ההכחשה – הכובש שחי בהכחשה – ותסמונת סטוקהולם

ההכחשה – הכובש שחי בהכחשה – ותסמונת סטוקהולם

(המאמר מוקדש לאוריאל צייטלין היקר)

מבוא

פרק א' ההכחשה

פרק ב' תסמונת סטוקהולם

פרק ג' השנאה

פרק ד' הגאולה

מבוא

המיעוט הערבי הכבוש שהוא כבר לא כל כך מיעוט (כ15 מנדטים), נגאל במדינה קפיטליסטית. וזה הסיבה העמוקה שהחיבור של הערבים עם נתניהו יותר מציאותית מהחיבור לשמאל. השמאל כסוציאליסטית הוא הבעלים על אדמת המדינה ועל משאביה, רואה בערבי כמתחרה על אותן אדמות ומשאבים ולכן הוא חייב לדכה את הערבי וזה מה שעשה בכל ימות שלטון השמאל מול המיעוט הערבי. במדינה קפיטליסטית שהכל מופרט, כל האזרחים שווים בהתחרות הזו, ולכן הערבי בעצם נגאל מעול הכיבוש. וזה המציאות כהיום במגזר הערבי הישראלי. הם התחילו לראות את האור דווקא מאז שלטון נתניהו ואסכולת שיקגו.

שניהם – הסוציאליסטים והקפיטליסטים, לעולם לא ראו את עצמם כאפוטרופסיים על הערבי, ולכן חוץ מהנושא הרלוונטי הזה, לא היו לערבים בעיה עם הכובש. הכובש לא דרש ממנו גיוס חובה, הכובש לא דרש ממנו את נשותיהם בנטל הכלכלי, הכובש לא דרש ממנו לימודי ליבה, כלומר הכובש לא התערב לו בחינוך.

המיעוט החרדי הכבוש, יצא קרח מכאן ומכאן. אצל הסוציאליסטיים שראה את עצמו כאפוטרופוס על כל היהודים מכל העולם, ק"ו ראו את עצמם אפוטרופסיים על החרדים בארץ, הסוציאליסטיים בניגוד למשל כלפי הדתיים הלאומניים, לא תרם לחרדים כלום, לא אדמות, ולא מבנים וכו'. כל מה שאתם מכירים אצל החרדים, החרדים קנו ובנו בעצמם. תעשו סיבוב בארץ ותספרו כמה אחוזות ענקיות יש לבני עקיבא בכל עיר ועיר ובכל מושבה ומושבה, ותבינו על מה אני מדבר. ומי מדבר על התיישבות?

אצל הקפיטליסטים. נוצר מצב אבסורדית. הרי אין חלוקת אדמות, אין חלוקת מבנים ומשאבים וכו' הרי זה בדיוק קפיטליזם. אוקיי את זה לא קיבלנו גם אצל אחינו השמאלנים הסוציאליסטיים. אבל לפחות, השמאל לא התערב לא בחינוך ולא דרש מאתנו להיות בנטל הכלכלי כלומר לא דרש את נשותינו\גברינו, וכמובן לא דרש גיוס חובה.

הקפיטל החזיר שבשום מדינה קפיטליסטית מתוקנת אין גיוס חובה, פתאום רוצה גיוס חובה. מה קרה? הוא צריך אותנו בנטל הכלכלי, והצבא מונע מאתנו לצאת לעבוד. פתאום הוא רוצה להתערב בחינוך. מה קרה? הוא צריך הון אנושי. ואם החרדי לא מלמד ליבה, החרדי הוא לא הון אנושי.

השאלה המתבקשת היא, יש עוד מדינות קפיטליסטיות שחרדים גרים שם והם לא דורשים לימודי ליבה. מה קרה שדווקא הקפיטל הישראלי, פתאום מתערב? התשובה: הקפיטל הישראלי מרגיש את עצמו אפוטרופוס על היהודים בדיוק כמו הסוציאליסטים. כלומר הוא מתכחש לעובדה שהחרדי הוא מיעוט כבוש.

ההכחשה הזו שחי בו החילוני, לא מורגש לו כל זמן שהדיון הוא גיוס חובה (הוא חושב שהחרדי לא מתגייס בגלל שהוא לומד. הוא לא מבין שהחרדי לא מתגייס כי אסור לו להעביר את בנו למולך. ראו גיוס = מעביר את בנו למולך), זה גם לא מורגש לו בזמן שהדיון הוא לימודי ליבה (הוא חושב שהחרדי מחויב ללימודי תורה. ולא מבין שהלימודי תורה הוא במקום הצורך בריבון ובמשטר ושוטר = במקום הצורך בסמכות אדם על אדם, ולכן אי אפשר לשתף בלימודים גם ליבה). החילוני מתחיל לתמוהה מתי שר' חיים או כל אדמו"ר אחר אומר משהו בניגוד למה שאומר הריבון. פתאום הוא מרגיש שאין לו ריבונות על החרדי. ומתחיל לחשוב שיש כאן מדינה בתוך מדינה או יש כאן אוטונומיה חרדית וכו' וכו'.

אילו רק החילוני היה מתעורר מחלומו והיה מבין שהחרדי הוא מיעוט כבוש תחתיו, הוא היה מתנהג אחרת לגמרי כמו שכל מדינה מתוקנת מתנהגת עם היהודים בארצם. החרדים לא היו יותר נושא שדשים בו כל היום. החרדים לא היו שולחים שדלנים לפריץ לכנסת. החרדים היו נגאלים מהגלות הכי קשה שהיו בהיסטוריה.

