מיהו חרדי? נעים להכיר

מיהו חרדי? נעים להכיר

לפני כעשור וחצי שהתחילו הארגונים מבחוץ ומבפנים לנסות לחנך את החרדי מחדש, הם חיפשו חרדים ולא ידעו בדיוק להגדיר מיהו חרדי. את כל מי שתפסו ושכנעו וכו' פתאום התברר להם שההוא לא חרדי בכלל ולא מייצג חרדים וכו' וכו'. התחילו לנסות ללכת על ראש הנחש = מנהיגים משפיעים וכו' ולא מצאו ראש נחש. כי שמצאו כזה אדם שבדמיונם חשבו עליו שהוא ראש הנחש, דיי מהר הבינו שאין אחריו כלום = אמסלם גוטה משיזהב ועוד ועוד. בקיצור הארגונים והאקדמיה מטעם לא הצליחו (ואגב לא מצליחים גם היום) להגדיר מיהו חרדי. מתוך ייאוש פנו בזמנו לעצכ"ח זצ"ל ושאלו בפורום מיהו חרדי, והסברתי להם בקצרה שחרדי זה מי ששולח את הילדים שלו לחיידר. ניסתי להסביר להם לעומק מה העניין, למה רק זה מגדיר באמת מיהו חרדי. אבל לא נראה לי שהבינו, כי במשך הזמן הם התחילו ליצור מצב שיהיה היצע של חיידר עם ליבה וכו' וכו' והחרדים לא שולחים לשם את הילדים. אותו דבר עם ישיבות וכו' וכו'. בקיצור הם לא הבינו לעומק את ההגדרה שלי אם כי דווקא המפלגות החרדיות והעסקנים החרדים כן אימצו את ההגדרה הנכונה הזו ועל פי זה הם פועלים. בכל אופן בזמן האחרון שוב עולה השאלה מיהו חרדי ולאו דווקא מהצד של הארגונים האלה, אלא פשוט אנשים פשוטים רוצים להבין ולדעת במה אדם חרדי הוא חרדי. ולכן לקחתי על עצמי להשכיל את ההמונים ואגב זה גם את אקדמיה, אולי יצאו נשכרים.

ובכן מיהו חרדי? בכדי לענות לעומק על השאלה, יש לשאול קודם ביחס למה אתה שואל מיהו חרדי. ביחס למדינה? ביחס למדינה חרדי זה אדם שלא מכיר במדינה\בריבון ולא חוגג את חג העצמאות ולא ישבע לעולם אימונים למדינה\לריבון. הרי בשביל זה  יש לו את ריבון העולמים.

נשים לב שזה לא עונה לשאלה הרי יש חרדים בחו"ל. כלומר חרדי זה אדם שקיים בלי מדינת ישראל בכל מקום בעולם.

האם אתה שואל מיהו חרדי ביחס לחילוניים?! תגדיר קודם מהו חילוניות !! לעומק חילוניות בלי ישות חילונית יהודית ובלי משטר חילוני בשם היהדות, שזה אומר שחילוניות = אנטי משטר דתי, אז החרדי חילוני לגמרי, כי החרדי גם כן נגד משטרים דתיים. יותר מיזה עדיף על החרדי לגור תחת משטר חילוני לא יהודי, מלגור תחת משטר דתי כלשהי. כלומר אם נגדיר חילוניות בזה שהוא נגד משטר הדת, כלומר החילוני רוצה חופש ממשטר הדתי. אז החרדי הוא בדיוק זה, הוא לא רוצה ריבון מעליו ולא משנה אם זה משטר דתי או משטר חילוני. כלומר תמיד החרדי נגד משטר\ריבון הרי בשביל זה בדיוק יש לו את ריבון העולמים.

האם אתה שואל מיהו חרדי ביחס למצוות התורה והלכה?! כלומר החרדי מקיים את ספרות ההלכה מה שאין כן חילוני?! אוקיי גם הדתי לאומי מקיים את ספרות ההלכה. ובכלל בחו"ל יש הרבה סוגי יהודים כמו רפורמים ועוד ועוד ובכל זאת הם לא חרדים. מה עוד הרי כל חרדי חוטא נשאר חרדי. כלומר זה שלא מקיים מצוות והלכות, לא הופך אותו למשהו אחר מחרדי. ולכן גם לא זה מגדיר לעומק מיהו חרדי.

האם אתה שואל מיהו חרדי ביחס ללאומניות?! אז ברור לך שזה לא נכון תרתי משמע, אם לאומניות הם מדינה וארץ אז הם לא מכירים במדינה, ואם לאומניות הם גזע, לא כל בן הגזע הוא חרדי.

בואו ננסה להגדיר חרדי מול אידיאולוגיות כמו סוציאליזם קפיטליזם, מול דתות כמו הנצרות והאיסלם, מול פוליטיקה כמו ימין ושמאל, מול ימין שמאל מדיני ומול ימין שמאל כלכלי וכו' וכו'. בקיצור אייך ולמי שתרצו להדביק את החרדי, לא תצליחו להדביק את החרדי לשם. נכון שתמצא משפחה או קהילה וכו' שדיי דומים או אפשר לחבר אותם באיזה דבר באופן חלקית, אבל לעולם לא תצליחו להדביק את החרדי כישות לאחת מהם. ומה שהכי מטריף כאן שאין אפי' כזה ישות. כלומר אין ישות חרדית שאפשר לומר הנה נחבר אותם לשם או לשם.

