשיך לאמץ את תובנותיהם. למשל כפיית החיתול או ההליכה על שנים וכו' וכו'.

בהווה שאדם ניגש לדבר הזה כאינטלקט ויודע למה הוא עושה את זה, הוא יכול רק לכעוס על הטימטום שמשתולל בחוץ. למה להרוס לו את כל עמלו ? הרי למה ההורים הנבונים והמשכילים סגרו דיל לכל החיים וויתרו על החופש שלהם, חופש בכל ולא רק חופש מיני. למה לעזאזל ההורים עשו את זה ?

היסודות התבוניים הפשוטים של חוקי המשפחה בקצרה

1, כל אדם מחוק הטוב להיטיב יוצר חיים. כמו שלו טוב ככה הוא רוצה ליצור כאלה שיהיה להם גם טוב.

2, כל אדם כאלוהים משתוקק ליצור, אם זה אומנות ואם זה במדע ואם זה בכל תחום שתעלו על מחשבותיכם. יש אבל יצירה נצחית שלא נגמרת לעולם וזה יצירת חיים. יצירת חיים זה לא שכפול גרידה (אפי' בעלי חיים מתפתחים ככה שבאבולוציונית אקראית תמיד הולדה = התפתחות ולא שכפול סתמי), אם כי שכפול גרידה גם טוב כי אז לפחות ההורים נצחיים על ידי יצירתם. בכל אופן יצירת חיים אצל האדם היא בהכרח גם התפתחות. וזה כבר מטרה ותכלית של ההורים ולא סתם מציאות אבולוציונית.

3, כאמור לעיל משמעות החיים של היוצר היא ליצור חיים יותר מתפתחים ואין גבול לאן יכול האדם להתפתח = עד אין סוף. כלומר לא רק ליצור חיים אך גם התפתחות עד כדי כך כשהורה מרגיש שהוא לא פיתח משהו יותר טוב בצאצאיו, הוא מרגיש כישלון ומי מדבר על יצירה פחותה ממנו, אז ההורה רוצה להתאבד.

ואנו דנים בפיתוח דורית בכל התחומים, מהמוסר והערכים הרפואה והמדע ואפי' כנ"ל התפתחות אבולוציוני פיזית כמו השליטה ביציאות היכולת לדבר ולדבר באמת, היכולת ללכת על שני רגלים, השעון במוח = היום והלילה השבוע וסדר האכילה וכו' וכו'

4, הסוכרייה של ההורים היא כמובן נצחיותם לדורי דורות. כלומר לא רק שזה משמעות החיים של האדם הנבון, השכר שלו זה בדיוק זה שהוא מצליח להשיג את זה, עובדה אנו איפה שאנו בזכותם.

5, העונש להורים הלא תבוניים מספיק, היא העובדה שכמו שהאל נטע מראש בכל נולד את הבינה האחדותית= נטע את שכלו ממש בכל נולד כי זה מה שמחייב חוק הטוב להיטיב שלו, ככה כל הורה נוטע מראש (אין להם בחירה בזה. זה חובת האל על זכותו המוסרי ליצור את העולם ואת החיים. ולכן דאג מראש שזה לא בשליטת ההורים. מתוק הוא האל שלנו.) את אחדות הבינה אצל צאצאיו. ואז כביכול ההורה יוצר חיים שווים לגמרי להוריו ואפי' הילד יכול להתגבר על הוריו שכלית ואז ההורה לא משכיל מרגיש איום מצאצאיו הוא.

בשביל כל זה הזכר והנקבה החופשיים סוגרים דיל לכל החיים.