למה החילוני חי בהכחשה? למה הכובש מרגיש עצמו אפוטרופוס על היהודים כולל החרדים? השמאל שהוא סוציאליסטי שמקים מדינה בשביל היהודים, אפשר להבין את הרגשת האפוטרופסות. אם כי כנ"ל הם לא נתנו לחרדי כלום ולא דרשו ממנו הרבה, לא דרשו גיוס חובה ולא דרשו לימודי ליבה. אבל אחרי שהשמאל וויתר על מדינת היהודים ורוצה כהיום מדינת כל אזרחיה, למה שהשמאל ירגיש אפוטרופוס? למה שהשמאל לא יראה שהוא כובש קלסי?! הרי כריבון, לעולם החרדי לא יקבל שום ריבונות אדם על אדם. ואם החרדי רואה שמדינה מסוימת היא מדינה טוטליטרית, הוא פשוט לא יגור בו. וארץ ישראל שהיא ירושתו של החרדי\היהודי, הריבון האזרחי צריך ללכת מכאן ולא החרדי. על כל פנים השמאל בשום אופן לא יכול להרגיש את עצמו אפוטרופוס על היהודים ולא יכול לכפות עליהם ריבונות שהם לא בקשו ממנו. ולכן היהודי הוא כבוש על ידי החילוני. כלומר דרישת השמאל שהוא הריבון עלינו הוא בכפיה, כי לעולם לא הסכמנו להיות תחתם, עובדה אנו לא חוגגים עצמאות ולא נשבעים אימונים למדינה וכו' וכו'.

הימין שהוא קפיטליסטית שזה אומר שלילת הארץ מהיהודי = הפרטה ושוק חופשי. למה הוא מרגיש אפוטרופסות על היהודים? מה שהכי מטריף כאן שבשם הקפיטליזם הוא דורש גיוס חובה ולימודי ליבה וריבונות?! מה פתאום הקפיטל חושב שהוא הריבון? ליהודים יש את ריבון העולמים !! אני כבר לא מדבר שהקפיטל הקלסי לא רואה במדינה והריבון איזה אליל שסוגדים לו. "בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד" (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן).

כלומר לקפיטל אין שאיפות לאומיות כלשהן, ואין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אז למה החילוני הקפיטליסט מרגיש אפוטרופוס על היהודים?

מיותר לומר שאם מישהו רואה את עצמו אפוטרופוס, הוא לא יכול להיות חלמאי ולחשוב כך בלי שקיבל גושפנקה מהכבוש.  החרדים לעולם לא בקשו את האפוטרופוס הזה אפי' לא מהסוציאליזם השמאלנית. כנ"ל הם אפי' לא בקשו את המובן מאליו כמו האחוזות שיש לבני עקיבא וההתיישבות. כלומר החרדים לא בקשו חלק מהכיבוש, כי לא היו באמת חלק. ק"ו מול הקפיטליסטים הימיניים החרדים לא רוצים אפוטרופסות, הרי מה הם וכל אזרח אחר מקבלים במדינה קפיטליסטית? נדה כלום זירו אפס !!! הרי זה המשמעות העמוקה של מדינה קפיטליסטית שהיא לא מרגישה את עצמה אפוטרופוס על אף אחד, אלא אדם לאדם זאב.

זה לא רק ברמת המקרו המשטר והריבון, זה גם ברמה החברתית בין אזרח לרעהו, שדווקא שם הסוציאליסטים מרגישים בושה בעניות זולתו, הימני הקפיטליסט אין לו שום בעיה שהאזרח מולו הוא עני מרוד, הוא ייקח ממנו משכורת שלימה על זכות לישון בארץ ישראל = שכירות. זה מציאות שלא היה שהמדינה היית מדינה סוציאליסטית. נכון החרדי לא ביקש מהם דירות, אבל קיבלו דירות ואלה שלא רצו גם את הטובה הזה, יכלו בכמה משכורות לקנות דירה. ולא רק זה, לא חיתנו ילד או בת בלי לתת להם דירה בלי משכנתא וככה הצליחו לחתן כעשר ילדים. מאז שאסכולת שיקגו השתלטו על המדינות הכלכלית בארץ, אין בעיה ליהודי לגזול מאחיו היהודי משכורת שלימה על הזכות לישון בארץ ישראל. כלומר חברתית אין עריבות חברתית לא בין האזרחים ולא בין היהודים. אז למה הימין רוצה את חוק הלאום? למה חושב הימין שהוא אפוטרופוס על היהודי?

המיעוט הערבי חוגג דווקא מאז שהמדינה נהפכה לקפיטליסטית כי לעומק מדינה קפיטליסטית היא לא מדינה לאומית, והוא עוד מקבל את החופש לצמוח ולשגשג כי יש הפרטה ושוק חופשי ואין לו את חוק גיוס חובה. דווקא החרדי הכבוש הוא לא יכול לצמוח ולשגשג כי יש חוק גיוס חובה. ויש ריבונות כפייתית עליו סתם כי הכובש מרגיש בלא סיבה מוצדקת שהוא האפוטרופוס עליו.

פרק א'

ההכחשה – הכובש שחי בהכחשה

היהודים הם עם מתפתח. כל עמים מכל שבעים העמים העתיקים לא שרדו אלא היהודים והסינים. הסיבה היא ההתפתחות. שרידות הסינים מצריך מחקר עמוק שאפי' שפינוזה ניסה את כוחו להבין את התופעה ולא בהצלחה אם בכלל. שרידות היהודים מובנת מאליו. הם ידעו להתפתח והשאירו את הזיכרון לעולמים. כלומר לא רק שהתפתחו תמיד, הם השאירו לנו את הזיכרון שלא נחזור על טעויות.