אז החרדי לא ישות ולא זהות ולאו דווקא מקיים תורה ומצוות (הרי בעיני ליטאי החסידי לא מקיים מצוות וההפך וכו' וכו'. מה עוד הרי המושג "תשובה" מוכיח שחטאים לא מוציא אותך מאיפה שאתה), ולא מכיר בריבון מעליו, שבזה הוא דיי דומה לחילוני (לא לחילוני היהודי המזויף שהוא משטר חילוני\יהודי = לעומק משטר דתי), ולאו דווקא גר בארץ ישראל, והוא לא לאומן, אז מה הוא כן?!

ובכן לפני שאני עונה לכם את התשובה, קחו נשימה עמוקה: התשובה: החרדי הוא "יהודי". עכשיו, כל מה ששנוא ביהודי וכל מה שאהוב ביהודי, זה החרדי. עכשיו תסתכלו במראה ותאמרו לעצמכם מה הכי שנאו אצלכם ביהודי, ומיד תראו חרדי. אותו דבר ההפך, תסתכלו במראה ותאמרו לעצמכם מה הכי אהוב אצלכם אצל היהודי, מיד תראו חרדי. וזה לא רק שיהודי או חרדי מסתכל במראה, זה בדיוק ככה שגוי מסתכל במראה וחושב על היהודי, הוא מיד רואה חרדי וזה לא בכדי.

ולכן לעומק לא שאלנו את השאלה נכון. השאלה הוא לא מיהו חרדי, השאלה היא מיהו יהודי?!

ועל השאלה הזו קל מאוד לענות. כי יהודי הוא גזע. מיהו יהודי?! צאצאי יהודים!! כל כך פשוט שאין פשוט ממנו.

אבל יש כאן עומק שלא מורגש לשטחי, כלומר הוא לא מבין לעומק שכמה שזה פשוט, זה הופך להיות מורכב מאוד. כי אם יהודי הוא זרע יהודים, אז היהודי בהכרח נצחי בחץ הזמן = גזע . כלומר אי אפשר לדבר על גזע אלא כנצח = קיים בחץ הזמן, כלומר יהדותו מאוד תלוי האם הילדים שלו יהודים. הרי אם נפסק אצלו הגזע = הילדים שלו כבר לא יהודים?! הוא כבר יהודי מת, כי הרי יהודי תלוי בגזע = נצחי, מה שאין כן היהודי הזה שהילדים שלו לא יהודים הוא יהודי מת = נכרת. הווה אומר יהודי הוא זה שיש לו ילדים יהודים, ולא זה שנולד על ידי יהודים. ועם תרגיל מחשבתית פשוטה אני הוכיח לכם את זה: יהודי שמתנהג כמו גוי גמור ואפי' שהתנצר, הוא נשאר יהודי, מתי נפסק יהדותו? לא בחטאו ולא במותו, אלא בזה שאין לו ילדים יהודים. אותו דבר ההפך, כל גוי גמור שלא נולד על ידי יהודים, והוא מתגייר, אז נהפך להיות יהודי דווקא בזה שממנו בהכרח יתחיל כל צאצאיו להיות יהודים, אחרת התגייר ומת כלומר הוא יהודי רק לשבעים שנה וזה לעומק לא גזע כנ"ל.

לפני שנרחיב להסביר את הדברים בהרחבה, תבינו עכשיו לעומק את מצוות ייבום, והעקשנות בימי קדם של נשים עקרות להביא ילדים אפי' דרכי השפחות. וכמובן עמדת תלמידים יהודיים שכנודע היה תשובה לכל אלה שלא הצליחו להביא ילדים מסיבה כלשהי. כל אלה באים לפתור את הבעיה של עקרים ועקרות או מי שמת בלי ילדים, לומר שיהודי זה ממך ועלה, ולא העובדה שאתה צאצאי יהודים. והראיה האולטימטיבית היא הגרים, כי אם רק מי שנולד יהודי הוא יהודי, אייך אפשר גרים? ומה מצוות ייבום באים לפתור כאן? רק אם יהודי הוא יהודי מהיום ועלה לדורי דורות, אפשר להבין אייך אפשר גרים ומה פותר כאן מצוות ייבום לאדם שמת בלי ילדים שנקרא על שם המת. אותו דבר עמדת תלמידים יהודיים שנקראים על שם רבם.

ובכן מיהו יהודי?! כל אדם בעולם שמחליט שהוא יהודי מהיום ועלה לדורי דורות. יהודי שנולד יהודי הוא יהודי הלכתית אבל לעומק לא מוכרח שהוא יהודי כי יהודי תלוי לגמרי בצאצאיו. ולכן יהודי יכול להיות גם גויים ואפי' מתים ועקרים ועקרות כנ"ל אם יש להם ילדים על שמם.  מהצד השני יהודי שנולד יהודי יכול לא להיות יהודי בזה שלא הביא ילדים יהודיים.

