ירון לונדון – המצפון שלך חכם ממך

ירון לונדון – המצפון שלך חכם ממך

האזנתי בקשב רב לראיון שלך בכאן חדשות כאן (לחצו על הלינק)

לא ידעתי בתחילה האם זה היה נאום השקפתי או נאום תסכול מצפוני. (נאום השקפתי הוא נאום של יהודים שאומרים משהו אחד ומתכוונים למשהו אחר לגמרי. האם נאומך היה הטפת מוסר לחרדי בכדי שהוא יכרע ברך וינשק את אלוהיך\הדגל = נאום השקפתי ככה אתה מנסה לשכנע אותם ימנע בעתיד אסונות שכאלה. או נאומך היה תסכול מצפוני כלומר אתה יודע שאתה\אלוהיך רצחת בדם קר את ה45 חרדים, ילדים אחים בחורים אברכים וזקנים, ולכן אתה בורח מאחריות וילדותית טוען שהם בכלל לא בני עמי?!)

אני שולל שזה היה נאום השקפתי כי אחרי אסון השואה החרדים לא כרעו ברך ולא נשקו את אלוהיך\הדגל, אז למה שתחשוב שהפעם הם כן יעשו זאת? ולכן אני לצורך המכתב אליך מניח שזה היה נאום תסכול מצפוני. ואני קובע שמצפונך חכם יותר ממך. ואני הסברי לך בטוב טעם למה.

אני כחרדי שעולה למירון, ורוצה להגיע לשם עם המכונית הפרטית ועם בני משפחתי ולהקים שם אוהל וכו' וכו', אתה כסמכות\ריבון, לא נותן לי את זה. אני חייב לנסוע עם תחבורה ציבורית עד רחוק מי ההר, ולקח עוד תחבורה עד קרוב להר, ולעלות עם בני משפחתי בשמש ברגל את כל ההר, ובכל פינה עומד רובוט ממין אדם שאתה כסמכות הפכת אותו ככזה כי אתה צריך אותו כצייתן מוחלט. והרובוט אומר לי לאן ללכת ומתי ללכת ואיפה לעמוד ואיפה לשבת וכופה עלי לשכור מקום לינה באלפי שקלים. בקיצור כל ההר נמצא תחת שליטתך האבסולוטית. אם נדמה היה שלפחות לנשום זה לא בסמכותך, התברר באסון שגם את זה אתה קובע. אבל לא נקדים את המאוחר.

בקיצור רציונלית הלכתי אני וכל בני משפחתי וכל שאר החרדים האינדיבידואלים, בדרך שאתה כופה עלי ללכת בהר מירון.

ברגיל השקפתית\מחשבתית פילוסופית, אין ליהודי שום אימון באלוהיך ובסמכותך. ככה שאסור היה לי ולבני עמי לסמוך עליך. אבל יש מה שנקרא ביהדות ההלכתית "חזקה". כלומר מותר ליהודי להתגלח אצל גוי אפי' שהוא חשוד לרצוח, כי יש חזקה על אדם אפי' רוצח שהוא מעוניין באימון הציבורי כלפי אומנתו\פרנסתו. אותו דבר אני ושאר בני עמי החרדים נתנו בך אימון והלכנו בדרך שאתה כפיתה עלינו ללכת מכוח הסמכות הכפייתית שלך ושל אלוהיך.

התברר, שהובלתה אותי ובני משפחתי ועוד כמה עשרות מבני עמי, לאותו שביל צר וחנוק שקודם כל תוכיח לנו החרדים שגם לנשום אין לנו זכות מוקנה (כפי שטוען השופט ברק השופר של אלוהיך האכזר), ולבסוף רצחת אותנו בדם קר במוות הכי אכזרי = מוות מחנק. ואלה שנצלו מאלוהיך האכזר, יחיו עכשיו כל חייהם עם המחשבה שהם ניצלו על גבי מותם של אחרים מבני עמם. כלומר כמו התאואים יודעים כל אחת, שהם נצלו על גבי אחיהם שנטבעו בנהר ההיא (ביהדות חשיבתית חושבים שלבעלי החיים יש תודעה על דרך "מיד כל חיה אדרשנו" או על דרך "אדם ובהמה תושיע השם". ראה אבן עזרא במקום) ככה כל חרדי ניצול מאלוהיך האכזר בהר מירון, יודע שהוא בהכרח ניצל על ידי זה שאחרים מתו על ידו.