ונחזור על הרקע ההיסטורי שקיבלנו מהזיכרון

מאז האדם הנבון (שנקרא אדם הראשון) זה שהמציא את חוקי המשפחה, עד נח זה שהמציא את החקלאות ואת הקניין והירושה, לא היית סמכות אדם על אדם. כלומר בני אנוש לא לקחו על עצמם סמכות על הזולת. מאז נח שהמציא את הקניין על ידי חלוקה בגורל והמציא את הירושה שבלעדיו אי אפשר להמציא את הקניין (הרי המצאת הקניין חייבת לקחת בחשבון כל נולד אחרת הוא נולד בלי קניין), רק אז הומצאה הצווים המוסריים של לא תגנוב ולא תרצח ושאר דיני אדם לחברו. כלומר בלי שהאדם ייקח על עצמו את הצווים של לא תרצח ולא תגנוב אין רלוונטיות להמצאת הקניין הפרטי. בכדי לקיים את הקניין הפרטי אתה צריך לקיים את הצווים המוסריים, ואם מישהו אחרי שקיבל קניין פרטי לא רוצה לקיים את הצווים המוסריים, אז קבעו בני אנוש שיש סמכות אדם על אדם. כלומר לקיחת הסמכות על האדם בא ביחד עם הקניית זכות הקניין הפרטי. זה כביכול סוג של אמנה אנושית.

נמרוד (מלשון מורד), אמר בואו ניקח סמכות אדם על אדם בלי תנאים, וכולם עבדים למלך ככה שכל הממלכה תצמח ותשגשג. ובאמת הצליח להמציא את החימר ואת הלבינה ואת חוקי ההנדסה והצליח להכניס את בני אנוש לבתים. עד אז היו באוהלים.

אבל עבדות אדם תמיד מופרת, כי אדם לא יכול להיות עבד, ובאמת הממלכה דיי מהר התפוררה ולא נשארו ממנו זכר.

נשים לב שעד נמרוד המוסר והערכים האנושיים התפתחו באופן טבעי ותבוני. מאז נמרוד המוסר והערכים נקבעים מהבטן של המלך. כלומר הכל אינטרס של המלך והממלכה. אין במוסר ובערכים שום אחיזה תבונית או אנושית. כי רק מוסר וערכים שצומחים מבני חורין, הם מוסר וערכים תבוניים וטבעיים. מוסר וערכים שבאים אחרי סמכות אדם על אדם, הם תמיד מוסר וערכים אינטרסנטיים שהסמכות קובעת.

ביהדות זה נקרא מוסר וערכים אלוהיים. כי הם צומחים טבעית מתוך הבני חורין. מה שאין כן ערכים ומוסר שבאים אחרי סמכות אדם על אדם, הם ע"ז של תורה. כי המוסר והערכים שלהם באים מתוך עבדות האדם ולא מתוך חירותו.

ובכן אברהם אבינו עוזב את אימפריית נמרוד והולך לארץ ירושתו שירש משם בן נח. כלומר כיהודי שרוצה לקיים את המוסר והערכים האלוהיים, הוא יודע שרק בארץ ירושתו הוא יכול לקיים אותם. בכל זאת אברהם לא דורש את ארץ ירושתו מהגזלנים (כנען פלש לארץ לא להם בזמן שהיה להם ארץ מירושת אבות), אלא קונה אפי' קבר לאשתו. כלומר אברהם יודע שאם הוא רוצה את ארץ ירושתו הוא חייב להקריב עליו את צאצאיו הרווקים והרווקות, ויש לו בן יחיד, ואם הוא מקריב אותו על קניין, בשביל מה קניין בכלל? הרי קניין צריכים בשביל המשפחה ואם הבן יחיד מת עליו אז אין משפחה. זה הדבר האלוהים שהוא מקבל בעקדת יצחק. ראו  עקידת יצחק הליבה החרדית

אחרי שיוסף ופרעה מצליחים לקנות את כל אדמת מצרים למלך והופכים את כולם לעבדים למלך. משה רבינו מוציא את בני ישראל ממצרים ולפני שהם נכנסים לארץ ירושתם – ארץ ישראל, הוא נותן להם תורה עם סמכות אנושית באין ברירה. כלומר האקסיומה של משה רבינו היית "הַֽמְקַנֵּ֥א אַתָּ֖ה לִ֑י וּמִ֨י יִתֵּ֜ן כָּל־עַ֤ם יְקֹוָק֙ נְבִיאִ֔ים כִּי־יִתֵּ֧ן יְקֹוָ֛ק אֶת־רוּח֖וֹ עֲלֵיהֶֽם". שהנער אמר למשה רבינו שיש בעלי דעה במחנה, וצריך להרוג אותם כמורדים במנהיג, משה רבינו – שהנער רואה בו כמנהיג – עונה לו: הַֽמְקַנֵּ֥א אַתָּ֖ה לִ֑י וּמִ֨י יִתֵּ֜ן כָּל־עַ֤ם יְקֹוָק֙ נְבִיאִ֔ים כִּי־יִתֵּ֧ן יְקֹוָ֛ק אֶת־רוּח֖וֹ עֲלֵיהֶֽם. כלומר משה רבינו לא רוצה סמכות אדם על אדם. אבל אין ברירה בדור הלא מפותח, ונותן סמכות אדם על אדם בתנאי שכל אדם באמת מקבל נחלה כקניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ כפי עשרת התקנות שיהושע תיקן בחלוקת הארץ. כלומר כמו אצל השופט נח ככה משה רבינו באין ברירה עוד נותן סמכות אדם על אדם אבל קודם התנאים שכל אזרח הוא בן חורין שיש לו קניין פרטי בטבע וחלק שווה במשאבי הארץ. ראו למה אין סמיכה\סמכות ביהדות?

לימים אחרי שבני ישראל דורשים מלך כמו כל העמים בזמן שמואל הנביא, הסמכות עוברת למלך אבל על פי הסנהדרין כלומר יש עוד איזה סמכות לעם על ידי הסנהדרין מול המלך. אבל אחרי דור נקרע המלכות ואחרי כמה דורות יצאנו לגלות ואיבדנו עשרת שבטים כלומר 80% מהאומה. אותו דבר בבית שני עד תוקפת חז"ל.