אם יהדותו של יהודי הלך על פי האב מאז אדם הראשון (משום חוקי המשפחה) ומאז חלוקת הארצות על ידי נוח ובניו (משום הירושה = הנחלה בארץ ישראל שהיה מושתת על חוקי המשפחה של אדם הראשון), כלומר אם האב יהודי, ככה הבן יהודי. ככה שכל גבר היה יכול לכפות על הבן להיוולד יהודי בכל מצב, מאז בית שני רק האימא קובעת מיהו יהודי. כלומר יהודי לא יכול לכפות את יהדותו על צאצאיו משום גזעו אלא אם כן יתחתן עם יהודייה. כלומר אם כל כך פשוט לכם שיהודי הוא גזע, הנה עוד הוכחה שזה לא, כי אם יהודי מתחתן עם גוייה שלא מתגיירת, הילדים שלו לא יהודים. כלומר גזע לבד לא מספיק כי אתה חייב את טובת האישה שתתגייר בשבילך או אישה שמתחילה היא יהודייה. ולכן "התנאי ליהדותך היא העובדה שהילדים שלך יהודים" וזה לא מספיק אם הם לא יעמדו בתנאי שלך ש"היא העובדה שהילדים שלך הם יהודים" וזה לא מספיק אם הם לא יעמדו בתנאי שלך ש"היא העובדה שהילדים שלך הם יהודים" וכו' וכו' וכו' עד סוף כל הדורות.

עכשיו בואו לנסות לחבר את היהודי לישות או זהות כלשהי. נאמר שנחבר אותם לישות מין האנושי מה שנקרא גלובליזציה. ובכן זה לא יכול לעבוד, הרי באותו רגע הוא כבר לא יהודי, הרי התנאי ליהדותך היא העובדה שהילדים שלך הם יהודים וכו' וכו'. בואו ננסה לחבר אותם לאומה היהודית מה שנקרא לאום לאומניות תרתי משמע, אם לאום = גזע, ואם לאום = עם בארצו. שוב זה לא יכול לעבוד, הרי "התנאי ליהדותך היא העובדה שהילדים שלך יהודים".

בואו ננסה לחבר אותם לריבון\משטר כלשהי. שוב זה לא יכול לעבוד, הרי הריבון הוא ההורה העליון ולא אתה הוא ההורה ולכן אין לך ילדים וחוק גיוס חובה תוכיח שההורה העליון מגייס אותו\ה כרווק\ה, ככה שבאמת אין לך ילדים אם ימות למען ההורה העליון, קרי ימות כרווק למען כבוד קדושת הריבון\המשטר. וכאמור "התנאי ליהדותך היא העובדה שהילדים שלך יהודים" והנה אין לך ילדים בכלל, כי הם של הריבון. למי שיש לו ספק בעניין נוכיח לו את זה בשנים, 1. על פי המקורות 2. על פי המודרנה.

על פי המקורות: ראו שמואל א' פרק ח' מפסוק יא' וַיֹּאמֶר–זֶה יִהְיֶה מִשְׁפַּט הַמֶּלֶךְ, אֲשֶׁר יִמְלֹךְ עֲלֵיכֶם:  אֶת-בְּנֵיכֶם יִקָּח, וְשָׂם לוֹ בְּמֶרְכַּבְתּוֹ וּבְפָרָשָׁיו, וְרָצוּ, לִפְנֵי מֶרְכַּבְתּוֹ. וְלָשׂוּם לוֹ, שָׂרֵי אֲלָפִים וְשָׂרֵי חֲמִשִּׁים; וְלַחֲרֹשׁ חֲרִישׁוֹ וְלִקְצֹר קְצִירוֹ, וְלַעֲשׂוֹת כְּלֵי-מִלְחַמְתּוֹ וּכְלֵי רִכְבּוֹ.  וְאֶת-בְּנוֹתֵיכֶם, יִקָּח, לְרַקָּחוֹת וּלְטַבָּחוֹת, וּלְאֹפוֹת וְאֶת-שְׂדוֹתֵיכֶם וְאֶת-כַּרְמֵיכֶם וְזֵיתֵיכֶם, הַטּוֹבִים–יִקָּח; וְנָתַן, לַעֲבָדָיו. וְזַרְעֵיכֶם וְכַרְמֵיכֶם, יַעְשֹׂר; וְנָתַן לְסָרִיסָיו, וְלַעֲבָדָיו. וְאֶת-עַבְדֵיכֶם וְאֶת-שִׁפְחוֹתֵיכֶם וְאֶת-בַּחוּרֵיכֶם הַטּוֹבִים, וְאֶת-חֲמוֹרֵיכֶם–יִקָּח; וְעָשָׂה, לִמְלַאכְתּוֹ.  צֹאנְכֶם, יַעְשֹׂר; וְאַתֶּם, תִּהְיוּ-לוֹ לַעֲבָדִים. וּזְעַקְתֶּם, בַּיּוֹם הַהוּא, מִלִּפְנֵי מַלְכְּכֶם, אֲשֶׁר בְּחַרְתֶּם לָכֶם; וְלֹא-יַעֲנֶה יְהוָה אֶתְכֶם, בַּיּוֹם הַהוּא.

על פי המודרנה: לדברי גיל סיגל, פרופ‘ למשפטים בקרייה האקדמית אונו וחבר המועצה הלאומית לביואתיקה, ”להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם“ הם קיבלו מהמדינה את הזכות למלא חובות כלפיו בשל החיבור הביולוגי. הגדיל לומר השופט ברק הטיפש שאין לך זכות מוקנה לנשום בלעדיו.