אלוהיך כל כך אכזר שלא רק רצח בחנק את הקרבנות, הוא גם רצח נפשית את כל הניצולים. כי הם יודעים שהם נצלו על ידי דריכה בלתי נשלטת על אחרים.

עד כאן היה דברי המצפון שלך, ובצדק אתה מתלונן כלפי המראיין החובבני שהוא לא מבין לרוחך.

מה נאמר מה נדבר, יש לך מצפון חכם. אתה יודע שאתה (ולא אלוהיך. הרי אתה מספיק משכיל לדעת שאין ריבון\אליל, ואתה גם מטפורית אומר שהחרדים ממרים את פיך ומורדים בסמכותך – ציטוט מדבריך שם) רצחת אותם באכזריות בחנק, אתה רצחת נפשית את כל בני עמי הניצולים. אתה נזכר בתאואים ונזכר אייך הטבע האכזרי העיוור כופה עליהם את התנהגותם, ומבין שכאן מדובר לא בטבע העיוור אלא זה אתה בעצמך שלחתה אותם לאותו שביל המוות האכזרי.

הייסורי מצפון מתסכל אותך וגם מתסכל אותך התגובה השטחית של המראיין. מכאן מסקנתי שהמצפון שלך חכם מאוד.

אבל אחרי המצפון שלך, מתגלה לנו ילד עלוב וסליחה. אני ממש מצטער אבל אלה הן העובדה ואני הוכיח לך את זה בטוב טעם.

המצפון מייסר אותך ומיד אתה חושב שהמצפון מחייב אותך מול החרדים, "לדאוג לו ולטפל בו" כלשונך. החרדי אונס אותך מצפונית להשתתף בצערם.

אגב: יש סיבה למה לא מנומס לא להביע צער. זה לא אונס, זה בא מהשכלה מינימלית. הרי למה לאחד יש צער ולשני לא? ההוא צדיק והשני רשע !! כלומר יש מה שנקרא שתן מוחי כלומר יש רגשות שהם כמו שתן מהמוח. כלומר דטרמיניסטית המוח מחוקק את הרגשות. אבל יש בני אנוש שאצלם הרגשות הם לא שתן = לא דטרמיניזם אקראית, אלא רגשותיהם היא תוצאה של עמל רב של שנים בחינוך עצמי ומלימוד ונתינה וכו' וכו'. אדם שמרוב פנאטיות חושב שבני אנוש צריכים סמכות מה שנקרא ריבון אדם על אדם. אנו מצפים ממנו כריבון שכל כולו זה דאגה לזאטוט כלשונך, שיהיה לו אוטומטית רגשות של חמלה כלפיו, הרי זה הבסיס לריבונותך. אבל אם אין לו רגשות שכאלה, אז מה זה אומר? שהוא רשע מרושע? לא מוכרח אולי המוח שלו כבר קר סתם כך. ולכן משכיל לפחות מראה לבחוץ שאיכפת לו, אחרת כל כולו שקר.

נחזור לעניינינו

ובכן יש לך מצפון חכם מאוד, אבל אישות ילדותית דבילית. מצפונך החכמה מייסרת אותך ואתה מיד כילד אומר לה, הם לא בני עמי. זהו אני מוותר על ריבונותי\סמכותי.

המצפון החכמה: מאמי, זה מאוחר !!

ירון הילד: מה פתאום אני לא שלחתי אותם לשם, הם הולכים לשם מרוב פנאטיות. אפי' הם בעצמם לא מאשימים אותי אלא את השמים. "אריה דרעי אמר שזה גזירה משמים" – אתה מנסה את כוחך מול המצפון החכמה שלך.

