עוד ניצחון כזה ואבדנו – המשחק הדמוקרטי\הכלכלי – הכישלון האנושי הדוגמטי

עוד ניצחון כזה ואבדנו

המשחק הדמוקרטי\הכלכלי

הכישלון האנושי הדוגמטי

במשחק צריך לפחות שנים שמסכימים לשחק. רק אז אפשר לומר שאחד מהם ניצח את המשחק. מה קורה שאין אף אחד מהם שרוצה לשחק ונכפת עליהם לשחק, האם ניצחון של אחד מהם זה ניצחון? ברור לכל בר דעת שאין כאן ניצחון כי פשוט אין משחק. משחק כאמור לעיל חייב להיות משחק ששני השחקנים רוצים לשחק, ככה שכל שחקן שמפסיד מקבל את הניצחון של השחקן השני. אבל אם שניהם או אחד מהם במשחק מתחילה בכפיה, הוא לא מקבל את הניצחון. ולכן אין כאן ניצחון רק חורבן החברה כולה. או חורבן כלכלת החברה כולה. ואני הרחיב להסביר את הנקודה החשובה שהדוגמטי לא מבין לעומק.

שאלת המיליון דולר היא למה בכלל לשחק? למה בני אנוש לא יכולים להתנהל נכון בלי משחקים גם כלפי החברה וגם כלפי הכלכלה ?!

התשובה המקובלת היא שלא כלפי כל דבר יש אמת אחת = אמת אבסולוטית, שלא כלפי כל דבר יש הכרעה לוגית או מתמטית. והיות שכך באים על האדם ואומרים לו, בוא נעשה הכרעה כמו נטיל מטבע או נלך לבחירות. אי אפשר שכל אחד יעמוד על האמת שלו ולא תהיה חברה וכלכלה. ולכן בואו נכריעה בבחירות או במשחק הקפיטליסטית.

היוצא כאן שכלפי האמתיות האבסולוטיות, אין בכלל אפשרות לשחק. רק על דברים שאין בהם הכרעה לוגית או מתמטית מוסרית וערכית, אפשר לשחק במשחק הגורל ובהסכמה. ככה יוצא שממשחק שכזה הרווח היא שאפי' המפסיד מסכים להכרעה ואנו מקבלים שלום אנושי.

מה קורה שאם נכנס למשחק גם דברים שהן שייכים לדברים שלא צריך הכרעה, כי הם פשוט מאמתויות האבסולוטיות כמו: לכל אדם בעולם חייב להיות מקום להיות בו. לכל אדם בעולם צריך להיות אפשרות להתפרנס בכבוד וכו' וכו'. כלומר כל בר דעת מבין שעל הזכויות הבסיסיות של האדם, אי אפשר לשחק. ואם הוא משחק בהם, כנראה הוא במשחק בכפיה. ואם הוא שם בכפיה, לא יעזור לנו שיש מנצח, כי המפסיד לא מוכן להפסיד ובצדק, הרי הוא לא מוכן למות מרעב בשקט תחת הגשר. הוא לא רוצה לשלם פרוטקשן על הזכות לדרוך על כדור הארץ.

שהמדיניות המערביות דאגו לכל אדם בשביל הבסיס, אז אייך שהוא אפשר היה לשחק את המשחק כלפי איזה שיטה כלכלית כדאי לנו כחברה להיות בו. כלומר סוציאליסטית או קפיטליסטית, אפי' בקפיטליזם באיזה מאסכולות הקפיטליסטיות נהיה. בחזירי או באסכולה היותר מתון. אותו דבר כלפי המדיניות החברתית. כלומר כל זמן שלא נגעו באמתויות עצמן, המשחקים אייך שהוא עבדו. אבל ברגע שנגעו בבסיס, אף אחד לא רוצה לשחק, ואם יש משחק בכפיה, הוא מוכן רק להיות הווינר ולא מוכן להיות המפסיד. ואז לעומק אין בכלל משחק אלא חורבן החברה כולה וחרבן הכלכלה.

מה שקורה בעולם המערבי בעשור האחרון, זה בדיוק זה, שהתחילו לשחק את המשחק בכפיה. כלומר העמידו את הבסיס למשחק. לדוגמא הקפיטליזם החזירי. או הליברליזם ראש בקיר. כל השחקנים מוכנים לשחק אלא אם הם מנצחים, ולא?! לא מקבלים את המשחק!! ניקח את השבעים מיליון אמריקאים בבחירות עכשיו ונעצור כל אחד מהם ונשאל אותו, האם אתה מוכן לקבל את ניצחון ביידן כי זה המשחק?! הוא ישיב בצדק שלא!! ואם זה המצב, אין מנצח. פשוט אין מנצח אלא שלטון חצי העם על החצי השני בכפיה.

מי שרואה בראשו את טראמפ או את ביבי או את הבג"ץ וכל מנהיג פופוליסטי אחר, וחושב שהם הם הבעיה, פשוט לא מבין מה קורה. מה שקורה שההמון לא רוצים לשחק, הם שם בכפיה ולכן רק ניצחון מוחלט שהוא המנצח, רלוונטי להם במשחק הכפיתית הזה.

כלפי הבג"ץ הבג"ץ לקח כאן ריזיקה עם ביטחון גדול שההמון ייתן בו אימון אפי' שהוא לא נבחר על ידי הציבור. כמעט הצליח לו אילו לא היה עולה לו השתן לראש והצהיר שאין לנו זכות מוקנה לנשום.