אני חושב שיהודי חילוני אמתי (לא החילוני המזויף בן המשטר), יותר קרוב לחרדי\ליהודי הקלסי, ממה שהוא קרוב לחילוני בן המשטר או ליהודי דתי לאומי. הרי תראו לי אדם עם גנים יהודים שיכול להסכים עם הדברי הבל האלה, שלהורים אין בעצם זכות על הילד שלהם, הילד שלהם אינו הקניין שלהם, הם קיבלו מהמדינה את הזכות,,,?! אין מצב, אלא אם כן הוא יהודי בטעות. יהודי לא יכול להסכים לדבר שכזה, נקודה. הוא לא יכול להסכים לכך משום רמת המשכל שלו. וכנ"ל לא יכול להסכים לכך כי ככה הוא לא עומד בתנאי הבסיסי של היותו יהודי כנ"ל.

יש עוד משהו מאוד מאוד קריטי במשטר יהודי ועוד בארץ ישראל, שהיהודי לא יכול להסכים לה בשום מצב. ועל הדרך תבינו למה היהודי לא יכול להתחבר עם זהויות אידיאולוגיות חברתיות, מדיניות או כלכליות. ועל הדרך גם תבינו למה היהודי לא יכול להתחבר לשום משטר בכל מקום בעולם ולכן הוא מצפה לחזור פעם לארץ ישראל. ועל הדרך גם תבינו למה להיות יהודי זה דבר כל כך מורכב שהתנאי האולטימטיבי של היותך יהודי, היא "העובדה שהילדים שלך יהודים".

כנודע למי שמכיר לעומק את המתודה היהודית. המוסר והערכים היהודיים בנויים על אותו אחדות הבינה שהאומות משתמשים בו למדע ולטכנולוגיה על ידי מתמטיקה ולוגיקה וכו'. ביהדות זה האלוהים וזה הריבון שלו. באומות האלוהים הזה טוב רק בשביל הכוח, על דרך ידע = כוח = נשק גרעיני = ריבון אדם על האדם. והמוסר והערכים של האומות?! הם קבעים את המוסר והערכים שלהם מהבטן, כי ככה זה, הרי הוא הריבון. ביהדות כנ"ל אין ריבון ולכן המוסר והערכים תמיד חייבים להיות על פי אותו אחדות הבינה.

אייך זה עובד המתודה היהודית? דיי פשוט, ותראו כמה שזה קל. דבר ראשון אם אין ריבון אדם על אדם, אדם נולד בן חורין באופן אבסולוטית. כלומר חירות אדם כן ולא, היא לא שאלה יהודית, אלא שאלה של האומות שיש להם ריבון. ביהדות השאלה הזו לא נשאלת כי זה האדם. אחרת הם לא אדם רק עבדים לעבדים = עבדים לריבון. כלומר ביהדות האדם הוא אדם אלא אם הוא בן חורין. והיות שבמציאות היהודי הוא תחת ריבוניות, ולכן הוא נקרא יהודי בגלות. תשימו לב הוא מבחינתו לא נקרא אזרח של הריבון ההוא, הוא נשאר להיות יהודי ולכן הוא תמיד יהודי בגלות.

ובכן כנ"ל ביהדות אדם\יהודי הוא העבודה שהילדים שלו יהודים, כלומר חייב שיהיה לו ילדים, אחרת הוא לא אדם\יהודי אלא בעל חי שנכחד אחרי שבעים שנה.

ולכן הוא הולך להוליד ילדים וכאן יש לו דילמה מוסרית. א' באיזה זכות אתה מוליד ילדים בכפיה בלי לשאול אותם קודם, הרי נמנו וגמרו שלא טוב לו שנברא משנברא (חז"ל), כלומר והיה שנדמה לך שטוב לו להיוולד?! באים חז"לינו החמודים ואמרים לך: לא טוב לו שנברא משנברא כלומר עדיף לאדם לא להיוולד כלל וכלל. ב' אייך תעשה את זה, הרי אתה צריך שותף = בת\ן זוג.

הדילמה המוסרית הראשונה להוליד ילדים היא "באיזה זכות אתה מוליד ילדים בכפיה בלי לשאול אותם קודם, הרי נמנו וגמרו שלא טוב לו שנברא משנברא" (חז"ל)

ובכן תשובת האל טובה גם להורים. האל ברא אדם יחידי ונתן לו את הגן עדן = את כל היקום כקניין פרטי שלו = חירות. כלומר כמו האל הוא חירותי ככה ליצור חיים על ידו מכריחה אותו מוסרית ליצור חיים חירותיים, והאל גם נטע בו מראש (בניגוד לרצון של הורים פוטנציאליים שהם טיפשים)  את שכלו האלוהי = את הבינה האלוהית. וגם נטע בו מראש את היכולת ליצור חיים כמו האלוהים. ואם בכל זאת לא טוב לך להיוולד?! יש לך את האפשרות להתאבד. כלומר זה לא טריוויאלי שאפשר להתאבד אם האל היה רוצה לברוא אותנו בכפיה. כלומר מוסרית האל לא היה יכול להוליד אותנו בכפיה אלא אם כן נתן לנו את האפשרות הזאת. אבל ברור לנו שהתנאי הקודם לכל הוא הגן עדן = חירות והשכל האלוהי בכדי להתפתח עד אין סוף, ואת היכולת ליצור חיים ככה האדם נצחי בדיוק כמו האל שהוא נצחי.