ואז פרדוקסלית אתה מטיף לאריה וטוען שהוא אשם: אין כאן שום גזירה משמים, יש כאן חוסר אחריות של ציבור (משהו דמיוני שנקרא "ציבור") שחשוב לו יותר להתגודד ולהתפלל לאדם שחי לפני אלפים שנה. הם לא יודעים בדיוק מה הוא אמר (אתה מבין שזה הגזמה ולכן אתה מתקן ואומר "רובם אינם יודעים") את חשיבותו כפרשן תלמוד. אינם יודעים אם הוא חיבר את ספר הזוהר או לא הוא חיבר. הם באים להתגודד ולהתפלש על הקבר שלו בתקווה שהוא יעשה ניסים ויושיע את עם ישראל. ואני לא שותף לתרבות הזאת. אנחנו שני תרבויות שונות.

מצפונך לא נותנת לך בקלות לברוח ואומרת: מאמי, אפי' שאני זרום עמך, שהם הם אשמים, אייך יכול להיות שבני אנוש נקלעים לכזה סיטואציה אכזרית, מעצמם?! – נזעקת מצפונך החכמה מרוב כעס.

ואז הילד הנאיבי והתמים שלך מנסה להשיב לה: הם (החרדים) דמו זה לזה כפי שדומים התאואים הנופלים למלתעות התנינים השורצים בנהר מארה בעונת הנדידה הגדולה במישור סרנגטי. העדר ברבבותיו שועט אל הנהר, כתף מתחככת בכתף. התאואים גולשים מן הגדה כאשר חוצים את פס המים החומים שהתנינים אורבים להם, ואין הצופה מבדיל בין תאו ותאו ולכן אינו נקשר לתאו מסוים, אלא אם כן בוחר הצלם להתמקד בעגל שמתקשה שדינו נחרץ.

המצפון החכמה שלך נזעקת: היי היי ילד טיפש שכמותך, גם התאואים מובלים לשם בכפיה. בניגוד בג'ונגל ששם אימה טבע העיוורת כופה עליהם לדרוך אחת על השניה, כאן במירון מי דחף אותם לשם? לא אתה כריבון?!

הילד הנאיבי נזעק כלפיה: מה את מנסה להסביר לי? את מנסה לייסר אותי על כך שחשתי שהם לא בני עמי או שאני לא בן עמם?!

מה הקשר – נזעקת מצפונך החכמה – אם הם בני עמך או לא, השאלה היא האם אתה רצחת אותם או שזה קרה לבד. אתה מודע שזה בלתי אפשרי שזה יקרה לבד, כי גם בטבע זה לא קורה לבד. אז מה עוזר לך הטיעון הדבילי שהם לא בני עמך?!

הנאיביות כאן היא שאתה חושב שברגע שתטען שהם לא בני עמך, אתה לא צריך אפי' להצטער יותר ממה שאתה מצטער כלפי בני עמים אחרים. אתה חושב כבר על העובדה שתצטרך בתכלס כריבון לשלם להם פיצוים, שעצם הפיצוים מוכיח שאתה כריבון הרגת אותם. אז מה זה האילוץ שלך להדגיש שוב ושוב שהם לא בני עמך? הם בתכלס כבושים תחתיך אם הם רוצים או לא רוצים. אתה כריבון אמור לדמיין כביכול שהם האזרחים שלך. אפי' שזה לא נכון מצדם אלא זה נכון כי אתה כופה עליהם את ריבונך בעובדה\במציאות.

אני – רבונו של עולם לא מבין מה בדיוק המשחק שלך עכשיו?! אתה תשלם להם על דרך הקונה עבד קונה אדון לעצמו. אתה חייב להביע צער כי אחרת למה מתחילה כבשת אותם תחת אלוהיך בכפיה. אתה חייב מצפונית להצטער על האזרחים שלך אם הם בני עמך או לא בני עמך.