ההרפתקה הזו הספיקה לנו להבין שאם אנו רוצים לשרוד כבני חורין, אנו צריכים להמציא שיטה שלא מצריך משטר וריבון, כי אי אפשר לסמוך על הריבון יותר אפי' שהיא על פי הסנהדרין. הרי ראינו מה יצא מההרפתקה הנ"ל. ולכן המציאו את חינוך החובה ואת ספרות ההלכה ובעיקר את מצוות הלימוד תורה לכל החיים. כלומר השיטה הזו משאיר את היהודי כבן חורין אפי' שהוא לא בארצו. ובכן מאז אין יותר סמכות אדם על אדם ביהדות כי פשוט לא צריך את זה יותר עם שיטת חינוך שיש לנו ומצוות לימוד תורה כל החיים וכמובן התפילות שלוש פעמים ביום דווקא בציבור והשבתות והחגים כל אלה מבטיחים ליהודי להיות מוסרי וערכי כל חיו בלי גננת ומשטר וק"ו בלי סמכות אדם על אדם.

ממש אחרי כמה דורות ביטלו גם את הסנהדרין אפי' שהסנהדרין מגיע מהעם. ומאז זה אלפים שנה היהודי חי ומתפתח בלי סמכות אדם על אדם. בכל דור ודור בכל מקום ומקום, הוא יודע עם כתיבת ספרות ההלכה על ידי הדור, להסתדר ולשרוד בלי סמכות אדם על אדם.

הפלוס של ההתפתחות האנושית הזו היא בכך שהאדם הוא בן חורין ובעיקר הוא מוסרי וערכי מתוך עצמו בלי גננת ושוטר שתמיד משחית את השרלטניים ואת בני המשטר. כלומר רמת הציבור אישית יורדת פלאים. ולא צריכים הדגמה לכך, רק תצאו לרחוב ותראו אייך בני המשטרים נוהגים עם הגננת, ק"ו בלי הגננת, שאיש את רעהו בלעו.

עכשיו תיקחו את הטיפוס היהודי הזה ותאמרו לו שאנו רוצים להקים מדינה וריבון, נפלתם על הראש? למה שירצה ריבון עליו שיש לו את ריבון העולמים? מה עוד כנ"ל כל עול החיים שיש לו שזה המצוות והמנהגים והלימוד תורה והעניות וכו', כל זה כי הוא רוצה להיות בן חורין. ברגע שהוא יהיה תחת ריבון הוא לא צריך יותר לכל זה בדיוק כמו שכל בן משטר בכל העולם לא צריך את זה. אתם מבינים? אתה לא יכול לבוא ליהודי ולומר לו בוא נשים על עצמינו מלך בזמן שהוא לא ברמה הילדותית הזו. הוא מסתדר אלפים שנה וצומח טבעית במוסר וערכים. בשביל מה מלך וריבון? אם יש יהודים שהתקלקלו והם צריכים ריבון, מה לא טוב להם הריבון של הגויים? למה ריבון יהודי לעזאזל? ועוד בארץ ישראל?

זה לעומק העגלה המלאה מול העגלה הריקה. החזו"א אומר לבן גוריון, אנו לא צריכים גננת. ולכן פנה את המקום לנו. אתם צריכים גננת וריבון, כי העגלה שלכם ריקה, אז מה אתה רוצה מאתנו?

ובכן, יאמר החילוני השמאלני: הקמנו מדינה יהודית להגן על היהודי מאנטישמיות ומהשואה וכו' וכו'. נוו באמת – עונה לו החרדי, א' אתה אפי' מתכחש היום שזה מדינה יהודית. ב' אתה האנטישמי הכי גדול שידענו מאז ומעולם. אם היהודי צריך הגנה היום, זה דווקא ממך ולא מהגויים. אתה הכובש שלנו בלי תנאי, אפי' זכויות יהודיות אתה לא מוכן לתת לנו כי בעיניך זה מדינת כל אזרחיה. יותר מיזה אפי' זכויות בין לאומיות אתה לא מוכן לתת לנו.

מה יאמר החילוני ימני או הדתי ימני? הרי וויתרתם על ארץ ישראל מעצם זה שקידשתם את הקפיטליזם שזה אומר קידשתם את ההפרטה וזכות הקניין הפרטי ואת השוק החופשי שכל זה מעל היהודי.

חוק לאום – יזעק הימיני. אתה יכול להתקנח עם זה. מה זה נותן לי? – שואל היהודי ובצדק.

ובכן תחת הכיבוש הזה, היהודי סובל יותר מכיבוש הגויים, ולמה? כי בטעות חשבנו שאולי נעזור להם קצת עם המדינה היהודית שהם רוצים. נדאג להם לכשרות לנישואין וקבורה וכו' וכו' אז חלמאים משלנו התחלו להרגיש בבית כאילו זה המדינה שלהם. ומהם צמח מה שנקרא החרדלים. מהר מאוד גם החרדים הספרדים התחילו להרגיש בבית ולקחו גם חלק במשטר עצמו כלומר לקחו על עצמן להיות שרים בממשלה. ודי מהר ליצמן גם התפתה ולקח משרה ממשלתית כשר.

אבל המציאות העובדתית לא השתנה. הפוליטיקאים עם המשחקים שלהם לא ממש קובעים ליהודי את הרמה שלו. הם יכולים לשתף פעולה עם המשטר, אבל החרדי הקטן סובל כמו כל מיעוט כבוש. הוא סובל בכפליים, א' כנ"ל הוא מיעוט כבוש. ב' הצעירים בעיקר מהספרדים מבולבלים שהם רואים את הפוליטיקאים כשרים בממשלה, הם מרגישים חלק ואז בטבעיות שיש משטר וגננת עם שוטר, בשביל מה עול המצוות? תן להשתחרר כמו החילוניים או לפחות כמו הדתיים – אומר הצעיר, הספרדי בעיקר. כלומר המשפחות היהודיות מפסידים את צאצאיהם לטובת הריבון שזה אומר הפסד זרעם למולך. ואז אם הרמה התרבותית של ההורים היה ברמה גבוה שלא צרכו גננת ומשטר עם שוטר ורובה, היום צאצאיהם צריכים שוטר.