את כל זה חייבים ההורים לתת לילד כתנאי מוסרי מוקדם לעצם האפשרות ליצור ילד. כלומר את השכל האלוהי הוא מקבל בכל מקרה (אלא אם כן ההורים דואגים מראש שהילד לא ישתמש עם זה ככה הוא יהיה תמיד תלוי בהורים וככה באמת מתנהגים המשטרים מול הילדים שלהם ראו אינדוקטרינציה להמונים | על בתי ספר ודורות של הינדוס חברתי), את היכולת ליצור חיים ולזכות לחיי נצח כמו האלוהים, הוא מקבל מראש (אלא אם כן ההורים או המשטר עושים אותו עקר פסיכולוגית (ראו נטיות מיניות = עקרות ?!) או מקריבים אותו למולך והוא מת כרווק למען כבוד קדושת הריבון\המולך). מה שנשאר להורים, זה לתת לו את הגן עדן = את כל העולם כקניינו הפרטית, כלומר לתת לו את חירותו ואין חירות האדם בלי הטבע. מכאן שההורה לא יכול לשלול מהבן את הירושה בארץ ישראל כי כתוב חוקת משפט = חוק יסוד במתודה היהודית. ראו החוקה – המתודה ראו גם חוקה מהי ?

עכשיו נבין למה אי אפשר לעולם שהיהודי ימסור את זרעו למולך. כלומר אסור ליהודי לתת את הילד שלו למולך ולכן אסור לו לחיות תחת ריבון\משטר כלשהו. אחרת אין ליהודי זכות מוסרית להוליד ילדים. ועל זה בדיוק נאמר בתלמוד "דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו" כלומר תחת ריבונות, אסור ליהודי להתחתן ולהוליד ילדים אפי' שנמצא על ידי כך, שזרעו של אברהם, כלה מאליו. כלומר מכאן תראו שאין היהודי לאומן ולא חיי למען הלאום ולא חיי למען הורים שלו, הוא נטו חי ופועל אלא למען העתיד שלו ולכן באמת אפשר גרים ביהדות כפי שהסברתי לעיל כי "התנאי ליהדותך היא העובדה שהילדים שלך יהודים" ולא שאתה נולדת יהודי.

היהדות ידעו מראש שיהיו הורים טיפשים ולא מוסריים, ולכן מראש אומרת היהדות סוג של אקסיומה מסורית והיא: חייב כל אדם לומר שבשבילי נברא העולם. למה האל ברא את האדם יחידי ולמה תמיד אדם נולד יחידי (אפי' כתאומים סיאמיים יש לכל אחד מהם תודעה נפרדת = יחידי), כי חייב כל אדם לומר שכל העולם נבראה בשבילי.

כלומר היהדות לא מחכה לטוב ליבם של ההורים, היא מיד שהילד נולד אומרת לו, אתה בן חורין שחייב לומר שכל העולם נבראה בשבילך. ולכן אפי' שההורים מוסרים אותו למולך, הוא אם הוא רוצה להיות יהודי, לא חייב להסכים לכך ולכן הוא תמיד נולד בן חורין שחייב לומר שכל העולם נבראה בשבילי.

ואם הריבון רוצה לקחת אותו למען הדגל, אז היהדות עושים לילד ברית מילה מיד שהוא נולד לומר לו שהדגל שלך שזה אבר ההולדה שלך, כלומר הילדים שלך ולא של הריבון. כלומר אם ההורים לא מלים את הילד, אז החובה היא על הציבור למול את הילד. (ראו ברית מילה בשביל מה?)

אחרי התנאי האולטימטיבית לעצם המוסריות להוליד ילד, היא חירותו שזה אומר כל היקום שלו, אז הוא צריך להסתדר עם שאר הבני חורין שטוענים כל אחד לעצמו שהעולם שלו כקניין פרטי. הוא יעשה זאת מעצם העובדה שאחרי דור יש לו יותר מילד אחד והם יצטרכו להסתדר ביניהם הרי כל ילד לחוד חייב לומר שכל העולם נבראה בשבילו. שזה אומר לעומק שאין את הצוו המוסרי של לא תגנוב ולא תרצח וכו' וכו'. והוא לא רוצה שהילדים יגנבו אחד מהשני או רח"ל ירצחו אחד את השני.

(וזה לעומק התרגיל המחשבתית שהמקרא עושה לנו כבר בתחילת המתודה שלנו: על שלושה דברים קרה הרצח הראשון בתרגיל המחשבתית של המקרא. אחד על עבודת השם, כלומר למדומיין היה נדמה שהאלוהים אוהב את אחיו יותר ולכן רצח אותו. כלומר המקרא מראש אומרת אין דבר שכזה ואם תהיה טיפש ותחשוב שיש דבר כזה, אתה בסוף תרצח אפי' את אחיך. השני על אישה. כלומר אם תחשוב שמותר לך שיהיה לך אישה רק לך וכן ההפך, בסוף גם תרצח אפי' את אחיך. כלומר קניין אישה או בעל כפרטית, חייבת להיות קבילה, שזה אומר שחייב להיות מצב שלכל אדם יש בת זוג אחרת אף קידושין לא קביל. מכאן החובה על ההורים לתת לבן אישה והיא גם חובה ציבורית. כלומר המצאת הצוו המוסרי של לא תנאף, יש לו תנאי שיש לכל אדם אישה ולכל אישה יש בעל. השלישית קניין בטבע. כלומר אם נדמה לך שכל העולם שלך, בסוף תרצח אפי' את אחיך על קנין בטבע אפי' שההסכם היה בהסכמה. כלומר מצד היהדות אין מצב שאדם עושה הסכם שכלול בו שהוא מוותר על הטבע, הנה זה מה שקין והבל עשו ולבסוף קין רצח את אחיו.)