כל זה מביא אותך לוגית למסקנה שאתה רצחת אותם בדם קר, ואתה מודע לכך שמחר תשכח שזה קרה. כלומר אתה מיוסר גם על זה שאין לך לב, וככה אתה טוען כלפי שאר בני המשטר השותפים המרכיבים את אלוהיך, שאין להם לב, ונזעק חמס מרוב תסכול ואומר: אני באמת רוצה לדעת כמה אנשים באלוהותי האבל הזה ילווה אותם לכמה זמן?! אני חושש שאנשים רבים באלוהותי,,,,( ישכחו מהר שזה קרה – מילים שלי כי הפסיקו אותך שם).

כל זה מייסר אותך מאוד ובצדק. הילד שבך מנסה שוב את כוחו עם זה שהוא ישכנע את עצמו שהם לא האזרחים שלו ושל אלוהותו. אבל אייך הילד הנאיבי מנסה לעשות את זה? עם זה שהוא מספר לעצמו סיפור בדיוני הזוי לגמרי שלקוח מארץ המדומיינים. וזה הלוגיקה ההזויה של הילד הנאיבי: החרדי הוא לא אינדיבידואל אלא חלק של ישות דמיונית כמו התאואים בטבע. והלבוש מוכיח זאת. ולכן אם הם שני ישויות דמיונות, אייך הם אזרחי?! ולכן הם לא תחת סמכותי ולכן אני לא הרגתי אותם ואפי' אני לא יכול רגשית להצטער עמם. והילד ממשיך עם טיפשותו: החיילים שנרצחו על ידי אלוהי האכזר באסון המסוקים, הם כן אינדיבידואלים אפי' שהם לבושים בתלבושת אחידה. כי כל חייל וחייל התגייס לצבא בכדי להגן על חיי. ולכן עם החיילים אני יכול להזדהות כי הם חלק מאלוהותי. והילד ממשיך עם טיפשותו ומתעקש להסביר ואומר: מה אני ראיתי בטלוויזיה? ראיתי המון אנשים לבושים אותו דבר. עכשיו למה הם לבושים אותו דבר? – והנה זה בא, הסיפור הבדיוני שהוא מספר לעצמומפני שמהות האינדיבידואליזם בתרבות החרדית הוא פעוט. הביטוי האישי של החרדי האינדיבידואלי אינו ראוי, החרדי כפרט מתבטל בפני כולם. ולכן אני לא יכול אפי' להזדהות עמם ולהרגיש את כאבם. קל וחומר שלוגית הם לא אזרחי ולא חלק באלוהותי ולכן המסקנה הלוגית היא שלא אני הרגתי אותם. (מהלך לוגי טיפשי שכזה מוכיח אגב שאתה לא בן ישיבה וחבל)

עכשיו ירון היקר אני יהיה לכמה רגעים במקום המצפון שלך ואני יפריך בטוב טעם את הסיפור הבדיוני שסיפרת לעצמך עכשיו.

קודם כל העובדות.

1, לבוש צה"לי כמו כל לבוש שבא מהריבון בכפיה. באים לבטל את האינדיבידואליות של הפרט וחירותו ודעתו ועצמאותו ולהפוך אותו לבורג חמורי של המערכת. כלומר בורג חומרי באופן טבעי נכפה על ידי לציית לי. מה שאין כן בן אנוש בטבעיות יש לו חירות ויש לו דעה חופשית ועצמאות וכו' ולכן בכדי שהוא יציית לריבון\לאלוהי שלי, הריבון חייב להפוך את החייל לחומר גלם של המערכת הצה"לי, מכאן הלבוש האחידה = ציות.