אם הזכר הפראי היה רשע והיה רוצה להשיג את משמעות חיו בכוח, הוא בוודאי לא היה סוגר דיל לכל החיים רק מכניע את הנקבות מראש = שוביניזם. אם הנקבה היית רשעית או ערמומית כמו הנחש והיית רוצה להשיג את משמעות החיים הנ"ל, היא צריכה להכניע את הזכרים שלה עצמה = צאצאיה הזכרים כעבדים לנקבות = פמיניזם. אם שני גברים רוצים משמעות חיים הנ"ל ורוצים פונדקאית, אז הם גוזרים על הבנות שלהם עצמן להיות הפונדקאיות הנצחיות. כלומר חצי צאצאים לא אומרים להתפתח רק אמורים מתחילה להיות בעבדות. וזה כמובן לא האדם הנבון.

האדם הנבון מבין שרק כבן\ות חורין הם יכולים להשיג את משמעות חייהם. אז בא המובן מאליו שזה היתרון של הנקבה על הזכר. הנקבה בטוחה תמיד בצאצאיה לפחות בדור הראשון, מה שאין כן הזכר לעולם לא בטוח בצאצאיו לעולם, אך ורק שהנקבה תועיל בטובה להיות לו נאמנת לפחות מהמחזור עד הלידה. ואז בא הזכר עם הצעת הנישואין עם הסכם פמיניסטי קיצוני ביותר, שהוא יפרנס אותה ואת צאצאיהם לעולם = דיל לכל החיים. התמורה כמובן זה הנאמנת שהיא מולידה אך ורק את ילדיו ולא את ילדי השכנים. ראו בינה יתרה באישה ?!

כאן נוצר המשפחה החופשית הראשונה בהיסטוריה. ומהמשפחה הזאת צמחה כל ההמצאות האנושיות שדיברנו עליה לעיל. תשימו לב שהן המצאות כפייתיות לכאורה, הרי לא שואלים אותם האם רצו להיוולד האם רוצים חיתול וכו' וכו'. הכל עם ההנחה שזה טוב להם לבסוף. יותר מיזה כמה שההורים משקיעים בהם יותר בגיל האפס והחינוך ככה הם פחות סובלים מול החייתיות שנטוע בכל בעל חי כולל האדם. כלומר אדם מחונך, יותר קל לו מול אדם פחות מחונך. ואנו מדברים כאן בכל תחום ותחום מי מידות מוסר וערכים עד הפיזי ממש. כלומר התעקשו עמם בילדות שיאכלו אוכל בריא והם בריאים יותר וכו' וכו'

ככה בדיוק ניגש כל אדם נבון לנושא הזה בהווה. כלומר אנו לא דנים היסטוריה וזה כנ"ל גם לא מחייב כלום. זה פשוט תובנות שקיבלנו חינם מההורים וככה בדיוק ניגשים לנישואין.

עכשיו על אותן משפחות, המשטרים והישויות הדמיוניות = האלילים והאימפריות, תפסו טרמפ. אי אפשר לחשוב על משטר חברה לאום ישות אלילית, בלי שקודם קיימים כבר המשפחה המסורתית עם כל המצאותיה.

שיש כבר ישות דמיונית (שהאקדמיה קוראים לזה "זהות" להמתיק את הרעל שלהם), באים הפנאטים וזועקים תנו לנו חופש מיני. והמשטר ייתן להם את זה בכיף, וכי למה לא, העיקר תהיו עבדי שאין להם אפי' זכות מוקנה לנשום (השופט ברק).

על כך בדיוק אומרים חז"ל: לא עבדו בני ישראל עבודה זרה = זהויות\ישויות דמיוניות, אלא להתיר להם עריות. כי באמת אם הריבון הוא ההורה העליון כלומר הילדים שלי לא שלי רק של הריבון ואני וצאצאי עבדים לריבון, אז למה לא נקבל לפחות חופש מיני ?!

אבל שאנו מסתכלים על המשפחה הנבונה לעיל שהיא יכולה להיות משפחה אתאיסטית לגמרי. משפחה כזו לא יכולה לקבל את טרור הפוסט מודרני.  אם לדתי יש הגנה מובנת מהמשטר כי המשטר מעוניין לשמור עליו כי הם רבים ויש לו חינוך עצמאי. החילוני הנבון ואפי' אתאיסט אין לו שום הגנה, ואם רק יפתח את הפה הוא רח"ל פנאט או מחר חוזר בתשובה. זה טרור לכל דבר.