והנה עוד סיבה עמוקה למה יהודי לא יכול לעולם להיות תחת ריבון אנושי שמראש כל הטריטוריה של הריבון שייכת לריבון. או בריבונות קפיטליסטית נאו ליברלית הריבון מוכר לכל החפץ בכך את הטבע כקניין פרטי. ולכן יהודי לעולם לא יכול להתחבר אידיאולוגית לקפיטליזם ולנאו ליברליזם, הרי הילדים שלו נולדים לעולם שכבר קנו למישהו בזמן שהתנאי הראשון לעצם הולדת הילד לעולם הוא שהילד חייב לומר שכל העולם נברא בשבילי. כאמור הילד חייב מוסרית להיוולד בן חורין, אחרת להורים מוסרית אסור להוליד את הילד. ראו כולנו ממזרים

ובכן מה עשו היהודים הלכה למעשה על פי המתודה היהודית שלנו?! ובכן נח ובניו אחרי המבול המציאו את הקניין הפרטי על ידי זה שחלקו בגורל את כל הארצות לכל הבנים, והמציאו את הירושה ככה כל אדם נולד עם קניין פרטי. וכמובן הירושה מושתתת על חוקי המשפחה (שנדבר על כך עוד מעט). אז יש קניין פרטי לכל אדם ומשאבי הארץ שייכם לכולם על פי תקנות יהושע בחלוקת הארץ. ככה כל אדם נולד בן חורין. מה עם לטייל בכל כדור הארץ?! על כך הומצאה הכנסת האורחים על ידי אברהם. כלומר אסור לעשות דלת בבית בלי מזוזה שאומרת שכל מי שרוצה להיכנס לקניין הפרטי שלי, יכול לבוא לאכול ולישון וכו' וכו'. ראו מנשקי המזוזות מנשקי האקדחים – עומק מצוות קביעת מזוזה לכבוד חג החירות. וככה הומצאה הצווים המוסריים של לא תגנוב ולא תרצח ושאר דיני אדם לחברו, ואז הומצאה המושג משפט ועשיית צדק ומשפט. חושן האפוד נקרא חושן המשפט ולמה, כי שם היה המפה של חלוקת הארץ שחילקו השבטים בגורל עוד לפני שירדו למצרים. ראו אורים ותומים כפשוטו וראו גם פרשת תצוה – הבנת עומק חושן המשפט והאורים ותומים

בקיצור היהודי מצפה לחזור לארץ ישראל, כי הוא יודע שאין לו קניין קביל אלא בארץ ירושתו. בכל מקום אחר מחוץ לארץ ישראל ארץ ירושתו, כל קניין שלו תלוי בריבון המקומי. ואמרנו כבר שאין אדם בן חורין בלי הטבע.

הדילמה המוסרית השניה להוליד ילדים היא "אייך תעשה את זה, הרי אתה צריך שותף = בת\ן זוג"

ובכן אתה צריך דבר ראשון בת\ן זוג בן\ת חורין, אחרת הילד לא שלך אלא של האדון של הבן\ת זוג. ולכן אתה לא יכול לעולם להתחתן עם בן\ת זוג ששייך לאיזה ריבון או לאיזה ישות או זהות אידיאולוגית וכדומה.

מה עוד, אתה חייב לדאוג כנ"ל שהילד באמת נולד בן חורין. אז אייך עושים את זה? אז חז"לינו מספרים לנו: "ששים משפחות יש בארץ שמכירין את אביהם ואינן מכירין את אמותיהן ונקראו מלכות (= שוביניזם בל"ז). ושמונים משפחות יש בארץ מכירין את אמותיהם ואינן מכירין את אביהן ונקראו פילגשים (= פמיניזם בל”ז). ושאר אינם מכירין לא אביהם ולא אמם (= משפחה הומואית בל"ז)" (חז"ל בבמדבר רבה)

חז"ל מדגישים כאן את הבעיה של הילד\ה, הילד לא יודע מיהם הוריו ואז מה? התשובה היא "חירות האדם"!! ונמחיש את הבעיה: אם הילד רוצה ילדים משלו, במקרה של משפחה שוביניסטית = מלכות, אז הוא יאנוס נשים בכוח ויחזיק אותן בכוח כל חיו בכדי לזכות בילדים משלו. והילדה של משפחת המלכות, תמיד תהיה שפחה. כלומר משפחה שכזו שוללת את חירות האדם מראש שבמקרה הזה הילד מתחנך להיות פושע מראש והילדה נולדה מראש שפחה שלא מכירה את ילדיה והילדים לא מכירים את האימא.

מה עוד הרי הבת זוג לא באמת שותפה כי היא לא בת חורין.