2, בטבע גם אצל בעלי החיים (אפי' שנדמה לשטחי שלא) כל פרט הוא אינדיבידואל (הרבה מהמחקרים העכשוויים מוכיחים את זה, וכנ"ל חכמי מחשבת ישראל והמקרא חשבו כך). קל וחומר בן אנוש שיש לו חכמה בינה ודעת, שהוא טבעית אינדיבידואלי עצמאי. כלומר אם יש כזה מושג של כוליות בני אנוש לישות דמיונית אחת, זה יכול לקרות אלא ורק אלא בכפיה אנושית.

היוצא מכאן הבן אנוש היחיד בעולם שהוא באמת אינדיבידואלי במציאות, הוא היהודי\החרדי שאין לו ריבון. כל שאר בני המשטרים הם כולם תחת ריבונות אנושית ולכן הריבון תמיד ידאג לכך שהוא לא יהיה אינדיבידואל.

ראה אייך מסביר את זה הגל: “כדי לא לאפשר להם (למשפחה\ליחיד\לאינדיווידואל) להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות.” (הגל)

3, החרדי הוא תחת הכיבוש שלך ובכפיה. ככה שהוא אזרח אם הוא רוצה או לא רוצה. וקל וחומר שאתה חייב לקחת אחריות עליו. בעובדה כנ"ל זה מה שתעשה הלכה למעשה, אתה תשלם לו פיצוים ואתה כבר שלחת עבדי סוציאליים לעזור להם. כלומר והיות שאסור על החרדי ריבון אדם על אדם, הוא לעולם לא יכול להסכים לסמכותך הריבונית, ולכן הוא לעולם תחת כיבוש, והפעם הוא נכבש תחתך כריבון. וככה אתה רואה את זה הלכה למעשה. אתה גוזל ממנו כל חייו מע"מ, הוא גם מקריב את חיו בשבילך מעצם העובדה שהאויב לא מבחין כמוך מי הם חיילים ומי לא. הוא הורג בכל האזרחים. כלומר החרדי נרצח בשביל ההרפתקה שלך מול הערבים המקומיים והשכנים.

4, האזרח שכן מתגייס לצבא, לא עושה את זה מהתנדבות. וכבר בן גוריון בזמנו בדק את זה בסקרים שעשו בשבילו והוא ראה שלא יהיה לו צבא כי אף אחד לא יתגייס לצבא בהתנדבות ולכן חקק את חוק גיוס החובה.

והיות שכך, אין הבדל בין נרצחי אסון המסוקים שנרצחו בכפיה על ידי אלוהיך האכזר, לבין הנרצחים במירון שנרצחו על ידי אותו אל אכזר שזה אתה\אלוהיך הריבוני. ואז שאלתי היא למה שהחיילים שנרצחו באסון המסוקים שונים מהחרדים שנרצחו בהר מירון ? הרי שניהם נראים אותו דבר לגמרי בטלוויזיה, שניהם לבושים אותו דבר, שניהם עבדים של ריבונך ושניהם הובלו כצאן לטבח על ידי אלוהיך האכזר. למה הם עמך והם לא? למה הם אזרחיך והם לא? אני שואל כלפי הסיפור בדיוני שאתה מספר לעצמך ולא כלפי העובדה שתשלם להם פיצוים בדיוק כמו למשפחות החיילים מאסון המסוקים.