כלומר הגלות היא כאן לא רק בגשמיות, אלא גם ברוחניות. הציבור שמתקרב יותר למדינה, אוטומטית הוא פחות יהודי, ואם לא הוא אז צאצאיו. ויש בזה הגיון פשוט כנ"ל כי ביום שיש גננת עם שוטר, לא צריך יותר את עול המצוות, הרי השוטר כבר דואג שתתנהג כפי שהריבון דורש ממך. יותר מיזה הריבון חוץ מעבדות הוא לא צריך הרבה. כלומר יותר קל אישית להיות מופקר אצל הריבון. הריבון צריך רק את העבדות שלך בחלוקת העבודה ואת צאצאיך הרווקים לצבא ומסים, וזהו. ואם הילד יורד לפשע? אוקיי הריבון אחראי והוא כבר יזרוק אותו לכלא. כלומר אפי' ההורים מאבדים את הצורך לחנך, ואנו רואים את התוצאות במציאות.

כל זה לא היה קורה אילו היינו תחת ריבונות של גויים. לא רק שלא היינו סובלים רוחנית ולא היינו מאבדים את צאצאינו לטובת החילוניות כמו בארץ, גם כלכלית היינו צומחים יותר כמו שהיהודים צומחים אצל הגויים, כלומר לא היינו כל כך עניים כמו שאנו בארץ.

ובכן היהודי הוא עם כבוש תחת ריבון חילוני, בזמן שאין לחילוני שום זכות למדינה משלו. כלומר לא רק שאין לו זכות להיות כובש על היהודי, אין לו כחילוני זכות לריבונות, וכי למה? חסר ריבוניות חילוניות בעולם? למה שהחילוני ייקח ריבונות לעצמו על חשבון דם יהודי?! הרי הוא לא רוצה מדינה יהודית כשמאלני ולא רוצה את הארץ ומשאביה ליהודי כימני. כי הימני רוצה קפיטליזם שזה אומר הפרטה, קניין פרטי, ושוק חופשי. כלומר כימני הוא מצהיר שהארץ לא של היהודי דווקא, זה של כל מי שקונה בכסף וזה יכול להיות ערבי כמו יהודי. בשביל המשחק הזה היהודים לא צריכים מדינה עצמאית במיוחד שזה עולה לו דם של רווקים ורווקות כלומר הם צריכים להקריב על המשחק הקפיטליסטי הזה את צאצאיהם בזמן שבכל מדינה קפיטליסטית בגויים, הוא לא צריך להקריב את צאצאיו.

ושוב זה לא רק ברמה של השרלטניים שבראש הפירמידה החברתית, גם ברמה החברתית הציבורית בין אדם לחברו אין שום עריבות יהודית במדינה קפיטליסטית, העובדה היא שהוא לוקח מאחיו היהודי משכורת שלמה על הזכות לישון בארץ ישראל = שכירות. אז למה היהודים החילוניים והדתיים עוד כאן בארץ ישראל ? אני שואל באופן אישי כל יהודי אם אין לו עריבות יהודית ליהודי ואני שואל באופן מדיני באיזה זכות לקחתם ריבונות על הארץ הזאת? השאלה קשה ביותר באיזה זכות אתם כובשים אותנו החרדים תחתכם? אתם מבינים שאתם כובשים אבל אתם מעדיפים לחיות בהכחשה.

לסיום:

אני חושב שהוכחתי בטוב טעם למה החילוני חי בהכחשה ומכאן נעבור לפרק הבא

פרק ב'

תסמונת סטוקהולם

המושג  מויקיפדיה:

"תסמונת סטוקהולם (או קרבה רגשית בשבי) היא תופעה פסיכולוגית שבה אדם המוחזק בכפייה בידי אנשים זרים, מפתח אמפתיה והזדהות נפשית עם האידאולוגיה והמעשים של האנשים המחזיקים בו. התחושות הללו נחשבות לבלתי-הגיוניות בשל הסכנה הממשית האורבת לאדם. תסמונת זו מבוססת בעיקר על טראומה שיוצרת אצל אדם רגשות חיוביים דווקא כלפי זה שפוגע בו או כלפי מי שנתפס כדומיננטי."

תיאור המחלה הנוראה הזו, נכון כלפי כל בן משטר בכל האומות. מהמחלה הזו בני אנוש סובלים זה כחמש אלף שנה מאז המצאת הדגל\הפסל של נמרוד.

ברצוני שנבין לעומק מה המקרא רוצה עם סיפור נמרוד ומה רצה אברהם אבינו. ומה היא החשיבה הבסיסית של היהדות בזמן המקרא עד תקופת חז"ל ומה קרה מתקופת חז"ל.

יש שני מלחמות יהודיות עיקריות מול האומות של נמרוד.

האחד, זה נגד ישויות דמיוניות ששם הפרט טפל לכלל הדמיוני. ביהדות הם נקראים ע"ז עבודת אלילים אלוהים אחרים וכו' וכו'. כלומר בני המשטרים רואים איזה ישות דמיונית שנקרא לו דגל\פסל שלמענו כל פרט מוותר על חירותו ואפי' מקריב את חיו ואת חיי צאצאיו.