במקרה של משפחה פמיניסטית = פילגשים, הילד אם ירצה ילדים משלו, אז שישכח מיזה. מה עוד הוא נולד רק לצינור זרע. כלומר תמיד הילד נולד עבד וג'יגולו. והילדה במשפחה הפמיניסטית תמיד תהי פושעת הרי היא תכפה את עצמה על הילד בכוח שהילד תיתן לה זרע בלי לתת לו להיות האבא.

מה עוד הבן זוג לא שותף הרי הוא לא בן חורין

במקרה של משפחה הומואית תמיד הילד שרוצה ילדים משלו יצטרך פונדקאית או יכפה את עצמו על בת בכוח שתוליד לו את הילד. והילדה במשפחת ההומאים, אם היא תרצה ילדים משלה, אין מצב, היא תצטרך להיות הפונדקאית הנצחית.

ובכן אנו רואים שאם אנו נולדים יחידים וכו' ורוצים מוסרית להוליד ילד בן חורין, אי אפשר לעולם לחשוב על שום משפחה אחרת אלא על המשפחה המסורתית שרק במודל הזה שני בני הזוג יכולים להיות בני חורין ורק במודל הזה הילד יכול להיוולד בן חורין. מה עוד שאמרנו שהילד חייב להיוולד לטבע עם קניין פרטי משלו, ואין קניין בלי חלוקה בגורל והמצאת הירושה, ואין ירושה בלי המודל המשפחתי המסורתית. ולכן זה המודל האולטימטיבי שהצוו המוסרי האלוהי דורש מהאדם. ורק אז הילד מקבל על עצמו את הצווים המוסריים של לא תגנוב ולא תרצח ולא תנאף ושאר דיני בין אדם לחברו. בלי התנאים האלה למה שהוא יקבל על עצמו את כל הצווים המוסריים?! להפך הרי "לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב" (משלי). והנה כל הצווים המוסריים כולל בתי משפט כולם מושתתים על אחדות הבינה האלוהית שהאדם מקבל על עצמו מרצון. ואז הוא לא צריך משטר וריבון עם שוטר עם רובה.

והנה נשים לב שרק תחת ישויות דמיוניות או תחת משטרים ריבוניות, אפשר שאדם יוליד ילד בלי המודל המסורתית, כי במילא הילד לא של ההורים אלא של הריבון או של הלאום הדמיוני כנ"ל. אבל אצל היהודי שחירות האדם לא מותנה בריבונות או בזהות, הוא לעולם לא יכול מוסרית להוליד ילד בלי שהוא ובת זוגו בני חורין וככה הילד נולד בן חורין. מה עוד כנ"ל הוא חייב להיוולד עם קניין בעולם, ואת זה הוא מקבל אלא על ידי ירושה שאפשרי אלא במודל המסורתי. וככה היהודי זוכה בצדק בארץ ישראל מירושת אבות עד שם בן נוח.

עכשיו בטוח שיש לקורא המשכיל שאלה קשה מאוד, הרי אנו טוענים שיהדותי תלויה בילדים שלי בעתיד ולא בגזע עד אברהם אבינו ועד שם בן נוח. אז אייך אתם דורשים את ארץ ישראל ?! הרי הגרים הם לא יורשים ומי יודע האם הוא יהודי יורש, אולי הוא בן של גרים ?!

ובכן תראו כמה נפלא המתודה היהודית, לא רק בן גרים לכאורה לא יכולים לדרוש את ארץ ישראל, אפי' אברהם אבינו שהיה היורש הקביל משפטית, לא כובש את ארץ ישראל אפי' שהלכה למעשה כבש את הארץ מתוך הגנה. כלומר הוא החזיר את הארץ מיד לתושבים אחרי שניצח את הכובשים, ולא רק זה אפי' קבר שעל פי כל הדעות בזמן אברהם, קבר, המת קונה לעצמו, באופן טבעי, ככה שדיי בצדק המקומיים אומרים לאברהם, קח לך קבר ותקבור את אשתך. ולא ולא, אברהם מתעקש לקנות אפי' קבר בכסף רב. ועל כך בדיוק נכתב התרגיל המחשבתית של עקידת יצחק ראו עקידת יצחק הליבה החרדית.  אותו דבר יהושע בכיבוש הארץ מספרים חז"ל שכבר משה רבינו דרש לבקש שלום והצדק האלוהי הסכים עמו. כלומר יהושע נתן להם אפשרות לעזוב בחזרה לארץ ירושתם לארץ שהם ירשו מאביהם חם בן נוח. ותבינו שהצדק האלוהי בראשונה לא דורש שלום כי הכנעני הגיע לארץ לא שלו, כלומר הוא פלש לארץ ישראל ואביו חם אמר לו שהוא יצטרך לנצח לחיות על חרב. מה עוד שכל מי שמחזיק בקניין על ידי כיבוש, בעצם טוען שכל כובש בצדק יכול לכבוש אותו. יוצא שמצד הצדק כל אדם יכול לכבוש כובש הרי זה המשחק שלו עצמו, והבינו.