אני אתן לכם דוגמא אחת שתבינו את הנקודה הקריטית כאן. כל משכיל ומשכילה מבינים שעל מידות כמו כעס אלימות אכזריות פדופיליה וכו' וכו' זה שאלה של חינוך מגיל צעיר מאוד. ככה שאפי' לגבי חופש מיני לא מספיק חוקים משטריים מה מותר ומה אסור, ההורים רוצים שמתחילה כטבע שני הילדים יתרגלו להיות רציונליים בנטיות במידות וכן בנטיות מיניות. הרי אף אימא או אבא לא תאפשר שהילד שלו יצמיח נטיות מיניות להוריהם. וכן פדופיליה. ככה שכל הורה משכיל בתכלס ועוד אייך מאמין בחינוך ולא מאמין שזה גנטי וסטטי שאין מה לעשות בנידון. ואם רח"ל לא הצליח לחנך לפחות יש את השוטר שיאמר לו מה מותר ומה אסור.

והנה הדוגמא כמה שזה אינטואיטיבית אצל המשכיל\ות: שפרופ' חוה יבלונקה (ביולוגית) בספרה המקורית מאוד "אבולוציה בארבעה מדדים" (אבולוציה בארבעה ממדים :תורשה גנטית, אפיגנטית, התנהגותית וסמלית בתולדות החיים), נוגעת בשאלה שלנו, היא נטרפת בצדק, הרי נאמר שהאכזרי והאלים הוא גנטיקה ? אונס ופדופיליה זה גנטיקה ? כמו שזה מטריף אותה זה מטריף כל אינטלקט.

אבל כאמור לא זה הנושא כאן האם זה גנטי או לא. הנושא כאן היא שהאדם הנבון לא עושה חשבון מה גנטי ומה לא, הרי הוא ניצח כבר את הברירה הטבעית וזה כל משמעות חיו של האדם הנבון. אני לא מתייחס לשטיפת מוח של המשטרים שרוצים אותנו כעבדים ולכן יתנו לנו את ההרגשה שאנו סטטיים ודטרמיניסטיים. אני מתייחס לאדם הנבון והחופשי שהולך להקים את קן המשפחתי שלו. מה הסיכוי שלו להצליח אם יש לו בחוץ כזה טרור ?! הרי הוא ידאג מראש לאיזה נטיות מיניות הילדים שלו יצמיחו לעצמם. בשקר קדוש אמרו כנראה הורים או אנשי דת שסקס שווה אהבה. בשקר קדוש אמרו אלה שאהבה שווה נישואין. הכל בכדי לדרבן את הנערים לנישואין תבוניים. ועכשיו השקרים הקדושים חוזרים עלינו כבומרנג. אם סקס שווה אהבה ואם אהבה שווה נישואין המסקנה שאפשר משפחות מכל הסוגים. אבל היינו שם כבר בימי קוקוס וזה כאמור הביא את העבדות האישה על ידי המלכויות השוביניסטיות כנ"ל.

מה עוד שכל זה טעות מיסודו. סקס לא שווה אהבה, ואהבה לא שווה נישואין. האם אני אוהב את ילדי אני עושה עמם סקס או מתחתן עמם ?!