השני אפי' במקרה של זכויות אדם אמתיות (אני אומר אמיתיות כי זכויות האדם של הליברל המודרני הם קלישאה כל זמן שאליל הכסף ואליל הקניין שולט באדם. מה שאין כן זכויות אדם במקרא הן אמתיות כי קודם לסמכות אדם לאדם, זכויות הפרט מחייב שיהיה לו קניין פרטי וחלק שווה במשאבי הטבע וביטול אליל הכסף כל שבע שנים ואי האפשרות למכור את הנחלה לצמיתות. כלומר רק בתנאים האלה יש סמכות אנושית על האדם על פי המקרא), מאז תקופת חז"ל אין סמכות אדם על אדם אפי' בתנאים האלה. כלומר סמכות אדם על אדם ביהדות לא קיימת בכל מחיר אפי' שניתן לאדם הפרט את כל הזכויות האמיתיות.

ונרחיב קצת להסביר את שניהם בטוב טעם (ביתר הרחבה אפשר לראות בתוכן העניינים).

כלפי ע"ז = ישות דמיונית. זה לא רק נטו דאגה לכבוד הקב"ה שבני אנוש מאמצים לעצמם ריבון במקומו. הקב"ה לא צריך את הכבוד הזה. בשטחיות המחשבתית הזו סובלים כל השטחיים בדתות הזרות וגם חלק מבני דת משה. מצד היהדות הקב"ה אומר "הלוואי אותי עזבו ותורתי שמורו". הבעיה בע"ז = ישות דמיונית, היא בכך שברגע שיש ישות דמיונית שכזו, אין חירות אדם ואין שום רלוונטיות לשום מצווה של התורה.

הדגמנו את זה הרבה במאמרים כאן, ונביא שוב הדגמה פשוטה. חוקי המשפחה. חוקי המשפחה המסורתיים, הומצאה שבני אנוש עוד היו בני חורין. שזה אומר לזכר אין שרידות אישית ולכן כל עמלו בחיים הם לריק אם אין לו למי להעביר את ההתפתחות שלו שהוא פיתח ומה שאבותיו פיתחו, ולכן הוא רוצה ילד\ה להעביר להם את המטען הרוחני והמדעי וכו' וכו' לדורי דורות. הדרך היחידי להבטיח לו זרעו משלו, זה שהאישה תהיה נאמנת לו. האישה מנגד יש לה תמיד ביטחון שהתינוק שלה, למה היא צריכה לוותר על חירותה בשביל הגבר? התשובה היא שיש לה בינה יתירה וחושבת יותר מדור אחד כלומר לבן שלה לא תהיה אישה זמינה אם נשים בכללותן לא רוצות להיות נאמנות לזכרים למטרה הבסיסית הזו. ולכן היא סוגרת דיל עם הגבר לכל החיים. וככה נברא ילד בריא שיש לו הורים שמחויבים לו באמת. תבינו שזה לא טריוויאלי שיש לילד אבא, אצל הנחשים אין להם אפי' אימא.

המסגרת הזו של אבא אימא ובן\בת, הוא מסגרת התפתחותית דעתנית של האדם הנבון הבן חורין תרום המצאת הישויות הדמיוניות האנושיות.

כאומר המקרא מתחילה עם האדם היחידני הזה. הוא ממציא את השפה (משפחה צריכה שפה) הוא ממציא את הלוח את היום והלילה (זה בכלל לא טריוויאלי) ואת השבוע, הוא ממציא כמובן את חוקי המשפחה המסורתיים. אחרי שנח ובניו ממציאים את החקלאות את הקניין ואת הירושה ושאר דיני בן אדם לחברו. יש כבר חלוקת העובדה, שיש חלוקת העובדה יש עושר. ואת העושר הזה חמד נמרוד והמציא את הישות הדמיונית שלמענו כל בני המשטר הפנאטים עמלים כל חייהם.

נשים לב שאם הישות הדמיונית הוא הדבר, שזה אומר הילודה היא לישות הדמיונית, אז לא צריכים יותר לחוקי המשפחה. כלומר כולם מולידים לישות הדמיונית. הנה לבני המשטר יש חופש מיני. על דרך "לא עבדו ע"ז אלא להתיר להם עריות".

עוד לפני נמרוד כבר אנוש בן שת, טען על גלובליזציה, כלומר הוא טען שמין האנושי זה אלוה שכולם טפלים לו, ולכן גם הוא כבר התיר עריות ונתן חופש מיני. (מזה נתן? הוא לא היה סמכותי, אבל מחשבתית הוא נתן בהגות שלו את החופש הזה)

אלה שסוגדים לאל הפילוסופי, צריכים לחשוב בדיוק כמו אנוש בן שת. כי אם האל הוא הדבר, עבדות האל זה עיקר מהות החיים, אז למה באמת צריך כל בן אנוש זרעו משלו? ההפך הנכון עדיף חופש מוחלט ואז יהיו כבר ילדים לאל. והנה באמת כל הדתות ואפי' כתות ביהדות, התירו משום כך עריות.

אפלטון בתורו, אותו דבר. מציע לא ממש חופש, כפילוסוף שחשב על היררכיה חברתית, הוא מציע להכשיר בנות שמתאימות לכל השרים וכאלה שמתאימות לכל הנגרים וכאלה שמתאימות לפשוטי העם. חופש מיני אבל לשרים מגיע קלסה. כלומר אותו חשיבה שאם המדינה הוא הדבר, אז אין שום עניין שהפרט הגבר אישית שתהיה לו זרעו משלו.

במודרנה ובפוסט מודרניזם, אותו סיפור. יובל הררי לדוגמא לא מבין למה חוקי משפחה אם מין האנושי הוא האל הפוסט מודרני. כמו אנוש בן שת בזמנו.

אלוהי בני ישראל שרוצה את האדם כבן חורין, לא יכול להסכים על שלילת חירותו של האדם ואין לך חירות אם אתה והמטען הרוחני וההתפתחותית שלך לא שורד ומתפתח עם הדורות האישים שלך.