אותו דבר הקפיטליזם החזירי. ההמון נתן בו אימון כל זמן שהרעב לא דפק בדלת. ההמון הסכים ופירגן לעשירים המופלגים אפי' שזה היה אי שוויון מבהיל, העיקר שיש לו את הבסיס = בית ופרנסה. ההמון נתן לליברלים אימון ונתנו לזרים ולגרים מקום בסביבתם, עד שהם גזלו מהם את מקומות העבודה ואת בתיהם. ההמונים נתנו אימון לבנקים כל זמן שהיה להם בתים לגור בהם, להם ולנשותיהם ולילדיהם. להמון לא היה איכפת שיש מוצרים זולים מסין וכו' וכו', כל זמן שהיה לו מקום עבודה ובית. כלומר יבוא ויצוא דווקא היה טוב להמונים.

שלקפיטליזם החזירי עלה השתן לראש ואמר בלי בושה שהעני הלוזר ימות תחת הגשר בשקט. אז שלא יתפלא שהלוזר לא רוצה למות בשקט, ולא רוצה לשחק יותר במשחקים האלה.

אז לא מדובר על לוזרים שלא יודעים להפסיד, מדובר על אנשים שלא רוצים למות ולא רוצים משחקים של חיים ומוות. לא רוצים להיות אנשים טובים ולקבל את הזר והמאגר אם זה על חשבונו. כלומר גם מוסר וערכים אפשר לדורש מאדם אלא אם זה לא בא על חשבונו.

על הגלים האלה רוכבים המנהיגים הפופוליסטיים. טראמפ עם הפטריוטיות, ביבי נתניהו עם הלאומניות, וכן באירופה ובכל מקום אחר בעולם. אבל למי שעינו בראשו מבין שזה לא טראמפ או נתניהו וכל השאר, זה ההמון שלא רוצה משחקים, הוא רוצה את שלו בחזרה.

ואז ההמון מתחיל לערער בסמכותם של הבג"ץ בסמכותם של הבנקים בסמכותם של המוסר והערכים של הליברלים, בסמכותם של שלטון החוק וכו' וכו' ודיי בצדק, כי כל האלה באים לשרת את האדם ולא להפך שהאדם אמור לשתחווה לאיזה אלוה שנקרא בג"ץ או חוק או שלטון או דמוקרטיה או ליברליזם וכו' וכו' ולמות מרעב בשקט.

לסיום:

בארץ ישראל כנראה היה איזה אדם משכיל מאוד שגרם לבני גנץ להיכנס לממשלת נתניהו. היינו ממש לפני תהום, ובני גנץ הציל את המצב ברגע האחרון. ולדעתי מגיע לאיש הצללים הזה פרס נובל.

מה יקרה בארה"ב? האם יבוא המבוגר האחראי ויציל את המצב?! או אנו הולכים לחורבן האימפריה המערבית העיקרית, ומשם לחורבן כל העולם המערבי רח"ל?!

את איש הצללים הזה אנו צריכים רק כתרופה דחופה. כלומר שהחורבן לא יקרה כבר עכשיו צריך איש צללים שיציל את המצב. אבל לעומק צריך טיפול שורש, אחרת זה רק ידחה את החורבן לעוד כמה שנים. הטיפול שורש צריך להיות ככזה שמבטיח לכל אדם את זכויותיו הבסיסיות בחוק יסוד שמעל כל סמכות אנושית, כלומר לא מישהו סמכותית נותן לו את זה אלא פשוט יש לו את זה לפני הסמכות האנושית. כלומר שום סמכות אנושית לא החוק ולא השופט יכול לשלול מהאדם את זכויות הבסיסיות שלו שזה בית\קניין ופרנסה\מקור פרנסה והגנה על משפחתו. שיהיה לכל אדם בתבל זכויות בסיסיות שכאלה, אפשר להציע משחקים על שער המותרות. כלומר המשחק הדמוקרטי או המשחק הכלכלי, יכולים לבוא אך ורק אחרי שאתה מבטיח את זכיות הבסיסיות של האדם. אז יכול הליברל לבוא ולהציע את המוסר והערכים שלו, אז יכול הקפיטל להציע את המשחקים הקפיטליסטים שלו, אז יכול שלטון החוק להציע את החוקים שלו. אז יכול הבנק לבוא ולהציע את השירותים שלו.

אבל אם המצב המציאותית היום היא, שאין לאדם בעולם כלום. בכדי לדרוך על כדור הארץ הוא חייב לשלם פרוטקשן לעיר. ובכדי לזכות לבית הוא חייב להגיע למלווה בריבית ולזייפן הכסף הציבורי = הבנק, לקחת משכנתא לכל החיים. בכדי ללמוד מקצוע הוא צריך שוב לקחת מזייפן הכסף המלווה בריבית משכנתא לכל החיים. בכדי לעבוד הוא צריך להיות עבד נרצע לאיזה קבלן ולא מספיק מפרנס אחד למשפחה?! על תתפלאו שההמון לא רוצה לשחק, לא את משחק הדמוקרטיה ולא את משחק הכלכלה. ואין לו אפי' את הפריבילגיה להיות מוסרי וערכי וליברלי וסובלני. ואז ההמון מצפה לאיזה מנהיג גברתן בריון שיציל אותו, והנה מצא את טראמפ או את נתניהו, הצד השני מצא את שי ניצן ואת השופט ברק וחבריו, והמרכז מצא את שלח\לפיד ואת בנט. ההמון האמריקאי מצא את הפטריוטיות, ההמון הישראלי מצא את הלאומניות. וככה זה בכל העולם המערבי היום.

בברכה

Max maxmen

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s