נישואין הם הסכם תבוני בין שני בני חורין שיש להם מטרה ותכלית משותפת והיא המשמעות חיים שדיברנו לעיל. אין לזה שום קשר לנטיות מיניות. הרי כל זוג מכל סוג בסוף כל סוף יכול להצמיח נטיות אחרות פתאום ואז מה ? הוא מפר את כל ההסכם נישואין שלו בשביל הנטיות ? נגיד התחתנתי עם אישה יפה. ויש לי הכל גם סקס טוב וגם אהבה וגם המטרה והתכלית הנבון לעיל. האם מישהו מבטיח לי שאני לא יתאהב במישהו אחרת ? אז מה, תגידו, כן תעזוב את הראשונה כי אנו צריך לתת דרור לנטיות המיניות שלי ?! זה הזוי לגמרי. ולכן זה מטריף הטרור שעושים כל חכמי חלם בשם הפוסט מודרניות ובשם החילוניות נגד כל דיבור תבוני ורציונלי בנושא הקריטי הזה. תנו לאדם הנבון לחיות ולחנך את צאצאיו אייך שהוא רוצה. תנו לו סביבה נכונה ולא טרור בלתי פוסק. הילד שלו לא צריך לקבל חינוך הפוכה ממה שהוא מקבל מהוריו. אני חושב שהורה כזה באמת בבעיה הרי כל הבידור המערבי עם טרור בלתי פוסק עושה הכל להפר את חוקי המשפחה המסורתית. אי אפשר לתת לילד או לילדה איזה סרט נחמד לראות בלי לחשוש אולי הטרור הגיע גם לשם.

וזה לא נגמר בשטיפת מוח שהילד מקבל ואולי ההורים יכולים להתגבר עליהם. מה יעשה הורה שהילד או הילדה רוצים להפוך את מינם = עקרות טוטלית ?! הנה ההורים סוף סוף הולידו ילד לנצח, והנה הטרור בחוץ גורמת לו לרצות לעקר את עצמו.

מה שכואב לי במיוחד שאסור להורה לפתוח את הפה. אני לא מצאתי אימא או אבא חילוני שפתח את הפה נגד הטרור הזה שמעקרים את צאצאיהם בכוונה תחילה. מצחיק אותי אייך אותן טרוריסטים מדברים על חופש ומסבירים לנו כמה הדתיים או החרדים משועבדים לרבנים, בזמן שכל דתי או חרדי יכול תוך רגע להפוך לחילוני בדיוק כמו הטרוריסטים האלה. והנה אם הורים חילוניים רק יפתחו את הפה בזעקה למה הטרוריסטים האלה מעקרים לנו את עמלינו עקרות נצחית ?! הטרוריסטים מיד ישלחו את הסוציאליים ושופטי ישראל הפנאטים ויוציאו את הילדים מתחת ההורים שהעזו לפתוח את הפה.

לסיכום:

נישואין = הקמת משפחה, להקמת משפחה יש לו תכלית ומטרה ברורה מראש שזה כל משמעות חיים של אדם הנבון. מהמשפחה הזו קיבלנו את כל ההתפתחות של האדם מול החוסר התפתחות של שאר האורגניזמים ביקום כולה.

כל הטוב שיש לבני אנוש הן תוצאה של המשפחה הזאת. לעולם כזה נולד כל אדם. וזה מקומם שיש טרוריסטים שרוצים לחזור אחורה. וזה שקר, הם לא רוצים לחזור אחורה רק רוצים להפריד בין ההורים לצאצאיהם בשביל לקיים את המשטר הטוטליטרי שלו. ההגות הפילוסופית החברתית מלאה עם התזה הזה של הפרדת הילד מהוריו. ביהדות זה נקרא "מעביר את בנו למולך". באומות יש את הגל שאמר: "כדי לא לאפשר להם (למשפחה\ליחיד\לאינדיווידואל) להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות" (הגל)

יש אפי' הוגה ישראלי שנזעק "אידאולוגיות המתחדשות, תמיד לא אהבו את המושג המשפחה. מאפלטון ועד הקיבוץ ועד הציונות, לא אהבו את מושג המשפחה, הם רצו להפריד את קשר הדם בין ההורים והילדים, ואז נוצרה איזה טרגדיה שנהיינו יתומים" (פרופ' בוזגלו)).