ובכן בשביל המשפחה המסורתית הזו, הומצאה הקניין הפרטי וחלק שווה במשאבי הארץ, והומצאה כמובן הירושה (זאת הסיבה שאי אפשר על פי היהדות לשלול מהבן את ירושת הארץ), ושאר דיני אדם לחברו. וככה בדיוק אנו היהודים יורשים המשפטיים של ארץ ישראל. ירושה פרטית ולא ירושה לאומית ותבינו לבד למה.

בכל אופן שלבן חורין יש קניין פרטי וגבולות ויש חלוקת עבודה וחליפין וכו' וכו' צריכים בתי משפט שהם בעצם הסמכות (ראו אורים ותומים כפשוטו ראו גם פרשת תצוה – הבנת עומק חושן המשפט והאורים ותומים ראו גם למה אין סמיכה\סמכות ביהדות?). כלומר אפשר לתת סמכות אדם על אדם שיש קודם את זכויות היסוד האלה שהמקרא דורשת. מכאן המושג סמכות אנושית במקרא.

מאז תקופת חז"ל בוטל גם הסמכות הזו ובתי דין עברו לבורר בהסכמה. וככה אלפיים שנה עם שיטת חינוך והתרבות היהודית, והספרות, אנו שורדים ומאושרים ובעיקר בני חורין שמצליחים להעביר מדור לדור את המטען הרוחני שרכשנו במשך כל חיינו לדורות הבאים, וככה בני אנוש מתפתחים מדור לדור.

וטענתי היא שאפי' שנחזור לארץ ישראל באופן כזה שכל פרט מקבל את זכויות היסוד כפי שהמקרא דורשת, סמכות אדם על אדם לא תחזור כי רק כלב חוזר לקיאו. כלומר טיפש הוא האדם שחוזר אחורה בהתפתחות שלו ושל דורותיו.

נחזור לעיקר נושא הפרק.

ובכן כפי שאנו רואים, הוויכוח והפולמוס הזה ביננו לבין בני המשטרים, התנהל מאז אנוש בן שת ואחריו נגד נמרוד שאז אברהם המציא את ברית המילה שזה הדגל האישי של כל פרט (ראו ברית מילה בשביל מה?). שאז בעצם נפרדנו מבני המשטרים לתמיד (ראו מלכות ישראל מול ברית מילה), אבל עוד לא היית לנו סדר חברתית, כלומר היינו משפחה אחת שלוש דורות, אברהם ויצחק ויעקב. מאז משה רבינו שהיינו כבר אלפי משפחות, אז שיצאנו ממצרים להחזיר לעצמינו את ארץ ירושתינו, לפני כן נצרך לתת לנו חוקה\תורה. ומאז שיש לנו כבר גם חוקה, תם ונשלם ההתפרדות מהאומות. אבל החוקה היית טובה אלא בארץ ישראל, בגלות אין חוקה הרי כל החוקה בנויה על קניין וכו' וכו'. ובאמת איבדנו 80% מהאומה בגלות הראשונה (אגב גם במצרים איבדנו כ80%), אחרי חורבן בית שני, ותקופת החז"ל, אנו ב"ה מסודרים עם ספרות ההלכה, כלומר אנו יכולים לשורד ולהתפתח אפי' בגויים בגלויות.

אבל בכל זאת זה גלות, זה לא באמת חירות אמיתית. אבל בלי שגם כל בני המשטרים נגאלים, אין לנו השליה להיות נגאלים. הגאולה העתידית לבוא, חייבת לבוא ביחד עם כל בני אנוש על דרך "ותמלא הארץ דעה את השם"

ושאלת המיליון דולר היא, למה לעזאזל בני המשטרים לא מבינים שהם עבדים נרצעים? חמש אלף שנה העבדות הזאת מתקיימת. מילא אם לא היו נביאים, היו תמיד נביאים בישראל וגם באומות, כלומר יש להם הוגים בכל דור ודור וכמעט כמעט הגיעו כבר לעיקרי העיקרים שזה חירות האדם עם זכויות יסוד, אבל על דבר אחד הם לא מסוגלים לוותר וזה על המשטר. ולמה? והתשובה הפשוטה לעניות דעתי זה תסמונת סטוקהולם

ושוב נביא את הערך מויקיפדיה:

"תסמונת סטוקהולם (או קרבה רגשית בשבי) היא תופעה פסיכולוגית שבה אדם המוחזק בכפייה בידי אנשים זרים, מפתח אמפתיה והזדהות נפשית עם האידאולוגיה והמעשים של האנשים המחזיקים בו. התחושות הללו נחשבות לבלתי-הגיוניות בשל הסכנה הממשית האורבת לאדם. תסמונת זו מבוססת בעיקר על טראומה שיוצרת אצל אדם רגשות חיוביים דווקא כלפי זה שפוגע בו או כלפי מי שנתפס כדומיננטי."

וזה לא רק בני המשטרים באומות, זה גם בני המשטרים מזרע היהודים. ולא רק זה, הבורים משלנו מהציבוריות החרדית התחילו בדור החדש גם לסבול מהמחלה הנורא הזו. והם לא מבינים שהם סובלים בכפליים, כי בני המשטרים מקבלים לפחות חופש ממצות וחופש מיני וכו' וכו', והנה הבהמות האלה שומרים על כל המצוות כמצוות נשים מלמודה ועוד הם עבדים מרצון של המשטר. וזה לא רק עבדות, הם רואים שכל קללות התורה מתקיימות אצלם, כלומר הם רואים את צאצאיהם עוזבים אותם לטובת החילון ובמקרים רבים אפי' לטובת ההפקרות כלומר לפשע וכו' רח"ל.