על כל פנים "התנאי ליהדותך היא העובדה שהילדים שלך יהודים" שזה אומר שאין היהודי הלכה למעשה זה אלפי שנים דורש את ארץ ישראל, אלא שכל הגויים יהיו בני חורין ויעשו מה שנוח ובניו עשו. כלומר שכל בני אנוש יהיו בני חורין, וילכו אחרי האלוהים גם כלפי המוסר וערכים, אז אוטומטית כולם יהיו יהודים ואין יותר גוים בעולם. כלומר ביום שאחדות הבינה תשלוט ברוח האדם גם במוסר וערכים, אז אוטומטית כול בני אנוש יהיו בני חורין בדיוק כמו שהיהודי הוא בן חורין. ועל הזמן ההוא נאמר בחז"ל עתידה ארץ ישראל להתפשט לכל הארצות, שזה אומר לעומק כל העולם יהיה ארץ ישראל והבינו לעומק למה, כי בכל מקום בתבל כל אדם הוא בן חורין והילדים שלו נולדים בני חורין. וכל זה יקרה שיבוטל כל הריבוניות וכל הישויות והזהויות הדמיוניות. וזה הזמן שנקרא ביהדות ימות המשיח.

הזמן המדובר הזה, לא יכול לבוא בכוח, הזמן הזה הוא תוצאה של אנושיות טובה, דור שכזה שבאמת ירצה את הטוב, הדור הזה יזכה להיות בני חורין, ושהוא יהיה בן חורין הוא אוטומטית יהיה גם משכיל ושהוא יהיה משכיל, הוא יעשה מה שנוח ובניו עשו שמהם לא רק קיבלנו את החקלאות ואת הלוח שנה, קיבלנו מהם את כל המוסר והערכים האנושיים כולל המושג משפט וצדק. כלומר אילו לא נכנס לתמונה נמרוד הרשע, זה שהמציא את הריבונות הראשונה בהיסטוריה האנושית, היינו כל בני אנוש בני חורין כבר מזמן. והיות שנמרוד כן הגיע בזמנו (ותמיד בהווה הריבון תולה את עצמו על אותם מושכלות של הבני חורין, כלומר כמו נמרוד בזמנו לא היה יכול להמציא את הריבון בלי המושכלות של הבני חורין, ככה בהווה במודרנה בדיוק אותו דבר הריבון נשען על המושכלות של הבני חורין), נצרך אברהם לברוח לארץ ירושתו ולעשות את ברית המילה כאנטי תזה לדגל דמיוני חברתית ריבונית של נמרוד. ראו ברית מילה בשביל מה?

ומאז אברהם עד ימינו אנו, אנו עומדים באותו מצב בדיוק.

ולכן לסיום נבין למה לעולם לעולם, החרדי\היהודי לא ילמד אזרחות, ולעולם לא יראה בריבון סמכות. זה נכון בארץ ישראל ונכון בכל מקום בעולם בעבר בהווה ובעתיד. כי אם אתה תחת ריבון, הוא כופה עליך ועל צאצאיך ללמוד את מה שהוא מכתיב לך כי הוא צריך את צאצאיך כהון אנושי וכעבד של הריבון וכו' וכו' ואז לעולם אתה והבן לא לומדים את המתודה היהודית, ובוודאי שאתם לא יכולים ליישם אותה הלכה למעשה ולהיות בן חורין (ראו אינדוקטרינציה להמונים | על בתי ספר ודורות של הינדוס חברתי). אותו דבר צבא, לעולם החרדי\היהודי לא ייתן את זרעו למולך. אותו דבר לגבי כל התורה כולה כלומר כלפי המתודה היהודית. ולכן אין מצב שהחרדי\היהודי יוותר איי פעם על חוקי המשפחה למשל, כי אז הוא לא יהודי, ולא בגלל שהוא עקשן או מה, הוא פשוט לא יכול כפי שהוכחתי לכם לאורך כל המאמר הזה. כלומר המתודה לא מאפשרת זאת ובלי המתודה אין יהודים כנ"ל. 

עכשיו תבינו מיהו חרדי\יהודי ומיהו רק זרע יהודים ויחי ההבדל תרתי משמע. ולכן אין טעם לחפש את החרדי באיזה זהות וללכת על הראש של הזהות. אין טעם ללכת אחרי איזה קהילה או עדה או חסידיות או מפלגה או איזה עיר או ארץ ומדינה, כל חרדי בכל מקום ובכל זמן בעבר והווה ובעתיד, אותו דבר. ואייך תבדקו באמת האם הוא חרדי?! לכו אחרי הילדים, האם הילדים לומדים בחיידר שזה אומר לומדים אלא את המתודה של היהודים כלומר לומדים רק את התורה, ולא שום דבר אחר, אז אפשר לומר שההורים הם בני חורין ולכן הם חרדים. ואם כך מה מחבר את כל האינדיבידואלים מכל פינה בתבל לאחד?! העריבות זה לזה !! רק אינדיבידואלים בני חורין הם תמיד ערבים זה לזה. שאני חושב שהיהודי הוכיח את זה בכל ימי ההיסטוריה. מה שאין כן כל מי שמתכנס לאיזה זהות דמיונית הוא תמיד רואה באינדיבידואלים כשונאים שלו, ולכן כל בני המשטרים וכל בני הזהויות הדמיוניות, תמיד שונאים את היהודי\החרדי.

בברכה

Max maxmen

<span dir=rtl>תגובה אחת ל“מיהו חרדי? נעים להכיר”</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s