אם תתעקש לומר שבכל זאת יש מתנדבים בצה"ל. אני הוכיח לך שאף אחד לא מתנדב כי אין מצב שרווק ורווקה מתנדבים, לא מצד עצמם (כי אין להם קניין ומשפחה להגן עליהם), ולא מצד ההורים שלהם, כי הרי כל הקניין והצורך בהגנה זה על זרעם הרווקים והרווקות שבהמשך יביאו להם גם נכדים וכו' וכו'. אז אייך ההורים לא יוצאים להגן עליהם, אלא ההפך, הם שולחים את עמלם למות למען מה?! הרי קניין בארץ והגנה על הקניין, נצרך בשביל המשפחה שזה הילדים הרווקים והרווקות. אל כורחך ההורים לא היו עושים דבר טיפשי שכזה. אז אייך זה קורה בכל זאת? פשוט "חוק גיוס חובה" !! ובכדי שהחוק יהיה קביל הריבון מראש קובע שהוא הוא ההורה העליון על כל הילדים ולא ההורים. כלומר הריבון גוזל את ההורות של כל הורה בכדי שיוכל לקחת אותם כרווקים ורווקות למות למען אלוהיך האכזר. אייך ההורים שותקים? פשוט, אתה עם שטיפת מוח ממציא להם ישות דמיונית שנקרא "לאום" "ישראליות" "אלוהות" ששם בוטל האינדיבידואליות של הפרט, ככה כל הילדים כולל ההורים חד הם. זה אגב מסביר למה העבדים של הריבון רוצים חופש מיני. הרי למה המגבלות המיניות המסורתית החופשית, כי כל אחד רוצה ילד משלו. אבל אם הילדים ביחד עם ההורים חד הם כישות דמיונית, שזה אומר אין לאף אחד ילד משלו אלא כולם של הריבון הדמיוני, אז למה הגבלות של עריות?! על דרך "לא עבדו אבתינו עבודה זרה (= ישות דמיונית ששם אין אינדיבידואלים) אלא להתיר להם עריות"

5, המושג בני עמך נכון אלא בעם טבעי שיש לו אב קדמון במקרה שלנו יעקב אבינו. "עם" שרירותית מתוך כפיה ריבונית קרי אזרחים תחת ריבונות, כל האזרחים הם לא בנים של הריבון במציאות. ולכן לומר שהחרדים לא בני עמך זה טמטום. זה עובדה שאי אפשר להתכחש לה. חנה ארנדט למשל גם טענתה עקרונית שאין דבר כזה "עם", זה דמיון. אי אפשר לאהוב "עם" אלא יחידים פיזית. ולכן לשאלה האם היא אוהבת את העם היהודי, היא ענתה שאין חיה כזו. מנגד, היא אמרה בצדק שאי אפשר להתכחש לעובדה שהיא יהודיה, כי יהודי נולד יהודי.

ולכן זה מאוד מאוד שטחי המשפט הזה שהם לא בני עמי ואני לא בני עמם. ואם תתעקש שזה רק בהשאלה והכוונה שלך הוא כלפי הישראליות כלומר החרדים לא בני עמי הישראלי ואני לא בני עמם היהודי. אז א' אתה כן יהודי במציאות כנ"ל חנה ארנדט. ב' החרדים ישראלים בכפיה אם רוצים או לא רוצים, כמוך בדיוק, וכמו החיילים שנרצחו באסון המסוקים. אתה לא יכול לקחת מהם את העובדה שהם יהודי כמוך ולא לקחת מהם את העובדה שהם אזרחים אלא אם תבטל את הריבונות.

המסקנות של מצפונך עם קצת עזרה מהצד שלי

1, אתה מודע לכך שאתה קרי אלוהיך רצחת בדם קר את הארבעים וחמשה החרדים ילדים נערים וזקנים ועוד המוות אכזרי של חנק. אתה מודע גם שרצחת נפשית את כל הניצולים כנ"ל.

2, אתה מודע לכך שהיהודי אחיך בשרך נכבש בכפיה על ידיך באכזריות. בכל יום ויום שבע ימים בשבוע, ו 365 ימים בשנה, זה מעל שבעים שנה, אתה מדכה אותו בלי סוף.

3, אתה מודע לכך שגזלת את ירושתינו המשותפת מאבותינו = ארץ ישראל ומשאביה, ודחפת את בני עמך החרדים לבני ברק הקטנה ולשאר המקומות. בכל מקום בארץ שהוא רוצה לגור בה, הרשויות המקומיות לא נותנים לו לגור בו. שהגיע המגיפה בשנה האחרונה הבנתה שהולך להיות עכשיו אסון, ושוב האשמת אותם במקום את עצמך. הרי בגללך הם גרים בצפיפות בתנאים לא תנאים.