ישויות\זהויות דמיוניות צריכות את המשפחות אחרת מי יוליד את הילדים? מצד שני באכזריות עושים הכל להפריד ביניהם. מכאן תבינו לעומק למה המקרא נטרפת מול הישויות\הזהויות הדמיונות האלה = ע"ז, עד כדי כך שאפי' נביא אמת נהרג על העוון הזה. נפסק שכל אדם חייב להתאבד על הנביא הזה.

נחזור לעניינינו

אין שום קשר בין סקס לאהבה ואין קשר בין אהבה להסכם נישואין (אהבה שמצריך הסכם זה לא אהבה. ראו נישואין = אהבה ?!). אותו דבר ההולדה. אין הולדה אקראית. ההולדה האנושית היא דעתנית תבונית ולכן כל הורה יוצר חיים נצחיים שזה אומר הילד והבת מקבלים גם נצחיות על ידי יכולת להוליד בהמשך. אף הורה לא יכול לחשוב על ילד שייוולד לו כעקר או עקרה. התנאי של האל וההורה להוליד בכפיה הם שנים: 1, הבינה האחדותית שעושה את הנוצר שווה ליוצר (אל או הורה שמוליד פחות ממנו הוא מניאק ולא יוצר מחוק הטוב להיטיב). 2, היכולת להיות נצחי כמו האל על ידי ההולדה.

ולכן הכישלון הכי מטריף של כל הורה הוא, ילד שנולד לו עם חסר בבינה אחדותית או חסר לו את הפוריות = נצחיותו. כלומר כל הורה יעשה הכל לתקן את זה בכל דרך אפשרי וככה בדיוק צמח הידע האנושי ברפואה וכו' וכו'. היום ב"ה כמעט שאין עקרים וגם בסעיף הראשון יש בשורות טובות כל הזמן ב"ה.

והנה בגלל אידאליים של חכמי חלם הטרוריסטיים האלה, ילד או ילדה יכולה לבקש מהוריו עקרות מרצון כי הוא רוצה להיות בת והיא רוצה להיות ילד.

לסיום:

אם החילוני לא יוצא נגד הטרור של הטרוריסטים האלה, אין לו שום סיכוי שהוא יצליח במשמעות חיו ובתכלית והמטרה שהוא הגדיר לעצמו מעצם שהתחתן והוליד ילדים.

אתה רוצה לתת חופש לאלה שרוצים בכך, אוקיי תן להם חופש. אבל למה טרור? למה לעקר את צאצאי? למה החופש של אלה, מחייב טרור עד כדי כך שאני לא יכול לחנך את צאצאי כפי שאני רוצה? למה אני צריך לקום בבוקר ופתאום לשמוע מהבת שלי שהיא רוצה ניתוח? למה אני צריך לקום בבוקר לשמוע שהבן שלי רוצה להיות אישה? מזה אם לא טרור?!

"החרדים אולי גונבים לנו כסף (זה לא נכון אבל בשביל הדוגמא נניח שזה נכון) כופים עלינו את השבת וכו' וכו' (גם לא נכון החרדים לא מאמינים במשטר ובכפיה ולכן לא הקימו משטר זה אלפי שנים וממשיכים להתנגד למשטר יהודי). אבל הטרוריסטיים האלה מעקרים לנו את ילדינו הכל בשביל אידאליים הזויים או רייטינג תקשורתיים" זה מה שצריך החילוני האתאיסט הנבון לחשוב ולזעוק על כך חמס.

כחרדי ועוד כפוליטי חברתית אינטרסנטי, הייתי צריך להיות שמח שהנה ח"ו החילוני מתאבד בעצמו לדעת. אבל אין בנמצא חרדי כזה, אפי' שהוא מרגיש בטוח ולא מאוים, כל חרדי חרד בשבילכם בנושא הנידון באמת ובתמים, ולכן שחרדי כמוני פותח את הפה זה נטו טובתכם באופן הטהור ביותר.