אלה סובלים מסכיזופרניה הם תמיד צריכים לרצות את בני המשטר החילוניים, מתביישים תמיד מכל מה שכל חרדי כאינדיבידואל עושה.  יש להם כפייתיות לספר לחילוני כמה הוא יפה ונחמד ומוסרי וערכי וכו' וכו'. הוא תמיד בכפייתיות רוצה תמונת עולם דמיונית יפה מצד החרדיות, ומקלל ושונא כל חרדי שמפריע או מסתיר לו או שם לו צל, על תמונת עולם שהוא רוצה לשווק לבן המשטר החילוני.

ואז, לא תאמינו, הוא הולך להלשין אצל המשטר על אחיו בשר מבשרו אפי' את אביו ואת אמו הוא מסוגל למכור למשטר. הוא מדמיין לעצמו סוג של רוב או רוב דומם שהם עמו, וכל השאר היהודים מצדו חייבים כליה רח"ל. הוא קורה להם קיצונים אנרכיסטים, ותמיד מלשין עליהם ומדברן את פנאטי המשטר נגדם. אחרים עושים מיזה גם פרנסה על חשבון דם של חרדים. כלומר נהפכים לעיתונאים. אחרים אפי' הקימו אתרים בשם החרדיות, ושם קל יותר להפעיל את המשטר נגד היהודים שבדמיונו הם לא יהודים שחייבים כליה רח"ל.

הם לא קולטים שברגע שהם מפרידים בין החרדים (שבדמיונם הם רק מיעוט קיצוני), הוא מתיר את דמו שלו ושל משפחתו הוא. כי בני המשטרים לא מבחינים ביניהם, הם מחפשים חרדים ולא אינדיבידואל שפשע. אפי' אם המשטר יטפל בקיצונים שבדמיונו, הוא לא מבין שהוא מתיר דם יהודי. ובשביל מה? בשביל תמונת עולם דמיונית שאתה רוצה לשווק לכובש?

לסיכום:

החרדי הקלסי הבן חורין, ב"ה אין לו את המלחה הנורא. הוא כבר נפרד מבני המשטרים לפני חמש אלף שנה. בזמן שאברהם אבינו עזב את נמרוד ללכת לארץ ישראל. הוא מהול ומל את בנו עם ידיעה ברורה למה הוא עושה את זה (ראו ברית מילה בשביל מה?). לא כמו אלה הפנאטים עם המחלה ההיא לעיל שלא מבינים למה היהודים אכזריים וחותכים לתינוק את השמוליק.

אין לו גם את הכפייתיות הזו לשווק את עצמו לבני המשטרים הפנאטים. בשפה המדוברת "הוא לא סופר אותם" והוא לא מתנצל. את האמת, הוא לא יודע אפי' מכל הרעש שקורה בחוץ עם החרדים כביכול החדשים מול בני המשטרים הפנאטים.

לסיום:

אנו יודעים לאן כל זה מביא את בני המשטרים. הם מביאים את בני המשטרים לשנוא אותנו ובעיקר לרדוף אותנו. כל אלה שמנסים לשווק אותנו לבני המשטרים, מרוב בורות סיפרו להם שזה אפשרי שהחרדי יתגייס, אפשרי שהחרדי ילמד ליבה, אפשרי שהחרדי ילמד השכלה אצל האקדמיה. זה אפשרי שהחרדי ישתלב. ואז בני המשטרים רואים שכל זה לא קורה, מה עושים? שונאים ורודפים ועוד עם הדירבון של החרדים החדשים הפנאטיים.

מעל עשרים שנה אין להם יציבות שלטונית, בגלל שכמה חמורים מאתנו החרדים, מכרו להם לוקשים שגיוס לצבא אפשרי. מעל עשרים שנה של גזירות כלכליות ועוני מחמיר מיום ליום, כי כמה חומרים מאתנו מכרו להם שאפשרי שהחרדי הקלסי ילמד ליבה בתלמוד תורה.

אני לא מאשים לגמרי אותם. אני תמיד מאשים את הכובש וככה זה אמור להיות, כי הם אחראים ככובש לכל הסבל של המיעוט הכבוש תחתם. תהרגו אותי אין כובש יותר פנאטי מהכובש שלנו שהולך ללמוד את המיעוט הנכבש תחתיו, אצל החמורים האלה שנקראים חרדים חדשים. ככובש וכמחזיק מעצמך כנאור שרוצה מדינה מתוקנת, אתה הולך ללמוד על המיעוט אצל תלמידי חכמים אצל החרדי הקלסי ולא אצל החרדי שסובל מסכיזופרניה.

אייך רבונו של עולם הלכתם שולל אחרי הנערים המטומטמים האלה? אתם לא רואים שאין לכם יציבות שלטונית ולא יציבות פוליטית?! זה כבר כמה עשורים, לא הגיע הזמן שתלמדו משהו?

מכאן נעבור לפרק הבא שנסביר לעומק את מקור השנאה וכמובן נדון בסיפור הקורונה שזה כבר הדבר הכי מטורף שראינו ביחסים בינינו (החרדים הקלסיים), לבין החרדים החדשים שלקחו ממש צד במלחמה נגדינו כלומר לגמרי עברו לצד של בני המשטרים הפנאטים. כלומר הם הפכו לרודפים העיקרים שלנו ועוד ביותר שנאה מהחילוניים. עד כדי כך שהחילוניים כבר התחילו לרחם עלינו. אפי' בעיניהם זה נראה כבר הזוי שהחרדים החדשים הפכו להיות עיתונאי חצר של הפריץ.

פרק ג' השנאה

הפכתי את הפרק למאמר נפרד בשם השילוש הקדוש "יהודי – חרדי – ישראלי"

<span dir=rtl>תגובה אחת ל“ההכחשה – הכובש שחי בהכחשה – ותסמונת סטוקהולם”</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s