אתה כאדם עם מצפון לא מסוגל לזה יותר. ואז אתה כמו ילד מספר לעצמך סיפור בדיוני: הם לא בני עמי אתה נזעק, והמצפון עם הקול החלש מלחש לך: נו באמת מה אתה משוגע? לא רק שהם בני עמך אתה רודה בהם זה מעל שבעים שנים. הם לא אותו תרבות, הם ישות כללית ולא אינדיבידואליים חופשיים, אתה לא רואה שהם לבושים דומים? מה שאין כן אני ואזרחי הם כולם אינדיבידואלים חופשיים, אז אייך אתה מצפון יקר יכול לחשוב שהם ואנחנו הישראלים עם אחד?! ובשקט המצפון לוחש לך: אתה אמיתי? אתה צריך כדור?! אייך אתה יכול אפי' בגילופין לא להבחין שזה בדיוק ההפך, בני עמך החרדים בני חורין שלא משתחווים לאלוהיך האכזר, הם גם לא לבושים דומים, כי יש כחמישים גוונים של לבושים חרדיים. ואייך מטמטם יכול אתה לספר לעצמך שמערכת דטרמיניסטית כמו מערכת מדינית ריבונית, מורכבת מאינדיבידואלים?!  מערכת כמו כל מערכת, כל חלקיה חייבים להיות דטרמיניסטיים אחרת אין מערכת. תחשוב על כך אילו כל חלק במכונית מתחיל פתאום להיות עצמאי וחופשי?! אין מכונית!! מה עוד, כל הכעס שלך כלפי בני עמך החרדים, שהם עצמאיים מול הריבון כלומר הריבון שלך חייב לוותר על הרבה בכדי לשלוט בהם בכוח. כלומר עצם זה שהם נזעקים תמיד שהם כבושים על ידיך, מוכיח שהם אינדיבידואליים במציאות. ואם תאמר שהם מאורגנים בכוליות נגדך כישות כמערכת כלומר הם כן ישות אחידה, אז אני אשאל אותך איפה הנשק שלהם איפה המרד המזויין שלהם נגד הכיבוש שלך?! כלומר אתה מבין שהם לא מאורגנים כישות וכמערכת ולכן אל כורחך שהם כולם אחד ואחד אינדיבידואל חופשי ובן חורין.

מייסר אותך העובדה שאפי' בעת ההזיה כאילו החיילים באסון המסוקים מתו להגנתך, אתה מיוסר מהעובדה שאתה יודע שזה הזיה הרי אתה נזעק: אני באמת רוצה לדעת כמה אנשים באלוהותי האבל הזה ילווה אותם לכמה זמן?! אני חושש שאנשים רבים באלוהותי,,,,( ישכחו מהר שזה קרה – מילים שלי כי הפסיקו אותך שם). אתה יודע שבמדינה כמדינה קפיטליסטית אדם לאדם זאב, אז אייך אפשר לחיות בהזיה הזו כאילו כל בני המשטר והריבון הם עמי, ואלה החרדים שערבים זה לזה עם כל הארגוני חסד שלהם ולא רק להם אלא לכל יהודי אפי' יהודי כמוני שמתכחש לעמי. אייך האינדיבידואלים הבני חורין האלה ערבים זה לזה, ואני שמדמיין בהזיה שהחיילים נהרגים למעני, כולנו בני המשטרים זאבים זה לזה.

העובדות האלה מטריפים אותך שמצד אחד אתה אחראי עליו על החרדי על דרך "קונה עבד קונה אדון לעצמו", מצד שני הוא בן חורין ברוחו. ואתה כועס דווקא עליהם, במקום שאתה תשתחרר מאלוהותך האכזר ותחזור לבני עמך להיות כמוהם חופשיים ובני חורין. לא עוד להקריב את זרעך למולך ולא עוד לדמיין שאתה לא יהודי ולא שייך לאחיך יהודים.

הייתי ממשיך אבל התעייפתי

כותב בצער רב

Max maxmen

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s