אני מדגיש את זה בכדי שתבינו שאני לא מקנטר עליכם רק להפך דואג לכם שלא תעמלו לריק. כל אחד יודע כמה קשה ועל מה הוא מוותר ביום שהוא סוגר דיל לכל החיים = נישואין. והנה תוך שניה הכל יורד לטמיון כי יש טרוריסטים בחוץ. ולדאבוננו התנועה הרפורמי שרוצה לקבל את ההגמוניה על היהדות פתאום התחילה גם לעקר את צאצאיהם במחשבה תחילה, בכדי לזכות לעוד כמה נפשות בשביל הישות\הזהות הדמיונית שלהם = קלסיקה של מעביר את בנו למולך לטובת הישות\הזהות הרפורמית.  ראו כאן ילדים טרנסג'נדרים בני שבע, רבנים שמפרשים את סיפור בריאת העולם בצורה מגדרית, הורים שמוכנים ללכת עד הסוף עם ילדיהם שמבקשים לשנות את מינם, וקהילות יהודיות שמקבלות בברכה את החברים החדשים-ישנים ● כך הפכה יהדות ארצות הברית למובילת המגמה הפלורליסטית בעולם המערבי בכל הנוגע לשינויי מין

סוף דבר

אין שום מניע להומו או לסבית להקים משפחה לתפארת. הם לא עקרים. ובשביל להקים משפחה זה עיקר העיקרים שכל אדם צריך. נשאל מה עם הנטיות ?! אוקיי תראו לי זוג אחת שלא חשב פעם ופנטז פעם וכו' וכו' כלומר זה לא משהו שאמור להטריד כי הנה לכולם יש את אותו בעיה. כלומר כל סוג דיל לכל החיים, בהכרח מגביל את החופש המיני.

הקישור בין סקס לאהבה ובין אהבה לנישואין, זה שקר קדוש. אולי המציאו את השקר הזה בשביל חינוך וכו' וכו'. בוודאי אהבה חשובה לנישואין וגם סקס טוב, טוב לזוגיות. אבל זה רק סוכריות שמקלות על החיים. אבל המציאות היא שבחיים במציאות כל הזוגות המבוססות כבר לא בנויים על זה, הם יותר בנויים על זה שיש להם משהוא משותף ונצחי שזה הילדים והנכדים שלהם לדורי דורות.

נדרשת מכל אדם נבון להבין שהוא בוחר להיות הומו, מה הוא עושה להוריו. לא שאין לו זכות לעשות מה שהוא חפץ, אבל שידע לעומק למה וכמה הוריו עמלו ובשביל מה. ורק אחר כך יקבע האם כדאי להפסיק את שרשרת הדורות של אבותיו זה אלפי דור. אותו דבר לסבית. ביהדות שאין משטר וסמכות עליונה, הידיעה הזאת קריטית ביותר. כל בן משטר סומך על הגננת שזה המשטר, ואם הם נותנים את החופש הוא חושב בטעות שזה מוסרי ונכון. לא כן ביהדות, ביהדות שאין משטר וסמכות עליונה, האדם חייב להיות ידען בעצמו מה מוסרי ומה לא. ולכן חשוב לי לתת את התובנות הבסיסיות האלה. שיבין שזה לא קשור לדת של הוריו, זה קשור להכחדת הוריו מהעולם ומעמלם, ולא רק של הוריו רק של אבותיו  ועמליהם זה אלפי דור, כולם נכחדים בשניה בגלל החלטה רגעית.

יש תקווה לכל הומו ולסבית להינצל מהכחדה טוטלית. אבל לאלה שעקרו את עצמן, להם אין יותר תקווה רח"ל. על כך בדיוק צריכים לזעוק, אייך הטרוריסטים האלה מצליחים לגרום לזה ? אייך הטרוריסטים מצליחים להפחיד אותנו לפתוח את הפה.

מקווה ומברך שכל ההורים ינצלו וכל הילדים ינצלו מעקרות, אמן ואמן

Max maxmen

<span dir=rtl>3תגובות ל‘נטיות מיניות = עקרות ?!’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s